Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Lumena
Hozzászólások: 9

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#21 » 2020.07.12. 05:00

Az est és az eső lesznek a legnagyobb urak, mire megérkezik a magányos lovas a tábor széléhez. Vízhatlan, széles karimájú kalapja és sötét esőköpenyege védi ezúttal is e két hatalmasság közül legalább az egyiktől.
A sátrak köréből is kitűnik a Chelly, melynek fényűzése már-már hiábavaló hiúságnak tetszik szemében. Miközben azzal néz farkasszemet, szétnyitja köpönyegét, hogy az ébenpáncélja mellkasi részén elterülő szimbólum – mi a Congregatio pro Doctrina Fidei büszke jelképe – válaszoljon mindenkinek, ki megállítaná. Egyenest a sánckarókhoz léptet lovával, ha pedig nincs ki azt őrizné, a sátorhoz igyekszik, hogy az ottani őrökhöz szóljék lováról le sem szállva.
Harmatföld az Inkvizícióért sürgetett, s ím az rendre megjelent. Értesítsd Lady Chelleyt, hogy leveléből arra következtettem, ügye nem tűr halasztást. Ekképpen, amint tudomásomra jutott hol időzik, eljöttem. Fogadjon most, vagy számára alkalmasabb időpontban. Ha pedig már nincs itt, irányíts felé.
Hangja inkább hivatalos és távolságtartó, mintsem bármi más. Miután pedig befejezte, szóljék akármit az őr, a sátrakat vizsgálja. Úgy tűnik összegyűlt erre a vadászatra nem egy fontosabb zászló...
Miután kiszemlélődte magát, visszatekint.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Lumena 2020.07.13. 20:53-kor.
„A mágia szolgálni adatott és nem uralni. Romlottak és korruptak mindazok, kik elveszik az Ő ajándékát és önnön testvéreik ellen fordítják!”
A Hegyek Alatti Beszéd 1:2

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#22 » 2020.07.12. 11:26

Akik elébe toppannak is a tábor szélén, látván a szimbólumot morrannak egyet, nem kérdeznek, csak biccentenek, és tovább engedik. Az egyszeri vitézek, kisnemesek, bocskorosok és szolgálók meg-megnézik, de nem szólnak hozzá, így talán meglepetés lehet, ha egy-egy szájról hallani véli az "Áldassék az Egy!" mondatot haladtában.
A belső kör után már kaptatni kell felfelé a dombom, amibe elegáns kis kőlépcsőt vágtak. Úgy tűnik, rendszeresen itt lehet a táborhelye a vadászatoknak, ha erre is figyeltek. Az őrség fent mordan biccent, nem kérnek levelet, nem kérnek passzust, Lumena öltözete elég. Az egyikük be is fordul, s amíg az inkvizítor várakozik, kényes fülét épp úgy megütheti a víg zeneszó mellett a kardcsörte, a vivát, a kacagás, és bizonyos bizalmas hangok felszűrődése is a sátrak közül.
- A nagyságos asszony türelmét kéri. - Jön vissza az őr, és foglalja el ismét a strázsahelyét.
Soká nem várakoztatják Lumenát, a mord őrök nem szólnak hozzá, de mintha fagyos gyűlöletet érezne a tarkóján fellopózni. Körbefordulva viszont csak az étekhordó apródokat látja, meg egy-egy familiáris urat egyik sátorból a másikba sietni. Ám az érzés ott marakodik belül: ezek itt őt gyűlölik. Ezek itt őt egy kőasztalra kötöznék és véres péppé vernék a fejét ősi szokás szerint.
A ponyva pedig lebben ismét, és vékony, vörös hajú, sápadt leány lép ki rajta. Ajkai mosolya felsőbbrendű, kissé gunyoros.
- Ludmilla báróné fogadja, Inkvizítor. Erre szíveskedjék...
Amennyiben követi a leányt, ki könnyű, élénk kék éjszakai köntösben, mezítláb kíséri be a puha szőnyegeken, odabent félhomályos, színes lámpásfény várja a nagy fogadótérben. A wallet leány az egyik oldalt lévő szófához kíséri, mely előtt kis asztal áll, rajta dámajátékkal.
- Egy pohár bort esetleg?

Kép
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Lumena
Hozzászólások: 9

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#23 » 2020.07.13. 18:27

Nem sokat ad az általános ellenszenvre.
Mind magának, mind az Inkvizíciónak ideje volt ezt már megszokni és elviselni. Utóbbit talán jobban utálhatják, hisz mást sem hallanak róla csak kegyetlen tetteinek visszhangját – nagyon jól tudja, hogy suttognak nekromataperekről, purgálásokról és legrosszabb esetben, ha sötétség és a fertő nagyon mélyre gyökeredzik valahol, akkor exterminációról – viszont az Egy szép és jó világának megtartása érdekében ezek szükséges rosszak. Az orvos maga nem vágja ki az üszkös testrészt, hogy az egész test ne legyen áldozata a kórnak? S mi az Inkvizíció, ha nem az Egy legodaadóbb sebésze?
Nem mellesleg a kongregáció valahol a társadalmon kívül áll. Sem az Egyház sem pedig a világi urak köreibe nem tartozik – de mindkettőt felügyeli – őrzi az őrzőket, hogy el ne tévelyedjenek. Azonban ezekben a viharos időkben, amikor a polgárháború valószínűbb, mint akármikor eddig; a százados önző és kapzsi politikai manőverezések kikezdték a korona és oltár szövetségét; az embereknek szükségük van az erkölcsi és elvi iránymutatásra; nem aludhat ki iránymutató jelzőtüzük!
E gondolatokkal követi a lányt, azon túlnéző pillantással, be a sátorba. Kérdésére nem válaszol csak kezével int nemlegesen. Fal nincs, minek támaszkodhatna, így hátrakulcsolt kézzel állapodik meg és tekint körbe.
Vár.
Beszélgetést ő nem kezdeményez, elvégre akárhogyan is, de hallgatni jött.
„A mágia szolgálni adatott és nem uralni. Romlottak és korruptak mindazok, kik elveszik az Ő ajándékát és önnön testvéreik ellen fordítják!”
A Hegyek Alatti Beszéd 1:2

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#24 » 2020.07.14. 15:18

Csendes várakozás, minthogy a leány ajkai lebiggyednek, és nem kezdeményez ő sem különösebben beszélgetést. Végre aztán lebben az egyik sátorlap, és a báróné is megjelenik. Könnyű esésű selyem esti ruhája minden bizonnyal a Selyemúton érkezett Allenwell keleti tartományaiból, fekete anyaga csillog a fényben. Alatta a bő szabású selyemnadrágot divatos kis hímzett papucs egészíti ki. Hosszú haja kiengedve omlik le.
- Jó estét, Inkvizítor! Kérem, foglaljon helyet! Köszönöm, Lisbonne... négyszemközt kívánok a vendéggel beszélni.
- Természetesen, asszonyom! Jó éjszakát!
Persze, minthogy az egyik oldalsó sátorrészébe vonul el a lány a sátorpalotában, Lumena nagyjából biztos lehet benne, hogy ha akarja, remekül hallhatja minden szavukat majd.
- Nagyra értékelem sietségét. Hozassak vacsorát esetleg?
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Lumena
Hozzászólások: 9

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#25 » 2020.07.14. 19:53

Némán bólint mintegy üdvözlésképpen és ismét csak kezével hárítja el a kínálást.
Szokott érdektelennek tűnő arcával ül le a kínált helyre, figyeli a lány távozását majd tekint az asszonyra. Szónélkül előveszi a Salome által már többször látott bőrkötéses könyvet és írónját tarsolyából. Kinyitja azt és feljegyez pár számmal valamit. Talán a dátumot.
- Mielőtt hozzákezdene lady, megkérném arra, hogy ne tartson se szóban, se írásban az elkövetkezőkben barátjának. Belátom az én hibám, ha félreértette a kapott dicséretet vallásosságát illetőn és általános viselkedésemet ön felé, azonban a kongregáció tagjaként tartózkodnom kell a pártosságtól. Senki sem áll gyanú felett és az ítélet kialakításában semmi sem ködösítheti el tekintetünket. Remélem, ez részéről megérthető és elfogadható. Valamit megkérném arra, hogy a lehető legpontosabban mondja el, miért kérte az Inkvizíció segítségét, ezzel segíti a legjobban a kivizsgálást. Kezdheti, ha úgy gondolja.
Íróeszközét a lapra helyezi és szeme a nőn. Készen áll, hogy minden egyes szaváról helyben jegyzőkönyvet készítsen.
„A mágia szolgálni adatott és nem uralni. Romlottak és korruptak mindazok, kik elveszik az Ő ajándékát és önnön testvéreik ellen fordítják!”
A Hegyek Alatti Beszéd 1:2

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#26 » 2020.07.14. 20:35

Aprót mosolyint. Valahogy emlékezteti most Lumena azokra a fiatal növendékekre, akik munkájukban teljes komolysággal elmélyedve rótták a sorokat a professzorok magyarázatai nyomán, és semmit nem tűrtek el, ami figyelmük félrevezeti. Erőst vértezték hát magukat azon növendékekkel szemben, akik erre nagyon is hajlamosak voltak egy-egy álmosító előadáson...
- Ahogy kívánja. Bár hogy én minek tartom Önt, afelől nem kérései alapján döntök. Amiért pedig színem elé kérettem, az egy kényes baklövés, mi pár száz éve esett meg, de most jött el az ideje helyrehozni. Nincs is erre jobb eszköz, úgy hiszem, mint az Inkvizíció... ideje befejezni, amit félbehagytak!
Mély levegőt vesz, míg visszaidézi az összes részletet, ami tudomására jutott. Csak reméli, hogy nem keveri el a történet szálait...
- Lássuk csak lássuk, talán kezdjük egy kis történelemmel... Azt mint jól tudja, remélem, a walletek tisztelete őseik és a sárkányok népe iránt igen erős. A legnagyobb házaik legendáiban vagy sárkányölők vagy sárkányok szerepelnek. Nyilván ezen ősök már nincsenek az élők sorában... ám meg kell említenem Gaelach Gorm nevét. Ő a Fekete Iszonyat, a Halál Kék Ura, minthogy erejét a hold kék árnyalata mutatja legjobban. Gyűlölete az Egy és annak hívei felé irányult, abban az időben, mikor Szent Column hittérítő elhozta erre a vidékre az Egy hitét. Mindent megtett, hogy híveinek lelkébe gyűlöletet tápláljon. Ám mint tudjuk, az Egy fénye utat talált a walletek szívébe, és meg tudott maradni az ősök tiszteletével egyetemben.
Megvárja, míg Lumena mindent lejegyez, s úgy dönt, mégiscsak tölt magának az egyik kancsóból... igaz, csak kihűlt csipketea van benne, de szomját oltani megfelel így is.
- A Véres Folyók Csatája után aztán megjelent e vidéken Comhnall Dubh, vélhetően egy főpap, aki Gorm nevében fellázította a walleteket az egrónok és az Egy ellen. A Dubh vezette lázadás részleteitől megkímélem, rövid éltű harc volt az, sokkal érdekesebb volt Dubh büntetése: elevenen égették meg, és elevenen darabolták fel, hogy testét az ő hadvezérivel felfalassák. Innen egy kissé mondabelivé válik a történet, és ha magam nem tapasztalom valóját, akár kételkednék is benne, de... Nos, úgy tartják, hogy Dubh magában hordozta Gorm erejét és természetét, és halála után így minden hadvezére is, kiknek leszármazottaiban a vér útján ez tovább él. Így ma minden walletben él a Halál Kék Urának akarata... ott szunnyad bennük. Ez volt az első súlyos baklövés az egrónok és az inkvizíció részéről, de igazából... nem láthatták előre a következményeket, melyek most tisztán rajzolódnak ki majd.
- A másik baklövés pedig az volt, hogy nem pusztították el a bestiát. Dubh nemzetségét hetedíziglen kiirtották, nevüket kikaparták, hogy létezésük feledésbe merüljön, és megtalálták a hegyet, ahol a bestia rejtezett... ott pedig elátkozták és elzárták. De nem pusztították el. Én pedig attól tarok, nemrég megtaláltam ezt a hegyet... megtaláltam a hold kék fénye alatt a bestiát... és attól tartok, elég nagy bajban vagyunk, mert Gaelach Gorm hangja valóban erős... több walletet is találtunk, akik védelmezték őt, és egyik sem volt saját akaratának ura, ahogy a fegyvertársam is a szemem láttára vesztette el józan eszét, és emelt fegyvert ránk.
Csupán pillanatnyi hatásszünetet tart... s bár úgy sejti, talán Lumena is képes volt összerakni az elmesélt legenda lényegét, azért megteszi maga is a biztonság kedvéért.
- Összefoglalva tehát, amiért ide hívtam, csupán annyi, hogy van egy ősi sárkányunk, vagy annak bebörtönzött, de jelentős erővel bíró emléke, amely egyre erősebbé válik a hegyekben, és ha onnan egyszer levonul, képes lesz ezt az egész tartományt csupán néhány mondattal a bábjává tenni, és akkor Harmatföld fellázad... és minden teremtett lelket legyilkolnak, aki a területüket tapossa. Sajnos pontosan az említett első baklövés miatt egyetlen wallet katonám sem tudom felvezényelni a hegyre, hogy kiirtsa az iszonyatot. Így kénytelen lesz az egyház megtenni ezt... minthogy Egronia legyint minden ilyesféle kérdésre és bajra, mi a Ködvadon felől közelít. Oh... és van két sárkányfattyú is eme kultistáknál. Ez sem könnyíti meg a feladatot.
Csupán kezével jelez, amíg iszik, hogy most várja a kérdéseket...
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Lumena
Hozzászólások: 9

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#27 » 2020.07.15. 19:42

Az Egyház és Az Inkvizíció saját titkos nyelve – minek kulcsát évszázadok óta féltve őrzik az Egy szolgái – az ilyesfajta feladatokra kiváló. Körülményes betűket nem kell formáznia, csupán a megfelelő számokat sorban leírni, mi az értő szemnek felfedi a lady szavait úgy, ahogy azok elhangoztak az imént.
Írás közben többször feltekint a beszélőre, ki arcán az egykedvűség és egyéb érzelmek különös elegyét fedezheti fel; hol aggályt, hol érdeklődést, hol pedig (különösen vallásának elfogadottságát kiemelő részeknél) a kétkedést – viszont szólni egyszer sem szól közbe.
- Kezdjük azt hiszem – szól kis gondolkodás után, míg a lerótt számokat böngészi, majd azokból ismét felpillant – azzal, hogyan találta meg az említett hegyet? Egyáltalán melyik hegyről van szó és mi fogadta pontosan ott? Muszáj a legapróbbnak tűnő részletet is felidéznie, ha nem túl megerőltető --- S ha már itt tartunk miért indult el egyáltalán oda?
„A mágia szolgálni adatott és nem uralni. Romlottak és korruptak mindazok, kik elveszik az Ő ajándékát és önnön testvéreik ellen fordítják!”
A Hegyek Alatti Beszéd 1:2

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#28 » 2020.07.15. 20:44

- A helyszín a Ködvadon peremén, Érctoronyhoz és a Próféta csúcsához közel található. Két éve is már, hogy expedíciót szerveztünk oda, mely egyébként régi, kultikus helye volt a walleteknek, ám mióta a köd bekebelezte, nem látogatták. Mint kiderült, tünde templom állt ott, melynek mélyén gyógyító forrás rejtezett, mely a Fény erejével képes a test és lélek bajára írt adni. Csakhogy a forrást, mint rájöttünk, egy sárkány óvta, így szerencsés menekülésünk után többé nem kívánkoztunk oda.
Újratölt magának, ennyi beszédtől gyorsan kiszárad a szája. Könnyű szellő lebegteti meg a sátor ponyva-ajtaját, mely kellemes hűvösséggel csiklandozza a bokákat.
- Ez év Szelek havának vége, Ígéret havának eleje volt esedékes, mikor fiatal nemes barátom, Charles de Bounand gróf a segítségünkre szorult. Úgy esett, hogy hetekkel korábban a fiatalember összetörte magát az egyik lófuttatón, és megnyomorodott. Azonban örökébe apjának csak ő léphet, így hogy birtokát megtarthassa a családja, neki ismét járnia kellett volna, s az sem árt, ha esetleg nemzőképes. Az Egy kegyét hiába keresték, a papság a püspök halála óta tehetetlen e téren, csodát tehát Zubogóban nem várhattak, zarándoklatra a Felvégre nem kívántak indulni. Így hát Ő, és Veronica de la Fuente kisasszony felkerestek. Nem szívesen, de vállalkoztunk ismét az útra a forráshoz. Három bajtársa jött még az ifjú de Bounandnak, két szluzsnyik, és egy pajzshajadon. Mivel tudtam, hogy a sárkány lerombolta az első expedíció folyamán a templomot, más bejáratot kellet keresnünk. Kamur-törp tárnákra sikerül bukkanni, ahonnan az érckohókhoz akarták a hűtővizet vezetni, de a törpök jelezték, hogy valami elzárta a víz útját, kiküldött keresőik nem tértek vissza. Úgy döntöttük, ezen az útvonalon juthatunk be a sárkány elkerülésével legbiztosabban. A tárnához már csak a gróf, Veronica kisasszony, a pajzshajadon és egy szluzsnyik társaságában értünk fel... azzal, hogy be kellett ásnunk magunkat, nem untatom, érdekesebb, amit bent találtunk: Legalább két tucat walletet, akik vad elszánással estek nekünk. Tárgyalásra lehetőségünk sem volt. Fanatikus őrülettel támadtak még akkor is, mikor az ép ész és ösztön azt diktálja, hogy ne moccanjon tovább. Nem voltak a maguk urai. A barlang több folyosórendszerből állt, de mivel épp csak túléltük e vizitációt, így nem derítettük fel mindet. Amit tudok, hogy az egyik járat le volt csapdázva, és ott valamit elzárva tartottak, három lakat alatt. Ugyanott az út egy fészekbe torkollott, ahol két, még nem teljesen kifejlett sárkányfattyúnak áldoztak életet. Volt ott egy orákulum, egy megszállt leány... báb csupán egy magasabb entitás kezében. Itt történt, hogy a velünk lévő pajzshajadon, aki korábban vérével óvott minket, elvesztette a saját uralmát, és bár küzdött az ártó akarat ellen, de nem volt elég erős. A vér volt a kulcs. A walletek vérében lakozik e gyengeség, mely oly könnyen igába hajtja őket. Nos... menekülésünk már kevéssé volt fordulatos, inkább kétségbeesett. Az expedíció maga egyébként sikerrel járt, a forrás meggyógyította az ifjú lordot. Ám... ehhez még valamit tudnia kell.
Kellemetlen részéhez ér a történetnek... nem mintha ez eddig oly kellemes lett volna. Az emlékek a szavak folyamával hol homályos kuszaságban, hol túl élesen jelennek meg lelki szemei előtt.
- A társaim csak azért menekülhettek el, mert elengedte őket ezen hatalom... Ugyanis alkut kötöttem vele. A forrás használatát egy élet feláldozásához kötötte, és úgy döntöttem, hogy vállalom ezt a szerepet, ám azzal a kikötéssel, hogy a társaim... már aki megmaradt... elhagyhatják a barlangot. Úgy tűnt, ő teljesíti a ráeső részét, ám nekem nem állt szándékomban, így joggal hihetem, hogy a lelkem megkaparintásáról még nem mondott le. Tartozom neki... hogy úgy mondjam.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Lumena
Hozzászólások: 9

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#29 » 2020.07.17. 20:10

Türelmesen hallgat és jegyzetel, néhány kérdést is megfogalmaz magában, miket a történet végére elvet. Az utolsó szavakra türelmetlen pattan fel helyéből – az asztalkán hagyva a noteszt és az íróeszközt. Meglehet, ekkor látja leginkább emberinek az inkvizítort a nemesasszony; arcát indulatos vonások teszik szigorúvá, ámde mégis legfeltűnőbb, hogy valami messze révedő és végtelenül szomorú csillan kékeszöld tekintetéből. Talán erre mondják, hogy nem igazán dühös, inkább csalódott.
Pillanatig még tartja a kontaktust, majd elfordul tőle, lehajtja fejét, behunyja szemeit és karba teszi a kezét. Láthatón gondolkozik, vagy sokkal inkább mereng. Hosszúnak tűnő néma percekig meg sem mozdul. Görcsös pozitúrája egy idő múlva aztán felenged. Visszafordul felé. Ekkora már szokott arcát mutatja az asszonynak. Ismét helyet foglal, onnan szól.
- Amikor úgy döntött, hogy ezt megosztja helyesen, cselekedett. Azonban biztosra veszem, tudta; ezt jelentem kell. – hagy időt, hogy kifejezhesse, tudomásul vette-e vagy sem. – Viszont nem mondhatjuk meg biztosan mit jelent az, hogy paktumot kötött e hatalommal. Meglehet, varázslatos kapcsolat jött létre ön és ezen entitás közt, mi csak a kellő pillanatra vár, hogy átvegye teste fölött az irányítást – akár egy walleté fölött tenné. Elvégre, ha náluk vérségi alapon megteheti ezt, önnel, ki felajánlotta magát, miért ne tudná? Talán könnyebben is. Remélem, megérti varázsláshasználóként emögött a logikát, valamit belátja a mágia adománya gyakorta szövevényes, ráadásul könnyen változhat áldásból átokká... Be kell látnia Lady Chelley; muszáj vizsgálat alá vetnie magát. Nincs más út.
Határozottan tekint a másik szemébe, miközben röviden elhallgat.
- Legjobb lenne, ha önként indulna el Szirtpalánkba és hagyná, hogy ott alaposan ellenőriznék a examinator atyák, mert lehet, hogy jelen állapotában ön a legveszélyesebb ember Harmatföldre tekintve. Számottevő hatalommal és vagyonnal rendelkező szolgája lenne ennek a gonosz erőnek, ha az feltudja használni valahogyan a kettejük közt lévő hidat… S ugyanez vonatkozik az említett de Bounandra is, ki a fészkükön lévő forrásból nyerte vissza egészségét. Ki tudná megmondani, hogy valamiképpen, akárcsak közelségével, nem fertőzte-e meg a varázsforrást? A férfi pedig testét állította helyre azzal így, ha fertőzött volna a víz, ő is azzá vált. - kis szünetet tart, hogy eméssze magában a mondottakat, majd kiegészíti. - Hangsúlyozom, a kivizsgálás rendkívül fontos, mert nemcsak önök, ha nem vigyázunk, az önök utódjai is hasonlóan járhatnak, mint a walletek leszármazottai. Szolgái lehetnek ennek az istentelen csapásnak egyetlen parancsszóra... Muszáj meggyőződnünk erről. Nem hagyhatunk teret a terjedésre, avagy kiskapukat a meglepetésre.
„A mágia szolgálni adatott és nem uralni. Romlottak és korruptak mindazok, kik elveszik az Ő ajándékát és önnön testvéreik ellen fordítják!”
A Hegyek Alatti Beszéd 1:2

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 314

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#30 » 2020.07.20. 12:09

Elnézően mosolyog Lumenára, mint oly bakfisra szokás, aki túllépni igyekszik önnön korlátait, s ítéletet hirdet, holott még semmit sem tud.
- Kedvesem... - Kezdene bele a mondatba, de láthatóan ízleli még a szavakat, hogy ne legyen sértő az. - E végkövetkeztetés helyessége a túlzott aggodalmon és a kevesebb figyelmen alapulhat csak. Megvan a maga igazsága a legtöbb kalandor szellemű személy esetében, de bizonnyal azt tudja, hogy nem a "legtöbb kalandor" egyikével áll szemben. Az én lelkem békéjéért Önnek aggódnia nem kell, sem az inkvizíciónak. Azért elég, ha magam aggódok olykor-olykor, s majd megírom az érsek úrnak, ha aggályaim valósággá torzulnak. Megvallom, ostoba kezdeményezés lenne bármely hatalom részéről az inkvizíció figyelmét magára irányítani, így ha ez befolyás fennállna, mi nem terveznénk most annak elpusztítását, hiszen minden eszközt megragadna, hogy találkozónk ellehetetlenítse. A forrás tisztaságáról kétségem nincs, az ifjú Charles pedig fogalmam sincs hol van. Ha vadászni kívánja, tegye meg nyugodtan, de félek, időpocsékolás...
Kellemes, megnyugtató orgánumát használja épp, melyet a látható magabiztos tudás táplál. Valahol mélyen érzi a helyzet humorát, de nincs nagy kedve nevetni most ezen.
- Most, hogy ezt lezártuk, mert higgye el, lezártuk, folytassuk a nyomozásának segítésének részleteit. Ha ki kívánja nyomozása közben hallgatni de la Fuente kisasszonyt, nos... momentán nem tudom, hol találja. Épp úgy lehet a kastélyban, a városban, vagy talpalatnyi földecskéjén, mint egyébként épp valami idegen tájon a veszélyeket lesve. Thainjaim keresheti, ha szükségét érzi, de mit nekem elmondtak, azt átadtam Önnek. Nem gondolnám, hogy különösebben szívélyesen beszélnének Önnel, így a békesség kedvéért talán jobb, ha nem kezdenek egymásra acsarogni. Ismerni vélem mindkét fél álláspontját.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég