Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#91 » 2021.07.19. 20:05

- Nem háborgatnánk Tyrosh urat, ha nem lennénk magunk is idő szűkében tekintetes uram. Ránkesteledett, nem tudtunk úgy haladni utunkon, ahogy elképzeltük, a lovaink fáradtak, ahogy mi magunk is. Éjszakára fedél és tűz nélkül maradni egyenlő az öngyilkossággal idekint. Ez a kiváló ifjú mellettem hitet tett amellett, hogy Thyros úrhoz bátran fordulhatunk éjszakai menedékért, mivel hírneve és bölcsessége köztiszteletnek örvend ezen a vidéken. Cserébe szerény szolgálataimat tudom felajánlani, ha van beteg vagy sebesült, törött csontú ember a várban, ellátom legjobb tudásom szerint.
Amennyire az átfagyott Verastól telik illendően, de nem túl mélyen meghajol. Nem, mint egy talpnyaló, csak, mint egy a szokásokat ismerő tanult férfi.
Veras doktor vagyok, Dr. Veras Kay.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#92 » 2021.07.20. 11:03

- Hmmm... - Inkább kedvetlen morranás volt ezt, mint beleegyező hümmögés. - És te, fiú? Ki fia-borja vagy?
- Hogy én? Én Dulann vagyok, apám Cordenan McAlisther érdemes vitéz. Én is az leszek, csak ahhoz el kell kísérgetnem a doktort ide meg oda.
A férfi ferde szemmel méregeti Dulannt, majd csak bólint egyet.
- Eredjetek az alsó udvarba, az istálló mellett áll egy ház. Ott megszállhattok. Küldetek le a konyháról maradékot. Aztán asszonyomnak szólok, hogy orvosdoktor jött, talán szükség lehet rá... de csak reggel. Na ereggyetek!
Az ifjú vallet széles mosollyal bólogat, és a könyökénél érintve jelzi Verasnak, hogy indulhatnának máris. Ennél jobb ajánlatot nem fognak ma kapni a szállásra.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#93 » 2021.07.22. 19:14

-Köszönjük!
Biccent Veras és neki indul egyenesen a szállásnak.
- Egy meleg fürdő, száraz, tiszta alsó ruha, puha fekhely... a feleségem öle... Ej Dulan, hosszú ideje vagyok már úton!
Sóhajt fel a doktor miközben az udvaron bandukolnak. Reméli, hogy, ha minden nem is, legalább néhány ezek közül várja abban házban ma éjszakára.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#94 » 2021.07.23. 09:55

- Én a feleséget nem erőltetném. Nem kell még hárpia a nyakamba. Nekem bármelyik lányka megfelelne...
Na persze, hisz Dulann már legalább két napja is úton lehet... Kölyök, mit tudhat ugyan a felelősség súlyáról, ami egy férfi vállát nyomja?
A szálláshely láthatóan nem lakott ház, az ajtaján zár, de nincs hozzá kulcs. Kissé poros, de nem olyan rég takaríthatták. Egyszerű kis parasztház, mellette fedett csűr, ahova a lovakat állíthatják. A közeli istálló lószagát érezni, de legalább be lehet gyújtani a tűzhelybe, a kútról vizet hozni a kondérba, hogy alaposan lemosakodhassanak. A két ágyon bundák, vastag pokrócok alatt lehet elvackolni. A vacsorára se kell sokat várni: remegő szaftú pörköltöt, lepényt, savanyított uborkát, kolbászt meg sajtot, iszákban gyenge bort hoz le nekik egy alig tíz éves fiúcska. Az még reggelire is pont elég lesz.

Egy kicsit későn kelnek. Délelőtt aztán, már épp a reggeli után, cselédlányka kopogtat be, és kér bebocsátást.
- Jó reggelt az uraknak... úrnak... - Hajol meg esetlenül Kay előtt. - Az akadémiás orvosdoktor uraságot keresem. Asszonyom szólni kívánna vele.
Szép leányka, a valletek égővörös hajával, kissé erős alkatával, de formás. Dulann nagy szakértelemmel vislatja is a szemeivel, igen vigyorogva... bár a teremtés tüntetőn nem hajlandó foglalkozni vele.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#95 » 2021.07.23. 11:08

- Rendben van. Kísérj bennünket oda!
A doktor int Dulannak, hogy hozza a holmiját, azonnal felkészült legyen, amint szükséges. Ma reggel is megtisztálkodott, még a szakállát is megnyírta, mert számított rá, hogy hivatni fogják. Örül, hogy talán emberszámba veszik itt, s a cselédlány asszonya tudja, mi is az az orvosi akadémia. Ezek az első gondolatai, de aztán befészkeli az öröm közé magát némi aggodalom is. Mi van, ha eljutott már ide a közeli faluban lejátszódott események híre? A fogadóban üldögélő, majd a csetepatában részt vevő walletek hírét hozhatták már a dolognak a thane házába, ha őt szolgálják. Talán innét tudhatja a ház Úrnője, hogy Veras akadémikus doktor? Elég sokat elhangzott ez az inkvizítorok szájából... Ha baj lenne már lecsaptak volna rájuk éjszaka... Igyekszik elhessgetni a gondolatot, amely, mint egy csuhát hordó démon, karmos ujjaival igyekszik szétfeszíteni higgadt elméjének vaskos kapuját.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#96 » 2021.07.24. 12:47

Dulannal a nyomában hát elindulnak a vártorony felé, gyalogosan persze. A hideg nem kíméli az embert itt, csípősen mar az orrába minden lélegzetvétellel. Nem csoda, hogy a lány szedi a lábát, a bicegő fiú alig bírja tartani a lépést.
A vártoronyba érve keskeny lépcsőn kell felmenniük a második szintre. A nagyterembe. Ott már a kandalló mellett állva várja őket egy negyvenes, karcsú alkatú asszony, talpig feketében. Raella asszony szemének pillantása szigorú, kimért, metsző, ahogy az érkezőket elé vezetik. Valódi felsőbbséget tükröz, amely előtt Dulann mély meghajlással adózik.
- Áldás és békesség házadra, asszonyom!
- Úgy látom, ti nem a békés úton jártatok errefelé.
Egy bicegő vallet fiú és egy megduzzadt, lila orrú orvosdoktor... hát igen, vannak árulkodó jelek. Ki tudja, mit tudhat, és ki tudja, kinek az oldalán áll a ház nagyasszonya.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#97 » 2021.07.25. 20:11

Veras is meghajol, majd egyszerűen válaszol.
- Veras Kay vagyok. Rendelkezz velem asszonyom!
Tudja jól a doktor, hogy férje távollétében az asszony a várban vélhetően élet és halál ura. Legalábbis erre következtet a férfi abból, hogy nem az úr elé vezették. A fekete ruha mást is sejtet, de bolond lenne rákérdezni Veras, hogy nemrég elhunyt férjét, vagy valaki más rokonát gyászolja a birtok úrnője. Nagyon friss lehet a dolog, mert különben Dulan tudna róla, s nem vezeti ide.
Más is átvillan a jó doktor elméjén, mivel Raella asszony egyértlemű utalást tesz rá, hogy látja elrejthetetlen sérüléseiket. Nem tér ki a megjegyzésre, hisz nem kérdés kapott, hanem egy megállapítást hallott. Nem lehet Verast jó diplomatának nevezni, mert sokszor , ha jól intézett mondatokat kap elregadhatja olykor a szenvedélye és ostobán őszinte lesz. Egyelőre még igyekszik összpontosítani, hogy ez ne történjen meg.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#98 » 2021.07.26. 08:36

Dulann sem mond semmit, csak lehajtja a fejét.
- A fiaim három évesek se voltak, mikor megtanultak a szemembe nézni. Ha megtudom, hogy a Sigune-birtokokon randalíroztatok, annak meglesz a büntetése.
- Khm... Thane. Thain Thane birtokán történt. Némi... félreértés. - Böki ki végre Dulann.
- Úúúgy. Azért nem kár. Akkor tehát, ha jól értesültem, déli vendégem doktor. Volt már alkalma szülést vezetni úgy, hogy sem a gyermek, sem az anya nem halt bele, doktor?
Nah igen, jogos a kérdés. Sok a kontár a szakmában, és emiatt sok a baleset is. Sokszor az is doktornak nevezi magát, aki legfeljebb ha sebet tud varrni, de fogalma sincs, mi fán termett az emberi test belsője.
S egyben különös fintora ez a sorsnak...

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#99 » 2021.07.26. 11:41

Veras felemeli a fejét és őszintén, de minden fennhéjázó büszkeség nélkül néz bele az asszony kemény tekintetébe. Egy kicsit fáj neki, hogy lám itt is csak kutyaszámba veszik, bár tanult kutyáéba, azt meg kell hagyni. ~ Hová tűnt a kedvesség és a jóhiszeműség ebből a veszett világból? ~
- Igen, asszonyom. Volt már rá példa.
Annyira elevenébe talált a várbirtok úrnője, hogy az biztosan kiütközik az arcára is. A keserűség a legjobb szó ennek kifejezésére miszerint volt példa ennek ellenkezőjére, a viselős anya vagy a gyermek elvesztésére is. A jó doktor nem az az érzéketlen fajta, bár sok helyütt tanítják ezt a növendékeknek, ne mutassanak semmi kötődést a betegeik felé, sőt, ridegen és távolságtartóan viseltessenek a kezelt alanyokkal szemben.
- Szeretném megvizsgálni az anyát, ha elfogadja a szolgálataimat asszonyom.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#100 » 2021.07.26. 13:04

Ha az asszony észre is vett bármit Veras arcának olvasatából annak keserűségét illetően, nem mutatja jelét. Csak aprót biccent.
- Jól van. A helyi... hmm... orvosok... több csikó születését vezényelték, mint emberét. A bábaasszonyok meg nekem ide kevés. Amilyen időket élünk... Jöjjön, doktor!
Raella ugyan kimért, de legalább nem ellenséges. Susog hosszú fekete ruhája, ahogy elindul felfelé, fel a torony felső szintjéig. Bizony már nyög szegény Dulann, mire elérik a hálókat, bár nem panaszkodik a fiú. Szóval nem.
A szoba, ahova érkeznek, meglepően otthonos és kellemes. A kandallóban tűz ropog, a mennyezetről szárított virágok csomói lógnak. Főként vadvirágok, de levendula is szép számmal. A kandalló tetején egy cseréptál forró vízben is levendula páráll. Az ablak ugyan huzatos kissé, de nem annyira, hogy kihűtse a szobát. A kandalló előtti kényelmes széken fiatalasszony ül, vallet leány, fekete ruhában ő is. Hímzőrámát forgat épp, és bár békés és nyugodt, ahogy felpillant az érkezőkre, még mosolyog is, de a szemei kisírtak.
- Raella asszony... Kedves, hogy meglátogat! - állna fel a leány. Terebélyes hasa alapján bármelynapos lehet.
- Maradj, Shienad. Az úr Veras Kay. Orvosdoktor. Az ő tudására bízlak téged, és az örököst is.
A leányasszony szemét lesütve bólint csak. Nem mond ellent a nagyasszonynak, dehogy mondana. Raella csak egy biccentéssel ad engedélyt a két férfinak, hogy beléphet a szobába.

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég