A Kút zarándoka

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

A Kút zarándoka

Hozzászólás#1 » 2020.02.07. 20:33

A zubogói lófuttatón balesetet szenvedett Seraphion herceg épp hogy megmenekült a halál karmai közül,de életéért lábai bénaságával fizetett. Nénje, lady Ludmilla Chelley a Téli Kastély átkát sejti a történtek, mi a királyi vérvonalat üldözi, ám nagyobb baj, hogy az ősi egrón szokásjog értelmében a vezért, ki nem tudja megülni a lovat, népe nem követi. Seraphion sem lehet tehát trónörökös nyomorodottként, s mint hogy Baradnak egyetlen fia, ez beláthatatlan következményeket okozhat! Az ispotályos testvérek csupán tehetetlenül széttárják karjukat. Isteni csoda segíthet csak a hercegen, s felvégi zarándoklatot javasolnak, ám az több hónapba tellne, s az egymással farkasszemet néző, csupán a királyi ház botlására váró főúri ligák ugrásra készen állnak. A szerencsétlenség nem tudódhat ki, mihamarabb meg kell lelni a gyógyírt, mit lady Ludmilla korábbi utazásai során szerzett tapasztalatai által ismerni vél. A Megváltás Kútja, s az ősi elf szentély a hegyekben egyszer már rajta is segített, s lényegesen közelebb van, mint a Felvég csodatévő zarándokhelyei és keggyel telt élőszentjei! Azonban azt is tudni véli, hogy észak egyik óriás férge, pikkelyes sárkányfattyú vert tanyát a szentély közelében, s bár hollétéről nem tud, a feltételezett fészkénél talált tojáshéjakból ítélve, lehet,hogy nem csak egymaga les prédára. A herceget immár újra Charles de Bounand álcájában a nemesvízi postaállomáson rejtegetik, s Veronica vigyáz reá kiszolgáltatott helyzetében, s próbálja gyengédséggel csitítani a reá telepedő búskomorságot.
Az út nehéznek ígérkezik, a lépcsőknek az összetört herceggel nem tudnának nekivágni, a sárkányfattyú jelentette veszélyről nem is beszélve. Végül lady Ludmilla hónapos kutatásának eredménye beérik: megtalálja annak a vízátemelőnek a tervrajzait, miz értornyi nyugati hámor érczúzó malmát egy akvadukton keresztül vízzel látta el. Az akvadukt ezelőtt majd 20 évvel elapadt, a felderítésére küldött pallérok és mérnökök nem tértek vissza a hegyekből, így az érctornyi kovácsok céhe nem firtatta a dolgot, más vízforrást kerestek, s a zúzómalom vizét azóta halastóvá dúzzasztották. Becslései szerint az átemelő csarnoka pár mérfölddel lejjebb lehet a Prédikátor hegyének másik oldalában,mint a szentély, ám biztosat nem tudhat. Végül Seraphion levelet intéz kalandor bajtársaihoz, kikkel alig fél éve még a Ködvadont járták, jönnének segítségére, amilyen hamar, csak lehet. Végül Lhioise, a pajzshajadon és Costica Velevski felel meg a hívásra, ki atyja, a szluzsnik kenéz egyik jó fejszését, a medvetremetű Radost Ursorut is magával hozta. Veronica különleges nyerget készíttet a hercegnek, mivel öszvérhátra ültethetik,s felmálházva aztán több,mint egy hónapnyi veszteglés után útnak indulnak. Első állomásuk Sárkánykő vára, hol feltöltik készleteiket. A lady gynút fog, hogy az álruhás Seraphion herceget egyik udvarhölgye, Lisbonne Thane felismerte, s az ott töltött éjszaka alatt Seraphion színt vall vívódása tárgyáról Veronicának: bízik is és nem is küldetésük sikerében, de nem tudja mi tenné igazán boldoggá. Ha felgyógyulna, a korona súlya vár rá, s nyilvánvalóan egy dinasztikus házasság, ám ha maradna nyomorék senki, szabadon egymáséi lehetnének a renegát signiorissával!
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: A Kút zarándoka

Hozzászólás#2 » 2020.02.07. 20:34

Másnap folytatják az útjukat a hegyek hó és jégvilágába, amikor felfelé hágva lavina éri őket. Kevésen múlott a balsors. Costica odalett, ahogy a lady és Radost lovai is, élelmük és málhájuk nagy része. Lhioise-t csak kínkeservvel tudták megtalálni félholtan a hó alatt, s az ő élete is csak Ludmilla varázshatalmán múlott. Az éjszakát a hóban vészelik át. Másnap meggyötrötten érik el az akvaduktot, mely középen leszakadt, s vize is elapadt. Átküzdve magukat a Jégroppantó szurdoka felett megtalálják a barlangot, hol az átemelőszerkezetet és a fél kavernát is maga alá temette egy sziklaomlás. Emberi maradványokat is találnak, miknek szenes csontjai beigazolják Ludmilla legbaljósabb sejtéseit. Élelmük nincs, erejük fogytán, s hozzálátnak, hogy eltakarítsák az útból a görgetegköveket.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: A Kút zarándoka

Hozzászólás#3 » 2020.03.28. 18:40

Az izomszakasztó munka végre meghozza gyümölcsét, két áteresztő járatra bukkannak a törmelék alatt, mibe bemászva Veronica kishíján otthagyja bőrét, hiszen éhes fojtópenész telepedett meg a szűk, nyirkos járatban. A lánynak csak nagy küzdelmek árán sikerül kiszabadítania magát, hogy aztán lady Chelley bűvös parázzsal perzselve végig a járatot, felszabadítsa azt. Újabb próbát téve, az áteresz majd 20 öl hosszan vezette a lányt, mígnem egy hatalmas barlagterembe torkollott. A járat alatt majd 10 öl mélységben kristálytiszta barlangtavat lát, melyben fehér vakhalak úszkálnak, medrében halványan derengő moszatok adják a fényt. A tavat valószínűleg az omlás dúzzasztotta fel, ami a kavernát is elzárva tartja. A tó sarkában meszes szárazulatot lát, melyen vödrök, halászhálók, száradó halak, és egy felfordított bödönhajó mutatja az élet nyomait. A szárazulatról 3 további járat vezet a hegy belsejébe, az áteresz alatt a sziklafalba verve hézagos vas létrafokok ereszkednek a vízbe.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: A Kút zarándoka

Hozzászólás#4 » 2020.04.02. 22:39

Mialatt a kimerült Radost, Seraphion és az egyre rosszabb állapotban lévő Lhioise-nek pihenőt kellett engedélyezni maguknak a napok óta tartó kimerítő munka, menetelés és egyéb események okán, Veronica és Ludmilla belátták, hogy fel kell tölteniük készleteiket, különben egyébként is fogytán lévő erejük nem lesz elég ahhoz, hogy megküzdjenek a rájuk váró nehézségekkel. Elhatározzák, hogy élelmet szereznek a barlangiak készleteiből. Lejutva az átereszen sikerrel meg is dézsmálják a szárított halat, ám lelepleződnek. Mosdatlan, vallet nyelven beszélő, rideg kék szemű, jól felfegyverzett férfi bukkan rájuk, ki Ludmilla nyílvesszőjének áldozatává válik. Két, keresésére induló társát ugyancsak levágják a kalandorok, kik ezután lopva felderítik a három barlangfolyosót, mik mélyebbre vezetnek. Az elsőt, ahonnan támadóik érkeztek, ketten nem tartják bátorságosnak megkockáztatni. A másodikból nyíló, sötéten ásító termet dupla vasrács védi, mit egy ember egyedül nem tud működésbe hozni. A harmadik folyosó sötétbe burkolózik, de nem tettek vele próbát, hisz amiért érkeztek, megszerezték. Elosonva az éléssel a menedékházban megvitatják esélyeiket, majd pár órát alszanak, hiszen a kimerültség alattomosan támad rájuk. Radost ébreszti őket, ki közeledő ellenségről szól, 8 fős felfegyverzett csapatról, kik alig 1 órára vannak és egyenest feléjük tartanak. Nincs veszteni való idejük, be nem várhatják a támadókat, hátrálni nem tudnak hová, mindnyájuknak alá kell ereszkedniük a barlangba. Elsőként Veronica, kezében Grimlonnal tereli el a reájuk váró 3 íjász figyelmét, hogy egyikőjüket Ludmilla bűvölte tűznyíl terítse le, míg a másik kettő a víz alatt várakozó Veronica felbukkanását várja. Azonban látva, hogy társukkal mágia végzett, és Ludmilla védővarázsát sem viszik át nyilaik, visszahátrálnak a barlangfolyosóra. Időközben Radost és Lhioise is megérkeztek, ám Seraphiont az átereszben hagyták Ludmilla csapdaíjával, hisz nem akarták, hogy baja essen idelent, míg meg nem tisztítják a terepet. A patthelyzetet végül Ludmilla viszi dűlőre, aki a barlangtó partján álló csónakot varázslattal a folyosó torkába hajítja, hogy letarolja vele a sarok mögött lesben álló, és csak a jó célpontra váró meghátrált íjászokat. A manőver megzavarja a valleteket, így az egyiket érkezésük nyílik tűznyíllal leteríteni, a másikat pedig Lhioise ejti foglyul, ám kivallatni nem sikerül, a furcsa, kék szemű vallet maga nyársalja fel magát a pajzshajadon pengéjére. Időközben Seraphion is lekúszik a kürtőn, hisz a támadók hamarabb beérték a menedékházat, mint gondolták volna. Amikor megpróbálták kirángatni az átereszből, az egyiket lelőtte, ám azután hozzá kezdtek, hogy kifüstöljék, így kénytelen volt csatlakozni társaihoz.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: A Kút zarándoka

Hozzászólás#5 » 2020.04.09. 22:56

A kalandorok mélyebbre hatolnak a barlangokban, az egyetlen járatot választva, amit nem vizsgáltak még meg ennek előtte. Miután sikeresen felfedeztek és elkerült egy ejtő-és egy botlócsapdát is, egyszerre figyelemmel lesznek rá, hogy bekerítették őket. A járat mindkét végéről összesen vagy egy tucat halottkék szemű vallet rohanja meg őket, beszorítva a behatolókat a folyosó közepére. Elkeseredett öldöklés veszi kezdetét, s érezik, hogy mind beljebb haladva a harcosok egyre elszántabbak és megveszekedettebbek lesznek. Veronica és Ludmilla kibírhatón, Lhioise súlyosan megsérül, végül az utolsó csepp vérükig harcoló valletek hulláival borítják be a barlangjáratot a pokoli vérontás végeztével. A pajzshajadon állapota ugyancsak súlyos, tüdőlobja és sebei leterítik, csak a lady varázshatalmának köszönhetően tud ismét lábra állni. A folyosón tovább haladva balról egy oda nem illő, több zár őrizte ajtót találnak, minek kulcsait hiába keresik a lemészároltak rongyai között, nem járnak sikerrel. A barlangjáratot végül egy vasrács zárja -minek kulcsát ellenben magukhoz vették- hogy innen egy hatalmas barlangcsarnokba jussanak. Ám mielőtt beléphetnének, Lhioise-on egyszerre csak úrrá lesz a barlang hatalma, szemei kifakulnak, s engedelmeskedvén a vérébe ivódott parancsnak, vérengző dühvel támad társaira, megsebesítve Ludmillát ám Veronicának hála nagyobb baj nem esik, végül pedig a csarnokba menekülve a ráccsal kizárják a megvadult harcoslányt. A csarnok hajdan szakrális hely lehetett, központjában egy, a falba faragott hatalmas istenarcot látnak, mi egy hajdani földmozgás hatására kerszbe hasadt, ahogy a barlangterem padlata is lépcsőzetesen megtört. Az istenarc szemeiből friss víz zuhataga zubog alá, mi eltűnik a padló hasadékaiban, előtte egy szabálytalan sziklához láncolva egy frissen nyúzott medveirhába bugyolált, meztelen süldőlányt találnak, tekintete kéken mered a cseppköboltos mennyezetre. A barlangot szerteszét heverő, a bomlás különböző állapotában lévő állati és emberei tetemek és mocsok borítja, mi között teljesen lecsupaszított sárkánycsontokat is felfedezni vélnek. Ludmilla a vízbe nyúlva megérzi, hogy a Megváltás Kútjának vizét találták meg, ám a sziklaoltárhoz láncolt lány szólítja meg őket, mintha szájával más tudat szólna. Míg jövetelük célját elbeszélik, az istenarc nyitott szájának üregéből két, ki nem fejlett korcssárkány bújik elő, hogy lassan cserkészve tereljék őket össze. A süldőlány szerint életet kell áldozniuk, ha életet akarnak nyerni a kút vizéből.
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 379

Re: A Kút zarándoka

Hozzászólás#6 » 2020.05.03. 19:57

Ludmilla próbálta ugyan akaratát a süldőlányra erőltetni, ám hatalma elvásott rajta, s nyilvánvalóvá tette számára, hogy a lányt egy hatalmasabb entitás használja médiumaként. A sárkánykorcsok egyike Ludmilla a lányra szórt átkára válaszul tűzcsóvát ordított a betolakodókra, mit Veronica, Radost és Seraphion éppen elkerült, viszont Ludmilla kimerültségtől ólmos tagjai már nem engedelmeskedtek olyan gyorsan, így az elszabadult lángok húsáig megperzselték. Végül lady Chelley áldozatnak ajánlkozott, hogy cserébe Seraphion megmerítkezhessen a vízben és társai épségben távozhassanak a barlangból. A bestiák a médium szavára meghátráltak és Radost ugyan át akarta venni az áldozat terhét Ludmillától, de hosszas unszolásra végül letett róla. Mialatt lady Chelley túszul adta magát, az áldozat miatt tiltakozó Seraphiont a kúthoz vonszolták és megmerítették a vizében. A Megváltás Kútja pedig nem csak béna tagjait gyógyította meg, de feloldotta a Téli Kastély vérátkát is, mi a szerencsétlenséget okozta. Veronica, Radost és a herceg sietve távoztak a barlangteremből, Ludmilla pedig, ahelyett, hogy betartotta volna az elfeledett istenségnek ígért áldozatot, utolsó hatalmával hollóvá változott és ha sebesülten is, de kivergődött a karmok és agyarak éhes forgatagából. Az átereszen feljutva a kalandorok konstatálták, hogy a menedékházban hagyott holmijaik nagy része hiányzik, s tudták, hogy a sárkányfattyak a nyomukban vannak, ha az áteresz túl szűk is volt, hogy követhessék őket. Nem tudhatták, hogy milyen gyorsan érhetik utol őket, hiszen temérdek járat vezethet ki a hegy mélyéből, amin át vadászni járnak a szörnyetegek. Sebesülten, halálosan kimerülten tudták, a havas vadonban menthetetlenül levadásznák őket az óriás férgek, így egyetlen választásuk a megáradt Jégzúzó patakán való aláereszkedés volt. Felfújt vizestömlőikbe kapaszkodva tették meg az utat lefelé, s bár a szikláktól összetörten, de órák múltán már Érctorony közelében vergődtek szárazra. A Vértverők kapujánál álló fogadóban töltöttek 3 napot, míg elég erőt gyűjtöttek a hazatéréshez. A fogadóban Ludmilla színvallásra késztette a trónörököst, hiszen ez volt az utolsó lehetőség arra, hogy elszökjön sorsa elől Veronicával az oldalán, s a hazatérők halottnak hazudják, de Seraphion mégis a holdkorona mellett döntött. Végül kettővel kevesebb kalandor tért vissza Sárkánykőre, mint ahány elindult. Beltane éjjelét a várban töltötték, mikoris Seraphion Eldalos és Veronica de la Fuente szerelme a mámoros estén végre beteljesült, ám a reggel a herceget és a szluzsnik fejszést már nem találta a várban.
"....spieß voran!"

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég