Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#11 » 2018.03.08. 18:37

Válasz nem érkezik a fák közül, az emberek mégis ott érezhetik a tarkójukon meredező szőrszálukon, a hátukon csiklandó idegen, hogy az elfek ott vannak, és figyelik őket. Több lövés, vagy akár válasz, nem érkezik. Lord Ranald bántatlanul lépheti át a vesszőt, és haladhat tovább, ám kíséretét, ha később mégis utána indulna, alighanem feltartóztatnák.

Lord Ranald hosszú percekig léptethet egyedül a vadon mélye felé, mígnem maga előtt a kopasz fák között szürke lovast pillanthat meg. A fiatalnak tűnő harcos (persze, a korát nehéz volna meghatározni e kortalan népnél) elf-mód üli meg a kicsi, finom csontú, vad csődört. Amikor udvarias távolságba ér a lordtól megállítja hátasát, éppen az úrral szemben - feltételezve, hogy ezzel Lord Ranald is megállítja a maga lovát.
- Le suilannon, Lord Ranald. Nem vártuk még érkezésedet. Közlendőd igen fontos lehet, ha annyi halasztást sem tűr, míg megvárod látogatási szándékodnak válaszadását.
A kortalan arcon alabástrom udvariasság kifürkészhetetlen állóvize uralkodik, ahogy e szavakkal köszönti, s vonja egyben kérdőre a férfit.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#12 » 2018.03.08. 18:48

Emberei nem erednek utána, a lord szava parancs volt.

Ranald megállítja a lovát, és illőn fejet hajt a hosszúéltűnek, hisz a szépek népének minden tagja nemes e birodalomban - bármennyire is piszkálja ez sokak csőrét.
- Im meren le govaned! Faradron eithad enni. - Biccent komolyan, hisz valóban, északnak segítségre van szüksége. Hanem aztán legyint is. - Nem katonaira. De ezt majd elöljáróddal megvitatom! Amúgy is... nem audienciát kértem! Még nem... Talán annak is eljön majd az ideje. Szót váltanunk fontos, ne késlekedjünk hát, vagy legközelebb Lord Lorne jön, és ha rá is kilőttök egy vesszőt, háááát...
Nevet egy sort, láthatóan nem vette annyira szívére a dolgot, mint illett volna, és valóban siethet... node melyik ember ne sietne állandóan?

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#13 » 2018.03.25. 10:45

- Dharandult nem találod Azúrban... az elöljárónk a harcosai élén fontos ügyben jár el, és nem ismerjük visszaérkezésének óráját. Az ő parancsa volt, hogy távollétében senki idegen a birtokainkra lábát ne tehesse.
Feleli az elf csöndes elnézéssel. Úgy tűnik, nem igazán hatja meg a lord burkolt intelme Harmatföld többi nemesével kapcsolatban... hisz független népként segítették az embereket mindig is, így nem tartoznak egyébbel Egroniának, mint a tanácsaikkal és segítségükkel Ködvadon ellen, valamint, hogy ígéretükhöz híven a figyelmük alatt tartják Adomány erdejét, s így egyúttal a leghosszabb határvonalat Allenwell császársága felé. E szövetség már így is ingatag lábakon áll, hiszen a több ezer éves sérelmeik közé most oly otromba gesztussal várakoztatja őket az udvar, amely tovább tetézi eredendő távolságtartásukat - kétli hát, hogy az emberek ostobasága odáig érne, hogy Harmatföld lordjainak megengedjék a kemény fellépést velük szemben.
- De te talán... nem számítasz oly idegennek népünk körében, Lord Ranald. Ha meg kívánod várni Dharandult, jöjj. Házunk vendégszeretete fogad.
Ezzel fordítja a lovát, hogy lépésben indítsa meg.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#14 » 2018.03.25. 12:25

~Senki idegen... birtokaira...~
Ranald megint csak jót nevet. Hanem aztán valahogy hamar meg is komolyodik. Láthatóan aggasztja pár dolog.
- Hmm.. Ismerve őt, akár napokig is húzódhat. Az embereim a határon várakoznak, és nem számoltunk ebben a hidegben ilyen hosszú távolléttel. Megköszönöm, de el kell utasítsam a meghívást. Azonban mond meg neki, ha visszatér, hogy kerestem. Fontos ügyben, ami az elfek érdekét is szolgálja.
S ezzel fordítja is a lovát visszafelé az úton.
- Ohh és még valami! Két nap múlva vadászat lesz. Lady Sante-Bouve nagyon csalódott lenne, ha azt mondanám neki, hogy rejtélyesen eltűntek a királyi vadak. Biztos, hogy vizsgálódni kezdene az ügyben. Mi nem leltük meg okát különös viselkedésüknek, de bízunk benne, hogy ti, akik jobban értetek bárkinél a vadak nyelvén, rá tudtok jönni! Az Egyisten vigyázzon benneteket, barátom!
Ezzel kedélyesen eldöcögne a lovával visszafelé.

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#15 » 2018.04.20. 14:43

- Üzeneted célt fog érni.
Biccent az elf, majd felvonja szemöldökét, ahogy a burkolt célzást a lord távozta előtt még elejti.
- A vadakról erdőkerülőiteknek kell gondoskodnia, Lord Ranald.
Nem... nem fog sem ígéretet tenni rá, hogy ha a grófnőnek vadászni támad kedve, ők majd biztosítanak hozzá trófeát, sem tanácsot adni hozzá, miként is kellene visszacsábítaniuk az állatokat az erdőbe... hisz a vadászat előtti kietetés és egyéb előkészületeket bizonnyal minden erdőkerülő ismeri. E végszavakkal az elf is megfordítja lovát, és útjaik így külön válnak...

A vadászat napjáig nem is adtak hírt magukról. Ha a tartomány vadászai és erdőkerülői feltöltötték a szórókat, netán áldoztak a drága szénából és kukoricából, valamelyest javíthattak a helyzetükön, ám a korábbi évek terítékéhez képest szerény eredménnyel zárulhatott a vadászat. Szarvast, őzet, vagy szárnyast egyáltalán nem lelhettek, csak egy szép muflon bikát teríthettek le, néhány prémes rókát, alig egy tucat nyulat. A hajtóvadászat sikeresebb lehetett, de még disznóból sem került annyi lándzsáik és íjaik elé, mint szokott - ha azonban farkasra mentek, többet is ejthettek talán, mint szerettek volna.

A vadászat után három nappal aztán levél érkezik Lord Ranald birtokára, melyben maga Dharandul ad hírt visszatértéről, s egyben meghívja őt és kíséretét Azúr Tornyába.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#16 » 2018.05.06. 13:37

//Ahol éppen Faelnis tartózkodik. Scarletwound visszaérkezésékkor.//

*Aki közelebb áll a valósághoz, a természethez, azt könnyebben megtalálják az elfek ajándékai. Ki tudja hol, és éppen mikor az éjszaka folyamán, de Faelnist megtalálta személy szerint az egyik Scarletwound holló. Óvatosan megtelepszik a közelében és azt a lábát nyújtja, mire egy levél van kötve. Elvétel után a madár az elf szemébe néz, okos pillantásokkal. Majd mintha bólintana egyet. Aztán tovaszáll. Választ nem kell vinnie.
Hiába a sok száz év és a még több generáció, ezek madarak megérzik, hogy kik adták az első tojásokat annak idején a Scarletwound dinasztiának.
*

Kép

*A levélhez csatoltak egy összehajtott papírt is.*

Zubogó. Szent Agnes Kolostor. Keresse Eugienia rendfőnököt. Az ereklye nála van. Már várják Önt.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Eulisess Scarletwound 2018.05.11. 14:37-kor.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#17 » 2018.05.11. 11:46

Az éjszaka újfent Tündérerdő külső peremén lepi meg. Büntetése alig is kezdődött még el, s bár hosszabb időre is el kellett már hagynia erdeiket, talán éppen a kitiltás terhe végett hiányzik neki máris olyannyira az erdő mélyében megbúvó ősbükkös. Megáll, tenyerét az egyik öreg tölgy göcsörtös kérgére simítja.
Ekkor hallja meg az érkező madár halk szárnysuhogását, és az ágon percenő karmok finom neszezését, amelyre aláereszkedik. Megfordul, s belenéz az ébenfekete gombszemekbe. A kinyújtott lábról leheletfinoman oldja el a ráerősített üzenetet.Csöndesen fejet hajt a madár előtt, nem ér hozzá... hisz tudja jól, hogy e tollas szépségek inkább elviselik szeretetből gazdáik érintését, semmint hogy kedvelnék is azt. Hosszan pillant az elszárnyaló holló után, majd széthajtogatja a levelet, hogy elolvashassa azt.
Őszinte megdöbbenés mar belé a sorokat olvasva, s tétova mosoly húzódik ajkaira. Lám... erre nem számított. Gondosan összehajtogatja az írást, majd rövidet füttyent. Türelmesen kivárja, míg Rigel odatalál hozzá, majd kedves suttogással simítja meg a holdfényben szinte szikrázó szőrű kanca nemes, kissé befelé ívelt orrvonalát. Légies kecsességgel szökken fel a nyeregtelen hátra, s a ló szinte a gondolataiból értve fordul a kívánt irányba. Várják őket Zubogóban...

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#18 » 2018.07.07. 15:55

A vendégvárás napján, talán nem meglepő, talán mégis, hogy csak egy futár érkezik meg, az sem a közeledő lord hírével. A "határnál" tovább nem megy, ott hagy pusztán egy levelet, melyet az őrség eljuttathat az elöljáróhoz.

A levél bontatlan, Lord Ranald pecsétjével lezárt. Tartalma igen rövid.

A tündérerdei tündék előljárójának, Lord Dharandulnak kezébe Lady Ranald baráti üdvözleteként!

Kedves Barátunk! Örömmel vettük hírül, hogy utadról visszatértél szerény erdeinkbe. Uram bizton örömmel venné meghívásod, ám kötelessége Sárkánykő komor falai közé szólította, így annak eleget tenni bármennyire is kívánna, nem tud. Keressed magad is bátran ott!

Tartson meg az Egyisten téged és tieid jó egészségben! Őszinte barátsággal,
Lady Annalise Ranald

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#19 » 2018.07.07. 16:37

Azúr tornyában bár nélkülözik a pompa és fényűzés legjavát, a vendég kedvéért mégis kigyúlnak aznap a tünde-fények, nemes szarvas fejedelmi részeit tálalják a zöld körettől telített asztalon, és még egy-egy hárfa húrja is megpendül. Nem csekély hát meglepetésük, amikor Lord Ranald helyett pusztán egy határvadász járul Dharandul elé, s levelet ad át neki. Az ibolyaszín szemek gyorsan futják át a takaros, női cirkalommal írt sorokat, majd gondosan hajtja össze a papírt, és süllyeszti azt ujjasának mélyére. A vacsora így hát vendégeik jelenléte nélkül kerül elfogyasztásra.

A levélre már másnap válasz érkezik, melyben udvarias tartózkodással pusztán néhány sor áll, mely hű marad az elfek örök türelméhez és végtelenül lassú időmértékéhez:

" Lord Ranald hites feleségének, Lady Ranald kezébe!
Hölgyem!
Fogadd köszönetünk segítő szándékú tájékoztatásodért. Urad ügyes dolgait megszakítani nem kívánjuk, meghívásunkat fogadjátok hát tartós invitálásként, míg a Ranald ház feje meg nem tér kötelességeiből, hogy mondandóját színünk elé tárhassa. Holdfordulóig e helyt szólít a magam feladata, bátran kereshet hát a jövőben.

Ragyogjon felettetek a csillagok fénye,
Dharandul"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#20 » 2020.07.11. 12:04

Szeszélyes az idő, de ez a táborban a hadfiakat aligha zavarja. A vadásztábor a Tündérerdő délnyugati oldalán, magas dombra épült a tölgyek, bükkök és nyárfák árnyat adó koronája alatt, nem messze Nemesvíz városától, a folyó partjához közelebb. A lovakat a Haragos fövenyén legeltetik a legények a nyugati oldalon, behúzódva a szomorúfüzek alá. A déli és keleti oldalt a szolganépek és kísérő katonák szerényebb sátrai sorakoznak. Hogy ki kihez tartozik, csak onnan tudni, hogy a sátrak között fel-feltűnik egy-egy színes lobogó. Az északi oldalt a tábori konyha gondoskodik főként az urak jólétéről, de jut onnan bőséggel mindenkinek.
A tábor belső köre markánsabban különül el, hisz ki tudja, mily megfontolásból, de sánckarós védmű keríti körbe, melynek mindössze négy bejárata van, a négy égtáj szerint rendezve. Tágas, címerlobogós sátrak sorakoznak ezen belül már, apródok szaladgálnak közöttük kancsókkal, húsostálakkal. A szemlélő láthatja, hogy nem csak a harmatföldi nagyurak medvés, vadkanos, farkasos vagy sólymos lobogói lebbennek fel a széllel, hanem jó néhány a Folyamközből, Hantföldéről, vagy az Adományból, sőt, egyházi méltóságok is megjelentek az Egy lobogója alatt, ahogy az Akadémia címere is feltűnik néhány sátor felett.
A tábor közepén, a domb tetején tágas sátor áll, minden sarkán Chelley-címer lobog. Nem is a sátor a jó szó, inkább kisebb sátorpalota az, melynek oldalából kisebb sátrak nőnek ki, ám azok csak bentről megközelíthetőek. Jobbára két alabárdos őr strázsál ott a bejárat felé ugró ponyva árnyékában, csendes beszélgetésbe merülve.
A kora délutáni óra a kései ebéd illataival telik meg, melyen a nagyurak már túlestek, kísérőik pedig még most kezdenek neki. A víg zeneszó úgy tűnik, sosem hallgat el, emitt táncba perdítik a cselédlányokat, amott kard csörren kardnak egy ifjúi hévvel vívott erőpróbán, kicsit arrébb leányok labdáznak a fák között, vagy összesúgva csicseregnek az ifjak felé pillogva ábrándosan.

-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég