A Vörös Királynő nyomában

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#181 » 2017.09.19. 18:14

Úgy tűnik, akad még népe gyermekeinek oly megbecsülése az udvarnál - ha a nemesség egyre nagyobb tömege kezd is megfeledkezni az elfek különleges kiváltságairól a királyságban, akár a háládatlan gyermekek -, hogy a tanácsos elfogadja és megszívelje szavainak súlyát, felidézvén a népének kijáró tiszteletet és megbecsülést, mely azóta sajátjuk, hogy kiemelték az emberiséget a barbarizmus tudatlanságából. E tény felett maga is megnyugszik, s a légkör felőle is érezhetően barátságosabbá válik, noha továbbra is körüllengi az a szelíd távolságtartás, mely leheletfinom hártyát von közé és az emberek közé, s amelyen talán soha át nem hatolhat emberfia - talán épp ezért távolodtak el maguk az elfek is az emberektől.
- Nem emlékszem rá, hogy hajót láttam volna a kikötőben... s ha akad is ott valamiféle bárka, az idő bizonyára megrágta már, minthogy a holtak seregei között nincs, ki a városból gondját viselné bárminek, mi a vízen ringatózna. Azon kívül ne feledjük el, hogy a védelmük áttörését megérezhették odakinn a halottak: Esdrael szavaiból, s az éjszakai zajokból úgy ítélem több, s hevesebb támadás érheti a falakat, mint korábban. Ha az ereklyét elvesszük, és a védelem végleg leomlik... a halál megállíthatatlanul nyomul majd be e falak közé. Ha a tenger felé törünk, egyenesen a túlvilág ölelésébe rohanunk. Más út kell hát.

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#182 » 2017.09.20. 18:40

Feszülten figyeli az eredmény, ahogy az őrök figyelmét felkelti a zaj forrása, ám aztán csak csalódottan fintorog, látva a félsikert. Aztán ahogy a figyelem felé kezd irányúlvni hamar visszahúzódik, mivel már nincs maradása el is indul sietve visszafelé, s mire az őrök odaérnek a sarokra csak a hült helyét találják.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#183 » 2017.09.20. 18:53

Rorschach visszaérve üresen találja a termet, leszámítva lord Scarletwound testőrét, ki talán még mindig álmatagon pislog fel-felhorkanva. Épp akkor érkezik, mikor a lord másik embere, a mindig hallgatag szakács-segéd is belép mögötte az ajtón. Szót se szól a rókához, csak a lord ajtaja felé indul, hogy kettőt koppintson rá.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#184 » 2017.09.20. 18:56

*Összekulcsolja két kezét, úgy tekint vissza az elfre. Hangja most is színtelen, bár láthatóan nem örül annak, hogy egy bárka sem ringatózik a kikötőben.*

- Számolhatok akkor azzal, van jobb terved, korok megélője?

*Válaszra nincs idő, a koppintások a társalgást elfojtják.*

- Szabad. - *hangzik az est folyamán másodjára.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#185 » 2017.09.20. 19:05

//intermezzo, folytassátok a kört//
A hallgatag ügynök belép, meghajol ura előtt, majd komor képpel áll meg mellette, hogy bizalmasan a fülébe súgjon. Azt legfeljebb Faelnis hallja, hogy mit.
- Nagyuram, a kastélyból két kijáratot találtam ki. A kapunál erős az őrizet, a kikötők felől a holtak gyakorta támadnak. Az őrök aggódnak, hogy egyre többen gyűlnek. A másik kijárat egy kazamatarendszeren vezet ki, annak ajtaját csak ketten őrzik, csupán feltételezem, hogy a sziget másik oldalára vezethet, ahová vadászni járhatnak, mert épp friss szárnyashúst hoztak fel onnan a jól felfegyverzett elf vadászok. A kastély meglepően kihalt, uram, de a felettünk lévő emeleten, ebben a szárnyban láttam a kísérőnket betérni egy szobába, ahol illőn köszöntött egy varázslónőt, és érdeklődött hogylétéről.
Vár egy pillanatot, hogy ura óhajt-e súgni neki valamit, vagy elbocsájtja egyetlen intésével... HA elbocsájtja, akkor haladéktalan távozni fog.

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#186 » 2017.09.22. 18:10

*Álmatagon figyeli a tanácsost, mint méltatlankodik amaz, de türelemmel várja ki, míg lecsillapszik egy-egy ásítást sem restellve közben. A gyásziratot látván tekintete nem árulója gondolatainak. A halált közelebb tudja magához sok mindenkinél, nem lázad hát, ha annak csontujjai újra meg újra bezörgetnek ellenségért, barátért, míg végül a sor végén megyedül marad csak. A kiszáradt lélekben hullámverést hiába várni.
A beszédtől elszokott, reszelős hangon szól*
-Ha lennének hajóik, nem ülnének ezeken a pudvás partokon, századok óta...talán már egy trónháborún is túl volnánk, ki tudja...-*rándít egyet vállán elmélázva*- De bizonyos hogy az az Esdarel nevű a sziget pusztulását akarja, tán épp mi általunk. Ha a halott jószág diadémja a megtartó ereje ennek az egész színháznak, s láthatóan csak Esdraelnek van egyedül ép esze a sok komédiás között, vajh mi akadályozta eddig, hogy egyszerűen csak elragadja az ékszert és egy hajó tatjáról pipaszóval visszatekintve figyelje, ahogy az egészet elárasztják az élőhullák? Lehet, hogy csupán ő nem lehet ártalmára a városnak? Mindazonáltal aligha hiszem, hogy a Kancelláriának ne lenne tudomása a hamis -vagy épp valódi- Eldalosokról...Ha én a hatalmamat féltő vén...-*keresi a megfelelő szót*-...király lennék, büszke volnék az eszemre,hogy nemes küldetésnek mondom, a trónomat fenyegető bitorlókra hozott végpusztulást.
*Kitekint az ablakon túli olomszürke borúba,s eltöprengve szív egyet orrán*
-Akárhogy is, ha itt peckelgetjük egymást, azzal nem jutunk előbbre. A diadémot el kell hoznunk, az vitán felüli, hadd legyen még pár jó éve ennek a reszketeg dinasztiának odahaza...Egyébiránt ez az egész fekélytelep már régen megérett a pusztulásra.
*A tanácsos tervére bólint* -A róka kijáratot keresni indult a palotából, ha visszaért, elindulok a városba, kilelni a módját, hogyan juthatunk ki a szigetről. Tán akad itt más is, aki elvágyodik és tudja is miként, csak nem volt még mersze cselekedni.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#187 » 2017.09.22. 20:24

Egyelőre minden nyugodt, semmi nem zavarja a kis kupaktanácsot. Ror ha belesett az ajtón, láthatta, hogy a többség a tanácsosnál van.

//free, míg nem látom indokoltnak a mesét.//

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#188 » 2017.09.23. 08:26

Vsszaérve bizony fel is vonja a szemöldökét hogy senkit se látni az őrön kívül, s ahogy hallja, hogy valaki érkezik, rögvest félre is áll annak útjából, de aztán látva ki is bukkan fel. Halkan hümmengyett ahogy meglátja ki is az, úgy tűnik nem csak neki lett elege a tétlenségből.
A szótlan segéd után indul, és követné is őt be a kis társasághoz.

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#189 » 2017.09.24. 18:31

Vercole nyers szavai akár a megrökönyödését is kiválthatnák, ám a férfi nem mond mást, pusztán azt, amely a valós - tudják ezt mindannyian, kimondva mégis rémes. Sosem gondolta volna, hogy valaha ő is felelős lesz népeik közös múltja egy darabkájának végleges pusztulásáért. E gondolat erőst megmarja szívét, még az sem vigasztalja, hogy fülében csengenek feljebbvalója szavai: "...felhatalmazásunk védelme alatt állsz".
- Ha így volna, nemes Eulisess, már szökésünk időpontját tárgyalnánk e falak között. Egyelőre csak azt tudjuk, mely út járhatatlan, s vezet a biztos halálba. Reméljük, hogy Rorschach sikerrel tér meg felfedezőútjáról. Míg ő vissza nem tér, egyetlen szavunk sem egyéb, mint puszta találgatás.
Hogy az idejük fogytán, s már jó ideje várnak a vulpéra, látszólag nem zavarja az elfet - igaz, ő talán egész másként is érzékeli az idő pergését, mint az emberek. A kopogtatásra az ajtó felé fordul.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#190 » 2017.09.24. 19:27

*A jelentést fél fülével hallgatja, miközben Faelnist fürkészi. Tudja jól, hogy minden szót hall ő is. Az üzenetet végighallgatván jelzi álljon egy percre félre Marvin, még lesz egy kérdése mielőtt távozhat.

Serrata terve alatt lép be Ser Lasival és a róka. Hiába a nagy sürgés-forgás az álmos gárdistát sem hagyta hidegen, kapva-kap az alkalmon, hogy engedélyt kérhessen a jószág beengedésére. A tanácsos erre ismét némán, csak keze segítségével megadja a hozzájárulását. Szék több nincs a szobában, ezért lordsága egy elhagyatott, beteg háromlábú sámlicskára mutat, melynek célja a szobában kérdéses. Itt volt már mikor megérkeztek. Legvalószínűbb, hogy az előző vendégek hagyhatták e falak közt. Mindenesetre kényelmetes alkotás. Igaz, hogy egyik lába rövidebb, mint a másik kettő, de ha az emberfia ügyesen ül rá és nem is mozdul a pozíciójából, akkor akár a billegése is mellőzhető. Na, de ennyi szó essék a sámliról, amire a róka vagy rá ül, vagy állva marad.


- Olybá tűnik, az Egy kegyelme ránk sugároz, még a ködön keresztül is. - *néz ismét Serratara, kissé feddőn. Látszik, hogy van egy-pár gondolata, miket most nem mond ki hangosan.* - A kastélyból nem egy, de rögtön két kijárat is vezet a szabadba. Egy a kapunál, hol egyre több őr és élőholt gyűlik. A másik a kazamatákon keresztül. Ám, jelenleg még nem kell kitörésünkre gondolnunk. Hisz az Egy kegyelme, rögtön választ adott kérdésére Serrata gróf, akad itt más is, ki elvágyódik. Van egy varázslónő a felettünk lévő emeleten. Semmi okom sincs feltételezni semmit,viszont… -*hallgat el, nézi egy percig Serrata viharvert ábrázatát.*

-Viszont fegyverekre szükségünk lesz, bárhogy is. - *fordul oda ismét Marvinhoz.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég