A Megváltás Kútja

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#161 » 2018.05.01. 20:54

Odafent minden elnyugszik, még a por is elül, csak Faelnis lába sajog, ahogy a sebhez ér az anyag. A lámpás fénye mellett aztán odalentről is feldereng egy fehér fény, mely azonban inkább vakít, semmint fentről bármit is látnának a lenti eseményekből.

Odalent a megidézett fény megjelenik a magasban. Finoman fodrozódó sötétzöld színű tavat világít meg, melynek alján az évszázados leülepedett hordalék most felkavarodik Jezabel alatt, és e helyeken inkább borostyán színűre kezd emlékeztetni. Nem nagy tó, nem nagy barlang. Falai a természetes vájt barlangok egyenetlenségével bírnak, csak itt-ott csiszolták simára őket, ahol különböző szövegeket véstek fel... ismeretlen jelekkel, melyek inkább a fenti ajtókon lévő jelek stilisztikájával bírnak: Túl régi és idegen, hogy emberi legyen, de nem elég finom vonalú, hogy elf.
csak az egyik oldalt van egy keskeny partszakasz, ott régi fáklyatartók árválkodnak a sziklába ütve. De egyértelműen van egy keskeny, egy ember széles hasadék a falon. Talán vezet valahová.

A vízgyűjtőt ezzel együtt uralja az egyik végében, ahol oly sekéllyé válik a víz, hogy már csak térdig ér, egy kőből faragott boltív. Előtte két derékmagas kőoszlop van, ha középre áll az ember, mindkettőt elérheti könnyedén. A tökéletes négyzet alapúra faragott oszlopok teteje még most is kissé sötétebbre színeződik: a kő hamu színe rozsdavörösre vált a tetején. A díszítő mintázat inkább geometrikus, semmint bármit ki lehetne silabizálni belőle, de a boltíven és a két oszlopon is azonos.

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#162 » 2018.05.01. 21:22

Sietve néz körbe a terembe, s ha a teremben nem is talál kötelet a többiektől bizonyos szerez, hisz valaki csak hozott magával, majd amint megkaparintotta egyből visszamegy a nyíláshoz. A hurkot csomóz a kötél egyik végére, ráakasztja egy biztos pontra, majd ledobja a többit a mélységbe, és reménykedik, hogy elég hosszú.
- Kapja el a végét! Felhúzzuk! - kiált le

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#163 » 2018.05.02. 10:47

*Későn rugaszkodik, s a peremet markoló gyenge női kéz feladja a harcot. A nyíladék peremén hasalva baljós feszültsége csupán akkor enged, amikor meghallja az öblös csobbanást odalentről. A csillagfény halványan törik meg s mélység vízfodrain, s megkönnyebbült sóhajban ereszti el a tüdejében akadt levegőt, amikor odalent megpillantja a felszínre bukó asszonyt. Ideges remegés vesz erőt rajta. Letekintve a mélybe, érzi, mintha fenevad szájába dugta volna a fejét. A lentről felszökő sötétség úgy érzi, orrába, szájába nyomulna fullasztó masszaként. Megrázza magát. Ha a nő odalent még életben van, talán...*
-Egészben van még? Mit lát odalent?-*szól utána, csitítólag intve a vulpénak, ne kapkodná el annyira a segítségnyújtást, hátha a csávába került grófnő hamarabb szabadulna, mint hogy használható részletekkel szolgáljon a barlangteremről. Akármennyire ágál benne a riadt ösztön, próbál józanságot parancsolni magára. Idefent tán még sikerülhet.*
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vercole Serrata 2018.05.05. 12:04-kor.

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 70

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#164 » 2018.05.02. 19:16

Nem próbál kitérni a szellemek elől, csak ha ismét ártó sugaraikkal vetnék rá magukat, ám erre szerencsére nem kerül sor. Bár a szívét megszorítja egy pillanatra a riadalom, végül nem kell csalatkoznia megérzéseiben. Éppen úgy fogadja őket, tárt karokkal, ahogyan szólongatta is - festménybe illő lehetne egy pillanatra... Faelnis idézett fénye kialszik, ahogy a szellemek belé csapódnak, ő pedig hirtelen úgy érzi, zuhanni kezd, pedig biztosan tudja, hogy nem mozdult a helyéről.
Némán nézi végig azt a fájó emléket, amelyet a halott lelkek mutatnak neki... mert emlék ez, ebben egészen bizonyos. Túlságosan is sok az egyezés álomkép és valóság között, noha Vercole és Jezabel arcmását nem tudja hová tenni.
Megrendülten dermed a helyére még azután is, hogy a szellemek eleresztik a múlt képeiből. Nehezen tér vissza, s még nehezebben emészti az imént látottakat. Körülnéz, értetlenül pillant Ror után - nem hallotta annak kérdését, talán még révületben volt, amikor feltette azt.
~ Nem értem... sajnálom, nem értem... ~
Pedig valahol a szíve mélyén érti.. csak nem akarja elhinni. Mégis, a szörnyű gyanú mintha csírát bontana benne... amelyet azonmód el is fojt, és emlékezteti magát miért is vannak itt. Félreteszi a balsejtelmű gondolatokat, a múlt üzenetét... de nem felejti el. Megperzselte elveszettnek hitt múltjuk egy darabkája, nincs hát nyugodása, amíg ki nem deríti, mi történt itt, sok száz vagy akár ezer évvel ezelőtt. De nem most... Nem azonnal.
~ Visszatérek még.. nem hagyom elveszni az üzenetet, amelyet átadni próbáltatok! ~
Fogadkozik némán, azután megperdül, hogy a többiekhez siessen. Különös... egy pillanatot késik az az aggodalom, amelynek el kellene fognia, hogy megtudja, a grófnő leesett. De csak egy pillanatot. Azután már kanyarítja is le hátáról a táskáját, hogy kötelet kerítsen elő belőle.
- Nem lidércek voltak... és távoztak.
Közli azért, úgy hogy alant is jól hallják.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 360

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#165 » 2018.05.03. 18:56

Ha mégis lekerülne az a kötél, akkor sem kapja el senki. A hely szinte megbabonázza, és egyenest a felvésetek felé úszik előbb. Érteni azonban nem érti őket, így hamar irányt vált, hogy a kapunál már halk csobogással már lábán menjen az oszlopokhoz. Nem csoda hát, ha jó sokára szólal meg ismét.
- Akkor jó! Azt hiszem, megtaláltuk a helyet, amit keresünk! Jöjjenek le, ezt érdemes látni!
A hangjában nagy felfedezők örömének furcsa zöngéje hallatszik, ahogy az alacsony oszlopokat kezdi megvizsgálni.
- Van itt egy kapu. És egy oldalsó járat, ami természetes hasadéknak tűnik. Óóóóh! És a víz meggyógyította az összes sérülésem, úgyhogy érdemes kipróbálni a fürdőt! Majdnem olyan jó, mint odahaza, csak kicsit hidegebb!
Nah persze, hisz a vizes ruhája lassan ráhűl, de most még azt se veszi észre, hogy didereg. Teljesen lefoglalja, amit talált. Akármi legyen is!
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#166 » 2018.05.03. 19:31

Ahhoz, hogy szemmel kövessék a hölgy mozgását jelölő, felülről meglehetőst vakító fehér fény útját, alaposan fejjel előre be kellene hajolniuk a lyukba, így egyelőre arra tudnak hagyatkozni, amit Jezabel mond.
A falakban, a padlóban finom remegés fut végig, mintha súlyos test landolt volna közelebb, mint a hegytetőn.... talán az épület előtti keskeny platón? Még jó hogy nem fér be a kapukon... na persze azt senki nem mondta, hogy nem is rombolhatja le a bejáratot...

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#167 » 2018.05.04. 20:13

Még a kötéllel ügyeskedik amikor a lady közli, hogy inkább ők menjenek le őhozzá, mire ismét bedugja fejét a lyukba, s pillant le mélységbe.
- Biztos benne? M lesz ha lennn.. áááááh! - csusszan meg a mancsa a nedves sziklán, és mire eszmél már lún van lefelé, de lehet hogy azaz apró remegés volt az oka ami odakintről származik
Aztán csak egy hangos csobbanás rázza fel a csendet ahogy víz alá merül, majd a fényt követve bukkan a felszínre, levegő után kapkodva, majd pislog körbe még mindig kissé rémülten a hirtelen zuhanástól.
- Hideg... - motyogja aztán megnyugodva
Összeszedve magát, aztán a lady utána indul, lábra kászálódik a sekélyesen, majd maga is szemügyre veszi az oszlopot.

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#168 » 2018.05.05. 12:08

*A súlyos test keltette remegés, ami végigfut a padlón, kétségtelenné teszi, hogy nincs maradásuk idefent. Erővel szorítja magát, hogy ne gondoljon semmi olyasmire, amiért mást minden bizonnyal kiröhögne, de amit ebben a ködöt öklendő tartományban eddig megélt, hajlamossá tesszi rá, hogy a legrosszabbra gondoljon, és nekieressze képzelőerejét is.*

-Mennydörög odakint.-*jegyzi meg makacsul, mialatt gépies mozdulatokkal majomöklöt csomóz a kötél végére és egy alkalmas hasadékba szuszakolja. A róka halálugrását szinte észre sem veszi. Lelkének mégis csak könnyebb lenne, ha tudja: van út visszafelé is. Ám amikor ereszkedésre kerülne a sor, a hasadék szélén tétovázni kezd. Fülében a vér, mint a tárna nagy kalapácsa, az Evő, kezd zuhogó döngölésbe. Tenyere újfent izzadni kezd, gyomra összerándul és megadja magát. Az Odalent az Ő birodalma. Éveken át ellen tudott állni a hívásának, nem lehet...nem lehet, hogy most önként ereszkedjen le oda. Kulacsát remegő kézzel nyitja fel, s öblíti ki szájából a hányás savas ízét.*

-Én nem mehetek le oda. Majd őrködök idefent és visszahúzlak, ha szükséges.-*pillant Faelnisre. Tekintetében a sarokbaszorított vad szükölő rettegése kísért*

//Mentál: 4,1- nem akar lemenni :D//

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 360

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#169 » 2018.05.05. 18:18

- Mi a... - Fordul meg hirtelen, ahogy mögötte becsapódik a vulpe. - Rorschah! Az Egyisten áldja már meg magát, nem a Kastély folyosóján sétálgat! Legyen egy kicsit óvatosabb!
El nem tudja képzelni, hogy lehet így leesni, úgy érzi, a róka csak úgy flangál itt, mint bárónő a korzón... legalábbis amíg egyszer a nyakát nem szegi.
Rosszallón pillant a másikra, ahogy a karjait dörzsölgeti, igen, határozottan kezd fázni, didereg, és a kintről beszűrődő baljós jelek sem nyugtatják meg ám...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#170 » 2018.05.05. 19:28

A becsapódás épp oly kellemetlen Rornak is, mint a ladynek volt, s ha a felszerelését nem tette le fent, úgy bizony az teljesen el is ázik, nehezíti az úszást.
De nem zárja ki, hogy feljusson a felszínre, és levegőt kapkodva kimásszon a sekélyebb részre. A
mennyiben volt bármilyen sérülése, akár régi seb szövődményeként is, annak fájdalmát nem érzi, sőt... ha terhelte is bármilyen ártó szellem vagy rossz lelkiismeret, mintha most könnyebb lenne a lelke. Mintha bűnbocsánatot nyert volna...
Odakint hallani a sárkány légzésének fémes fújtatását, majd egy robaj hallatszik, és remegés fut végig az épületen.

//Észlelés kérek mindenkitől, aki lent van, vagy lentre figyel.///

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég