A kéken ragyogó hold

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#31 » 2018.09.30. 10:23

*Próbálja leplezni a fintorgását, mikor belép a kocsma ajtaján. Nem azért idegenkedik az ilyen helyektől, mert a magafajta lányoknak úgy illik, a szagok, a mocsok taszítja, ami a kocsmákat jellemzi. A levegőt áporodott férfiszag üli meg és a szesztől bikának érzik magukat az ostoba, napi igavonásban megfáradt tulkok. Az csak egy dolog, hogy bátrabbak lesznek, de veszélyesebbek is. Ha Ramseyben hallotta a lord termeiben a mulatozás hangjait, olyankor a vészcsengő megszólalt fejében és kulcsra zárkózott, főleg miután az úrvitézek gyomorforgató pillantásait józanul is elkapta a várudvaron. Olykor komolyan félt, hogy rátörik az ajtót, miután a bortól levetkőztek magukról minden emberi tulajdonságot és hallotta ajtaja előtt kódorogni, szaglászni őket.
Gyomra ökölnyire zsugorodik, félő, hogy Una főztje kárba vész ~Hah! Hisz úgysem jó szívvel adták, nem kár érte!~ mire a kocsmáros megszólítja.*
-Én…
*Nagy sóhajjal gyűri lesz rossz érzéseit.*
-Én szállást keresek éjszakára. Megfizetném, ha akad. És egy pohár kecsketejet is adjon kend!
*A furcsa kék szemek természetesen nem kerülik el a figyelmét. Kissé árulkodóbb ez annál, mint a vérrokonok esetében és hát az egész falu biztosan nem állhat rokonságban egymással. Ha megkapja az italát az egyik asztalhoz ül, ahhoz, amelyiket a kék szemű lány törölget. A nőtársaság kicsit oldja feszültségét, nameg persze a kíváncsiság sem hagyja nyugodni. Kedves mosollyal megszólítja a lányt.*
- Bocsáss meg, hogy megjegyzem, de gyönyörű a szemed! Ahogy itt mindenki másnak a faluban, alig lehet nem észrevenni. Sehol máshol nem láttam még ilyet. Egyébként Tessa vagyok, örvendek a találkozásnak! Tán csak nem te lennél Bettsy, akiről e híres fogadót elnevezték?
*Próbál csevegésbe elegyedni a szolgálóval, persze teljesen ártatlanul.*

//dobás: 9-8-7//

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#32 » 2018.09.30. 14:26

*Zakariás nyugodtabban reagált mint ahogy Ihanow várta, de ez talán azt jelenti hogy nincs minden veszve. Reméli hogy lesz foganatja a találkozásnak, de azért nem feledkezik el a rejtélyes látomásáról ami érte.*
-No akkor majd holnap. És köszönöm az ajánlatot, de már bejelentkeztem a kocsmárosnál. Ha minden igaz már készítik a szobát és a fürdőmet.-
*A sört persze elfogadja, hiszen hogyan is lehetne ellenállni eme isteni italnak. Még iszogatnak egy kicsit, aztán Ihanow elköszön, és elindul a kocsmába, hacsak valami nem történik előbb.*

//Mentál: 2.//
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 431

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#33 » 2018.09.30. 20:02

******Rhiannon******

- Hogy szállást? A csudába is már, mi ez a nagy nyüzsgés erre? Ehh... na nem bánom, szorítok neked helyet az egyik szobában.
A fogadós ugyan még mindig mogorván méregeti a lányt, ahogy a bent lévő férfiak is, de a vallet leány, akit megszólít, jót nevet Rhianon szavain.
- Hogy én? Hahaha... biztos, hogy nem. Rossz életűnek nézel te engem, hogy a szilváimmal kecsegtessem a vendégeket? Hahha... nem. Bettsy a fogadott nővérem. Nah ő ugyancsak rossz életű lány, dehát... apácska azt mondja, ha nem ellenkezik, és fizetnek érte, akkor miért ne keresne egy kis pénzt? Majd estére lejön biztos, de addig jobbára alszik egész nap... Mindjárt jövök!
Valóban csak addig marad el, míg a kecsketejet kancsóban és mázas bögrével ki nem hozza a Rhianonnak, míg "apácska" vodkát töltöget a vendégeknek. Rhianon még egy szelet almás-süteményt is kap hozzá, igazi hagyományos savanyú almából, s mivel errefelé a déli és nyugati fűszereket nem tudják beszerezni, fahéj nélkül. Épp ekkor nyílik az ajtó, és lép be rajta a törp.
- Nahát... visszajött a serfőző törp. Hogy is hívták? Na... mindegy is.

*********Ihanow**********

- Minden jót, barátom!
Komoran, de barátságosan búcsúzik a serfőző mester, s ahogy Ihanow visszafelé halad a kocsmába, amint belép annak ajtaján, hirtelen olyan érzése lesz, mintha kőtömb szakadna a nyakába, mely kis híján a földre veti. Pedig csak a hideg eső szemel a fejére. Azonban mégis, valami úgy tör rá, hogy majd kétrét töri a gerincét.
~Én vagyok a múlt. Én vagyok a jövő! Nagy harcosommá válhatsz, Ihanow a Tan Gark nemzetségből! Kövess engem! Járj az utamon! Áldozz nekem!~

Ihanow egy pillanatra érzi, ahogy a kocsmában minden szem rá szegeződik, a belőlük áradó tiszteletet. Kocsmában? Dehát milyen kocsmában? A domboldalt, amelyen áll, veri az eső, a domb alján seregek gyülekeznek, kék szemeikben elszánás és áhítat. Az oldalán vallet nő áll, bőrök takarják ingerlő idomait, arcán a kék festés a háború szimbóluma.
- A sereged ím, előtted áll, nagyuram! Parancsodra készek megízlelni ellenségeid vérét! - Csikorogja a nő, s furcsa mód bár idegenek a szavak, Ihanow mégis érti.
A sereg egy emberként üvölt fel, és skandálni kezdi a nevét! Micsoda dicsőség! Micsoda megtiszteltetés! A varjak károgva köröznek az égen. A harc ideje közeleg. A halál ideje közeleg. És a halál ma az ő pengéjével fog aratni!


A vízió talán csak pillanatokat tartott, talán tovább, de pislantás, és ismét a szerény kis kocsmának ajtajában találja magát. A csapos félmosollyal int felé.
~Áldozz nekem! Áldozz Gaelach Gormnak! Én vagyok a múlt. Én vagyok a jövő! Add nekem ma éjjel a hitetlen déli leányt, kinek neve Rhianon! Vedd a vérét az én nevemmel a szádon!~

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#34 » 2018.10.02. 15:34

*Elgondolkodva bandukol a kocsma felé, miután elbúcsúzott Zakariástól. A furcsa eseményeken rágódik, még akkor is mikor az ajtón belépvén újabb látomás szakad rá, melybe még a lába is beleremeg. És ott áll hát a domboldalon, dicsőségre készen, és letekint a nevét skandáló seregre. Érzi lelkében a büszkeséget, érzi a dicsőség hívását. A nőre tekint aki hozzá szól, és elönti a bizonyosság, hogy ellenségei mind elbuknak, és kardjával elhozza az igazságot. A Törpék igazságát. Na és itt válik bizonytalanná Ihanow, hiszen a sereg emberekből áll, és egy ember nő szól hozzá. Miért is vezetné ő az emberek seregeit? Miért is követnék őt ellenségei ellen? És milyen ellenség ellen? Ihanow ellenségei leginkább a sörhamisítók, akik minőséginek hazudott, rossz alapanyagiból készítette sört árulnak. Megrázza a fejét és ismét a kocsmában van, de még tisztán hallja az utolsó mondatot, melyben véráldozatot követelnek tőle.*
-Segítsetek őseim- *Ezt suttogja maga elé, miközben lassan megindul a pult felé. Elméje görcsösen kap a Törpék ősi hitvilága felé, melybe nevelkedett. A hiedelem szerint a Törpéket a földből gyúrta a teremtő, és a lelküket is oly rendíthetetlené tette mint a szikla.*
-Nem alkuszom és nem változom. Nem rendülök, és nem hanyatlom.-*Egy régi szent ének néhány sorát morogja maga elé, majd mikor a Kocsmáros elé ér, komoran tekint fel rá, és megkérdi.*
-Ismer egy bizonyos Rhianon nevű délvidéki nőt?-
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 431

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#35 » 2018.10.02. 20:16

****Ihanow****

A nyugtalanság talán még mindig itt motoz Ihanow mellkasában, ahogy a kocsmárosra pillant, s komorsága hamar átragad a vallet férfira is.
- Heh? Hogy mi?
A kérdés meglepi, megvakarja a feje búbját, ahogy elgondolkodik...
- Eeeee... nemt'om. Nem.... - Tűnődik bizonytalanul. - Az ott... az az egyedüli déli lány itt most. De nem úgy hívják...
Egyenesen a szőke, hosszú hajú teremtés felé mutat, aki épp a leányával beszélget egy bögre tej felett. Aztán hirtelen elrikkantja magát.
- Hé! Ismer itt egyiktek valami Rihannát, vagy kit? Valami déli nőt keres a serfőző mester!
Ám csak halk mormogás a válasz az asztaltól, ahol a társaság ül. Nem jelzi senki, hogy ismerné.

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#36 » 2018.10.08. 10:55

*Elfintorodik, amiért a csacska kocsmároslánynál nem ér célba a puhatolózással. Régi énje, aki sosem bírta ki, hogy nem kap meg mindent azonnal, most már biztosan bosszúsan ripakodna rá, de az új Rhianon, a túlélő, a céltudatos, -legalábbis amilyenné válni próbál- savanyú arckifejezését inkább a csupor tejbe rejti, mintha onnan akarna türelmet meríteni. Aztán amikor szóba kerül ki is ez a Bettsy és miért emlegetik a szilváit, csaknem a tejbe prüszköl. Annál is inkább, mert a szilvákról nem érett nő -ami legalább almákat, ha nem is dinnyéket érdemelne- hanem inkább kislány jut eszébe. Fogai összecsikordulnak.*
- Nem ellenkezik...? ~Ha egy ilyen böszme barom áll a háta mögött pénzre éhesen, biztosan nem is mer ellenkezni. Nem mintha úgy tűnne, hogy meghatná ezt a tuskót egy gyereklány fájdalmas pityergése!~
*Gyilkos tekintettel méregeti bögréje fölött a kocsmárost. Lelke háborog, a gondolatra, hogy egy kiszolgáltatott lánnyal van egy fedél alatt, aki eddig senki segítségére sem számíthatott! Ezt nem engedheti! Vissza kell jönnie Bettsyért egy alkalmas pillanatban...de csak az esti istentisztelet után! Gondolatai visszakanyarodnak a részeges paphoz és a kék szemekhez. Mélyet sóhajtva igyekszik zabolázni szíve zaklatott dobogását és leküzdeni az arcába tóduló haragos pírt.*
-Na de a kék szemek!
*Köti az ebet a karóhoz és reméli, hogy az előbbi hallgatása kívülről úgy tűnt, mintha csak elmorfondírozott volna.*
-Hogy hogy mindenkié ugyan olyan színű a faluban? A tiéd, az apádé, de még a gyerekeké is, akik odakint játszanak? Van a vízben netán valami?
*Kuncog, hogy a kérdezősködés élét elvegye. De amikor a szőrös bunkó kocsmáros a neve után kérdezősködik, megdermed. Ki az ördög keresheti őt? És honnan tudja bárki is, hogy itt van? És egyáltalán...!?? Nem moccan, mintha meg sem hallotta volna az iméntieket. Elvégre ő most Tessa Bowel, Una anyó unokahúga, ruhái is egyszerűek, már-már póriasak, még ahhoz képest is, amit nevelőnőként Ramsey-ben viselt. Reméli, főkötője alól nem rakoncátlankodott elő áruló hajfonata sem.*

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#37 » 2018.10.09. 16:27

*A kocsmáros hangosan elsütött kérdése után, Ihanow komor tekintettel tekint végig a kocsma vendégein, különösen az említett tejet iszogató nőn, aki láthatóan az egyetlen nem helyi lakos közöttük. De nem jelentkezik senki, és úgy tűnik a Rihanon név senkinek sem jelent semmit. Talán csak a látomás része volt a név, talán nincs is ilyen személy errefelé. Ihanow reméli hogy nem is létezik ez a Rihanon, mert ha mégis akkor veszélyben van az élete. Ihanow önszántából nem áldozna fel senkit ennek a Gormnak, de a látomások egyre erősödnek, és ki tudja meddig tud ellenállni.*
-No sebaj.- *Fordul vissza a kocsmáros felé, majd a következőket emelt hangon mondja, hogy a kocsmában jól lehessen hallani szavait.*
-Jobb is hogy nincs itt ez a Rihanon. Ez a hely nem való Déli nőknek. Ha itt lenne azt tanácsolnám, hogy minél előbb hagyja el a falut.- *Jó tanácsnak szánja szavait, ha esetleg mégis a kocsmában lenne a keresett személy és hallja most. A hangját ismét normális szintre csendesítve folytatja tovább a társalgást a kocsmárossal.*
-Akkor majd kellene az a szoba Kocsmáros uram. De még korán van. Adjon egy korsó sört.- *Amint megkapja a sört, elballag egy üres asztalhoz. A pajzsát letámasztja a szék mellé, majd leül két markával körbefogva a korsóját, de nem iszik. A szeme sarkából a személyzetet és a többi vendéget figyeli, különösen a szőke nőt, aki még mindig az első számú gyanúsított a Rihanon nevet lehetségesen birtokló személyek listáján.*
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 431

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#38 » 2018.10.09. 17:44

*****Rhianon******

Valahogy mégiscsak kikunkorodhatott egy-egy szőke tincs Rhianon főkötője alól. A jóravaló komorna igaz, nem is kap semmilyen megjegyzést senkitől, csak a vallet lány néz rá nagy, ámuló kék szemekkel, mintha csak azt kérdezte volna a fruska, hogy mióta fehér itt a tej?
- Haha... ez jó. Látszik, hogy nem vagy helybéli! Errefelé az a csoda, ha valaki nem kék szemekkel születik!
Persze azt Rhianon is tudja, hogy a valletek körében szinte már védjegy a kék és a zöld szem, de mégse lehet olyan gyakori, hogy mindenki csak kék szemű legyen egy faluban!
- Biztos nem kérsz vacsorát, te lány? Az a kis tej nem sok mi...
Nyílik az ajtó, s újabb parasztok őgyelegnek be a kocsmába, hogy sörért, borért és vodkáért kurjantsanak.
- Ahh... mennem kellene. Ha nem akarod, hogy ideüljenek hozzád, keress társaságot, te lány! Akár a serfőző törp mester is jó... különben hamar kérőd akad!

*****Ihanow******

- Meglesz a szoba. Lesz hozzá egy szobatársad is. A lányka. Aztán rendesen bánjál vele, ha asszony kell, inkább Bettsyt keresd!

Újabb vízió nem gyötri Ihanowot, ám ott motoz valami a lelke mélyén. Egy kis kaparászó akarat, ami sugalmazza a fejében a csatadühöt és a vér iránti szomjúságot. Még a sört is savanyúnak érzi tőle, amit elé penderít a kocsmáros, mintha a lelkére telepedett volna valami! És még mindig érthetetlen, hogy hogyan volt képes Zakariás "megálmodni" a tökéletes receptet... miféle tudás az, mellyel ily harmonikus és erős ital keverhető? Zakariás igaz, szorgalmas, hatalmas érdeklődéssel, de hogy ilyet alkosson? Ihanow szinte sóvárgást érez, ha csak a nedűre gondol!
Valami itt kétségtelen nagyon furcsa... és talán összefügg egymással?

A nyíló ajtón újabb csoport paraszt jön be, munkából megizzadtan, hogy egy asztal köré telepedve sört, bort, vodkát kérjen kurjantva a kocsmárostól.

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#39 » 2018.10.11. 20:54

~Na persze. Errefelé mindenki kék szemekkel születik..Mindta meg volnának jelölve az itteniek, hogy különbözzenek mindenki mástól a környéken.~

*A betérő parasztoktól cseppet sem lesz jobb a kedve, inkább az ismerős irtózat kezd benne ébredezni, ahogy a torzonborz törpe sem túl bizalomgerjesztő. Még hogy odaüljön hozzá? Esze ágában sincs! Elkortyolja a maradék tejet, illedelmesen törli meg keszkenőjével ajkát (mivel hogy asztalkendőt errefelé nem szokás használni) és kilép inkább a terecskére, hogy körbejárja a falut és alaposan szemügyre vegye. Az esti kongatásig úgy is van ideje még. A sáncokhoz indul elsőnek, hátha van arrafelé valami, ami számot tarthat az érdeklődésre. Valami azt súgja neki, nem csak a kékszemű népség az egyetlen különös dolog, amivel találkozhat itt. Ráérősen sétálgat, kiélvezi a késő nyári napsugarakat. Eszébe jut a dal a bátor farkaskölyökről, mit Edelberthel olyan sokszor énekeltek odafent Ramseyben. A dallam akaratlanul jön ajkára séta közben.*

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#40 » 2018.10.12. 20:18

*No igen. A sört nem felejtette el. Még mindig nem hiszi hogy Zakariás egymagában főzte volna, hisz ahhoz hasonlót még a Törpe mesterek közül is kevesen készítenek. Kétségtelené kezd válni Ihanow számára hogy valami hatalom telepedett a falúra, és az az okozója a látomásoknak, és bizonnyal Zakariás mesterré válásának is. Gaelach Grom neve még mindig az elméjében izzik, letörölhetetlen lángbetűkkel. Biztos hogy köze van ehhez az egészhez. Ihanow egészen magába réved, és csak akkor kapja fel a fejét, amikor a szomjas parasztok bedübörögnek a kocsmába. Nemsokkal később a szőke nő, elhagyja az épületet. Ha ö az a titokzatos Rihanon, talán hallotta Ihanow burkolt figyelmeztetését és megszívlelte. De persze lehet hogy inkább a hangoskodást nem szívleli. Ihanowot azonban nem zavarja. Fel is áll, és a korsójával a kezében ismét a pulthoz lépdel.*
-Kocsmáros uram. Halottad már a nevét egy bizonyos Gaelach Gromnak?- *Kérdését úgy teszi fel, hogy a nemrég betért parasztok is jól hallják.*
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég