Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#51 » 2021.02.05. 17:10

//köszi//

A fiú felhúzza az orrát, valamit morog a maguk dallamos nyelvén az orra alatt, de elindul.
Kay a szemét meregeti a hóesésben, de ahogy jobban erőlteti, a fehérség szédíti. Az biztos, hogy semmilyen csapást nem lel, leszámítva néhány apró, mély nyomot, melyek kecses lábú, ám viszonylag magas vadaktól származhattak: alighanem őztől.
Dulann bosszúsan tér vissza, megrázza vörös üstökét.
- Innen semmi. De az út elkanyarodik, és Kemencés sincs messzebb, mint Csalogány.
Várakozva pillant a doktorra, mi legyen. Nekivágnak az erdőben tornyot keresni, vagy követik az utat, jó szerencsében bízva, hogy másfelől vezet még csapás be, amit a hó nem fedett be még?

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#52 » 2021.02.06. 17:34

- Jól van, nem erőltetjük tovább a dolgot, mert a zord tél ma sem a barátunk.
Fordítja vissza az útra a lovat Veras és int a fiúnak is, hogy kövesse.
- Becsüld meg, hogy merre van időnk tovább menni Kemencés vagy Thane felé?
Ebből talán megérti a fiú, hogy az uticél már nem a torony. Annyit nem ér, hogy beleveszenek az erdőbe érte amikor a hóesés miatt alig lehet tájékozódni.
- Melegedési lehetőség kell éjszakára és folytonos haladás az úton Thane illetve Csalitos felé. A havazás miatt az útra kényszerülünk.
Thane előtt valahol biztos van egy leágazás, hisz oda rendszeresen kell, hogy szekerek járjanak.
- Mond csak Dulann, hányszor jártad már meg ezt az utat?

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#53 » 2021.02.07. 11:43

A fiú felnevet, ahogy arról faggatja a doktor, hogy hányszor is járta meg e vidéket.
- Gyerekkorom óta járom az erdőt, doktor úr. Amióta megállok a két lábamon, és elbírok egy ölnyi gyújtóst, anyámmal jártam az ösvényeket. Amikor már az íjat is bírtam feszíteni, akkor apámmal. De mindez télidőn semmit nem jelent, Veras doktor, mert itt északon szüntelen szakadatlan harap a fagy Enyészet havának közepétől egészen Kikelet havának közepéig, a hó meg szakadatlan esik, így a jól ismert ösvények eltűnnek, s helyettük egészen újak szelik át a vidéket. Sokkal ritkábbak, mert hát ilyenkor mindenki csak akkor mozdul ki, ha nagyon muszáj. Ehhez jön még a sűrűn gomolygó köd, ami a hegyekből aláereszkedik a leglehetetlenebb időpontokban is. Hanem most épp szerencsénk van, mert Lorne nagyúr csapatai kitaposva hagyták nekünk most ezt a fő utat.
Persze, hogy a legfeljebb két ember szélesnek nevezhető kitaposott úton is megsüllyed a lovak patája, az kérdéses, valóban szerencse-e Veras számára, hiszen a legszélesebb ösvényt is belepi lassan a hó, ha szüntelen sűrűn esik.
- Azt mondom, délután közepére elérhetjük Kemencést, merthogy thain Thane vára onnan északnak lenne még, jó két órás caflatásra, immár erdei ösvényen, mert az ő háza bent van a Tündérerdő sűrűjében. Aztán meg mondjuk a hátam közepe se kívánja, hogy lássam az öreget, mert engem még épp befogadna, de egy délit... még ha doktor is... mostani időkben... hát nem tudom. Nagy bűbáj lenne kitalálni, mire számíthatnánk épp ott. Persze ha kérdezősködni akar a házában, én elviszem oda is... de előbb akkor is Kemencésnél kell megállnunk, vagy a nyeregbe fagyunk.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#54 » 2021.02.14. 16:37

- Akkor irány Kemencés. Talán szerezhetünk ott valami ideálisabb dolgot a téli utazáshoz, mondjuk hótalpat, vagy ilyesmit.
Betakarja az arcát a doktor, hogy nehogy fagyási sérülései legyenek. Sok ilyen sérülést látott már és látott is el. Igyekszik koncentrálni az útra és a lóra is, nem szeretné ha az állat elpusztulna. Nagy koncentráció ide vagy oda, az motoszkál a fejében, hogy Dulann biztos elég jól ismerheti az öreg Thane-t.
-Mesélj nekem az öregről, mit tudsz róla?
Kíváncsi Veras, hátha megered a fiú nyelve.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#55 » 2021.02.16. 15:47

A fiú eleinte csendesen baktat. Mintha nem hallaná a kérdést, vagy nem akarna felelni, bár Veras érzi, inkább az utóbbi. Nagyon tűnődik valamin, mire végre aztán csak vállat von.
- Nem az én thainom. Azt mondják, olyan, mint a Thane-ek mindig is. A hagyomány útját járják, az ősök útját. Tudja, doktor, régen ez szabad föld volt, és most is szabad szív dobog a walletek mellkasában. A hagyományaink szépek, jók. Mi csak jobban tudjuk, mire van itt szükségünk, hát nem? Hát az öreg Thane is így van ezzel. Ő szilaj úr, nem szereti, ha egrónok mondják meg neki, miként vessen meg arasson. Nem állhassa a nem walleteket, akik ide telepszenek, azt elveszik azt a keveset is, amit a föld terem. Kemény kézzel csap oda, és irgalmat nem ismer. Azt mostan van baja, mert sok lett hirtelen a déli, mióta a kékszeműek gyülekeznek. Na már csak azért mondom, hogy most nagy a ború... én nem akarnék a helyedbe hozzá menni. De ha kérdezni akarsz a házában, elkísérlek. Lehet, hogy nem kerget ki, ha épp szüksége lenne rád... Nomeg... aztán mit mondjak? Majd mindegyik thain olyan, mint az egyik meg a másik.
A kanyargó úton riadt őz szökken előttük a bokrok közé. Ahogy keletnek tartanak, a fiú lelassít, és megáll egy keskeny csapás mentén, mely egyenesen délnek tart befelé a ligetbe.
- Hmm... ezen az úton egy lovas tartott befele. A torony irányába. De sietős volt neki, nézze csak ott a kökénybokor ágán egy darab rongy fityeg. Köpenydarab lehet. Hmm... biztos az úton jött eddig, de jobb nem tudni, mi űzte.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#56 » 2021.02.18. 19:49

- Ez nem a mi futásunk.
Hagyja helyben az ifjú McAlisther megállapításait a lovassal, a csapással és lehetséges üldözőjével kapcsolatban. Tovább nógatja a lovat Kemencés felé, mert odaérne már, s aztán amint lehet tovább az öreg Thane-hoz. Volt már szilaj úrral dolga, s bizony jól tudja, hogy szilaj életnek a vége is szilaj. S aki mások életét könnyen méri, az a sajátját is könnyen veszejti el.
Miközzben előre haladnak igyekszik a nyomokra figyelni, amit a szemből jövő lovas hagyott, s azt is, hogy csatlakoztak-e hozzá a közelében futó, vagy esetleg vele párhuzamosan meglátszó nyomok.
- Figyelj a nyomokra. Mit gondolsz, tudnánk vágtázni Kemencés felé, ha úgy hozza a szükség?
A doktor előkészíti a számszeríjját lövésra készen és úgy halad előre.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#57 » 2021.02.21. 19:06

A nyomok az úton kuszák, és inkább keskeny nyomvonalak. Aki nem ezen a nyomon haladt, annak olykor bizony térdig érő hóba kellett volna gázolnia, azt viszont senki utazó porcikája nem kívánja, a futáshoz pedig főleg alkalmatlan.
Háborítatlan haladnak hát északkeletnek tovább, mire végre valahára feltűnik a ligeterdőn túl ismét a szántóföldek dombvidéke, majd az egyik alacsonyabb emelkedő tetejéről megpillantják végre a falut is. Vagyis annak magas cölöpfalát. Úgy tűnik, itt északon valaki furcsa okból kifolyólag az urak megengedik a falusiaknak, hogy erődítsék a falvakat. Lejjebb ereszkedve azt is látják, hogy a kapu nyitva van, tehát szabadon térhetnek be az utazók.
- A kocsmában nagyon jó fácánlevest csinálnak. A különlegessége, hogy angyalgyökért tesznek bele. Állítólag a kocsmárosné hóbortja, amit a Felvégről hozott magával. Olyan finom friss lesz tőle a leves, én nem is tudom... olyan... olyan... nem tudom elmondani.
Azt persze honnan is tudná a fiú, hogy az angyalgyökér valóban frissíti a légzést, könnyebbé teszi, ha megrágják, de emellett tompítja a fájdalmat is. Vajon a kocsmáros neje tudja ezt?
A kapuhoz érkezve a parasztok furcsa mód nem a házaik tornácán ülnek, hanem az utcán bámészkodnak. Pontosabban zúgolódnak három magas, szikár alak körül. Mindhárom papi csuhát visel, fejük tonzúrásan borotvált. Ketten szúrós szemmel vislatják a tömeget, míg egyikük középen épp prédikál...
- .... s eképp az Egy szemében ártalmas az. Az Egy a mi vezérlő csillagunk a fény felé a sötétség órájában, e fertelmes időkben. De ha megszegjük az ő szabályait, ha lábunk letéved a helyes útról, okolhatunk e mást, mint önnön magunkat szerencsétlenségünk okán? Fejünkre idézzük a Sötét Hercegnek akaratát, mikor elhajlunk az Egyisten szent útjától, s ekébb az ő büntetése rettenetes lesz! Félje a haragját mindenki, aki törvényeinek ellene mond!

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#58 » 2021.02.23. 19:55

- Akkor átmelegszünk és eszünk egy jó fácánlevest!
Hagyja rá a fiúra Veras, hogy az álma valóra váljon. Amúgy pedig egy kis frissítő étel jól fog esni a doktornak is.
Elég nehéz lenne megkerülni a falusiakat és a három papot ezért az orvos úgy dönt, hogy finoman, de határozottan elléptet mellettük útban a kocsma felé.
- Ne folyjunk bele, ha nem muszáj ...
Veti még oda Dulann-nak, mert semmi kedve valami ostoba csetepatéba keveredni. Persze, lehet, hogy a két lovas megjelenése is épp elég, hogy megzavarja a papok által hangoztatott kissé képmutatónak tűnő beszédet. Az ilyen fenyegető hangnem sosem vezet semmi jóra, tartja a Veras bölcsseség, mert a példamutatás a jó cselekvésében mindig többet ér a sokszor elpuffogtatott frázisoknál.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#59 » 2021.02.27. 16:34

Jelenleg a jelenlétük különösebb feltűnést nem kelt, de valahogy ott pattog a levegőben valami megfoghatatlan feszültség. A papok prédikálnak a tömeg némán hallgat, Dulann pedig elhúzza a száját és elfordítja a fejét. Csak akkor szólal meg, mikor a kocsma előtt végre leszállnak a lovaikról, és kívül kerülnek a nem kívánatos fülektől.
- Az Egy inkvizítorai. Mindenhol ott teremnek... mindent jobban tudnak. Mintha ez a föld szülte volna őket... mit tudnak ezek arról, mi a veszedelem!
Kiköp egyet a háta mögé, jelezve mennyire is szívleli a vendégeket, majd elindul be a kocsmába...
...ami igen csöndes most. A tornácon szárított virágfüzérek lógnak, jó néhány gyógyító növényt is észrevesz Veras, jó néhány mérgezőt is. Az ajtó felett cégér helyett kis faragott tábla köszönti az érkezőt: "Békével jöjj és békével távozz!" Odabent a megszokott szagok várják: füst, bor, sör, sült hús, cipó illata. Vendég viszont alig, mindössze két öreg wallet iszogat az egyik asztalnál, csendesen beszélgetve. Jöttükre felnéznek, Dulann odaint, s ezzel le is van tudva minden: visszatérnek a beszélgetéshez. A kocsmáros csendesen pipázgat a sarokban, mintha minden rendben lenne.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#60 » 2021.03.02. 20:04

- Két meleg fácánlevest kérnék, a barátomnak és nekem.
Szól erélyesen, de vidáman a kocsmárosnak a doktor, majd keresnek egy üres asztalt ami a pangást felmérve nem nehéz. Az ajtóval szemben választ helyet Veras és kényelmesen elhelyezkedik.
- Mit akarnak tőletek tulajdonképpen ezek a papok Dulann?
Kérdi meg a fiút halkan, de érthetően a doktor, mert kíváncsi a feszült helyzet igazi okára.
- Nem szeretném, ha ez a "cécó" akadályozná a küldetésünket. Ha megettük a levest továbbállhatunk rögvest. Persze segíthetnék is esetleg, ha többet tudnék, ha ezzel az én ügyem is előrébb kerülne.
Aggódik Veras a készülőben levő baj miatt ami akkor törhet ki igazán, ha ezek a papok idejekorán itt a faluban helyben az Egyhez térnek.

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég