Akadémiasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#11 » 2017.10.08. 22:32

Nem tűnik úgy, hogy hízelgőnek találná a megannyi kérőt. Határozottan komor marad a kedve, dacára annak, hogy kedves mosollyal lépett be.
- Sokat kell utaznom, Lord Scarletwound. S ha nincs a nyájával a gazda, a farkasok hamar megtizedelik. A farkasok pedig néha a nyájban lakoznak. Biztos vagyok benne, hogy ha bátyám és nővérem szót kívánna váltani velem is, már üzentek volna. S bár vágyom látni a déli dűnék lugasait és a szülői házat, félek, el kellene utasítsam invitálását ezúttal, hisz csak most tértünk haza. Nem lehetek többé Ludmilla Ardenand, ha Sante-Bouve grófnőnek hívnak, és így Harmatföld urai nem veszik jó néven, ha tartományuruk soká távol marad. Ezek már csak ilyen nyakas északi férfiak. Tartok tőle, hamarosan Chelley gróf is megtapasztalja ezt... mert bár ajánlata igen kecsegtető, hisz a Chelley-család igen nagy birtokokkal rendelkezik, sajnos Harmatföldön nem tűrnek meg akárkit tartományúrnak.
Leereszti a látcsövet, és leteszi maga elé a karzat puha bársonyára. Égszín tekintetét a nálánál jóval idősebb férfira emeli, abban aztán megint csak semmi hevesség nem szikrázik fel.
- Mindazon túl... Ha ragaszkodik hozzá, hogy elkísérjem, talán az a két hét belefér. Javaslom fogadjon fel néhány zsoldost az útra a kíséret kibővítésére. Valamint hintó helyett egy hajót. Gyorsabb és élvezetesebb lehajózni a Borfakasztón, mint a kegyetlen utakon utazóbatáron zötyögni. Lordjaim zúgolódni fognak távollétem miatt, ez biztos, de majd ha visszatérek, gondoskodok a nekik való szórakozásról, hogy megbékítsem őket.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#12 » 2017.10.09. 18:48

*A tanácsos rövid ideg belenéz a hölgy szemeibe. Aztán ismét a tárgyalás felé fordul.*

–…becsületes polgár vagyok, kikérem magamnak, hogy csak úgy lezsiványozzanak! –*csattan fel a vádló a beszédben.*– Tisztes életet élek, nem csaptam be senkit soha. Három üzletem van a városban, de mindegyiket csak dicsérik. Portékám elsőrangú, áraim alacsonyak. Én még a légynek se tudnék ártani. Jót hallottam erről az emberről, azért mertem rábízni a raktárt. Azt lett volna a feladata, hogy a különböző tartalmú ládákat kétfelé ossza. Erre meg, napvégére, mikor ő már hazasunnyogott, mentem ellenőrizni a raktárt és látom, nyitva van az ajtaja. Mondom magamba, itt már baj van. Bemegyek. Látom, a ládák kétfelé pakolva. Megszámolom őket. Hát nem hiányzik tizenöt darab? Méghozzá az értékesebbikéből! Összejátszott ez a bugris valami csempésszel és közösen károsítottak meg!

*A szép ruhákba öltözött, pocakos kereskedő ékesen beszél. Hírlik róla, s erőst érződik is, hogy órákat vett egy bölcstől a tárgyalás előtt, felkészítés végett.
A bírók egyike a telek felől kezdi kérdezgetni, amire a vádlott szerint fáj a foga.
*

– Remélem, lordjai –*rántják vissza a páholyba az özvegyet Scarletwound szavai.*– nem fogják ellenezni utazását…Igazán régen jártam az Ardenand-birtok közelében, mikor még az előző úr igazgatta, most pedig, hogy alkalmam nyílik a vizitre, jólesne egy olyan társ, ki nem feltétlen a gyakorlat oldaláról közelíti meg a kérdéseket...

–...A telek valóban jó helyen van, de…

– A hajón valóban elgondolkoztam, de nem hagyott bennem az út kellemes élményeket. Ámbátor, ha velem tart, akkor legyen. Hajóval utazunk. A zsoldosokat illetőn vannak elképzelései? Esetleg ajánlata a céhet, szervezetet illetőn? Saját fegyvereseimet inkább itthagynám a városban...
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#13 » 2017.10.09. 20:04

Egy pillanatra elmosolyodik, de örömtelen, kissé keserű mosoly az.
~Ha Önben nem hagyott jó emlékeket, mit mondjak én?~
Mégsem teszi szóvá ezt. Nem szokása panaszkodni, elfogadta már a sors megmásíthatatlan fintorát. Nem fordítja tekintetét ismét a tárgyalás felé, most inkább csak Eulisessel beszélget. Láthatóan nem uralkodott el rajta az utazás láza sem... úgy tűnik, valóban nem lobog benne az olthatatlan vágy a rég nem látott szülői ház látogatására.
- Zubogóban egyetlen embert ismerek, akire minden feltétel nélkül rá merném bízni az életem. De kétségem sincs afelől, hogy ővele Ön nem kíván még egyszer utazni. Másrészt viszont bármely kocsmában talál alkalmas kalandort. Esetleg a Kastélyban, ha nem féli a helyet.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#14 » 2017.10.09. 21:05

– Serratának megvannak a saját gondjai. Vagy, ha jelenleg nincsenek, csinál majd magának. –*mondja színtelen. Kis szünet után folytatja.*– Ha a múltkori csapata… annak a fertelmes kastélynak falai közül való volt, akkor már kaptam ízelítőt, hogy milyen „hős kalandorok” lakoznak ott... Azt mondja kocsmák? Nincs valamiféle professzionálisabb szervezet itt a zordon Északon? Pedig azt hinné az ember Ködvadon közelsége piacot teremt a kardoknak…

*Mintha kifigyelték volna, csak a hölgy válasza után rikkant fel újra a teremőr, hogy arra képtelenség nem odafigyelni.*

- Úgy tűnik a védelem is bejezte beszédét. Ha nincs több felszólaló, akkor a beszéd ideje lejárt. -*egy papíroson böngészget valamit.* - Tanúk és konkrét bizonyítékok egyik oldalon sincsenek. A tárgyalás biztosítéka Artus Hery polgár és üzlettulaj szavahihetősége volt és raktárának jegyzőkönyve a ládák pontos nyilvántartásával. A városi ellenőrök annak rendje-módja szerint ellenőriztek mindent, a vádló által megnevezett hajóskapitányok rendre alátámasztották a kötetett adás-vételt, így a ládák jegyzéke teljes mértékben valós. Tizenöt darab valóban hiányzik. Megkérem a tisztelt bírákat az információk tudtában döntsenek a vádlott bűnösségét illetően.

*Ekkor a terem egésze a legalacsonyabban ülő bírára figyelmez. Senki sem felügyelt az alig harminc éves fiatalemberre, ki mindeddig legyeket fürdetett tintatartójában, majd kiszedve papírosra rakta őket és nézte milyen csíkokat hagynak maguk után mászás közben.
Most pedig, hogy érezi a pillantásokat zavartan fogja meg kalapácsát. Nyakát behúzva pislog a magasabban ülő két másik bíróra, akik csak hidegen, fejcsóválva várják, hogy kimondja az első szólamot. A ’bűnös’-t vagy ’nem bűnös’-t.
A segítség hiányától elpirul a fiatalember. Próbálja hosszú másodpercek alatt megsaccolni, hogy egyáltalán ki is lehet a vádlott. A láncok ebben segítségére vannak. Ám még ezzel a tudással sem tud dönteni. A kétségbeesés jelei látszanak rajta, mikor hol a Horgere, hol Heryre tekinget.
Ekkor fölcsillan a szeme. Utolsó mentsvárként feltekint a páholyra. Nem, nem az öreg Scarletwoundra, az olyan magának való ember, a kedves grófnő kegyes pillantásaiért könyörög a már így is kínosan hosszú csendben. Abban reménykedik a fiatalember, hogy a grófnő lesz oly szíves és kisegíti a nehéz helyzetből; valahogy jelzi neki, bűnös-e vagy ártatlan Horge?

Ha pedig a grófnő segíteni akar, ő sincs kényelmesebb helyzetben. Igaz, hogy nem figyelhetett oda minden apró részletre, viszont láthatja, egyik fél sem képvisel komoly előnyt. Az egyetlen biztos pont a ládák hiánya. Viszont mindkét fél ugyanúgy lehet ártatlan, de bűnös is.
Ha pedig nagyobb látószögből tekint a dolgokra, láthatja, hogy ez a per nem más, mint a kiéleződő konfrontáció egyik forróbb pontja a polgárság és betelepült polgárjogokkal nem rendelkezők közt.

Ha dönteni akar, szíve szerint nem tudhat.
Itt és most politikai döntést kell meghoznia.
Kit támogat?
A polgárt, ki magas adókat fizet a városnak és mecénása a művészeteknek?
Vagy a nemrég ideköltözött pórt, ki homloka verejtékével szavatolja a város előremozdítását pontom pénzekért?

Avagy nehéz helyzetben hagyja a lusta bírót és kimarad a politikából?

Egy biztos; mintha az egész terem rátapintott volna a dolgok valóságára, mind-mind lady Jezabel Sante-Bouvet nézik, várva, hogyan oldja meg a helyzetet.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#15 » 2017.10.09. 21:36

- A városi hirdetők remekül ellátják a toborzás első lépését.

Nem fogja most a másik északról alkotott tévképzeteit kijavítani... s őszintén, míg éj képzetekben élnek más vidékek urai, neki az csak előny.
A rá szegeződő feszült tekinteteket nehéz lenne nem észrevennie, akkor is, ha nem épp oda néz. Figyelme lassan kalandozik vissza a tárgyalóteremre, és semmi, de semmi jelét nem adja, hogy dönteni kívánna. Hisz ez nem az ő városa. Dehát láthatóan az ifjú bíró úr igencsak kényelmetlen helyzetben lehet, és a két peres is úgy pillantgat fel, mintha tőle várnának ítéletet.... amire az a tejfelesszájú mamlasz szemlátomást képtelen lenne.

- Ha a tisztelt bíró úr nem tud dönteni az elhangzottak alapján, úgy nem bizonyított a bűnös bűnössége.

Ha a kölyök jelre várt, csalatkozni fog. Jezabel bizony elég hangosan jegyezte meg, amit gondolt, még nehezebb helyzetbe hozva a léha alakot, szép szemeiben a feddő szigor villan meg.

- Azonban az ártatlansága sem. Így ha bűnösnek ítéli a vádlottat, számoljon el lelkiismeretével, és gondolkodjon erőst a jóvátételen irányába és családja irányába... tehetős mértékben! S ha ártatlannak, úgy kénytelen lenne a felperest megkövetni, s felé a jóvátételt amiként kéri, megadni... Mert láthatóan a jó bíró úr így sem, úgy sem tudja feladatát ellátni... így némi jurátusi okulásra is szorulna még az Akadémián, mielőtt újabb pert kezelne.

Ez nem az ő városa. Ezek nem az ő polgárai, nem az ő jobbágyai. Nincs joga dönteni ebben a városban, hisz nem személyét érte kár, és fel sem kérték, hogy a bírói testület tagja legyen. És ehhez maximálisan tartja is magát, dacára annak, hogy a bírói léhaságot viszont nagyon nem tolerálja.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#16 » 2017.10.09. 22:23

*A jelenetet sikerül feloldani, a lusta bíró végül is halkan, nem annyira magabiztosan, inkább szégyenkezve mondja ki a véleményét:*
– Nem bűnös.
*A másik két bíró, mivel a páholy közönsége nem nyilatkozott melyik oldalra húz a szívük, egyszerűn folytatják. Köztudott, hogy a magasbeszéden a bírák nem nagyon látnak át.*
– Bűnös.
– Nem bűnös. –*mondja a főbíró.* – A vádlottat Zubogó szabad királyi város nevében felmentjük a vád alól. Mivel azonban az ítélet nem volt egyhangú ezért a két fél közösen fizetik ki a bírósági költségeket, jövedelmeikhez mérten. A Király, a Korona és a Törvénykönyv nevében a tárgyalást berekesztem.–*kopogtat méltóságteljesen kalapácsával.

A lenti világ mozogni kezd. A vádlottat eleresztik láncaiból, a lusta bíró még mindig céklavörös képpel elsomfordál, a teremőr kiengedi a vérig sértett polgárt a teremből, a két bíró pedig erősen gesztikulálva, halkan értekeznek immár közel a kijárathoz.

Scarletwound még egy ideig szemléli a lent folyó életet, aztán ismét a beszélgetőtársra felé intézi szavait.
*
– Szóval azt mondja, hogy Észak keménykötésű népe mindennemű szerveződés segítsége nélkül harcol Ködvadon bizarr élőlényeivel? Csodálatra méltó… Viszont a hajóútra szükségem volna, a hajó méreteitől függően, jó pár fegyveresre. Legalább tízre, ha kisebb hajót kapunk. Városi hirdetők… Veszteni, nem veszthetek semmit. Iratok pár felhívást. –*a terem felé int.* – Mint látja, a tárgyalás véget ért, s bármennyire sajnálom, a királyság ügyei szólítanak, a mi rövid teánknak is. Fogadja őszinte köszönetem e remek délutánért, kedves grófnő, igazán remekül éreztem magam. Újbóli találkozásunk percét nem győzőm kivárni, addig is levélben értekezünk. *–hajol meg ismét. Megvárja, míg a lady a két őrrel, kik eddig a hátuk mögötti ajtót őrizték, kivonuljon. Csak aztán távozik.*
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Eulisess Scarletwound 2017.10.09. 23:40-kor.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#17 » 2017.10.09. 22:49

Jezabel feláll, majd elegáns meghajlást mutat be a lord felé. Épp oly természetes, könnyed mozdulat ez is, mint a korábbiak, kerülve a mesterkéltséget.
- Az Egy kísérje óvó tekintetével, Lord Scarletwound! Amennyiben készen áll az indulásra, üzenjen a Sante-Bouve kúriába!
S ezzel távozik is. Szeretett volna még pár dologról beszélni a lorddal, de ezúttal úgy gondolta, megvárja, hogy az megfogalmazza kétkedő kérdéseit. Ez nem történt meg... Ő pedig egyelőre így nem igyekezett a ki nem mondott kérdésekre válaszokat adni.

//Köszi, akkor gondolom majd folytköv... ha aktuális lesz. Azokkal akikkel aktuális lesz. [grouphug.gif] //
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#18 » 2018.03.12. 21:46

//Lord Scarletwound visszaérkezése az Ardenand-birtokról//

*Egy szemfülesebb deák vette először észre.
Éppen az Igazságügyi Palotából igyekezett kifele, be kellett fizetnie valami csekély összeget, hiszen betörte az egyik szájas inas orrát. Dühítette még akkor is az előző éji história. A kocsmában alakult ki köztük, és pár kovácsinas között heves szópárbaj. Az tartott vagy egy jó óráig. Akkor aztán nem bírta tovább, jól behúzott az egyiküknek, hogy öröm volt nézni is… Nem is lett volna benne hiba, hanem a kormácsos elszalajtott valakit a fogdákhoz. Nyakon csípték a fogdmegek már az első sarkon, többet ivott annál, hogy okosan elszökhessen.

Így megy ez, mióta világ a világ. Az inasok és az egyetemisták évszázados háborújának ez az eset csak kisebb állomása, csatája volt. Ezt a kört az inasok nyerték. Két ezüsttel lett gazdagabb az a bugyuta fráter.
Be kellett váltania foltozott atilláját, hogy kevéske pénzhez jusson. No, azért többet is kapott, mint két ezüst, de a maradékot pecsenyére szánta. Ráfért egy szerény vigasztalás a vereség után.

A pecsenye gondolatára összefutott a szájában a nyál, s megkondult a gyomra. Így lépett az utcára. Az Egy tudja miért tekintett fel a magas Palotára, tán’ éppen átkozni akarta a korrupt bírói rendszert, mikor a tetőn észrevette a gyülekező hollósereget. Voltak legalább tízen, de lehettek éppenséggel többen is.

Elkerekedett a szeme, hiszen nem nagyon van szokásba’ hollót látni Zubogó városában...bár mostanság az Igazságügy körül megszaporodtak a holló-tabárdosok.*
- Ördögöt várnak… vagy azt a mindenhájjal megkent bajkeverőt! -*állapította meg. Sokáig eztán nem időzött ott, mert az egyik strázsa rászólott, távozzék mielőbb, ne jártassa a száját, mert be találja verni.
Ekkor hazakullogott, de az egyetemisták száján már aznap éjjel, friss pecsenye fölött, deákul gúnyhexameterek és pentameterek peregtek bizonyos „hollóarczú vénlegényről”…

Erről mit sem tudva érkezett meg lord Scarletwound a csillagos éjbolt alatt útjáról. A környéken valószínűleg őt várva megszaporodtak a fekete madarak... Átkozott egy figura ez!

Döghúsra vár a sok szárnyas, s tudják kihez kell fordulni…!
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#19 » 2018.03.13. 20:28

*Ahogy a hollócímer feltűnt a városba érkezett idegen fegyveresek köntösén -kiknek folyamközi tájszólása megannyi kacagásra, s még több csattanós pofonra adott okot- úgy kapott szárnyra a pletyka a városban telelő kurtanemesek közt Scarletwound érkezéséről. A bocskoros, szőrsubás népség, hiába állott nagyobb úr szolgálatába, a tétlenség, vagy a léha téli esték óráiban csak a vele egyivású társaságát kereste, így a szajkó-beszéd gyorsabban terjedt, mint bujakór a haditáborban. Izgalmuknak a koronaékkői hírek fűtöttek igazán alá, miszerint a lagún kanpáva halála mögött a Kopó áll, kinek egymagában volt csak mersze megfelelni a kesztyűre, mit a tengeri respublika vágott az egrón nép arcába. Ha már Barad király férfiereje olyan kóró, hogy saját asszonyát sem tudja elverni a kurválkodástól, de még a zászlósurak színe virága is csak szemlesütve állta a gyalázatot, hát ez a szikár szavú férfiú megmutatta a macska-zabáló lagúnoknak, hogy mond fogadjistent Egronia annak, ki becsületén tipor!
Valami deák volt, aki a hírt megvitte az Ököritató csapszékbe, mint látta befutni a bárkát, mivel Scarletwound érkezett Zubogóba, s ez elég volt, hogy tovaterjedjen a szóbeszéd. Órák múltán a kisnemesek (úri szolgák, kocsikísérők, keresztútállók, fegyveres hajcsárok, bérporoszlók) tömegével lábaltak át nótaszóval a hidakon, vagy csónakkal tartottak az Alsóváros pajtáiból, italméréseiből, a Vámsziget serházaiból, vagy az Álomváros vígudvaraiból az Akadémiaszigetre. Mikor a hajó orra a móló köveinek koccant, a csatornaparton már jó ha nem százfős tömeg verődött össze fáklyásan, hogy megnézze magának Egronia egyetlen becsületes nemesurát.*
"....spieß voran!"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Akadémiasziget

Hozzászólás#20 » 2018.03.15. 00:53

*Útja hátralévő részében a kispap által összeírt vádirat paksaméta volt egyetlen társasága. Nagyon egyoldalú olvasmánynak találta, a szokott teológiai-jogi fordulatokkal, mik sekély fantáziáról tanúskodnak. Sóhajtva teszi le, miután az utolsó lap végére ért és állapítja meg; semmire sem ment vele. Túlságosan egyoldalú, túlságosan vádló, minden más eshetőséget kizáró. Ha az irat alapján ítélnék meg a lányt, rögtön születése után vízbe fojtják.

Kis ideig dobol ujjaival az asztalon, míg döntésre jut.
Kimegy az apához, elmondja neki a teendőket. Röviden, parancsolón a következőket; el kell vinnie lányát, mihelyst partot érnek, a Templomnegyedbe, ott a Szent Klarissa Zárdájának ajtaján kopogtasson. Az ajtó mögött megjelenő apácának csak annyit mondjon, „Eugenis szemfedele.”. Erre a jelszóra megnyílik a kapu, akkor pedig a nővéreknek meg kell nézniük a lányt. Ők majd megtudják mondani, boszorkány-e. Ha pedig valóban nem az, védelmükbe veszik az üldöztetés ellen.

A parancs elmondása után érnek partot.
Eddig is fel-feltűnt neki a fáklyafényes sokaság, ám egy Scarletwoundot nem lehet parancsosztáskor kizökkenteni, semmivel sem. Amikor pedig a pallót lefektetik, mint hidat a hajó és a szárazföld közt, a lord lép rá elsőként nemes tartással, ám kérdő arckifejezéssel.
Nem tudja mire vélni az esti sokadalmat.
Az elsők közt keresi saját embereit, kiknek feladatuk volt váltásokkal a partokon járni, míg méltósága meg nem vissza nem tér…
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég