Allenwell Császárság-Caderosso

Egronia és a nagyvilág egyéb helyszínei
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#21 » 2020.11.08. 05:21

Kezével felcsíp egyet a smaragdként tündöklő szőlőszemek közül, amiken mintegy izzadságként csillan a ráhintett kígyóméreg. Gyermekkorában, apja halála után megkezdődő képzésén utálta e kötelező alapcsemegét, de mára megtanulta élvezni. Szájába veszi, összeroppantja. Hallgatja a feleletet és koncentrál arra is, ahogy a szőlő édes regnálását másodperc uralom után átveszi a valódi úr, a kesernyés méreg, mi egyben jólesőn elzsibbasztja nyelvét. Legyezője kattanással zárul, ahogy karba tett kézzel, néha-néha lassan belebólogatva hallgatja a politikát érintő elmélkedéseket.
Amik pedig az anyaság kérdéskörét illetik, azokra nem felel, csak az érzékenyülő Császárné felé megnyugtatóan emeli kezét, s tán hozzá is nyúlna, ha nem lenne asztal köztük. Kiváltképp becsüli – sőt, ha őszinte akar lenni magához; irigyli – ahogy Lola alá tudja magát rendelni egy olyan nagyszerű ideának, mint a család. Neki ez nem sikerülne. Ő ahhoz túl számító. Akárhányszor felmerül a téma csak hallgat, nincs kedve kitárgyalni egy gyermek hasznát – miből kiváltképp kevés van – és kárát – mikből kiváltképp sok. S könnyen beszél az, kinek az érdemdús Császár gyermekeit kellett kihordania… Őt a rosszullét kerülgeti, ha csak belegondol, hogy Don Felipe porontyai esélyesen hajaznának egyszerű, világi szépséget és örömöt kereső apjukra. S nem, nem fogja tönkre tenni alakját a terhességgel és szüléssel élete virágjában!...
- Én úgy láttam, hogy egy általunk egységesített ország könnyebben bevonul a zászlók alá, de a teremtő káoszban is lehet szépség és haszon, ezt nem vitatom. Maradjunk akkor annál, ami még bizonyos. – folytatja tehát. – A feleknek össze kell gyűlniük és tárgyalniuk a béke esélyeiről. Teszem azt összeköthetjük ezt egy bállal, hogy még pozitívabb legyen az üzenet... ha pedig elüti az éjfélt az óra, a meghívott felek leülnek az asztalhoz. Nem árt, ha a Császárt ezekkel az üzenetekkel azonosítják. Béke, öröm és egyetértés. Igyekszem erre meghívni a kalandort is, bár első célunk legyen akkor az ő legitimálása az ütközők közt. Ha nem egy harmadrangú senki, aki ellen alkalmasint összefoghatnának, nagyobb haszna lehetne. Sátrakba terelésről, házasságokról, hűbéri viszonyokról még ne essék ekkor szó sem... S mily kellemes, hogy magad hoztad fel a derék nunciust, édesem, éppen róla is akartam szólni! Valóban botorság lenne kihagyni.
Pillanatra csendben marad, arcán sötét mosoly suhan át.
- Mikorra a harcok csitulnak, de kellően megsebezték már az ország testét - az ősz végére, a tél elejére teszem ezt az időt - akkorra Santangelii is a békét keresi majd mindenáron, csak tán eszköze nem lesz hozzá. Magától értetődően gyanakodni fog mindenféle hátsó szándékra, amikor kézhez kapja levelem, miben megkérem őt, hogy segítsen megszervezni és lebonyolítani a mondott estélyt - de mi mást tehetne, ha a békét valóban szereti; kapva kap az alkalmon. Azonban levelemben azt is megírom neki, hogy érthető okokból, hiába vágyja a Császár a békét, az esemény biztonságáért nem tud felelni, lévén katonáit, zsoldosait az ország területére nem kívánja beküldeni, s legjobb lenne, ha az Egyház garantálná a zökkenőmentes tárgyalást. Sőt, a kiadások nagyrészét is átvállalhatják, bár erről előre természetesen nem tudnak. Fogyjon csak az egyházi harács!
- Ezt az egész… hmm… kooperációt, teszem elsősorban azért, hogy közelebb kerüljek hozzá, hogy megnézzem lapjait. Barátaid közel, ellenséged még közelebb, igaz? Másodsorban a diszkreditálás is lehet célunk. Mert hiába nagy cselszövő az eminenciás, egy rendezvény, ami megmutatja, hogy erős pillére az országnak az Egyház, oly lehetőség, ami biztosan fellelkesíti. Ha pedig így tesz, akkor végülis sírját ássa meg annak, hiszen sejtem, hogy egyik-másik fél... leleményes lesz... Mert egy kevés méreg, egy elrejtett penge bárhogy bekerülhet a mulatságra, hiába kérem majd a meghívottakat, hogy a lehető legjobb szándékkal jöjjenek. Ha pedig valaki meghalna az esten; amellett, hogy Császárnak oka lenne haragudni, az Egyház elveszti eddig sem túl erős reputációját - aztán pedig hiába enyhítené az anarchiát, hallgatni rá nem fognak. Persze elgondolkozhatunk azon is, hogy mi magunk segítünk valakit át a túlvilágra, de jobb lenne, ha a feleknek maguktól eszébe jutna ez, kezünk pedig bizonyíthatón tiszta maradna... Ami pedig Segrodoc zászlósurat illeti, vegyesek az érzelmeim vele kapcsolatban. Országos szerepe vitathatatlan, de nem ismerem megbízhatóságát. S annyi bizonyos, hogy jó dolog a vikomti cím, de férfiemberből van mégiscsak. Egy kupa bor, egy ágyas és összes titka a világé. Ekképpen okot nem kell tudnia, csak feladatait... Ha ennyi lesz, kedves kuzin, akkor engedlek tovább; házi gazdaként dolgod számos lehet... - állna fel az asztaltól, a felség gyűrűjére csókot lehelne tisztelete jeléül. - Engrazianak ad át forró ölelésem, még ittlétem alatt igyekszem egyszer megnézni, mily kisasszonnyá cseperedett!
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#22 » 2020.11.08. 19:51

A báli szezon a nyakunkon!-*tapsol elragadtatva Lola*-Az egész nyáron át tartó hadakozásba belefáradt küzdőknek bőven van idejük két mulatság közt megfontolni a következő lépéseiket, míg Ardenand gróf Újkaput vonja ostromgyűrűbe és Belacqua rongyosai Hantföldön nyalogatják a sebeiket, s megpróbálják terjeszteni zavaros ideáikat a hantföldi katonafalvak, szilván kapitányok között. Tégy belátásod szerint, drága kuzin! A Próféta jelölje ki utad helyes irányát megszentelő Vérével!
*A császárnéval karonfogva lépnek ki a szalonból, immár újra rég nem látott nővérekként, ám az estély immár menthetetlenül állatias, vérgőzös üzekedésbe hanyatlott, olyannyira hogysem segniora de Dolina Verde egy-két irigykedő pillantásnál többet ne kaphasson.*
Úgy hiszem minden elvégeztetett, mivel Birodalmunk örök tündöklését szerény szolgálóleányaként segíthettem.-*dorombol fülébe Lola, míg végigtekint a kéjes csatatérré aljasult báltermen.*-Visszavonulok. Buzdíthatnálak, kedvesem, hogy maradj, s osztozz az eljövendő győzelem mámorában, de tudom, úgysem hagynád el kötelességeid egy percre sem!
*Testvéri csókkal búcsúzik kedves unokahúgától, s ahogy az Angyalsóhajtól ziháló, megoldott csipkegallérú Hyppolitus Maniakes marsall, az Umm Kheddai hadjárat vezére arra vetemedik, hogy kezéért nyúlva ragadja magához a császárné kitüntető figyelmét, Lola ujjai közül oly fürgén perdül elő a leheletvékony fátyolpenge, hogy a marsall csupán pillanatokkal később eszmél, hogy arcátlanságáért kimetszett szemgolyója immár sebhelyes képén folyik végig. A császárné több figyelmet nem szentelve a pimasz bakának, vonul ki a terem egyik rejtekajtaján, s Maniakes -amint kijózanodik az aljzószerből-bizonyára arannyal foglaltatja üresen tátongó szemgödrét, amiért az Empressa önnön kezével vette el szeme világát. Ennél többet a hozzá hasonló, feltörekvő senkiháziak ne is reméljenek.*
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#23 » 2020.11.10. 00:41

Apró meghajlással búcsúztatja a felséges Császárnét, kinek gyors hárítását még kárörvendő mosollyal nyugtázza, míg maga is kifelé tart; nincs ideje most legalább másnap koradélutánig e teremben feküdni eszméletlenül. Ideje kevés, teendői számosak. Félrehúzódva az orgiamester által elrendezett tértől, a testek halmazaitól indul a kijárat felé. A palotaszemélyzet lesben és készen álló soraitól nem messze viszi útja – persze gondosan ügyel a lépéstávra. Saját szolgáival nem igazán gondol; ha észreveszik csatlakozhatnak hozzá. Egyébként hadd élvezzék saját köreiket, majd visszaküldi a kocsit értük, ha hazaér. Persze a palota örökké hajlongó libériásait elvárja magához, hogy azok kísérjék ki, nyissák előtte az ajtókat – elvégre ez a dolguk; a vendégszeretet közvetítése.
Mielőtt kilépne a következő terembe, az ajtóban még visszafordul. Eltekint a nemesek összefonódott testei felé. Eszébe jut de la Rovia, kinek jutalmat ígért és Signiora Staurakia, kinek talán már megédesíti éjjelét valamelyik ellenlábasának férjura – ha nem mindkettő. Azonban kizárt, hogy a homályos teremben, a lüktető embermassza bármit is felfedne előtte egy-két rövid pillanat alatt - tovább pedig nem illendő figyelni kifejezett engedély vagy részvételi szándék nélkül. De la Rovia majd holnap kitüntetett figyelmét élvezi sétája közben a kertben és példaként emlegeti a többi udvarló előtt egy rövid ideig, a dáma esetét pedig kedvenc suttogója úgyis elmeséli majd. Ezen gondolatokkal halad tovább.

                  ※ ※ ※

A délelőtti órákban, miután felöltöztetik, beveszi magát a dolgozószobájába. Reggeli előtt még átolvasná kapott leveleit különös figyelmet fordítva az egronokra; van-e hír onnét? Merre mozognak a trónkövetelők? Történt-e valami fontos? Vérfenyves és népe hogy van? Ezután tér át az allenekre. Ezeknél könnyedebb hangnemre számít és a Játék lépéseire. Az olvasás után biztosan ír egy levelet a három dolina verdei családfőnek, melyben megírja, hogy lányaik tanulmányaikkal jól haladnak, szolgálataikkal elégedett. Később folytatja majd őket a beszélgetés után, bár sejti, hogy maradnak a császárvárosban. Jobb helyük lesz itt. Az egron út korántsem lesz annyira eseménytelen, mint amilyenre számított. Az események megkomponálása sűrű mozgással jár; nem feltétlen élveznék azt a lányok.
A piszkozatok megírása után behívatja magához a tegnap este kiküldött kémét. Annak visszaértére már számít, férjéről sejti viszont, hogy haza nem ért még. A kém jelentését székében hátradőlve hallgatja. Mit csinált pontosan Don Felipe? Ki környékezte meg? Kivel töltötte az estét?
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#24 » 2020.11.13. 19:27

*Utazása előtti napokban, a segnior de la Roviának adott titkos -bár az őszülő, délceg úr férfiúi vágyaira nézvést szokás szerint hiábavaló -légyottja meglehetősen hevesre sikerült. A grand túlságosan nyeregben érezvén magát, mit sem gondolva a kacér és hízelgő szavakkal ellentétben távolságtartón pergő legyező beszédével, csaknem a Marquesa erényére tört. Régóta érő jussáról zihált, majd az asszony testőreitől földre szorítva annak kegyetlenségéről hörgött, míg donna Delilah csak kacagott rajta. Persze a corto veladán szégyent valló Bellónnak és Prodromusnak sem kellett több, hogy kárörvendő hiénakacagással adja a magas társaság tudtára riválisuk megszégyenülését, s hízelgő ajándékokat, tüzes üzeneteket küldözgessenek donna Delilah-nak ázsiójukat javítandó. Az estély után érkezett ajándékok között kitüntető helyet foglalt el egy arany ketrecben hozatott, a Fagyott Földek fenyveseiből származó eleven tigris, mit segniora Staurakia küldött újdonsült pártfogójának. Az állat ugyan egy rabszolgájának karját letépte, mégsem férhetett kétség hozzá, hogy nemes és vad jószág volt, méltó Dolina Verde márkinéjához. Mint azt Satphilustól megtudta, az ifjúasszony felettébb elégedettségére szolgált, hogy a corto veladán figyelmébe ajánlott két úr egyszerre küzdött kegyeiért a nyoszolyán, s a tiszteletreméltó hölgynek két nap kellett, hogy kipihenje az est fáradalmait.
Hogy don Felipe miként érezte magát a mulatságon, arról rejtjelezett levélben értesül, mint ahogy kémlelő moscáinak szokása volt jelenteni. Hogy igen tetemes összeget vert el lassú lovakra és balga hajtóikra, már megszokta, azt is, hogy a Patkányfogóban megbújó Mithea bordélyában ledér lányok és selyemfiúk mulattatták hajnalig, ám a jótékonyan figyelő tekinteteknek szemet szúrt, hogy a Rodondo páholyában egy fiatal lovag és felettébb csinos asszonya társaságában töltötte majd az egész napját, s azok vele tartottak egyéb mulatságaiban is, holott előtte nem ismerte őket. Hogy az illető pár ki, vagy miféle, nem sikerült kideríteni, s az egyik mosca –mialatt megpróbálta kihallgatni beszélgetésüket- így is rút tőrszúrást szerzett a nevezettek biztonságára ügyelőktől. Mindenesetre don Felipe jótékonyan hallgatott, ha esetleg felesége neki szegezte volna kérdéseit.
Kéznyújtói-főképpen Graciana- csalódottan fogadták, hogy nem tarthatnak véle a vad és zabolátlan Egroniába, de mit tehettek volna akaratának ellenében? Ellenben Roxelio Rua ragaszkodott hozzá, hogy Ctriad Troufalhoz, Calvenzano atyához és Peleo Artamendi titoknokhoz csatlakozva elkísérje Vérfenyvesbe, s ennek a maga körmönfont, kígyónyelvű módján adott hangot. Tán ismeri saját, a női rebegésre könnyen hajló akaratát annyira, hogy tudja, segniorissa Velika nem epedne soká, ha asszonya óvó tekintetét levenné most még ártatlan játékukról, ha pedig így történne, don Roxelio kénytelen volna szembenézni a becsületgyilkosság razlogában honos, nemes hagyományával. Minden bizonnyal így lehetett, bár szavaival élve azért áhított csatlakozni, hogy megóvja édes úrnője méltóságát az egrón farkasoduban.*
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#25 » 2020.12.05. 20:20

Kisebb győzelmei már lázba nem hozzák.
Habár némely pillanatokon még mosoly, de meglepni igazán nem lepik meg. Egyedül Agoreta mester maradt még hátra, kin nagylelkűségében megkegyelmez, ha kifejti üzelmei mivoltát --- és visszanyeri bizalmát egy megfelelő ajándék bemutatásával. Kisebb árulás volt ez, példát kell statuálni rajta, de túlzásba nem viszi.
Don Felipe esete viszont aggasztóbb. Valaki ostromolná... Ám a legrosszabb az egészben, hogy a derék don megpróbál titkolózni.
Stratégiaváltás szükséges.
Férje által kell elaltatnia a gyanút, egron ügyeivel elfoglaltnak mutatkozni. Természetesen megsértődik ura magatartására, de úgy hogy Felipe már harmadik este próbálkozásai után elnyeri békéjét - csak a rákövetkező nap délutánján ébrednek hitvesi ágyukban; elégedetten nyalogathatja akkor szerzett ostorsebeit a márki, felesége úgy tűnik nem foglalkozik a témával többé és csak Egroniáról beszél.
Utolsó napjai egyikén, miután utazása összes előkészületét megoldotta, másodunkahúgát este látogatandó, délutánra nem szervezett semmi fontosat, így nyugodtan töltheti azt kéznyújtóival. Mivel mestereiktől panaszt nem hallott rájuk, engedélyez nekik egy kevés játékot, így az udvaron figyeli őket. A játék abból áll, hogy az uraság kutyáit összeeresztik degenerált rabszolgáival és hússzeleteket dobatnak nekik, mik azokért hevesen küzdenek. A lányok kiváltképp örömüket lelik ebben az egyszerű mulatságban, irányítják a falatokat dobó szolgákat, szurkolnak egyik másik résztvevőnek és igazságtalan manipulálják különböző módokon a versengést. Személy szerint utóbbit élvezi leginkább az egészben. Mikor kellően magasra hágott a jókedv, akkor inti le a játékot és hívja maga köré az asztalhoz őket.
- Eudocia, ne vágj oly' durcás arcot, kiolvashatom minden érzelmed. Nem szabad nyílt lapokkal játszanod, mert ellened fordítják. Példát vehetsz most Velikáról, mosolyáról nehéz tudom eldönteni, hogy őszinte vagy csak megtisztel az öröm álcájával. Erről van szó. Szép fogaid vannak, mutasd meg őket az embereknek; nevess és mosolyog sokat. Előnyödre válik majd. - bólint egyet elégedetten feléjük legyezője mögül. - Atyáitoknak írtam nemrégiben, hogy nagy elégedettségemre vagytok, bizalmam élvezitek. S döntöttünk. Ekképpen, ha óhajtotok, maradhattok a fővárosban, nem küldelek titeket haza. Persze a megfelelő védelemről gondoskodok és szabályozások ellenében, ám elég jó lecke lesz a nélkülem töltött idő. Azonban figyelmeztetlek benneteket; könnyen csalódom. Elég egy rossz lépés... Megértettétek? - nyújtja kezét a szertartásos ígéretadásra. Feláll. Visszaengedné őket, kivéve Gracianat, ki első kéznyújtója, így a lehető legnagyobb felelősséget bírja hármuk közül. Int, hogy kövesse darabon.
- Fiatal vagy kedvesem, de tehetségedhez nem fér kétség. - szól kedvesen útközben. - Terveim vannak veled, mikről értekezünk majd, ha bebizonyítod élesben is a hozzád fűzött reményeimet. Annyit talán most is elmondhatok, hogy nem kis tervekről szólok... persze örömmel venném, ha rokonomnak nevezhetnélek később... - pillant felé cinkosan. Biztos benne, hogy a másikban már dereng valami, ha nem a teljes értelme a mondatnak. - Erről beszélni azonban még korán van, sok az akadály az úton és muszáj látnom, hogy méltó vagy nagyobb patronálásomra is... Ami most fontos, hogy hárman lesztek e házban képviselőim, nyilván nem minden segítség nélkül, dörzsöltebb szolgáim rendelkezésetekre állnak. Nekem is írhattok, ha úgy látjátok. Azonban kár tagadni; ha elhagyom a várost, sokan fel fognak bátorodni. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy titeket is bevonnának különböző játszmáikba. Nehéz idő vár rátok... hanem rád, kinek szava az utolsó lesz, mégis a legnehezebb. Egy bizonyos személy, meg fog titeket környékezni. A császárnő talán lesz olyan kegyes és lefoglalja, de ami késik, nem múlik. Próbálkozni fog. Tudom, hogy legalább egy kéme köröttem ólálkodik már ideje, ezt még tűröm, mert legalább hamis információkkal téveszthetem, de tőletek árulásra nem számítok. Vésd eszedbe; ha édes szavakkal nem megy semmire, előbb-utóbb támadni fog. Nem vagytok vérei, így kíméletlen lesz. Minden tudásod latba kell vetned, hogy elkerülhessétek csapásait. A válaszlépésekkel viszont felettébb óvatosan. Nem ölhetitek meg, de vegyétek el nyugodtan, ami számára kedves. Ő is ezt teszi velem...
Végül megérkeznek egy ajtóhoz, ahová csak kevesen léphetnek be a donnán kívül. Ott megállapodnak. Megfogja a lány állát és mélyén belenéz a szemébe.
- Anyám biztos ellenfél... azonban meglehet valaki veszélyes még ólálkodik az árnyak közt... Egy lovag és asszonya jelent meg nemrégiben a táblán. Ezzel a leírással sajnos a kör nem szűkült sokat... és nem kizárt az sem, hogy csak eszes anyám játékszerei nem mások. Tartsd nyitva a szemed és ne okozz csalódást. Most térj vissza a többiekhez!
Mosolyog még a távozóra, mielőtt lenyomná a kilincset.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#26 » 2020.12.14. 16:59

*A szalont- amit máskor rekkenő délutánok előli lusta elvonulásra használtak- állott levegő ülte meg, mit szantál és rózsaborsfa gyantájának füstjével próbáltak elviselhetővé tenni, ám az illatokon átsejlő oszlásbűz és átható kecskeszag édeskés párájával vegyülve mindez gyomorforgató elegyet szült, hogy a márkinét csaknem megkísértette a gyarló test tiltakozása. Caderossóban való tartózkodása alkalmával itt rendezték be frissen lelt szibillájának hajlékát. Blagorodna egyszerű parasztlány volt, valahonnan a Robara egyik nevenincs völgyének koszfészek falvacskájából származott, születése óta vakon kellett boldogulnia, földijeinek babonás félelmétől övezve. Figyelmét baronesa de Wolyn hívta fel rá -ki maga is gyakorló maledicta, s hódolója az okkult művészeteknek- miután előző látnoka Arigoné egy látomása során önkezével vetett véget életének. A faluból erővel kellett elragadnia, hiszen éppen megégetni készültek őt, amikor több falubélinek is percre pontosan megjövendölte halála pillanatát. Azóta tanácsért donna Delilah hozzá fordul, mint kinek szájával gyakran szólnak a felsőbb hatalmak.
A lenszőke lány tejfehéren derengő, pupilla nélküli szemei éles ellentétben voltak kedves és alázatos mosolyával, mellyel köszöntötte úrnőjét. Már egészen jól beszélte az allent, a birodalom közös nyelvét, illendően viselkedni is tudott már, sokáig ugyanis csak a razlogai helyi dialektusában karattyolt és hármat köpött válla felett, amikor fürdővízbe akarták ültetni. Bár így is sokszor kellett Artamendi mester segítségéért fordulnia, ha a szavával szóló hatalom valamely holt, vagy bármely ismeretlen élő nyelvet használt, mégis, mióta Graciana többet beszélgetett vele, s olvasott fel néki, már egyre kevésbé kellett tolmács is, hogy megértsék elragadtatásában. Kéznyújtóitól nem sokkal fiatalabb volt a leány és bár Velika és Eudocia irtóztak tőle, Graciana mégis olykor felvéve kötelességtudatának jármát, kedves mosoly álarcával múlatta vele az idejét, bár Blagorodna így is roppant magányos volt. Amikor úrnője belépett a szalonba, látta rajta a rosszul titkolt reménykedést, hogy vajon eljött-e vele Graciana is, de amikor megérezte, hogy donna Delilah csak egymagában van, reménykedő mosolya lassan tisztelettudóvá merevedett. Tudta már a dolgát, úgy telepedett a cseresznyefa szivarasztalka mögé, meztelen lábait maga alá húzva. Fehér bőre oly rég látott napfényt, szinte áttetsző volt, kirajzolva a kéken szertefutó ereket. A kerevet lábához kötve csengettyűs gödölye- Blagorodna egyetlen társasága- toporgott körmeivel a parketton. A lány kitapogatta szarvát, gyengéden magához húzta, s egy alvadt vértől mocskos késsel átvágta a gida torkát, mi egy elcsukló gyenge hangocskával kimúlt. Gyengéden fektette az asztalra, hogy egy gyakorlott mozdulattal vágja fel a hasát és teregesse szét belsőségeit. Könyökig véres, fehér kezeivel tapogatva olvasta a választ a zsigerekben úrnője kérdéseire.*
-A farkasok odúja kígyó csúszik. Megmar, legyőz minden farkas, de szuka halálában is veszélyes! A kóbor ordas saját torkát rág közben. Csillagfény vár őt, de fekete gyermek ujja hamisat mutat. Fehér húsra éhes lesz, ha jól forog cipőd sarka. Bábok mestere fő ellenséged, de te nem vethetsz kezet rá! Óvakodj a vörös bestia! Tenger vér fog mosni palástja szegélye, ha nem köt láncra időben! Jó vér, rossz vér, csak azon múlik, mennyire vagy hű szívedhez! Hold, mint vízen a halott arca északon kel! Fellobbantja lángot. Kék lángot! Halott lángot! Felfal mindent, ha nem ügyelsz, kenyér elfogy, mielőtt beleharap!
-Menj észak, hol forrás mossa ősi, nem nyugvó falak! Ott megleled hatalma mi sírba szállott régi nagynak! Halott arca mása őrzi hatalmát mélyen!
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#27 » 2021.01.17. 22:06

Miután legyőzte a beléptekor rátörő rosszullétet, legyezőjét szétcsapja, hogy azzal frissítsen a beszívott levegőn valamennyit - meglehetőst sikertelenül. Enyhe fintorral az arcán méri azt a teremtést, kit irigyelhet minden szolgája, hiszen az úrnő kedvét leginkább benne leli közülük. Megkülönböztetett pozíciója olyan helyre emeli, amit tanulatlansága és bárdolatlansága nem tesz indokolttá a legtöbbek szemében - elvégre a szolgavilágnak is van létrája, mit sokan foggal-körömmel kénytelenek megmászni.
Még mindig nem igazán hisz a szemének, ennyi idő után sem, ahogy végigméri az albínó lányt. A Revelator meg nem érthető játékára vall, hogy vakká teszi azt, ki pontosan látja a jövőt - és vaddá-pórrá, egy olyan helyen, hol a születés és az etikett az első. Már sokszor gondolt rá, hogy nemcsak jutalma az istenektől, talán egyfajta próbatétel is számára... Kemény dió, ám mutat hajlandóságot a változásra. Jó lenne, ha előbb-utóbb prezentábilis állapotban kerülne - viszont ettől függetlenül marad az ő kincse; megosztani a világgal nem igazán kívánja.
Szeme elkerekedik és elégedett mosoly húzódik arcán, ahogy szavak nélkül teszi a dolgát és már tudja is mik a kérdései. Óriási hatalom birtokosa e hajadon..! Gyöngy volt eddig a disznók közt, ő viszont felfogja igazi értékét. A választ hallgatva keze megáll a legyezésben és szemét lehunyja, úgy értelmezi a tört nyelvezetet. Jó emlékezőtehetségének köszönhetően megjegyzi a mondottakat, bár értelmüket még nem igazán látja. A szeánsz végeztével még egy-két mondatot szól, mielőtt távozna a szobából.
- Köszönöm Blagorodna. Rendkívül elégedett vagyok veled. Egy ajándékról eddigi szolgálataidért ma gondoskodom. Vale!
S indulásakor másodunkahúgához az Udvarba, valóban kiadja a parancsot, hogy kerítsenek a lánynak egy madarat, mi képes beszélni - legyen az társasága.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#28 » 2022.02.16. 17:33

//Delilah visszatérte télvíz idejének elején//

A Játék folytatódik hát.
Míg szembenéz magával az ezüsttükörben, míg az öltöztetőleányok templomi ruhájába öltöztetik, míg felkészül a misére; számot vet magában az eddigiekről és az eljövendőkről. Mikor alsóneműjét, a bőréhez hasonlatosan fehér camisón-ját és ékkövekkel díszes, a lazúrit árnyalatában pompázó, kötött selyem calcetería-ját segítik rá, a védszövetség létrehozására réved vissza. Az legalább sikeres volt. Más kérdés, hogy Mormarn egy átkozott vademeber. Nem lepné meg, ha valamelyik felmenője ork volna. Meglehet, ha tarkója viszketne, azt is kardjával vakarná meg.
Sóhajt egy mélyet.
Legalább a hadi szerencse eddig pártolta az őrgrófot, de mindenképpen rajta kell tartania szemét.
Az enaguas, a verdugado következik most, gondolatai pedig Don Felipére terelődnek. Számot vetett már magával, tényleg sajnálja a szerencsétlen ördögöt valamennyire, de leginkább haragszik rá. Miért hősködött, ha egyszer nem arra való? Abban viszont igaza volt a fanatikus kelyheseknek, hogy fájó pont a márki számára. Annak rokonai úgy várják halálát, mintha üdvözülésük múlna rajt’. Bár… ha nem is a szó szoros értelmében véve, de valamelyest helyes a hasonlat. Nem, nem igazán van szabad erőforrása most a rokonokkal való harcra is; ha a márki életét veszti, akkor maradnia kell Allenwellben és besáncolnia magát az örökösödési háborúban... hacsak nem egy frigyben nyilvánulna meg a szent kiegyezés a márkiság sorsáról, viszont kiegyezést csak a méltó ellenfelek érdemelnek ki...
Ösztönszerű már a pozitúra, amit felvesz, mikor a corsé-t húzzák össze hátán. Elmélyült mosolya viszont mély gondolatokról és hirtelen támadt ötlet ízlelgetéséről árulkodik. Talán megoldhatja a helyzetet Drannon árulása... Talán... Ha elég gyorsan cselekszik persze és a szerencse is vele lesz.
- Ügyefogyott jószág! – csapja összehajtott legyezőjével arcon az egyik öltöztetőt. – Ezt nevezed te szalagkötésnek!? Bontsd ki és kezd elölről!
Munkájuk végeztével a szolgák fejlehajtva, merev meghajlásban hátrébb vonulnak, Delilah pedig szakavatott szemmel ítélkezik viselete felett. Az első lecke talán, amit meg kellett tanulnia, hogy minden üzenetet hordoz magában az etikett világában. Ez alól az öltözet sem kivétel, sőt.
Ébenszín haját értő mód úgy fonták, hogy az templomba illjék, de drága, opálos fátylára és márkiné tiarájára felhívja a figyelmet. Arcán púder nincs, amire kivált büszke (sokan a rangosok közül kénytelenek így csalni a vértelenséget mímelve) és sminkjével is finoman bánt, hogy ne vegye el a hangsúlyt ibolyaszínre festett ajakiról. Allen varázslók közt dívik e szokás férfiaknál és nőknél egyaránt - maga ritkán él vele, leginkább, ha a Koncílliumba tart. Fekete ruhája, mit mellkasán krétaszín szalagok tartanak össze, gyengéden körbeöleli finom alakját; sápadt karját arany- és ezüstfonalas áttetsző vert csipke engedi láttatni; gorguera-ja divatosan merev és kiváló mester kezét dicsérik rózsaszirmokra hajazó, túlzó fodrai. Minden második ujján gyűrű, mik házasságát, rangjait, titulusait – nem utolsósorban vagyonát – jelzik.
Az üzenet mindebből elérthető az Udvar számára: asszony ő, kinek szíve meghasad férjura gyászos helyzete felett, viszont hatalma, ereje nem csorbult, annak teljében vagyon még mindig. Szívében gyász, de nem védtelen.
Bólint, mintegy nyugtázva az összképet. Kis szünet után pedig csettint egyet, mire a szolgák édes-ingerlő citrust idéző parfümmel permetezik körbe, bevégezve az öltöztetés ceremóniáját. Kivonulásuk után még, mielőtt a kéznyújtókat megidézné, elgondolkozik azon, hogy ittléte hosszú nem lehet. Terve legfontosabb eleme még hátra van. Muszáj gyorsan megkaparintania, mert valami baljós érzés nem hagyja nyugodni az egész üggyel kapcsolatban. Hatodik érzéke talán az, mi gyakorta fülébe suttogja: ha nem sietsz, megbánod. Persze hollététéről per Galarral még egyeztetnie kell, a fogadásról pedig Lolával. Remélhetőleg, mindketten ott lesznek a márkinak szánt misén. A helyzet pedig majd kiadja a sort a püspök, a kém és a császárné között.
A kéznyújtókat ugyanott fogadja. Biztos benne, hogy tudják miről akar beszélni velük, de a tánc megkívánja a nyilvánvaló kimondását is.
- Miről tudtok beszámolni? Hogy telt e pár hét?
Még nem tudják, hogy nem tölt el most köreikben két napot sem, idő lesz ezt még közölni; most jobb, ha azzal számolnak, visszatért és visszaáll minden a régi kerékvágásba. Kegyetlen tréfának tűnne ez, ha nem akarná, hogy teljesen őszinték legyenek vele - csak az az ember vall meg mindent, ki biztonságban véli magát.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#29 » 2022.02.22. 20:42

*Míg felölti díszeit, Agoreta mester keze alá adja a bohumer Kellem-és Becsületbeli Ügyek Rendezésére Hivatott Instrumentumok Manufakturájának takaros bőrbe kötött, szemléltető rézmetszetekkel és magyarázatokkal ellátott brossuráját, mit maga rendelt távozása előtt. Dámák és urak számára egyarán bőséges kínálatot tárnak elébe báli fegyverekből, mik az udvarlás, szerelmi civódás, jogos merény és észrevétlen leszámolás ravasz és szemet gyönyörködtető eszközei. Kontysúlymok, legyezőtőrök, kendőhurkok, karomgyűrűk, tűvetők, rejthető pengék, preparált ékszerek és egyéb szépmívű holmik állnak az úrnő szolgálatára.
Szinte még bele sem lapoz a kínálatba, kéznyújtói óhajára elébe járulnak. Úrnőjükhöz méltó templomi visszafogottsággal, mégis hajadonokhoz illő csipkékkel ékesen, mik a kíváncsi férfiszemet vonzzák ugyan, de a donnáról nem terelik el őket. Hogy is merészelnének ilyet, hisz e házban csak illatos árnyékai ők a marquesának, nem merészkedhetnek egyébre, míg patrónájuk szava szerint többre nem érdemesíttetnek. Hogy háza népét és személyes köreit donna Delilah reájuk bízta, tudták, hatalmas kegy és kíméletlen próbatétel is egyben. Alkalom arra, hogy növendékeiként kamatoztathassák mindazokat, miket nagyhírű pártfogójuk oldalán tanulniuk engedtetett, s tudták, számadásuk komoly előrelépés lehet kisasszonyból hölggyé válásuk útján, de mégoly könnyen fájdalmas és megalázó büntetést is vonhat maga után. Bár a választ tán Gracianától várná, a lány mégsem emeli fel illendőn lesütött pillái mögül tekintetét. Kivár. Végül a cserfes Velika az, ki szólásra nyitja hamvasra festett ajkát.*
-Obispo Pereát gyakori vendégként tiszteltük szalonodban, amint azt meghagytad, donna marquesa. Végül már kellemetlenül gyakran óhajtotta vendégszereteted. Graciana terve, miként keltsük fel figyelmét távollétedben…-*vádló, kék pillantása, mit társnője felé lövell metsző, mint a jéggyémánt*…bevált, sikerült a kedvére tennünk, és jó benyomást gyakorolni őkegyelmességére.
*Még mielőtt a donna haragja lecsaphatna vélt ledér meggondolatlanságuk okán, Graciana az ártatlanság mímelt pírjával orcáján lakkfedelű dobozt helyez a brossura mellé. Benne Delilah finombőr szíjakkal ellátott, művészin megfaragott bálnacsont készséget -hölgyszalonok passzióinak kedvelt eszközét- véli felfedezni.*
-A püspök biztosított afelől, hogy szószólód és támaszod lesz a koncíliumbéli egyházi karok között, amennyiben te magad is támogatod őt püspöki székének megvédelmezésében. -* a legújabb rosszmájú szóbeszéd szerint a Vén ellenpüspököt nevezett ki Pereával szemben az egyháztartomány élére. A pelyva kirostálásának kedvelt eszköze ugyanis az agg Basilides kezében a címek megosztása, amivel a Vén nyíltan nem áll egyetlen felekezet, vagy annak bármely szektája mellé, de megadja nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsák, mily nagy kegyben állnak a Megtestesült előtt. Ha a pozíciót betöltő dignidado ármánnyal, vagy fegyverrel megvédi székét, bizonyítja ezzel rátermettségét, ám ha az új erő kerekedik felül, érvényesül a Vér Örök Korforgásának törvénye, az égiek akarata szerint. Perea eszerint Dolina Verdével távolra mutató szövetséget remél.*
-De nem csak örömteli eseményekről számolhatunk be, segniora…-*folytatja Velika szabódva*- Mitől intettél minket…nos… úgy történt…-*látván, hogy a hencegésben mégoly gyakorlott leány torkára a keserű szavak ráforrnak, Graciana végre átveszi a szót.*
-A Könnyek Parkjában tartott szokásos sétánk alkalmával két hétnek előtte volt szerencsénk találkozni méltóságos asszonyanyáddal. Eudocia az irántad való hűség elárulásának vélte volna, ha szíves nyájasságot tettetve viszonozza a donna matrona köszöntését. Másnap reggel öltöztetéskor jáspisskorpiót talált a púderes szelencéjében, mi kis híján halálra marta. -*nevezett leány szemében könnyek gyűlnek, ahogy elkeseredett daccal magyarázatra emelkedne, de Velika cipellőjének sarka kurtán és fájdalmasan adja tudtára, hogy a hímeléssel csak rosszabbul járna*
-Az öltöztetőket és a belső termekbe bejáratos rabszolgákat még aznap délelőtt leölettem. Trebonius mester azóta pótolta a hiányt, hogy pedig Eudocia megváltsa meggondolatlanságának árát, kész lemondani hozományából a szolgák árát és bérét kitevő összegről.
*A kéznyújtók nevelése nem csak megtiszteltetés a bérlők és hűbéresek számára, de a hajadonok túszként is számon tartatnak a gyümölcsöző jóviszony zálogaként. A szövetség felbontásának egyik hadüzenettel is felérő gesztusa, ha a kéznyújtót úrnője udvarában hirtelen szerencsétlen baleset éri. Ugyanakkor a hűséget esküdött családok szemében a gyengeség jele, ha az úr nem képes megvédeni az udvarba adott fiakat, vagy leányokat, s a valóban véletlenül esett szerencsétlenségek is gyakran vezetnek véres,viharos kenyértöréshez. Delilah tudja, ha az idősebb lady Redwood valóban viszályt kívánt volna szítani, biztosabb módszert választott volna arra, hogy Eudociát visszaadja a Körforgásnak. Figyelmeztetés volt ez inkább, előszele csupán nagyívűbb terveinek.*
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#30 » 2022.02.27. 01:48

Miközben a kéznyújtók beszámolnak és figyeli apró gesztusaikat a tükörből, addig félszívvel tanulmányozza az előtte tartott prospektust. Unott "lapozást!"-jai néha megszakíthatják az elbeszélést, mi parancsot a mester hajt végre, megpecsételve egy-egy hajbókoló főhajtással.
A brosúra láthatóan nem igazán érdekli, afölött viszont röviden reménykedik, hogy a manufaktúra úgy viselkedik, ahogy elvárja: kereskedőként. Levelében elvégre megemlítetette - csak úgy mellékesen - a többi résztvevőt. Mint ahogy a duxnál tette, észrevétlen elhintette a magokat, termése már rajta nem múlik.
- Egyet ebből mindenképpen. - mutat egy ügyesen álcázott tűvetőre, majd ugyanazzal a mozdulattal jelzi, hogy végzett. - Most pedig ellenőrizd, hogy minden rendben van-e a véradó szűzzel. Nem szeretnék meglepetést.
Miután a mester is távozik a teremből, egyedül marad a lányokkal, ellenben rögtön még nem szól hozzájuk. Körbejárja őket elébb - bár inkább tűnik úgy, mintha nem is lépne, de lebegne a talaj felett - kritikusan szemügyre veszi viseletük, hajuk, arcuk, kezük és minden egyebet. Egy ízben Velika állát is megfogja, hogy fejét elfordítva két profilját felmérje. Kivetni valót nem talál, ennek csak egy apró bólintással adja jelét. Megállapodva előttük, szétcsapja Kelyhet viselő legyezőjét.
- Többé-kevésbé elégedett vagyok. - szól színtelen, de hangjába így is keveredik valami tiszteletet követelő. - Mégis muszáj tudnom, miért fojtanátok egy legyecskét egy teljes csupor mézbe - itt a kinyitott doboz tartalma felé bök legyezőjével - ha egy pár csepp is éppen elég volna? Arra is rászáll beléfulladni, nemde? Lám, hiába tettetek sokat, a püspök úr így is szívességet kért a szívességért.
Visszafordul a tükörhöz, de szeme vöröses fénye rajtuk.
- Nem jártam előttetek példával? Nem tanultatok tőlem ilyen téren semmit? - felemeli mutatóujját, elfojtva minden magyarázkodást. - Ne, ne válaszoljatok! Ha tanultatok volna, nem úgy cselekedtek, mint... mondjuk Signiora Staurakia! Kin múltkor olyan jóízűt kacagtatok. Meglátásom szerint elégséges lett volna körbeduruzsolni Pereát; a magukat eszesnek tartók szeretik, ha a fiatalok nagy szemeket meresztenek rájuk és minden szavuk isszák. Kitudni kedvenc lakomáját és azzal várni; nemcsak imával él az ember, szeret zabálni is. Esetleg egy gyermekrabszolgával megajándékozni; valahogy ezek a papok szeretik ágyukban tudni őket - ez mind a vérhitűre, mind az egyhitűre, mind az igazhitűre áll...
Oly biccentéseket és kézmozdulatokat tesz, mintha láthatatlan köszöntőket fogadna - a lányok érthetik, hogy a misére való bevonulására keres formát. Rövid időn belül megtalálja az igazit és folytatja.
- A test kenyér, ez igaz, csakhogy, ha valaki sikeresen akar nőként játszani muszáj megfontoltan felfednie a lapjait. Egy férfi azt gondolja, tudja mit akar. Mindent, amit a test adhat. Bah! Nevetséges a feltételezés is, miszerint egy férfi tudná önnön akaratát! Nekünk kell megszabnunk azt. Nekünk kell megmutatnunk azt. Ő pedig elégedett lesz. És higgyetek nekem, gyakran olcsóbban ki lehet elégíteni olyan igényeket, amiket ti támasztotok, mint amit ő szabna...
Ismét előttük folytatja.
- A Számtalanéjszaka Meséit megtaláljátok a szalon könyvespolcán. Vegyétek magatokhoz! Minden éjjel, mielőtt visszavonulnátok, egy történetet felolvastok egymásnak belőle. Ebből megtanulhatjátok, hogyan kell szórakoztatni egy férfit úgy, hogy az azt akarja, amit ti szeretnétek. Nem mellesleg sok arcpirító ötletet meríthettek belőle a későbbiekhez. Muszáj megtanultok irányítani a Játék ezen részét is... nem elég okosnak lenni vagy szépnek, hamar megunják az olyan lányt, ki maga nem több szolgánál...
Eudocia felé fordul, neki kell állnia magán tekintetét egy jó darabig.
- Beszéljünk a merényről is! Az első kérdés: Eudocia valóban hibás? - itt szünetet tart, kipillantva a másik kettőre. - A válasz: nem. Nem rajta múlott. Egy ilyen lépésre várni lehetett... Kifizetnie sem kell így semmit. A felmerülő összeget még ma elintézem... Azonban az esetből megtanulhattátok, hogy a Császárváros állandón veszélyes! Ha valamelyiktek úgy érzi, hazaküldhetem a provinciára, hol a Játék annyira nem heves... Anyámat bízzátok csak rám. Le merem fogadni, meghívatta magát a misére... sőt talán helyet is szerzett a közvetlen közelemben... Igen, ez lehetséges. Üzent értem. Most beszélni is akar.
Legyezőjét összecsapja, arcán veszélyesen-pajkos mosoly.
- Most nézzük meg, mennyire vagytok felkészültek! A püspök kérését teljesítenünk kell. Mit tudtok mondani nekem? Mit tudunk Obisponk új barátjáról? Elszomorodnék, ha semmit sem tudnátok az ellenpüspökről... ugye nem akarjátok, hogy elszomorodjam?
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Vissza: “Egyéb helyek”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég