Koronasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#21 » 2018.08.21. 19:28

[Veronica]*Enyhe izgalom lesz rajta úrrá, de nem engedi,hogy ez tovaterjedjen csípőjére és megfeszítse testét, nehogy Délcegre is átragassza. Szüksége van rá, hogy teljes kontroll alatt tarthassa a lovat, máskülönben e lovagok szilaj erejével szemben jottányi
esélye sem marad. Ügyességgel, mozgékonysággal, és pontos időzítéssel kell kompenzálnia mindazt, ami erejének hátrányából fakad. ~Kár, hogy nem láthattam, miként küzd az előző körben... a fene vinné az ármánykodókat!~ Alaposan megnézi magának a lovagot*

[Ilweliondur]*A heroldot,s urát taps fogadja,ám lord Kornis oldaláról szó nem hallatszik.Mire aztán a többi lovag bámész csatlósa,látván,hogy Kornis kopjáival a kövér kölyök ügyetlenkedik,csaknem kirugdossák azt a homokra,szólna már pár szót ura származását,hőstetteit

*méltatván.A kölyök szégyenvörösen ácsorog a homokon,a kíváncsi tekintetek kereszttüzében,végül dadogva megszólal*Lord A-ademar...*segítségért pillant ki oldalra*Kornis!*csuklik el hangja,majd sután meghajol és lábát szedve kiiszkol.*

[Ayra]*Nagyot sóhajt, és kedélyesen elindul akkor hát a nevezők irányába. Van Mortgartent keresi, de ha lát esetleg posztoló cimborát, főleg ha saját háza beli semmirekellő, odafüttyentené maga mellé.*

[Rorschach]* miután eleget nézelődött már az utcák fergetegében, indul csak el végül a kis meghívót követve a Kókado kakasba *//na végre itt:)//

[Veronica]~Egy az égben...remélem, Teofilt mihamarabb ellátják..~ *vörösödik el a sisak rostélya alatt maga is, majd ahogy kínkeservvel bemutatják végre, átveszi a kopját, és beléptet a pályára, hogy kurtán köszöntésre emelje azt. Nem cifrázza, nincs mire.. *
*A lovát szedi össze mind inkább, addig mozgatva szájában a zablát, s léptetve jobbra-balra, míg mindkét füle felé nem fordul rezzenetlenül, feltétlen figyelméről biztosítva őt. Pillantását ellenfelére függeszti a szemrésen át, s várja a jel megadását*


[A Kastély]*Ahogy a vulpe Álomváros felé közelít, egyre több részeggel és duhajjal találkozik. Zubogó szegény népe mulat itt, s minthogy a mindennapok keservéből gazdagon kijut nekik, az ünnepnek is féktelenül adják meg a módját. Annyi alkohol fogyott, nem is volna
tán senki oly józan, hogy feltűnjön nekik a vulpe ábrázata. Őrrel aligha találkozik már errefelé. A Kókadó Kokas kopasznyakú kakas cégérről ismerszik meg: küszöbén valóságos had tolong*

[Ilweliondur]*Lorne-béli katona csak mutatóba akad,az öreg Uther nem szívesen eresztette el őket hazulról,de tekintve hogy mindkettő,ki csatlakozik Ayrához már korábban nyilvánvalóvá tette,hogy kedvét lelné a fakó hajú lányon,nem habozik csatlakozni hozzá./f
*A hegyorom-címeres kíséretet nem nehéz meglelni,tisztes távolságot tart tőlük minden bajvívó.Eközben a páston a két lovag elől fellendül a bíra botja, jelet adván az első rohamhoz*

[Rorshach]* a mindenfelé tévelygő részegeket igyekszik messziről kerülni, már csak a belőlük áradó bűz végett is, közben mintha ár kissé kételkedne az ötletben, ám elérvén úti célját ő is a tolongókhoz csapódik* Psszt, mi van itt? * böki oldalba az egyiket, //fk
* ha már ahhoz nem elég nagy, hogy túllásson az embereken*

[Veronica]/Sikeres erőpróba/*A kopja bár nehéz, eleget gyakorolt előtte, hogy immár biztos kézzel tartsa meg, s ahogy a bot a magasba lendül,combjai közé kapja lovát.Délceg horkanva lódul neki sebes iramban,s íjként feszül gazdája alatt, ki az utolsó pillanatig
kivár, mígnem nekiugrasztja lovát, hogy az utolsó vágtaugrásoknál váratlan sebességgel robbanjon előre - ettől remélvén a magáénak szerezni a találatot, s egyúttal tán elillanni a másik lándzsájának hegye elől* /Dobás összege: 93/

[Ayra]Ahoy... Bart és Geoffrey! De kiemberesedtetek ide, nézd már! Vagy inkább... nézzétek azt ott. *Bök az északiak felé.* Van egy fülesem, hogy nincsenek rendben a kopják. Ha igaz, akkor nagyot kaszálhatok ma a fogadáson,és akkor kaptok egy kis plusz ezüstöt
ti is, amit este együtt el is ihatunk szolgálat közb... khm... után. Na jöttök megnézni, vagy nincs elég vér odalent, és nekem kell mindent egyedül csinálni?*Akár igen, akár nem, ő aztán elindul szépen a severek felé, fejébe nyomva a sisakját. Elkél majd*
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#22 » 2018.08.21. 19:30

[A Kastély]Höhöhaha! Nédd má! Micsoda maskara! Még a szája is... höökk.. mozog! *Röhög fel a kapatos férfi, akit Rorshach megtalált magának, de láthatóan már kellően ostobára itta magát ahhoz, hogy ilyen közelről se legyen furcsa neki a vulpe* Bolond... Torna lesz
itten fiacskám. Ha már az úri népeknek mink büdösök vagyunk...csinálunk mi is mulaccságot. Én Lord Mortgartenre fogadok... höhöhö...lesel mi? Nincs is itt? Hát a lovag nem is, csak.. az akit beöltöztetnek rá.

[Rorshach]* valamennyire megnyugtatja, hogy maskarásnak nézi, s a hallottakra kissé felhúzza a szemöldökét* Szóval Bolondtorna, mi? És mit csinálnak? Csak törnek lovon kopját odabenn.

[Ilweliondur]*Eszükben sincsen habozni,úgy követik a félvért a severek sátra felé.Amott már indulásra készen áll a fryheer,fémcsipkés tornavértjében,minek árán városi házat lehetne venni éppen fehér csődöre nyergébe lendül*Stanna!*áll a Lorne zsoldosok elébe egy/f
*fegyveres csatlós.A páston eközben lord Lockley lándzsája hüvelykkel kerülte el Kornis sisakját,míg a hantföldi kopjája annak fegyveres vállán reccsent szét.A vívók a helyükre ügetnek,apródjaik új lándzsát nyújtanak fel a nyeregbe.A bot lendül,s roham!*

[Veronica]*Az első találat az övé, míg az ellenfél lándzsája épp a feje mellett suhan el. A szíve a torkába ugrik, de diadalmas mosoly ül meg ajkain. Hamar megkeményíti azonban vonásait. A csaknem csonkig tört lándzsát a hajtó mellett a földre dobja, hamar újat
fog, s perdíti lovát. Ezúttal már az elejétől sebes iramra sarkallja Délceget, mintha le akarná tarolni ellenét, ám az utolsó pillanatban kissé oldalt kifaroltatja, s szinte oldalvágtában éri döfésre a lovagot - saját testét kihúzva a másik kopjája elől*

[Ayra]Úgy... ahogy mondod! *Bizony szót nem ért abból, mit karattyolnak északi nyelven neki, úgyhogy esze ágában nincs megállni.* Na kotró...khmm... Lenne kedves megmutatni a szekeret? Azt a parancsot kaptuk, hogy ellenőrizzük le, mert igaztalan
váddal illették a minden bizonnyal nagyon nemes van Mortgarten lovagot! Csak tisztázzuk a félreértést, és már mehet is... *Tud ő normálisan beszélni, ha akar. Meg ha kell. Az más kérdés, hogy nem szeret, de hát mégse illik rögtön állassal nyitni.*


[A Kastély]Azon éppen nem... jer be oszt meglátod! Ha jól fogadsz, dagadó zsebbel távozol, hehh! *Csap nagyot a vulpe vállára, és részeg duhajsággal lódítja maga elé, hogy amaz vékony alkata valósággal nekipréselődik a befelé igyekvők sodrásának*

[Ilweliondur]*Mortgarten heroldja,a kesehajú dalia összevont szemöldökkel lép a Lorne-ok elé,míg ura oda sem hederít*Mégis miféle vádakkal illették és kik,a lovagot!Követelem,hogy nevezze meg a rágalmazókat!A királynál teszek panaszt ellenük!

*Kornis találatára lord Lockley kopját tartó kezét mintha nehezére esne emelni,védtelenné téve teljes jobb oldalát.Ellenfele végigszántja keresztben mellvértjét,hogy vészesen meginog belé,de nem fordul le a nyeregből.Összeszedi erejét a visszavágásra.*

[Rorshach]* nem is kell hozzá sok erő hogy meglódítsák, s már benn is találja magát a sűrűjében, már egy azon kell aggódnia, hogy olyan helyet talál ahonnét lát is valamit*

[Veronica]*Szemei a vadászok éhével villan, ahogy ellenfelét meginogni látja, ám amikor visszaér inasához, csalódottan látja, hogy nyeregben maradt. Új lándzsát vesz hát kézbe, s a rajthoz lódítja lovát* Cha! *Megfékezi, hogy megvárják a jelzést, ám akkor aztán

lándzsát szegve iramodnak neki. Újfent a másik rezdüléseit figyeli, és ahhoz igazítja Délceg vágtaugrásainak ütemét is, hogy a végén előnyükre fordíthassa a másik iramát* /Dobás 89/

[Ayra]Panaszt csak akkor, ha a vád igaztalan, lovag uram! És hát... gondolom igaztalan! Ugyan egy ekkora hősnek mi szüksége lenne trükkökre, mi fiúk!? Ostoba locsogás csak, rá se hederít egy ily nemes harcos! Nincs is hát ellenére akkor, ha vetünk egy
pillantást a szekérre, ugye?! Persze... ha lordságod úgy akarja, akkor Geoff elrohan máris az apródért. Meg hozza a szent életű atyát is, ki az Egyistennek hála hogy itt van. Meg a pályabírát, szavamra azt is! Kell ez a felhajtás, nagyuram?

[A Kastély]*Odabenn a csaplárnál fogadja a vulpét a legnagyobb tolongás. A tömeg leveri fejéről a csuklyát, de ügyet se vetnek rá. Mind a fogadósnál tolong, s csekély érméit teszi fel a söntés mögött kifüggesztett fekete táblákra felrótt lovagok egyikének nevére. Ha
akarja, próbát tehet maga is valamely név megfogadásával, vagy tovább nyomakodhat a pincelejárat felé, melynek félfájára disznóvérrel festették fel a "TRIBÜN" girbegurba betűit.*

[Rorshach]* egy pillanatra megrémül ahogy lekerül fejéről a szövet,ám mivel úgy tűnik ez senkit se zavar, egy mély lélegzetvétellel teszi túl magát rajta, a fogadás nem az ő műfaja, s inkább a tribün felé vesz irányt*
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#23 » 2018.08.21. 19:31

[Ilweliondur]*A herold mintha izzadni látszana,de persze északi halvére ezt lehetetlenné teszi*Uramat,több mint ötven torna bajnokát,a lagún pátriárka vendégbarátját soha ilyen aljas vád nem érte..*sziszegi dühösen,s fejével int az egyik legénynek,hogy vesse fel a
*kordét takaró ponyvát.A tarka kopják szára,-mik Ayra szeme elé kerülnek-a tornarend szabályaihoz illően be vannak fűrészelve.A két zsoldos már elég határozottan csikorgatja a fogát háta megett,érzik,rossz vége lesz ennek*Látja?!

[A Kastély]*Ror ha lassan, s csak megannyi testen átnyomakodva is, de aláereszkedik a koszos lépcsőkön.Mancsai különféle nedveken tocsognak.Kilötyögtetett szeszek..s alighanem más is, a szagokból ítélve.Odalenn akkora pincében találja magát,amilyet eddig még sosem
látott:középen az igazi lovagi tornákhoz hasonlatos homokos pálya, körötte lelátó. A levegőben az egyéb bűzök között, mintha disznók szagát vélné kiszimatolni.*

[Ayra]Hát most szóljon hozzá! Milyen időket élünk! *Oly őszinte ez a megnyilvánulása, mintha szerelmet akarna vallani.* Látni látom... ezeket. Szép tarkák, szabályosak! És azok ott? Azokra is vetnék egy kósza pillantást! Csak hogy minden kétséget kizárjunk,
s magam hozom ide vasra verve azt a semmirekellőt, hogy sever hagyomány szerint lássák el a baját!

[Ilweliondur]*Az alvidéki úr, Szent Laurentinus lovagja megsarkantyúzza hátasát,s szédítő rohammal veti magát a nevenincs hantföldire...hogy aztán annak kopjája ívben hajlítsa arcára sisakja rostélyát.Eszméletét is elveszíti néhány pillanatra*
*A nézősereg tapsviharban tör ki,hiába hajigálták meg ételmaradékkal kövér, ügyefogyott heroldját,a koldus lovag fényes győzelmet aratott Bőkalász ura felett.*Ím a győző, lord Ademar Kornis, a feltámadott főnixmadár!

[Rorshach]* némi undorra rázza le magáról ahogy valami gyanús vagy ragacsoshoz ér, s próbál másra koncentrálni, és ahogy egyre közelebb és az események helyszínéhez, mintha kezdene egy képet összerakni, miféle viadal is folyhat idelenn*


[A Kastély]*Az emberek egymást túlordibálva éltetik a maguk megfogadottját,s gyakran vágódik egy-egy könyék Ror oldalába, vagy nyomódik csizmasarok érzékeny lábára. Pár kőhajításnyira tőle két vörös képű ifjonc vérre menőn egymásnak esik, torzsalkodásukat

[Ilweliondur]*Az elhangzottakra már megrándul ajka a heroldnak.Nem szól,ám ha a kordé aljáig pakolják le a kopjákat,egyértelmű bizonyítékát látják Veronica szavainak*Svenar!Hva vil det være?*vakkantja türelmetlenül a nyeregből van Mortgarten,ki már indulásra kész*
ordító röhögés kíséri. Mindeközben az alant felállított pálya közepére akkora férfi sétál, hogy talán felmenői között hajdan óriás is megfordulhatott - ha ugyan hinnék a népek, hogy óriások csakugyan léteznek a hegyek között.*

[Veronica]*Diadalittasan vágtat a győztes kopjával a kezében a pálya közepére, ahol egy finom csizmanyomására a ló véknyán ágaskodásra bírja Délceget - ennyi öröm, s ünneplés úgy érzi, kijár neki, hisz csaknem szárnyal a mámoros örömtől. Maga sem hitte volna, hogy
az első csörtét ily könnyedén megszerzi magának...és még Roslynnak sem kell magyarázkodnia, hisz nem kapott találatot, így nem is fáj semmije! Fejet hajt a tapsoló nép előtt, majd leüget a pályáról, s ott végre elejti megfáradt karjáról a csonkot*

[Rorshach]* most irigyli csak igazán az embereket és a cipőiket, ahogy időnként valaki rálép a lábára, aprókat szisszen ilyenkor. A két kölyköt látva egy pillanatra megtorpan, de látva mennyien állják körbe őket, jobbnak véli nem beleavatkozni, s inkább a pályához/
* nyomakodik, ahol aztán el is csodálkozik kissé a férfi láttán *

[Ayra]*Ayra lelkét egy dolog nemesíti pusztán: hogy nem végez félmunkát. Persze akkor se, ha fegyvert ránt, mert hát akkor valaki meghal, és annak ritkán örülnek, de jelenleg az is elég, hogy nyomát leli annak, amit keresett.* Ajjjajajajjj! Ez szabotázs lesz!
Ez bizony gyertyán, hmm? Ez a lándzsa itt a kezemben... sokkal rugalmasabb. Nem szabályszerűek, de életveszélyesek a kopják, uraim... ejj... egy világ omlott össze bennem! Geoff! Szólj a versenybíráknak! Talán bizony idecsempészték ezeket, hmm?

[A Kastély]HŐŐŐŐŐŐ-JA! *A bitang férfi túlordítja a tömeget, ami... nem kis szó. A népek lassan csendesedni kezdenek, ahogy a figyelem a pálya felé fordul* Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket a Bolond Tornán! Mit megtisztelt jelenlétével
fenséges királyunk is! *a lelátó közepén megemelkedik egy anyaszült meztelen, csontsovány, vak férfi,ki idült mosollyal emelkedik fel, hogy köszöntse "népét".*...És erényes királynéénk! *Ez utóbbi,alighanem az öreg mellett ledérkedő feslett szajha lesz*
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#24 » 2018.08.21. 19:32

[Ilweliondur]*Svenar hátra fordul urának elmagyarázni a történteket,mire a lovag éktelen ordításba kezd*Knulla den!*s már fordítaná lovát,hogy fegyverrel vegyen elégtételt az okvetetlenkedőkön,amikor a herold elébe áll*Óvunk!A mantenai tornarend szerint ez kizárással

sújtaná uramat,de mi óvjuk a döntést!*szól immár a Geoffrey oldalán odaérkezett bírának,ki maga is meggyőződik csalásról*Ez esetben tizenöt arany óvadék illeti a torna fővédnökét,mit amaz köteles alamizsnaként szétosztani.
Van Mortgarten lovag új kopjákkal indul,mit szálanként ellenőriz a bírói testület,hegyük alá nehezítésként fehér keszkenő köttetik.A döntést megviszem a tisztelt bíráknak!Legény,kísérj el!*szól Geoffnak,s elsiet.Ayra magára marad a dühös lovaggal*

[Rorshach]* hirtelen azon kapja magát, hogy önmagának szegezi a kérdést: Hogy kerültem én ide? És egyszerre értetlenül és némi undorral néz szét a helységben, s tanakodik rajta, hogy akar-e maradni*

[A Kastély]*A nép körülötte ordítva röhög, s harsogó tapsviharral üdvözíti a látottakat. A nagydarab ember finomkodó mozdulatokkal imitálja a lordok heroldjait* Ne szaporítsuk a szót! Kezdjük a tornát, mielőtt ideh*gyozok! Jöjjenek az első lordok! *Ezzel lesétál a

pályáról, ám mielőtt elhagyná azt, mintha egyenesen Rorshachra nézne... azután behúzódik valahová a forgatagba. A pálya két szélén egy-egy csapóajtó nyílik.* Lord Ademar Kornis! Ellenfele Lord Lockley! No! Ölre, mihasznák!

[Veronica]Ejh, semmiség volt.. *legyinti le az egészen fellelkesült, pufók kamaszt, aki elébe siet. Lováról leugorván azt száron vezeti ki szekerükhöz, s máris a másik kölyök után kutat pillantásával* Teofil visszatért-e?

[Ayra]*Ayra megszorítja a lándzsát, és előre vigyorog. Szép nagy ló az... ha rárohamoz, az biztos, hogy nem véti el. Persze más következményekig nem jut, hisz nem rohamoz. S hogy a bíra is megjön, leveszi a sisakját.* Örömmel, uraim! Aztán nehogy megint
ilyesmit leljek... mert hát ez már nem szabotázs, de egyenesen gyilkossági kísérlet, uraim! Egyezkedjenek, ahogy tetszik, de ha egy gyertyán is lesz a pályán ma... tudni fogom, ki ellenőrizte! *Vigyorint a bírára, s sarkon fordul.*

[Rorshach]* mintha pillanatnyi félsz fogná el ahogy a nagydarab ránéz egy pillanatra, majd némi örömmel konstatálja, hogy amaz lelép a színről. Az ajtók nyitására aztán felélénkült kíváncsisággal pislog az aréna felé*

[A Kastély]*Odabentről dobhártyaszaggató visongással szalad ki egy-egy megnyergelt disznó: mindkettő nyergébe felvértezett goblinokat kötöztek. A vinnyogó, nekivadult göbéket irányítani szinte egyáltalán nem képesek, úgy döfködnek egymás után keresztül-kasul a
kezükbe adott piszkavasakkal. Valahányszor a pálya szélére sodródik egy-egy disznó, azt sperűnyéllel ugrasztja meg a lelkes nézősereg újra, aki először felhördül az aprónép láttán, majd ordítva buzdul neki*

[Ilweliondur]*Teofilt a kirurgusok sátrában találja Veronica.Bár neki legfeljebb friss tépés jutna,a két ezüstért pap foglalkozik vele.Noha az ima hatalmát nem kapta meg,kezét sínbe tették,sebeit bekötötték és írral kenték meg.Nem nyújt szép látványt*

[Rorshach]* érdeklődve figyeli az eseményeket, de valahogy mintha nem értené miért is élvezi ezt annyira a csőcselék, de ha már ide keveredett, megpróbál úgy tenni mint akinek tetszik a látvány *
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#25 » 2018.08.21. 19:32

[Ilweliondur]*Ayra maga mögött hagyja az alkudozó Svenart és a dühödt fryheer Erns-Pietert.Hogy megtett fogadásait ez miként fogja befolyásolni,azt csak az Egy tudhatja.*

[Veronica]*Magában felháborítja, hogy a két ezüstért a kölyök mindössze ennyit kapott... szerencsére azonban mostani győzelme némi pénzt is hozott neki, hisz megfogadta magát. Előlép, s további három ezüstöt kotor elő egyre apadó erszényéből* Atyám... egy szóra.
Nagyon kérem, segítse meg ennek az ifjúnak a gyógyulását szent szavaival. Heroldomként szükségem van teljeskörű segítségére - s úgy magam sem leszek hálátlan. *Nyújtaná is át a három ezüstöt,bár kevésnek érezvén azt, inkább megtoldja még kettővel*

[Ayra]*Ha tiszta a küzdelem, az már legalábbis elég neki, és elég eszelős a vigyora, hogy sejtsék, hogy ha mégis netán szabálytalanság lenne Bounanddal szemben, az garantált, hogy emlékezni fog, kit keressen meg. S jut is eszébe, int a fiúknak, hogy az esti
*ivászatot ki ne hagyják (bár sejti, hogy verőlegényekre számíthat, dehát ezért vette le a sisakot, hogy tudják, kit keressenek), majd de Bounand lovag irányába indul rövid kérdezés után, hogy ki az és hol leli.*


[A Kastély]*Ahogyan a vulpe egészen belemerül a kényszeredett mulatásba, mintha valaki elkapná, s megrángatná rőt farkát - éppen, amikor az egyik goblin végre erős csapást mér a másik sisakjára, hogy az aléltan nyaklik el, s a tömeg lelkesen felordít.*

[Ilweliondur]*A Sante-Bouve színek alatt a félelf megleli a nyeregben támaszkodó lovagot.Sisakjának rostélya felhajtva,de a nyakat védő vas így is orrig takarja az ifjú arcát.Meglátván a szoros fonatba fogott ezüst fürtöket,rögvest felélénkül,s érdeklődőn fordul felé*

[Rorshach]* fájdalmas nyikkanás szalad ki a száján egy ahogy megpördül a rántásra, és pillant rá az elkövetőre * A keservit! * szűri ki fogai közül közben*

[Veronica]*Ahogy Teofilt meggyógyítják, az új erőre kapott kölyökkel gyorsan a sátrába siet, ahol aztán sebtiben öltözik női ruhába.* Menj, és tudd ki nekem, mikor kell a legközelebb sorompóba állanom! Amint lehet, üzend meg nekem, hogy tudjam! Csak szaladj el
mellettem, s nyomd a kezembe a papírost, amelyre megírod. És most ne kószálj! *Ezzel dobogó szívvel siet fel a tribünre. Aggódva keresi pillantásával hol Ayrát, hol Bounandot, hol a sever lovagot, ám egyiket sem látja még.Nehéz szívvel ül le Roslyn mellé*

[Ayra]*Annál is inkább, minthogy a sisakja már megint csak a hóna alatt van. Szabad kezével megpaskolja a ló nyakát, ahogy biccent a lovagnak, noha azt se tudja, ki ez.* Sok sikert a viadalhoz lordságodnak... hanem vigyázzon az ellenfeleivel jobban! A severek
hasítatlan gyertyánnal szálltak volna sorompóba az úr ellen! Az pedig már több, mint szabotázs... Szerencséje az úrnak, hogy a Vöröske... khmm... Veronica odafigyel magára. De azért mindent az ő szeme sem vesz észre! Vigyázzon az úrfi magára!


[A Kastély]*Maga mögött egy füstös képű kölköt lát meg, aki nagyon is éber szemekkel pillant a vulpéra. Hirtelenkék szemei szinte világítanak koszos arcáról. Riadtan ugrik hátra, ahogy amaz indulatosan megperdül, de aztán sunyi kis mosollyal int, hogy kövesse.*

[Ilweliondur]*Lord Bounandnak a szava is elakad a hallottakon.Hogy van Mortgarten,a legendás Jégből Való csalásra vetemedett volna?*Köszönöm,leány.Bár némi kételléssel fogadom szavaid,de örül a szívem,hogy signiorissa Veronicáé nincs kőből,s pillantása titkon kísér/f
mindenüvé.Reményeimnek új szikrát adtál*pillant Ayrára hálásan*Mit kérsz hát jutalmul?
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#26 » 2018.08.21. 19:33

[Rorshach]* Pillanatnyi haragja hamar elpárolog ahogy meglátja a merénylőt, majd csak felvonja a szemöldökét * Hová akarsz te vinni engem kölyök? * szegezi neki a kérdést, de azért elindul utána*

[A Kastély]A Főnök szót akar váltani a rókaemberrel! Gyere mááár! Csigaember vagy, nem rókaember! Szedd a mancsaid! *Sürgeti a kölök, persze ő könnyen beszél - apró termetével fürgén surran át a tolongó testek között, sőt, mintha valaki zsebébe is belenyúlna*

[Ilweliondur]*Roslyn izgatott felháborodása hangtalan tátogásba fullad,amikor Veronica végre megkerül*Hol kószáltál megint?Signiorissa Veronica,hát azt akarod,hogy ledorgáljanak odahaza,amiért gondatlan kísérőd voltam?!És különben is,elszalasztottad,lord Lockley és
lord Kornis,a Főnix fia párviadalát!Oly sutának,oly szegényesnek tűnt ez az ifjú,de lám,a pompa nem minden!A kopott vértezet állhatatos szívet takar!Oly fényes diadalt aratott,hogy a közönség felállva tapsolt!Vajon ki lehet a hölgye?

[Ayra]Nyerj, nagyuram, mert a fél zsoldom rajtad van! *Neveti el magát.* Nomeg az se lenne jó, ha Veronica itt pityeregne aztán, hogy baja esett! Bár nem épp az a pityergős fajta... valahol itt tekereg biztos most is. Hanem lassan szólítják! Legyen óvatos a
severrel... és ha úgy gondolja, hogy segítség kellene, a Lorne sátraknál megtalál! Azt hiszem, lesz még pár próbálkozásuk... akármivel bőszítette fel őket! *Ezzel még megpaskolja a ló nyakát, és indulna is. Neveletlen egy némber...*

[Rorshach]És mit akar? * faggatja tovább ahogy követi, valahogy nem teljes a bizalma az ügy kapcsán, apró mosollyal nyugtázza csak a kölyök enyves kezét*

[A Kastély]*Még meg is rágja az érmét, amit az ujjai közé kaparintott. Elégedett lehet vele, mert zsebre vágja. A kérdésre azonban csak vállat ránt. Félreeső ajtóhoz vezeti a vulpét, kettőt koppant rajta, majd benyit* Ne'! *Ennyi volna az invitálás.*

[Veronica]Talán nincs neki. Az efféle kóbor lovagok különben is csak összetörni tudják a leányok szívét... *mosolyogja meg Roslyn szóáradatát* Ugyan, bocsáss meg kedves Roslyn.. egy szegény kölyköt alaposan helyben hagytak, annak siettem a segítségére. Még
szerencse, hogy te végig itt voltál, s így el tudtál mesélni nekem mindent. Így egészen olyan, mintha le sem maradtam volna róla! *hízeleg kissé a leánynak, hogy megbékítse, miközben elrendezgeti maga körül szoknyáját, és legyezőt nyit a meleg ellen*

[Rorshach]* nem túl bizakodóan, óvatosan dugja be elébb a fejét az ajtón s néz körbe, mielőtt átlépné a küszöböt kicsit kihúzva magát, mégse tűnjön annyira esetlennek* Itt vagyok mit akarsz ember? *

[Ilweliondur]Ha a Próféta megsegíti lándzsám,maholnap gazdag úrihölgy lehet belőled*nevetnek lord Charles szemei*Ha pedig látod signiorissa Fuentét,kérlek mondd meg neki,hogy imádkozom hozzá minden éjjel,mint őrangyalomhoz,még ha ettől bálványimádónak is mondanak!
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#27 » 2018.08.21. 19:34

[A Kastély]*A vulpe ahogy bedugja a fejét, a hegyomlásnyi férfit láthatja odabenn. Amaz felé fordul, és széles vigyorra húzza a száját, hogy óhatatlan kibuknak feketévé sorvadt fogai.* Kerülj beljebb, bundás!

[Ayra]Jójó! Megmondom neki, nagyuram! Nem biztos, hogy ilyen cikornyásan, de megteszem, ami tőlem telik! *Ezzel már tényleg leplezetlen vigyorgással mondja! Hát most mondják, hogy kőből van a szíve, pedig nem is. Megy megkeresni akkor ezt a Korwalt, vagy...kit?

[Ilweliondur]Oh!Szegény gyermek!Te olyan jó vagy mindenkihez,bizonyosan egyetlen haragosod sincs!No de lord Kornis!Úgy véled szemtelen lehet?Nemde inkább bujdosó,nemeslelkű hős,ki ősei vétkeiért tett szegénységi fogadalmat?Ha így van,csak tiszta lélek lehet!

[Rorshach]* tesz pár lépést beljebb, de azért megtart egy tisztes távot a férfival szemben * Nos, miért vagyok itt? Hacsak nem a szép bundámat akarod csodálni

[Veronica]Hmm.. bizonyára így is van. Ha szeretnéd, majd utánakérdezek, kiféle ez a te titokzatos Kornisod. *kacsint cinkosan a lányra, miközben megrebegteti maga előtt az ernyőt, s újfent körülhordja pillantását a pályán. Vajon sikerrel járt-e Ayra..?*

[Ilweliondur]*Lord Bounand még tiszteleg az induló harcos leány felé,majd nemsokára megperdülnek a dobok,heroldja porondra lép,neki pedig fegyvernöke nyújt kopját.Szemközt vele a Jégből Való dühösen ragadja el a bírótól kendővel megjelölt lándzsáját*

[A Kastély]*Ahogy a vulpe beljebb lép, háta mögött az előbbi kölyök váratlan svunggal csapja be az ajtót. Rávigyorog a vulpéra - neki bezzeg hófehér a mosolya. A behemót férfi felröhög* Akarsz-e jót keresni, he, te dög? Jó pénzt. Nekem jó szemem van az üzlethez, és
amikor megláttalak, akkor azt gondoltam: Wulf, ez jó üzlet lesz! Na! Vagy-e te is jó üzletérzékkel, he? Már ha az ilyennek van olyanja.

[Rorshach]Attól függ miben üzletelsz. * fonja össze maga előtt a karját * Gondolom nem akarsz engem is disznóra ültetni, szóval miaz?//és gazdi már elég álmos, lassan menne//

[Veronica]*Amint meglátja végre a pályára érkező lovagokat, egy pillanatra megrémül...majd, ahogy észreveszi a sever kopjáira kötött fehér kendőket, fölényes mosollyal pillant alá a becsületében megtipratott lovagra. Akárki is bérelte fel a gyilkosságra.. az most
bizony kudarcot vallott. De vajon ki törne Lord Bounand életére? Valaki olyan lehet, aki... valószínűleg jól tudja, kit rejt a díszes páncél. S ha ez így van.. alighanem számolniuk kell még a bajjal - jobb hát, ha magára vonzza azt,s hamarabb kiderül*

[Ayra]*Ayra lent téblábol megint, vakarja a fejét, majd megtámaszkodik a tribün oszlopánál, hol korábban is állt. Aztán eszébe jut, hogy mi van, ha nem is jó helyen kereste Verát, s amint felpillant, láss csodát, igen előkelő helyen meg is leli. Int is neki!*

[A Kastély]*Az ember újfent felröhög* Hát azt nem. De közibük eresztenélek. Te lennél a rókalovag...A Rettenet. Jól hangzik. Rád eresztjük mind ezt a gyülevész siserehadat, oszt győznöd kell. Ha győzöl, a nyeremény fele üti a markodat.

[Rorshach]Hm... ha jól értem, győzzek le két disznóhoz kötözött szerencsétlent piszkavasakkal? * összegzi, túl egyszerűnek hangzik ez így * Hol a csapda? * pillant a férfire gyanakvón *
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#28 » 2018.08.21. 19:35

[Ilweliondur]*Odalent a páston Svenar hosszan sorolja van Mortgarten tetteit és címeit,s legalább olyan kurtán említi az iménti fiaskót,magyarázatul a jelölt kopjákra,holmi figyelmetlenséggel fedve az esetet.Persze a nézősereg között izgatott pletykák,találgatások/f
*kapnak szárnyra,s a fogadópultokat is csaknem feldöntik a hírre odaözönlők.Ayrának újra dolga akad hát.De Bounand heroldja csupán sejtelmesen,de mesterien kelti fel a közönség kíváncsiságát ura iránt.*

[Ayra]Ó hogy rohadnátok meg... *Morogja rosszkedvűen, pedig már fel akart menni "az őlédiségéhez"... node akkor várja a szolgálat, még a végén kimiskárolják a bukikat. Azt meg ugyan nem venné lelkére, ott az ő pénze is letétben! Ideje oszlatni a népet.*

[A Kastély]*A férfi széles mosollyal simít végig gubancos szakállán... majd bizalmasan közelebb hajol, hogy beavassa a részletekbe a vulpét.*

[Veronica]*Ahogy elcsípi pillantásával Ayrát, mosolyogva int neki, ám ahogy látja, most nem lesz érkezése lesietni hozzá, hogy megköszönje neki a gyors közbelépést... akad hiszen most elég dolga.* Hogy mik vannak.. *ingatja a fejét méltatlankodva*

[Ilweliondur]*Sárkánykő bajnoka a tribün felé,s ott is egyetlen hölgy iránt emeli tisztelgésre fegyverét,mire új hulláma kél a csodálkozó döbbenetnek…*

[Veronica]*Hogy de Bounand ily látványos figyelmével tünteti ki, szétnyitott legyezőjének szárnyával fedi el arcának javát, amiként azt szemérmes hölgyeknek szokásuk, de azért apró biccentéssel fogadja a bókot. Magát is meglepi, hogy mosolyra kanyarognak ajkai a
fekete-veres mintázatú csipke árnyékában.. *

[Ilweliondur]*…Azzal a pályamester botja felemelkedik,s a Jégből Való lova ázott homokot rúg a levegőbe,ahogy Bounand felé lendül*

...Folytatása lészen.
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Szürkefarkas
Hozzászólások: 9

Re: Koronasziget

Hozzászólás#29 » 2019.01.06. 01:45

//A Fény Megtestesülésének 1404. esztendeje, Fergeteg havának 6. napja – Zubogó, Koronasziget, Párbajkert//

...és megvan a harmadik győzelem!
A nézőtéri uracsok és azoknak hölgyeik lustán tapsolják a Farkaslovagot a csípős hidegben. A vitéz szembe fordul velük, még utoljára végignéz farkasforma sisakjában a nézőseregen. A hivatalos tornák végeztével eljött a fogadásos párviadalok ideje, erre pedig már csak azok jönnek ki, akiknek nincs jobb dolguk...és ez meglátszik az összegyűlt nemességen.
Pallosát eltéve, sisakját levéve hajol meg és fogadja a fáradt gratulációt. Mosolya azonban olyan, mintha élete nagy eseményén lenne túl - holott egyik ellenfele sem volt túl gyakorlott kardforgató. Utolsó próbaként egy magányosan ülő hölgynek ajánlja győzelmi koszorúját.
A hölgy illendőn elpirul, de semmi több.
Szürkefarkas még egyszer meghajol, majd visszatér a sátorba. A ceremóniamester átadja jussát egy vállveregetés kíséretében. Megemelgeti a szütyőt, súly alapján két-három hetet jelent a közeli fogadóban.
Persze, ha nem késik, akkor még a hivatalos lovagi tornán is részt vehetett volna. Ez a kis cirkusz nem fogja Zubogó egyik nemesi asztalához sem ültetni, főleg most, mikor ennyi a potyaleső. Elgondolkozva nézegeti a pénzeserszényt…

Ha minden igaz a közelben van az a varázskastély vagy micsoda… Megnézhetné magának… Ha csakugyan rablófészek, akkor kiirtásukkal nevet szerez magának a tömegben… Ha meg nem az, akkor lenne egy rövid ideig – vagy akár maradandóan, ha üres – kvártélya...
- Na, majd holnap… - teszi el a nyereményét. – Most jobb lenne véletlen belebotlani abba a Frauba… hátha csak játssza a nehezen megkaphatót. – somolyog magában.
"És azt meséltem már, hogy...?"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 303

Re: Koronasziget

Hozzászólás#30 » 2019.01.18. 20:51

A lovagi torna során signiorissa Veronica de la Fuente a rongyos hantföldi lovagocska, Ademar Kornis álcájában magába bolondította lady Roslyn Sigune-t, ifjú társalkodónőjét, kit lady Sante-Bouve melléje adott társaságul. Álruhából álruhába, kalamajkából bonyodalomba keveredve össze is törte szívét, s még a Kornis-famíliabeli atyafi, ősz szilván lófő is tiszteletét tette nála, kis híján veszélybe sodorva fondorkodását.
Eközben a Jégből Való fryherr Mortgarten aljas terve dugába dőlt a félelf zsoldosleány közbenjárásának köszönhetően. A büszke sever lovag nem csak becsületét vesztette el, de a kopjatörést is a lord Charles de Bounandkén küzdő koronaherceg ellenében, s dühtől tajtékozva bontott sátrat még hajnal előtt. A szemfüles Ayra utolszor még tetten érte Chelley báró intézőjét, amint kínos beszélgetést folytatott Mortgarten heroldjával.
A herceg a diadallal közelebb került a torna bajnokának címéhez, s így a Veronica számára roppant kínos színvallásnak is mind egyre nőtt az esélye. Utóvégre ravaszságának, rátermettségének, de főképp szerencséjének köszönhetően alkalma nyílt, hogy a hölgy maga vegye kézbe a kényes ügyet és sorompóba állhatott Seraphion herceggel szemben. Az Egy valóban kegyelhette, hisz győzelmet vehetett ellenfelén, így hárítva el a diplomáciai kellemetlenséget, mit a forrófejű herceg okozott volna, ki így nem tarthatta be fogadalmát.
Ám a szerencse forgandó, s egy tapasztalt hadfi a következő ütközetben hamar egyértelművé tette a páncélba bújt kisasszony számára, hogy nincs keresnivalója a tornapáston.
Utóvégre Ademar Kornis úgy tűnt el, ahogyan jött: hirtelen és névtelenül, két reménybeli vitéznek tett ajánlólevelet és összetört leány-ábrándokat hagyva maga mögött.
A torna bajnokának kijáró koszorút végül a bíboros kíséretében érkező Vocastro De Vico paplovag hódította el, ki gyalogos tusában és kopjatörésben is a legjobbnak bizonyult. A sokadalom csupán harmadnapra oszlott el a mezőről.
"....spieß voran!"

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég