Bíborvölgy

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Ayra
Hozzászólások: 55

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#61 » 2018.07.14. 19:59

Az írott szó nem hozza zavarba, attól, hogy erdei nép, még elf, ha csak korcs formában is. Csendesen szemléli, miféle mesterek vannak itt, és legszívesebben köpni tudna a törp szavaira.
- Pofás... az.
Komoran tekint a helyiekre, nem leplezi lenézését, sem ellenszenvét. Valahogy a hely békéje sem tudja most átjárni a lelkét, oly idegen ez tőle itt. Itt. A határ mentén, ahol minden órában őrszem figyeli a környéket, honnan hallani lovak patáinak dübbenését, hangos csörtetést, karagáj szitkot.
Máskor, más helyen élvezné a levendula finom illatát, megnyugtatná a finoman hullámzó virágmező. Itt szíve szerint most belegyújtana.

Hogy nem foglal állást a fogadó kérdésében, annak oka az, hogy ő elalszik egy fán is akár, tehát mindegy neki, hol áll meg a törp a kordéval.
- Egyáltalán... hova is visszük a sok kelmét? A zagyva kalmár ostoba locsogása közben már nem is emlékszem, mit mondott.
"Valójában elgondolkodtam a lehetőségeiden. Aztán úgy döntöttem, egyszerűen csak nem érdekel."

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#62 » 2018.07.18. 10:07

– Bíborvölgy – | – A tábla –

A táblán hat és négy számozott pont áll, „Bíborvölgy tíz rendelkezése” név alatt:

TILOS
1) Fegyvert behozni
2) Erőszakoskodni
3) Rongálni
4) Állatot a levendulásba engedni
5) Ricsajozni ricsajozási időn kívül
6) Mások napját elrontani

SZABAD
7) Jó kedvvel lenni
8) Mások napját szebbé tenni
9) Levendulát kis mennyiségben szedni
10) Jó hírünket vinni!

Innen már látszik, hogy lent a völgyben jönnek-mennek az emberek, beszélgetnek, megkondul egy harang kis szolidan. A tó felől gyenge füst száll az ég felé, sült hús illatát hozza a szél.
- Noh, induljunk meg a Lilla Szállóra, gyomrom korog, pennám virgonckodna, arcom pedig megmosnám maszkom alatt és Csút Magdolf kezét is húzza a sok, nektek tartogatott réz! Arra, egyenesen. A Szálló a falu túlsó végén lesz, a főtéren és annak szobrán túl, az alacsony toronnyal szemben. Mely torony a legalacsonyabb egész Egroniában! Vidám izgatottság hallik ki hangjából és izgága mocorgásával vezeti le türelmetlenségét mint ahogy a kisgyermekek szokták.

Kép
- Színház az egész világ... -

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#63 » 2018.07.19. 13:26

*Ihanow magában hümmögve olvassa a táblán szereplő intelmeket, majd még annál is nagyobbat hümment, mikor meghallja Ayra kérdését. Pedig biztos benne hogy elmondta neki, hogy a szekér és ami benne van, voltaképpen az álcájuk. De most nem ismételheti meg, hiszen a maszkos idegen még mindig itt ül mellettük.*
-Tudod! Ahogy szoktuk. Felmerjük a helyi viszonyokat kereskedelmi szempontból. Hátha beindíthatjuk a kelmeüzletet. De előbb megpihenünk a szállóban.-*Szavai közben a társa szemébe néz, és hunyorgással, valamint szemforgatással próbálja neki jelezni, hogy most nem beszélhet nyíltan. Közben a kelmék alá rejtett fegyverek felé int, remélvén hogy Ayra megérti mi a helyzet. Persze mivel a Maszkos már látta a fegyvereiket, lehet hogy rég késő titkolózniuk. Monsieur felé is fordul, mikor amaz is a Lilla szállót jelöli meg új uticéljául.*
-Nem siet Csúf Magdolfhoz seprűsöket venni? És ahogy mondtam, nem kérünk semmilyen jutalmat amiért elhoztuk.-*Nem is igazán érti, hogy miért fizetne nekik egy seprűkészítő azért, mert elhoztak hozzá egy vevőt. Ezzel a saját bevételét csökkentené. Sok kérdésre mely elméjében felszínre tőr, Ihanow csak úgy nyerhet választ, ha továbbhalad az úton. El is indítja a szekeret, a szálló felé. Lesz ami lesz.*
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Ayra
Hozzászólások: 55

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#64 » 2018.07.19. 17:36

Meghazudtolva azt a tényt, hogy nő és elvileg tünde vér folyik az ereiben, csendes mogorvasággal köp a tábla alá hegyeset. Ennyi a véleménye a helyről, meg a szabályairól.
Arra se igen fűz további mondandót, amit a törp mond... ha érti is, valószínű meghagyja az ármánykodást a kisnövésű szakállas szeszkazánnak.
Valahol a lelke mélyén azonban mélyen gondolkodik....
~A lovat egy jó farcsapással kifogatolás után beirányítom a levendula mezőbe, majd a kocsmában ökölharcra hívok egy helyi csepűrágót, és úgy megverem, hogy az anyja sem ismer rá. Éjszaka farkas alakban fogok portyázni, és a frászt hozom a környékbeliekre, vaagy talán a tóba költözök be! Akkor lenne csak riadalom! ÓÓÓÓ hogy törne rátok egy falka karagáj szabadlovas!~
-Hééé... azt mondtad, hozzunk a völgybe. Ide hoztunk. De úgy utasítgass itt minket, hogy kihúzom a beleidet a maszkodon át, senkiházi! Ha nem tetszik a tempó, letakarodhatsz, és jöhetsz a lábadon! - Morran mogorván az izgága bolondra. Hogy aztán megteszi-e?
~Az ilyen is csak van, de minek? Szart se érnek itt veled, komédiás rima.~
Elfojtott, tehetetlen dühe az oka, hogy ily mogorva, hisz sehogy se fér a fejébe ez a hely. Már maga a létezése is abszurd, biztos, hogy valamiféle mágia lesz ebben, boszorkányos ördögösség. De ha így van, hát hogy nem a sereg titkos raktára, ispotályos házai hogy nem itt állnak? A legbiztonságosabb helyen e vidéken? A vén Verdis bizony rég kihasználta volna már, sehogy sem érti, hogy mit csinál itt ez a völgy?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Ayra 2018.07.22. 11:21-kor.
"Valójában elgondolkodtam a lehetőségeiden. Aztán úgy döntöttem, egyszerűen csak nem érdekel."

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#65 » 2018.07.20. 00:51

– Bíborvölgy – | – A tábla előtt –

- Jó, jó, jó! Értem én a célzást! Akarta már mondani Ihanow mondandója után is, de Arya közlendője és ahogy közölte végleg feltette az i-re a pontot. Hangja teljességgel semleges, nem vidám, sem sértett. Rátámaszkodik a bakra, lehuppan a szekérről s leporolja piros köpönyegét. - Azért, ha Magdolf felé visz a kövezett utatok, csak említsétek meg a nevem, lesz réz, seprő és kedvezmény a seprőkre. Lehet még kedvezményes seprő is lesz, a rézről, amit tallérba vertek, már nem is beszélve! Adja elő verselve a gyorsan faragott szójátékot visszatért vidámsággal s meghajol feléjük színpadiasan, jó mélyen, majd a felegyenesedés után emeli kalapját illemtudóan, köszönete jeléül. Hátat fordít a párosnak és a lónak és megindul gyalog a völgy belseje felé, betartva a tábla által sugallt rendelkezést, tehát az utat koptatja, ahelyett, hogy a levendulásba gázolna bele.

Kép
- Színház az egész világ... -

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#66 » 2018.07.21. 15:33

*Ihanow nem célzott arra hogy Monsiaur hagyja el a szekeret, sőt valójában aszt szerette volna ha minél tovább velük marad. A szakállát dörzsölgetve néz a távolodó maszkos után, majd Ayra felé fordul.*
-Én őrülők hogy ilyen őszinte és szókimondó vagy, de most már óvatosabbnak kell lenünk. Látod milyen szabályaik vannak ezeknek. Legalább látszólag el kell fogadnunk őket, különben nem érünk célt. Ha jól értem a te urad, az a lord Airlas vagy ki, információszerzési céllal küldött ide. Eddig ez a maszkos viszonylag hasznos információforrás volt, ugyanakkor jó az ha a szekerünkön egy helyi lakos utazik. És amíg itt ül, addig is szemmel tudjuk tartani. Megpróbálom hátha még vissza tudom csalni. - *Halkan beszél társával, és egyáltalán nem kioktató, vagy szemrehányó hangnemben. Valójában kedveli Ayra heves, és határozottan őszinte stílusát. De most a küldetés érdekeit is figyelembe kell vennie. Kicsit felgyorsítja a szekeret, hogy még utolérje a maszkost, és amint mellé ér lelassít.*
-Bocsásson meg nekünk Monsieur. Fáradt és mogorva utazók vagyunk, ez a mentség viselkedésünkre. Szálljon vissza nyugodtan, elvisszük a szállóig.-* Ha Monsieur elfogadja az invitálást akkor vele, de ha nem akkor nélküle indulnak majd tovább a Lila Lilla szálló felé.*
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Ayra
Hozzászólások: 55

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#67 » 2018.07.22. 11:20

Ayra csak a szemét forgatja ezúttal, de nem felel semmit. Vélhetően nem ért egyet a törppel, de meghagyja neki az irányítást... hisz ő haverkodott össze a bolond kereskedővel.
- Majd később megbeszéljük.
Csak ennyit nyög ki végül, mikor már beérik a félnótást. Maga részéről nincs kedve hallgatni annak sértettségét, úgyhogy ő fog hátul lehuppanni a szekérről.
- Teszek egy kört, menjetek a Lilába. Ott találkozunk, Ihanow! És hús legyen a tányéron, meg valami erős a poharunkba! Rád bízom!
Ezzel ő maga lassabb tempóban, mint a szekér, de el is indul szépen a völgyet kicsit bejárni. Mit hol találnak, miről sutymorognak a szomszédok, mennyire tekintenek rá zordan, ha elmegy mellettük (minthogy neki még a szeme villanása, férfias öltözete, járása ruganyossága is sugalmazza, hogy nem selyemleány)...
"Valójában elgondolkodtam a lehetőségeiden. Aztán úgy döntöttem, egyszerűen csak nem érdekel."

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#68 » 2018.07.25. 19:34

– Bíborvölgy – | – A tábla után, a falu felé félúton –

A művész magas, feje fölött meglengetett „nem” gesztussal utasítja el a vissza-invitációt, anélkül, hogy megállna, vagy, hogy egyáltalán Ihanow felé fordulna. Így a törp csak a vörös palástnak és makacs füleknek adja elő bocsánatkérését.

--------------------

– Bíborvölgy – | – A faluban –

Eközben az üzletek előtt sepregető, kokettáló, piacoló, és javarészt jókedvű emberek vislatják meg szemük sarkából Ihanowot, a szekeret és az árut, a lovat, és a később érkező Ayrát. Mosollyal, integetéssel várják őket, néhol még egy-egy „üdvözlünk”, „kellemes napokat”, „L’yána vár!” „L’yana lehalla!” köszöntés is társul az intés mellé. Ugyanakkor az imitált elf verzió annyira bizarr emberi akcentussal, hogy ha Ayra beszéli ősei nyelvét, biztosan karcolja annyira fülét, mintha azt pengével tennék. A férfiak, már a módosabb, szálló vendégek, még kalapjukat is emelik felé, elfogadva a völgy szabályait és magukba szívva annak hangulatát.

Amennyiben Ihanow tényleges úgy dönt, hogy nem várja meg a művészt és áthalad a falun, akkor megkerüli a szobrot a főtéren, majd azután megpillanatja az alacsony tornyot és a vele szemben nyújtózkodó, majdnem a toronnyal egymagas Lila Lilla Szállót. Kint faasztaloknál vendégek beszélgetnek, boroznak, sültet étkeznek. Az asztalokat virágosládák veszik körbe, a szivárvány minden színével. Bár nem ismerik még őt, szótlanul, ki így, ki úgy, de köszöntik a törpöt: kalapemeléssel, intéssel, mosollyal. Ugyanez vár Ayrára is, amennyiben ő is a szállóhoz érkezik.
- Színház az egész világ... -

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#69 » 2018.07.27. 12:33

*A magára hagyott Ihanow csak legyint egyet, majd szekerezik tovább a szálló felé. A felé integető, köszöngető embereknek kezdetben még igyekszik viszonozni az üdvözléseket, de aztán kissé belefáradva, magában morgolódva szekerezik tovább, míg célt nem ér. A Lila Lilla szálló vendégei is olyannyira barátságosak, hogy az már gyanús. Ihanow int nekik egyet kettőt, majd leparkolja a szekeret az istálló mellé, vagy akár kocsiszínbe, ha van olyasmi itt. Nem teketóriázik sokat, hanem megindul befelé, bár nem szívesen hagyja őrizetlenül a szekeret, és főleg azt amit rejt. Odabent keres valami recepcióst, vagy pultost és előadja jövetele célját.*
- Jó napot. A Tulajdonost keresem. Grűnhold urat. Mondja meg neki hogy Kelmés Konrád küldött.-
*Így majd kiderül hogy jó helyen jár e. Hiszen csak a valódi megbízó tudhatja, hogy Kelmés Konrád miért is küldene ide valakit.*
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Ayra
Hozzászólások: 55

Re: Bíborvölgy

Hozzászólás#70 » 2018.07.29. 10:19

Vannak dolgok, amikre nem tanították meg a törzsben. Például a bájolgásra. Nem fogad és nem viszonoz, sőt, talán jobb lenne mindenkinek, ha nem is hallana.
~Valami itt határozottan nincs rendben.~
Annyira mesterkélten cukormázas minden, hogy még a gyomra is felkavarodik tőle. A cégéreket vizsgálja inkább, merre a kovács, merre az ispotály, a templom, az ágyúöntő, a szabó, a varga... Merre vezet út ki a faluból, hol kanyarodnak az ösvények a határ felé...
"Valójában elgondolkodtam a lehetőségeiden. Aztán úgy döntöttem, egyszerűen csak nem érdekel."

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég