Koronasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Veronica de la Fuente
Hozzászólások: 69

Re: Koronasziget

Hozzászólás#11 » 2018.07.31. 18:51

Pusztán a szeme villanása árulja el feszültségét, s nem is mer felsóhajtani, amikor a Herold elfogadja nemeslevelét, és részvételi szándéka után érdeklődik. Megragadja a díszes pálcát, és a férfi feje fölött függő pajzsok közül a kopjatörés címerét kondítja meg vele. Eljátszik a gondolattal, hogy a kardvívásba is benevez, hisz ott talán valóban megnyerhetné a viadalt, s a fődíj igen jövedelmező... ám két számban indulni még tapasztaltabb játékosoknak is igen sűrű táncrendet diktálna, s neki muszáj megőriznie minden erejét a tornához.. azonkívül aligha engednék, hogy rapierral mutassa be tudományát. Hagyja hát elúszni az ötletet, és leteszi a pálcát, majd kihúzza magát.
- Lord Charles de Bounand nevezett e már kopjatörésben? Becsületbeli ügyem haladéktalanul sorompóba szólít ellene, mert oly hölgynek ígérte a torna győzelmét, akinek lélegzete és szívdobbanása nekem többet jelent, mint neki valaha is fog..! Ha szívem hölgyének akar tetszelegni... ahhoz előbb velem szemben kell az erejét bizonyítania.
Ezzel, csak, hogy a bizonyosság kedvéért szavaira pecsétet nyomjon, további egy aranyat koppint a már leszámolt négy érme tetejébe. Ezzel erszénye fájdalmasan üresnek fog mutatkozni, alig 3 ezüst és féltucat réz búslakodik az alján, de bízik benne, hogy nem maradnak majd étlen-szomjan: elvégre Lady Jezabel vendégszeretetét élvezi Veronicaként...

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Koronasziget

Hozzászólás#12 » 2018.08.15. 20:51

*A herold oly könnyed természetességgel tünteti el az elébe koppantott aranyat, mintha az ott sem lett volna. Belepillant az előtte terpeszkedő lajstromba, s oda sem figyelve a hantföldi uracsra, szól*
-A mondott lovag nevezett, de az első viadalt elígérte már, nagyságos uram. Nem akármilyen kihívást kapott ugyanis: maga Ernst-Pieter van Mortgarten, a flaamburgi győző, a Jégből Való hívta ki kopjatörésre, ki megannyi torna bajnoki koszorúját elnyerte már. Egyenest Bounand lovaggal megmérkőzni érkezett severföldről. Ilyen bajra hívást orcátlanság, mi több ostobaság volna nem állani. E kiváló vitézzel szemben megtiszteltetés alulmaradni, és páratlan dicsőség győzelmet aratni! Ebben az esetben persze uraságod előjegyeztetik Bounand lovag soron következő kihívójaként.-*s a lajstromba Kornis neve kerül másodikként Mortgartené mögé*
-Páratlan lehetőség, hogy valakit megénekeljenek a dalnokok.*-hümmentget a herold*-Ámbátor minden esély megvan a fényes győzelemre, hiszen amint megbízható forrásokból értesültem...-*hallkítja le hangját bizalmasan, egészen lelkesültnek látszik, mindenesetre senki sem vitathatja el becsületét, ugyanis megdolgozik a kapott aranyakért*-...van Mortgarten még mindig nem épült fel teljesen a tallhellingi ütközetben szerzett sebéből, de büszkeségén esne csorba, ha ez tudott volna. Alighanem ez az ifjú lovag élete nagy esélye, s szívük hölgyének sem kedvekedhetne különb módon, mint eme győzelemmel, minek híre egészen bizonyosan királyi udvarokig szárnyal majd.
"....spieß voran!"

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#13 » 2018.08.21. 18:52

... Mindez megtörtént vala:

[Veronica]/Zubogó/*A hír meglepi Veronicát.Felvonja szemöldökét,megsimítja álbajuszát, majd bizalmasan közelebb hajol,ahogy amaz is lehalkítja hangját* No és mondja, mi oka volna egy ilyen híres lovagnak egy magamhoz hasonlatos rangú uracsot kihívnia? *Szegi neki a kérdést,
bízvást benne, hogy ha már az arannyal nem tudta megszolgálni a herold az első párbaj jogát, legalább némi plusz információval kompenzálja a hiányt.*

[Ilweliondur]*A herold úgy tekint az ifjú Kornisra-avagy arra, kit annak hisz-mintha hibbant volna.*Lord Bounand egyáltalában nem a maga fajtája.A Jégből Való személyesen hívta ki,emellett lady Sante-Bouve is bajnokaként nevezte meg.Uraságodról pedig eleddig azt
feltételeztük egy magvaszakadt család sarjaként, hogy nem is létezik.Lám, milyen érdekes fordulatokban bővelg már most e nap.*méri végig az ifjú hantföldit oly tekintettel,miből amaz egyértelműen olvashatja, jobb volna immár dolga után indulnia.*

[Veronica]/*A lány biccent* Királyunkhoz méltó érdekességekben legyen gazdag a tiszteletére szervezett torna. Éltesse soká az Egy! ~Te mihaszna, te...te is csak nyeled az aranyat~ *savanyú szájízzel, de belátón húzódik vissza, s lendül fel ismét Délceg nyergébe.Ha
a herold ennyiben hagyja a dolgot, indulna is csapatukkal, hogy a sátrukat felkeresse, s felszerelését ott lepakoltassa.*

[Ilweliondur]*Az álbajusszal tarka vasszűz egyenesre megvasalt derékkal léptet a mező azon sarka felé, hol a tarka sátorrengeteg felállíttatott. Hely számára csupán a tábor szélén szerényen megbúvó koszlott, tán lyukas vásznak között akad, hol nevenincs szabadlegények
*koldus lovagok,vagy egyik táborba sem beállott,büszke kisnemesek szállottak meg.Pillantást vetve azonban a Sante-Bouve sárkánya alatt álló kék ponyvák felé-mi Chelley ezüst csillagának közelében állanak- a bajnok sátrát egyből észreveheti*

[Veronica]/*Veronica még mindig a herold szavain duzzog magában, s ezen nem javít a silány sátrak látképe sem. Mégis, valahol belül érzi már, mint éledez benne a tilosban járók izgatottsága: hisz sikerült, lovagként fogadták be a rendezvényre őt, egy nőt, álöltözetben*

[Ilweliondur]*A sátor előtt felállított zászlós kopja szárára kötött selyemkendő kétséget sem hagy felőle, hogy lord Bounandnak állították amazt, ám tőle alig kurta iramodásra,szinte szemközt vendégszalaggal díszes sátor áll.Az elébe tett lócán, ifjú hölgy üldögél.
Alig több tizenhat esztendősnél.Gyöngyös háló alá zabolázott fürtjei gesztenyeszínűek,hófehér bőre szeplőtől ment,miért Veronica irigykedhet is.Látta már a hajadont,lady Ludmilla hölgye Roselin,vagy Rosemary a neve.Aggódón tekintget körbe,kezeit tördeli*

[Veronica]/*Míg Róna türelmesen ácsorog,s ropogtat az orra elé kötött abrakos tarisznyából,várva,hogy lerakodják szekeréről a megannyi kopját és kelléket,mely lord Kornisnak kell a tornához, Vera érdeklődve figyeli lova nyergéből a terepet...mígnem szitkozódva húzza
be a nyakát, s faroltatja be Délceget szegényes sátruk mögé,hogy épp csak onnét kukkantson ki újra a díszes vendégsátrak felé* ~Ó lady Salome, értem én a humorérzékedet, csak nehezen tolerálom! Miért épp Oda?!~

[Ilweliondur]*A hajadon egyre csak cseresznyeajkát harapdálja, várakozása láthatóan kezd aggodalomba átcsapni. Egyszeriben elhatározza magát,s egy arra őgyelgő Sante-Bouve zsoldost int magához.Pár szót vált vele, majd a fickó,mint ki utasítást követ,elsiet*

[Veronica]/*Felsóhajt.Az ostoba bakfis még a végén kerestetni kezdi - mert hát,gyanítja,őt várja oly nagy aggodalommal.* Teo! Hozd be a kis ládámat, kérlek.. Te meg nyergeld le Délceget, és lásd el a karámban. *lendül le Délceg nyergéből, s adja át a kantárszárat az
egyik kölyöknek, míg a másiknak meglebbenti a sátorlapot, hogy a ládikát becipelhesse a sátorba. Maga is utánalép,majd sóhajtva sürgeti meg,segítsen neki lekapcsolni róla a páncélzatot.Onnantól az átöltözés egyedül is megy*

[Ilweliondur]*Mire az seprőbajszú legényből újra finom allen hölgy lesz, jóval több,mint fertályóra eltelik.*
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#14 » 2018.08.21. 18:53

[Veronica]*Ahogy ruhájának utolsó gombját is a helyére biggyeszti, s utolsó kötőjét is meghúzza, idegessége is tetőfokára hág.Kiengedve hagyja hullámos, rőt haját, majd fejét kidugva a sátorból magához pisszegi Teot. Kocsit rendeltet magának a sátraktól kívülebbre,
s meghagyja a kölyöknek, ott pakolják fel ládáit a fogatra, a kezébe nyomott ezüstérmét pedig a hajtónak szánja, hogy ha bárki kérdi, hát elakadt a kocsija a városba vezető úton, s önfejű utasa gyalogszerrel indult tova a táborhoz. Holmija így később/fk

[Ilweliondur]*Teo a serkenő sihederek módján, lopva igyekszik meglesni a paraván mögött öltözködő hölgyet.Ugyan életét köszönheti neki, miután az erdei boszorkány rabságából megmentették,a kíváncsiság mégis nagy úr.Persze miután parancsot kap,lohol is teljesíteni*

[Veronica]érkezik majd, mint ő maga. Köpönyeget kanyarít magára, hogy díszes öltözete még ne hívja fel rá a figyelmet, és lopva hagyná el a sátrat, éberen ügyelve rá, hogy még véletlen se kerüljön közel egy Buove zsoldoshoz sem*

[Ilweliondur]*A köpenybe burkolózó hölgy senkinek sem tűnik fel, főként így, hogy a nap is csupán bolyhos felhők mögül hunyorog elő olykor,mik apró szemű esővel kopognak a sátrakon, fényesre olajozott páncélokon*

[Veronica]*Így hát, amint távolabb ér a kislovagok táborától, ki a város zsúfolt főútjára, immár nyugodtabban húzza ki magát, és csuklyáját is hátrahajtja - nem zavarja a hajára szemerkélő, akadozó eső hűse. Míg a Sante-Buove sátortábor felé sétál, végre kedvére
legeltetheti pillantását a hatalmas forgatagon, színes sátrakon, népes árusokon. Egészen jó kedvre derül tőle, még ha gondolatai mögött ott is motoznak kettős életének veszélyei - mely csak tovább hergeli élces derűjét. Kezdi élvezni a mókát*

[Ilweliondur]*A vendégsátor felé haladva megpillantja a Sante-Bouve zsoldosokat,kik az errefél oly gyakran előforduló veres hajú ifjú hölgyekhez lépve érdeklődnek,a tőlük telhető legnagyobb,mégis suta tisztelettel,azzal a pár allen szóval,mit tudnak*

[Veronica]*Felvont szemöldökkel torpan meg, s nehezen fojt el egy mosolyt a szája szegletében. A kezét tördelő bakfis felé indul, ha addig meg nem találja egy, a keresésére
szalajtott zsoldos.*

[Ilweliondur]*Látván,hogy a mondott küllemű hölgy épp sátraik felé indul,a zsoldosok kissé késve,de Veronica nyomába szegődnek, tisztes távolból kísérve őt, mintha csak övék lenne az érdem,hogy megkerült a jeles vendég.Az ifjú lady ezt látván,levetkőzve az illemet/f
*szoknyája szegélyét bokáig emelve szalad Veronica elébe*Csakhogy megkerült, hölgyem! Már aggódtam,hogy valami baja esett az idefelé vezető úton.Haramiák támadták meg és erényére törtek,nekem pedig,mint hűséges társnőjének szózatot kellett volna intéznem/

[Veronica]*Nem veszi el a dicsőséget a sietve mögébe tömörülő katonáktól, bár átfut a fején a gonosz tréfa lehetősége, hogy meghűdve kérdezze fel őket a követés okáról, s adja ki magát ismét másnak, mint aki. Érkezése se nyílna rá, hisz elébe rohan Rose.*

[Ilweliondur]a jelenlevő lovagokhoz,könnyes keszkenőmet szorongatva,hogy megmentésére induljon az itt jelenlévő nyalka vitézek hada.*majd megtorpan,hogy képzelete ily szárnyakat kapott*Bocsásson meg,elragadtattam magam.De ne aggódjon,asszonyanyám szerint majd kinövöm/
ha rendes férjet találok.Khm..*hajt térdet illendően*Örülök,hogy kegyed épségben ideért.lady Roslyn Sigune vagyok,Sante-Bouve úrnő megkért, hogy legyek a kísérője.Egy sátron is osztozunk majd,akár a nővérek.Izgalmas kalandnak ígérkezik, nem gondolja?

[Veronica]*Udvarias mosolyát mind nehezebb fenntartania,ahogyan a kishölgy a mondadója vége felé közeledik. Más se hiányzott neki, mint egy bőbeszédű, kotnyeles társalkodónő, aki elől igazi kihívás elszöknie.. * Oh.. kedves, hogy így aggódott, de ne féltsen engem,
hisz tudhatod, hogy gyakran kísérem el úrnődet is veszedelmesebb útjain. Az igazán erős rózsák tövissel védik magukat, nem de?.. *kacsint rá egy barátságos mosollyal, remélve, hogy ezzel kóros aggodalmát is csillapíthatja*/előző reagban is tegezte,no/

[Ilweliondur]*A hölgy szeme felragyog,bizonyítékául annak,hogy képzelete megint meglódul*Valóban?Miféle veszedelmeken vághatták át magukat,egymást támogatván,mint nemes társak?A lady sosem mesél róluk,habár atyám szerint az asszonynak a tűzhely mellett volna helyük!
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#15 » 2018.08.21. 18:54

[Veronica]Ha a lady úgy látja jónak, talán nekem is illendőbb volna hallgatnom róla, minthogy gorombaság volna vendéglátóm titkait kiadni. Megérted, ugye kedves Roslyn? De ne aggódj, itt is akadnak titkok és hírek, amelyek felderítésre várnak..*hinti el a csalit a
pletykás kedvű leány előtt, hátha annak szertelen kíváncsiságát a hasznára fordíthatja.* //Kajaszünet//

[Ilweliondur]Mire gondol...gondolsz,signiorissa Veronica?*kérdi kíváncsian Roslyn. Szürkezöld szemeiben gyermeki kíváncsiság éledezik*Arra talán, mely lovag melyik hölgy kegyéért száll sorompóba?Oh istenkém,hiszen itt van lord Bounand,az úrnő bajnoka!Délceg dalia,és/f
de arcát sosem látni.Talán zord atyja ellenzi szerelmét.Rejti a lelkében dúló vad,zabolátlan vihart,ami csakis egy hölgyért űzi, aki..*ekkor pillái naivan rebbennek,keszkenőjét szája elé kapja*Te jóságos Istenanya!*úgy bámul Veronicára,mint aki rémet lát!

[Veronica]*Be kell vallja, nehezére esik követnie a lány csapongó gondolatainak menetét, így zavart döbbenettel pillant a másik rémült arcára* Mi lelt..? *Közben,hogy ily közeli témák felé sodródtak, inkább a sátrába húzódna,ott pergesse nyelvét a lány*

[Ilweliondur]Lord Bounand hölgye te vagy!*suttogja lelkesen,immár a sátorban*Hallottam,ahogy heroldjával beszélgetnek!Azaz hogy véletlenül épp a sátor bejárata előtt haladtam el,amikor említette,nehéz volt nem meghallanom.Bizonyosan verseket is ír rólad!/f
Karcsú nyakad hattyúéhoz hasonlítja, szemed tüzét pedig a purgatórium lángjaihoz, mi megtisztítja a bűntől gyarló lelkét!Oh!*aláltan dől a sátorrúdnak*Bárcsak az én kegyemért is vívna valaki!Reménybeli férjem bizonyosan egy tornán fogom megismerni!

[Veronica]*Kínos mosollyal kanyarítja le magáról a köpönyeget* Bizonyosan így lesz.. de azt hiszem egy kissé túlzó volna kijelenteni, hogy a hölgye lennék. Lord Bounand igazán nemes lelkű és kedves, de csak az udvarias barátság s a lovagi figyelmesség mondatja
véle ezen udvarias bókokat. Hanem, úgy hallottam máris kihívója akadt, méghozzá nem más, mint a híres van Mortgarten lovag. *sandán pillant a leányra* Vajon miért szegnek lándzsát?

[Ilweliondur]*Pillanatok telnek el,mire Roslyn kiragadtatik ábrándjai közül,s láthatólag nem szívesen hagyja el őket*A Jégből Való!Számos tornát megnyert már,és hőstetteiről magam is több regét tudok!Oh mily pompás viadal lesz kettejük között!Ha a rideg bajnok már épp
győzedelmeskedni tűnik,de lord Bounand utolsó erejével,végső rohamban kiveti a nyeregből,mert szíve hölgye iránti epedő vágy emberfeletti erőt önt belé!Azért fogja legyőzni van Mortgartent, mert rád gondol végül,signiorissa!Ahj!Minden szentek kegyére!

[Veronica]Ezt majd meglátjuk, amint sorompóba állnak... *s e pillanatban ötlik a kellemetlen gondolat fejébe, hogy még meg se tekintette az összecsapások rendjét - azt sem tudja, neki mikor kell először lóra szállnia!*.. de az okát nem tudod véletlenül?

[Ilweliondur]Mindent én sem tudhatok!*jegyzi meg zsenge ifjúságának minden önérzetével*De hátha lord Bounand rideg atyja fogadta fel,hogy szégyenítse meg szemeid előtt őt, hátha így nemet mondasz házassági ajánlatára!*s szinte könyörgőn tekint Veronicára ígértért*

[Veronica]Hogy mire?! *csattan hangjában a meglepett indulat - kezdi kikezdeni türelmét a bakfis meglóduló képzelete* Nem ártana némi egészséges béklyót vetni a képzeleteidre, kisasszony! *Felsóhajt* Bocsáss meg, de.. ez valóban képtelen gondolat. Hanem
amit említettél..hogy talán lord Bounand atyja keze játszik a neves bajnok kihívásában, lehet éppen valami. Bárcsak lenne rá mód, hogy valamiként kiderítsük az igazságot.. igazán érdekelne, milyen indokkal hívta ki.

[Ilweliondur]*A hölgy megilletődve pislog Veronicára,mint a kutyakölyök,kinek orrára koppintottak*Nem tudom, mi mód lehetne rá.*talán kissé megbántott is*

[Veronica]*Kellemetlenül érinti a tény,hogy máris beletiport az érzékeny leány lelkébe, s bosszankodik is miatta - elszokott ő az úri kénytől rég.. talán mégis nagy fába vágta a fejszéjét* Nos... talán az apródok tudhatnak valamit, hisz mindig ők értesülnek első
kézből uraik ügyes dolgairól. Amiként magad is hallottál már egy-egy elejtett szót*mosolyát kínálja békejobbnak* Volna kedved elkísérni egy sétára?

[Ilweliondur]*Mosolya kissé óvatos,de kétségtelenül őszinte.Izgatottan bólint*...mint nemes társnők...*jegyzi meg,tán csak magának,mégis lelkesen.Azzal kilép a vidáman szemező esőbe*Van Mortgarten lovag sátrát arra találjuk!*mutat az irányba nagy otthonossággal*
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#16 » 2018.08.21. 18:55

[Veronica]Nos...akkor talán arrafelé is elsétálhatnánk. Elvégre nincs semmi kivetnivaló abban, ha két nemes társnő megtekinti e színes felhozatalt, nem igaz? Könnyű délutáni séta.. Itt most úgyis csak útban lennénk. *pillant az idő közben begördülő kocsira, mely
meghozza ládáit is a ruháival. Bizalmasan Roslynba karolna, ahogyan az ilyenkor szokás, és maga után vonja.*

[Ilweliondur]*Sürgő csatlósok,apródok,süvegelik meg a két hölgyet jártukban-keltükben.Magukfajta hölgyet nem igazán látnak errefelé,elvétve csupán,hisz itt már férfivilág van.A sátrak előtt lovat pucolnak,felszerszámozottan víve el őket aztán.A páncélokat,fegyvereket/
*olajjal kenik,utolsó festést adják a kopjáknak.Némely sátorból zeneszó,poharazgatás vígsága hallik,esetleg leánysikongatás,de jöttükre nem igazán adnak.Mortgarten három hegyormot mintázó zászlaját messziről felismerik.*

[Veronica]*Míg a sátrak között járnak, alaposan megszemléli mindenki lovát és fegyverzetét - nem árt, ha ismeri majdani ellenfeleit, hisz nem volna utolsó megnyernie a tornát..már csak a díj végett is.A hegyormokat mintázó zászló felé kanyarítja lépteit, mint, ha
csak a véletlen kíváncsiság vezetné arra őket.*

[Ilweliondur]*Amott fegyelmezett fegyvernökök sürögnek,sever nyelvű parancsszavak harsannak,amint a tejfelszőke,nyurga herold nagyobb buzgalomra parancsolja őket.A Jégből Való hatalmas,albínó ménje csökönyösen toporzékol,ágaskodik,hogy a lovász alig győzi helyben/f
*marasztani.Olykor a levegőbe pipál,sárló kancák,vagy vetélytárs csődörök szaga után kutatva.A parádénak sok nézője támad.A sátor előtt kordén nagy halom kopja fekszik,ahogy gyakorlott bajvívónál szokás.A kordé elé mogorva legényt állítottak őrzőnek*

[Veronica]*Kihasználva, hogy akad itt bámész tömeg, maga is elejti a várakozás luxusát - addig is bíráló szemmel figyeli a csődört. Látva annak indulatos természetét, magában gyengeségnek rója fel a dolgot: a nehezen kezelhető ló akár hátrány is lehet a
...sorompóban* Elég izgága jószág. Bizonyos esetben lehet, hogy többre megy a lovag, ha inkább kiherélteti a hátast, ha annak ennyire fejébe szállt a csődörös jelleg*kottyantja el magát mintegy mellékesen Roslynnak,miközben a sever szavak után fülel*

[Ilweliondur]*A herold is vélhetőn katonaviselt lehet, s a lovag csatlósai is láttak már háborút,aminő fegyelmezettség uralkodik soraikban.A lovat végre felszerszámozzák,ám a hölgyek magukon érzik a kopjákat vigyázó tagbaszakadt siheder mogorva tekintetét.Szelindek/f
*szokása így vigyázni,de hogy a leányokra is bizalmatlanul tekintget,az mindenesetre furcsa.Pletyka,szóbeszéd nem hallik eközben, s a flaamburgi győző sem mutatkozik sátrán kívül.*Bizonyosan gőgös természet, mint a hazájabeliek*kottyant Roslyn*

[Veronica]*Nem is kerüli el figyelmét a férfi vasvilla tekintete, melyet erősen furcsáll... mi végre e nagy titokzatosság a kopják körül? Kellemetlen gondolat fészkeli be magát a fejébe, de csak félénken mosolyint, ahogyan azt nemes hölgynek illik* Nos...azt hiszem
ideje tovább állnunk, még a végén útban leszünk e nagy készülődés közepette.. *persze azért nem sieti el, s úgy kerülne, hogy elhaladhassanak a kopjákat tároló szekér mögött, hátha elcsípheti a pillanatot, amint a készülődő lovaghoz lándzsát választanak*

[Ilweliondur]*Az öklelő szerszámokat bizony felettébb jól őrzik,arra fortély nélkül aligha vethetnek illetéktelen pillantást.Ponyva takarja a kordét is, féltékenyen őrizve a bajnok fegyvereit.A bámész hölgyekhez egyszerre csak a fenyőszál termetű herold lép oda*/f
Üdvözlet néktek, szépséges hölgyeim, kiktől észak csillagai is elhalványulnak! Nemde fryheer van Mortgartennek kívánnátok szerencsét az eljövendő ütközetekhez? Sajnálatos módon a lovag épp imádkozik sátrában,nem áll módjában vendégeket fogadni!
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#17 » 2018.08.21. 18:56

[Veronica]*Ha már így elébük toppannak, kicsiny bókot ejt, nem túl mélyet, de éppen oly elegánsat, hogy az megillesse a herold tisztjét. A férfi akaratlanul is ötletet ad, él hát vele, s csalódottságot mímelve sóhajt fel* Minő kár. Van Mortgarten messze földön
híres lovag. Talán bizony egy előtte álló közeli küzdelem végett áldozza figyelmét a lovag úr az Egynek?

[Ilweliondur]Olykor a harci tudás és a kar ereje nem elegendő,s mindnyájan az Egy kezében vagyunk. Minden lovagnak illik megmérettetés előtt az ég kegyéért fohászkodnia!*A herold szavaira lady Sigune is buzgón bólogat,mint aki temérdek lovagregény avatott ismerője*
Igaz való.. *hagyja helyben szelíden a herold állítását, ahogyan Roslyn is buzgón helyesel*

[Veronica]Úgy hallottam, kegyeli is az Egy a Lordot, s bajnoki erőt ad neki, valahányszor fegyvert fog. Már nagyon várjuk, hogy mi is láthassuk győzhetetlenségét - már, ha
ugyan akadt oly vakmerő lovag, aki kihívja első ellenéül a Jégből Valót.

[Ilweliondur]A lovag első kopjatörése lord Charles de Bounanddal lészen, mire már nem kell sokáig várniuk. Úgy sejtem a gyülekezőre hívó kürtök nemsokára felharsannak.*feleli formálisan a herold*Javaslom,foglalják el helyüket mihamarább a lelátókon!

[Veronica]De Bounand? Lady Sante-Bouve bajnoka, nemde? Ugyancsak erős ellenféllel hozta össze a véletlen, rögtön a legelején...lám, ígéretes lesz az idei torna.. *mosolyint, s piciny bókkal köszöni meg az információt. Lassan indulni készül, de meghagyja a
lehetőséget a heroldnak, hátha kijavítaná, miszerint e párosítás koránt sem véletlen...*

[Ilweliondur]*A herold nem kívánja kijavítani a hölgyet tévedésében.Mosolyogva hajol meg a hölgyek felé,s felügyeli tovább a csatlósok munkáját.A trompéták ekkor először harsannak.Veronica tudja,hogy harmadjára már a páston kell állnia,talpig fegyverben,s ő még első/f
*ellenfeléről sem tud semmit*Szófukar volt a heroldja...*jegyzi meg Roslyn*Mégis mire voltál kíváncsi signiorissa?Magam aligha letten okosabb*fintorodik el csalódottan a kisasszony*

[Veronica]Nos...hogy mire jutottam, azt elárulom a tribünön. Előre sietsz, kedves Roslyn? A közeli árusoknál láttam mézes sült almát, vennék belőle, s máris érkezem magam is. *sietteti meg a lány távozását egy cinkos mosollyal, hisz a neves eseményt némi édességgel
bizonyosan élvezetesebb lesz megnézni. Időt se hagy neki a tiltakozásra, már indul is.* Odafenn találkozunk!

[Ilweliondur]*Lady Sigune riadtan pillog az elsiető lány után.Csak ez hiányzott neki.Ha megint elkeveredik tőle,holott épp csak időben találta meg,bizony megnézheti magát.Veronica még látja,ahogy a kisasszony fénykévét vet és jobbhíján elindul a lelátók felé*

[Veronica]*Magában megkönnyebbül, s amint kikerül a leány figyelme alól, köpönyegének csuklyáját újfent arcába húzza, s szoknyája szegélyét megemelve szalad Kornis sátrához. Valósággal beesik rajta, s nagyon reméli, hogy Délceget már harci díszben találja ott, hogy
csak a maga öltözetére kelljen időt fordítania.* Teo! Gyorsan! Készítsd a páncélomat! Ah, hová tettem azt a vacak bajuszt... *lát is neki kapkodva*

[Ilweliondur]*Útiholmija már maradéktalanul az ütött-kopott sátorban várja,akár csak Teo,akinek kishíján torkán akad az alma,amikor meglátja a beviharzó lányt.Ügyetlenkedve készíti elő a páncélt,fülig vörösödve,hogy neki kell felöltöztetnie a lányt.Sokadjára sikerül/
*csupán a tornavért szíjait,kapcsait helyükre illeszteni,hisz alig egyszer mutatta meg neki korábban kenyéradója.Mire felharsan a második fúvás is, Ademar Kornis csörögve léphet elő sátrából*

[Veronica]*Nincs ideje most szemérmeskedni,megsürgeti hát a gyereket,ne ügyetlenkedjék annyit. Amikor valahára kiléphet a sátorból, megragadja az izgatottan fújtató Délceg kantárját, s a fiúhoz fordul* Ide figyelj... most mindenki a tribünhöz nyomul a köszöntőt
látni, a sátraknál kevesen maradnak. Keresd meg a három hegyormot mintázó sátrat, és surranj oda a kopjákat tároló szekérhez. Azt akarom, hogy nézd meg a fegyvereket, tompa végűek-e, ahogyan kell? Ne kockáztass feleslegesen. Érted-e?

[Ilweliondur]*A gyerek szaporán bólint,s akár a nyúl,inal el a mondott irányba,még meg is botlik nagy igyekezetében.Nem szájtáti gyermek,hallgatni is tud,ha muszáj,Veronicának tán lehet benne bizodalma.Míg maga lóháton indul a pást felé,másik apródja kocsin követi/
*tisztes távolból.Az ifjú Kornis csatlakozik hát a tucat irányból áramló páncélosok tömegébe.A trompét harmadszor is szól,ezúttal fanfárral,mire a bajvívni jött lovagok seregszemléhez sorakoznak fel a kárpitokkal,címerekkel,zászlókkal ékes lelátók elé*
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#18 » 2018.08.21. 19:25

[Ayra]*Ayra téblábol, szigorú tilalmat kapott nevezésre, főleg, hogy inkább a rendbontókra kell felügyelnie az északi sátrak környékén.Kapitánya egy óra pihenőt adott ki, az még arra se való,hogy a vértet levesse, a a pihenő is olyan, hogy bármikor ugrasztják.

[Rorshach]* hozzá is eljutott az ott megrendezendő esemény híre, amit kíváncsisága nem akar hogy kihagyja, köpenyt húzva szorosan magán lopódzik be a városba, ám a várost elözönlő színes tömeg láttán, tán ki sem tűnne annyira..*//csak bekukk, később lenni//

[Veronica]/Sziasztok:)/ *Aggódva pillant a kölyök után,de hát túlélte a Bachuurast is, tán csak sikerül elosonnia pár őr előtt.Hamar a többi lovag után rúgat, majd a sorba igazodva tartja féken az izgatottan, körömhegyen táncoló csődört.Sisakrostélyát leeresztve
tartja, mert bár bajuszt ragasztott, és rőt haját elrejti a sisak, semmi szükség rá, hogy valaki mégis felismerje a tömegben most, hogy a lelátók elé járul.*

[Rorschach]* az északi sátrak között kószálva tart a kapuk felé, s beáramló tömeg közt akar bejutni a falak mögé*//mégis vagyok egy ideig, hali!//

[Ilweliondur]*Drága páncélokon kopognak az esőcseppek,a táncoló,kapáló sinistriusok, sombrada-k, bysocephalák dölyfösen szorítják ki maguk közül Kornis lovát,s oda is harapnak,rúgnak,ha az nem tudná a helyét.Kevély röhögés hallik a sisakok mélyéről*

[Ayra]*Na persze ebben a tömegben, ami itt van, azon lepődne meg, ha már délután nem tülekednènek és kötözködnének. Estére nem lesz különbség úr ès apród között... emígy tűnödve, hóna alatt a sisakkal, Lorne nagyúr tabardjában tasztja a lelátó oszlopát.*

[Veronica]*A kecses, nyurga csődör büszkeségét erőst sérti a méltatlan bánásmód, s egyre idegesebben horkolva-prüszkölve sunyít.A lány a helyzetet felismerve jobbnak látja, ha inkább kihasználja lova mozgékonyságát, és folyamatosan táncoltatja, ha kell, oldalazva,
vagy egyet-egyet megugrasztva előre, hogy ily módon kellő távolságot tartsanak az indulatos csatalovaktól - s az ívbe feszülő nyakú, táncoló vörös mén ily módon látványnak sem utolsó.*

[A Kastély]*A városban tarka forgatag hullámzik,egy vulpét is bátran nézhetne az ember maskarásnak,s nem riad tőle senki sem.Még az utcagyerekek sem restek meghuzigálni a farkát, hogy aztán kacagva elszaladjanak*

[Rorshach]*a változatos tömegben szinte már alig érzi magát kívülállónak, ám azért a fejéről a csuklyát mégse veti le, a komisz kölykök után szisszenve fordul ahogy meghúzzák a farkát, s néhány keresetlen szót küld utánuk, mielőtt folytatná útját*

[Ilweliondur]*A színes brokátba,bársonyba öltözött úri forgatagtól már szinte roskad az emelvény. Figyelmüket a felsorakozott lovagok előtt zarovari zászlópergetők keltik fel, kik csattogva forgatják,dobálják színes selymeiket,a riadt lovakkal bajlódó lovagok nem kis/
*bosszúságára.Mikorra pedig a taps kellően nekihevült,újabb fanfár köszönti a főhelyre lépő királyi párt.Az agg Baradot tán Veronica is először nézheti meg magának.Törődött öregember,ám sok őkorú sokkal nagyobb erővel viseli évei súlyát.*

[Veronica]*Meg is ragadja az alkalmat, hogy viszonozza a korábbi gúnyos nevetéseket, amikor mellette úgy felágaskodik az egyik csődör, hogy csaknem leveti lovasát, s csak erőnek erejével sikerül a sorba visszaparancsolni. Hanem ahogy végre felsorakoznak, s lovaik
fejét a lelátó felé fordítják, talán vége szakad az ideget próbáló hetvenkedésnek is. Kinyúl, hogy megsimogassa feszült hátasa nyakát. Eddig jó... csak aztán mosolygós arcát fordítsa feléjük Fortuna. De Bounand felé sandít a sisak rejtekéből.*

[Ayra]*Ahogy végignéz a lovagokon, egyen-egyen megakad a szeme. Szép szál férfiak, erőteljes alakok. Kár hogy oly sokan hullanak a csatákban. Merthát az másféle viadal. Tekintete aztán az uralkodói tribünre vetül. Lám a király... aki nem csinál semmit.*

[A Kastély]*A koszos kölykök hamar elvesznek az egyként tolongó emberi forgatagban. A tömeg színe java a Koronasziget felé nyomakodik, melynek kapu ezúttal a köznépet is tárva fogadja - ritka és nagy esemény. A piactéren áthaladva megannyi illat
csapja meg a vulpe orrát: sercegő pecsenye, folyóssá olvasztott cukor és más megannyi édesség, bor és egyéb szeszek átható párolgása. Mutatványosok köpnek tüzet, csiricsáré ruhába bújtatott kölkök pedig színes meghívókat osztogatnak a "Bolond Tornára"*
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#19 » 2018.08.21. 19:26

[Ilweliondur]*A lord egyenes gerinccel ül fekete hátasa nyergében,Sante-Bouve színekben pompázva.Sisakjának rostélya konokul lehajtva.Hogy tekintete kit keres,rejtély,ám Veronica pillantása akaratlanul is Roselynt keresheti,ki megsemmisülten ücsörög,sültalmát csipeget

*A királyi pár elfoglalja helyét.Lizwetha úrnő mintha teljes ellentéte lenne férjének,érett kora ellenére is vonzó asszony.Életteliségétől szinte vibrál a levegő,mintha kisugárzása alól környezete nem tudná kivonni magát.Tudomást sem vesz a királyról*

[Rorshach]* a kapun átjutva el is önti orrát a megannyi kellemes illat, nem is képes visszafogni magát, s szerencsére van is nála némi pénz egy finom falatra, majd a kezébe nyomnak egy meghívót a tornára amit nézeget, ahogy tömeggel áramlását követve halad tova *

[Veronica]*Megmarja a lelkiismeret,ahogy a törődött Roslynra pillant, s egyszeriben rájön: bizony egy idő múltán feltűnő lesz, hogy e sorakozókat az új fordulók idején mind kihagyja, egyet sem tekint meg. Győzhet majd kifogásokat találni...s pillantása ekkor akad
meg Ayrán, ha ő maga is ott bámészkodik a tömegben.*

[Ayra]*Ott támasztja a kilátót, lárhatóan teljes felszerelésben, csak a sisakot nem teszi fel. Áztatja az eső mint bárki mást, ki közember vagy katona. Unottan figyeli a királyi párost, aztán inkább megint jobban érdekli a sorakozó.*

[Rorshach]* és egy ideig a tömeggel áramolva kóvályog a város utcáin*//na akkor kicsit L//

[A Kastély]Éjfélkor! Éjfélkor a Bolond Tornán, Alsóváros legkiválóbb fogadójának hatalmas pincéjében! Ne szalassza el! Várjuk a Kókadó Kokas-ban! Bolond Torna! *sipítozzák a kölkök,hogy az írástudatlanokhoz is eljusson a kellő hír. Ha a vulpe a papírost forgatja,
ugyanezen információkhoz juthat maga is. A tömeg Koronasziget felé sodorja, ám az mostanra csordultig telt bámészokkal, s az őrök nem eresztenek be több szájtátit. Nekibúsulnia nem kell, látnivaló akad bőven idekinn is...* //Rendben :)//

[Ilweliondur]*A király oldalán veres orcájú,fakuló veres hajú lord áll,nyakában a Királyi Tanácsosok súlyos aranylánca.Amikor a felséges úr szólásra emelkedik,siet,hogy karját kínálja neki,mit amaz el is fogad.Köszönteni áll fel a vitézeket,ám beszédét nem hallani./f
*Hangja elvész a pást széltében,mégis az egész közönség alázatossággal hallgatja végig az erőtlen szavakat.Végezetül a Tanácsostól egy arannyal hímzett selyemkendőt vesz át,hogy a szélbe eressze májfoltos jobbja a torna nyitányaként*

[Veronica]*Gondolatai meglódulnak, s mélyen el is raktározza magában az ötletfoszlányt, ám aztán inkább a királyra figyel...habár szavát se hallja, bárhogy fülel. Enyhe csalódással veszi ezt tudomásul, s föl nem foghatja, hogy egy ilyen gyenge király ugyan
hogy képes e széles etnikumú országot egyben tartani, s közben még a Császárral is dacolni? Lám a felesége bezzeg, szinte virul mellette... tán bizony ő rágta meg idő előtt ura idegeit.*

[Ayra]~Nahvégre....~ *Az öreg megtette a magáét, a szavaira alig figyelt, a szokásos halandzsa úgyis...a lènyeg most jön! Még ő is izgatottan várja az eseményeket. Hogy is ne, hisz a fogadásokat ő is megtette, és egy füles szerint Bounandra érdemes volt tenni.*

[Ilweliondur]Külön tisztelgés illeti Amatheo Santangelii atyát, az Angyaltrónus követét,főatyai nunciust,ki védnökli a bajviadalt!*a főherold zengő szavára a királyi vivát után fegyverek,páncélkesztyűs öklök emelkednek újabb tisztelgésre a fehér selyemkesztyűs/f
*áldással üdvözlő főpap felé*Kéretik az uraknak elfoglalni helyüket a sorompó két oldalán.Figyelmezzenek a torna rendjére,mi mantenai szabályrendszer alapján zajlik!A kardpárbaj amoda át zajlik,míg a csatajátékra a torna utolsó napján kerül sor!

[Veronica]*Vivátol, s tiszteleg, ahol kell, majd amikor eleresztik őket, levonul a pályáról, aminek szélén azonmód az övéit kezdi keresni szekerüknél - elsőként is Teo után kutat pillantása, visszatért-e már a gyerek?*

[Ilweliondur]*A gyermek visszatért, de ugyancsak gyászos módon.Bal lábára erősen sántít és keze is ernyedten lóg teste mellett.Orra törötten lapul,szája felrepedt és fogai is bánták a küldetést.Szipogva kullog oda lord Ademarhoz*Höl..uram!
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Re: Koronasziget

Hozzászólás#20 » 2018.08.21. 19:27

[Ayra]*Talán emberi vére teszi türelmetlenné... és merőben tiszteletlen mód rá se bagózik a főtérdeplőre... az övéről flaskát old le, meghúzza, és várja hogy végre kezdődjön.*

[Veronica]*Akaratlanul is megsimítja a fiú fejét,s beleszúr a lelkiismeret-furdalás,mégis örül,hogy viszontlátja a kölyköt* Tudd meg, mikor kell először sorompóba állnom.. *kéri a szekér hajtóját, majd Teót a szekér belsejébe tessékeli. Délcegnek maradást parancsol
és maga is utánamászik* Mi történt? *közben a szekér belsejében a kopják mellől kis ládát húz magához, melyből sebtisztítót és kötszert vesz elő, hogy bekötözze a fiú törődött sebeit*

[Ilweliondur]Úgy tettem,ahogy mondta,meglestem a hegyormos zászlós lovag kopjáit.De rajta kapott az egyik embere és csúnyán helyben hagyott.Szaladni immár nem is bírok!*hálás a gondoskodásért,karja tört az biztos,ruháján hányás szárad*De egyet mondatok....
A lovag kopjái nincsenek befűrészelve! Tömör gyertyánfa az mind! A hegyük ugyan tompa,de nem fognak szilánkosra hasadni és ha egy akkora ló hátán nekiszalad valaminek, azt bizisten felnyársalja vele!

[Veronica]*A gyomra görcsbe rándul a hírre. A fiú horzsolásait és könnyebb sebeit ellátja maga, majd sebesen forgó ésszel két ezüstöt nyom a kölyök markába* Eredj, s gyógyíttasd meg a karodat az Egy papjaival. Ügyes voltál! *Ezzel sietve kikászálódik a szekérből, s
ha hajtója visszatért végre, rögvest válaszért faggatja.* Nos? Mennyi időm van még? *Na, meg Charlesnak...hisz ha e csalást nem buktatja le idejében, tán nagy baj fakad. S már azt is tudja, kinek fog szólni..* Mondd már!

[Ilweliondur]*Teo képén a vért elmossa a szemező eső.Meg sem nézi,milyen érméket kapott,már biceg is,hogy hova,tán ő maga sem tudja.A kövér hajtókölyök álmosan ránt egyet vállán*Azt mondták,a soron következő viadal a miénk!

[Veronica]Teo, az Egy áldjon meg, a tribün bal szélén találod a sátrukat! Arra! *irányítja el a tévelygő kölyköt, majd szitkozódva nyomja Délceg kantárszárát a kövér hajtó kezébe* Te fogod a kopjákat nekem nyújtani. Várj meg itt! Egy perc és jövök. *Sietnie kell.
Céltudatosan indul meg a tribün felé, hogy a tömegen átnyomakodva Ayrához próbáljon meg eljutni - talán a félvér eléggé a szélén áll a tömegnek ahhoz, hogy idejében elérje, s karját megragadva magára vonja a figyelmét*

[Ayra]*Épp téblábol, s hogy valaki oldalról hozzányúl, azt aligha kultiválja. Megrántja a karját, ès majdnem odacsap, de hamar látja, hogy ide nem ököl kell. A lándzsáért kap hát.* Te se tudod kivel kötekedj, he???

[Ilweliondur]*Roslyn eközben igyekszik oly kicsire összehúzni magát, amennyire csak lehet. Signiorissa Veronica nélkül szófogadatlannak érzi magát,mintha dajkája lenne inkább,nem is társalkodónője.Csak azt reméli,nem jut a hír lady Ludmilla füleibe*

[Veronica]Csitulj, Ayra! Segítened kell, a fenébe is. Volnál szíves félrejönni? *Nem mélyíti a hangját, bár éppen lehalkítja, hogy ne hívja fel magukra a figyelmet... de tudja, hogy a félvér éles füle így is jól hall mindent, és akár még ismerős is lehet neki.*

[Ayra]Mi a fa... *Felszalad a szemöldöke meglepetésében, de úgy dönt, követi a titokzatos lovagot. Fèlresétál vele.* Mi a francot maskarádézol itt, Vöri? Csak nem zsoldra adtad a fejed?

[Veronica]Nem egészen... és megköszönném, ha Lord Kornisnak hívnál amíg így látsz. Segítened kell. Lord Bounandot azt hiszem, meg akarják ölni.. van Mortgarten lovag kopjái tömör gyertyán kopják, nincsenek befűrészelve! A segédemet ráküldtem, figyelné ki, és
igazam volt. Azzal a lándzsával ölni fog az az ember odabenn. A következő kör az enyém...egyebet nem tehettem, minthogy szólok róla. A kölyköt Teofilnek hívják, elküldtem az Egy önkéntes papjainak sátrába.

[Ayra]*Ayra vigyorog mint a vadalma...* Ezt nem hiszem el... én meg nem nevezhettem! Szép mondhatom... remèld hogy túléled ezt a napot, de ne reméld hogy nyersz is. Viszont.. Bounandra fogadtam. Megyek, ránézek arra a pár kopjára!

[Veronica]Hahh.. majd meglátjuk. Minden esetre... köszönöm! Most sietnem kell, különben.. kizárnak. *Ezzel, erőst bízván a zsoldoslány képességeiben elsiet, hogy Délceg nyergébe lendüljön, s hagyja, hogy a hajtófiú az első kopjával bevezesse.*

[Ilweliondur]*Veronica még épp idejében érkezik,amikor a küzdők elhagyták a homokot,habár a vesztes lova magától üget tova,hátán alélt lovasa a nyeregből kifordulva hever.Páncéljának lemezei ütemesen zörögnek.Ellenfelének heroldja rögvest a pástra lép,s szóbokrétákkal
*vezeti fel urát*Nemes hölgyeim,tiszteletre méltó uraim,hadd legyen tisztem bemutatni lord Evander Lockley-t,az alvidéki Bőkalász várának urát,árváknak gyámolát,kit Szent Laurentinus látomásban jelölt meg,s viseli attól kezdve az "Igaz" nevet is!
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég