Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#71 » 2021.03.28. 10:26

- Tehát volt már dolga boszorkánnyal, azt mondja?
Kay gerincén joggal kezdhet el bizseregni egy ideg. Az inkvizítor pillantása olyan, mintha keresztül döfné, s oly elégedettséget sugall, mintha aranyat lelt volna a füle mögött. Hirtelen kifakadása oly irányba ragadta el a doktort, amitől tartózkodnia kellett volna, hisz tudják jól még az akadémikusok is, hogy botor dolog az inkvizíció figyelmét bármivel is magukra vonni. Elvégre az orvoslás is erősen a határmezsgyéjén mozog mindannak, amit tudománynak és amit boszorkányságnak neveznek. S most nyíltan, felindulásában kijelentette egy inkvizítornak, hogy volt már dolga boszorkánnyal, sőt, egyenesen védeni meri a gyanús alanyt?
Az inkvizítor pillantásából azonnal érezheti, hogy most van csak igazán bajban. Hisz való, hogy az inkvizíció karmai között azt is bevallják a szerencsétlenek, amit el se követtek. Jobb a halál, mint a kín...
A három sötét csuklyás alak felemelkedik, s ezzel a kocsmáros csak a fejét csóválva hajtja le a fejét.
- Mi itt épp a ti thainjaitok és úrnőtök hívására érkeztünk! Megkaptuk a jogot, mely nyomozásra sarkall minket, úgy tűnik, e doktor, ki magát tanult embernek nevezi, nem tudja ezt. Kételkedem benne, Kay doktor, hogy tiszta szándékú személy lennél, mikor munkánkat kívánod akadályozni. S ti, walletek, miként akarjátok a setét fertelem hívását legyűrni, ha azt sem tudjátok megmondani, mikor bujkál soraitok között valamely sátánszolgája? Legyen akár az közületek való, pogány gyökereihez megtérni akaró gyermek, vagy épp idegen, ki a földjeitek járja. A boszorkányok szépek, hízelkednek, követni kívánjátok őket, akár a gyermekek, mert biztonságot, jólétet, könnyű életet ígérnek. De kinek szívét megfertőzi e métely, azt a setétség árnyai bekebelezik. Előbb csak kicsit engedünk neki. Csak azt kérjük, lássa a jövőnket, csak azt kérjük, ne hasogasson a hátunk a munka után, aztán már magzat életét kell kioltania, mert ez a könnyebb út arra, hogy a paráznaság bizonyítékát eltüntessük. Aztán haragosunk fejére vonjuk az ő figyelmüket, átkokat kérünk, mert az a könnyebb, vagy épp testeket szentségtelenítünk meg a tudás nevében, nemde Kay doktor? Így vezet az út lépésről-lépésre előre a sötétség ösvényén.
Kevéssé mézesmázos és udvarias immár a papság három követe, sőt... sokkal inkább immár eltökélt, hogy úgy tűnik, sikerült bűnöst fogniuk... Az asztalnál ülő három wallet férfi lassan feláll. Feszültségtől remeg a levegő.
- De mi, az Inkvizíció, itt vagyunk. És figyelünk. Hazugság az, hogy ne derülhetne ki, ha valakit csupán gyanú árnyéka leplez, de ártatlan. De a bárányok közt lapuló farkast nehéz leleplezni. Tudva levő, mily jótétnek tűnik, mily ártatlan a mosolya, és mily szenvedéssel bizonygatja, hogy semmi bűne e világon! Mártírnak tetszhet a szemetekben... de ha valódi arcát megmutatja, fertelmes, iszonyatos undort kelt az minden igaz lelkűben. Az inkvizíció feladata, hogy a bestia arcát megmutassa... s uraitok feladata, hogy aszerint megítélje a bűnöst, kit elébe vezetünk. Félnivalója nincs hát a leánynak, ha hamis váddal illették! Vezesd hát elénk, kocsmáros! S te, Kay doktor... gyanús személynek bizonyulsz. Idegen vagy e földön, ki idegen céllal jött, s boszorkányok védelmére kelsz magad is. Megzavarod e tisztes emberek fejét, mikor uraik döntése ellen uszítod őket. Felszólítalak hát, hogy kövess minket kihallgatásodra!

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#72 » 2021.03.31. 20:29

- Nem kell, hogy felszólítsanak, mert most már én magam kérem, hogy vezessenek az úrnő elébe.
Az eddig nem derült ki, hogy akarnak-e tán a papok erőszakot alkalmazni a doktorral szemben, de jobban is teszik ha nem, mert koponyalékelésben igencsak jártas a jó orvos. Persze ez nem célja, de ha egyértelmű szándéknyilatkozata ellenére - miszerint önként megy az úrnő elé - kényszeríteni igyekeznek nagy buzgóságukban, akkor csak az Egy lehet irgalmas hozzájuk amennyire felbőszítették Veras Kayt. A fokos kiváló közelharci fegyver és belharcban is halálos.
A papok nem tűntek eleddig paplovagoknak, sem kiváló harcosoknak ami könnyedén feltűnne az anatómiában képzett doktornak. Így hát a józan ész és a gyilkos indulat között félúton méregeti a fickókat.
Hogy belül mi zajlik a doktorban azt is csak az Egy tudhatja igazán. Boszorkánysággal vádolni őt hatalmas megaláztatás, mivel egész életét a hivatásának,az ártó hátsó szándék nélküli, tisztán és becsületesen végzett gyógyításnak szentelte. Gyűlöli a vajákos banyákat, a sarlatánokat akik mérgezik a testet és az elmét. Megveti ezeket az inkvizítorokat is, mert semmiben sem különböznek azoktól, mint akik ellen oly nagy buzgósággal küzdenek. A sötétség árnyalakjai ők, a papi szolgálat megbecstelenítői. Kay ismer egy embert aki igazán és cáfolhatatlanul a sötétség erőihez nyúlt. Bizonyítéka van rá, ezért van úton, már hónapok óta. De ezeknek a vakbuzgó csuhásoknak nem fedi fel mit tud. Az úrnő elé kell kerülnie, ez az egyetlen kiút szorult helyzetéből és talán a megoldás is élete eddigi legnagyobb kihívására, amely nem ezeknek az inkvizítoroknak a meggyőzése, hanem a kislánya visszaszerzése. Ha az Egy kegyelmes hozzá akkor felhasználja a doktor ostoba hibáját is arra, hogy beteljesítse amit minden este imába foglalt. Megmenteni Fruschit attól az embertől, a titokzatos nemestől akinek csak a nevét nem tudja.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#73 » 2021.04.03. 11:17

Nem lépnek fel erőszakosan, bár... azt tudja Kay is, hogy semmi előnye nem származna abból sem, ha most ezeket megtámadná. S az anatómiai képzettséget igen meg tudja csalni a csuha, amit viselnek. A jelentéktelen zsákruha nem emeli ki, mily erővel bír alatta vajon a viselője, és épp Kay az, aki tudja, néha egy nagyon kicsi ember is nagyon nagy erővel rendelkezhet.
- Először talán csak mi beszélgessünk. A tövényszék csak a bűnösöket citálja fel ítélethozatalra. S ugyebár épp az imént nyilatkoztam, per gratiam Dei járunk el. Indulhatnánk is... de a leányt még nem látom.
A kocsmáros nagyot fúj, majd megrázza a fejét. A szeme villanását látja még Kay, ahogy a másik oldalt feszülten váró férfiaknak jelez: maradjanak veszteg.
- Máris előkerítem. Hanem a gyógyfüvek használatában tényleg nincsen semmi bűn...
- Abban nincs is, jó uram, abban nincs is. Ily vádakkal nem zavarnánk házad békéjét.
- Hát akkor miféle vádakkal zavarjátok?
Ezúttal az atya az, aki felfortyanó társát inti kezének mozdulatával békére.
- Ostium secundum occisio et maledictionem. Khmm... meg nem született gyermek elhalasztása bűbájjal és átokvetés.
- Az-e? Hát aztán kitől jött ez a vád? Ha igaz, vállalja is fel, aki szólt a leányra. Ha meg nem igaz, akkor meg lapuljon, mint szar a fűben, mert biztos, hogy agyonütöm.
- Ne oly hevesen, kocsmáros uram! Lásd a helyzetet: a leány vétkét kiderítjük, ha van, minthogy ez kötelességünk. A bejelentés a szentszék előtt van, tehát a vád áll, míg nem tisztázódik, a leány bűnös. Nincs mit tenni...
A kocsmáros még morog valamit az orra alatt, de aztán távozik. Feszült figyelem szegeződik ezúttal Kayre... amíg várnak, a szúrós pillantások őt illetik.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#74 » 2021.04.11. 19:30

- Ez előbbi dolgot orvosi vizsgálattal lehet igazolni avagy cáfolni egyértelműen. A gyernekelhajtást ... talán az átokvetést is. Ha magyarázható orvosilag akkor nem sötét praktizálás történt, viszont, ha nem, az megerősítheti a gyanút vagy egyenest megcáfolhatatlan bizonyítékkal szolgálhat.
Hiába, Veras Kay orvosi vénáját elég nehéz sutba dobni legyen bármilyen helyzetben is.
- Persze a szakértői vizsgálatom immár fabatkát sem érne ebben az ügyben, amíg én magam is vádlott vagyok. Azonban akárhogy is van, az anya állapota rosszabbra is fordulhat, ha nem kap ellátást. Ez volt akkor is amiről jóhiszeműen beszámoltam önöknek. Megpróbáltam megmenteni azt, akit előtte egy banya kezei közé eresztettek. Így hát az én szemszögömből nézve csak annyira volt dolgom banyával, mint önöknek, önöket mégsem vezették még soha kihallgatásra ez miatt nemigaz? Mérlegeljék a helyzetet tiszteletre méltó atyák, hozzanak megfontolt döntést az Egy nevében.
A doktor nem hiszi, hogy ezek az elvakult inkvizítorok hallgatnának a józan észre, de ő továbbra is egyenes akar maradni amennyire csak tud, mert sohasem élt másként.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#75 » 2021.04.11. 19:56

- Megható a buzgósága, doktor, de az anya jól van. Megtért az Egy hitére igaz szívvel, mikor megmutattuk neki a magzatát, s papjaink megmentették az életét. Most inkább a saját helyzetét mérlegelje, s jól szedje össze emlékeit, mily kapcsolata is volt pontosan a boszorkányokkal.
Soká nem kell mérlegelnie viszont a doktornak, ugyanis az ajtó néhány pillanat múlva kivágódik. A felbőszült Dulann harci szekercéit lendítve ront be ordítva, bár hogy mit is kiabál, azt nem tudni, minthogy a saját nyelvén teszi, igen hadarva. Jókívánság aligha lehet, hisz máris fejszéik után nyúlva ugranak a férfiak a másik asztalnál is, és e wallet társaság azonnal a meglepett csuhásokra vetik magukat.
Pillanatok alatt alakul ki véres összecsapás a kocsma közepén, borul az asztal, repülnek a székek, és a papok is derekasan verekednek, ám a fejszék ellen kevés reményük lehet...

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#76 » 2021.04.21. 18:59

Vannak helyzetek amikor nem lehet pártatlannak maradni. Bár közel került hozzá a doktor, hogy saját maga vegyen elégtételt a baljóslatú vádak miatt, a józan esze végül visszatartotta ettől. Azonban úgy látszik, hogy a walletek körében kevésbé tűrik az olyan fenyegetőző fellépést, mint amilyen a csuhások részéről megtörtént. Talán Dulan nemcsak a finom leves miatt járt szívesen ide eddig is, hanem annak készítője miatt is... Lehet, hogy őt jö9tt megmenti, talán mindkettő... Talán... de nincs most sok idő ezt találgatni. A doktornak bele kell állnia ebbe a csetepatéba, mert akár még őt is megmenti ez egy kínzó kihallgatástól, börtöntől vagy kivéghzéstől, s ami a legfontosabb, a kislánya utáni kutatása is folytatódhat.
Nem akar feltételenül ölni, inkább csak jó volna a papokat harecképtelenné tenni. Erre kiválóan alkalmas, ha egy ember térdhajlatát alaposan megmasszírozzák egy fokos tompa oldalával. Azonnal összecsuklik, ez nem vitás.
- Ne ölljétek meg őket! Kiáltja, ha ez a módszer az első, hozzá legközelebb eső alakon beválltnak bizonyul.
- Élve többet érnek!
~ Ostoba egy fickó vagy te Veras Kay! ~
Ordítja neki egy vérre szomjazó belső hang. De még sohasem engedelmeskedett neki.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#77 » 2021.04.30. 20:13

A kialakuló csetepatéban meg kell hagyni, hogy a csuhások elég jól helytállnak, amíg lehet. De még ők is látják, hogy annyi esélyük sincs, mint Verasnak túlkiabálni a vérszomjas harci lázat. Azonban azzal még megpróbálkoznak, hogy amíg ketten az asztallapot megborítva tartják vissza a vörösöket, addig harmadik társuk, ki már most is súlyos sebet kapott az arcán, vére vörösre festi azt, az ablak felé igyekszik egérutat nyerni. A csuhához képest fürge, vékony, inas alak, azonban ott van még Kay, aki mellett el kellene jutnia.
A doktoron áll, engedi-e, hogy megmeneküljön egy inkvizítor, míg társai az életük árán fedezik menekülését, vagy sem... alighanem a walletek nem lesznek viszont kedvesek a csuhásokkal. Fittyet hánynak a doktor szavaira. A menekülőt is biztos megölnék. De ha elszökik, ki tudja, mit fog jelenteni...


//TÉKet kell dobnod, ha meg akarod állítani. [axechase.gif] //

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#78 » 2021.05.05. 19:28

A pillanat tört része alatt nincs túl sok idő latolgatni a döntési lehetőségek következményeit. Veras az Egyre bízza az inkvizítor sorsát. ~ A Te akaratod legyen meg, ne az enyém! ~ Mormolja, s minden igyekezetét összeszedve próbálja megállítani a papot, mert ha az Istenüknek fontos itt és most beavatkoznia akkor meg fogja magát mutatni, akár sikerül a doktor közbelépése, akár nem. Egy lábmagasságban mért csapás a harci fokossal épp elég megállító erejű lehet, továbbra is ez a szándéka. Megállítani, de nem kioltani az életet. Veras makacs természete ebben a szokataln formában harcos fajta.
Veras mozgatórugója lányának megmentése, és hátában az egyházi hadakkal ez nehezen sikerülhet.

/TÉK 56 9d10-el/

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#79 » 2021.05.06. 18:27

//VÉK 10d10 59, TÉK 10d10 57//

Veras csapása alól ördögi ügyességgel lép el a pap, igaz, ezzel nem lett közelebb a menekülési utat jelentő ablakhoz sem. Dühösen villan szeme Kayre, s ököllel csapna oda a doktornak.
A tusakodás egyre hangosabb fájdalomüvöltésekkel történik közben. A Walletek ha verekedni kezdenek, megveszekedetté válnak, és a vér szagától gőzös aggyal nem néznek ezek se istent, se embert. A csuhások még jól állják a sarat, de egész biztos, hogy alul fognak maradni, hisz egy-egy odacsapáson túl inkább csak arra figyelnek, hogy időt nyerjenek.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#80 » 2021.05.10. 19:47

//VÉK: 33 túlütés 24//

A doktor nem számít a pap öklére amely mértani pontossággal vágódik az arcába. Megtántorodik az ütéstől és ösztönösen hátrébb lép, hogy a dühös inkvizítor újabb csapását elkerülje, majd a férfi felé súlyt a fokossal immár azért, hogy valahol törzstájékon megsebesítse. Nem túl jártas Veras a harcban, de most bele kell állnia a dologba.
- Dulan hozzám!
Kiáltja még el magát, mert számít rá, hogy a harcos a segítségére siet.

//TÉK 38//

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég