Harmatföld

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Harmatföld

Hozzászólás#171 » 2020.05.07. 19:47

- Mindegy is... nem e szándék lenne a legfontosabb, mit Önre bízok. A törpök, ha bányáik védelmét biztosítani kívánják, ezúttal jobb lesz, ha megmozdulnak. Ám önfejű akcióra ne vállalkozzanak ismét. Az építészek és kőfaragók céhe biztosított számomra egy értékes dokumentumot egy akvadukt terveiről. Mondja meg nekik, hogy az akvadukt rövid szakaszon leomlott, de helyreállítható, vizét kőomlás zárja le, kiküldött felderítőikből szenes csontok maradtak. Magam vizsgáltam meg őket, ez bizonyos. Beszéljen nekik saját megítélése szerint az ott terjeszkedő sötét hatalomról, ami ha lezúdul, elvágja útjaikat tárnáikhoz. A walletek sorsa messze nem fogja meghatni őket, de a saját céheik veszélybe kerülése igen. Ha szólítjuk őket, jöhetnek... vagy ennek a háborúnak a végén visszatérhetnek a hegyeikbe, melyet elnyel lassan a Köd, és más klánokat hívunk a helyükre! Ne... mégse! Ezt még ne említse. Egyelőre figyelmeztesse őket, és emlékeztesse rá Érctorony városát, hogy a sasszirti problémában személyesen siettem segítségükre. Tudni fogják, mivel tartoznak.
- Cameron Ön az elfekhez megy, az Azúr toronyhoz. Személyesen, ha kérhetem. Tudassa velük, hogy szükségem lesz a segítségükre. Velük beszélhetünk nyíltan. Nem gondolnám, hogy ágálnának, a kapcsolatunk elég jó. Biztosítsa őket arról, hogy a walletek megkettőzött figyelemmel fognak őrködni az ő határaik mentén is, de szükségünk van az íjaikra, most jobban, mint valaha.
- Persze mindez… csak helyben elérhető szövetségeseink megmozdítása. A walletek becsületén esne folt, ha saját földjüket megvédeni ősi ellenségüktől nem tudnák. Aiden, a Thane nemzetségben olyan mélyen élnek a wallet hagyományok, hogy Lisbonne esetében is érzem, milyen spirituális erő nyiladozik benne. Büszke lehet rá egyszer, de ezúttal Önnek kell büszkévé tennie a gyermekeit, és nem az éles nyelve köszörülésével! Szeretném, ha a Thane nemzetség tagjai fellelnének oly erőt ősi hitükben, amely képes megoltalmazni a wallet népet ettől a… vérátoktól. De kerüljük az emberáldozatot. Már csak azért is, mert inkvizítor jár földjeinken, és árgus szemmel figyel.
- S azt hiszem, a szent inkvizíciónak szemére vetni a hibáját… nos, legalábbis botor dolog lenne egy oly vidéken, mely nem feltétlen az egyhitűség mintája. Főleg annak fényében, hogy a Vörös Vadkan még mindig az erdeinket járja, pedig hajdani megboldogult thain Lorne esküdött rá, hogy halott, vagy halott lesz, és ennek hitében adtam át neki. Ne vegye rossz néven Callum. Szervezzen egy ütőképes sereget. S minden thain küld ebbe a seregbe katonát. A világ már nem zászlók alá hívja a parasztokat, a világban már képzett, edzett harcosok ontják a vérüket. A wallet nép vitéz, állhatatos, konok, és büszke. Azt szeretném, ha ez minden egyes harcosnál fegyelemmel társulna. Emellett más fontos feladatot szánok még önnek, de erről kicsit később….
*Újra csak elhallgat, de csak addig, míg kiissza az élénkítő, hűsítő italt. S ha közben bármely ura szólna, kezével jelzi, ne tegye még…*
- Tudom, hogy másoktól segítséget kérni nem fognak. Ehhez túl büszkék. Nem is szükséges. Emerichust magam értesítem, de hogy öregcsellei vitézek masírozzanak itt? Nem. Amint hallom, az idősebb Chelley báró bizonyos… levéllel tisztelte meg házam, bár e levelet valami érthetetlen okból magam nem láttam. Ki tudja, talán még előkerül. S tartalmát is kicsit később vitatjuk meg, de még ma. Nem kívánom azonban lekötelezni Harmatföldet Öregcsellének, hogy aztán egy esetleges belháborúban kedvük szerint fütyüljenek. Egyelőre nem. Az inkvizítor viszont hasznunkra lehet. Vele magam tárgyalok. Így megkérek mindenkit, hogy ha csak a látszat kedvéért is, de a lehető legájtatosabb legyen a jövőben! Megfelel ez így az uraknak?
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 333

Re: Harmatföld

Hozzászólás#172 » 2020.05.08. 21:29

-A rongyosok Hegyhát határában ütöttek tábort. Kalyibákat tákolnak és sátrakban laknak férfiak, asszonyok, öregek és gyerekek vegyest. A falusiak etetik őket és némely jótét lélek még apróbb munkákra is megfogadja őket fizetség fejében. Ugyan eltűnik egy-egy lábasjószág, apróholmi, de kisebb csetepatékon kívül még nem esett egyéb baj.-*simogatja szakállát Ramsey.*-Télvíz idején meghúzza magát minden nyomorult sorsú, de tavaszidővel akár még maguktól is tovább állhatnak. Ám ha nem tennék -már pedig a felégetett erdővidékre miért is térnének haza- a virtuskodó legényeknek elég pár hordócska vodka, meg ügyes szavú unszolás a korcsmában és kiverik őket maguk is. Ha szerencsénk van és valóban nem egyebek sanyarú toprongyosoknál, nem ismétlődik meg mindaz, mi Zubogó alatt a céhlegények és a Benefikátus vásározói között.-*érződik a férfin, hogy nem teljesen biztos a dolgában, de Ludmilla tudja, egy kis fegyvercsörgés elől nem fog megfutni, ha mégis meigazolódnának legbaljósabb sejtései. Thain Sigune bosszúsan horkant bele söröskorsójába.*
-Ismerem a törpöket és kiváltképp ismerem sziklavágó Brorim Halart, a bányász családok fejét. Agyafúrt egy ganéj, még ha úgy is tűnik, hogy a veleje helyén is tárnapenész van! Tudják azok nagyon jól, hogy mi van a hegyeik mélyén és higgye meg asszonyságod, előbb tudták, mint mi! Vagy félnek tőle és jó messzire kerülik, vagy nem érzik fenyegetőnek, akkor pedig ugyan rá nem veszi őket, hogy pörölyt ragadjanak ellene! Oka van annak, hogy még nem omlaszották be azokat a barlangokat! Beszélhetek a nehéz fejével, de ha elküld minket az öreganyánk valagába, jusson eszébe, én előre megmondtam! Az érctornyi céhes tanáccsal is szólok, de ha eddig nem volt nekik égető a leomlott vízvezetéküket felépíteni, lefogadom hogy nem fattyúférgek ellenében támad hozzá újra kedvük.
*Egyetértő mormogás válaszol Sigune szavaira, majd lord Cameron támaszkodik az asztalra kiterített térkép fölé*
-Nincs ellenemre a küldetés, lady Ludmilla, akad a helyőrségben pár hosszúlábú seidhe leányszemély, akiket szívesen szemügyre veszek, ha van rá alkalom. De van kegyednek saját hegyesfülűje is, akivel a régi szentélyt megjárták. Ha elküldené velem, talán hamarább szót értenénk a kapitányukkal!
-Hallottátok kegyelmetek!-*thain Lorne szemében elszánt vidámság vet tüzet, az a fajta, mi a harcba induló walletek sajátja*-Végre megitathatjuk szomjas pengéinket! Eljött az ideje, hogy egyszer és mindenkorra véget vessünk az haramiálkodásnak! Legderekabb harcosaitokat küldjétek, ne a lándzsás parasztokat, akikről azt sem tudni, kivel állnak cimboraságban! Legyünk kevesebben, de legyünk oroszlánok! A sereg Malom-patak fölött gyülekezzék a Decláin öregapámról elnevezett dombon a hónap idusán!-*erre már helyeslés kél a thainok között. Lám a vérontás ígérete mily hamar egyetértésre juttatja őket. Lorne áldomásra emeli ónkupáját, s az urak követik példáját, pohár koccan pohárnak*-Az ősök segedelmével és atyám véréért bosszulásul toportyánhús csillapítsa éhünket!-*zengi lord Callum, s míg a thainok elégedetten isszák ki kupáikat, lord Thane szánakozó, öreges göcögéssel, rezzenetlen hüllőtekintettel méri végig Ludmillát.*
-Nemzedékek emlékezetét kutathatom át, őseim csontjaira karcolt, őrkövekbe vésett tudományt hívhatok segítségül, de félek, asszonyomnak aligha fog tetszeni, amit ott találok majd. Thane jó, amikor a régmúlt árnyai megelevenednek, s meg kell menteni a walleteket a végromlástól, de Thane nem jó frigyre és szövetségre. Tudom én, hogy megy ez Sárkánykőn, lady Ludmilla. De hallotta Lhiúsaidh leányom, s látta Lisbonne unokámat. Az idők változnak és higgye el, minket igazolnak majd, ha eljönnek a hála...vagy az engedelmesség napjai.
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Harmatföld

Hozzászólás#173 » 2020.05.08. 22:09

*Merev, rezzenetlen pillantással mered maga elé, míg lordjai fogadkoznak, terveznek, kételkednek, lelkesednek, s megtagadnak. Nem pillant immár egyikre sem, csak a kis figurákra talán, vagy a térkép zegzugos völgyeire. Vagy azokra sem.... ki tudja, hova időz el pillantása, s a jelenben jár-e még...*
- Cameron, az az elf nem az enyém, s végképp nem sajátom. Faelnis a neve. Üzenek neki, amint tudok, hogy keresse meg, s legyen kísérője. Csatára pedig csak akkor készüljön, Callum, ha bírunk oly erővel, mi felvértezi magukat e hatalommal szemben. Már... ha szükségük van rá. Már... ha úgy látják jónak. Már... ha az öreg Thane hajlandó együttműködni. De ha valaki úgy véli, e hatalom oly erőt bír, ami a walleteket győzelemre viszi, csak nyugodtan... vonuljon fel háza népével és alattvalóival a hegyre. Én a híreket meghoztam. Én a javaslataim megtettem. De nem én döntöm el. Vitassák meg az urak kedvükre! A végső szó a Kistanács kezében van. Melynek egyébiránt javasolnám szégyenteljesen elavult váraik déli mintára való felújítását. A lagún bástyák legendásak. Sárkánykő is elbírna párat. Meg ágyúkat.
*Vajon mi billentette ennyire át az érdektelenség gátján? Talán Thane szavai? Igaz, nem várt nagy lelkesedést az öregtől, de hogy minden szava, miden gesztusa támadás még azon órán is, mikor egymás segedelmére lehetnének? Bár... nem is oly érdektelenség ez, sokkal mélyebben lapuló méreg a szív és a lélek mélyén. Olyasfajta, ami felfal minden kötődést, ami megmételyezi a szép emlékeket, és elszakítja a kapcsolatokat.*
- Más ügyről szólva... Úgy döntöttem, Alastairt nem kívánom Öregcsellére küldeni. Onnan bizonnyal évekre nem térne vissza, s jól látom, mennyire nem szívlelik a déli igát... Azonban elég idős és értelmes az Akadémiához. Zubogóba megy, az Akadémiaszigetre a hét négy napján, hogy ott tanuljon. És megkérem thain Lorne-t, hogy a hét fennmaradó három napján vendégül lássa birtokán, ahol a fiút illőképp északi harcosnak nevelik. A fiú a városban kíséretet kap, de legfeljebb két főt. Személyükről döntsenek belátóan. Leányaikat ezzel együtt szolgálatomból elbocsájtom. Ideje, hogy tisztes házasságba hajtsák fejüket. Nem igénylem, hogy új társaságot küldjenek számomra.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 333

Re: Harmatföld

Hozzászólás#174 » 2020.05.22. 16:18

*A thainok felől egyetértő dörmögés hallik.*
-A ceann fiát nem adjuk!-*lord Sigune indulatonsan törli le a serhabot szakálláról*-Elég ide nekünk egy Chelley, nem kell, hogy a gyermekből zagyva folyamközit neveljenek! Láthatod asszonyom, hogy milyen egrón uracskák származnak Öregcselléről, hisz tulajdon rokonod, Seraphion herceg is csavargó, borissza, csélcsap semmirekellő! Lovagregébe képzeli magát, reggel ájtatos, délben dölyfös este meg disznólkodik!
-Úgy van! Öreg thain Sigune jól beszél! -*helyeslően bólint lord Callum is*-Okosítsák csak a magiszterek Zubogóban, hanem Lorne-ban vitézlő oskola várja majd! Úgy hallám már most is fakarddal fekszik és az istállósfiúkkal ébred! Legjobb vitézem adom mellé nevelőnek, Seoc MacCraint, ki megjárta Barad király szigeti háborúját, a lesvetést Vearpa bojár portyázóitól tanulta, az újdonász hadi szokásokat meg a tartuzzói herceg udvarában! Atyja a síron túl is büszke lesz az ifjúra!-*majd a térképre tekint, hova saját színeit helyezte a reménybeli sereg gyülekezőjéhez* -A Vörös Vadkan dolgát, azt meg csak bízza ide asszonyságod! Nem ülünk fel többet a boszorkányos fortélyainak, de egyszer és mindenkorra leszámolunk vele, akár thain Thane tudományosságával, akár nélküle! Elég bosszúságot okozott már. A veresre festett kerék atyám halála óta udvaromon várja felállítva, oda lesz belétörve, efelől ne aggódj!
-Megfontolandó, amit asszonyságod mondd a várak dolgában.-*hümmöget Ramsey, ahogy lord Callum szavai elhalnak a visszhangos lovagteremben*-Ám sokban van a divat manapság! A falvaink aligha tudnának megtermelni annyit, amennyibe a zarrai mérnökök és a munkálatok kerülnének, s a törp pallérok sem dolgoznak ingyen. Meg aztán...Érctorony is mire ment a magas rondelláival, ha a pár erdővidéki haramia megmászta őket?-*tárja szét karját tanácstalanul*-Attól tartok egyelőre, ameddig ki nem tudjuk a módját, hogy kerítsünk pénzt az ilyetén dolgokra, csak a kardban és a vitézségen bízhatunk.
-Eszerint...-*szól lord Aidan*-...Alastairt Zubogóba küldi. Bízom benne, hogy e gesztusa nem inkább Esthel leányom Sárkánykőből való száműzését szolgálja. Tudomásom szerint egészen megkedvelték már egymást. De akárhogy is, ceannunk örökösének méltó lakóhelye kell legyen Zubogóban is, ahogyan nemes édesanyjának is. Ez olyan kiadásokra rúg, mit nem kívánhat Thane-re róni, főként, hogy meg sem kérdezett róla. Persze a zubogói háztartás költségeinek felét így is átvállalom, ám a fennmaradó része attól félek Sárkánykőt kell, hogy terhelje. Ha csak asszonyságod nem ajánlja fel teszem azt zubogói házát illő szállásul leányom és unokám számára.
*Az urak megvetően horkannak fel thain Thane fukarkodó szavaira. A bástyák kérdése egy dolog, de hogy cselédek és koszt dolgában verje a fogához a garast, akár egy wetomann hagymatőzsér...!*
-Megköszönjük úrasszonyunk, hogy leányainknak ilyen gondos nevelője voltál.*-szól lord Ranald*-Igazi kisasszonyokká cseperedtek szárnyaid alatt, hogy nem vallanának szégyent még a koronaékkövi udvarban sem. De félünk, csendes és rideg lenne sárkánykövi udvarod, a lánykák nélkül, te magad pedig...-*kissé szabódik, hogy kimondja, segélykérőn pillant körbe az urakon, de hiába* -...nos, búskomorságba merülnél nagy magányodban, mire amúgy is hajlamossá tett az élet. Nézd el suta aggodalmunk, kérgesmarkú férfiúkként nem igazodunk el az asszonyi lelek útvesztőiben, de féltünk téged az egyedülléttől, főként, hogy urad is többet van távol, mint honn!
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Harmatföld

Hozzászólás#175 » 2020.05.22. 17:12

*Elsőrészt bólint thain Lorne szavaira, ám aztán sűrű hallgatásba burkolózik. Csak pillantása esik épp arra, akihez szól, s e pillantás mit sem változik közöttük. Épp csak thain Thane szavai azok amiktől a tekintete fagyossá válik, akár a rideg északi jégcsapok. Lassan feláll, nagyon lassan, és megfontolja minden egyes szavát, mert olyat találna netán mondani, amitől Thane rögtön hadat is üzenne neki.*
- Hogy fontossági sorrendet tartsunk tehát, Uraim! Minden tisztelettel, minthogy férjem a Kistanácsra hagyta Harmatföld irányítását, amely tanácsnak én nem vagyok tagja, és NEM, thain Thane, ez engem cseppet sem zavar, sőt megkönnyebbülés számomra... minden tisztelettel tárom önök elé szerény, de el nem hanyagolható véleményem. Minden jel szerint jelenleg nem elég, hogy meg kell küzdenünk a Ködvadon egyre erősebb nyomásával, de a délkeleti határainkon be-betörnek az allenek által uszított eretnekek, vagy egyenesen a Hegyi Király, nem érdekel hogy nevezzük! Lehet Érctorony szerencsétlenségén élcelődni, de ÉN ott voltam akkor, és ÉN tartottam a templom teret, míg vissza nem verték őket, sőt ÉN voltam aki kipucolta a sasszirti kolostorból a mételyüket. Akárhogy is, Érctorony nem a határon fekszik... Harmatföld területén mentek azok keresztül háborítatlan!
*Amennyiben bármely lordja kívánna közbeszólni, Jezabel erélyesen csap az asztalra, és még mágiát is képes a hangjának kölcsönözni, hogy az egész terem zengje.*
- Emellett, uraim, van egy ártalmas Vadkanunk, és hozzá jön most még egy elfeledett isten, két sárkánnyal, akik megfertőzik a walletek elméjét, és irányított akaratlan homunkulusz bábokká teszik őket! A saját felesküdött társam, akinek háromszor mentettem meg az életét, kevés híján szeletelt fel, holott küzdött a szerencsétlen lány ellene, és most csak a tartánját küldhetem vissza az apjának!
- Ehhez immár negyedikként engedjék meg, hogy említsem az el nem hanyagolható tényt, hogy Önök, kedves uraim, egy Chelleyt választottak! Emericus Chelley nem a mímes kis kacsómért jött ide, hanem a maguk seregeiért, amikor majd a háború kirobban, és maguk odaadták neki! Márpedig a báró hívni fogja a seregeit!
- Mindezt összefoglal uraim, ahogy én látom a helyzetünket, mi nemsokára akkora bajban leszünk, hogy nem nagyon engedhetjük meg magunknak azt a fényűzést, hogy azt mondjuk, nincs pénzünk a várainkra! Nem divatos várakat szeretnénk, hanem védhetőeket! Lehet, hogy a zsebünkbe kellé nyúlni, de ez szükséges! Ahogy a jól képzett hadsereg is. Azért mertem említeni a déli bástyákat, mert azok kialakítása merőben más, mint az itt megszokottaké, saját szememmel láttam! A füles bástyákon a lövési szög sokkal zártabbá válik, megszűnik a holttér. Megfontolandó, hogy ne engedjük a falainkra mászni a katonákat! Uraim, nem ajánlom Önöknek, hogy elhárítsák ezt a feladatot!
*Most fejezte be. Most engedi hozzászólni az urakat, már ha van merszük vagy kedvük... Addig nem lép a következő elhangzott.. ügyre.*
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 333

Re: Harmatföld

Hozzászólás#176 » 2020.05.22. 17:50

*Az asszony viharos szavai után mintha megszeppent csend uralkodna el a lovagtermen. Nagy sokára Ramsey szólal meg.*
-Senki sem vitatatja asszonyom, hogy sokat láttál. Bizonyítottad, hogy a bátorságod olyan, akár egy pajzshajadoné. Azt sem vonta kétségbe senki, hogy igazad volna a kertek alatt ólálkodó veszedelemmel. Mindösszesen a szigorú valót közöltem veled.-*a férfi óvatos, mint mindig. A ravasz Ramsey szemei úgy villannak, akár címerén a sárkányfogat őrző menyété*
-Hogy mit választottunk lord Emerichussal az csak ránk tartozik, meghiheted, eleget vitattuk már ezt a kérdést egymás között. Mindazonáltal továbbra is azt mondom, nem az építkezés hasznát vitatjuk, de egyikünknek sem pereg érme a seggéből. A wallet föld deres és kemény, nem termel meg annyit, hogy olyan erősségeket építhessünk, mint amilyenek Zarowarban, vagy akár a Lándzsakapun vannak. Otthonainkat még ükapáink húzták fel, legtöbbüket azóta alig tatarozták! Borzvárak ezek, miket nem ágyúkkal való ostromra terveztek. A kamara nem is igen óhajtja ellátni pénzzel a tartományt, az egrónoknak bizonnyal félnének erős várakban elvackolva látni minket.
*Bólogatnak nagy komolyan a thainok, Lorne büszkén felböhög.*
-Ám ipaurad, a Főpohárnok úr őméltósága dúsgazdag ember, s atyádnak is van mit a tejbe aprítani odalent délen. Ha segítesz nekünk megnyitni erszényeiket, olyan bástyákat kapsz, amik láttan messze elriad még a nagykán hordája is, nemhogy holmi erdei rablósereg!
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Harmatföld

Hozzászólás#177 » 2020.05.22. 19:01

*Karba fonja a kezét a feleletre. Máskor mindig megmosolyogta a ravaszdi sunyorgást, de most nem.*
- Épp most tagadjuk meg Chelley bárótól unokája nevelését. Nem hiszem, hogy meg fogja adni az árát a váraknak. És nem tudom, láttam-e már thaint déli bárók pénzéért kuncsorogni, de ez nem túl büszke hozzáállás, uraim! Neeem... atyám is már kiadta a hozományom! És azért oly gazdag, mert borzalmasan zsugori.
*Tekintete ide-oda jár a térképen a várak között...*
- Sárkánykő erősítése fontos. Közel van a Ködvadonhoz. Ráadásul mégiscsak a tartományi központ. Thain Lorne kapná az első ütést a nyugati oldalon egy belháborúban. Fontos. Thain Ramsay az Adomány felől. Fontos. Igen, egyelőre ezek a legfontosabbak. Sigune, Thane és Ranald úr vára inkább erdei erősségek, ezt hagyjuk meg nekik eképp, kisebb, de szükséges erősítésekkel. Hajlandó vagyok rááldozni a saját vagyonom egy részét... Nagyjából... Kilencszáz aranyat. Helyezzük a hangsúlyt erre a három pontra akkor! Mit gondolnak? Ez kivitelezhető?
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 333

Re: Harmatföld

Hozzászólás#178 » 2020.05.23. 16:37

*Ludmilla korholására csípős szavak tolulnának az urak nyelvére, az asszony tudja -hisz ismeri őket eléggé- ilyenkor jönnének elő azzal, hogy mindez nem az ő ötletük, s a pénzesládáikat csak hagyja a grófné békében, nameg, hogy ők eddig is megvoltak nagyon jól, Ramsey pedig keverjen habarcsot és törjön csak követ, ha úgy akar, az igazi férfi karddal fogadja az ellent a kapuban, de az alapos tervek taglalásával elébe vág a sértett büszkeségnek. Amikor pedig a munkálatokra áldozandó összeget említi, egyszeriben bennszakad a thainok minden szava. Néma hűdöttsésgre futja csak tőlük, lord Callum is csak félrenyelt sörétől krákog.*
- Cac naomh...!-* thain Ranald csupán ennyit tud kinyögni, mikor pedig lord Tyrosh szólásra nyitná száját, Ramsey oldalba löki.*
-Jó lesz így. Úgy hiszem thain Sigune Érctoronyba vivő útja során gondoskodik a pallérmesterek és kőfaragók felfogadásáról, nameg a szükséges fa, mész, kő, s egyebek beszerzése felől tárgyalni. Hanem zarowari ostrommérnököt már egyikőnk sem ismer a szomszédságból, ám felteszem, erre asszonyságod már előre gondolt.
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 359

Re: Harmatföld

Hozzászólás#179 » 2020.05.23. 17:05

- Ami azt illeti, még nem. De az akadémián keresztül megoldom. Gazdálkodjanak az urak belátóan az összeggel, amelyet a városba érve folyósítok Önöknek több részletben majd. És amint mondtam, az erdei várakat is felújítjuk, de sajnos annyi pénz én sem loptam össze, hogy mindenkinek egyformán jusson! Nézzék el nekem az urak... vagy vitassák meg egymás között, melyek a fontos várak, hisz önök mégiscsak jobban értenek a hadiszerencséhez, mint én! Az alkudozáshoz legjobban talán Thain Sigune ért, úgyhogy... a rideg pénzügyekben, és a kereskedők és mesteremberek ismeretében érdemes lehet rá hallgatni. Ha pedig bármiben elakadnának, vagy segítségre van szükségük... jobbára sejtik, miként és hol lelhetnek meg. Ezzel a várak kérdését lezártnak tekintem.
*Valahol meg is könnyebbül. Tehet a vállán azóta is az a nagyobb letét. Jezabel sosem szeretett vagyonával kérkedni, sem megjelenésével, sem más formában, és amúgy is eljótékonykodja, hisz azt mondja az Egy, hogy akinek van, annak meg kell osztania azzal, akinek nincs...*
- Másodszor... A lányok. Nagyon kedves a figyelmességük, uraim. Egy szavát sem vitathatom el az elhangzottaknak ez ügyben, ám azt tudniuk kell, hogy... Hmm...
*Láthatóan tétovázik. Elbizonytalanodik. Hogy is mondja el, hogy összecsapnak a feje felett a hullámok, hogy immár egy egész pantheon ácsingózik a lelkére, amit szermémetlen ajánl fel, ha másokat megmenthet vele, hogy az átok nem is annyira átok...*
- Nos, azt tudniuk kell, hogy a kockázatos vállalkozásból társaimmal a forrástól csak úgy tudtunk elszabadulni, hogy... khmm... nos... A két sárkánytól csak úgy menekülhettek meg, hogy áldozatot kellett felajánlani, és... nos.. azt hiszem, az ősi istenségük nem óhajt lemondani a lelkemről, amit végül nem kapott meg. Emellett pont az akadémia kérésére épp egy sahrai kincset vizsgálok, aminek természete szintén nem áldáshozó, inkább ártó. És még ott van a Vörös Vadkan problémája is. A lányok veszélyben lehetnek a közelemben. Tehát... természetesen ha úgy kívánják, továbbra is szívesen látom őket a kastélyban, és a városi kastélyban is, de ha ezek fényében meggondolnák ajánlatukat megértem.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 333

Re: Harmatföld

Hozzászólás#180 » 2020.05.23. 17:57

*Látni, a férfiak hiszik is, meg nem is, amit lady Chelley mond. Tudós asszonynak ismerik, ki nem különben tudálékos is, minek okán folyvást kétes dolgokba keveredik, noha ők a saját szemükkel nemigen látták még másnak Sárkánykő sápadt, szerény ám méltóságteljes úrnőjénél. Titkait hiába próbálták nem egyszer kifürkészni, kíváncsiságukat kielégítő válaszokat sosem sikerült kapniuk igazán.*
-Kinek-kinek maga jószága a lánygyermek, döntse el mindenki, mit akar végezni sorsával.-*nyugtázza a dolgokat Sigune.*
-Nos urak és asszonyom...-*szól aztán lord Lorne, miután végig tekintett a nemeseken*-úgy tetszik mindent megvitattunk. Dolga mindenkinek elég lesz a közeli jövendőben. Ha más szólni nem akar, igyuk ki poharainkat az ősök üdvére és zárjuk a ralaidh-t!
"....spieß voran!"

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég