Tündérerdő

A Téli kastélynak és annak környékének játékterülete.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#41 » 2021.01.10. 19:50

- Tudok írni-olvasni, anyám tanított rá, ha az kell. De kardot forgatni jobban, azt apámtól tanultam. Ámbátor... engedtessék meg, hogy miként fog forogni az engedelmességem, az nagyban függ attól, mire vállalkoznék, és főleg, mennyiért?
Könnyedén támasztja meg a fiú a pultot, és kezdi el a sört kóstolgatni. Úgy tűnik, senki nem foglalkozik velük, nyugodtan beszélhetnek, még a kocsmáros is arrébb állt, hogy a másik asztalnál mesélt történetet hallgassa.
- Mer aztán tudja, ha mondjuk erdei rablók szidják az édesanyámat, azt nem veszem jó néven, de hát van az az ezüst, amiért megjámborodok. Ahogy vérfattyaknak se ugranák neki a puszta kardommal, de hát ez is csak ösztönzés kérdése.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#42 » 2021.01.12. 20:09

- Jól van fiú.
Mosolyodik el szerényen Veras és megvakargatja az álla tövét.
- Mint ahogy bizonyára megjegyezted egy lovas kísérőre van szükségem. Amit nem tudhatsz, hogy hová igyekszem. Hársvölgy és Csalitos az uticélom. Szeretnék lehetőleg gyorsan és biztonságban odaérni, majd vissza, ha a dolgomat elintéztem. Tehát ez lenne a megbizatásod "Oda és vissza".
A doktor egy rég megírt regény címével fejezi be az ajánlattételt. Nem megy bele a részletekbe, hisz nem sokat tud a wallet-ről, bár rosszindulat jelét nem fedezte eddig fel rajta, inkább csak a környékre jellemző népi kultúra egyszerűségét.
- A pénzedet a Csípős Kakasban kapod meg, ha épségben oda visszaérünk. Ott helyeztem az ezüstöket letétbe. Most 5 réz előleget adok a bizalmam jeléül.
A doktor sohasem hordana magánál egy vagyont, mert annál drágább azért az élete. Ezért általában biztos helyen tartja a tudományával megkeresett pénzt. Ez most nem teljesen így van, mert van nála egy beváltott arany. A többit valóban a fogadósnál hagyta elzárva egy ládában. Egy ilyen wallet, de bárki kalandor emberfia könnyen elvághatja a torkát egy alkalmas pillanatban, ha megneszeli, hogy mit hordoz a szíve alatt. Ezért a hazugság, amit nem szívlel egyébként Veras Kay, de most a kislánya életéről van szó.
Sirató ostrománál megmentette ezt a gyermeket és nem hagyhatja, hogy hiábavalósággá váljon annyi halál ami a megmentését szolgálta. Torrad Hallgrim unokája, egy meggyilkolt nemesúr lányának ikerlánya.Valamiért fontos volt a mennyeieknek, hogy ez a vérvonal fennmaradjon. Hallgrim egy szörnyeteg volt a fia egy pojáca, de az asszony aki belehalt Fruschi és a testvére világra segítésében tiszta teremtés volt. Azok a napok örökre beégtek a doktor elméjébe.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#43 » 2021.01.13. 17:52

Dulann McAlisther láthatóan elgondolkodik, latolgatja az ajánlatot. Hiába, öt réz az nem sok, de valami más is motoszkál szemlátomást a fejében, mire végre aztán rábólint.
- Oda-vissza. Értem én, doktor. Hanem ennyiből a lovam igen sovány abrakot fog kapni, úgyhogy azt a doktor állja, mert éhen halt gebével aztán sokra nem megyünk. Meg aztán jó lesz megmondani, mikor akaródzik indulni? Mer' ha fene sürgős is a dolog, én a hajnalt ajánlanám. Becsapós az út ilyenkor, főleg, ha előbb Csalitosba akar menni a doktor, mer' az erdei utak meg még veszélyesek is. Akkor hálnunk kell Thane mellett, vagy a toronynál... ha beerisztenek. De lehet, nem fognak. Nagy a ribillió.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#44 » 2021.01.17. 16:34

- Rendben van Dulann. A hajnali indulás megfelelő lesz, magam sem gondoltam volna másként.
Kinyújtja a kezét és, ha az ifjú wallet belecsap részéről a megállapodás megköttetett.
- A biztonságosabb irányba tartsunk legelőbb, s talán csak az egyik hely is elég lesz Hársvölgy és Csalitos közül, ha szerencsénk lesz. Nemcsak a lovad, hanem te is a vendégem vagy estebédre, aztán elalhatunk az istállóban a lovakkal hajnalig a kocsmáros legnagyobb megelégedésére.
Bevett szokás volt ez mindenfelé amerre eddig Veras az utazásai során megfordult, hisz szobából sohasincs elég egy falusi kocsmában, ha van egyáltalán. A vendéget pedig nem ereszti szélnek éjnek évadján a jó házigazda.
Ha kell beszélget még a fiúval, mesél neki ezt azt amit a munkája során látott, de még éjközép előtt bevackol a szalma közé az istálló padlására és megpróbál aludni.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#45 » 2021.01.18. 20:15

Miután erre így kezet fogtak, a fiú még kérdezgeti egy kicsit a doktort, honnan jött, és miféléket látott a nagyvilágban. Szemlátomást nagyon lelkesen érdeklődik, és a legtöbb dolgot kétségbe vonja, hogy igaz lenne, de ez pusztán annak tudható be, hogy itt, ez a vad vidék annyira elzárkózik, hogy a világ nagy vívmányairól sokszor mit se tud.
- Énnekem meg ez az első szerződésem. Na nem kell megijedni, értek én a fejszeforgatáshoz, meg aztán ismerem én ezt a vidéket, mint a rossz nyavalyát. Nem vagyok én gyerek... hanem... tudja doktor, itt úgy van, hogy férfi is csak akkor leszek, ha már ontottam vért. Azt ahhoz meg menni kell ki a világba. Azt ha már megyek, kicsit keresek is vele... na hát így vagyok én itt.
Végül, mikor már a hold magasan jár az égen, és elcsendesedik a kocsma, Dulann is pihenni tér a szalmaillatú meleg ölelésbe, amit a bálák és a pokrócok nyújtanak. Így is cudar hideg van ám, a kocsmáros hevíttetett is néhány téglát nekik a pokróc alá, meg ne rágja a csontjaikat a fagy. Hajnalban aztán még havat is kapnak a nyakukba, mintha nem lenne elég így is, hogy a fehérség beborítja a tájat.
A fiú kese lova csendesen kapál a lábával, lovasa már a nyergében ül. Ha igaz, amit mesélt, bizony a család egyetlen kincse az a ló.
- Megálmodta a doktor, merre kéne menni? Az erdőben a vadak a veszélyesek, a nyíltabb úton a haramiák. Mindkettő esetében ott van a déli ember legnagyobb ellensége: a fog-vacogtató hideg. Meg mostanában az utakat is nehéz járni... Csalitos messzebb van, és közel a Köd határához. Hársvölgy kicsinyt közelebb, de az erdőn át kell menni inkább.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#46 » 2021.01.19. 20:08

~ Vadak, vagy haramiák... szép kis lehetőségek! ~
Gondolja Veras miközben apró sóhaj közepette meghatározza az útirányt.
- Ha elmennénk a toronyig ott talán megmondhatnák, hogy kiket láttak Csalitos és kiket Hársvölgy felé utazni.
Veti fel a dolgot a doktor és ebből jól látszik, hogy nem döntötte még el, merre is akar menni valójában.
- Most, hogy a szerződésünk él, kicsit többet mondhatok. A medvevadász urak közül kell megtalálnom egyet, hogy megmentsem a lányát. Úgy aggódom a gyermekért, mintha csak az apja lennék. Jó lenne hamarabb megtalálni őket, minthogy a medve találja meg őket.
Miközben így beszél eszébe ötlik valami. Megkérdezhette volna, hogy hogy hívják az Egron urat akivel a kislány volt nemrég itt a faluban. Ha lát valakit idekint elkapja rögvest és megkérdi, de ha nincs senki emberfia a közelben akitől érdeklődhetne akkor nem erőlteti, inkább útnak indul a wallettel.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#47 » 2021.01.24. 20:33

- Smaragdig elmehetünk. Mindenképp a torony mellett visz el az út. Hanem hogy ott mit tudunk meg...
A fiú ugyancsak kétkedő arcot vág, ahogy lassan lépésre nógatja a lovát. Nem sietős az út, de ha soká ácsorognak a lovakkal egy helyben, bizony bekúszik a hideg a ruhájuk alá, és a csontjukig mar. A népektől itt már úgyse tud meg semmit Veras, egyszerű emberek ezek, akikkel az uraságok nem állnak le kokettálni.
- ... tudja, az egy fontos torony. Varázsos meg minden. Van neki őrsége is, jóféle kardforgató lovag... állítólag egymaga egy egész rablóbandával is elbírna, ha épp lenne oly elvetemült rabló, aki a toronyba merészkedne. Csak hát... nem bolondok azok se, hogy ott fosztogassanak. A lovag meg... olyan magának való. Nem szereti, ha idegenek kóricálnak arra fele, mert hát az ördög nem alszik. Azt mondom, jobb óvatosan menni arra, azt a fehér inget hamar rúdon emelni fel az égnek, hogy lássa, nem rossz emberek vagyunk.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#48 » 2021.01.29. 09:05

- A tanácsod szerint járunk el fiú!
Szól kurtán a doktor és elindítja a lovát, mert igencsak meg kéne már melegedni. Talán a mozgás felfűti az egyébként melegnek szánt ruházatot. Amíg a Smaragd Torony felé tartanak nem szól sokat, inkább az arca elé tekeri a kendőt, amit még a feleségétől kapott amikor útra kelt. Még mindig finom illat árad a szövetből, az otthoni szekrénybe rejtett levendula illata. Ettől szép és komor gondolatok, emlékek keveréke indul meg Veras elméjében, olyan gondolatok amiket nem fog megosztani a walettel.
~ - Bolond vagy!Kacagott Chila amikor a doktor berejtőzött vele a méretes ruhásszekrénybe miközben gyermekeik békésen aludtak ebéd után a családi nyoszolyán. Hirtelen lepte meg és a szépen rendezett fogason lógó szoknyák és ruhák közé huppantak. Mindig úgy élték meg szerelmüket, mintha az az első lett volna, s nem egyszerű testi, hanem lelki egyesüléként is. Mintha a teremtő, akire persze ilyenkor nem gondoltak, már eltervezte volna őket az idők kezdete óta. Felesége bőre, vállának apró gödrei, a doktor arcára omló hajzuhataga, kedves szavai, csak rá figyelő tekintete olyan volt mindig, mint egy eljövendő tökéletes világ előképe. Azonban megzavarta valami ezt a gondolatot, megzavarta amikor megzörgették az otthonuk alatt fekvő rendelő öreg tölgyfaajtaját, s nem a kopogtatót, hanem fegyvergombot használhattak hozzá. A többszöri dörömbölésre az egyik gyerek felsírt, a házaspár pedig kapkodva és némileg ilyedten igyekezett az ágyhoz és a bejárathoz egyaránt... ~
Ezért is olyan szótlan a doktor, mert nem feledhető emlékek tolultak a máskor mindig a munkára koncentráló fejébe. Talán csak akkor fog felocsúdni amikor a torony közelébe érnek.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#49 » 2021.01.31. 10:38

Az úton még lóháton is igen lassú haladni. A hideg, nyirkos téli idő nem az utazó barátja, sem a hóesés, mely indulásuk után alig egy órával kezd rá, sűrűn, nagy pelyhekben. Szekérrel nem érdemes nekivágni ilyenkor az utalnak, könnyen akad el a kerék, gyalogosan megfagy az ember, a lovak viszont keskeny nyomvonalon araszolnak előre. Ha bármi leselkedne is rájuk a tanyavilágot váltó ligeteben, nehézkesen tudnának menekülni. Pedig milyen vakítóan szép, fehér, békés itt minden. Szemnek gyönyörködtető a téli táj, ahogy a hótakaró ellepi.
Dél felé jár az idő, mire újabb ligeterdőbe érnek, s az út sekély kanyart vesz nyugat felé. Dulann megállítja a lovát, és kiáll a nyeregből, úgy meregeti a szemét befelé a fák közé, de a sűrű hóesésben aligha lát bármit is...
- Hmm... itt van pedig. Nem visz oda csapás innen, vagy belepte a hó. - vakarja az állát a kölyök. - Pedig valaminek lennie kell... hmm... Keressük meg, vagy vágjuk le toronyiránt az utat?
A keresés aprólékos munka, ha úgy van, órákat is elszöszölnek és kódorognak ezzel a hidegben. Ugyanakkor az ösvény mégiscsak biztonságosabb lehet.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Tündérerdő

Hozzászólás#50 » 2021.02.03. 07:06

- Hacsak nem akar éhenhalni ez a lovag akkor rendszeresen hoznak neki ellátmányt valahonnan a közelből. Nem hiszem, hogy ő maga fosztaná a tyúkot, sütné a cipót a Smaragd Toronyban. Keressük kicsit azt az ösvényt, de ezer szívdobbanásnál nem tovább. Ha nincs meg akkor igyekezzünk Thane-hoz ahogy korábban másik lehetőségként felajánlottad. Remélem oda odatalálsz fiam.
Nem haragszik Veras a fiúra, inkább csak ösztökének szánja szavait. Egy biztos, nem akarja az éjszakát idekint tölteni, mert tűz nélkül, hacsak nem ontja belét egy lónak, hogy abba feküdjenek reggelre megfagynának. Igaz akkor inkább halad egész éjjel az úton, mert aludni azt nem akarna.
- Keress nyomokat!
Ő maga is ezt teszi, felosztva a terepet torony felőli oldalon kettejük között. Lábnyomok, patanyomok, keréknyomok. Ha ősszel járt erre valaki akkor a hirtelen fagy megjöttével ezek mostanáig is megmaradtak. Minden azon múlik milyen vastag a hótakaró. Talán a fák alatt jobban meglátszik az ilyesmi.

/észlelés 2d10 eredménye 3,5/

Vissza: “A Téli kastély és környéke”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég