Templomnegyed

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
handsofgod
Adminisztrátor
Hozzászólások: 22

Templomnegyed

Hozzászólás#1 » 2017.05.13. 18:18

Kép

Zubogó városa egy évszázada rakta fészkét oda, hol a Haragos, az Aranyág, a Molnár-folyó és az Azúrkék folyama egy közös vízgyűjtő tavat alkot, mely maga is a Zubogó névre hallgat. A Haragos torkolatánál a tóból kisebb-nagyobb szigeteket hasítottak ki, s ezeket erődítették meg. A város kőcsipkés tornyai, patinás kupolái és száznál több hídja messziről vonzzák a vándort, kapuin és kikötőjében az áruval rakott karavánok és caravellák sűrűn forognak. A szigetek némelyike csak kisebb hajókkal közelíthető meg. Fegyverviselés a város utcáin megengedett, kivételt képez a Koronasziget, ahova csak a nemesek és a katonaság, valamint az őrség tagjai léphetnek be felfegyverkezve.

A Templomnegyed több hatalmas szentéllyel és felvonulási térrel terül el a legnyugatibb sziget északi oldalán. Több vallás is megfér itt, de legnagyobb katedrálisa az Egyisten egyházának van. Ájtatos papok és szerény irgalmas nővérek ajkairól zeng az ima az istenek felé éjt nappallá téve a harangok játéka közepette.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#2 » 2017.06.23. 21:32

A főpap borzadva figyelte az elébe durva vászonra fektetett mocskos, patinásra zöldült buzogányt. A kispapokat mind indulatosan zavarta ki a szentélyből, mintha bizony bűn lenne csak a szemüket is rávetni. S olybá tűnt, maga az örök fény is mintha összébb húzódott volna bent, hogy megnyúlt árnyékoknak adjon helyet.
- Ez... biztos benne, Úrnőm, hogy valóban Baladur Jogara?
- Egészen biztos. Magam is megvizsgáltam. A szentségtelen hely, amint mondtam, a Legyek urának mocskos fészke most már. Utasításomra a lejárót le kellett zárni... de magam a hit dolgaiban csak térdeplő senki vagyok, atyám.
- Abelard Főatyának tudnia kell róla.
- Már küldtem neki levelet. Bízom benne, hogy vigyázó szemét e vidékre veti. Nem elég nekünk a Ködvadon minden fertelme, még ez is...! Mindazon túl viszont Őkirályi felsége igényt tart a szent ereklyére! Szüksége lehet rá a jövőben... Tegyenek meg hát mindent, hogy az Egy fényében ragyogjon ismét.
- Nagy áldozatokra lehet szükség, úrnőm...
- Úgy megfizetjük, atyám! Őrizzék meg, s ha ismét a Fény dicsőségét hirdeti, üzenjenek!
A főpap kelletlen biccentett, Jezabel látta a tekintetében a félelemmel vegyes aggodalmat. Nem hitte, hogy egyedül képes lesz arra, amit kért tőle... de egyelőre nincs más lehetősége, mint bízni az Egy, és annak földi szolgájának erejében. Térdet hajtva csókolta hát meg ezüst-arany gyűrűjét, s bizakodva távozott az Egy templomából. Fáradt volt, ha nem egyenesen kimerült... de a napja még messze csak most kezdődött el.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#3 » 2018.05.04. 21:52

//Fényessézes Szív Katedrálisa, alkonyat előtt//

Ahogy a levél szólt...
Valamikor késő délután érkezett őszentségéhez, nem meglepő módon egyetlen fegyveres kísérettel. Gyónni jött, adakozni az Egyháznak, a jövő hónap jótéteményeiről kérdezni, melyek közül egy-egybe szívesen kapcsolódik be (hisz másik két várost is látogat), legyen az ételosztás vagy árvaház látogatás, betegápolás. Alázattal, türelemmel és hittel, ahogy azt tanítják.
Talán elnézik hát neki a templomszolgák, ha ma tovább imádkozik a félreeső Szent Phylomenia oltárnál, hogy bizony már az alkony órája is eljön, s a megnyúló árnyékok nemsoká oly sötétnek hatnak majd, mint az özvegyi ruha és fátyol.
Azt nem engedheti meg magának, hogy nadrágot viseljen, az ő rangjában nem... Nem itt. A hosszú ruha illedelmesen zárt, mint az tisztes asszonytól megkövetelhető, könnyű esésű, karcsú alakját jobban kiemeli a szűk szabással, bársonya sötét csillogása jól kiegészíti a világos bőrtónust, haja hullámzását rövid, sötét csipke félfátyol nyomná el, mely arcát nem takarja. Szerény és dísztelen, mint afféle nagyzolást és fényűzést kerülő emberé, mégis elegáns egy-egy fekete selyem masnijával.
Testőre sem különb, Cromwall egyszerű kalandor is lehetne, ki csak erre jár, ha nem viselne sárkány mintás tabardot. Kezében hosszú csomagot tart, szó nélkül vár az árnyas oszlopoknak dőlve. Tudja, hogy nincs soká maradása már, csak a vörös allen jönne már meg...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Veronica de la Fuente
Hozzászólások: 69

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#4 » 2018.05.06. 21:24

Komoly aggodalomra adhatott okot, hisz mielőtt a találkára sor kerülhetett volna, három napja annak, hogy levelet sürgönyzött a grófnőnek, melyben biztosította érkezése felől, ám előtte elrendezni való dolgai akadtak. Sem pénzért, sem ruháért nem jelentkezett nála azóta, dacára annak hogy nem is oly rég elpanaszolta szorult helyzetét anyagi gondjairól és a tűz martalékává lett ruháról.

Útjáról sikerrel tért vissza, és a hazaplántált gróf úrfi atyja bőkezűen mérte háláját. Az utolsó pillanat után érkezett a jól fizető munka, s hogy még komolyabb sérülést sem szenvedett alatta, az égiek úgy tűnik, ezúttal kegyeikbe fogadták. A ruhát, amelyet magára öltött, végül drága pénzen varratta egy nap s egy teljes éjszaka, hogy időre elkészüljön. Minthogy viselése megnehezítené a lovaglást, dámanyereggel szerelte fel Délceget, noha sosem szerette - most mégis kénytelen ebben meglelni egyensúlyát, minthogy kocsiba nem hajlandó ülni. Akármi is lesz a vége... sem a herceg, sem a grófnő jóindulatában nem bízik különösebben, s megtanulta már, hogy jobb, ha a legrosszabbra készül mindig: akkor kevesebb meglepetés éri. Ezért hát, hogy a drágán kihímzett ruha megemelt szoknyáját ravaszul illesztette, hogy ha a szükség úgy hozná, egyetlen zsineg megoldásával szabadulhasson meg a suhogós anyagtól és az emelőtől is. Alattuk ugyanis veres, testére simuló nadrágot visel fegyverövével, mely bőséggel elfér a szemnek kellemetes öltözet alatt. Kellemes, talán kissé kirívó is, ám tartózkodott az északi népek megbotránkoztatásától, így a hely igényeihez mérten kellőképpen zárt.

Hiába az óvatosság, hiába, hogy szoknyája alatt nadrágot visel, mégis esetlennek és kiszolgáltatottnak érzi magát e gyönyörű ruhában, loknikba rendezett hajkölteményével. Rég volt már, hogy ily díszesen kellett mutatkoznia, s kellemetlen emlékeket ébreszt benne... kezeinek ideges remegését hogy leplezze, a szárakat a ló marjára támaszkodva, lazán tartja. Délceg peckesen lépked, úgy hordja gazdáját, akár ha hímes tojást vigyázna a hátán. Szinte haragszik érte a derék állatra, pedig a ló csak a szerint viseltet, amire csikó korától idomították.

A templomot meglátva egy pillanatra megkönnyebbül. Bár a négy fal között vár csak rá az igazi próbatétel, annak kifejezetten örül, hogy a mustra pillantások tömege elől végre oltalmat nyer. Megállítja lovát, lecsusszan a nyeregből. Nem köti meg az állatot, nincs szükség rá - immár egészen bizonyos benne, hogy sem magától elbóklászni nem fog, sem más által nem hagyja majd magát elvezetni. Elrendezi szoknyáját, majd felsóhajt, és az épületre pillantva végre rászánja magát, hogy be is lépjen annak hatalmas kapuján.

Kép- a ruha és a hajviselet

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#5 » 2018.05.07. 12:33

- Uram! Adj tiszta elmét, Hogy lássalak! Uram! Adj alázatot Hogy halljalak! Uram! Adj szeretetet
Hogy szolgálhassalak! Uram! Adj hitet, Hogy Benned maradhassak!

Fejezi be a könyörgést, lassan végighúzza a fényévét felsőteste előtt. Már messziről hallotta a lány cipőjének kopogását, de nem igazán foglalkozott vele akkor sem, ha a háta mögött toporgott. Mindenkinek kijár a nekiszánt ideje a figyelméből, miért épp az Egyisten lenne ez alól kivétel. Talán bizony feleletet is kap, hisz még egy pillanatig mozdulatlan marad, majd néhány szívdobbanásnyi idő után mély levegőt vesz, és feláll. Épp oly fegyelmezett és kimért, mint bármikor máskor.
- Köszönöm, Cromwall. Visszavonulhat. Úgy vélem, most nem lesz szükségem a szolgálataira... de nem is maradunk soká. Találkozunk a Székesegyház előtti Áldomás Kútnál!

A katona eleddig alaposan megjártatta a szemét oda is meg vissza Veronicán, majd kissé elhúzza a száját, ahogy előlép az oszlop árnyékából. Nem rejtezett ő ott, épp csak támaszkodott.
- Hát már minden csúszómászóra lecserél? - Igen velős véleménye van az allenokról. - Magára vessen hát, úrnőm, ha bajba kerül, és a hátába kap tőrt.
Szúrós tekintettel méregeti még Verát, ahogy leteszi az imazsámoly könyöklőpadjára a csomagot, majd sarkon fordul, és fütyörészve távozik.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Veronica de la Fuente
Hozzászólások: 69

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#6 » 2018.05.11. 09:49

Nem toporog ő senkinek a nyakán ájtatossága idején, türelemmel kivárja, míg Jezabel végez, s tisztes távot is tart tőle addig. Míg a percek peregnek, körülhordja pillantását az impozáns épületben. A gondolattól, hogy egyetlen percet sem tudna felidézni, amikor igazán és híven imádkozott volna az Egyhez bárhol a világban (mármint, amikor már nem naiv, apró gyermekként gondolt őszinte csodálattal az istenek felől) idebenn egy kissé zavarba ejti... de azért annyira mégsem, hogy bolondot csináljon magából, és maga is térdre boruljon - semmi őszinteség nem lakozna abban, kár is volna hát nekifogni.
Amikor aztán a grófnő felkel térdeltéből, először mégsem hozzá szól... sőt, ami azt illeti a katonát illeti egyedül, egyáltalán szóval, s bármi köszöntéssel. A férfira pillant.
~ A fél karod odaadnád, te jobbágy, ha ilyen férget láthatnál tekeregni az ágyadban... ~
Gúnyos gondolatait pusztán megvető pillantásával közvetíti a katona felé, majd jelképesen elfordítja szép fejét tőle, és szoknyáját kissé megcsípve bókol a grófnő előtt. Ha már amaz úgy döntött, levegőnek nézi, talán itt az ideje emlékeztetnie rá, hogy nincs egyedül.
- Lady Salome.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#7 » 2018.05.11. 11:09

Elnéző mosollyal pillant a távozó után, csak aztán fordul Veronicához. A kimért, egyenes pukedli igazán kellemes, és merőben más, mint a kastélybeli rövid biccentések. Mindketten szerepet játszanak, az egyikük kisebb, a másikuk nagyobb mértékben.
- Csinos ruha. Őfelsége minden bizonnyal el lesz ragadtatva, ha meglátja, Veronica. Reméljük, hogy nem esik heves szerelembe is, mert akkor diplomaták hada fog szívszélhűdést kapni! - Neveti el magát a végén.
Ujjait összefonja maga előtt, s az ajtó felé pillant. Gondolkodik, mit mondhatna... de nem mond semmit. Ha Vera kérdezni szeretne, majd megteszi.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#8 » 2018.05.11. 19:25

//Az álruhás ifjú érkezésének másnapján, alkonyatkor//

*A Fényességes Szív katedrálisának lépcsőjét serény templomszolgák söpörték, súrolták fényesre, hogy a jeles ünnepre megszabaduljon a szennytől. A koldusokat máshova terelték, minden készenállt már, hogy a katedrális ünnepi pompát öltsön.
Az úrfihoz ellenben a duhaj éjszaka és a korhely nappal után sebtében kellett borbélyt és szabót rendelni, hogy alkalmatossá tegyék küllemét a titokzatos légyottra, minek színhelyéül a templomot jelölte meg. Tán a mesterek többet fáradtak, mint a görnyedő szolgák, de a végeredmény mégis illő volt cégérükhöz.
Hogy a szép, ifjú özveggyel a templomkápolnában ejti meg a találkát, különösen szemtelen dévajságot sejtetett, s szíve hevesen lódult meg az izgalomtól. Ahogy a hűvös, tömjén és gyertyaviasz illatú boltozat alá lépett levette malomkerényki kalapját. A templomban jópáran voltak, az épület méreteihez képest azonban csak lézengeni látszottak. Ügyelve járt, belesve minden mellékoltár, imafülke félhomályába, végül meglelte a kicsiny kápolnát, mely szerényen bújt meg a főhajó testének egyik hajlatában. A két hölgy láttán delejes bizsergés kerítette hatalmába. Kimért finomságuk és az őket körbelengő méltóság friss szellőként söpörte el elméjéről a bordélygőz emlékét.*

-Az Egy adjon szép estét kegyeteknek! -*szólítja meg őket kellemetes hangján, min jól állottak az énekmondók válogatott szerzeményei is. Jobbjában tartott kalapja tökéletes eleganciával mért meghajlásra kanyarodik* -Reménykedem benne, hogy nem zavartam meg Önöket estéli ájtatosságukban -*mosolya bűvöl, tekintete velőig lát, még ha látnivaló is rajta, hogy legyűgöző kisugárzásának fegyverével ifjú mivolta okán nem képes még mesterien bánni. Ámbár ennek ígérete ott kísért minden egyes gesztusában.*

Kép
"....spieß voran!"

Avatar
Veronica de la Fuente
Hozzászólások: 69

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#9 » 2018.05.11. 21:57

- Köszönöm a... bókot.
Sóhajt fel fanyarul, amint végigpillant magán, bár hanglejtéséből ítélve talán a grófnő kesernyés tréfájának ítélte oda szavait. A csomagra pillant, s már éppen kérdésre nyitná ajkait, amikor közelgő lépteket hall odakintről. Szembefordulván a bejárattal nem is kell csalódniuk, hamarosan megérkezik... az, akit vártak, vagy legalábbis feltételezi. Őszintén szólva fogalma sincs róla, hogyan néz ki az Egron Királyság hercege, s azt sem tudja, hogy jelenleg inkognitóban mutatkozik. Minthogy azonban a férfi nagyon is határozottan köszönti őket, úgy, mint aki pontosan a jó helyen és időben jár, el kell könyvelnie magában, hogy alighanem ő lesz az illető.
Meghajtja fejét, és elegáns, kifinomult mozdulattal mélyen bókol az uralkodóház sarja előtt.
- ...áldásával pedig tüntesse ki Önt, Felség.
Viszonozza a köszöntést, de egyelőre nem szól többet. Hagyja, hogy Jezabel mutassa be őt, és vezesse fel ittlétük okát. Addig is legalább lesz módja lopva alaposabban megszemlélni a herceget dús, íves szempillái alól, és csillapítani magában azt a rettenetes idegességet, aminek okán a legszívesebben semmibe véve rangot és hatalmat nemes egyszerűséggel félrependerítené a herceget az útból, letépné nevetségesnek érzett szoknyáját, és lova hátára felkapva úgy porzana el a nemesség fényűző pompái és mosolyba mártott tőrdöfései elől, hogy száz kopóval se lelnék többé nyomát.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Templomnegyed

Hozzászólás#10 » 2018.05.11. 22:33

Az érkező ifjúnak láttán elmosolyodik, előrébb lép, hogy szépen bókoljon maga is, majd ugyanazzal a mosollyal nyújt kezet a fiatalembernek.
- Bocsásson meg, jó uram! A kisasszony bizonnyal összetéveszti valakivel. Bár valóban meglepő a hasonlóság...
Megvárja, míg a "zarovari kalandor" kezet csókol, avagy sem, s csak aztán folytatja zavartalan. Őszintén szólva kíváncsi is, őfelsége meddig kívánja szerepét viselni.
- Örömömre szolgál, hogy megtisztelt a jelenlétével minket, SIgnore, és képviseli azt, akinek szívélyes invitációm szólt. Sokat meséltek már az Ön kivételes tehetségéről, megnyerő modoráról, és csiszolt elméjéről, amivel majd beragyogja Egronia földjét. De... előbb engedje meg, hogy bemutassam Veronica de la Fuente kisasszonyt! Legalább oly kalandor jellem, mint Ön. Veronica, az úr Signore Charles de Bounand. Kedves vendégünk Zarovar szédítőn pezsgő világából.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég