Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#61 » 2021.03.06. 17:14

- Márpedig ez a "cécó", bármit is jelentsen, akadályozni fog. - Von vállat a fiú. - Ha tetszik, ha nem. Az inkvizíciónak amúgy sincs semmi egyéb dolga, csak... akadályoz.
A komor kedvű fiú nem is szólal meg addig, míg ki nem kerül elébük a fűszerektől illatos leves. Sűrű, nem sajnáltak belőle semmit, de leginkább a húst és a burgonyát. A forró leves pedig kellemesen melegíti át a gyomrot, a tagokat és a lelket is.
Kár, hogy közben a nagy tiszteletű papok is belépnek az ivóba. Szúrós szemüket körbevetik a bent lévőkön, s így Dulann még a nyakát is behúzza, úgy mélyed a levesestáljába. A papok szúrós szeme tovasiklik a vendégekről, a falakra vándorol, majd a mennyezet felé, hogy a gerendákról lelógó virágfüzéreket és bonyolult mód kötött és font búzaszál-koszorúkat nézzék meg.
- Kívánnak valamit az urak? - A kocsmáros szívélyesnek nem mondható hangon kérdezi... igaz, nem is tiszteletlen. Csak épp a háta közepére se kívánja ezeket, és ezt nem leplezi.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#62 » 2021.03.10. 19:34

Veras úgy dönt beszédbe elegyedik ezekkel a papokkal, mert jó lenne megtudni végre, hogy mi miatt vannak itt, és hogy lehetne őket valami helyes irányba, mondjuk a faluból elfele ... terelni.
- Beszélek velük fiam, te pedig tégy úgy, mint egy engedelmes ifjú, maradj szelíd és alázatos szívű.
Ezzel felkel a doktor az asztaltól és a papok felé indul, de még tisztes távolságból megszólítja őket.
- Békesség nektek! Veras doktor vagyok, megtisztelne a klérus, ha helyet foglalna szerény asztalomnál és beszélgethetnénk egy keveset.
Illendően, de nem túl mélyen hajol meg az orvos, hisz a rangkórságban szenvedők bölcsessége szerint sincsenek egymástól túl messzire ők ketten, doktorok és klérusok.
- Kocsmáros, forralt bort, lepényt és sajtot a vendégeimnek, köszönettel!
Mindkét kezével invitálja a papokat a férfi, hogy azt elutasítani igen nagy sértés lenne.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#63 » 2021.03.13. 18:57

A fiúnak hápogni sincs ideje, nem hogy tiltakozni... de legalábbis rémülten néz Verasra, amint épp szóba elegyedik az Egy csuhásaival.
A papok a doktor felé fordulnak, majd fénykévét vetnek reá.
- Áldassék az ő neve, és áldása világítsa meg nekünk a helyes utat.
A társaság tehát letelepszik Veras asztalához, ahol az ifjú Dulann nagyon az asztallapot nézi. Nincs azon pedig semmi érdekes, de mit van mit tenni, hanem akaródzik neki a vendégeket köszönteni. A kocsmáros hamar hozza is a jóféle fűszeres füstölt juhsajtot, a lepényt és a fűszeres forralt bort, melynek teteje még mindig habzik.
- Engedd meg, doktor... az Egy kegyelméből Verulius atya vagyok. Társaim pedig Tobias és Amanuel atyák. Nem reméltük, hogy sok művelt egron úrral találkoznánk itt, a barbárok földjén, így egy akadémikus doktor jelenléte igen meglepő. Mert ugye az lennél, jó uram? Az akadémia doktora. Nem holmi falusi bájkeverő, ki magát orvosdoktornak hazudja, de boszorkányságot kotyvaszt üstjében?
Érdekes, hogy a kérdés hangerejét annyira megemeli a pap, mintha nem is csak Verasnak szólna.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#64 » 2021.03.15. 20:03

- Megértem a bizalmatlanságát Verulius atya. Én magam úgy tudom járnak egron urak ezen a vidéken és északnak tartanak. A szóbeszéd szerint medvére vadásznak. Azt is tapasztaltam, hogy egy hírnök lóhalálában vágtatott el nem sokkal előttünk az úton, egyenest a közeli torony felé haladva. Nem tudom, hogy ez összefüggésben lehet-e azzal, amit önök keresnek...
Dulannhoz fordul.
- Eredj a lovainkhoz és ellenőrizd az abrakot, aztán feküdj le, igazán jó munkát végeztél ma fiam.
Jobbnak látja, ha a walletmek nem kell tovább mellette szenvednie. Közben tölt az atyáknak bort és megemeli a poharát mielőtt beleiszik.
- Hála!
Miközben a poharát fogja bárki hozzáértő szem láthatja, hogy viseli a gyűrűt amely doktori mivoltát bizonyítja.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#65 » 2021.03.17. 09:35

Dulann morog valamit, de távozik... jobb is lesz így, hisz a levegő olyan fagyott lett a kocsmában, mintha legalábbis a tél maga tört volna be a fűtött falak közé a csuhások képében. A forralt bornak egyébiránt érdekes íze van. A megszokott borókán és csipkén túl van benne valami más is... bár ezt most nem tudná megmondani Veras, micsoda. Minden esetre érdekes, kellemes aromát ad neki. Úgy tűnik, hogy a helyi kocsmáros vagy inkább annak fehércselédje kedveli a különleges fűszereket.
- Háború van, Veras Doktor... jönnek-mennek a hírnökök. A harciasabbak éltetik, a jámbor lelkek félik a vérontást. Jó dolog ilyenkor errefelé egy doktor, főleg ha járatos a mély, súlyos sebek kezelésében. Astraurus Mondecar Scientia vulnus sanitatem munkáját bizonnyal ismeri hát, vagy Angelus Magnus Fertilis sanguine munkáját. No és persze ott vannak a ragályok... jajaj,azok néha többet visznek el, mint a vérontás maga. Mit is lehetne azokkal kezdeni...?
Egyértelműen vizsgáztatják. Hiába, az inkvizícó nem elégszik meg utalásokkal és gyűrűkkel, mely utóbbiakat bármely tudós fő meredt ujjáról le lehet húzni. És az is egyértelmű, hogy okkal, sőt, céllal vannak épp itt, ebben a faluban.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#66 » 2021.03.20. 13:47

- De debilitare in sanguinem. Ez a mű címe. Fertilis? Badarság. Egyébként tisztában vagyok a sebek kezelésének fortélyaival, idézem: "minden sebápolás alapja a tisztítás, kötözés és meghatározott időnkénti kötéscsere. Az elhalt szövetek gátolják a gyógyulást. Ezért a sebet mindig tisztítsuk meg, hogy eltávolíthassuk ezeket a maradványokat."
Megissza a doktor a maradék fűszerezett bort, majd határozott mozdulattal leteszi a kupát az asztalra.
Az volt a célom azzal, hogy meghívtam önöket az asztalomhoz, hogy megtudjam mi célból vannak is itt tulajdonképpen, és hogy az útmutatásuk segítségemre lehessen további utamon. Nem tudok dögvészről, vagy bármi hasonlóról ami ezt a környéket súlytaná, hozzáteszem ilyen hidegben a hullaszag is meghagyja rügyre fakadását tavaszig, nemhogy a fekete halál rémképétől kellene egy vérmezőn átkellve tartani. Küldetésem hamarosan tovább visz innen, szóval vagy megosszák velem a dolgukat vagy sem, legyen úgy ahogy az Egy akarja.
Veras hisz a maga módján és elismeri a teremtőt, sokszor segítségül is hívja. Azonban az egyház jelenkori működésével és annak képviselőivel pont az ilyenek miatt, mint akik most vele szemben ülnek, vannak fenntartásai.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#67 » 2021.03.20. 16:15

- Az, gyermekem, igazán nem a te tiszted tudni, mi szolgálatot tesz az Egyház itt északon. Hanem azért azt már nem gondolnám, hogy déli urak futkároznának soká itt. Ahogy mondtam, háború van. Nincs az a medve, ami megérné az uraknak, mikor a háború szele végigseper e vidéken.
Az egyik pap megfordul, mikor a kocsmáros hangját hallja a másik asztalnál, s odakiállt neki.
- Kocsmáros, egy szóra!
A wallet kelletlen arcot vág, de odajön. Köténye zsírfoltjai mellett van ott vörösbor és sör is.
- Mond csak, kocsmáros, te főzöd ezt a jóféle forraltbort?
- Itt főzik. - Biccent az komoran. Nem ül fel a dícséretnek. - A konyhán, ott hátul.
- Tehát nem te. Hát pedig nagyon kíváncsi lettem volna, mit tesztek bele? Boróka... igen, azt éreztem. Meg a csipkebogyót is.
- Egyebet nem.
- Na ne szerénykedj, jó uram... az én nyelvem nem csapjátok be.
- Ha olyan gyanakvó a nyelved, páter, akár ki is lehetne vágni.
- Úgy... ki is lehetne. De az árvalánygyökeret akkor is megérzem a borodban.

Valóban. Mostmár tudja, mit érzett a doktor. A kissé fanyar, csípős íz az árvalánygyökér íze, ami egyébként a népi gyógyászatban igen jó kedélyjavító, és a néphit szerint távol tartja a rossz lelkeket a háztól. Van oka hát a kocsmárosnak félni: ezek bizony céllal és okkal jöttek ide. És megtalálták a bizonyítékukat is.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#68 » 2021.03.21. 12:19

- Igaza lehet páter uram. Valóban árvalánygyökér van még ebben a borban az Egy teremtette flórából. Enyhe kedélyjavító hatása van, csakúgy mint a szesznek ami nélkül nem nevezhetjük a bort, bornak. Persze ami kismértékben orvosság, az túlzásba esve már ártalmas lehet.
Ránéz Veras a kocsmárosra, majd vissza a papokra.
- Nem hinném, hogy ártani akartak volna nekünk itt ezek az emberek, nemigaz kocsmáros uram? Hisz akkor akár meg is mérgezhettek volna... Sokkal inkább hiszem, hogy ez a recept ősidők óta hagyomány a walletek körében, aminek gyakorlására felhatalmazza őket a királyi törvény. "Egrónia Birodalmában általános vallásszabadság uralkodik, lelki meggyőződésében senki sem háboríttatik, amíg fizeti az Egy egyházát megillető dézsmát..." Biztos vagyok benne hogy a falu tisztesen fizet, minden alkalommal, engedelmeskedve a király törvényének. Én inkább arra lennék kíváncsi, mitől félnek itt annyira az emberek, mi az a lappangó ellenség, ami miatt könnyedén fellelhetjük itt az ősi szokásokat. Mert félelemnek ezt tárgyát, ezt bizony a klérusnak meg kellene találni. Segíteni, ott, ahol a sötétség akar fölénybe kerülni.
Hozzon még egy kis bort kocsmáros uram!
Adja oda a férfinek az üres kancsót a doktor.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#69 » 2021.03.21. 18:54

Amíg az egyik pap még mindig a kocsmáros felé fordul, a másik még mindig Kayre figyel.
- Nem tudtam, hogy minden tudósdoktor előírhatja, hogy mi a klérus feladata, Kay uraság. Erről őszentsége még nem adott ki dogmát. De látom, oly fajta ember vagy, ki kiáll... lelkitársai ügyében, hát mond meg nekem: Ki a rosszabb, a gonosz hatalom, vagy aki előhívja azt a hatalmat? S mily formái lehetségesek a sötét hatalom hívásának, oh, annak száma végtelennek tetszik, de mily ügyesen rejtőzik a bűnös indulat a jóság és ártalmatlanság fehér leple mögé! Nem e kötelessége lenne a bűn fertőjét elutasítani az emberi léleknek, ki jóra hajlik? De nem... nem, az ember keblére öleli azt, s aztán virágokkal hinti be, hogy valami szépnek látszódjék.
A kocsmáros csak áll szerencsétlen a kancsóval... minthogy hamar hozzá is kérdést intéznek.
- Igaz-e, jó uram, hogy van itt a háznál egy fogadott leányod? Sahra a neve... így mondják a népek. Dolgos leány az, és okos, oh nagyon okos.... talán épp egy kocsmáros lányához képest túl okos is. Úgy mondják. Szívesen megismernénk a leányt, kocsmáros uram. Csupán beszélgetni kívánnánk vele, semmi egyéb. Lássad... jó szándékkal jövénk, az Egy fényét hozva el nektek ez ínséges órában....
Szerencsétlen férfi most termetét megszégyenítő tanácstalansággal toporog. Idegesen pillog Kayre, talán tőle vár valami okos szót mindezekre....

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#70 » 2021.03.27. 18:57

- Eszemben sincs megmondani, hogy mi a klérus feladata Atyám. A királyunk halott, de az állam törvényei nem haltak meg vele együtt. Én a törvényekhez ragaszkodom. A törvény senem jó, senem rossz, de mindenkinek határokat szab. A bújtatott utalás, hogy talán énmagam is a sötétség szolgája volnék... ez olyan vád, amit a királyi törvényszzék előtt lehetne tisztázni. A félelemkeltésnek efféle manipulációja azonban bennem is felszínre hozza a gondolatot, hogy milyen nagy baj is az, amikor a sötétség a jóság és a fény álcája mögé bújik. Ne feledje nem egy falusi paraszt vagyok, nekem részt kellett vennem az őrzők által előírt próbán az akadémián. "Az őrzők a legjobbaknak ajándékot adnak, a botoroknak tanácsot, de a csukott szemmel járókra a zuhanás vár. EZ A TÖRVÉNY." Egész életemre megtanultam ezt a leckét, és örülök azoknak a tanácsoknak amit ott kaptam. Ezek a falusiak soha nem tudnák bizonyíítani azt, hogy ártatlanok a gyanúsítással, a vádakkal szemben. Feltételezem hogy a kocsmáros rosszakarói már kellőképpen besározták a lányt és a vád boszorkányság!
Most már kissé dühös a doktor.
- Volt már dolgom boszorkánnyal. Talán csak nem főzetet itatott egy várandós asszonnyal, hogy lányok helyett ezentúl fiúkat szüljön? Nem, nem hiszem. Az ilyen vajákos banyákat a nemesek hivatják magukhoz, akiknél a klérus mindig szemet húny. Aztán nekem kell világra segítenem a gyermeket, miközben az anya már haldoklik.
Ha a papban van némi érzék az igazmondásra tudja, hogy a doktor megtörtént esetről beszél. Feláll az asztaltól, nem marad ezekkel tovább.
- Ha kimondják a vádat, képviselem a védelmet, mert az megjár mindenkinek. Kocsmáros uram, te pedig folyamodj földesuradhoz, hogy legyen jelen a kihallgatáson, addig a tiszteletre méltó klérusnak várnia kell. Mint törvényes képviselője, nem kell beleegyezzél, hogy a thainod tudta nélkül beszéljenek vele.

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég