A kéken ragyogó hold

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#51 » 2018.10.29. 10:21

****Rhianon****

Annyit meg tud állapítani, hogy mintha leander szárított virága lenne az egyik, ami az asztalon van. Azonban a leveleket és gyökereket már nehezebb beazonosítania, vagyis inkább csak abban lehet biztos, hogy nem ismeri őket... tehát mi nem lehet.
A vizsgálódásában léptek csosszanása zavarja meg. Valaki közeledik az ajtó felé, és ha kijön és szétnéz, pont rálát majd oda, ahol ő gubbaszt. Alighanem az öreg lesz az, őt nem látja az asztalnál... bár akkor legfeljebb meghallhatja, hisz Greum vak. Kérdéses, mennyire süketült meg az idők folyamán...

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#52 » 2018.10.30. 19:55

~Leander. Errefelé ritkán nyílik, nem szereti se a ködöt, sem az állandóan borongós időjárást. Ahogy pedig tudom, kifejezetten mérgező növény, hallottam hogyan betegedtek meg a déli napfényes tájakat nem ismerő utazók, akik nyársat faragtak a szárából, hogy azon süssék meg az étket. Mérget főznének vajon az asszonyok? Biztosan nem egy embert akarnak el tenni láb alól, ha üstben kell, hogy kotyvasszanak! Ráadásul mise helyett! Una! Drága Una, sosem hittem volna, hogy te, aki a mások életét mindig is jobban tisztelted a sajátodénál, ilyesmire vetemedsz! Na de ki lehet, aki ellen ezt a temérdek mérget használni akarják? Mert hogy nem patkányirtásra kell az, arra a nyakamat teszem! Oh ne!~

*Gerum csoszog ki a verandára, tudja, most olyan csendben kell lennie, mint egy nyúlnak a fűben! Az öreg füle kifejezetten éles, egy moccanását, cipősarkának koppanását is meghallaná. Olyan kicsire húzza össze magát a fal tövében egy árnyéktócsába kuporodva, amennyire csak tudja*

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#53 » 2018.10.31. 11:16

****Rhianon*****

Gerum csípőre tett kézzel áll meg a verandán, nem is fordul az ablak felé, csak az falucskát figyeli. A sötétben még nem vette észre Rhianont. Az utcán fáklyás társaság halad el, csak a fényeiket látni, valaki felnevet közöttük... az apó pedig kedélyesen int oda nekik.
- Nah mi az, Kelbert? Máris a kocsmába? - Kiállt oda a három megtermett férfinak.
- Ott van dolog, Gerum! Nem jössz?
- Mennék én, de vendégem van. Majd később elmondjátok, mit végeztetek!
- Ahogy akarod!

Az apó még egyszer int, a társaság tovahalad...
- Tudod... jobb lett volna, ha nem vagy ilyen kotnyeles, Rhinaon De Walera! Most aztán nem hagysz sok lehetőséget nekem!
Van valami vészjósló abban, ahogy lassan Rhianon felé fordul, és kék szemeit egyenesen a lányra szegezi. Rhianon pedig immár tudja, hogy az apó látja. Pontosan ott, az árnyak között lapulva, mint valami betörőt, látja az öreg Gerum. És a kezében hosszú kés villan meg a hold fényében, ahogy közelíteni kezd felé....

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#54 » 2018.11.06. 20:57

*Szemei elkerekednek, alig hiszi, amit lát. A rémület először jéggé dermeszti tagjait. Szinte fel sem fogja, hogy a békés Gerum éles késsel készül épp az ő életét venni, ráadásul szeme világát -most már kétség sem férhet hozzá!- valami gonosz és természet feletti praktika adta vissza. Talán jó szívével fizetett érte?
Remegve fújja ki a levegőt, igyekszik heves szívverésén úrrá lenni. A kislány most bizonyára reszketve húzná össze magát és csendben, könnyek között várná, hogy támadója szíve megesik rajta, vagy isteni csoda történik. Azonban az a kislány már elveszett a nagyvilágban, ahol az erőszak, az igazságtalanság és a becstelenség az úr.
Jobb keze lassan, nagyon lassan a köténye alatt rejtegetett tőr felé csúszik, tekintetét az apó hideg kék szemébe fúrja, aztán mikor az eléggé közel ért hozzá, ültéből váratlanul kirúg az apó térde felé olyan erővel, ahogy csak bír.*

//támadás: 5d10= 31//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#55 » 2019.01.02. 11:05

Arról már nem is beszélve, hogy itt mindenkit úgy használja a nevét, mintha kidoboltatta volna a főtéren...

A lány rúgása nyomán az öreg megjajdulva rogy meg kissé. Ha el nem is tört a csont vagy a porc, de hogy fájt, az biztos. Futkározni most nem fog. Az egyensúlyvesztéstől nem tudja a tőrt használni, de meglepően gyors reflexekkel rendelkezhet, máris jókora ütést indít a fegyvertelen öklével a leány felé.
Egy kicsit hátborzongató, hogy az öreg szemében nincs indulat, vagy harag. Élettelennek is lehetne tekinteni, és ha igaz, hogy a szem a lélek tükre, úgy emögött a tekintet mögött talán semmilyen lélek nem lapul.//VÉK: 4d10 28, -1 EP, futás kizárt. TÉK: 19 //

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#56 » 2019.01.06. 19:42

*Félrehengeredik az öreg ütése elől, így az apó legfeljebb csak a feje mellett kaszálhat el. Tőre már a kezében, ha négykézláb és esetlenül is, de nem gondolkozik azon, hogy Gerum -illetve a lény, aki egykor a vak öregember volt- combja felé szúrjon. Ha talált és lélegzethez jut tőle, hanyatt-homlok futna a sötét kert felé, hogy lehetőség szerint feloldódjon az esti feketeségben.*

//Védekezés: 35, támadás tőrrel:33 //

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#57 » 2019.01.07. 20:09

//VÉK: 4d10 23 -3 Ep, támadás: 27//

A lány tőre mélyen vág bele az öreg combjába, aki erre feljajdul haragosan. Lecsapna rá ököllel, talán eléri még, mielőtt meglógnak a fürge fehérnép... Ám elkapni nem tudná, legfeljebb utána vágni egyet talán.

Így vagy úgy, Rhianon elrohanhat a beálló sötétben. Node hova? A fogadóba nem mehet, oda mentek a parasztok... a faluban ki tudja, talán mindenki eszét vesztette, a főkaput meg sötétedéssel bezárták! Legfeljebb akkor jut ki, ha kimászik a palánkon, de ahhoz kötél kellene legalább.
Hová szaladjon, bezárva az ellenség ketrecébe? Hová bújjon el?

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#58 » 2019.01.22. 21:25

//védekezés 27.//

*Még érzi, hogy a vaktában hadonászó Gerum ökle elsuhan a feje felett, de nyakát behúzva le tud bukni az ütés alól. Jó néhány kerítésen kecmergett át, még a kutyák is megugatták itt-ott, míg végül a kertek aljában csordogáló patak melletti mogyoróbokor alján lapul meg, egészen közel a sáncokhoz. Főkötőjét útközben elvesztette, haját megcibálták az ágak. Görcsösen, szívdobogva szorítja még mindig véres késének markolatát, ahogy a menekülés gőze kitisztul fejéből, maga elé meredve újra lejátszódik előtte az iménti jelenet. Ez...Ez egyszerűen nem lehet! Hiába volt az aggodalom,a szökés, hisz még ha a szíve is szakad belé, de aki nem akarja, hogy megmentsék, azt nem lehet megmenteni. Nagyot sóhajtva próbál erőt venni magán, hogy lecsillapodjon. Merre tovább? Legszívesebben most rögtön eliszkolna a faluból. Fáj bevallania, de szembe kell néznie a ténnyel, hogy a két öreget elvesztette. Már nem önmaguk, ahogy a falubeliek sem. Este semmi értelme nem volna próbát tenni a kapunál, reggel úgy is kinyitják és akkor feltűnést sem kelt a távozása. Most már nincs felőle kétsége, a falubeliek veszélyesek! Furcsa csodajelek történnek velük, a vak Gerum látni kezd és az életére tör, hiába, hogy pár hónapja még lányának szólította! És a kék szemek! Baljós jel, mintha csak átok ülne az egész falun. Talán nem véletlen az eretnekség vádja, ráadásul minden jel szerint fegyveres összecsapásra készülnek, sokkal szervezettebben, mint az átlagos jobbágyoknak kellene és fogadni merne, hogy lord Ramsey hasznot kíván húzni mindebből, azt csak az ő csavaros esze tudhatja, miképpen. Hírt kell vinnie mindarról, amit látott és úgy cselekedne helyesen, ha itt tartózkodása alatt minél többet megtudna arról mi ez az őrület. Lassan letörli késéről a vért és visszarejti köténye alá. Miután minden felvert kutya és liba elcsitul, kikerülve a portákat, visszaindul a faluba. Eszébe ötlik a gondolat, hogy visszamenjen a kocsmába, ha már ott van a csődület, de aztán görcsbe rándul a gyomra, orrában szinte érezni véli a verítéktől és vodkától nehéz, orrfacsaró férfi-szagot. Nem. A pappal kell próbálkoznia, ő legalább egyedül van, és nem tűnt úgy, mintha igazán erőszakos volna. Persze a vakmerő tett, ahogy megvédte magát, most jót tesz önbizalmának és elszántságot önt belé. Igen, ha kell, nem lesz szívbajos pengét rántani, sőt használni is!
Lassan odaér a paplak elé. Ha még mindig fényt lát, lesimítja haját, ruháját és bekopog, mint aki esti ájtatosságra érkezett.*

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#59 » 2019.01.23. 16:59

A lánynak bizony óvatosan kell lopakodnia a sötét árnyak alatt, mint puha léptű macskának, annál is inkább, minthogy a templom túlfelén a kocsmánál igen nagy a felhajtás: kisebb tömeg hujjog-fujjog, torz senkiházit átkoz. Szinte az egész kocsma körbe van véve, s igen nagy elánnal lengetik a kiegyenesített kaszát-tőrt-fáklyát. Az épületnek romlására nem rontanak, de hogy valakit nagyon ki akarnak onnan kergetni. S az bizonnyal talán az egyetlen idegen szerzet lesz, kit a lány errefelé látott: a törp.
Ám ha eszébe ötlene is arra menni, maga a falu népe talán kétszer is meggondolásra készteti. Nincs ez másképp a paplakkal sem. Ablakában fény pislog, de a jó kispap nem jön ugyan elő, hogy az Egy nevében békességre intse a népet. S vajon nem-e furcsa, hogy a pap szeme sem különb a falusiakétól, hát még a hervatag virág, mi a templomnál száradozott friss híján, s az, hogy vecsernyére sem szólított a harang, holott e bitangul lázongó népnek épp hánynia kellene magára a fénykévét?
Talán mégis inkább meggondolná a leány, biztonságos-e a paplakba térnie... ám ha úgy dönt igen, még mindig megkockáztathatja a kopogást.

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#60 » 2019.01.30. 16:59

*Ihanow békésen alszik az ágyban, persze csak miután alaposan lefürdött. A maga mellé fektetett kardja markolatán tartja a kezét, de ez nem is olyan ritka dolog ha idegen helyen tér nyugovóra. Ez a falura pedig igencsak illik az idegen kifejezés. Álmában újra látja a sereget, és a titokzatos harcosnőt. Ismét megkísérti a vágy a hatalomra, s az uralkodásra. Aztán elméje, mintegy menekülésként, visszaküldi őt az otthonába, ahol családja és barátai között vigadozhat az álombéli kocsmában. Sejtelme sincs hogy mi folyik odakint a lánnyal akit a kocsmában látott. Hacsak nem történik valami, ő alszik tovább, hol békésen, hol pedig az átélt események hatására megjelenő képektől, nyugtalanul forgolódva.*
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég