Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#81 » 2021.05.13. 18:58

//Az egy -3 Ep, ha nincs vérted. VÉK 47. //

Kay orrába fájdalom nyilall, meleg vér önti el a száját, ahogy orra vére elindul. A fokos elől hátraugrik a férfi, így Kay ütése nem éri el, de már épp előre lendülne újabb ütésre, mikor oldalról ordítva sodorja el az ifjú Dulann. A fiú támadása így megmenti Verast...
S a kocsmában a dulakodás lassan teljesen véres csendéletbe fordul. Három csuhás fekszik a földön vérébe fagyva, fejszékkel felhasogatva, négyen zihálnak felettük törött vagy vágott tagottal, orrokkal, bordákkal. A maguk nyelvén szólnak egymás között, kiköpnek véreset a testekre, és kifelé indulnak. Kivéve Dulannt. Ő a doki mellé biceg.
- Nah... ez is megvolna. Tégen nem fognak bántani, bár nem szívlelnek annyira most errefelé semmi idegent. De kiálltál a lány mellett, úgyhogy nem fognak bántani, uram. Hanem nagy meggondolatlanság volt ezekkel szóba állni. A kocsmáros mondta, hogy már vittek volna allen csizmába lépni is téged, csak mert gyógyító orvos vagy. Ejj micsoda mocskos népség ez. Csuhások, pfeeejjj...

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#82 » 2021.05.25. 19:35

- Köszönöm Dulan! Örülök, hogy vége a harcnak.
A doktor megvizsgálja saját sérülését.
- Kellene valami ami leapasztja a duzzanatot, különben hamarosan semmit sem fogok látni. hozd be a táskám! A papokat pedig el kellene temetni...
Hirtelen jut csak eszébe, hogy fagyott a föld odakint.
- Vagy felfalatni a farkasokkal.
Megpróbálja átkutatni a legyőzötteket. Inkvizítori jelvényt, bullával ellátott levelet, olyan dolgot keres ami még később hasznára lehet.
- Az egyik ruháját ki kellene tisztítani vagy kellene valami hasonló gúnya. Még hasznos lehet.
Dulan véleményében van igazság, talán jobb lett volna hagyni ezeket. De talán mégsem.
- Dulan, minden történik valamiért. Valaki teremtette ezt a világot és befolyásolja is azt. Nem mindíg azok szolgálják a teremtőt akik a legjobban hnagoztatják azt. Ezek képmutatók voltak, árnyékból táplálva egy hamis fényt. Nem jobbak azoknál, mint akiket üldöznek.
Mutat a három halottra. Biztosan halottak, a walletek ritkán végeznek félmunkát.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#83 » 2021.05.26. 16:56

A ruha aligha menthető, hisz a fejszék vágásai nyomot hagytak azokon. Nomeg nem biztos, hogy jó ötlet most Harmatföldön csuhásnak öltözni, ha Kayt már csak azért is kikergetnék, mert idegen. Azonban talál náluk négy ezüstöt, mindegyiknél az Egy szent jelképét, és az egyiknél egy apró dísztelen arany gyűrűt a kisujján. Ezen kívül pedig tűzgyújtó eszközöket, némi papirost, szénceruzát. Az egyikük szívesen rajzolt, a papirosokon az Egyisten különböző ábrázolásai látszanak. Parancs, jegyzet nincs náluk.
- Nem gondolkodtam én ilyen elrendelésen. Hanem ha itten összeszedtük magunkat, akkor jobb lesz továbbindulni. Beszéltem kint a helyiek közül néhánnyal, és hát igaz, hogy félnek. Na nem az inkvizíció csuhásaitól, mer ezek a fejszétől meghalnak. Hanem inkább a kékszeműektől. - Magyarázza Dulann, ahogy az orvos táskájával visszabiceg a kocsmába, s félrehúzódnak a holtaktól távolabb egy sarokba.
A kocsmáros maga intézkedik a testekről egyébként, hogy eltüntessék őket... bármerre is. Azonban más is előbukkan.Hosszú barna hajfonatát lengető, csalfa, kacér pillantású leány, ki maga hoz kis meleg cipóban tálalva forró gulyást.
- Nosza... Lélekmelengető az uraknak. Nem kell azt megfizetni majd, csak egyék jóízűen a nagy izgalomra. Hálám jeléül, mert a doktor uraság szót szólt miattam.
S még rá is kacsint a fiatal wallet kísérőre, akinek ki is esik a táska a kezéből az asztal mellé, mert hát mellé rakja, annyira babonázva mered a leányra, ahogy szökellő léptekkel távozik is.
- Hát én ezt ismerem... úgy látásból.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#84 » 2021.06.07. 19:49

A doktorban csaknem megáll az ütő amint a táskája a padlóra esik. Ugyan kitömte a fiolák közét rongyokkal, hogy ne egykönnyen törjenek össze, de azért nagy aggodalommal kapja fel és teszi az asztalra, hogy ellenőrizze. Ez miatt aztán a fiú szájtáti bámuldozásával, ahogy a boszorkányvádba fogott lányra nézve tekint nemigen törődik, pedig észrevette.
- Na ... talán nem tört össze egy se...
Nem szidja meg Dulant, nem lenne tisztességes miután olyan derekasan a segítségére sietett. Ehelyett ellátja a z orrát és szomorúan tekint a levesre. Most nem tudja megenni, elvesztené a balzsam a hatását, ha az arca nagyon átmelegedne.
- Szedelezőködjünk, ha kész vagy.
Elteszi a halott papok dolgait a táskájába, csupa apróság így könnyen elférnek. Ekkor aztán észbe kap, hogy Dulan sérüléseit meg se nézte. Ha már jóllakott a kísérője megnézi sebtében mit tehetne vele, s ha most keveset is, talán a bűbájos lány levese némi gyógyír lesz arra is.

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#85 » 2021.06.19. 10:34

//Ranald Sigurd bonyolult kiszabadítása után//

*Sosem hagyja, hogy meglássák rajta a fáradtságot. Most is lendületesen, a fajtájára jellemző ruganyos kecsességgel sétál át a Ranald-ház várudvarán, pedig az esti hajsza, és az inkvizítor kancájába ölt varázserő sokat kivett belőle. A beszélgetést Lord Ranalddal szűkre és lényegre törőre fogta:
"Fiad kiszabadult az inkvizíció fogságából, s ez előtt öt órával érkezett meg Thain Thane birtokaira. Siess hát, és vedd fel a kapcsolatot szövetségeseddel. A fiadnak szüksége van rá, hogy beszélj a fejével."
A fiú kiszabadításának okairól és körülményeiről is beszámolt röviden, de elzárkózott mindennemű világi kérdés és okfejtés elől.

Most a havas várudvaron figyeli, ahogy Ranald lovászai elvezetik az inkvizítor méretes kancáját. A jó felépítésű lovon, ahogy sejtette, könnyű volt túladnia: öt ezüstöt fizettek érte. Az érméket a többihez ejti kis szütyőjébe, s noha meglehetősen ritkán használja, mivel gyakran forog emberek között, nem árt, ha van nála némi vert pénz. A várkapuban idegesen toporgó Rigel még mindig bizonytalan, ahogy Faelnis közelít hozzá. Szemeibe visszatért a ló eleven akarata, nem látja már rajta a varázslat hatását, mégis zaklatottnak tűnik. Az elf türelmesen megvárja, míg az állatból elszáll a feszültség, és fejét leeresztve, szájával rágcsáló mozdulatokat végezve hozzá lép.

Mire Rigel ismét a hátára engedi, a nap már egészen felkelt, és a tegnapi hóvihar után újult erővel változtatja csillogó, ragyogó fehér birodalommá a világot. Immár nyereg és kantár nélkül suhannak az erdőben, szikrázó porhót szórva maguk köré. Amikor eléri az övéi határát, lelassít, és bár nem látja őreiket, jellegzetes kézmozdulattal, némán köszönti őket.

Mire eléri helyőrségüket, dél körül jár az idő. Ideje megosztania társaival, merre járt, mit végzett, s annak milyen következményeivel számolhatnak.*

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#86 » 2021.06.21. 15:26

- Hogy mi van?
Dulann még mindig olyan, mint akit fejbe vertek, vagy megbabonáztak. A szája is tátva maradt a nagy álmélkodásban, de mikor a doktor végre rászól, valamelyest összeszedi magát.
- Aha... igen. Indulhatunk...
A lába ugyan nem súlyos, de egy darabig most futni nem fog. Alaposan megzúzódott, így egy erős, fixáló kötés nem ártott neki. Azonban a lovon jól megül így is.
- Hát akkor... akkor észak felé, ugyebár? Hosszú lesz még az út, és fogvacogtató az idő...
A falut maguk mögött hagyják, annak minden baljós emlékével. Úgy tűnik, nagyobb a baj e vidéken, mint sejtette Kay. Vajon az inkvizíció mikor fogja hiányolni az övéit? Vissza tudják követni a nyomokat ide? És tudják e majd Kayhez kötni ezeket? Meddig kell kínozni majd vajon a kocsmárost, hogy megmondja a nevüket...?
- Mi lesz akkor, ha Csalitosban nem leljük, akit keresel, doktor? Én nem mászkálnék ám keresztül-kassul a vidéken, mikor ilyenek az állapotok erre itt. Talán valamelyik úrnak épp kell orvosdoktor. Nemde? Az urak házánál mindig hallani jó sok hírt... majdnem olyan az, mint egy kocsma.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#87 » 2021.06.28. 19:17

~ Ejnye teringettét, hogy mindig más tanácsot adsz, de jól van... ~
- És melyik uraság házába volna szándékodban vezetni, ha azt mondom ott próbáljunk szerencsét?
Kérdez vissza a doktor, mert úgy érzi most ez lenne a szándéka a fiúnak.
- Ha hírét szeretnéd vinni a papok halálának a Thane-odnak vagy valaki más uraságnak nekem nem számít, ha hasznomra lesz. Tudod nagyon sok errefelé a halál, de egyet a jelöltek közül nem akarok neki adni, sem a kék szemű ördögöknek. Dönts gyorsan, hisz nem először jársz itt.
Veras kezd arra gyanakodni, hogy a fiú, bár kölyök még, több lehet annál mint amit megmutatott magából. Talán valamelyik úr szolgálatában is áll, vagy legalábbis valami hűségféle köti hozzá. Vérszövetség generációkra visszamenőleg, vagy hasonló. Eddig nem akart a Thane félék közelébe menni olyan nagyon, igyekezett elbizonytalanítani az orvost, most pedig egyértelműen erre akarja terelgetni őt.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#88 » 2021.07.02. 18:41

- Dehogyis! Nem tudhassam még, ki kinek az oldalán áll, addig meg inkább kuss a nevünk.
*Dulann elég határozottan szögezi le, mennyire nem kíván senkinek dicsekedni a papok halálával.*
- Mer az úgy van, hogy a klánok mindig torzsalkodnak, és néha van egy kis vérontás is. Aztán ha rossz oldalt állunk, akkor baj van. Én csak azt tudom, hogy a Thane birtokon égettek meg délieket, úgyhogy én nem háborgatnám az uracságot a helyedben, jó doktor. Hanem... Sigune vára nem nagy kitérés, és hát Sigune thane bölcs ember. Nem hirtelen haragvású. Meg.... aztán ottan van Csalitos mellett Sárkánykő is. Oda is be tudsz kéreckedni. Mer mostan ott épp déliek az urak, Chelleyek. Merhogy a nagycságos kis nagyasszony éppen ahhoz ment férjhez, és az se baj, mer azok meg igen gazdagok. Az mondják...
*Ebben mondjuk Dulann épp nem téved: a Chelley-család bizony nagy hatalmú, hisz sógorságban álltak Barad királlyal, és az özvegy anyakirályné is Liswetha Chelley.*

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#89 » 2021.07.18. 19:18

A doktor elgondolkodik.
~ Sárkánykő... Fruschit egy déli vette el tőlem, ott lehetne keresgélni, viszont tanácsot kérni egy idegen wallet úrtól Sigune várában, mégha bölcs is ... Igen, ez a két lehetőségem van.
- A közelebbi helységgel kezdjük, ahová nagyobb biztonsággal odaérünk a hidegben. Mindketten sérültek, sebesültek vagyunk, mégha nem is súlyosan. Sigune talán ad egy éjszakányi menedéket, hogy pihenhessünk és gyógyulhassunk.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#90 » 2021.07.19. 12:23

A páros így Sigune thain vára felé veszi az irányt, és alaposan beesteledik, mire a vár alját elérik. Különös, ahogy a magányos, magas szikla kiugrik a dombok közül, meredeken az ég felé törve, s hozzá tapasztva ott áll a vár... már ha lehet várnak nevezni. A déli erődökhöz képest jóval szerényebb ez, magas kettős palánkfallal körbevéve, melyet csak néhol tör meg rövid, kőből épült szakasz. Az alsó palánkfalon Dulann szavaira beengedik őket az őrök, s fáradt lovaik hátán maguk is átfagyva, fáradtan léptethetnek felfele az alsóvárban letelepített várnép egyszerű, takaros kunyhói között a felsővár felé. Annak kapuján is bejuttatja őket a fiú, de a leérkező, álmos képű várnagy ugyancsak kelletlen mustrálja őket.
- Hmm... teringettét, ilyen későn... kik vagytok és mi dolgotok Tyrosh úr házában? Szaporán, mert ide fagyunk!
A szigorú tekintetű férfi láttán Dulann inkább most nem is szól. Kaynek kell elmagyaráznia, mit kívánnak. És azért ismeri ezeket az északiakat annyira, hogy tudja, hogyha rosszul szól, akkor a farkasokkal éjszakázik.

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég