Akadémiasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#21 » 2018.03.16. 15:40

* Félszemű Jeorg, a Scarletwound-címeres talpas kapitány hollófészek-szakálla beleremeg, ahogy a tolongókkal ordítva, bodzafa furkóval próbálja őket hátranyomni alig féltucat emberével, hogy a lordot bele ne taszítsák puszta tömegükkel a vízbe. Végül, hogy alig akarnak tágulni, tehetetlenül fordul ura felé*

-A bocskorosok megneszeltík a jöttít és úgy sereglettek ide, mintha a Próféta írkezett vóna közibük!-*próbálja túlharsogni az izgatottan morajló, kacagó, fogadkozó sokaságot.*- Az Egy hozta lordságodat! Javallom idvezülje űket, méltómód, mert a vígín még agyonnyonnak minket!

*Ahogy pediglen lord Eulisses a kövezett partra lép, még szólásra sem kell nyitnia száját, máris vivát harsan a kisurak tömegéből. Süvegek (nyusztprémesek és szőrgubák egyaránt) reppennek a levegőbe, kardok, szablyák suhannak ki hüvelyükből és csillantanak fáklyafényt az éjben.*

-Vivát Scarletwound..!
-Éljen a zarovari köpedéken bosszút vevő!
-Szózatot kegyelmes úr...!
-Halljunk szót, rajta!
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#22 » 2018.03.16. 20:48

*Az értelem kihallása a zúgó tömeg száz szája és száz hangja közül a hosszadalmas út után nem könnyű feladat. Mégis, mikor ez sikerül, s a szódarabkákból összetevődik a valóság, az idősb úr falfehérré válik és vasmarokkal kell megszorítania a korlátot el ne essék. Pillanatokig a zajok elhalnak, fülében csak saját szíve dobbanását hallja és forog vele a világ.
Miután visszanyerte önuralmát veszett pillantásokat vet Jeorgra, ki aggódva közeledni mert hozzá. Miután a félszemű strázsa visszábblépett, körbetekint.

Aljanép. Lesüllyedt nemesség. Arcukra van írva.

Mindig tökéletes maszkja ezúttal sem hagyja cserben, kiválón elrejti az undort, amit az összeverődött csőcselék vivátozása okoz.
Nehéz gondolatok szállják meg. Sok mindent nem ismer még az üggyel kapcsolatban, nem tudhatja, mennyire ismertek a részletek…sejtése szerint erre leginkább ráváró egy hófehér borítékban fogja megtalálni a választ, rajta a királyi pecséttel. Jobb lesz nem elveszíteni a bocskorosok bizalmát, de úgy, hogy ne is vállalja nyíltan a „zarovari köpedék” megölését magára…

A kecske is jóllakjék, de a káposzta is megmaradjon.

Emeli kesztyűs kezét és jobb híján egy biztos ládára áll, hogy kiemelkedjék a többi közül. Bár az öltözete ezt már megteszi. Ennek a szedett-vedett csoportosulásnak sokszor egyetlen vagyona önnön kutyabőre.

Leginkább valletarcú a társaság. Akkor Ködvadon hálás téma lesz..
*

- Barátim. -*kezdi el.* - Ne engem üdvözöljetek -*a bocskorosfajta jobb szereti a közvetlen szót.* - magatoknak jár a tisztelet, hiszen Ködvadon rémségeit tartjátok vissza, tartották vissza apáitok, s azoknak apjaik, s így volt ez mindig mióta egron az egron! Gyönyörű földetek van, meglátszik, hogy becsülitek. De higgyétek meg nekem, nem azért vagyok itt, mert élvezni szeretném híres vodkátokat, sajnos nem. Az Egy nem osztotta nekem e kegyet. Azért vagyok itt, mert a király félti a jó harmatföldieket. Most a vész nemcsak Ködvadon felől érkezik, hanem máshonnét. -*sötétben hagyja őket e téren. Az lesz a leghatásosabb, ha maguknak magyarázzák meg, ki az ellenség. Aztán majd később ellehet őket igazgatni e téren…* - Van-e oly merész a haramtföldi, hogy egyszerre küzdjön Ködvadonnal és mással is? Egyszerre tekintsen jobbra is, meg balra is? Két karddal a kezében? Hogy megfeleljék az édes haza hívószvára, ha kell? Vagytok-e ily legények? -*megvárja a választ.* - Ünnepeljétek hát szép Egróninánk, szerelmetes hazánknak utolsó igazkatonái! Mert a földünk addig nem vész el, míg van ki kardot emeljék érte! Éljen Egronia! -*emeli magasra kezét megvárva az óvációt.

Majd Jeorgékkal visszatér az Igazságügyi Palotához hintaján, hol a magányban nyugodtan megsavanyodhat az arca…
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#23 » 2018.03.17. 15:36

*A gyújtó szavakra harsány rivalgás válaszol, hogy immár a jó polgárok is az ablakokban csüggnek az esti zajgást hallván. Scarletwound hintaját nótaszóval kísérik egész a Törvénypalotáig, a menethez immár a kíváncsi utcanép is csatlakozik, kik tán nem is tudják kit kísérnek, s miféle ez a Scarletwound, de a lelkes hevület átragadt reájuk is. A hintó mögött utcahosszan sorjázik a nép, a kardnemeseken kívül utcanők, koldusok, deákok és ingyenélők, kiknek a király érkezésére idesereglett jövevények erszénye miatt amúgy is jól megy sora mostanság. Ám, hogy az ismeretlen hintóból se alamizsnát, se kenyeret nem osztanak, a nép a Törvénypalota előtt már hígulni kezd, végül pár tucat szabadlegény marad csak, hogy utolszor kezet rázzanak a lorddal és biztosítsák el nem múló tiszteletükről.
Végül Jeorg türelmes káromkodásaitól leszerelvén hagyják az urat szállására távozni, mit már előkészítettek fogadására.*
-Az Egyisten hozta Eulisses úr! A legényt már elküldettem vacsoráért. -*Az úr két terítéket lát a damaszttal borított asztalon, mintha vendéget várnának. Melathaust, a wetomann inas készséggel lesegíti az uraság köpenyét, míg beszámol mindarról,mi a lord távollétében történt. Régi szolgája ő urának, kellően talpraesett, hogy gazdája rábízhassa ügyes-bajos dolgait* -Már vártuk kegyelmedet, akkora csődület van a városban, mint tán soha. Az ünnepség előkészületei megkezdődtek, persze ezzel temérdek hitvány fráter is ideözönlött, így jónak láttam megkettőzni a fegyvereseinket, utólagos engedelmével. Na meg a pletykák is terjengenek, sohasem lehet tudni..*-hirtelen nyelvére harap, majd terelvén a szót, folyatja*- Disadorát a cselédlányt el kellett küldenem a távollétében. Bár küllemre megragadó, de rajta kaptam, amint az úr ezüst porzóját rejtegeti a köténye alatt. A levelei az asztalán várják, hiánytalanul átvettem őket, míg odavolt...és még valami...-*kezd bele láthatón kínlódva*-Balathar Finsterys polgármester, hogy hírét vette érkezésének, azonnal befogatott és minden bizonnyal már útban van ide..
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#24 » 2018.03.18. 00:53

*Még mindig savanyún lépdel fel az őrök által kísérve a negyedikig. Az ott megjelenő szolga mondandójával az asztalhoz kíséri, melyen két a teríték szemöldökének megemelésére készteti. Választ kapva a rendellenességre engedi, hogy levegyék úti köpenyét, kihúzzák székét, majd helyet foglal.*
- Akkor kénytelen leszek megvárni a kellemes asztaltársaságot. -*az utolsó két szót megnyomja.* - Csak tudnám, miért mindig étkezés előtt indul el hozzám? Háromszor járt ezidáig e rövid idő alatt itt, s háromszor ült asztalomhoz. Lassan külön helyet kell fenntartanom neki… Már így is hasonlatos egy töltött galambhoz, önuralma a vendégszerepben pedig jócskán alábbhagy. Legutóbb is legalább két személy helyett evett… Na és azok a roppant mulatságos adomái? Azokból soha ki nem fogy? Adná az Egy, hogy egyszer végére érjen a fabatkát sem érő históriáinak...! -*átlagnál cinikusabb hangja sokat elárulhat a régi szolgának, jobb ilyenkor finomabban kezelni.* - Ámde lássuk, ezúttal mit akarhat, az ingyen ételt leszámítva... Ami pedig azt a szolgálólányt illeti, remélem, a poroszlóknak adtad át nem pedig elengedted? Bizalmamat élvezi mindaz, ki itt szolgálhat, nem szeretem, ha csalódnom kell. A levelekkel később foglalkozom, félek, beárnyékolnák ezt az amúgy gyönyörű, csillagfényes éjt. -*ismét gúny.* - Ameddig várjuk a tisztes polgárurat, mesélj csak mi történt ezeddig a városban? S milyen pletykák terjengnek...? -*olyan pillantást vet a szolgára, melyből olvasható a régi üzenet; ha szükségesnek látja, küldje el a felesleges személyzetet az étkezőből.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#25 » 2018.03.21. 18:59

*Melathaust szálegyenes, méltóságteljes tartásával állapodik meg ura jobbján. Arca szokásos rezzenetlenségben, pillája félárbocra eresztve, mintha ugyan nem is érdekelnék a világ körötte történő dolgai, de Eulisses nagyon is jól tudja, hogy a látszat nem is lehetne ennél csalókább. Színtelen, hivatalos hangon kezd mondandójába*
-A király érkeztére sokféle nép, sokfelől érkezik Zubogóba. Lebzselők és főrangok egyaránt, így egy csapásra felszöktek az árak városszerte, uram. Ritka errefelé a tömegeket megmozgató esemény, így némelyek egy hét alatt kívánják megcsinálni a szerencséjüket. Az a hír járja, hogy a városi céhmesterek két héttel ezelőtt összeültek az Aranylúd vendéglőben, s megállapodtak arról, hogy az áraikat egyaránt másfélszeresére növelik. Ha engem kérdez kicsinyes és nemtelen cselekedet ez a részükről, csupán reménykedem benne, hogy az így szerzett bevételből becsületet is vesznek majd maguknak.-*fintorítja el orrát megvetően a lakáj* -Azonban nem csak a céhesek kívánnak meríteni a zsíros fazékból. Pár nappal ezelőtt vándorkereskedők karavánja ütött tanyát a keleti kapun túli páston. Mindenféle népség akad közöttük: romani kovács, szluzsnik üstfoldozó, alvidéki borkereskedő...csupa szedett-vedett pária. Valóságos sátorvárost vertek fel odakint, de ponyvájuk alatt a legkülönbözőbb árukat is megtalálni, alig fele áron, mint amennyiért a Kereskedők szigetén. Azt suttogják a rossznyelvek, hogy Zavysa Wodvora a kufárok vezetője.-*lord Scarletvound ismeri e nevet, a volt aranyosváradi hóhér a nem hivatalos hírek szerint a kelyhes lázadókhoz állt át, s a Hegyi Király egyik legveszekedettebb alvezére volt. Élen járt mind a csatában, de a rablásban és sanyargatásban is.*
-A céhek szinte tajtékoztak, amikor hírét vették a kufártábornak. A város ugyan semmit nem tesz ellenük, de ismervén a wallet-fajtát, nem csodálkoznék, ha egy nap a fejükbe vennék, hogy maguk takarítják el őket a közelből. Elvégre a céhek fegyvernek és markos legényeknek nincsenek híján.
-A tömeggel persze a gazemberség is megszaporodott. A tömlöcökbe már alig fér a tolvajokból, rablógyilkosokból, üzérekből és garázdákból. Szinte minden harmadnapra jut egy akasztás, vagy kerékbetörés. A darabontok okulásul felállítva hagyták a bitót és a kereket.-*s valóban, a lord a Törvénypalota mellett szégyenketrecben darvadozó gazokat is láthatott világ csúfjára rongyosan fagyoskodni* -Ám azt suttogják, hogy a kivégzett latrokat haláluk másnapján vígan látták mulatozni az Álomváros utcáin...ami persze nyilvánvaló badarság.-*teszi hozzá, ámbátor mintha maga is elgondolkozott volna a dolgon*
-Tán lordságod is tudja már, hogy Lizwetha királyné, urunk előtt járva három napja már a városban tartózkodik. Élelmet oszt a nincsteleneknek, sorra látogatja a szegényházakat és ispotályokat, s virrasztásokon vesz részt a Katedrálisban. Azt beszélik, csak az első napon két szekérnyi kenyeret osztott szét, s amikor marakodás támadt a pórok között és a Veres Darabontok siettek a védelmére, maga állt eléjük, hogy testével védje a koldusokat! Hát nem csodálatra méltó? Hitte volna uraságod, hogy a pletykák ellenére ily jámbor asszony a királyné? Tán alapja sem volt mindannak, mit reá kiabáltak az utóbbi időben, vagy csak a kolostorban fordult igazán az Egy felé? Mindenesetre a nép rajong érte, hiába szólt kígyót-békát rá alig 2 hónapja.
*Ekkor súlyos léptek zaja hallatszik odakint, a lépcsők szinte felsírnak a csizmák alatt, s a lord már hallja is Balathar Fynsteris semmivel össze nem téveszthető okvetetlenkedését, ahogy a fogadására sietett szolgálót egzecíroztatja*
-Csak óvatosan azzal a köpönyeggel, a szegélye csemelet...! Hamar, hamar leány! Remélem nem hűlt még el a vacsora...Hagyd, nem kell engem bejelenteni, lord Scarletwound jó barátom, biztosan vár már reám...!- *s ekkor kivágódik a lakosztály ajtala, s feltűnik benne a polgármester fagy (és szesz) csípte, mosolygó tányérarca a rajta ékeskedő helyke bajusszal.*
-Jó lordom! Hát épségben megérkezett? Ilyen cudar időben, hogy még a tavasz is emígy kéreti magát, bizony nem tréfadolog az utazás.Főként az ön korában...-*azonnal parolára indul, s ha Eulisses nem nyújtja kezét, akkor is elkapja azt* -Remélem jól szolgál a főkancellista uraság egészsége!-*a megszólítás több,mint meglepő, mintha a polgármester nem volna tisztában Eulisses főtanácsosi kinevezésével. Ám még meglepőbb a behízelgő, már-már kárörvendő vigyor, mi elömlik a wetomann lepényképén.*
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#26 » 2018.03.27. 19:16

*Figyelmesen hallgatja a szolgát. Mikor odakintről hallja a vendéget, csak a szemét forgatja. Nem nagyon van kedve ezzel a pipogya alakkal elkölteni egy vacsorát, de pozíciója fontosabb annál, mintsem megsértse. Gyengén, mihamarabb elhúzva a kezét fogadja a polgárok közt dívó kézfogást, de rögtön utána meg is törli a kezét, amíg a várostyának a tányéron függ a tekintete. A címelrontás fel sem veszi.*
- Üljön le és legyen a vendégem. -*hangja nem a szívélyes vendéglátóé.* - S közben beszélje el, mi hozta szerény hajlékomba.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#27 » 2018.04.02. 15:28

*Fynsteris azon mód nekiül, s úrhatnám módon csettintget Melathaust felé, a vendég ideért, immár a tálalást megkezdheti. A lakáj arca kifejezéstelen, csupán szája szegletében mélyednek el a ráncok, miből gazdája jól tudja, milyen gondolatok járnak ammanak fejében. Miután az asztalkendőt gallérja mögé gyűrte,s hozzálát az orjalevest kanalazni nekikezd mondandójának*

-Éppen időben érkezett Főkancellárius uram! -*újfent ez átkos tévedés* -Már-már azt hittük, addig késlekedik, hogy a ceremóniát uraságod nélkül kell megejtsük! De lám, az öreg Kopónak még a régi a szimata, megérzi mikor jön el ideje az alkalmatos belépőnek, nemde? -*nevetgél jóízűen. Az, hogy Eulisses gúnynevével ily bátran mer tréfálkozni, vagy nagyon közvetlen barátság, vagy felettébb bátor arcátlanság tanújele*

-Hallottam, hogy illőn fogadták a Vámszigeten, ugyan kinek ne lenne ínyére az ilyen üdvözlés? Egyébiránt pedig már annyian érkeztek a nagy eseményre, hogy alig férnek meg a falak között. Még Kócsagosban és Csalogányban is bezsuppoltak a tisztességesebb házakhoz, hát képzelheti lordságod.-*két fogás között borhoz tartja kiürült kupáját.* - Még akik azt mondják, Fynsteris polgáratyáé csak az igazán könnyű élet! Most bizony aligha lennének a helyemben. Az a sok nyűg a lebzselőkkel és a rosszban járókkal, a rengeteg dolgos kéz, mi a Templomszigetet tisztán tartja. A tüzijáték és egyéb cifraságok, a virágok miket télvíz idején messze délről kell beszerezni, a Párbalykert pástjának felkészítése az ünnepi bajvívásra, szálfák az ácsoláshoz, a temérdek lábasjószág, bor és vodka az ünnepi lakomákra. A méltó paloták bérlése a méltó vendégek szállásául. A szakácsnék, ínyesmesterek, zenészek, jokulátorok, étekfogók, rimák, mind mind a város pénzét apasztják!-*vizslató tekintettel méregeti az asztal túlfelén ülőt*

-Képzelje lordságod, a Szentatya nunciusa külön udvartartást hoz magával, vagy százötven főt, s a maga körmönfont módján, de ragaszkodik hozzá, hogy a várpalotán belül találjunk nekik szállást, közvetlenül a király szomszédságában. Már egy hónapja tartanak a munkálatok, hogy rendbehozzuk a háznagyi kastélyt, mi vagy egy évtizede lakatlan áll, s alkalmasint magtárnak használtuk. -*a polgármester arcán immár nyoma sincs kedélyeskedésnek, annak helyét egyedül a hideg számítás vette át*

-Ha lehetek őszinte, majd megesz a kíváncsiság, hogy megtudjam végre, a Főkancellárius úr mivel tiszteli meg Zubogó városát kárpótlásul a tetemes kiadásokért, amibe az udvar e parádéval verte a városi kincstárat?
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#28 » 2018.04.09. 21:36

*Három, nehéz kanál után elmegy az étvágya. Összekulcsolja a kezét, míg a vendég szónokol. Vet egy jelentőségteljes pillantást a hű szolgára, jelezve; este eszik még valamit, de míg ez itt rontja a levegőt… Nem ez az első eset, mikor ezt meglépi, ám jobban szeret csöndben étkezni. Ha pedig el kell viselnie a társaságot, akkor szereti, ha az nem ilyen közönséges.
Az előadás alatt szokott arcát mutatja, viszont idegeire megy a felesleges, szófia beszéd. Annak végeztével, enyhén megcsóválja fejét. Nem elég, hogy címét többedjére rontja el, immáron biztosan önnön tudatlansága okán, de még polgármesterként is illúziókba ringatja magát.
Rövid csöndet igényel, amíg átgondolja, hogyan lehetne szót érteni ezzel a felkapaszkodott közemberrel.
*
- Biztos vagyok benne, nagyon jól tudja, hogy Zubogó városa önálló és sem a király, sem a Korona nem tartozik semmiféle egyéb szolgáltatással felé a védelmen és függetlenség biztosításán kívül. Ellenben szabadságjogokkal rendelkezik, amiket kihasználhat. Legyen ötletesebb és bátrabb, ami ezeket illeti. A tanács a helyzet nem mindennapi voltára való tekintettel hozzájárulást gyűjthet különféle címek által. Városbelépési díj, hídvám, magasabb helypénz a kofáktól, általános fesztiváldíj… és hasonlók. Én nem vagyok tárnokmester, nem tudok ebben segíteni. -*korty víz.* - De ne feledje ez egy páratlan lehetőség Zubogónak egy olyan szerep megszerzéséhez, ami történelmi jelentőséggel bírhat. Egy jó tanács; ne haragítsa magára feleslegesen a nagyurakat holmi koldulással. Sem a királyt, sem a Szentatya száját. A kiadások, ha jól időzít megtérülnek. Jusson eszébe a régi mondás; pénz mindig van. Csak tudni kell a módját a megszerzésének.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#29 » 2018.04.13. 23:34

*A polgármester kedélye joviális kuncogásban tetőzik. Hörpöl egyet borából, majd ujjait öszvefonja potrohán, ártalmatlan bazsalygással függesztve vizenyős szemét lord Scarletwoundon.*

Igaz, igaz, koldusnak való, hogy aprópénzért könyörögjön. Nem is vetemednék ilyes dologra, s különben is, a rézérmék húzzák csak a halaskofák, piacbírók és adóbérlők zsebét. Zubogó nemzetes városa többre érdemes ennél. *bólogatva és készségesen ért egyet az úrral*

Ennek megfelelően –már ha meg nem haragszik- kereskedő ember lévén nem is uraságodtól szorulok tanácsra, miként fialtassam a rézcsikót. Ám biztosan tudja, hogy a városi tanács kérvényét, mit immáron hagyományosan minden évben beterjeszt a méltóságos Kancelláriának idestova négy esztendeje, minduntalan lesöprik az asztalról. Az Efgröni Ligának számos lerakata van ugyan a városban, de a piacaink nélkülözni kénytelenek a behajózott árut és emellett királyi kegynél fogva vámmentességet is élveznek a hajóik. A kalmárok busás haszonnal adnak túl a karagáj gyapjún és vágóállaton, sever rozson, mordavari épületfán. A Liga zubogói kereskedői csak a maguk hasznukat lesik, eladják az árut Érctoronynak, hogy saját városuk kétszeres áron vegye meg onnan a javakat, mik egron földet az ő kikötőiben látnak először. Hát tisztesség hol marad, kérdem én!?

*Jelentőségteljes várakozással pillant lord Scarletwoundra, s ha az válaszolna is, Fynsteris megelőzi*

Azt csiripelik a madarak, meglehetős nehézségek várnak Barad királyunkra a közeljövőben, most, hogy többen is szívesen a saját fejükön látnák a holdkoronát. Akármerre fordítom fülem, mindenütt csak fegyvercsörgést hallok. Uraságod is tudja, hogy Zubogó milyen kiváló természeti adottságokkal bír. Erős, jól véthető, az éléstára teli van…bizony nagy kár lenne, ha az Eldalos család valamely ellenlábasa bevenné a várost. Ám ha kieszközölné régóta kérvényezett árumegállító jogát, biztos vagyok benne, hogy Zubogó hős védői bármilyen ellenséggel oroszlánként harcolnának, s inkább meghalnának a királyért, mintsem elfogadják a rájuk kényszerített idegen jármot.

*Balathar mester célzása félreérthetetlen, ahogy a pohara fölül a lordra mosolyog.*

Már persze, ha maradt még annyi befolyása az udvarban, hogy ezt megtegye…
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#30 » 2018.04.20. 23:47

*Scarletwound darabig csak ül, mintha komolyan mérlegelne, addig tán’ meg is hozzák a kuglófot az étkezés koronáját és nagy csészében behozzák az újkeletű fekete italt, mi még a székesfővárosban is szűkkörökben dívik, de szakértők tudják, úrfajta nedűje ez, nem másé. Nagycsészében mérik ki és feketébbnek tetszik, mint a legsötétebb tinta. Bizony erős gyomor kell hozzá mert keserű, akár a gyógyszer. Az emberek szájának többsége még csak a nevét ízlelgeti, csepjét még álmában sem. Délen, ahol van terem, máshogyan hívják, de az Egy ezerszínben pompázó világának ezen sarkában beletörött a kereskedők nyelve az eredeti névbe és úgy adják el, mint „kávé”. Vagyis fekete leves, ahogy többen ismerik.
Ritka jószág és drága. Egy csésze kávéból hét-nyolc ugyanannyi minőségi tea kitelne, nem beszélve arról, hogy annak kellemes az íze. A legtöbben csak azért isszák, mert ilyen árban van, de maguk sem bírják. Ám tudva vagyon, hogy vendéget fogadni ilyen nedűvel ritka nagy grácia.
A jó lord még a szagát sem szereti ennek a keleti förtelemnek, ahogy ő nevezi, de tisztában van, hogy az olyan egyszerű és kapzsi vendégeket rögtön meg lehet fogni vele, mint Zubogó polgármestere. (Holott eredetileg inkább illusztrisabb látogatók kedvéért szerzett be a babból egy kisebb zsákkal.)
Más asztalnál a bab és annak levált héja úszkál az italban és külön művészet meginni – hiába, a Fény Megtestesülésének 1403. évében még ez volt a practikum –, de Scarletwound szakácsa ennél talpraesettebb. Ő megszűri. Igaz még így is marad az alján abból a fullasztó zaccból, de könnyebb elmélyülni a keserű ízben.
Gyöngyöt dob a disznó elé.
*
- Tisztes uram, hazánk alappillérei közt van a méltó jutalmazás elve. Királyságunk meritokrácia. -*túloz egy keveset.* - Sem a király, sem a Korona nem felejti el az iránta tanúsított hűséget és helytállást. Azok, akik pedig saját mellkasukkal védelmezik hazánk törékeny testét, számíthatnak arra, hogy tettük igazságosan kompenzáltatik. - *csak ennyit fűz hozzá. Elég ez, hogy ne beszéljen feleslegesen sokat, de beindítsa a polgármester fantáziáját. Ekkor hátradől és engedi vendégét szólni. Bár arra számít, érdemlegeset nem fog hallani… esetleg valami félkrajcáros történetet, vagy hasonló polgári hiábavalóságot.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég