A Vörös Királynő nyomában

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#171 » 2017.09.12. 21:18

//MEGESZLEK! [buttshake.gif] whip.gif] [nutkick.gif] //

Ror ki tudja karommal ügyeskedni a zár illesztését, és az ósdi monstrumot ki tudja már nyitni onnantól a nyelv behúzásával. Ronda munka, de eszköz híján... a lényeg a siker!
Az ajtó halkan nyikordul, mikor nyílik, a folyosó előtte jobba kanyarodik be a lámpások fényében... valaki bíbor köpenyét még épp látja csendes léptek nyomán lebbenni, mielőtt teljesen eltűnne. Vannak kisebb-nagyobb bútorok is, lehet osonni közöttük, de a kanyarulatban döntenie kell, követi a bíbor köpenyes Esdraelt, vagy a másik irányba indul, egyenesen előre tovább?

//Na de tényleg, légyszi próbáljunk nyolc előtt vagy nyolc körül reagolni. Ha hosszút kell mesélni, az megtart egy órát is néha RT közben.//

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#172 » 2017.09.12. 21:50

//vettem-vettem, majd igyekszem tartani:D//

Az ujja vége bizony belefájdúl a műveletbe, hevesen rázza ki belőle a fájdalmat ahogy az ajtót óvatosan előbb résnyire nyitja, hogy kilessen, majd teljes egészében, látva, hogy senki nincs a túloldalán. Még egy pillanatra visszapillant, hátva valaki más is vette a bátorságot, hogy vele tartson, majd a köpenyt látva megindul, hogy annak nyomában maradva haladjon előre, abban reménykedve, hogy végül némi információhoz fog jutni az út végén.
Árnyéktól árnyékik halad, remélve, hogy ez és a csendes léptei megóvják a lebukástól

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#173 » 2017.09.13. 21:08

*Néma gyanakvásba burkolózva hallgatta Esdrael szavait. Evett,s aludt, épp, ahogy Avaldir tette, ám leginkább azért, hogy visszanyerje erejét és kipihent legyen, mire cselekednie kell...mert hogy eljön annak ideje, ahhoz kétség sem férhet. Az eseménytelen napot végignyúlva az ágyon töltötte, míg töprengett a hallottakon, s megbízója hollétén. Bár semmit sem tudtak meg Jezabelről, nyaklánca, mit a főpapnőn látott,mégis bizakodással tölti el. Tán a holttestét még hazajuttathatja Harmatföldre...ha hazajutnak innen valaha. Az est leszálltával, látva, hogy Ror mire készül,még vállára téve kezét megállítja egy szóra*

-Kémleld ki, hol lehet észrevétlenül meglógnunk innen. Ha nem térsz vissza, ugye tudod, milyen sors vár a bundádra...*kacsint neki,majd útjára engedi, hogy Faelnis nyomába szegődjön, s pár minutával utána érkezzen a tanácsos szobájába. Meg kell vitatniuk mi tévők legyenek, különben csakhamar föld alatt találják magukat, vagy szolgasorban, ami számára még borzalmasabb vég. Közönyösen szemlél körbe a szobában, majd míg Scarletwound üdvözli a lányt, bár nem kínálták, ő széket kerít magának, hogy állát tenyerébe támasztva, csendben várja ki a tiráda végét*

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#174 » 2017.09.13. 22:11

*A lány háta mögül előlépő Serrata meglepi. Talán arcáról éppen nem lehet leolvasni ezt, hiszen mosolyog a grófra, bár nem olyan szívélyesen, mint a hölgyre az előbb. Sokkal többet elmond tétova keze, mint oda sem tekintve keres valamit az asztalon. Mikor megtalálta, öklébe rejti, s belső zsebébe dugja. Nem tudni, mi lehetett az. A homály bizony jobb strázsa, mint a kint szundikáló ser.

Mikor pedig látja, milyen otthonosan mozog szobájában, akaratlanul is valaki mást jut eszébe…
*

- Nyugodtan -*nyomja meg a hangsúlyt.* - foglaljon helyet ön is gróf úr. Szobám a világ szalonja. Jut eszembe, nem hagyták kint Osberont? Vagy éppen a rókát? Hívják csak be őket is, kérem. Van hely itt mindenkinek...Sőt rögtön az egész kastély jöjjön be! Készen állok bált adni. -*valahogy úgy játszik az öreg tanácsos a hangjával, hogy nem lehet eldönteni, ironizál-e, vagy tényleg komolyan gondolja.

Azonban, ha Serrata nem figyel a tisztes bújtatott panaszkodására, s asztalára tévedne szeme, a gyertya mellett, kissé távolabb a többi laptól, egy papíros nyugszik. Még fejjel lefelé is könnyű elolvasni, mit hirdet nagy betűkkel. „GYÁSZJELENTÉS”. Ha csakugyan kibetűzte, lordsága észreveszi, hogy ismét olyan helyre sétál be a gróf, hová nem hívták. Így fiókjába süllyeszti az elkeserítő lapot.

Scarletwound figyelme ismét a lányt tünteti.
*

- Ugyan kedves lányom, ülj le te is. Ne állj, mint Eritiel szamara... Ah, az ajtó nyitva maradt. - *Serrata felé fordul.* - Szívesen megkérném önt tisztelt gróf uram, hogy csukja be az ajtót, elvégre, mint már mutatta van gyakorlata benne, de ezúttal megteszi a hű Ser Lasival is.

*Int is a bekukucskáló testőrnek, cselekedjék.

S most, hogy hárman maradtak a szobában, talán elkezdődhet a tervszövés… hacsak nem lép be még egy vendég…
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#175 » 2017.09.15. 01:00

Esdrael nem mutatja jelét, hogy észrevenné, hogy követnék. Csendesen kanyarog a folyosókon, mígnem elér egy ajtóhoz, ahol díszes őrség áll.
- A kincstárban volt ma mozgás?
- Nem uram.
- A kulcs a helyén van a falrekeszben?
Az őrök biccentenek, Esdrael az egyik griffes mintás reliefhez lép, valamiképp kinyitja, majd bezárja.
- A Tükörkapuhoz senki nem ment be akkor. Helyes. Őrködjenek éberen!
- Igenis uram!
- Megyek megnézem fent a varázslónőt.
Mosolyogva megveregeti a vállát az őröknek és továbbáll. Innen nem tudja követni Ror már.

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#176 » 2017.09.15. 12:14

- Elég..
Szelíden szól, mégis éle van a lány hangjának, ahogy a tanácsosra pillant. Időtlen tekintetének súlya alatt talán maga a férfi is átértékeli egy pillanatra atyai invitálásának leereszkedő hanglejtését.. ám az elf úgy tűnik, nemes eleganciával lendül tova a tanácsos szavain, s maga megtartja a másiknak járó tiszteletet – elfogadja a mégoly illetlen gesztust is. Közelebb lép, s finoman ereszkedik egy adandó székre.
- Ne keltsd a békétlenséget. A halál seper ezen a vidéken, és minket hallgat. Vagy egyenrangú társakként fogunk össze, vagy elbukunk. Személyes vitáitoknak itt nincs helye.
Egyikőjükről a másikukra tekint, noha szavait főként a Eulisessnek címezi, hisz a büszke tanácsnok az, ki még e bukott helyen is úgy viseltetik, akár ha otthona biztonságát élvezné. Vesz egy mély lélegzetet, mintha maga is szükségét érezné, hogy lesimítsa lelke világát, mielőtt folytatná.
- Bánt a múlt. Eleitek élő bukása e város, melyet népünk leányának lelke tart még e méltatlan életben az irántuk érzett szeretete okán. Ha az ereklyét, amelyért a király küldött, magunkhoz vesszük.. azzal betetézzük őseitek végzetét. Mi oka volna hát Esdraelnek, hogy felfedje világuk gyengéit előttünk, az idegenek előtt?
Csapdát sejt. Túlságosan látványosan kínálják az események a lehetőséget… mindemellett pedig szívében vívódik is. Ha az ősi király, kit népük annak idején méltónak találtattak nemes ajándékaikra, hibázott is, valóban e szomorú véget érdemlik-e?

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#177 » 2017.09.15. 22:41

*Az intő szavakra mozdulatnná válik...

Ha nem
ő mondta volna....
Ha nem abból a népből...
Bizony...!

Végül egy halvány bólintással beéri. Azonban sokáig nem is tekint a méltózatos irányába.


Szó mi szó, első ránézésre megmondja akárki, Scarletwound valóban tanácsosi nyugalommal szemléli a helyzetet.*

- A szolga tán megbízott bennünk...Azt hiszem, minden jól alakult, míg a félvér Osberon gyenge pillanatában fel nem fedte hamis gondolatait a rossz személy előtt… Ugyancsak nagy ostobaság volt a részéről. – *röviden a gyertyával szemez.* - Akkor már tudtam, tovább nem megyünk diplomáciával semmire. Úgy tettem, mintha nem is mondott volna semmit a félnótás, de már tudtam… tudtam görbe úton fogjuk elhagyni a kastélyt… a szigetet. Ne értsenek félre. -*tekint vissza rájuk.*- Önöket is be akartam avatni, mihelyt bizonyos dolgok a kezemben lesznek, ám így, hogy felkerestek…nem tehetek mást…minthogy önökkel együtt tervezem szökésünket…

*Végignéz rajtuk, jellegtelen szemekkel. Összeigazgatja közben a papírosokat.*

- Minden étek, mit küldenek, egyre kevesebb. Egyre rosszabb…. A jelzés egyértelmű. Legfeljebb néhány napunk van. Vagy tán annyi sem. Ha cselekszünk, gyorsan tegyük…Ötleteink vannak, de tervünk még egy sem…- *a néma csöndé lesz egy pillanatra a szoba. Majd folytatja.* - A király parancsa egyértelmű. Az ereklye kell neki. Lám a lady nélkül is meglelénk…Ironikus. Utat mutat, de megérni már nem éri meg…Javaslom, ha megyünk vigyük magunkkal. Ezért jöttünk. Mind ama sok ember hiába tért meg a Teremtőhöz, ha nem vesszük el… Más kérdés mi lesz, ha elvesszük? A mágiához nem nagyon, de a hermetikához kissé értek. Ha ez a védelmi mechanikájuk szíve és mi kitépjük…a körülmények végzetessé fajulhatnak. Számunkra is. Ezért csak akkor javaslom a kegyelemdöfést, ha már hajónk van, mivel rögtön szelhetjük a hullámokat… Szóval ez adja első prioritásunkat. A hajót. Kikötőjük mintha lenne. Vagy valami sejlik ablakomból. Mibe telik elkötni egy hajót Serrata? Bár tiszta szívből remélem, ebben még nem sikerült kitüntetnie magát.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#178 » 2017.09.16. 19:00

Ror semmilyen akadályba nem ütközik visszafelé. Furcsán üres a kastély.

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#179 » 2017.09.16. 19:25

//már megint XD még nincs 8 óra :P//

Biztos távban áll meg az őrségtől, s hallgatja az elhangzó szavakat, amik felkeltik az érdeklődését, hirtelen kedve lenne körülnézni abban a bizonyos kincstárban. Kifigyeli ahogy Esdrael épp megmutatja neki az emlegetett falrekesz valószínű helyét, s vele a kulcs rejtekét is. Aztán körbenéz, de ide kisebb csoda kellene, hogy az orruk előtt el tudjon osonni észrevétlen. Úgy tűnik innen már csak visszafelé vezet az út, de kár lenne üres kézzel távozni..
Egy fém gombot tép le ruhájáról, majd hajítja át a folyosón, jó messzire, hogy ott aztán földet érve a halk fémes hang, s folyosót belengő csendben hatalmas lármának tűnve harsanjon fel. Remélhetőleg az őröket odavonzva a zajra.
- Gyerünk... nézzétek meg mi volt az. - suttogja magában a sarok mögött bújva a szemek elől

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#180 » 2017.09.18. 21:19

//igen-igen, de most nem is reklamáltam. [caress.gif] Nyolckor épp asztalizni kezdtünk.//

Pattog a fém gomb, pattog. A két félelf figyeli, összevonják a szemöldöküket... majd az egyik el is indul, hogy megnézze. A másik sajnos marad. És valószínű ha rájönnek, hogy az egy gomb, akkor elindulnak arra, amerről sejtik, hogy elpattanhatott szegény árva gombocska.
Vagyis Ror felé. S valóban, nemsokára már fordul is az őr... A másik marad az ajtónál.

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég