Akadémiasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#31 » 2018.04.22. 15:48

*A lord szavai mintha hájjal kenegetnék a polgármestert. Ki lehetne ékesebb példája a saját tehetségén való boldogulásnak, mint Balathar Fynsteris. Bárha dinasztiája sosem szenvedett szükséget és képes volt még akkor is profittal könyvelni, ha pályatársai köntösüket szaggatták meg dühükben egy félresikerült üzlet miatt, mégis ő családjának egyetlen alkalmas sarjadéka, ki előkelő méltóságot szerzett érdemei -és nem csekélyebb tehetséggel kamatoztatott vagyona- által. Ő az, s nem más, ki most Zubogó árumegállító jogáról -hovatovább tán a korona sorsáról- alkudozhatik nálánál nagyobb urakkal. E gondolatai felett érzett elégedettségében simogatja potrohát gyűrűs kezével. A feketeleves újdonász hóbortjának -"Karagáj méreg,piha!"- csak félszívvel hódolt mindig is, ám az alkalom nem engedi, hogy visszautasítsa a kínálást. Töméntelen mézet csorgat a lévbe, hogy az úrnak nyilván elfutja arcát a fintor e szentségtörés láttán*
-Akkor hát a méltóságos Ház joggal számíthat Zubogó álhatatosságára, mind mi lakóniak hűségét, mind mi tárházainak bőségét, mind mi falainak erejét illeti. Mi eddig is ellene mondtunk a felforgatásnak, pártütésnek! Ha a király méltatja megjutalmazni soha meg nem ingott híveit, úgy a város polgárai sem felejtik el meghálalni az atyai törődést. Sőt!-*emelkedik ültéből oly emelkedett komolysággal, mi nagy államférfiak sajátja*- Én magam erősítem meg újbóli eskünket dicső Barad királyunknak, amint falaink mögé ereszkedik! -*a fogadalom pecsétjeként hajtja ki a kávét a porcelánfindzsából*
-Nos akkor drága barátom, nem is zavarom tovább, hisz hosszú út áll uraságod mögött, bizton lepihenne, s mint látom vacsoráját is egyedül kívánja elkölteni.-*jegyzi meg az asztalon szinte szűzen árválkodó étekre bökve, mélysejtelmű mosollyal* -Lelje kedvét az ünnepségben, s az azt követő mulatságban lordom, hisz az Egynek tetsző az, bármit is mond az eklézsia!-*csettint Melathaustnak, ismételten visszanyerve úrhatnám kapkodását,hogy az inas kelletlen segítse fel köntösét* -Adja át forró üdvözletem a hazaiaknak Feketevölgyben! Ha arra visz utam -noha a teendőim számosak, és szeretett városunk dolgai is húzzák vállám, hisz tudja hogy van ez- alkalmasint meglátogatom! Az Egy adjon nyugodalmas jóéjszakát!
*Azzal behízelgő mosolyának emlékét Eulissesre hagyva, sietve távozik a Törvénypalotából.*
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#32 » 2018.04.22. 23:19

- Ostoba, felkapaszkodott jobbágy. - *mondja maga elé, miután a város első embere távozik. Még egy ideig ül némán. Gondolkodni próbál, de szeme akaratlan is a kiöntött kávén függ. Egyértelmű tiszteletlenség... Üresfejű mihasznák marcangolják a királyságot ott, ahol tudják, miközben úrnak képzelik magukat. Bosszantó egy népség!
A csendes elmélkedés csendes mérgelődéssé züllik. Arca elkomorul, mellkasában érzi a haragot. Nem tudja már, hogy valóban a polgár nagyképűségén vagy valami máson húzta fel magát, de nem hagyja, hogy szolgái embernek lássák
.*
- Dobja a tűzbe az ételt. -*hangzik a parancs, ahogy felemelkedik a székből.* - Dobja. Megkeseríti az ízét az ilyen féreg magatartás. Vitessen egy kupa vizet, cipót és véres húst a szobámba. Miután elolvastam a leveleket eszem. Valószínű még egy ideig ébren vagyok… - *s valóban indulna a levelekért, ám két lépés után visszafordul.* - Tudja mit? Ne tűzbe dobja az étket, hanem adassa a szegényeknek a környéken. Mostanság úgy is divat ételt osztani. Adják át a tabardosok. Rájuk fér egy kis charitas. No meg, jó hírnév...

*Még mindig haragosan elindul.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#33 » 2018.05.02. 15:21

*Melathaust mosolyogva biccent a parancsra, láthatólag ínyére van ura adakozó kedve...vagy csupán a pazarlástól berzenkedő vetomann lelke nyugodott meg, hogy nem kell a tűzbe vetnie a vacsora maradékát.*
-Az Egy fizesse meg lorsdágod nagylelkűségét.
*Azonnal csomagolni kezdi az étket, míg Eulisses magára marad a helyre csomaggá rendezett, szalaggal összekötött leveleivel, mik távolléte alatt érkeztek.
A legkorábbi Fekete Völgyből jött. Számvevője rajzolt gyöngybetűivel adja tudtára, hogy a féléves adó az Egyistennek hála rendben beérkezett, a jobbágyok kezesek voltak, erőt sehol sem kellett alkalmazni. A jószág és az uradalom rendben gyarapszik, csak az átkozott nádipatkányok ne szaporodtak volna el ennyire. A helyi gyerkőcöknek megengedte, hogy összeszedjék őket a magtárak és az istállók körül. Az elfogott férgeket szabadon elvihetik, bizonyára a faluban örvendenek a főtt patkányhúsos pitének, mi még az urak asztalán is illő csemege.
A következő levél a kancellária pecsétjével van ellátva,másfél hete írták, s gratulál lord Scarletwoundnak főkancelláriusi kinevezéséhez. Egyben tudatja vele, hogy királyi főtanácsosi címét visszavonták, mely betöltetlen marad ellenkező rendelkezésig. A címért sokan vagyonokat fizetnének a birodalomban, de a lord tudja, hogy aljas intrikának esett áldozatul. Bár az országos igazgatás dolgai közvetlen keze alá tartoznak, de a király belső köreibe nincs többé oly szabad bejárása, mint eddig, nem tárgyalhat a király nevében, s aláírási jogkörrel sem bír többé a királyi rendeletek tekintetében.
Winmore levele következik, miben arról tudósítja "Kedves Gyermekét", hogy a Vörös Királynő átadására rendezett ceremónián minden bizonnyal Seraphion herceg is megjelenik majd, méghozzá rangrejtve. Egyenest Öregcselléről érkezik, hogy nagybátyja tudtával, vagy anélkül, nem sejtheti, de zarovari uraknak adják ki magukat inasával, minden bizonnyal el kívánnak vegyülni a sokaságban és olyan szórakozás után nézni, mi rangjából adódóan tiltott gyümölcs volna számára. Winmore a herceg érkezését épp holnap hajnalra teszi.
Noella Scarletwound, Eulisses unokahúgának levele a következő. A hölgy keserves panaszt zudít nagybátyjára, miszerint férje a Koronaékkő-tartományábéli Fretgar Holibert nemtelenül bánik vele. Tudja jól, hogy egy asszonynak viselnie kell ura természetét, bármilyen legyen is az, de ami sok az sok. Újszülött gyermekét elszakították tőle, s verés a válasz minden feltett kérdésére. Nevének méltósága nem engedheti, hogy e gyalázat tovább folytatódjék, így elhagyta férje házát és útnak indul Fekete Völgy felé, hogy kegyelmes bátyja oltalma alá fusson.
A legutolsó levelet alig öt napja íródott, gyűröttségéből ítélve lóhalálában hozták. Winmore ír benne kapkodó sorokat, miszerint induljon a fővárosba olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Lagún követség érkezett Koronaékkőbe, hogy kivizsgálja Andrea Galeotti halálának körülményeit és egyben követelje a korona által felvett kölcsönök egyösszegben történő megtérítését, kamatokkal együtt. Winmore aggodalmát fejezi ki az esetleges következmények miatt, mik beláthatatlanok, tekintve, hogy a kincstárnak nincsenek mozgdítható tartalékai. A tárgyalásokat Othmar Chelley vezeti.*
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#34 » 2018.05.06. 13:15

*A levelek elolvasása után eszik, majd heves írásba kezd. A terv összeállott. Már csak a megvalósítás hibádzik. Sietve körmöl, de még így is betűi irigylésre méltóak. Sok-sok levél születik két óra leforgása alatt némelyik két-három sor, némelyik hosszabb. Az igazán fonots személyeknek Scarletwoud-címeres pergament használ. A zugüzenetek és a felhatalmazások egyszerű papírosra kerülnek.

A legfontosabb levelek következnek.

A hű szolga, a nem túl beszédes Marvin, fontos feladatot kap. Keresse fel a leírás alapján a fiatal herceget és nyújtsa át neki ezt a kis üzenetet. A hangsúly a diszkréción - ez az ukáz.

Kép

Egy szolgát még ennél is fontosabb feladattal, mihelyst a király beveszi magát a várba a következő üzenetet adja át neki. Keresse, amikor egyedül van. Nem lesz nehéz.

Kép

Az itteni papja is komoly feladat végrahajtója. Fel kell keresnie a Szentatya követét és átadnia a következő levelet.

Kép

Ezután hollómestert kér. Átadja neki a lepecséltet leveleket és megadja a címeket.
Ezek közül Halfdané:

Kép

Vesnáé(megfelelő, Vesnának megtanított, titkos jelekkel ellátva. Ránézésre egyszerű levél és érdeklődés a hogyléte felől. Ám, ha az egykori hercegnő magányos lesz és tűzhöz közel tartja a lapot, a hátulján olvashatja az igazi üzenetet):

Kép

és a birtok ügyeit intéző Valter Scarletwoundé:

Kép

Végül a hajórendelés, a felhatalmazások és kérelmek megírása következik. Az estét egy körözés megfogalmazásával zárja. Ezután lefekszik, míg szolgái összekészítik az útravaló csomagot.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#35 » 2018.05.06. 16:58

//Eulisess érkezésének másnapja, a délelőtt közepe//

Mintha csak úr lovagolna be a magas, ódon épület udvarára. Pedig karcsú teremtés üli meg a gyors léptű kancát. Könnyed lovaglásra indulhatott a feszes fekete nadrágban, az enyhe tavaszi időre való tekintettel térdig érő, felsőtestén szűk, deréktól laza hullámokban bővülő fekete és vörössel hímzett kabátban. Fején csinos kis kalap, bohón féloldalasan, a fekete csipke inkább dísz rajta a fekete masni mellett.
Nincs egyedül. Három megtermett vallet férfi kíséri felfegyverezve, hisz a város most oly zavaros. Azt, hogy kifélék, nem jelzi lobogó, csak a tabardok és a lovak takarójának mintája: ezúttal fekete alapon tekeredik az ezüst sárkány rajta. Így indultak el fél órája a Korona nagyed kastélyából, ahova lady Ludmilla a reggeli órákban érkezett. Beletelt egy kis időbe, mire a női toilettel elkészült, hogy ne lószagúan, hajnali vágtától csatakosan találkozzon a kegyvesztett nagyúrral. S de hosszú napja lesz még....
Most mégis az Igazságügyi Palota udvarán fékezi rakoncátlan lova léptét, hogy az őgyelgő inasokat és deákokat fel ne lökje, míg a törvény és rend ez öreg szentéjének magas lépcsőjénél megáll, és lecsúszik a nyeregből. A kantárt egyik kísérőjének adja.
- Elhúzódhat. A sarkon van egy jó fogadó, ott várjanak meg! Kerüljék a délelőtt már kapatos deákokat!
Ezzel indul el fel. És úgy érzi, azóta várja már egy inas az ajtónál, hogy a saját házából elindult.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#36 » 2018.05.06. 17:39

*A kísérethez hozzácsapódik pár hollótabardos legény is, persze illő távolból, követve őket. Tisztelet jele-e vagy az óvatosságé, az már a társaság tagjainak fantáziájára van bízva. A környék mindenesetre tudja már a módit. Akit a hollósok kísérnek, azt nem éri meg követni, mert azok hamar felkapják a vizet. Így a hölgy és kísérete inzultus nélkül érheti el a Palotát.
A kétszárnyú bejáratot pedig a városi őrök nyitják ki a grófnőnek. Két libériás szolga éppen kifelé igyekeznék az épületből kezükben a már ismert utazóláda, de a megjelenő nemes miatt falhoz húzódnak és ott húzzák ki magukat, kerülve a szemkontaktust. Mögöttük pedig megjelenik az inas, kire lady számított. Az udvar szokása szerint pukedlizik és üdvözli a vendéget
.*
- Üdvözlöm az Igazságügyi Palotában. A főkancellárius úr önt várja. Kérem, kövessen. - * azzal sarkon fordul és egyenlő, kimért lépésekkel elindul a negyedik emelet felé. Útközben a lady elhalad egy terem előtt, hol kihallatszik a teremszolga monoton szólama*:
-…kéretik a védelmi beszédét mondja el Horge úr…. -*ezen kívül semmi érdemleges nem történik, míg elérik a negyediket, ahol bevezetik a könyvespolcokkal díszített szalonba. A kandalló vidáman ropog, fölötte a király szigorúan szemez bárkivel, ki ránéz. A tűztől előtt két karosszék pihen. Az egyikből az ajtó nyitására feláll lord Scarletwound.
Az egynapi borostától és a kevesebb alvás utáni táskáktól a szeme alatt, egészen rendezetten néz ki. Ruhája frissen kefélve, haja szépen fésülve, úti csizmája fényesre tisztítva. Közelebb lép és meghajol maga is, miközben elkéri a vendég kezét és csókot lehelne annak gyűrűjére.
*
- Nagy öröm, hogy végül személyesen idefáradt, kedves grófnő. Fogaljon helyet. Nem maradok soká, de nem szeretném, ha sajgó lábbal indulna útra házamból. -*kínálja fel a másik karszéket.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#37 » 2018.05.06. 20:34

Leveszi kesztyűjét, és illőn meghajol, ahogy az úr kezet csókol neki. Aztán a felkínált helyen helyet is foglal.
- Úgy látom, hogy atyám vendégszeretete oly marasztaló volt, hogy sok mindenről le is csúszott, báró úr. A Főkamarási cím is megtisztelő, de inkább olyan, mint elvenni valakitől az aranyérmét, és ezüst dukátot adni helyette.
Hamar a dolgok közepébe vág, meg kell hagyni. Nagyot sóhajt, őszinte sajnálkozással.
- Mit mondhatnék, amit nem fogad gyanakvással? Nem sejtettem, hogy mi okkal látja vendégül atyám. Korai hazatértem sem önszántamból történt... s őszintén szólva, ha sejtettem volna is, hogy milyen ligák alakulnak az ország bajos ügyeiben, sem tehettem volna semmit ez ellen, és az Ön megsegítésére, ha már egyszer a perzselő hevű vendégszeretet körbevett minket. Remélem, hogy azért ebben a kényelmes börtönben nem okozott jó atyám semmilyen súlyos vagy maradandó testi kellemetlenséget Önnek!
Valahol persze sejti, hogy ha már ilyen szépen szőtte a pók a hálóját, amelybe a légy ragadt, nem volt olyan ostoba, hogy kellemetlennek tüntesse fel a végén az egészet, mint szívélyes vcendéglátás.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#38 » 2018.05.06. 20:59

*Elcsodálkozik a nő nyíltságán egy pillanat erejéig. Majd ő maga is leül a karszékbe. A libériás inasok szinte azonnal tálcán hoznak egy csésze gőzölgő teát.*
- Melegedjék át grófnő. Sokat utazhatott. -*kezével int a szolgáknak, távozhatnak. Miután egyedül maradnak a lord folytatja.* - Mit édesapja tett megbocsájtható, de nem feledhető. Megértem, hogy lányának és dinasztiájának jobb sorsot szeretett volna, viszont egy régi barát ellehetetlenítése lehet, hogy túl nagy ár volt ezért…Nos, de nem ezért hívattam ide. Nem is a teáért, s nem is új címemmel akartam kérkedni. Nem. Találkozásunk célja egészen más természetű. Javítson ki, ha tévedek, de ön nem repes az örömtől, ha arra gondol, hogy Chelley gróf öccse szeretne az ön férjura lenni. Vagy tévedek?
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#39 » 2018.05.06. 21:15

Nem emiatt hívatta? Ezen valahol viszont ő lepődik meg, hisz mégiscsak ki van legközelebb a bosszúra és a felkérdezésre? Nah persze... ami késik, az nem biztos, hogy múlik is.
A teát köszönettel veszi... legalább élénkíti, hisz korán kelt, és későn fog feküdni.
- Báró Úr! Ugyan ki ne örülne, ha ilyen jeles kérő jelentkezik... holott csak egy özvegy a birodalom legkiesőbb és egyik legveszélyesebb tartományában? - Apró mosoly jelenik meg ajkain. - És ha lenne is valamely asszony oly háborodott, hogy nem örül, sajnos... senki más kérője nem akad birodalom szerte.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#40 » 2018.05.06. 21:33

*Ilyen elmés fanyarhumor nem jellemző az apára. Ezt vagy anyjától örökölte, vagy az élet tanította. Hátradől a székben és a tüzet figyeli.*
- Nekem az elsődleges feladatom Egrónia védelme. Olyan harctéren, ahol nem elég levágni az ellenfelet. Mert sokan haláluk után is képesek visszacsapni… S ezen a harctéren a legnagyobb veszélyt jelenti most Chelley. A királyságra, az Eldalos-házra és akár tetszik, akár nem Harmatföld törékeny egyensúlyára is. -*ránéz a beszélgetőtársára.* - Tudom grófnő, hogy mi különbözünk és valamelyest hasonlítunk. Ez a legrosszabb, ami emberi kapcsolattal történhet… Viszont a királyságnak szüksége van önre. Ha most sem tévedek, akkor önnek is a királyságra? Csak akkor tudjuk letörni a vörös gróf szarvát, ha segíti a királyságot. S csak akkor mondhat következmény nélkül nemet erre az erőszakra, ha ön mögött áll Egrónia... Érdekszövetségünk alapját ím, vázoltam.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég