A kéken ragyogó hold

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#41 » 2018.10.14. 12:46

******Ihanow*******

Egy pillanatra elhallgatnak a parasztok, érdeklődve pillantanak Ihanow felé. A kocsmáros is sanda mosollyal kezdi a törpöt méregetni, míg dolga nélkül a pultot támasztja.
- Csak mi, öregek ismerjük őt nagyanyáink meséiből. Az Egyisten kipusztította a gyerekekből az ősök tiszteletét. Rosszul mondták neked a nevét, ami nagy tiszteletlenség. Gaelach Gorm. Az elpusztíthatatlan, a harag, a bosszú véres kardja, a vérfolyam.
Ahogy a kocsmáros előadja, mély szenvedéllyel a hangjában, szinte megelevenedik Ihanow lelki szemei előtt, amiről beszél, hogy még a gyomra is izgatottan rándul össze. Meglepő költőiség és retorika egy paraszttól...
- Ősünk és vezérünk. A háború véres csillaga.
- Ejj-ejjj, apuci! Megint beleélted magad a vén medvék meséibe?

A csengőn nevető hang az egyik oldalajtó felől hallik, ahonnan kifejezetten szép arcú, telt keblű, széles csípőjű fiatal nő lép be. Laza szőtt ingje mélyen ki van engedve, hogy keblei minden lépésére majd kiugranak, és kissé áttetsző is a laza szövésű anyag, engedi láttatni a sötétlő udvarú bimbókat. Szoknyáját jobb oldalt pimasz mód felkötötte az övéhez, így láttatni engedi dús combját, s hogy nem visel sem alsóruhát, sem alsószoknyát.
- Bettsy! Csakhogy felkeltél!
A hangulat egycsapásra megváltozik bent, ahogy a bent lévő férfiak figyelme inkább a kapatos leányra, s nem a törpére, vagy a kocsmárosra vetül. Bettsy hamar kiszúrja az idegen vendéget, és egyenesen felé indul.
- Nahát... törp uram is visszaette ide a fene? Most is csak a sör érdekli?

*****Rhianon***********

A sáncok körbeveszik a falut, és igazából olyan alapossággal vannak elkészítve és beásva, mintha legalábbis nem is helyi parasztok fejéből pattant volna ki, hanem az egron sereg hadmérnökei tervezték volna. Még árkot is húztak alá, melyet szalmával és tapicsfölddel fedtek le. Ráállni nem ajánlatos még gyereknek se, alatta minden bizonnyal valami rút csapda lehet.
Érdekes módon a falun belül is állnak itt ott szénás-szekerek, úgy rendezve, hogy egy pillanat alatt elzárják az utcát, vagy gyanús hordók kint hagyva, melyekben szaguk alapján ki tudja, milyen olajos kotyvalék van...
A férfiak vagy otthon iszogatnak a verandájukon, vagy a kocsma felé tartanak. Nem úgy tűnik, mintha esti ájtatosságra készülnének, tisztára mosakodva, tiszta inget húzva. Minden porta kerítése magas, nem könnyű átugrani, minden ház ajtaja jó minőségű fa, az ablakokon fa spaletták. Az északi kapu mellett még a lakatlan portának is mintha új lenne az ablakspalettája és az ajtaja, bár a kerítés még foghíjas, és a gaz is felveri az udvart.
A templom a főtéren hosszú árnyékot növeszt a kocsma felé, mely árnyék a szürkületbe olvad lassan. Azonban teremtett lélek nem jár még ekkor sem a templom környékén. A paplak ablakain fény szüremlik ki, a plébános bizonnyal otthon van. Akkor miért nem kongat senki misére?
Az elöljáró hosszú házát is könnyű megismerni, hisz csak a hátsó része a tisztes jóember lakrésze, az első rész amolyan régi hagyományok szerint a tűz csarnoka, egyetlen helység, amelyben időről időre a falu népe összegyűl. Azonban itt is csak a szerény lakrészben pislákol a fény.

Estére a kapukat láthatóan bezárják.

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#42 » 2018.10.15. 18:49

*A kocsmáros szenvedélyes szavai, mellyel az ősi hatalmast magasztalja, megerősíti Ihanowot abban a hitében, hogy a falú megérett az Egyisten inkvizítorainak figyelmére. Ahogy hallgatja szinte ismét látni véli a sereget mely csupán a parancsra vár, hogy végigmasírozva a békés földeken, vért fakasszon és halált osszon. Amint pedig Bettsy megérkezik, hasonlatosnak látja a kékre festett arcú nőhöz, akit a látomásában látott. De aztán rögvest látni véli a kettejük közti különbséget is. A látomásbeli nő egy harcos volt, Bettsy pedig egy olcsó lotyó. Bár az idomai valóban vonzzák a férfi szemeket így Ihanowét is, és kétségkívül kívánatos teremtés, de mivel hogy ember, nem tudja tűzbe hozni egy Törpe harcos szívét.*
-A sör, és a régi vallások szereplői.- *Így válaszolja meg Betssy hozzá intézett kérdését, majd ismét a kocsmároshoz fordul.*
-És mondja csak. Mit mesélnek az öregek? Ez a halhatatlan bosszúálló vérfolyam, a háború eme véres csillaga hol van most? Mi lett vele?-
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#43 » 2018.10.16. 19:39

****Ihanow****

Bettsy lekicsinylő ajakbiggyesztéssel áll tovább. Minden bizonnyal talál kapatosabb legényeket is a másik asztalnál. A törp így egyedül marad, de mintha most feltűnően nagy lenne a csend... mindenki őt és a kocsmárost figyeli.
Utóbbi komoran pillant Ihanowra.
- A legenda szerint végül legyőzték az egronok... izzó trónra emelték, és izzó koronát helyeztek a fejére, de látták, hogy oly erős lélek, hogy ettől még nem halt meg, és nem a fájdalomtól, hanem dühében üvöltött. Akkor azt mondták, hogy elevenen falják fel őt saját vezérei. Teste eggyé vált a népével, szelleme pedig az ősök csarnokába távozhatott, ahol sosem látott dicsőséggel ünnepelik. A hadúr ott van minden vallet férfiban, nőben és gyermekben születése pillanatától halála napjáig.

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#44 » 2018.10.19. 17:22

*Sosem értett annyit a hadművészethez, mint amennyire most szeretne, mindenesetre azt még az ő laikus szemei is megállapítják, hogy a falut hozzáértő módon erődítették meg. Vajon lehetett a segítségükre hozzáértő koponya is? Mindenesetre nehezére esik elhinni, hogy lenne pénzük szakértő ostrommérnököt megfogadni, azt pedig méginkább, hogy egy ilyen csak úgy, szívjóságból segített volna nekik. Persze lehet, hogy ezt a munkát egy kicsit is fegyverviselt koponya is kiokoskodhatta. Bosszantja saját tudatlansága, de az biztos, hogy az itteniek komolyan készülnek az ostromra, ami azt jelenti, hogy hamarosan olyan dolognak kell történnie a faluban, ami nagy eséllyel kiválthatja a földesúr fegyveres támadását...vagy a környékbeliek haragját. Amint látja, hogy a kapuk sötétedéssel záródnak, vissza is fordul, nehogy ráfogják a hibbantak, hogy kétes indokokkal szaglászik. Jobbnak látja visszaindulni a templom felé, főleg, hogy a falubeliek is gyülekeznek. Kerüli a tekinteteket, nehogy akaratlanul megjegyezzék arcát és jócskán lemarad a férfitársaságtól. A hívek nem Isten házába való mosdatlansága csak érleli a gyanúját. Talán nem is misére, sokkal inkább, mintha falugyűlésre tartanának.
A templom előtt félrehúzódik, keresve a megnyúlt árnyékokat, amik segítenek rejtve maradni a kíváncsi szemek elől. Nyakát nyújtogatva keresi a népek között Unát.*

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#45 » 2018.10.21. 18:44

**********Rhianon************

Csípős hideg eső kezd szemelni, amint Rhianon várakozik, de Unát nem látja. Az asszony kéményén füst bodorodik ki, és ha kitartóan várakozik, látja is, hogy két másik asszony fog hozzá még a sötét beállta előtt érkezni...
A nagyobb csapat, mely látszólag a templom felé indult, valóban csak a kocsma irányába kanyarodik, és oda tér be.
Úgy tűnik, az emberek teljesen megfeledkeztek az alkonyati vesperásról.
És úgy tűnik, a plébános is. A templom zárva, harang nem kondul... a paplak ablakán még mindig fény dereng ki.

************Ihanow***************

Telik az idő, kint lassan sötétbe fordul, s egyre sűrűbben szemel az eső. A kocsma tűzhelyében felszítják a parazsat, legyen csak jó meleg, s a munkából estével betérő nagyobb csapattal megtelik a kocsma. Bettsy jóleső kacagással és parasztdalokkal szórakoztatja az embereket, a fiatal fiúk kapnak a szoknyája után. A kocsmárosnak is van bőven dolga, hogy nem is igen van érkezése Ihanowra figyelni. Annak leánya siet oda a vacsorával a tálcán, mi sűrű szaftos pörkölt és zöldség, cipócska reggelről.
- A szoba kulcsa, törp uram. - Tesz a tálca mellé egy formás kis kulcsot. - A hálótársa majd az a déli lány lesz, de elválasztottam ketté a szobát. A dézsába meg vittem fürdővizet, jó forrót. Ha megvacsorált, akkor menjen azon a folyosón végig, aztán fel az emeletre. El sem tévesztheti.

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#46 » 2018.10.21. 20:02

*Ihanow valódi érdeklődéssel hallgatja a kocsmáros szavait, mellyel ősi vezérük történetét meséli. Mindig is szerette a régi meséket, és mitológiai történeteket. De most az is lehet, hogy önmaga is részévé vált egy ilyen történetnek. Talán valóban eme ősi vezér tudata irányítja a falú lakóit? Valóban megtörténhet, hogy a Vallet nép elméje kollektívába állt össze, és így együtt létrehoztak egy Isten tudatot? Ihanow egy időre a gondolataiba merül, és csak arra eszmél hogy a vacsorát elé teszik.*
-Köszönöm.- *Mondja, és zsebre vágja a szobakulcsot. Őszintén szólva nem tartja túl biztonságosnak hogy itt éjszakázzon, de Törpe büszkesége nem engedi hogy megfutamodjon. Szembenéz ő ezzel a vérzivataros istennel ha kell, és ha amaz rosszban sántikál, majd páros lábbal úgy rúgja vissza az ősi csarnokába, hogy még a következő véráldozó isten generáció is érezni fogja. Miután megette a vacsorát, megkeresi a szobáját. Ott aztán megtisztálkodik, majd nyugovóra tér. A kardját azért maga mellé fekteti. Biztos ami biztos.*
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#47 » 2018.10.23. 19:54

****Ihanow****

Ihanow takaros kis szobába nyit, miután az emeletre megtér. Alighanem ez lehet az egyetlen szoba, ha vendék érkezik, épp ezért elég tágas, rögtön három alvóhely is van benne, mindegyik fára feszített vászon fallal van elválasztva. Mindegyikbe tartozik egy keskeny, de tiszta ágy, egy mosdótál, egy ládácska, de lakat nélkül, egy szék. Mindegyik szeparált részt be lehet "zárni" egy függönnyel.
Magában a helységben két ablak van két oldalt, mindkettőben muskátlik virítanak épp el, illetve van bent az egyik sarokban egy vaskályha, mellé fa halmozva. A kályhában parázs izzik.

Ihanow nagyon egyszerűen megállapíthatja, hogy melyik az ő szeparéja (ajtótól jobbra a legszélső az ablak mellett): kis dézsa áll benne az ágy végében, abban pedig forró víz gőzölög.

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#48 » 2018.10.24. 20:47

*A kíváncsiság kezd eluralkodni rajta, érzi, hogy arcába vér szökik az izgalomtól. Hol marad már az a bolond vénasszony és mit akar a két másik, kik vén, fekete tyúkokhoz hasonlóan döcögnek be az udvarába? Ha tudta előre, hogy mégsem lesz semmi a vecsernyéből, bolondította? És a pap? Még a harangot sem húzatja meg? Részeg álomba merült talán? Vagy istentelenségében vetemedett ekkora pimaszságra? Melyikük titkát tudja ki előbb?
Végül ügy dönt, hogy a sűrűsödő sötétségben Una házához siet. Miután az öregasszonyok bementek átvág a terecskén, a kapun óvatosan surran be, még az egykedvűen legelésző Jónásnak is odacsitteg, el ne árulja jelenlétét. A pitvarba beólálkodik és az ablak alá oson. Rafináltabb annál, hogy csak úgy bebámuljon az ablakon, mint a borjú, inkább apró tükrét veszi elő, s úgy próbálja kifürkészni, mi zajlik odabent.*

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#49 » 2018.10.27. 17:41

*********Rhianon********

A leány az ablakhoz osonhat, s bár már minden tagja a jó meleg szobáért vágyakozna, de beleshet. A tükör ezüstös fénnyel villan meg a kezében, ahogy megpillantja benne a három öregasszonyt, amint valami nagy munkába kezdenek az asztalnál. Mindenféle növények gyökerei, levelei és virágai vannak ott, s üstbe pakolják ezeket rendre aprítva, törve, morzsolva.
Azt hihetné bárki, hogy csak összejöttek a vénasszonyok főzni, de ehetőt... azt nem nagyon lát az asztalon. Se zöldséget, se cipót, se húst.

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#50 » 2018.10.28. 18:20

*Homlokát ráncolja az elé táruló látványra. Lelki szemei előtt megjelenik minden rémkép, mit gyermekkora meséi alapján a bűbájos öregasszonyokról képzelt. Behunyja szemét, megrázza fejét és újból a tükörbe les, ugye kígyót-békát feldarabolva, baglyot megkopasztva nem lát az asztalon? De nem. Ugyanakkor semmi olyasmit, ami vacsora készültére utalna. De hát Una javasasszony, biztosan nem rosszban sántikál, hátha csupán gyógyító főzetet készítenek, vagy valamiféle tinktúrát párolnak? Szemeit erőlteti, a tükröt forgatja, hátha fel tud fedezni valami ismerős fűszernövényt, vagy gyógyfüvet az asztalon. Sokkal nyugodtabban hagyná úgy itt az anyó udvarát*

//szakértelem próba-2,5,7//

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég