Harmatföld

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
handsofgod
Adminisztrátor
Hozzászólások: 22

Harmatföld

Hozzászólás#1 » 2017.05.13. 17:58

Kép

Észak-keleten a legkisebb egybefüggő uradalom, ám egyben a legegységesebb, hisz a Sante-Bouve család kezébe összpontosul generációk óta. Keleten a Vörös-hegység északi vonulatai tartoznak hozzá, melyek nyugatabbra dombvidékké szelídülnek. A területen főként csak burgonya terem meg, de azt megtanulták a lehető legváltozatosabban felhasználni, akár háztartásban, akár étkezésben… akár párlatfőzésre. A Harapós Hajnal a birodalom legjobb vodkájának számít. A terület érdekessége, hogy kiterjedt erdővidék veszi körbe azt az öblöt, melybe a Haragos torkollik, és ahol a Téli Kastély áll, melynek szigete azonban a korona birtoka. Talán a kastély az oka annak, hogy Harmatföldön mindig akad egy-egy furcsa szerzet, a helyiek már igen kevés dolgon lepődnek meg. A terület központja Érctorony.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Harmatföld

Hozzászólás#2 » 2017.07.23. 15:35

//Baladur jogarának megtalálása után 3 héttel, Nemesvíz malmának, és a monostor órájának rendezése.//

Jezabel úgy érezte, jobb helyre nem is kerülhetett volna az a vagyon, melyre e balsikerű kaland révén tett szert. 15 tisztázatlan eredetű aranytallér, egy elrontott toronyóra és egy lerombolt malom... kézenfekvő volt, hogy mi legyen az arany sorsa: nem saját kincstárát gazdagította vele.

Az ősz szakállú és bajuszú, frissen beretvált elöljáró legjobb ruháját vette fel az audienciára, mit Nemesvíz hajdani impozánsabb városházának termében tartott a lady, s aztán így is lovagoltak ki a gnóm mesterrel, hogy megtekintsék előbb a hajdanvolt kolostor romjait, melynek toronyórája ismét ütötte az órát, de csak oly szabályosan immár, mint bármely más toronyóra, noha az eredeti szerkezetet állították ismét helyre a mesterrel.
A újjáépített malom kereke ismét járt, de hála a gnóm mester tudásának, tervezésének, lángelméjének, a szerkezet immár jóval több malomkövet is megmozgatott, és olajozottabban, pontosabban működött, mint elődje. Bár a grófnőt cseppet sem érdekelte még mindig a malmok működése, és rossz emlékeket idézett benne a hely, türelemmel végigvárta a mester beszámolóját, átadta ünnepélyesen a kulcsokat az elöljárónak, ki tovább is adományozta az új, valószínű reménytelibb molnárnak, ki három faluval arrébb tette le a mesteri vizsgát, s már maga is inasokat fogadhatott. Jezabel megtámogatta még némi kezdő tőkével, és ezzel úgy érezte, sikerült lökni valamennyit a hajdani élettel telibb mezőváros fejlődésén, hogy egyszer ismét régi fényében tündököljön.
A díszebéden még maradt, majd továbbállt Zubogó városába a délután folyamán, hogy a város uraival tanácskozzon, s maga is megmerítkezzen kissé a városi forgatagban.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Harmatföld

Hozzászólás#3 » 2018.01.17. 15:14

//Őfelsége északi látogatása előtt egy héttel//

Thane érkezett utoljára. Nem így követelte volna meg az illem, hisz ő hívta össze az urakat, mégis jó oka volt így tenni: a Trófeateremben még javában veszekedtek, de már csillapodtak az indulatok, mikor nyikorogva kinyílt annak ajtaja, és belépett.
Nem volt már fiatal, ahogy a jelenlévők egyike sem. Lord Ranald épp vérző orrát törölgette, s villogó szemekkel nézett a felborult szék mellől a Hadúrra, aki hordó mellkasát kidüllesztve feszült meg előtte. Ramsay nagyúr kárörvendő mosollyal ácsingózott a székével, lábát hanyagul az asztal lábára támasztva, kezében kupát egyensúlyozva. Sigune inkább csendesen ácsorgott félrevonulva.
- Minden vitát elrendeztetek? - Kérdezte az öreg Thane, fanyar mosollyal.
Jöttére minden tekintet rászegeződött, a dermedt izmok valamennyire felengedtek, s lassan mindenki a megrakott lakomaasztal köré gyűlt.
- Remek... - Csoszogott a Bölcs maga is hozzájuk. Minthogy szolga nem volt bent, maga töltött egy kupába. - Nem tudom, mennyit tudtok, de... évszázadok alatt nem kellett összeülnünk az öröklés kérdésében.
A többiek borús kedvel bámultak maguk elé, csak Lorne mordult meg, de nem szólt ő maga sem egy szót sem. Thane folytatta hát.
- Az ősök esküje és az ősi vér köt. - A többiek halk mormogással bólogattak, és ezt jó jelnek vette. - Most azonban a walletek nyakára idegen fő kaparkodik.
- Gregoir halála óta idegen szava parancsol itt... - Morrant meg ismét Lorne.
- Igen, igen, erről már beszéltünk... Az özvegy viszont Gregoir választottja volt, ezt el kell fogadnunk...
- Kell egy fenét. Szép virágszál, szép, de.... nem wallet. Semelyik felmenőjében. Az ősök esküje és az ősi vér köt. Te mondtad.
- Én. Igaz. Most viszont még nagyobb baj fenyeget minket. Ha igazak a hírek, egy koronaékkői úr ülne a nyakunkra.
- Nah azt megnézném. - Nevette el magát Ramsay nagyúr. - Már a hideg és a komor vidékel borzasztja... de ha még egyetlen éjszakát el is tölt itt, ha megismeri a Ködöt, vinnyogva szalad haza innen a kényelmes déli vackába.
- Megeshet... de valószínűbb, hogy mint hűbérurunk, magával viszi seregeink színe javát is.
Erre megint komoran bámultak maguk elé. Tudták, mit jelentene az.
- Egyszerre egy problémát... egyszerre egyet, urak! - Mondta aztán halkan a vén Bölcs. - Talán a legjobb lenne először visszatérni a hagyomány útjára. Magam részéről nem lennék ellenére, ha elsőként talán az özvegy válna méltóvá a wallet nemzetségek vezetésére... vagy Mullet vére vezetne tovább minket.
Komolyan pillantott a többiekre, szemükben ki tudta olvasni, hogy talán épp most kezdtek kételkedni épelméjűségében.
- Az lehetetlen. - Jegyezte meg Sigune. - Hogy lehetne méltó? És Mullet nemzetségének magva szakadt... akkor.
Thane megértően bólogatott, és hagyta, hogy morgolódjanak kicsit, majd felemelte a kezét.
- A Megváltás Kútjához kell zarándokolnia. Ott neki kell eldöntenie, mit tesz... és miként tér vissza.
Egycsapásra mély csend ereszkedett a társaságra. Láthatóan nem pusztán a lehetőségeket fontolgatták... valami mély, baljós, fenyegető érzés vetett árnyékot a szívükre. Megfontolták a döntést, és elszámoltak a maguk lelkiismeretével. Aztán lassan bólintottak.
- Az ősök esküje és az ősi vér köt. - morogták maguk elé, mintegy megnyugtatásként.
Eldöntötték, mit kell tenniük.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Harmatföld

Hozzászólás#4 » 2018.02.14. 19:43

//Eric Airleas érkezése//

Pod már-már elcsigázottan baktatott hátul immár egy órája. Igaz, előző nap érkeztek meg Zubogóba, de ugyancsak kései órán ért a hajó a kikötőbe, kénytelenek voltak ott éjszakázni...
Másnap pedig az Eric úrfitól telhető legkorábbi órán el is indulhattak két ló hátán zötyögve a kietlen, fagyos, rideg északon. Kétségtelen van valami bája ennek az ősvadonnak, de hogy hogyan lehet ilyen hidegben élni? Maga sem találta meg még erre a választ, ahogy elgémberedett vézna combját dörzsölgette a nyeregben ülve.
Persze, a Lord Uther Lorne birtoka persze nem volt messze... de kétszer is eltévedtek, mivel őlordsága még egy kísérőt sem menesztett a páros elé. Kócsagos után kétszer is nekivágtak a domboknak, mire eligazították őket, hogy északnyugatnak tartsanak az úton...
Nem csoda hát, hogy kora délután pillantják csak meg az erődöt. Mert amit látnak a dombtetőn állni, Lorne ősi fészkét, nem lehet kastélynak nevezni! Erőd az minden egyes szegletében, erős és büszke!

Avatar
Eric Airleas
Hozzászólások: 11

Re: Harmatföld

Hozzászólás#5 » 2018.02.14. 21:32

*Eric összébb húzza a köpenyét,bár sejti hogy ez se védi majd meg az ordas hidegtől. Apja dühe ezúttal túl ment a határon,s a sértődött ifjút már csak a dac fűti amiért ily csúnyán kitoltak vele.A kikötő óta ide-oda ténferegnek,s Pod is csak arra volt jó, hogy segítse az eltévedésben. Az élelem is fogytán, ám a valódi gondot a kulacsok rohamos kiürülése okozza.*
-Attól félek ráfagytam a lóra...megint...Pod! Van még a kulacsban?-*didergi oda apródjának,pont mielőtt előbukik valami nyomorult erőd a a láthatáron.* -Remek!Micsoda szerencse! Ebben a visszataszító építményben,biztos kapunk majd rendes útbaigazítást, merre is van Uther bácsikám vára! Na rúgj oda annak a lónak és igyekezzünk!-*adja ki a parancsot és gyorsabb tempóra ösztökéli a hátast ő is.*

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Harmatföld

Hozzászólás#6 » 2018.02.14. 21:40

Eric még inni is elfelejt nagy igyekezetében, és ettől Pod fellélegzik, ugyanis az ifjú lord ivott már eleget...
Hanem ahogy egyre közelednek a hófedte ropogós úton, látják már a pajzs-kard-csatabárd címeres lobogókat is, és ha Eric valaha is sokat adott volna a kisebb házak heraldikájára, most fény gyúlhatna az agyában, de nem gyúl...
Az alsó várkaput nyitva találják, a csapórácsot is felhúzták. Épp az imént robogott ki rajta egy kisebb lovascsapat észak felé, s így akadálytalan be is juthatnak az alsó várba. Ott aztán jól látják a felállított várvédő eszközöket, a katonákat, akik őgyelegnek közöttük, egynéhány leányzót, kiknek igen sietős az útjuk lefelé a Felsővárból...
- Jó uram... azt hiszem, megérkeztünk. - Vacogja Pod elhalón. - A címer a Lorne család jelképe...

Avatar
Eric Airleas
Hozzászólások: 11

Re: Harmatföld

Hozzászólás#7 » 2018.02.15. 09:05

*Eric eltűnődik a fiú szavain. Lehetetlennek véli hogy egy lord ily puritán körülmények közt tengesse az èletét. Koronaékkő nemesei is időznek az erődökben ha kell, időnként még a közkatonákkal is járnak kelnek, ám mindnek van egy birtoka ami rangjához méltó.*
-Néha igazán nevetséges elképzeléseid vannak,Pod! Tudom hogy ez csak észak, de a nemesek itt is nemesek.. minek élne ilyen helyen Uther nagybácsi?-*kacag fel a végén és nem igyekszik halkan beszélni nem érdekli ki hallja miközben beljebb léptetnek a lovaikkal.*-Ez egy erődítmény csupán, nem soká fogunk itt időzni. Átmegyünk a kastélyába, hol eltöltünk pár napot... kicsit visszaveszek a vehemenciából és megyünk haza.. születésem napját már a fővárosban ünneplem!-*magyarázza a nagy tervet,s ellentmondást nem tűrve megálljt int.*
-Te ott! Katona! Mondd itt találjuk-e Lord Lornet?- veti oda az egyik nem annyira tagbaszakadt harcoskinézetűnek.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Harmatföld

Hozzászólás#8 » 2018.02.15. 12:50

Pod inkább mélyen hallgat... lehet hogy közben tényleg ráfagyott a lóra.
A katona, akinek odaszóltak, vállat von a kérdésre. Magas, derék wallet férfi, amolyan komor bikatekintettel, ami a helyiekre oly jellemző.
- A felső várban... Hol máshol? De igyekezz, ha beszéded van vele, mert úgy tudom, ma délután kilovagol. Körbejárja az elkanászodott falvakat...

A felső vár a domb tetején áll. Négy bástyás masszív kőépület, lőrésszerű ablakain nem sok fény szűrődhet be bentre... A falon túl csak egy magasabb harangtornyot látnak, talán kápolna tornya.
A kapuk nyitva vannak végig... A tél acsargó hidege dacára a várnép dolga után szaladgál.

Avatar
Eric Airleas
Hozzászólások: 11

Re: Harmatföld

Hozzászólás#9 » 2018.02.15. 13:43

*Rábólint majd addig megy a lóval amíg lehet, utána lórol le.*
-Pod! Lásd el a lovakat én beszélek Lord.. uhm.. Lornnal..-*tűnőduk mert igaziból nem is látta még az öregembert vagy olyan rég hogy nem emlékszik rá.Igazít is magán,majd megindul a bejárat felé. Ha sikerül oda eljutni akkot használja kopogtatóz

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Harmatföld

Hozzászólás#10 » 2018.02.15. 18:58

//Ejjnye... :P//

A nagyterem ajtaján dörömbölve hamar szolgálólány nyit ajtót... s látva Ericet menten szemlesütve hajol meg.
- Szép napot az uraságnak... -
Mintha zavarban lenne, bár ennek ki tudja, mi az oka? Szélesre tárja az ajtót, és félreáll, láthatóan egy nagy kosár ruha van a háta mögött. A nagyterem sötét és puritán, jópár fegyver díszíti a falakt, meg persze zászlók, címeres pajzsok. Ráadásul egy jókora ballisztával néz szembe rögtön Erik...
- Fáradjék beljebb az úr! Őlordságát keresi? Küldessek érte?

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég