Akadémiasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#41 » 2018.05.07. 13:16

- A halál utáni visszacsapásról, mint látom, vannak már tapasztalatai. - Jegyzi meg egy újabb apró mosollyal, nyilván a zarovari követ meggyilkoltatására gondolva.
Aprót kortyol a teába, egy kissé fanyarnak tetszik neki. Mint minden, ami a Kopóhoz köthető. Óh tudta ő, hogy miért nincs ehhez kedve. Dehát oly sok mindenhez nincs még.
Félreteszi a csészét, és feláll, kezével int a férfinak, hogy maradjon csak nyugodtan... A kandalló mellé sétál, felpillant a magasban függő festményre.
- Impozáns... legalábbis abból az időből, amikor még a királynak hatalma is volt a szenvedélye mellett. És mi van most? Szenvedély... nos igen. Őfelsége szégyenletesen keveset foglalkozik az ország ügyeivel, s túl sokat a csillagok bámulásával. S így Egroniát cafatokra tépik a hatalmaskodó oligarchák. Mint Chelley... mint apám... vagy még sokan mások. S lássuk be, kinek a hathatós közreműködésével sodródott ide az ország? Az Ön segítő keze épp úgy benne volt ebben, mint Othmar Chelleyé. Ilyenkor mosolyognom kell, ha egyenesen az ország ellenségének tituálnak egy bárót... aki egyszerűen tehetséges a politikában, és maga malmára hajtja a vizet...
Háta mögött fűzi össze ujjait, mi inkább a férfiak szokása, mint asszonyoké... bizonnyal volt kitől tanulnia ezt is.
- Ön semmit sem vázolt, csak szép szavakat susmogott, melyekkel nem érthetek teljesen egyet. Ha elfogadom Chelley ajánlatát, akkor is polgárháború robban ki, ha nem fogadom el, akkor is, és Harmatföld így is, úgy is bele fog keveredni... Mit tud felajánlani az Eldalosok szövetsége, ha már azt kéri, hogy konfrontálódjak az ország egyik legnagyobb urával? És őszintén... képes-e híven követni azt a királyt, aki egyetlen tollvonással aláfeküdt az intrikának, s míg Ön évtizedeken át hűen szolgálta őt, ő talán hezitálással, talán anélkül, de képes volt ellökni és elárulni? Vagy talán az Eldalos-liga jelöltje nem bölcs királyunk, hanem egyenesen az örökös lenne, Főkancellár uram?
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#42 » 2018.05.07. 14:47

- Elszomorít grófnő, ha egy olyan urat tart jó politikusnak, ki csupán a káoszt fordítja a maga hasznára, hogy aztán több legyen a herdálni valója. S az sem vidít, hogy lám én fegyvertelen állok Ön előtt, tiszta szándékkal, erre eddig csak éles késével szurkál ott, ahol csak tud. Az viszont hízeleg, ismét felbecsüli a szerepem. Ha sűrűbben forogna Koronaékkőben rájönne, hogy nem a Tanács irányít. Őfelsége döntései a sem az abszolút meghatározók. A nagypolitikát a nemesek filléres tyúkperei és egyéb civakodásai alakítják. Miért is van ez? Nyilván tudja. A Bulla itt-ott átszabott egy kabátot, ami bármily fércmunka is, bármily szellős is, országunknak hordania kell, mert az uracsok, köztünk jópár ismerősünk, élvezik a dagonyát a posványban. Ha ehhez társul egy nemtörődöm jellem... akkor kialakulhat egy mostanihoz hasonló szituáció. -*kezét összkulcsolja.* - Megérti, amíg nem tisztázza oldalát, addig sok mindenről nem szólhatok. Ajánlatot viszont tehetek… Ön Harmatföld néhai urának özvegye. Fiúsítása egészen biztos tart még a gyászév leteltéig. Aztán mi lesz? A Chelley által mozgatott Udvar küld egy határozatot, hogy ezennel visszavonják. Megjelenik az öccs. Ön hozzámegy. Mert nem kér az, hanem fenyeget! Szóval, ha engedelmes lesz ért a szóból és nem kockáztatja a drága wallet vért, hozzámegy. Az uraknak, akik most még türelmesek Önnel, ez mennyire tetszene? Ha máshonnan nem, könyvekből és hallomásból ismerem a fajtájukat. Chelley ezzel nem számol, de muszáj látnunk; egy ilyen lépés akár lázadáshoz is vezethet. Tévednék? Mindenesetre én megígérhetem magának, hogy az Eldalos-ház nem vonja vissza majd az év letelte után sem az engedményt. Sőt! Mi tudjuk, hogy Ön jól tud beszélni ezzel a harcias néppel. Azt szeretnénk, ha minél tovább maradna Sárkánykő várában a béke és a jólét jegyében uralkodva. Minden háborítástól mentve… Látja grófnő, én nem kérem, hogy legyen az ország első számú és legismertebb politikusa. Nem kell az intrikákkal csöppet sem foglalkoznia. Én azt kérem, hogy védje meg Harmatföldet a nemzetségek dühétől. Ez viszont előnyös lenne a Háznak és a hazának. Azt hiszem ez, amit biztosan ajánlhatok... A többiről most még nem beszélhetek… Nos? Mi a válasza? Marad még egyedüli irányítója a világ e pontjának, vagy megkívánja osztani Sárkánykő várát a vörösgróf öccsével?
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#43 » 2018.05.07. 17:40

- Jó uram, az én lordjaim akkor lennének igen dühösek, ha olyan háborúba sodornám őket, aminek semmi értelme. Harmatföldet nem a nemzetiségek dühétől kell védenem, és ezt nagyon jól tudja. Nem érdekel, mivel próbál rémíteni... És nagylelkű hogy megtarthatom azt a terhet, ami már amúgy is az enyém, és amit nem kívánnék magam cipelni a jövőben. Mégis ezt kéri tőlem, minthogy mindenki visszalépett a kérők sorából, ki szóba jöhet, és nem teszi magát nevetség tárgyává.
Visszafordul a férfi felé, pillantása erőst kétkedő.
- Ahelyett, hogy a visszalépő kérőket ösztönözte volna jobb belátásra, és a kesztyű felvételére időben, most egy túl fiatal, és udvari intrikához mit sem értő özvegyasszonyon próbál nyomást gyakorolni? Úgy próbál lekötelezni a király iránti hűségre, hogy ilyen nagylelkű engedményeket tesz?
Mosolya békésebb nem is lehetne. Nincs abban gúny egy szemernyi se. Egyszerűen úgy érzi, hogy csak az idejét vesztegeti.
- Egy olyan király iránti hűségre, aki nem érdemli azt meg? Nem felelt meg a kérdésemre! És félre ne értse, hiszem és vallom, hogy az Eldalos-ház az Egy akaratából, bátorsága és bölcsessége bizonyításával ragadta magához a hatalmat, s épített birodalmat Egronia népeinek egyesítésével. De tény, hogy Barad király, ki negyedik ezen a néven, egy ideje nem alkalmas az uralkodásra, Seraphion herceg pedig ilyen erős bárói ligák szorításában egymaga nem lenne képes uralkodni, hisz fiatal még... és egy remek cselszövő gyámkodása alatt nevelkedik. Tudjuk, mit jelent ez: Seraphiont trónra ültetni olyan, mint Chelley fejére tenni a koronát. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy Barad királyt fel kell rázni, vagy Egroniának új uralkodóra van szüksége...
Nagy sóhajjal folytatja, mint aki már valahol egy kicsit fel is adta...
- Mit döntött őfelsége a Vörös Királynővel kapcsolatban? Megkapják az elfek, amit követelnek, vagy szigorúan csak uralkodói értékként tekint Őfelsége az ékszerre?
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#44 » 2018.05.07. 21:40

- Miért vagyok hű a királyhoz? Scarletwound vagyok, drága grófnő. Mi első vérvörös sebeinket a kezdetek kezdetén, Eldalos mellett harcolva szereztük meg… -*talán fél magának is bevallani, hogy nem nagyon szól már másról az élete, mint a királyság szolgálatáról…*- Most pedig képzelje el azt a beszélgetést, amiben arról próbálom meggyőzni, ne háborodjék fel azon, mert a birodalom másik csücskében fekvő lakótorony, nemességed számára ismeretlen, lovagja, fényes páncélban Önért indul és le fogja győzni a fiatalabbik Chelleyt. Aztán megkapja magát. Meg a fele királyságot. Na talán azt nem, de remélem kiérzi, hogy elég lovagregény szaga van…Nem mellesleg abból a fából faragták kegyedet, amelyik nem szereti, ha eladják, mint húst a piacon. Főleg, ha most az a kofa én lennék. Ezen kívül, ha erről esett szó, csak a távolba révedt és sóhajtott egyet. Egy szóval sem jelezte nemtetszését. Így hagytam érni a dolgot. Mígnem apja kegyelmes vendéglátása ráébresztett, hogy a Chelley család letért az Egy és a szokás ösvényéről. Még a gyászév sem telt le, lassan megfenyegetnek egy özvegyet… Szomorú históriának ígérkezik…Ám, szavaiból még mindig nem tudtam tisztán megállapítani, melyik oldalra húz a szíve. Bár sejtem, hogy nem szereti a fenyegetést. Szóval feltételezem, jobb szeretne egy status quo-t, mint egy barbár férjet… -*fel áll, útiköpenyét háta mögé dobja, miközben a kandalló elé sétál kezét melegíteni, csupán pár lépésre a vendégtől.* - Ennél fogva valamelyest bizalmamba fogadom. Nem mondtam senkinek sem, de utamnak fontos célja van. Még nem tudhatja azt, hogy a zarovariak eljönnek kivizsgálni a követ halálát. Jó okom van azt hinni, a tettes nem más, mint a véletlenségből pont ott várakozó Othmar Chelley. Gondoljon bele. Őfelségét, még ha eddig hiteleztek is neki, a hadjárata óta ki nem állhatják a Partokon, így szinte gondolkodás nélkül lecsapnak egy alkalomra, mint a mostani. Chelley pedig megjelenik, felkínálja a pénz visszafizetését. Ha most adja át az összeget, akkor az egész ország hősként tekint rá és nem bánja senki, ha kiüti trónjából az öreg királyt. Ha ígéretet tesz a visszafizetésre, az sem jó. Hiszen a törlesztéshez királynak kellene lennie. A zarovariak pedig nyilván megígérik nekik, hogy fejébe csaphatja a koronát, ha fizeti a többszörös kamatokat is. Egy szóval a követ megölése csak Chelleynek kedvezhetett, másnak nem. Egy emberem, érthetően személyes okokból vagyok érintett az ügyben, levélben megírta, hogy talált valamit. Elég felgöngyölíteni a szálakat és akkor Chelley ligája összeomlik, mint a kártyákból épített vár. Bízom benne, hogy ítélkeznek is majd felette, de ez mellékes. A második veszélyes elem a királynő. Örülök, hogy megemlítette az ereklyét. Az elfek megkapták. Ezt tisztelni fogja az Egyház is és a Korona is. Foggal-körömmel harcolják ki maguknak jogaikat az Örökgyermekek, nem köphetjük szemen őket. Ők döntenek arról, hogy méltó-e a királynő az ereklyére. Bár nem tartom túl valószínűnek. Ha visszaemlékszik milyen botrányos volt az élete nem sokkal ezelőtt, és hogy megostromoltak egy apácarendet a kiszabadításáért…Sem az elfek, sem az Egyház nem lelheti örömét az ilyen uralkodónőben. Ezt a kétszeres elutasítást pedig senki reputációja nem élheti túl. Hiába osztogat kenyeret a nincstelenek közt, leprás lesz a társadalomban. S végül a harmadik Chelley. Az öné. A lovagi párbaj ötlete, bár kissé regényes, mint említettem, jó ötlet. Nem kell nemet mondania… -*fennhangon gondolkozik.*- mond majd más…és vér sem hullik…annyi… Remek. Egy ember van, aki ezt elvégezheti. Keresse fel és kérje meg. A hajón az Ön neve volt az első, ami kiesett a száján, mikor bajban volt. Ugyanez talán fordítva is igaz… Viszont adok biztosítékot is. -*egy kis asztalkához sétál, aminek kinyitja a fiókját egy kulccsal. Elővesz belőle egy kisebb hollós szelencét. Átnyújtaná a hölgynek.* - Tessék. Egy aranyveretes gyűrű van benne, családom címerével. Nővéremé volt egykor, s első szülöttemé lenne, ha volna. Ez nem eljegyzési, viszont jelzőfénynek tökéletes lesz. Ha jól számolom a barbár érkezésekor én a fővárosban leszek. Egyszerűen húzza rá ujjára és mondja, én vagyok az, kinek szívét szánja az év letelte után. Ha tárgyalni kíván a házasságról velem kell elsőnek beszélnie. Nyugalom, ez csak akkor lép életbe, ha Serrata nem kíván harcolni. Bár ezt kétlem. Szóval ez esetben felhúzza a gyűrűt és húzza az időt. Az idő alatt, megbukik a királyné és lebukik Chelley is. Akkor már az öccsnek nem lesz akkora mellénye. Aztán elküldjük és Ön visszaadja a gyűrűt. Ha pedig Serrata párbajozik, akkor eggyel kevesebb baj lesz a világon. Nem mellesleg elfelejtenek foglalkozni a felháborodott királynéval... Ért mindent? Vagy mégiscsak házasodik?
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#45 » 2018.05.08. 14:59

Annak, amit az öreg mond Chelley besározásáról, be kell vallania, pontosan annyi hihető alapja van, mint annak, hogy a hírek szerint Ő maga rendelte el a követ halálát. Elhihető ez a szemszög is...
~Az Egyistenre, vigyáznom kell mit teszek, még a végén csak azért, mert előkerítek még pár ereklyét, máglyára tesz!~
Persze, a gondolat valahol kellő humorral suhan át a fején, hisz sejti, míg a birodalom malmára hajtja a vizet ténykedésével, addig nincs oka a Kopónak bármiért elővenni.
Pillanatnyi derűje (amihez hozzájárult a képtelen történet is) azonban hamar elszáll. Ennek oka pedig nem más, mint a báró utolsó szavai, és a felé nyújtott ékszeres doboz. Hirtelen a pír is az arcába szökik, ilyen sértést sem gyakran kapott az utóbbi időben. Mégsem szórnak szikrát a szemei, még ha mélyen belül valami dévajul kacag is rajta.
A dobozra pillant, majd ismét a lordra... a dobozra. Mintha nem hinné el egy pillanatra, hogy ilyet valóban meg mert lépni a férfi.
~Halfdan valószínű mellette áll. Óh az Egyisten szerelmére, Willem! Miféle aljas játszma gyalogjai vagyunk?~
Tekintet visszaemeli a lordra, és ajkai apró félmosolyba ívelnek.
- Vagy talán kiadok egy hirdetést! Impozáns lesz, valahogy így: "Szerencsétlen özvegy keres talpraesett férjet magának! Grátisz nagy birtok, szende természet, nüansznyi átok, hogy megédesítse a mézesheteket! Az első öt jelentkezőnek három arany üti markát! Kalandorok kíméljenek!" Szerintem sorba fognak állni!
Ezzel elfordul, anélkül, hogy elvenné a Kopó biztosítékát, és kifelé indul.
- Egy élmény volt, ismét, Főkancellár Uram! Köszönöm a teát! Úgy gondolom, időben értesülni fog róla, hogy megházasodom-e, vagy sem.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#46 » 2018.05.08. 16:11

*Háta mögé kulcsolja kezét vele együtt a dobozt.*
- Én azért elgondolkoznék Serratan. Ha nem is gondolja komolyan a házasságot vele, könnyebb lesz a kérőt sakkban tartani. Gondolja meg, hiszen Harmatföld sorsa a tét. -*megvárja, míg kinyitják az őrök az ajtót kívülről és kilépne a grófnő.* - A kellemes viszontlátásra, kedves Lady Sante-Bouve. Házam ajtaja mindig nyitva áll maga előtt, ha pedig valamiben segítségre lenne szüksége, ne habozzék írni! Ajánlom magamat. -*ujjával jelez a sértett irányába. Erre az egyik strázsa elindul mögötte és csendesen kikíséri a vendéget.
Az ajtó becsukódásával a szelencét visszateszi a helyére és ráfordítja a kulcsot. Az ablakhoz lép és még szemével követi a távozót.

Parázsbüszkeség.

A grófnő annyi időt tölt az északiak társaságában, hogy a hubris elfedi szemét. Mindazonáltal sikeres politikus és Harmatföld jó kézben van alatta… Ha viszont hozzámegy a fiatalabbik Chelleyhez...

Sok időt nem ül a kérdés fölött. Bízik benne, hogyha a segítőkezet elutasítja, van terve…és nem a háború.
Kisvártatva elindul a hajóhoz. Azon pedig Koronaékkőbe.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#47 » 2018.05.08. 19:31

Hátra sem fordul, csak úgy int a férfinak, az őrök egy kellemes, kedves mosolyt kapnak. Ugyanezzel a kellemes mosollyal hagyja el az épületet is. Ki tudná megmondani, hogy épp az imént kapott olyan orcátlan pofont, hogy még mindig sajog a helye.

//Köszi. :) //
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#48 » 2018.05.11. 00:05

*A fekete szárnyakon vitt levelek pár nap fordultával érkeznek. Elsőül Vesna Alberighi, Lagúna patriarchájának felesége, ki visszaküldte a Scarletwound-madarat. Ha nem a jól tanított, különleges hollók hordták volna leveleit, alighanem hetekbe telt volna, míg hírt kap a Főkancellárius. A gyorsan rótt levélben a következő áll:

„Lord Scarletwound,
Kedves Eulisses!

Csupán sietve írhatok uraságodnak, kérem nézze el kapkodó soraim. Mindenekelőtt tudatnom kell Önnel, hogy legjobb értesüléseim szerint háború nem készül, bár a százak és így a respublica szemében megromlott az egrónok reputációja az utóbbi időben. Mindenhol kémet, orgyilkost látnak, így nem egy hazámfia kényszerült menekülni a városból az utóbbi hetekben. Közvetlen udvaromból is eltávolítottak minden egrón szolgálót, s nehéz szívvel, de be kell valljam, habár avatatlan szem észre nem venné, de férjuram még velem is bizalmatlan, s hitvesi házunkba oly hidegség költözött, mit ennek előtte nem kényszerültem érezni. Testi szolgáim közé több fegyverest rendeltek, minek következtében úgy kell éreznem ,mintha nem fejedelemasszony, annál inkább túsz volnék. Bízom benne, hogy hamarost elmúlik ez áldatlan viszály szeretett országaink között. Köszönöm, hogy jóuram így szívén viseli asszonyi sorsomat, aggodalma kedves énnékem, kivált most, mikor önhibámon kívül váltam páriává. Ennek ellenére elszökni nem áll szándékomban. Gyermekeim és hitvesem iránti szerelmem nem engedi azt, s ha elfeledte volna, magam elsősorban Lagúna patriarchájának felesége vagyok immár, nem pedig Egronia hercegnője. Feltételes szökésem egyébiránt is csak mérgesítené a viszonyt a két ország között, s azt nem hagyhatjuk. Jobban örülnék ellenben, ha biztonságos levelezési utat eszközölne ki kettőnk közt, hiszen szegény madarat így is csaknem lelőtték, mikor meglátták ablakom előtt keringeni. Atyai szavai jobban kellenek most nekem, mint tucat lagún gyóntató feloldozása. Nem akarom hitegetni, nem fogom elárulni Lagúnát, mi már hazám, de azt sem kívánom, hogy Egroniát baj érje. Nehéz időket élek most meg, kérem bocsássa meg nekem.
Híve: Vesna Alberighi”


A második holló tán meg sem járta Zarovart, vélhetően útfélen akadt össze az Angyaltrónus zászlaja alatt haladó követséggel, mi alighanem napokon belül megérkezik Zubogóba.
Amatheo Santangelii kardinális, főatyai nuncius tábori írószékéről származik a levél.

„Gyermekem a Próféta szeretetében!

Őszintén meglepett minket leveled, melyben közölted, a nevezett fejék sorsáról miként határoztál. Meg kell valljuk aggodalmunkat, hiszen nem mindennapi orcátlanság, mivel illetted a Főatya szavát hordozó követséget, hisz mi más az, minthogy magad döntötted el, a szentszék miként foglal állást Egronia, s a királyné ügyében? Óvva intünk a hasonló elhamarkodott cselekedetektől, mik közül -úgy tudjuk- nem egy terheli lelkedet. Meglehetősen kínos helyzetbe hoztad ezáltal atyádat, hisz szégyenteljes lészen, ha az általad ünnepélyes átadásra hívott követségnek nem lesz mit átaladnia. Nem is szólva arról, hogy különös meggondolatlanságnak tartjuk, a fejék és ez által a birodalom méltóságának dolgát az agg, nem emberi léptékek szerint gondolkodó teremtmények kezébe helyezni.
Mindazonáltal meg kell mondjuk, tudunk a királyné viselt dolgairól, s helytelenítjük azt, mégsem hisszük, hogy ez a dolgok elrendezésének megfelelő módja. Hogy pedig miként tervezzük a felmerült bajokat orvosolni, azt úgy hiszem, egy személyes találkozó alkalmával illőn megvitathatjuk. Mint őszinte hívünk, számítunk lordságod segítségére, s nem különben lordságod is számolhat az Angyaltrónus támogatásával annak érdekében, hogy megszabadítsuk a gonosztól pásztorbotunk alá sereglett országaink közül a legvitézebbet, s legméltatlanabbul szenvedőt. Bízunk benne, hogy találkozhatunk uraságoddal Albarus Fuquette zubogói patrícius és városatya által rendezett bálon, mi a király üdvözlésére, az ünnepi vitézi torna után tartatik.
Az Egyisten áldása legyen rajtad és Tieiden.
Atyai csókkal:
Amatheo Santangelii, pont. Card. Nun. de. Pat. M.”
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#49 » 2018.05.11. 23:33

//A király érkezésének napján-kora délután//

*Melathaust szokásához híven, egy árnyék hangtalanságával állapodik meg a háttérben, miután a lady távozott a lakosztályból. Finom torokköszörüléssel hívja fel magára ura figyelmét*
-Lord Eulisses, futár érkezett úgy egy órája, s tekintélyes levélcsomagot adott át. Úgy hiszem a java báli meghívó, s táncrendek, miknek fenntartott helyeivel a város kiemelkedőbb hölgyei –azaz ha jól sejtem, azok atyjai- kívánják megtisztelni uraságodat.
*A lord tudja, hogy ilyenkor a városban mindegyik magát valamire tartó patrícius, avagy előkelőség bált ad, ki szerényebbet, ki fényesebbet, vagyonához illően. A király mindegyikre meghívást kap, persze semelyikre nem megy el, csupán az ő képviseletében a hozzá közel álló urak valamelyike, mi önmagában is nagy tisztesség. Csaknem tucat ilyen meghívót számlálhat, hiszen ezen estélyek lefedik a király itt tartózkodásának teljes öt napját, így van módja bőven válogatni.*

-Az ünnep alkalmából vívott lovagi torna meghívója is emitt áll. Tisztelettel érdeklődik afelől, uraságod mely fegyvernemben óhajt sorompóba állni.
*Tudja jól, hogy ezen meghívás, csak a protokoll része, s nem várják tőle, hogy valóban kopját, kardot ragadjon. Habár nem ritka, hogy valaki az ő korában is megméretteti magát, ám ők hadat viselt, fegyver alatt megőszült hadfiak mind. Bizonyára köznevetség tárgyává lenne, ha mégis hadakozni állana, ám bajnokot, ki az ő címere alatt vív, minden további nélkül megjelölhet, s indíthat. A vagyontalan, ám de tehetséges ifjú vitézek számosan emelkedtek ki e módon osztályos társaik közül*

- Gerlick királyi titoknok személyes meghívóját is továbbította, miszerint kéri, tegye tiszteletét Őfelsége szerencsés érkezésére rendezett vacsorán, a Palotában. Valóban hálát adhatunk az Egynek, hogy urunk épségben megérkezett. A királyi menet már a Kereskedők szigetén jár, s bízvást állíthatom, ilyen pompás eseménynek még aligha volt színpada e jobbra érdemes város. -*sóhajt rezignáltan, míg tálcára rakja a teáscsészéket, s a kihűlt kannát* - Úgy hallottam, holnapra várják a főatyai küldöttséget is. Megengedtessék megjegyeznem, a Szent Szék egészen érdekes gesztust gyakorol az által, hogy később érkezik, mint maga a király. Bizony elkélne már, hogy hazánk méltósága végre kifényesíttessék..
*Míg idebent a vénlegény sopánkodik, odakint a borissza deákok –kik magukat nagymellénnyel csak „az univerzitás polgárainak” nevezik- már elkezdték a macskazenét. Nyugtalan éjszakának néz elébe a város, ha a nép eddig dugó alatt erjedt indulatai egyszerre napvilágra törnek. Márpedig a bugrisok minden alkalmat megragadnak a kilengésre. Hiába ők ugyan mit sem értenek abból, mi minden múlhat az elkövetkezendő napok eseményein.*
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#50 » 2018.05.16. 22:03

*A levelek az ajtóban megállítják és a Melthaus mondandóját végig hallgatva, másodpercig csöndesen áll. Gondolkozik. Aztán int egyet;*
- Szóljon az inasoknak hozzák vissza a ládámat és pakolják vissza tartalmát. Maradok. A kapitánynak küldessen ki egy kevés pénzt. Keveset. A ma esti láz úgyis feledtetni fogja e fájdalmát, igen hamar. A vacsorára küldjön egy pár sort. Elfogadom a meghívást. Ott leszek. -*a leveleket dolgozójába viteti, hová kisvártatva maga is bevonul.

Bent legelsőnek a báli meghívókat nézi át. Kezében penna és papír. Listát ír, hova megy és hova küld ki egy kisebb-nagyobb uracskát a királyt képviselni. Ha akadnak nagyobb nevek, akik billegnek a jelenlegi politikai helyzetben oda saját magát írja bele, a felkapaszkodott polgárok hivalkodni vágyasára egy nemes származású, fiatal bürokratát oszt be, név szerint bizonyos Eldermannt. Tehetséges ifjú, bár egy kicsit bárgyú. Szép arca van, mulatságos kétértelmű adomákat magolt be és hangosan éljenzi a királyt a pohárköszöntőknél. Ideális vendége lesz ezeknek a báloknak. Akárcsak a szintén rokonszellem, egykori tisztképzős, jó táncos hírében álló, fiatal baka, Walmyn Ostrin, ki számításból csatlakozott a kancelláriához.

Miután elosztotta főleg a két ifjú közt a bálokat (ne mondja senki, hogy Scarletwound a karrier és az ideális mennyasszony megtalálásának útjába állna!) és talán magának is talált egy-két érdekeset, a lovagi torna ügye fölött görnyed egy keveset.

Remek lehetőségként gondol rá, mivel még inkább megtépázhatja Chelley renoméját és helyre teheti sajátját... Bajnok kellene hozzá. Elmosolyodik a hirdetés gondoltára, mikor eszébe jut a lady szellemessége… Ülni hagyja a kérdést. Akadhat még ifjú, aki méltó a hollós címer alatti harcra.

Utoljára ír még egy levelet…
Aztán készül az estére. A királyi lakomára…
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég