Koronasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Koronasziget

Hozzászólás#71 » 2020.05.08. 19:44

*A Rózsatorony csendjét csak a falikárpitok mögött neszező egerek és az éjszakai szolgálatra osztott cselédek halk léptei tarkálják. Kik szembe találkoznak Broghdon asszonnyal, lesütik szemüket és fejet hajtanak elhaladtukban. Kétségtelen, hogy a kulcsárnét feltétlen engedelmesség és tisztelet övezi a szolgálók körében. Mizette azt, hogy nem ismeri az épületet, ellensúlyozhatja megfontoltsággal, s minden ajtó, függőfolyosó alapos szemrevételezésével. Nemsokára rá is lel a lépcsőházra, mi a felsőbb emeletekre visz, hol a rangos vendégek kerültek elszállásolásra. Emitt már fegyveres őrizet gondoskodik a finom urak és úrnők nyugalmáról. A királyi gárda spétumos őrei párban róják a folyosókat, jöttét mintha észre sem vették volna, egykedvűen ballagnak tovább nemezzel vont talpú csizmáikban. Emitt Mizette vagy egy tucatot számol össze, míg legfelül az őrjárat kiegészül a szolgálattevő palotás lovagokkal, hogy fegyveres a legfontosabb szintre majd még két tucat jut. Ajtók előtt állanak feszes vigyázban, a sarkok mögött diskurálnak halk szóval, vagy a folyosó alkóvjaiban végzik esti imájukat, míg fegyvertársaik váltják őket a cövekelésben. Emitt már gyanakvó pillantásokat is kap, miből arra következtet, hogy éjszakának idején errefelé nem megszokott Nirle Broghdon jelenléte. Az ajtó előtt, hova tart éppen, két fegyveres áll posztot. Brigantinjukon, fegyverkabátjukon a házuk armálisa és a királyi címer is ékeskedik. Már messziről ráncolt homlokkal, s fitymálón méregetik.*
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#72 » 2020.07.10. 16:18

Megfontolt és figyelmes sétája során, s csakhamar eléri célját is. Most már csak egy ügyes hazugság kell és feladatát bevégezheti. Késő az óra és a célpont viselkedése azt diktálja, hogy egyedül van odabent. Bár nem hiszi, hogy aludna. Nyilván valami poros fóliánst böngészget vagy a csillagokat fürkészi…
Ekképpen gondolkozik, míg sanyarú arccal a gárdisták elé lép. Jobbra-balra sandít, közelebb hajol. Lesújtó üzenetet hozott, ezt kitetszik viselkedéséből és suttogásra fogott hangjából.
Muszáj beszélnem őfelségével… négyszemközt. Akadt egy kis probléma az egyik cseléddel… – zavartan vakarja bal csuklóját. – Rosszul van… és állítása szerint a herceg miatt… Meg kell beszélnem vele a részleteket. Nyilván értik, hogy nem tűr halasztást a kérdés és a lehető legnagyobb diszkréciót kívánja…
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Koronasziget

Hozzászólás#73 » 2020.07.12. 18:44

*A két ajtónálló lovag arcán értetlenkedő kifejezés suhan át. Hogy jelenlétének, vagy szavainak tudható-e be ez, Mizette nem tudhatja.*
-Nincsen bebocsátás, csak őfelsége testi szolgáinak!-*szól aztán a fiatalabbik, szépen beretvált vitéz.* -Ha sürgős dologban jársz, Broghdon asszonyság, keresd fel panaszoddal Trever Kipp mestert!
*A királyi udvartartás fejének említésére Mizette-nek eszébe ötlenek öreg Malodh szavai Nirle Broghdon és a nevezett körül keringő pletykákról. Az ajtónállók ekkor pár szót szólnak egymás közt, félhangon, mire a másikójuk -őszülő halántékú hadfi-lassan, megfontoltan, gyanakvó éllel hangjában, szól.*
-Hanem, ha valóban olyan nagy a gond...Várj itt!-*azzal öles léptekkel indul el a folyosón, egy másik posztost maga helyett társa mellé intve.*
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#74 » 2020.07.14. 18:56

Mit tehetne más, mit aggódó arckifejezéssel kivárja az említett úr jöttét.
Még talán ezek az egyszeri őrök is megérthetik, hogy a király kifejezett engedélye nélkül nem nyúlhat olyan lányhoz, aki állítása szerint annak leszármazottját hordozza szíve alatt. A mese pedig elég jó ahhoz, hogy négyszemközt értekezhessen az öreggel, hiszen nem engedheti meg magának, hogy angyalcsinálónak tartsák - mégha csak kiadja a kegyetlen parancsot is.
Talán majd Kipp belátóbb lesz. Ha az a satrafa igazat szólt, akkor nem közömbösek a néhai Nirlevel. Értenie kell, hogy a lányok felajánlása után a királynak szívességet tenni óriás lépés lehet a kulcsárnénak és neki is, ki tudja a titkot... Ha minden jól megy kéz kezet mos és bekerülhetek hamarost. Csak jönne már!
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Koronasziget

Hozzászólás#75 » 2020.07.20. 19:08

*Kínos csendben tellnek a percek, mialatt Mizette a két ajtónálló lovag sanda gyanúval vizslató tekintetének kereszttüzében ácsorog. Nagy soká hallja csak a szaporázott lépteket maga mögött...*
-...köszönöm Gonrond lovag, hogy szólni méltóztatott. Biztosíthatom róla, hogy innentől kézben tartok mindent.-* sima szavak, kellemes orgánum, miben csak az ő érzékeny hallása éri tetten az izgatottságot.*
-Broghdon asszonyság! Fel nem foghatom, hogy éjnek évadján miért zargatja a vitézurakat!-* a keskeny arc, a hegyesre nyírt bajusz és kifogástalanul elegáns, mégis egyszerű, galambszürke libéria. A sötét szemek szúrósan szegeződnek rá.* -Jöjjék velem azonnalást, még mielőtt ennél jobban felzavarnánk az éji nyugodalmat!
*Trever Kipp karon fogva húzza magával, nem erőszakosan, ujjai mégis fájdalmasan marnak húsába. Miután saroknyit távolodtak, az egyik alacsony, feketére lakkozott ajtón tessékeli be maga előtt. Az udvartartás fejének hálószobája ment mindenféle cifrálkodástól, s ugyan nem túl nagy az, közepét mégis úrhoz méltó, magas ágy foglalja el.*
-Mit gondolsz, meddig várathatsz büntetlenül, galambom?-*fordul vele szembe számonkérőn, miután kulcsra zárta az ajtót.* -Az én időm drága. Őfelsége rendelkezésre állok, nem holmi libuskákat vesszőzök kedvemre, mint te! Ha mégegyszer rabolni merészeled az időm, megbánod!*-sziszegi hűvösen.*-Előbb letudod a mai tartozásod, majd utána ejtünk róla, miért háborgattad a tiszttevőket! Vetkőzz!
*Parancsol rá szigorúan, mialatt megoldani kezdi ujjasának fűzőit.*
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#76 » 2020.07.26. 03:02

Semmi kétsége.
Az asszony, ki földi nevén senki már, szolgája és alávetettje volt e piperkőcnek. A lehetőségeket villámgyorsan lepergeti maga előtt. Egész viselkedéséből tükröződik Kippnek, hogy komolytalannak ítéli a helyzetet; még, ha belemenne a játékba, akkor is valószínű, nevetve küldené vissza, hogy fojtsa egy kanál vízbe az anyát, magzatával együtt - a királynak meg egy szót se; amiről nem tud, az nem fáj neki.
Nincs sok ideje. Akár már holnap reggel felfedezhetik, ha mosást tartanak, a balesetet szenvedett Broghdont. Eljátszani őt pedig ez előtt a férfi előtt, ki bizalmas énjét is ismeri, nem tudja. Nem ismerte ki eléggé. E férfi nélkül pedig belépni oda nem fog. Sajnálkozva gondol bele, hogy ismét a gyűrű hatalmával kell élnie --- de legalább értesülései szerint Kipp bejáratos a királyhoz. Elég továbbvinnie az asszony ügyét a megesett cselédről.
Ha ruháit amaz leveszi, ő valamelyeset megfontoltabban gombolkozik. (Ha felöltője és nadrágja a távolabb tőle, akkor jő el az ideje; elvégre muszáj vértelennek maradniuk azoknak.) Szó nélkül közelebb lép - miközben egyik keze a hátánál elrejtett késéhez lopakodik - és mintha szájon akarná bocsánatát keresve csókolni, hajol közelebb. Hogy a következőben száját kezével befogja, mellkasába sebesen, több ízben mártsa fegyverét. Ha minden jól megy, hang nélkül és gyorsan segíti a túlvilágra.
Sokba kerül egy öregember élete...
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Koronasziget

Hozzászólás#77 » 2020.07.29. 18:30

-Szaporán, lotyó! Ne kéresd magad!
*A főintéző elégedett mosollyal lép közelebb, ingét dobta le csupán. Gatyapőce megoldva, fél kezével markol Nirle hajába, hogy lefelé kényszerítse szolgálattevésre. A szoknyakorcnál rejtegetett tőrt- ha érkezése van is észrevenni- már későn látja meg. A bordák alatt a gyakorlott mozdulattal irányított penge akadály nélkül talál szívet. Trever Kipp szája sikolyra nyílna, de a hűvös, keskeny kéz meglepő erővel fojtja belé a hangot. Újabb döfés tüdőcsúcsra és a sikoly nedves, szánalmas sípolásba fúl. Mizette mozdulatai a hosszú évtizedek alatt belévert tökéletességgel, maguktól dolgoznak. Pontosan tudja, milyen sebet kell ejtenie, hogy a vér nagyja a testben maradjon és ne hagyjon árulkodó nyomokat. Mikor a férfi szeme üvegessé mered, izmai elernyednek, egy pillanatra a friss halál meghitt csendje szakad a szobára.*
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#78 » 2020.08.03. 15:27

Tíz percen belül két Trever Kipp van a szobában - egy élő és egy holt.
A nemrég viselt ruhákban lévő élő eligazgatja a holtat az ágyban. Tudja, hogy feladatát elvégezve még egyszer vissza kell térnie ide, elvarrni a szálakat - s azt is tudja, hogy ez mára az utolsó alkalom, hogy a gyűrű hatalmát használhassa. Reméli, hogy valóban bejárása van Kippnek a szobába... Mindenesetre, fogja a kulcsot és bezárja maga után az ajtót, úgy indul vissza. Az őrök előtt megáll és csak röviden szól, várva, hogy beengedjék.
- A nemrégiben tudomásomra hozott információkról kell értekeznem őfelségével.
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Koronasziget

Hozzászólás#79 » 2020.08.11. 19:22

*Az ajtónálló tiszttevők arcán nyoma sincs a kétkedésnek, amivel pár minutája még Nirle Broghdont méregették. Néma közönnyel nyitják a hálóterem ajtaját, hogy a királyi szállásmester beléphessen. A tágas terem keresztboltja alatt -mire csillagképeket és a teremtés allegóriáját festették művészkezek-kandallótűz lobog a tavaszéj hidegét elűzendő. Meleg színnel pompázó freskók, kiterített medvebunda, hűlő vizű felállított fürdődézsa, hatalmas, forgatható orbita, a súlyos íróasztalon könyvállvány és fóliánsok, asztrolábium, églátócső szertehagyott kuszasága uralja a termet. A mennyezetes pódiumágy súlyos brokátfüggönyeivel őrzi a pehelyölén szunnyadó álmát, a lábánál puritán ágyszéken szolgafiú érez fel Kipp mester jöttére. Láthatóan zavartan ráncolja homlokát, de mire Mizette elsőül is felfigyel, az az ajtó mellett ülő pofaszakállas lovag, ölében keresztbe fektetett mezíttelen pengével, nyakában aranyláncon függő naplándzsával, ahogy némán, hideg kék tekintetével szinte keresztüldöfvén fordul felé.*
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#80 » 2020.08.28. 05:31

A pofaszakállas lovag - és annak naplándzsája meglepik és legszívesebben önnön kardjával csapná le annak fejét egy alkalmatos pillanatban; viszont ez marad ábránd, megtenni nem teheti meg semmiképpen. Lép párat, közben igyekszik felvenni az izgatott, fontoskodó arcot, amit nem is olyan rég a folyosón látott a férfitól.
- Őfelségével fontos ügyben az udvartartás fejének egyedül kell szót váltania. - suttog a lovagnak határozottan. - A tisztelt királyi család tagjait érintő hírről szereztem tudomást, azonnal állást kell foglalnia, a reggel már későnek bizonyulhat. idegen fülek csak felsége parancsára tudhatják meg --- ha megtudják egyáltalán.
A megjelölt téma sikerességében bízik. Elég kényes és fontos, hogy illetéktelenek eltakarodjanak, amíg az üzenet átadásra nem kerül.
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég