Harmatföld

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Harmatföld

Hozzászólás#181 » 2020.05.23. 19:21

*Biccent thain Sigune szavaira, legyen úgy. Ő szólt. Nem mondhatják, hogy nem figyelmeztette őket.*
- Majdnem... mindent.
*Megkerülve az asztalt könnyed kecsességgel tölt vodkát mindőjük poharába. Ezúttal saját magának is, bár alig egy nyeletnyit.*
- Természetesen gyámfiamnak Chelley báró e helyi bevételeiből jelentős összeget fordítottam arra, hogy a legjobb okítást nyerje, együtt más ifjú reménységeivel az Akadémiának, és tudom, hogy nem hogy megfelelni fog, de egyenesen kitűnni! Alastair a líceumban kap szállást a tanulmányai idejére, mint minden más kortársa! A líceumban szabadon látogathatja bármely délután thain Thane, az édesanyja, Esthel, jómagam, Emerichus, és csak az a két további személy, akik vigyázására kirendelve lesznek, akik kísérik útján, és akiket thain Thane jelöl ki reményeim szerint saját házából. Azonban emlékeztetem, hogy nekem gyámfiam van, és nem több! Esthel további itt tartózkodása teljes mértékben indokolatlan, de Alastairrel együtt szívesen látom bármikor. A várat rövidesen szétverik, fejfájdító munka lesz itt... és úgy hiszem, minél közelebb kíván lenni a fiához, hisz igazi anyaoroszlán természete van, hála legyen érte az Egynek. Az Akadémiaszigeten nagyon szívesen kerítünk neki tisztes polgári ingatlant, legalább három szobával, saját bejáratos cseléddel. Ha már ilyen hosszú távra tervezünk, feleslegesnek ítélem meg, hogy bérleményt fizessünk, gazdaságosabb a vásárlás. Úgy hiszem, fele-fele arányban ki tudja Chelley báró gazdálkodni ezt a kiadást a kasszájából! Erről pedig levélben értesíteni is fogom. Ahogy engedelmükkel udvarias levélben értesítem ipauram is, hogy Alastair egyelőre saját hazája hagyományai szerint fog nevelkedni.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Harmatföld

Hozzászólás#182 » 2020.05.23. 22:54

-Engedelmeddel intézőm utána jár a megfelelő hajléknak, s majd felkeresi sáfárodat, asszonyom. A gyermek kíséretéről természetesen magam gondoskodom.-*bólint nyájasan Thane. Az urak végül fogják poharaikat, s köszöntésre emelik.*
-Biodh ar toil againn! Ge bith cò a bhriseas a h-uile càil seo, leig le mallachd nan sinnsirean tuiteam!-*"Legyen akaratunk szerint!Ki ezt megszegi, arra az ősök átka hulljon!" szólnak lord Callum hagyomány szerinti szavai, mivel a gyűlés záratik.*-Slàinte! -*csatlakoznak a köszöntőhöz mind az urak. Az áldomás első kortyát a földre hullatják, a maradékot ledöntik, s kisorjáznak a lovagteremből. Utolsóul lord Tyrosh marad, ki megvárva, hogy a családfők elhagyják a termet, bizalmasan fordul a grófnéhoz*
-Megbocsásson asszonyságod, de ha a thainok füle hallatára kérek tőled ilyet, bizonyosan nekem esnének! Tudom én, hogy vén bolondnak tartanak, de nem vagyok olyan szűkeszű makranc, mint amilyennek hisznek. Legkisebb leányom nekem Roslyn, a nővére már három porontyot szült Ranald középső fiának és ha még egy thaint kell szagolnom a házamban minden egyes komalátáskor, hát rövid úton rokongyilkos leszek! Arra kérlek hát, segíts kiházasítanom Roslynt, de a Molnár-folyón túli férjet találj néki! Szép szíve van, messze járó, ábrándos lelke, olyan mint az anyjának volt az ő korában. Elhervadna csak idehaza bezárva. Nomeg sötét felhők gyűlnek mostanság. Tökkelütött az, aki nem lát, csak a saját kerítéséig.
*Hát ezért volt olyan sommás lord Tyrosh a kisasszonyok kérdésében.*
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Harmatföld

Hozzászólás#183 » 2020.05.24. 14:49

*Iszik velük, s aztán engedi távozni őket. Maga is indulna a vendégét fellelni, ám úgy tűnik, még nem kell sietnie. Figyelmesen hallgatja meg a thaint, s kénytelen elnevetni magát. Úgy tűnik, csak a Thane-Esthel téma, ami képes kihozni a sodrából, de ha az öreg Aiden végre eltűnik a színről, még a kedve is jobb.*
- A világért sem szeretném, ha a thainok között ily vetélkedés fenekedne! Bár a wallet ifjak könnyeket fognak ejteni Roselyn után. De körültekintéssel keresek illő párt Rosehoz, mintha tulajdon húgom lenne! Küldje bátran Zubogóba! Egy kis társasági élet talán valóban mindnyájunkra ráfér, és jobb hely a közelben nincs vőlegényt fogni! Találunk neki a Folyamközön vagy Hantföldén legényt, ki néki és Önnek is kedvére lesz! Várja a levelem, lord Tyrosh!
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Harmatföld

Hozzászólás#184 » 2020.05.24. 21:49

-Néked jó szemed van az efféléhez, asszonyom!-*bólint rá Tyrosh, majd a többi urak után ballag, kik a cinterem felé veszik az irányt, hol a cselédek már hozzá kezdtek ebédre teríteni a lakomaasztalt.
Vendégét lady Chelley a virágoskertben találja, hol urával is oly nagy kedvvel ejtőznek tavaszidőn, amikor az idehaza tartózkodik. A magisztra elmerengve andalog a fűszerillatú ágyások, a kéken, bíboran, fehéren bólogató virágú, sövényre futtatatott bokrok, takarosra nyírt rózsatövek között. Az egyik kőláda előtt -mi zarrai patrícius szarkofágja volt egykor- megáll, s értőn vizsgálja a benne pompázó növényeket*
-Sisakvirág, nadragulya, foltos bürök. Le sem tagadhatná, hogy bűbájos asszony kertjébe keveredtem!-*fordul meg Rose Alembert, hogy Ludmillát híresen lefegyverző mosolyával fogadhassa.*-Sikerült hát megmutatnia a a sok fecsegő vénasszonynak, ki az úr a háznál?-*kérdi pimaszul vendéglátóját*
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Harmatföld

Hozzászólás#185 » 2020.05.24. 21:58

- Ugyan! Már akkor elvesztették az eszüket, mikor még az ablakra tapadtak, akár a gyerekek! - Neveti el magát. - Így könnyű dolgom volt!
*Mosolyogva fogadja a vendégét. Nagyon rég nem találkozott Rose-zal, mostanában nem forgolódott az Akadémia bűbájosai között. Kedvelte a nőt, praktikusan volt hiú mindig is. És jelenleg pont az ő tudományára van szüksége.*
- Alembert magisztra, megtiszteltetés, hogy házamban köszönthetem! Remélem, szolgáltak a lugasban illő frissítővel, és nem volt kellemetlen a várakozás!
*Int a kezével, hogy visszatérhetnek a lugas kényelmébe, ha a nő úgy gondolja, de erre utasítani nem fogja.*
- Másként hogy telnek a napjaid, Rose? Remélem csupa frivol kaland és izgalom.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Harmatföld

Hozzászólás#186 » 2020.05.25. 20:41

-Ah, édes Ludmillám, hát ilyen esendőnek ismersz?-*hunyorít reá pajkosan a magisztra, míg a rózsalugas ollószékein foglalnak helyet* -A papocskák és besúgóik figyelő tekintete mellett úgy hiszed, illő volna könnyelmű kalandokba bocsátkoznom? Igaz, nekik már az is egészen frivol, hogy úrihölgy létemre sosem hajtottam házasságra a fejem és ezen elhatározásomon a jövőben sem kívánok változtatni.-*a lady jól tudja, mire céloz társasága, hiszen mindkét oldalt jól ismeri. Noha a mágia elfogadott formái a létező legkifinomultabb tudományt testesítik meg, az Univerzitás adeptusai és mesterei pedig általános megbecsülésnek örvendenek birodalomszerte, mint felvilágosult gondolkodók és a legkülönb tudományok jeles kútfői, ám az egyház hagyományosan ferde szemmel tekint rájuk. Ugyan csupán a feketemágiát üldözi az invizíció tűzzel és vassal, ám soha senkinek nem voltak naiv képzetei aziránt, hogy az árnyakból ne figyelnék az Akadémia jeleseit is -már amennyire tudják. A teológia úgy tekint az ether avatott használóinak tudományára, mint ami a gyarló ember számára a mindenhatóság illúzióját kelti, konokká, büszkévé, dacossá teszi a halandót, ezáltal letéríti az engedelmesség és az ima útjáról, mi az Egy fényében való egyedüli üdvözüléshez vezet, így tehát a Hitet és a mágiát az Egyház egymás vetélytársának tekinti a lelkekért folyó versenyben. Ahogy arról is meg van győződve -tán nem minden alapot nélkülözően- hogy Zarra bukását a mágia általi felfuvalkodottság okozta, a császár és a Szentatya szakítása után nem véletlenül maradt állva az Örök Város, míg Tyleassa császári székhelye földig rontatott. Azonban az eszükbe sem jut, hogy az ima és a varázslat nem zárja ki feltétlenül egymást, ő maga erre az igazán ékes példa. Hiszen ahol a tudomány elfogy, ott kezdődik a hit, s ha valakinek, Ludmillának bőven volt alkalma megtapasztalni, hol ér véget a józan ész, ámbátor elismerni kénytelen, hogy a legnagyobb mágusok között kevés az igazi istenfélő lélek.*
-Természetesen egy kis fortély mindent megold, de hát ezt éppen neked kell pedzenem? Az Álomvárosban még mindig Salome Bianchi gerlice-búgásáról és csodálatosan hosszú lábairól áradozik úr és szolga!-*kuncog fel a nő* -De mesélj csak, milyen a friss házasok gyöngyélete? Harmatföld új ura nem kevésbé titokzatos, mint jóképű. A Belső Iskola aggszüzei amennyire a bővérű George Sante-Bouve-tól féltettek, annyira irigyelnek a délceg és kifinomult Emerichus Chelley miatt. Persze a maguk fanyar módján.
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Harmatföld

Hozzászólás#187 » 2020.05.25. 20:51

*Maga tölt a vendégének a mézédes fehérborból, a süteménnyel csak keze intése kínálja.*
- A házaséletem remekül van, de hogy friss lenne, azt inkább ne vitassuk! Emerichus túl rég van távol, a diplomácia egyszerűen mintha nem engedné visszatérni ide északra! Talán nem voltam elég... ügyes! Vagy elég vonzó. Minden esetre a visszatértére bármikor számíthatunk, és ezért van szükségem a tudásodra, kedves Rose! Amint láthatod, a koronám nem teljes. Az utolsó utazásom nem várt csattanója volt némi tűzvész, és a hajam sínylette. Nem szándékozok újabb három évet várni, míg oly hosszúra megnő! Szükségem van a helyreállító mágiádra, és senki nincs olyan ügyes ebben, mint te!
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Harmatföld

Hozzászólás#188 » 2020.05.26. 22:01

-Ne emészd magad. Van, akinek semmi sem elég jó, főként ha az ölébe hullott élet elviselhetetlen könnyűsége folytán semmit sem tanult meg igazán becsülni.-*legyint Rose*
-A kékvérűek gyakori hibája ez, olyan vélt ideálokhoz mérni mindent, mi csakis az ő fejükben létezik, kivált, ha férfi az illető, kiktől amúgy sem sokat várhatunk. Sajnos alig különböznek a kutyától, ha ösztöneikről esik szó: oda mennek, hol enni kapnak. S kár illúziókat táplálnunk kedvesem, egyikünk sem képes örökre az ágyában marasztalni őket, hisz ha így volna, szebb lenne a világ. Hasznosabb és üdvösebb elfoglaltságuk lenne ugyanis a háborúskodásnál és erejük bizonyhatásánál.-*cseveg könnyedén, míg szórakozottan játszik szivet mintázó rubin függőjével.* -De annyi baj legyen, míg nincs itthon a ház és szíved lehőbb ura..-*forgatja szemeit komolytalankodva*-legalább donna Bianchinak is van alkalma áldozni a dévajság oltárán!
*Hozzálát, hogy kicsiny, csontberakásos ládikóját, mit hímzett hevederénél hordott eddig vállán, az asztalra téve felnyissa. Bársonnyal bélelt mélyéből metszett rúnakövek, állványra szerelt látüveg, hosszú tűk és különböző fémekből való vékony csipeszek kerülnek elő.*
-Az a vén varjú Hadding kitérne a hitéből, ha megtudná, mire vetemedünk mi ketten pusztán asszonyi hiúságból, de ott üsse meg a guta, ahol van!-*idézi fel akadémiai professzorukat, ki olyannyira tisztelte a magas mágia tudományát, hogy elméleti metafizikai kutatásai mellett egyenesen lealacsonyítónak találta az ether gyakorlati formába kényszerítését. Rose eközben szemérmetlenül hajol közelebb Ludmillához, hogy pillanatnyi vizsgálódás után ujjára csavarjon és kihúzzon egy szálat hajából.*
-Addig mesélhetnél, újdonsült megszállottságodról, holmi kétes eredetű aayisi leleteket illetően!-*szól sejtelmesen, míg a látüvegen át a csipeszekkel és tűkkel preparálja ki a hajszálat.*
*Ludmilla ugyan sosem merült el a hermetizmus ilyetén mélységeiben, de tudja, hogy az univerzum egyik alaptörvénye a szimpátia, miszerint a Rész magában hordozza az Egész pincípiumát, s igyekszik visszatérni ahhoz. Így szinte elbűvölő számára figyelni, miként lát munkához a magisztra. A rúnakövek Oxon mérlegének alakzatába történő gyakorlott rendezése, mi az ethert hivatott szelíden akaratának megfelelő mederbe terelni, a kicsiny réztányérban meggyújtott nőkender halványlila füstje, mi kettejük közé illatos fátylat von, az ismeretlen igék halk kántálása, az izületeket próbáló csukló-és ujjtartások, a füstbe rótt alakzatok, miknek nyomán mintha táncolni tűnne a kecses, hosszúkörmű kéz. Mind -mind olyan apróságok, mik az értőt gyönyörködtetik, az értetlent rettentik. Csupán pár minuta az egész, s mire a nőkender füstje elillan, Ludmilla hajkoronája újra a régi szépségében pompázik.*
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Harmatföld

Hozzászólás#189 » 2020.05.27. 14:57

- Sajnos mivel egyesek szerint signorissa Bianchi rendkívül hasonlíthat rám, ezért kénytelen voltam nyomatékosan megkérni, hogy térjen vissza hazájába, Fiorissába. Vonakodott teljesíteni kérésem, de engedni kényszerült. Mégsem hagyhatom, hogy jó híremet holmi szégyentelen álomvárosi pletykákkal rontsák el! Az Egy hitében kötött esküm köt erkölcsös életre, Rose.
*Nem fogja a továbbiakkal untatni a szabad felfogású varázslónőt azzal, hogy elmagyarázza, hogy ugye neki szent esküvése van, amit házasságnak hívnak, és ez eskü rövid pórázon tartja azokat, akiknek egy kicsit is számít. Inkább csendesen figyeli a magisztra munkálkodását. S nem hiába Rose Alembert az egyik legjobb a Magasmágia művelésében. Elég csak kezei mozgását figyelni, sokaknak némely mozdulattól ugyancsak sírás jönne a szájukra.
Türelmesen vár és figyel, s közben saját erejét szigeteli el a másikétól. Hosszú haja nem is igen állja a fonat szorosságát, szétbomlasztja a fekete szalagot, és szétterül a hátán hullámzó loknikban, ahogy végre végeznek. Megkísérti a gondolat a vállát illetően, de csak rövid pillanatra.*
- Nem tudtam, hogy érdekelnek az aayisi kincsek. Bár az is kétséges, hogy valóban azok volnának. A leletek ötven évesek legfeljebb, de a megmunkálása nem e kor nyomatát őrzi. Egyelőre más érdekességet nem hordoznak magukon, csak egy déli szőnyegkereskedő baljós intelmeit. De mivel Hawkins professzor tartott tőle, hogy a leletek bajt hozhatnak a fejére, ám megszabadulni tőlük látványosan nem akart, átvettem tőle őket.
*Egy kissé eltűnődik, míg tölt maguknak, s a gyümölcstálból mazsolát szemez ki.*
- Igazából nem annyira érdekes ez, mint amilyennek tűnik. Jelenlegi sejtésem szerint egy bizonyos Basil Vitalius megtalálta Aayis romjait, és ott komoly ásatásba és feltárásba kezdett. Ám hogy e kincsek aayisi kincsek lennének, erősen kétlem. Alsyd Salazar viszont aggodalmát fejezte ki a kincsek ittléte miatt, és barátja állapota miatt is. Első gyanúm szerint Basil Vitalius egyszerűen hamisított egy fejéket és érmét az aayisban talált megmunkálási technika és minták feltárása után, ám az ember nem vési rá a monogramját valamire, amit meghamisít... ráadásul a megmunkáláson is látszott, hogy aligha lehet ötven évesnél több. Tehát a kérdés... hogy miért készített Signore Vitalius egy fejéket és egy érmét Aayisi mintákkal egy Dagon... vagy más iratban Dogon nevű tengeri termékenységistennek, és miért aggódott annyira alsyd Salazat a barátja miatt... sőt, óva intett minket is a hamisítványok megtartásától? S hogy a rejtély bonyolódjon... ki az, aki most épp mindent megtesz, hogy Dogonról eltüntesse az információkat előlem. Gondolom Vidámfalvi professzor kis mellékes üzletéről tudsz... És ez esetben a professzor ostobasága jelentős hátrányt is okozhat nekem.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 253

Re: Harmatföld

Hozzászólás#190 » 2020.06.12. 21:16

-Én azt gyanítom...*szól a magisztra egy percnyi gondolkodás után*-...hogy ezen tárgyakat nagyonis használják, vagy a közelmúltig használták, amíg valami úton-módon meg nem vált tőle a gazdájuk. Hogy miért, azt kideríteni olyan volna, mint alsószoknyában bolhát kergetni. De a mozaik darabjai megvannak, drága Milla, már csak össze kell illeszteni őket. Én nem vagyok vallástudós, de te is tudod, hogy egy pogány termékenységistenhez köthető, vélhetően rituális tárgyakat mi mindenre lehet használni. Úgy hiszem, ez a bizonyos Vitalius elszántan keresi a kegyét bizonyos ásatag hatalmaknak. Ha pedig ennek a tengerhez van köze...*támasztja állát tenyerébe töprengőn.*-Ki ez a Basil Vitalius? A neve csengése alapján allen lehet, ki vagy újnemesi kivagyiságból vett fel zarrai nevet, vagy méltán elfelejtett ősi család leszármazottja.
*Vidámfalvi említésére csak legyint*-Félszerzetek. Született sáfárok. Bár Zubogó harminc éve kiseprűzte őket, miután kishíján romba dőlt a kikötői vámrendszer a nyerészkedésüknek köszönhetően. Az után kapta meg a városi tancsától a bankjogot a Thródi-klán.*magyarázza fecsegve.* -Persze a rossznyelvek szerint a konkurens vetomann mesterkalmárok is kellettek a lincseléshez, akik elhintették, hogy látták az Ónöntő-kerület félszerzeteit, amint mérget szórnak a kútba és embergyermekeket rabolnak, hogy a vérüket keverjék a kalácsuk kovászába. Bár ezen pletykáknak értelmes ember nem ül fel, ugyanakkor igaz, hogy mindig a kényelmet kereső természetük ennek elsődleges eszközére, a pénzre összpontosít. Csodálkoznék, ha ezalól Vidámfalvi kivétel volna.
"....spieß voran!"

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég