Allenwell Császárság-Caderosso

Egronia és a nagyvilág egyéb helyszínei
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#61 » 2022.09.26. 23:55

A történet alatt valamikor belopakodik az ajtón egy kisebb méretű fekete jószág, fehér pántlikával a nyaka körül, puha léptekkel kikerülve a szolgákat és a mocskot, egyenest a donna marquesahoz tartva, hogy felkéredzkedjék ölébe. A ház űrnője végtelen kegyében petíciójának eleget tesz, a továbbiakban pedig a simogatást halk dorombolással nyugtázza.
- Nocsak, nocsak. Úgy tűnik, hogy a szikra a nyelvedet nem égette meg! – élcel gonoszan a donna, mikor a boldogtalan elhallgat. – Egészen pontosan átadtad históriád… de azt hiszem, ha valakinek sok álmatlan éjjele van, végiggondolhatja egész kényelmesen a történéseket, mik bukását idézték elő… Bölccsé lesz az eseményeket követőn.
A macska felé fordítja a figyelmét egy pillanatra, hogy megsimítsa annak homlokát is.
- Beszélj hát még pár szót --- mindent értek mást, így nem szükséges többet --- mit látsz végtelen utólagos bölcsességedben e férfiról? E Szajhafattyáról? Milyen ember ő? Lányodat szereti? Illetőleg, élek a gyanúval, hogy igen: ámde kötöttél vele bármikor bármilyen írásos paktumot?
Megvannak a maga feltételezései erről kapcsolatban, csak visszaigazolásra van szüksége... Ha azt megkapja, a tervei elkészültek a tervezőasztalnál. Már csak némi igazítás kellhet, mi jelenti azt, hogy beszélnie kell eme két új szereplővel, a lehetőségekkel kapcsolatban. De az ráér a délután, ha valóban eljő a Conde de Bellón, utána.
Eztán prezentálhatja ötleteit a püspöknek. Elvégre mégiscsak az ez az egyházfi Játéka...
Meghallgatja még mi mondanivalója van a rabnak, majd távozta előtt szólna.
- Meséd magvait ím elültetted, meglátom mi nő ki belőle… addig is, egyelőre kiérdemeltél egy vacsorát.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#62 » 2022.10.01. 16:36

*A fogoly a padló kvádereinek közébe szivárgó levet, saját piszkát bámulja úgy, mint ki valóban nem itt jár, s számra veszi mind életének sorsfordító pillanatait, amikor másként dönthetett volna és talán úgy most nem kellene egy nemesasszony játszmájában, névtelen mellékszereplőként a falhoz láncolva várnia a véget. Lelkén könnyít így az egykori vagyonos kalmár, megvallván önnön hitványságát, mit Calvenzano atya bizonnyal vigasztaló szavakkal fogadna, de a Vérhitben csakis tettek által nemesedhetik az eltévelyedett, s kétséges, hogy a néhai Yeresben van-e még erő a cselekedetekhez. A donna látja, inkább önsajnálat ez.* -Leginkább a pénzemet szereti…-*válaszol rángó arccal* -Castilda csak a kulcs volt neki a ládafiához. Mákonyba borult ésszel biztosan aláírtam neki bármilyen papírost, amit az orrom alá tolt…bárcsak emlékezhetnék mindenre…-*a kegyes szavakat és a vacsorát szinte nem is hallja már, válla közé bukott fejjel, száraz szemekkel zokog, mint a bukottaknak szokása, amidőn végigtallóznak rongy életükön.*
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#63 » 2022.10.02. 16:44

Viszolyogva még a benti szagoktól és látványtól sétál immár a gyönge téli napsütésben, át az udvaron, az oly sok titkot ismerő olaj- és narancsfák által ölelt gyalogösvényen, vissza az palotába, vissza a kényelembe. A kísérete odakint bővül még a szorgalmas titoknokkal, ki tán' türelmesen várhatta felemelkedését a mélyből és néma árnyként követheti őt, elvégre tudhatja, sejtheti, hamar szükséges lehet bármit intéznie egy találkozó után - legyen az akármily abszurdnak tűnő is. Ha ilyet sejtene Artamendi, nem tévedne, hisz mielőtt elérnék az épületet, örömmel szólna hozzá úrnője.
- Jót cselekedtél Peleo, hogy feltaláltad ezt a... - keresné a szavakat egy pilláig. - kitaszítottat. Dicséret illet ezért téged.
Megenged hozzá egy félmosolyt, mintegy jelzést, mely melegen hirdeti, valóban elégedett vele... Ámde nem mulaszt el mindeközben mélyen a férfi szemébe nézni. Annak örülne leginkább, ha a tétova derű villogását látna azokból visszatükröződni. Ez volna a legjobb jegye annak, hogy a titoknok nem érti, mit miért csinál.
Merthogy, ha értené, hogy mit miért csinál - hogy miért kell valamit előkerítenie vagy megcselekednie, attól a minutától veszélyessé válna kenyéradója számára. Addig jó allen körben egy titoknok, míg pontosan cselekszik, mindenféle mélyebb gondolatok nélkül... Addig hasznos a kéz, míg nem kívánja érteni, mit akar a fej...
- Készíttesd elő a délutánra a címer nélküli gyaloghintót. A szerényebbet. Kimegyek a városba... Két erősebb őrt állíts be hordozónak. Ctriadot most ne fáraszd. Ő most nem kísérhet.
Nem kívánja nagy dobra verni a városban, hogy a Szajhafattyát és asszonyát látogatná meg... túl sok kérdést vetne fel...
Ezt követően idejét látja, hogy elkezdje megkomponálni a szakavatott csendéletet, mi a condet várja a délután, ha ugyan nem vetemedne az arra, hogy nyílttá tegye lapjait: ne jöjjék el hozzá hívására.
Tudja jól, hogy az udvarlás – kivált egy házas asszony felé – az intrika legmagasabb művészete, az Ars Artis, a szövetségkötés időtlen hagyománya. Nem hízeleg magának, ismeretes előtte, hogy közel minden udvarlója körötte haszonleső nemesen született kalandor csupán, kik saját előrejutásukat és boldogulásukat keresik mindenben. Ahogy ő is ekképpen viszonyul hozzájuk. Kéz kezet mos; s ha a szerelem hithű mímelését ez érdekszövetségben néha-néha a test örömei is kísérik, úgy az csak a ráadás.
Persze megesik, hogy egy-kettő közülük valóban szerelmetes lesz... Példának okáért La Rovira eléggé annak tetszik. Megfigyelte, hogy e bizarr kór minden szimptómáját produkálja az, ha tréfából közelebb engedi magához, mit doktorai - a bárdok - összeírtak róla az évszázadok alatt. Azonban a Conde de Bellón egészen bizonyosan a hideg érdekek embere. Mindazonlátal a színjátékot folytatni kell, nem tudhatja a gróf, hogy anyjánál tett látogatásairól hallott.
Éppen ezért a csendélet megszerkesztése a szokásos idill benyomását kelti: a donna frissen öltözve, illatos parfüm által ölelve várja a dívánon, a pattogó kandalló hőjében, a félhomály uralta szobában. A gróf bejelentését várja a donna lábaibál terpeszkedő oroszlánfejes achát lapos asztalkán egy arannyal kivert szelence is, miben a férfiú érzéki, Delilahnak címzett levelei sorakoznak. Ha a szolga bejelenti a Conde de Bellónt, a hölgy egyet találomra kivenne belőlük majd epekedő kifejezéssel arcán olvasni kezdené...
Azonban ideje véges.
Ha nem jelenne meg időben a gróf, elindulna mégis inkább a Patkányfogó kerületbe.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#64 » 2022.10.07. 15:30

*Caloust Clodio Laviada con Campoamor de Bellón. Őcsászári felsége huszonegyedik, aralusiai fortezzájának parancsnoka, a második gyarmati háború bíborszalagos hőse, a Fagyottföldek barbár törzseinek ostora, Melaia hitszegő városának leigázója, Khemet fekete fáraójának vendégbarátja. Allendolos-szerte elismert férfiú, kit hölgyek százai vágynak és férfiak ezrei irigyelnek. Míg a donna körül dongó férfiak közül férje lelkesen csapongó, de engedelmes, Rovira borzongatóan akarnok, Evgenis a kifinomult és buja volt, addig Bellón a diadalmas hódító, ki nem szokta a vereséget, de katonaként tudta, az ostromok sikere rendre türelem és állhatatosság kérdése. Megkapó férfi volt, az a fajta, kinek figyelme asszonyi szíveket sarkall hevességre, s kinek sötét pillantásától, titkokat sejtő mosolyától pőrének érzi magát és pillanatra kihagy az ember leányának lélegzete. Csupán az, hogy a márkinénak udvarolt, sok irigy suttogást fakasztott a donna körül, és gyűlölködő asszonyi pillantások kísérték útjukat, ha nyilvánosan mutatkoztak egymás társaságában. Mindazonáltal tán őt kellett a márkinénak leginkább távol tartania magától. A szerelmi intrikák csatamezején fontos a hideg fej, ha az ember háborút kíván nyerni, s ha Bellón olyan volt, mint a tűz, kinek forróságát nehéz nem vágyni, hát az asszonyi szív a közelében úgy viselkedett, mintha lőporral volna telve. Donna Delilahnak óvatosnak kellett lennie, ha nem akart saját játékának áldozatává válni, evégből viszonyuk során folyvást ügyelnie kellett, ha magához is húzta őt, pillanat múltán kétannyira taszítsa is távolra. Évek óta folyt e húzd, s ereszd meg, -azután, hogy Arean viktomt kiesett kegyeiből és Bellón kezdte kitüntetni figyelmével- ez idő alatt pedig számos sebet adtak egymásnak. Olykor elcsodálkozott, egyes összetűzéseik után miért is nem menekül messzire tőle a gróf, vélhette, a dacos győzni akarás marasztalja egyedül Bellónt. Újabban éppen hideg és távolságtartó volt kettejük viszonya, ha a férfi arcpirítón merész leveleket is küldött néha, azokból szintén a dac sütött, s azon bántott szeretők szándéka, kik néha még megpróbálják karmaikat, csak hogy megmutassák, a látszat ellenére a másik még mindig hozzájuk tartozik.
Így lép hát a félhomályos szobába conde de Bellón, bejelentés nélkül, mintha csak odahaza volna az Éjazálea-palotában is. Délceg termete a díványon ülő donna fölé magasodik, arubán vonású arcának markáns élét a félfény óarannyal szegi. Tekintete most kemény, látni, lelkét is felvértezte a találkozásra. Tisztes távolban állapodik meg az asszonytól, a készséges és mégoly formális kézcsókkal, mivel pár napja a katedrálisban illette, most láthatóan nem igyekszik.*
-Látni óhajtott, kedvesem…-*szól…de nem. Sebzett oroszlán mordulása ez inkább.*
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#65 » 2022.10.10. 18:44

(Katt!)
Igazi meglepettség olvasható arcáról, mikor de Bellón bátran és mindenféle szolgai kíséret vagy bejelentés nélkül toppan be. Egyszeriben szakad meg gondolatmenete az egrón kérdéseket illetőn, hisz felvetődik benne a kétely: miként jöhetett be csak úgy a conde? Ki engedte be? Miért nem álltak nyomába és ragaszkodtak a bejelentéshez, mégha határozottan lépett is volna be? Honnan tudta pontosan, hogy itt fogja várni?
Arca megenyhül, ahogy a legkézenfekvőbb magyarázat eszébe jut: valaki szolgái közül neki dolgozna? Igaza lett volna korábban felsejlő megérzésének?
Mindegy. Hamarosan kiderül.
Kezét nyújtja neki csókra.
Látja egyből sértettségét, de apránként kell felolvasztani az ilyen férfit. Elsőnek csak valami kisebb motívummal kell közelebb húzni, majd még eggyel; végül a tenyeréből eszik majd. Úgy kell tennie, miként a worg tette a süldő házánál néhai pesztonkája meséjében. Elsőnek egy hátsólábat...
S mégha sértett is, egy hideg kézcsók kijár egy hölgynek, nemde?
- Meglepett gróf úr...! Összes szolgáim egyszerre holtan rogytak volna össze, itthagyva házam őrizetlen, hogy puhaléptekkel jelenlék meg előttem? Ámde valóban... Látni óhajtottam. Látni óhajtottam, mert ön mostanság engem látni nem óhajt...
Adja meg a kezdőlökés.
Hiába, hadd beszélje el a másik szíve bánatát, sértettsége forrását leplezze le (vagy fedje fel úgy, hogy nem beszél róla) - úgysem úszná meg ezt a kört most, akkor meg jobb lesz előbb végigszenvedni a férfiúi neheztelés melodrámáját, utána rátérni az idézés céljára, ha az azután is alkalmas lesz.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#66 » 2022.10.21. 16:51

-Hogy holtan…? Nem…-*veti fel fejét, büszkén pillantva alá a hölgyre, szolgái hollétét firtatva* -Noha egy ostrom, mely alá az Éjazáleát venném, kétségkívül hatásos belépő lenne…Elégtétel is, ami azt illeti, de úgy legalább remélhetném őszinte és osztatlan figyelmét, s nem csupán e réveteg, unott pillantásokat, melyeket úgy vet elém, ha útjainkat keresztezzük, mint koldus elé az asztaláról hullott maradékot. -*fehér kesztyűjét, mit friss vér szennyez, komótosan húzza le ujjairól és ejti a kisszalon padlójára. Az kézcsókkal továbbra is váratja a donnát.* -Felteszem azért kívánt látni, mert kérni óhajt. Ha követelne, már rég az ágyában volnánk…
*A szalon ajtaja ekkor kivágódik, s egyszerre választ nyernek Delilah kételyei. Troufal ront be rajta, kezében meztelen kardjával, az Aquilával, nyomában ugrásra készen a házának fekete-vörös-ezüstjébe öltöztetett, hetyke mercenariók.*
-A grófnak nem erénye a türelem…! -*a lovagot baljós félvigyora egészen hasonlatossá teszi a kanfarkashoz, mi megfelel a másik kihívására* -Ha óhajtja, donna Delilah, dicső húsával fizettetjük meg az árát! -*Trofulal oldalánál Oxarra mester, palotájának háznagya támasztja rogyadozó térddel az ajtófélfát, kinek bejelenteni lett volna kötelessége Bellónt. Halálra sápadtan, kótyagos fővel, betört orrára vörösre ázott keszkenőt szorítva. A vendég elégedetten mosolyog, fegyvertelen kezeit megadólag emelve fel. Úgy tekint Delilahra, mintha pillantásával azt kívánná mondani: ,,gyerekes kicsinység ez, valóban, de csak a kezdet, ha eztán is éheztetsz, mint megunt ölebedet”*
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#67 » 2022.10.25. 21:40

A történteket innentől egy gyermek is összerakná.
A gróf megérkezik házához, ahogyan kérte tőle. Oxarra megjelenik előtte, szokásos modorában, fontoskodva. De Bellón gondol egy merészet. Megkérdezi úgy mellékesen, hogy hol tartózkodik a palota asszonya. A választ nem tagadják meg előtte - szinte hallja, ahogy Oxarra orrhangon elmondja, merre tartanak. Abban a pillanatban, ahogy a vendég megtudja, durván kiüti a szolgát és rögvest a donnához siet, mint ki hadakból tért meg. A sebesült eközben összeszedi magát, őrért kiált. A többi pedig szeme előtt esett meg.
Vakmerő és nagyhangú üzenet ez: igazi lovagregénybe illő hősszerelmesre valló… Úgy tűnik, a gróf nagyon igyekszik közelebb kerülni hozzá, ha ily’ gesztust sem rest lábai elé helyezni. Persze árnyalja a képet a birtokolni vágyás néma, ám annál dacosabb üzenete… Színjáték vagy sem, engedni fog a saját feltételei mentén, hisz terveivel egybevág a vendég akarata.
Feáll a dívánról, hogy lassan a férfiak közé sétáljon. Míg csípője ring, csak halovány derűvel ajkán és szemeiben válaszol de Bellón kihívó tekintetének. A setét arcú lovaghoz érve figyelme annak kardjára összpontosul. Ujjait lassan kinyújtja a mezítelen lap felé, hogy érzékin simítson rajt', mintha az szerelmetese volna, nem pedig lélektelen tárgy csupán.
- Bármikor szívesen elnézem, ahogy az Aquila jéghűs pengéje mohón szeli a forró szöveteket és dühödt titánként fürdik a feltörő Életben... – szól epedő hangon a fegyverhez intézve szavait. – Különösen, ha jelenlegi gazdája szabadítja a világra a haragját, ki nem csak érti ennek módját, élvezi is…
Válla fölött tekint röviden a comte-re, mint ki mérlegelné sorsát, majd visszafordulva immár egyenest Troufalhoz beszél.
- Ellenben, tartok tőle de Bellón gróf húsával ma nem fizet. Bízom benne, hogy ketten majd csak megtaláljuk a módját, hogy törlesszen a heccért... - tekint ismét a vendégre velősen, fehérlő mosollyal.
- Tedd el hát, e nagymúltú relikviát derék lovag, mert jót még nem látott élő, ha előhúzták tokjából... Így. Most pedig induljatok el mindahányan vitézek a legfenségesebb infantához és tolmácsoljátok azonnali meghívásomat. Kísérjétek elém, ha megtisztel jelenlétével. Mondjátok neki, hogy kisebb vizitet terveztem, örömmel venném, ha elkísérne.
Ha eddig azt hitte elfelejtette, most csalódnia kell a sebesültnek, hisz szeme vöröse rávillan.
- Oxarra mester szerencséd, hogy a gróf csupán odaadását prezentálta… mindazonáltal büntetést érdemelsz, miért az est leszálltakor jelentkezel előttem… Azért el ne ájulj, mert minden hiába. Nem esik meg a szívem rajtad.
Int egyet minden házbéli felé; távozhatnak.
Ha az ajtó csukódik, a grófhoz szól. Karba teszi kezeit, míg átlátszón neheztel.
- Igazán uram… Látja mi bajt okozott? Most találhatok ki méltó büntetést háznagyomnak. Ó, mintha nem lenne elég gondom amúgy is… Mindenesetre a gesztust értékelem. Régen volt már, hogy bárki is forrófejűséget kövessen el érettem...
Közelebb lép a tűzhöz, fázósan átölelve magát.
- Egyébként igaza volt. Tényleg kérni szeretnék valamit...Olyan emberre van szükségem, akiben megbízhatok és kinek stratégiai érzéke is van... Nem túlzok, ha azt mondom, ön a legjobb választás az egész városban. Valakinek szemmel kell tartania a házam, amíg távol vagyok az egrón istállóban... úgy érzem sötét erők munkálkodnak e falak közt. Vállalja a feladatot vagy nem jó személybe helyezném bizalmam?
Felé fordul.
Egész lényében komolyság vegyül a hazárd pajkossággal.

                Kép
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#68 » 2022.10.27. 17:09

*Troufal elégedetten szemléli, mint játszik úrnője ujja a hideg acélon. A mocskos szájú, s véreskezű lovag tekintetében a dölyf conde Bellón hősi parnasszusát ostromolja. Erre máskor arcba hajított kesztyű volna a válasz, de itt nem. Most nem. A kihívott hódoló borús pillantással nézi végig a kacér jelenetet, de arca nem árulója. Miután az electrum penge elpihen tokjában, s caballero Troufal a vérbe borult arcú don Oxarra hátát gúnyosan lapogatva távozik zsoldosaival nyomában, magukra maradnak a kisszalonban.*
-Bocsásson meg, hogy nem rohanok egyből szívességre kegyed keze alá, amikor sérelmeimre még nem kaptam megfelelő írt…-*szól közönyösen, alakját még mindig, mintha az arubán felföld gránitjába faragták volna* - Bár igazán volna oka hálátlansággal vádolni, hisz lehetne más választása is, minthogy nékem könyörögjön.-*tűnődik fennhangon, s cipője sarka koppan a lakkozott padlón*
-Kétségtelenül segítségül hívhatná de la Rovirát is, hiszen a jó don Veturnio biztosan nem szövetkezne a kegyed anyjával, hogy törlesszen, amiért oly csúful helyben hagyatta szolgáival a múltkorában, heveskedései okán! Avagy ott van Prodromos, aki annyira megveti a pénzt, hogy bizonyára nem úgy venné szerény kérését, mintha rögvest haszonélvezetbe is kapná palotáját annak minden járulékaival együtt! -*ahogy a kandalló előtt álló donna megfordul, a grófot vészesen közel leli magához. Toque -az udvari etikett így hívja e távolságot, mely kettejüket elválasztja. Halálos tőrszúrás elkerüléséhez kevés, de csókra hajolni már éppen megfelelő.*
-Emígy belegondolva, mi hermosa, mégis kijárna nekem némi jóvátétel, mielőtt őszinte válaszom vehetné.
"....spieß voran!"

Avatar
Delilah
Hozzászólások: 93

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#69 » 2022.10.29. 21:27

Karbatett kézzel hallgatja. Ha valóban anyja keze, csak blöff minden mit szól, mindenképpen el fogja vállalni a feladatot, hisz azt kívánja érdeke; csak többet ragadna meg, mint amennyi kijárna néki. Ha pedig nem anyja kéme, akkor sok szüksége nincs rá. Azonban akárhogyis, meg kell nevelnie, mert elfeljtette helyét.
- Jóvátétel? – nevet fel és legyint, mintha tréfát hallott volna. – Nem... Nem hiszem.
Meg nem szakítva a szemkontaktust a vendéggel - mutatóujjával apró kört rajzol a kandalló felé és az ó-nyelven suttog rövid parancsot, mire a kandallópárkányáról az ott felejtett serleg száll hozzá át a helyiségen keresztül kényelmes tempóban.
- Nem sokan mernék így ellopni a távolságot, hacsak nem vágyják a hirtelen és fájdalmas halált... vagy, hogy sertésként éljék le hátralévő napjaikat. - fogja meg a kupát, hogy tartalmából kortyoljon egyet. Szavai inkább cukros komiszságban áznak, nem a fenyegetés kesernyés epéjében; mégis botorság lenne figyelmen kívül hagyni azok rejtett élét. - Egyébiránt mindketten tudjuk, hogy semmit sem tett vagy szenvedett el, miért jóvátétel járna önnek, tisztelt uram. Éppen ellenkezőn, ön most van igazán elemében, miért köszönet csak engem illet.
Somolyog a pohár felett.
- Tudott, hogy igéző szemeinek, búgó hangjának és szerzett babérjainak képtelen ellenállni a férfi- és az asszonynem. Bárkit kit kíván, ágyában találna a reggeli pacsirta, hideg ölelését viselve csupán... Hideg ölelést mondtam, mert mi könnyen jön, könnyen megy. Egyik hódítás - már, ha hódításnak lehet nevezni azt az ostromot, hol nyitott kapukon sétál be az ostromló míg hozsannával szórják fejére a virágot - olyan jelentéktelenné válhatott mostanra kegyelmednek, mint a másik. Azonban érzi, hogy önt a kihívások teszik és tették naggyá.
Előrelép szemtelen egy féllépést, hogy eloszlassa a dominancia illúzióját, átvegye a másiktól a gyeplőt. Közelebb hajol, hogy orruk majd összeér. Szemei vészesen villanak a félhomályban, mint két szépen metszett rubin.
- Nem éjszakás kalandja vagyok, kin uralkodhat röviden majd egykedvűn továbbállhat. Kinek házába csak úgy betörhet, mintha ön regnálna itt... Nem uram! Én vagyok legnagyobb kihívása!
Pillanatra elhallgat, mintha felmérné a másik arcát. Majd ismét szól - vagy inkább diktál.
- Most pedig térdre és üdvözölje méltón kézcsókkal a kihívást, mi értelmet adhat létének vagy hunyászkodjék meg és távozzon csarnokaimból vissza a középszerű népekhez, kiknek kötelessége minden lépését imádni - de nem nekem.
„Ha az a közösség, amelyikre szükséged van hatalmad fenntartásához, romlott, annak a jellemét kell követned, hogy eleget tehess neki. Ím eképpen cselekszik a donna marquesa is, kiről az iménti fejezetben már több szó esett.”
- Mauroceno: Az Uralkodó

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Allenwell Császárság-Caderosso

Hozzászólás#70 » 2022.11.02. 16:42

*A gróf mosollyal nyugtázza a kihívást. Donna Delilah merészen emeli a tétet, s a hazárdjáték íratlan szabályai szerint akkor férfi a talpán, ha tromfolni nem rest…legalábbis tizenegy férfi biztosan így tenne a tucatból, csak hogy vágyai tárgyát elnyerhesse. Csekély felajánlás volna az egy asszonytól -s be kell látni, Bellón esetében nem is volna kellemetlen- de fölényes győzelem egy sztratégosznak. A márkiné ingoványos talajra tévedt. Bellón büszkeségét kívánja megtörni, az egyetlen dolgot, mi a grófot megkülönbözteti a sok térden csúszó hódoló közül. Megérné neki e tisztáldozat? A férfi, rendületlen állva a tekintetek párbaját, szemérmetlen venné el a kupát a háziasszony ujjai közül, s belekortyol, szájával illetve a hűs fémet ott, honnan Delilah dús ajkának párája el sem illant még. Hogy térdelni szándékozna, annak csepp jelét sem adja.*
-Én épp oly kihívás vagyok kegyed számára, hiába való tagadnia! Csiklandja a vérét, hogy van olyan szirt, mit nem tudott maga alá gyűrni, olyan szélvész, mit nem kényszeríthetett még a vitorlájába. A lelkes térdelést meghagyom csekélyérdemű férjének, nála jobban ezt aligha mívelhetné bárki.- *feleli unottan* -Ahogy talpnyalókból is százszám lelhet nálamnál lelkesebbet, de íme mégis engem akar újra és újra. Ha valóban diadalra kívánom vinni a megkezdett ostromot, s bevenni kegyed kapuit, ön szerint volnék olyan ostoba, hogy most tegyem le a fegyvert, amikor állhatatosságom fakasztotta dühét így látom végig borzongani alabástrom bőrén? Amikor oly szikra gyúl tekintetében, melyet egyedül a vérem csillapítana? Ugyan kedvesem…
*Eltekint a marquesa után, ahogy egymást kerülik, szinte szertartásos lassúsággal. Ha penge volna kezükben, a külső szemlélő úgy hihetné, halálra vívni készülnének*
-Látta már sasok nászát Arieh sziklái felett? A magasban összekapaszkodnak, hogy szédítő forgásban hulljanak alá, s az enged, ki hamarább elereszti párját és felreppen az utolsó előtti pillanatban. Mi is sasok vagyunk, s én nem engedhetem el. Ha a halálba is rántom magammal, úgy is többet nyertem, mint bárki más, ki csak ábrándozik önről. -*hangja jegessé hűl egy pillanatra, majd ugyanoly hirtelen találja meg újra csalfa színét* -De ne mondja, hogy nem adok esélyt a boldogságunknak: ha érdekeltté tesz kívánságát illetően, tán megfontolom a tárgyalást.
"....spieß voran!"

Vissza: “Egyéb helyek”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég