Koronasziget

A Téli Kastélytól nem messze található kereskedőváros.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Koronasziget

Hozzászólás#81 » 2020.08.31. 20:17

*A lovag átható tekintettel vizslatja tovább. Arcizma sem rándul a szavakra, csupán a kényelmetlen, hidegében is perzselő pillantás felel, mely vesék közé hatol. A kínosra nyúlt, értetlen csendet a fiú töri meg végül.*
-Valgard testvér sosem hagyja el őfelségét..-*szól amaz suttogón, csodálkozva*-...hiszen tudja azt uraságod.-*ám a pelyhesbajszú legény kötelességtudón indul ki a szobából.* -Indulok urunk estéli csemegéjéért a konyhára. Óhajt mást is uraságod?
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#82 » 2020.09.12. 15:08

Ha Valgrad testvér sohasem hagyja el őfelségét, akkor azt kell rávenni, hogy küldje el magától. Erre pont kapóra jön a már legyártott hazugság. Az ágy oldalához térdel, hogy átadja a fontos üzenetet az öregnek - suttogva, hiszen csak rá tartozik a hír.
- Sire, Broghdon asszony bezárt a szobájába egy szobalányt, ki magzatot hord a szíve alatt - s nem átallja azt állítani, hogy az a hercegtől való. Természetesen mi nem adunk erre, viszont mindenképpen el kellett zárni, ameddig felséged dönteni méltóztatik. Viszont akárhogy kérdezzük, akárhogy fenyegetjük a leány ugyanezt hajtogatja. Eddig csupán a lány, Broghdon asszony és jómagam ismerjük e titkot (miről azt sem tudjuk igaz-e). Muszáj lenne egy megbízható embereddel - mondjuk a hűséges Valgrad testvérrel - kivizsgáltatni az ügyet. Küld Broghdon asszony szobájába, kérdezze ki a lányt maga, győződjön meg története valóságáról avagy valótlanságáról... és dönts a magzat sorsáról. Ha élni hagyod, újabb követelőt tudhatsz a trónért, ami újabb nehézségek elé állíthatja a dicső Eldalos-házat...
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Koronasziget

Hozzászólás#83 » 2020.09.14. 20:55

*A pódiumágy függönyeit elhúzva az öregség nehéz párája köszönti Kipp mestert. A hímes pehelydunnák között a madárcsontú, fázós öregembert szinte alig lelni. Ösz csigákban szétterülő haja ugyan nem ritkás, de finom vászon alsóingge nehezen emelkedő, csontos mellkast, beesett arca egy széthúzó ország örökös összetartásának nyűgétől és önnön kudarcaitól megfáradt aggastyánt sejtet. Egykor dalia hírében állt, kinek asszony Egronia szerte nem tudott és nem is akart nemet mondani. Fürge eszű diplomata, s bár ha nem is nagy hadvezér, hajdan rendet vágott az örökké viszálykodó egrón urak között, sikerrel járta ki a békét a Nagykánnal és a hozzá hű bojárokat állította Mordawar élére is. Most mégsem több, mint bármely reszketeg öreg, ki inkább már a túlvilág felé veti pillantását. Mellette tán ha tizenöt tavaszt látott leány mezíttelen csípőjét fedi fel a félrecsúszott paplan. Pilláján édes álommal, jól végzett munkája gyümölcsét élvezve szendereg ura és parancsolója balján. Lassan érez fel Kipp suttogó szavaira, dús, ezüst szemöldöke rosszalva összeszalad, kelletlen, s mégoly erőtlen fordítja fejét a hírnök felé. Oly egyszerű volna most elvenni életét. Mizette egyetlen gyors mozdulattal el tudná roppantani gégéjét, mérget csenni közelébe, vagy tőrét mártani belé, még mielőtt feleszmélhetne.
Trever Kipp tarkóján felmered a szőr. Mizette nem evilági voltának okán érzi meg az asztrális testét körpetapogató, arkáni eredetű erők pászmáit, minek forrása kétségtelenül Valgard lovag.*
-Felség...!
*Mizette előtt egyszerre válik bizonysággá, hogy elügyeskedhette ugyan magát a legbelsőbb hálótermekig, ám botorság volna azt gondolni, hogy a Középnyugat legnagyobb, független birodalmának uralkodóját őrizetlenül hagynák az ártó és csalárd hatalmaktól. Az érzékeibe ivódott tapasztalat egyetlen szempillantás előnyt enged neki, még mielőtt hallaná a kardja után kapó Valgard pengéjét elősiklani hüvelyéből. Küldetése célja már csak karnyújtásnyira van tőle, ám ezzel kockára teszi saját épségét. Ha perdül és a paplovagra támad, még ha sikerrel hárítaná is annak csapását, ellenfele, reménybeli áldozata, avagy a lány sikolya pillanatok alatt idecsődíthetné az odakint strázsáló több, mint két tucat lovagot és gárdistát, kik ellen esélye sem volna. Menekülhetne és védekezhetne, ám úgy bizonyosan nem lenne érkezése, hogy teljesítse a Rend által rárótt feladatot. Az idő megdermed, s gyorsul fel újra, ahogy a végső elhatározás megszületik az Ordo Sine Mortem eleven késének sebesen pergő elméjében.*
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#84 » 2020.09.17. 12:20

Gyakorta mondják, hogy az élet vagy éppen a sors írja a legjobb csattanókat. Mizette erre eddig nem sokat adott, s talán ezután sem fog - viszont a helyzetben rejlő lehetőségről maga is látja: valóban szomorúan (vagy éppen megmosolyogtatóan) ironikus lehet.
Jelenleg térdel az ágy mellett a király fülébe suttogva. Ostobaság lenne az uralkodóra most kezet emelnie, mert akkor biztosan elérné a kegyetlen csapás - és csakugyan botorság lenne a lovag ellen is fordulni, mert akkor valóban egy kisebb rajjal kellene megküzdenie.
Egyszerűen nem kell éreztetnie a lovaggal, hogy észrevette, jól kell helyezkednie és várnia, hogy amaz lecsapjon. S ha ez megtörténik, egyszerűen elugrik az ágy mellől, a királytól - hadd érje a csapás a madárcsontú öreget. Mikor pedig lesújtott rá, a munka bevégezve; elég lesz kétségbe esetten hívni az őröket, elvégre "Valgrand lovag végzett a királlyal!" és azok nem sokat fognak adni annak magyarázkodására... Vértől csepegő kardja elég bizonyíték lesz, hogy elhiteltelenítse...
S akkor az általános káoszt kihasználva ki tud majd menekülni a helyzetből...

1 . Dobásod: 8
2 . Dobásod: 8
3 . Dobásod: 2
4 . Dobásod: 2
5 . Dobásod: 8
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Koronasziget

Hozzászólás#85 » 2020.09.19. 19:07

*Valgard kardja szisszenve hagyja el hüvelyét, a szentelt penge villámgyors csapása alatt felsír a levegő. Ember nincs olyan fürge és hajlékony, hogy elkerülhesse a csapást, kivált, ha az a háta mögül érkezik. Azonban a Trever Kipp alakját viselő Mizette hosszú évtizedek óta levetkezett mindent magáról, mit bárki emberinek mondhatna. Kígyóként csavarja gerincét természetellenes hajlásba és olyan puhán gördül ki a lesújtó kard útjából, mi macskától is szokatlan volna. Félhátulról szemléli már, mint válik az uralkodó életét megmenteni előugrott kard királygyilkos fegyverré. Hallja, hogy sercen a fegyver éle az öreg, szikkadt húsba és az Eldalos véréből való Barad király, negyedik e néven, hogyan adja hörgő sóhajjal vissza lelkét teremtőjének. A döbbent csend pillanata szinte ugyanolyan metsző. Az ágyon fekvő, mezíttelen leány, kinek arcát, kebleit királya vére borítja be, ocsúdik először, velőtrázó sikollyal serken fel az ágyból és menekül a sarokba. Valgard, ki a király védelmére esküdött és szent esküvését megszegve, most mégis gyilkossá vált, hitetlenkedve mered tettére, majd elvadult tekintettel fordul Mizette felé. Torkából állatias ordítás tör fel, kardját megforgatva veti magát az álnok merénylőre, mire a szoba ajtaja szinte kiszakad sarkaiból, hogy a kint álló strázsák benyomakodva azonnal a véres kardját csapásra emelő, eszét veszett paplovagra vessék magukat, megóvva a halálra vált Trever Kippet a méltatlan haláltól. A királyi hálótermen esztelen dulakodás lesz úrrá, s többen sebesülnek, mire lefegyverzik az elborult lovagtestvért, ki minden méltóságából kivetkőzve, összefüggéstelen ordítással törne egyre csak a király szolgálója felé. Gilber Corbett kapitány, a királyi testőrgárda feje érkezik utolsónak a terembe. Az ágyhoz lép és meglátva a király vérben ázó holttestét, fénykévét vet.*

-A Nagy Próféta kegyelmére...-*suttogja elhűlve*-Tömlöcbe a lovaggal és azonnal vettessék alá kihallgatásnak, tortúrának akár! Lefogni a leányt! Aki szólni merészel az itt látottakról, azonnal felkoncoltatik!-*kiáltja parancsait*-Nem kaphat szárnyra semmilyen szóbeszéd! Kipp mester! -*vonja félre*-Eredj és csitíts el minden gyanakvást a szolgák között! Ha másképp nem, hát a király gyengélkedésének hírével. Ha elterjed a gyilkosság híre, itt kő kövön nem marad! Addig kell odáznunk és tagadnunk a hírt, ameddig csak tudjuk!
*Azzal kifelé lódítja a fickót, ki még távoztában hallja a földre tepert Valgard különösen mély zengzetű hangját, ahogy felhagyva az ordítozással fennhangon citál*

-"Et maledicam maledicentibus tibi atque in nomine dei sui sanctorum est...!"
"....spieß voran!"

Avatar
Mizette
Hozzászólások: 27

Re: Koronasziget

Hozzászólás#86 » 2020.09.27. 15:23

Mizette vidám.
Az átkokra és a felkavart kedélyekre már nem sokat ad - a munka bevégezve. A király halott, a megrendelő elégedett lehet. Ideje lassan meglépni, de elébb el kell varrnia a szálakat. Legjobb lesz megszabadulni Trever Kipp holtestétől; lehetőleg úgy, hogy több kérdést vessen fel, mint amennyit megválaszolna.
Kipp mester viszont falfehéren hallgatja a kapitányt és lassan bólint.
- Úgy lesz. - láthatóan nehezen találja a szavakat az eset után. Kis ideig tétovázik majd, ha elvonulnak, elindul a szobába, ahol a hullát hagyta. Mögötte az ajtó zárja kattan. Nem sok ideje marad, míg a lovag mondatait ellenőriznék - hiába az kompromittáló szituáció, az ország ura halott. Ki fognak vizsgálni minden nyomot. Muszáj gyorsan cselekednie. Kitekint a szoba ablakán. Hova vezet? Innen kellene lemásznia és kimenekülnie a kastélyból, ha ez lehetséges... aztán egy kis úszás és kint is van a városban.

Viszont előbb a kötelesség!
Visszaöltözik az asszony ruhájába és immáron egy szőke lány vet mosolyt a hullára. A zárt ajtóba erősít egy kártyalapot (hogy az aláhulljon, ha kinyitják) min nincs más csupán egy saját farkába harapó kígyó rajza. Üzenet ez a megbízónak - és egyúttal az értelmiségnek, ha nyílttá lesz a kártya ténye. Barad király zsákmányává vált valaminek, amiről sub rosa is félve suttognak. Majd fog egy fákylát a falról és meggyújtja azzal az ágyat, az elholttal egyetemben. Emésszék csak a lángok.
Az ablakot nyitja és kiügyeskedné magát azon a szabadságba.
        Sanguis Bibimus. Corpus Edimus.

Vissza: “Zubogó városa”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég