A Vörös Királynő nyomában

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#161 » 2017.09.06. 17:05

*A terv a rövid válasz után már meg is született…

Azonban egyelőre nem tehetnek mást, meghajolnak a király akarata előtt. Szemével végig járja az arcokat a teremben, jelezve az egész csapat nevében szól majd.. Ha nem estek a fejükre, nem rendeznek jelenetet…bár Serratánál ezt nem lehet tudni…

A szolga felé fordul.
*

- Így sajnáljuk az okozott kárt. Minden társam nevében beszélek, mikor azt mondom, kötelességünk jóvátenni. Királyod parancsait úgy vesszük majd, mintha vére, urunk adta volna nekünk azokat. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy követelései maradéktalanul teljesüljenek. Biztosítsd kérlek afelől is, tettünk nem volt szándékos…A meghallgatást pedig nem győzzük várni.

*Ha senki sem igényli tovább a félelfet, kezével elbocsájtja, hadd adja át a királynak a hírt.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#162 » 2017.09.06. 17:30

Esdrael Avaldirra pillant, majd Eulisessre... szemöldöke kissé felszalad, mintha hirtelen talán rosszul hallott volna... Szó mi szó, valószínű meglepték az őszinte szavaikkal, melyek talán akaratlan is egymást támasztották alá.
- Nem mulasztom említeni őfelségének népe iránt való aggodalmatokat... - Tekintete még mindig Avaldiron függ, ahogy ezt kiejti, majd lassan átsiklik Eulisessre. - És töretlen szándékotokat a mihamarabbi távozásra.
Ezzel minden meghajlás nélkül sarkon fordul, és távozik. A társaság magára marad ismét... egy időre.
Nemsoká szolgák némán, szemlesütve fognak érkezni, hogy hozzák az ebédet, dacára annak, hogy úgy volt, a király várja őket asztalához. Úgy tűnik, mégsem. Az ebédjük is jóval szerényebb, csupán híg fácánleves, meg a főtt hús a zöldségekkel. Aztán telik a délután... senki nem jön. Lassan estellik... senki nem jön, csak a vacsora, ami valamilyen tengeri hal pörkölt, meg gyökerek...
A szolgák nem felelnek, ha kérdeznek. Napközben csendes minden, de ahogy esteledik, Avaldir és Faelnis egyaránt összecsapások hangját hallhatja halkan messzebbről.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#163 » 2017.09.08. 20:25

Csurog lassan a homok a homokórában, de még mindig nem jön az audienciára hívás... esteledik... és joggal hihető, hogy a királyt vagy nem érdeklik épp a vendégei, hisz kisebb gondja is nagyobb náluk, vagy épp dühös. A kis privát folyosójuk is csendes, nincsenek lépés-zajok, surranások...

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#164 » 2017.09.09. 08:13

Nincs is rosszabb annál mint csak tétlenül ülni és várni, legalábbis neki, hiába a finom étel és a kényelmes fekhely, mégsem képes egy percig se nyugton maradni mire az ebéd véget ér, fel alá járkál, s közben tekintete ide-oda siklik minden részletre.
- Ez nekem nem tetszik! - jelenti ki végül ahogy kezd esteledni - Mégis mire várunk itt? Az a király hallani se akar rólunk vagy épp azt sugdossák a fülébe milyen változatosan kéne minket kivégezni! - ad hangot az elégedetlenségének
Aztán a folyosóval szemben áll meg, s fülel hosszan, de semmit se hall, mintha kihalt lenne az egész hely.
- Én nem maradok ebben a kalitkában tovább... - szűri ki fogai közt, s azzal indulna is kifelé miután még egyszer meggyőződik, hogy biztosan nem hall-e lépteket a közelből, majd néma léptekkel kilép a folyosóra, óvatosan osonva, mintha csak épp vadászni indult volna.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#165 » 2017.09.10. 18:32

*Az idő lassan telik.

A tanácsos nincs szem előtt. Az Egyisten tudja mivel foglalatoskodhat szobájában, de a legvalószínűbb, hogy szentiratát böngészi.

Egy alkalommal jelent meg. Mikor a szolgák vacsorát hoztak és ő megkérte őket, hozzanak pennát és papírost. Azok csak bólintottak és következő feltűnésükkor magukkal hozták a kívánt eszközöket is.

A tanácsos kísérete, Ser Lasival és Marvin, idejük nagy részét egy sarokbéli asztalnál ütik el. Egy nagyon hosszú és bonyolult elf táblásjátékot játszanak, amihez komoly koncentrációra van szükség. Ser Lasival kissé bele is izzad olykor-olykor, de Marvin nem túl kemény vele. Gyakran szándékosan elsiklik azok felett a részletek felett, amik könnyebb győzelmet ígérnének neki. Legalábbis, ha valaki alaposabban figyeli,no meg ismeri a játékot, nyilvánvalóvá válik számára.

Mikor pedig a róka a rögtönzött ötlettel áll elő, a kíséretből csak Ser Lasival van jelen a társasággal. Egy széken ül, rögtön az uraság ajtaja előtt és szemeit pihenteti. Ritkán zavarodottan feltekint, s mikor látja, minden rendben rögtön visszasüllyed meditációjába.

Nem is hallotta tán mit mondott a szőrzsák. De ha halotta is...Zzz....zzz...
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#166 » 2017.09.10. 20:17

Ror kióvakodik... ezt a folyosót ismerik, hisz ez vezet az árnyékszékhez, nomeg előtte ott az a másik ajtó, amin még sose léptek be. A folyosó szokottan üres... a folyosó végét lezáró ajtónál viszont egyértelműen vannak. A szag árulja el őket. Arrafelé aligha fog kióvakodni látatlanul. Hanem aztán a füle halk beszédfoszlányokat hall, egyértelműen felismeri benne Esdrael hangját az egyik félként.
- ...rendben. A Kapitány a kapu mellett van.
- Igenis, Uram!
Kulcs csikordul a zárban, és léptek dobognak el. De egy valaki még ott van, halkan zörren az aranyozott vért.
- Remélem, egy egyszerű ósdi zár nem fog ki rajtad! - hallja még Ror Esdrael szavait, majd a félelf léptei távolodnak máris a csukott ajtón túl, a folyosón.

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#167 » 2017.09.11. 09:42

Az elf mély hallgatásba ereszkedik. Utolsó szavait talán akkor hallhatta tőle Eulisess, amikor a tanácsos hálálkodására komoly biccentéssel felelt:
"- Nem jutalom fejében cselekedtem, Eulisess Scarletwound, de ígéretedet köszönettel elfogadom. Ha eljövend annak ideje, hírt fogok adni kérésemről, s eldöntheted majd, megállod-e szavadat. Addig is arra kérlek, koncentráljunk a jelen problémakörére."
Ezt követően szót sem hallani felőle, sem akkor, amikor a sziget történetét és az ereklye hollétét felfedi előttük Esdrael, sem akkor, amikor a Tanácsos megfutamodni kíván küldetésük elől most, hogy lady Ludmilla nincs velük többé, s hallgat akkor is, amikor Avaldir meggondolatlan szavaival megsérti a férfit, aki eddig pajzsként állt köztük és a király haragja között. Mintha zavaros vízfátyolon át érzékelné csak a külvilágot, míg tekintete az ablakon túli világba réved, és megannyi gondolatával vet számot. Kevés ételt, kevés vizet vesz csupán magához.
Fel sem merül benne, hogy ennyiben hagyják azt, amiért jöttek... hogy máris menekvőre fogják a dolgot. Erre alighanem lehetőségük sem fog adódni a közeljövőben. Hisz a királynak követelései vannak velük szemben, haragja pedig tengernyi, alighanem ezt kívánja érzékeltetni várakoztatásukkal is.
E szép nap unalomba fúló fogságában aztán egyszeriben felsóhajt, és kihúzza magát az ablakpárkányon ülve, mint akinek lelke messziről tér vissza. Melegbarna íriszeiről elröppen a fátyolos távoliság, s újfent elevenséggel csillan. Gondolatainak végére érve... úgy dönt, megosztja azokat a tanácsossal. Annak ajtajához sétálva diszkrét kopogtatással kér bebocsátást magának.

//re-üdv, nyaralásból megtérve, kezdjünk hát magunkkal valamit :) //

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#168 » 2017.09.12. 10:28

*Az elf lány kopogására a gárdista felkapja a fejét. Álmos tekintettel nyugtázza, hogy veszély nincs, csupán a hegyesfülű kér bebocsáttatást. Miután pedig elhangzik a tiszta ’Szabad.’ válaszul, Ser Lasival ismét pihentetni kezdi szemeit.

Az ajtón belépve az a hálókamra fogadja, amit sajátjáról már ismerhet. Ágy az ajtótól jobbra, ágy az ajtótól balra. Egy nagyobb luszter gyenge fénnyel látja el a szobát, de olyan gyengével, hogy annak fala már sötétbe vész. A szoba közepén íróasztal áll. Előtte egy magányos szék, az asztalon sok-sok papíros és egy üvegburokkal védett gyertyácska biztosít nagyobb világosságot az ott író lordnak.

Az asztal, s egyúttal a jó Scarletwound, mögött egy komor spanyolfallal rejtették el a szoba többi részét. Ha a lány jól következtet, onnantól kezdődik a tanácsos hálóköre. Látni, nem lát belőle semmit, a fal keményen szolgál. Egyedül a nagy, kétszárnyú, rácsos ablak emelkedik fölé. Nyitva van, így a sós szellő be-beköszön. Ilyen köszönésekkor arrébb löki a vörös függönyt, ezzel beengedi a kövérarcú Hold szemérmetlen pillantásait is...

A tisztes, mint már szólottunk róla az asztalnál ül. Alakja a sovány fényben, csak mordabb. Esti, méregzöld köntöse és nyakig begombolt hálóingje ezt a látszatot csak alátámasztja. Mellén valami néha-néha felcsillan. A Főtanácsosi Jelvény. - hát persze.

Miután a lány szeme ismét rajta nyugszik, pontot tesz, visszarakja a pennát, s felemeli fejét. Pár mozdulattal jelzi, foglaljon helyet.
*

- Látogatásod, Faelnis Thinuviel örömmel tölt el, még ezen késői órán is. Mondd miben tudok segítségedre lenni? - *hangja kellemes és nyugodt, de arca, szeme parázslik az érdeklődéstől, bármennyire jól leplezi. Talán hétköznapi vendégnek fel sem tűnne, pláne ily’ szerény fényviszonyok közt, de vendégünk szeme a hétköznapinál élesebb…*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#169 » 2017.09.12. 20:34

//Édes Istenem, adjál türelmet, mert ha erőt adsz, küldj óvadékot is! Most miért álltunk meg? oiletclaw.gif] //

Mivel Ror nem moccan, Esdrael egyre távolodó léptei lassan elhalnak. És csend telepszik a folyosóra a zárt ajtón innen és a zárt ajtón túl is.

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Vörös Királynő nyomában

Hozzászólás#170 » 2017.09.12. 21:08

//mert megelőztél:D//

Egy ideig figyel és fülel, amíg elhalnak a hangok, majd a csenden felbátorodva egyenest az ajtóhoz oson, hogy próbát tegyen rajta, vajon nyitva hagyták-e, s ha nem úgy bizony a zárat veszi szemügyre, mennyire lehet bonyolult szerkezet.

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég