A kéken ragyogó hold

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#1 » 2018.03.11. 11:23

Lord Ramsay rossz hírekkel érkezett a nemesi tanácskozásra. Valami különös dolog történik Hegyhát környékén, a falusiak fellázadtak, s a nemesúr küldöttsége sem tért vissza: mind beálltak a lázadók közé. Köztük saját fia is. Követeléseik nincsenek, de egyértelműen megkezdték a falu megerősítését, mintha ostrom állna küszöbön. Akik Csalogány falvából átmentek, nem tértek vissza, de az őrszemek szerint életben vannak, s maguk is a lázadás mellé álltak.
Lord Ramsay megfontolta, s nem küld oda több embert, míg ki nem deríti valaki, hogy miféle boszorkányság rejtezik e különös fordulat mögött. A baj az, hogy a Rubin torony papja sem felel semmilyen megkeresésére, s a hozzá küldött katona is eltűnt...

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#2 » 2018.09.06. 20:34

Érctorony rangos bányavárosa felől közeledve Harmatföld valamiként barátságosabb arcát mutatja délfelé haladva. Itt mintha az állandósulni akaró köd is ritkulna, s a hegyvidék alatt húzódó dombok is harsány zöldjükkel fogadják az utazót. Igaz, a hideg eső itt is minden áldott hajnalban szakad, s olykor nap közben is, jelezve, bizony őszbe hajlik már az idő.
A magas Kopjafa-dombról körbetekintve, melynek kopár felszínén csak néhány faragvány áll őrt egy hajdani csatahely emlékeként, a vidék békés arcát mutatja.
Messzebb, jó két órányi járásra nyugat felé már Lord Ramsay magas falú vára áll, tornyai a körülvevő erdő fölé emelkednek, s szivárványhíd ível felette, mintha mesebeli palota lenne.
A domb alján fertályórányi járásra Hegyhát kicsiny faluja terül el, körötte a legelőkön a jószágok pihennek a korai havazásig, a búzát pedig ugyancsak kaszálni kezdik a mezőkön.
A falu maga keresztutcás kialakítású, s számol vagy harminc házat is. Körben könnyű sánc, cölöp és karóvédelem veszi körbe, s csak az északi meg a nyugati oldalán vezet be út kapun át. Központi terén alacsony tornyú templomocska áll, mellette jobbról a paplak, balról meg a kocsma terpeszkedik el, melyet a "Bettsy szilvái" névre kereszteltek.
A kocsma árnyékában szépen faragott hirdetőtábla áll: rajta megannyi ügyes-bajos dolgai a helyieknek. Ki ácsot keres, ki gödölye-pásztort, a vadász frissen vágott nyulat, fácánt cserélne túróra, tejfelre, más meg arra figyelmeztet, hogy valaki lehugyozta a kökényt a déli út mellett, arról ne egyen senki!
De van más is a táblán, pecsétes, komor irat: Lord Ramsay utasítása, hogy míg el nem rendeződik a Csalogány falvát érintő incidens, addig bizony lábát se tegye senki a Rubin tornyon túl, s főleg ne környékezze a falut, mindegy, ki rokona él arra! De ha valaki mégis úgy dönt, felkerekedne, hogy kitisztázza, mi történik az ördöngös falubeliekkel, az egyezkedjék Ultrich elöljáróval!

Délidőre jár már az óra, mikor Rhiannon a nyugati út felől, míg Ihanow az északi út felől megérkezik a faluba. Bármi dolguk is e vidéken, pihenniük s enniük t'án nekik sem lenne rossz, így a kocsma jó választás lehet... vagy kik az Egy kegyelmében bízhatnak, annak talán a paplak.


//még nem vagytok felbérelve a feladatra, bár híreket hallhattatok a furcsa eseményekről már. Kövi mesélés szombat este lesz. Vagy... ha addig írtok, korábban talán. :)//

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#3 » 2018.09.07. 15:43

*Észak felől, egyenesen Érctoronyból érkezik Hegyhát falujához Ihanow. Érctoronyból, melyet az emberek bányászvárosnak neveznek, pedig egyetlen jóérzésű Törpe sem nevezné bányászatnak amit ott művelnek. De nincs is mit csodálkozni ezen, hiszen az emberek faja még nem emelte oly magas tudománnyá és művészetté a bányászatot, mint a Törpék nemes népe. De az emberek legalább képesek valami fejlődést felmutatni, nemcsak a munka, hanem a étkezési kultúrájuk terén is. Például egyre jobban értenek a Sörkészítéshez. Még ugyan itt sem érték el a Törpék szintjét, de néha meglepő ötletességet és kreativitást mutatnak fel, eme isteni nedű elkészítésében és ízesítésében. Ihanow a maga részéről személyes küldetésének érzi, hogy segítse az emberi faj italkultúrában való fejlődését. Legfőképpen pedig italkóstolóként szokott szerepet vállalni eme nemes feladatban. Mert ahhoz ért a legjobban. Eme elszánt törekvése végett érkezik most Hegyhát falujába, hiszen évekkel ezelőtt itt ismerkedett össze a helyi sörfőzővel és családjával. Igazán megkedvelte őket, hiszen mindig barátságosak voltak vele, sőt bölcsen meghallgatták a kertjükben felállított sörfőző berendezés átalakítására tett javaslatait is. Hallott ugyan híreket, miszerint nincs minden rendben a környéken, de sohasem szokott hitelt adni holmi pletykáknak. Magabiztosan lép be a falú kapuján, oldalán kardjával és tőrével, övében hajítóbárdjával. A pajzsát a hátára vetve viszi, oldalt a tarisznyája ide oda ingadozik léptei ritmusára. Természetesen a kocsma felé indul, hogy kipihenje az utazás fáradalmait. Valószínű hogy találkozik itt az öreg sörfőző cimborájával, de ha mégsem majd később meglátogatja. Mielőtt belépne, csupán egy pillantást vet a hirdetőtáblára, és több időt nem is szentelne neki, de meglátja Lord Ramasy kézjelével eltátott felhívást, amit el is olvas. Csak ezután lép be a kocsmába.*
-Az ősök, és a ti egy istenetek áldása legyen rajtatok!- *Köszönti hangosan a bennlévőket, majd egyenest a pulthoz lép.*
-Sültet és sört kocsmáros uram. És árulja már el, mi oka annak a komor figyelmeztetésnek a hirdetőtáblán. Mi van ezzel a Csalogány falúval?-
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#4 » 2018.09.07. 22:38

*Mióta a Kastélyt tönkretette az enyészet, nem volt hely már többé, ahol nyugodtan meghúzhatta volna magát. Kénytelen belátni, hogy a bújdosásnak vége, így is csak saját idejét vesztegette, amiért gyáván ki sem merte dugni orrát a Kastélybeli szobájából. Ezért különösen szidta magát és dühítette a tudat, hogy gyenge saját esküje betartásához. Végre az épület pusztulása csalta ki remeteségéből. Önbecsülését valamelyest helyretette, hogy volt annyi sütnivalója, hogy nevelőnőnek jelentkezzen lord Ramsey legkisebb unokája mellé. A gyerekek nyelvén mindig is jól értett ~Persze, hiszen gyerek vagy még te magad is, ostoba lány~ és ők is szerették. Odahaza kijárta apjánál, hogy minden évben Újév ünnepén a falvak parasztgyerekeit meghívhassa kastélyukba, megajándékozza őket, meséljen, énekeljen, játsszon velük, így víve színt a kicsiny életükbe, kiragadva őket a kemény, dolgos mindennapok egyhangúságából. Így aztán, ha néha kiment a faluba, nővérével és anyjával, hogy meglátogassa az öregeket és betegeket, szinte alig tudott lépni a rögtön köré gyűlő, maszatos gyereksereglettől.
Így hát testhez álló volt neki a feladat, a kis szeplős ördögfiókával már elsőre egymásra találtak, így a kis Edelberth nem bosszantotta a várnépet sem és a játék mellett tudása a betűvetésben, olvasásban, számolásban, nyelvekben is szépen gyarapodott. Sőt, mivel a kölyök már most gyermeki komolysággal érzett elhivatottságot a lovagi élet iránt, titkon még fakarddal is vívtak egymással, amit ő különös képp élvezett.
A Hegyhátban zajló események pletykái azonban nem kerülték el az ő figyelmét sem. Aggodalom környékezte szívét, hiszen kedves barátai éltek a faluban. Una anyó, a falusi bába segítségére volt, amikor a szükség szorította és saját gyermekeként vígasztalta hetekig, amikor úgy érezte, az addigi élete, mi üres és talmi volt, akárcsak egy porcelándísz és ahhoz hasonlóan is tört össze. A kezét fogta, amikor gyermeki lét addig oltalmazó burkának fájdalmasan nagy darabja vált le lelkéről. Azóta is hálásan gondol az anyóra, amikor pedig meghallotta a baljós híreket a lázongó parasztokról, a lelkiismeret nem hagyta, hogy hűtlen legyen egy újabb valakihez, aki fontos számára.
Egyik hajnalon távozott Ramsey várából, csupán Edelberth párnája alá csúsztatott egy gyöngybetűkkel írt levelet, miszerint dolga akadt, de elválásuk nem végleges. Tudta, bízhat a kis gézengúzban, aki olvasás után azonnal a várárok vizébe hajítja majd a levelet, ahogy azt meghagyta neki. Utazóládájába csomagolta gondosan rejtegetett fegyvereit és páncélját, aztán egyszerű frajlához illő öltözékben, (csak egy tőrt rejtett köténye alá) szamárháton szökött meg, mielőtt a köd még felszállt volna.
A faluba érkezve kevés figyelmet szentel a hirdetéseknek. A templom felé elsandít, mennyire látni mozgolódást amott, tiszta-e a temlom környéke, a rendes használat nyomai látszanak-e rajta. Odahaza az Adományban is így kezdődött a heretikusok felkelése, a templom átalakításával, amit pedig hallott a mozgolódásról, az kísértetiesen hasonlít az otthon történtekre. A falusiakat is bizalmatlanul méricskéli, megnézik-e maguknak őt, az idegent, fegyver van-e náluk, hogy ne érje készületlenül, ha esetleg rá akarnának törni. Az irányt Una háza felé veszi különben és bízik benne, hogy otthon találja a bábát, vagy legalább vak férjét, Greum apót.*

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#5 » 2018.09.08. 15:59

***Ihanow****

Nincs épp tele a kocsma, a népek ezidőben otthon pihennek meg, hogy az otthoni kosztot egyék. Így hát, hogy Ihanow elé is kétnapos pörkölt kerül tegnapi cipóval, s a ser is igen keserű erre.
A nyurga, szikár arcú, középkorú vallet férfi világoskék szemében megvetés csillan, ahogy a törp Csalogány falvára kérdez. Rosszkedvűen törli kötényébe a kezét.
- Ahunne a baj. Azok a mihasznák rémhíröket keltönek mirólunk. Hogy mi itten szervezkődünk. De a Pieter fiút ott kíselték meg. Oszt még a testet se adták haza! Az arája a folyónak ment... Kár. Nagy kár. Nem tiszressíges emberek laknak ottan! Az úr majd megbünteti űket. De megám! Osztan... Mi járatban van errefele a törp uraság? Megszállna tán itten nálunk? Cudar vihar lesz ám íccaka, csak úgy sajog a bütyke a vén banyának...

****Rhianon****

Rhianon szemének új a falut védő sánc, a karók. Persze a folyón túl az Adomány terül el, s a falusiak talán félnek a rablóktól... Bár ők maguk is azok, hisz Lord Ramsay igen kedveli a déli portyákat.
A templom környéke csendes. Az egész falu az, dehát ez órában ki-ki ebédjét tölti valamerre. A paplak is szépen ápolt gyógynövényes kerttel bír az alacson karám-kerítésen túl. A templom előtti Istenanya szobor alatt ugyan egy hetes virágok hervadoznak, és a Napdárda magasra törő oszlopán is kopott az aranysárgafestés, de épp míg nézelődik, siet kifelé a magas, kétszárnyú ajtón a fiatal káplán. Élénkvörös haja csapzottan tapad a fejére, durva szövésű barna zsákruháját egyszerű csomózott kötéllel kötötte meg. Himlőhelyes arcából gyemeki kedves kék szemekkel pillant a lány felé.
- Áh... Az egy igaz és hatalmas úr hozott ide, leányom!
Una és Greum háza a kocsma mellett található, a zsaluk bezárva, a portán senki nem mutatkozik. A parasztház tornácán csomókba kötött növények száradnak.

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#6 » 2018.09.09. 15:51

*Az étel miatt nem kesereg, hisz evet ő már rosszabbat is utazásai során. A sör állagán viszont morog egyet magában. A sör ugyan alapból keserű, de nem mindegy hogy menyire.*
-Nem jó minőségű az alapanyag, és vélhetően a kioldási folyamat közben alacsony a hőfok.-*Azonosítja a sörfőzési folyamat lehetséges hibáit, miközben alig figyel a kocsmáros szavaira. De aztán felfigyel a történet komolyságára, és így leteszi a kupáját, ami azért kiürült valahogy.*
-Az ősökre! Gyilkosság és összeesküvés? De hát mi okuk lehet azoknak rémhíreket terjeszteni? És gyilkolni? -*A kérdését inkább csak amolyan költőiesen teszi fel, hiszen nem gondolja hogy a kocsmáros pontosan tisztában lenne a részletekkel.*
-Maradok az északára. Délután majd benézek Zakariáshoz a vén sörfőző cimborámhoz. Ha a vén banya bütyke nem téved, akkor a vihart fedett helyen vészelem át.-
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#7 » 2018.09.09. 19:34

*Elfintorodik, ahogy megpillantja a templomból kiszaladó papot. Épp, mikor már Unáék háza felé fordította volna a csacsit, a nagy csend, hogy nem tesz-vesz senki kint az udvaron, furcsa neki. Kénytelen üdvözölni a csapzott atyát, reméli, mosolya nem sikerült túl kényszeredettre.*
-Minden igaz lelket ő vezérel.
*Bólint a pap szavaira. Kissé furcsállja az alakot, annak mosdatlanságát. Nem hiszi, hogy a hegyhátiaknak annyira rosszul menne, hogy nem bírnák eltartani a saját lelkészüket, akinek emiatt ilyen szánalmas rongyokba kéne kényszerülnie. Főleg, hogy a rossznyelvek szerint a helyiek más földesúr kárán is tollasodnak. Mindenesetre, ha a hegyháti fajankók inkább útonállók, mint parasztok, akkor ennyiből a papjuk is talán inkább bolond, sem mint Isten embere. Mindesetre még a szamár is hátrál egy lépést előle bizalmatlanul.*
-Tessa Bowell vagyok, Una anyó unokahúga...
*kezdi óvatosan, de merészen, hátha megtudhat valamit, mi igaz a környéken terjengő pletykákból*
-...úgy hallottam néném beteg lett, segíteni jöttem neki a ház körül és a gyermekágynál, ha kell. Féltem, hogy későn érkezem, legyőzi a betegség, esetleg erőszaknak esik áldozatul., tudja furcsa hírek keringenek mostanában...De látom támadástól nem kell tartani, jól megerősítették a falut!
*Int a sáncok felé.*
- Már csak azt remélem, hogy atyám is látogatta a beteget de még nem kellett az utolsó kenetet feladnia neki!

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#8 » 2018.09.10. 11:40

//Zakariás, a zsidó skót. :D //

************IHANOW************

A kocsmáros máris nagyobb mosollyal bólogat.
- Haj, hát mondhattad vóna, hogy a Zakariáshoz gyüttél. Az mingyán más, Zakariás barátja az én barátom is! Akkor jobbik söröm hozom fel... Na majd estére! Mit is mondottá', mi a neved, törp uram?
Közben a hátsó ajtó felől, ahol a konyha van, fiatal menyecske penderedik elő. Élénk vörös haja befonva is dereka alá ér, pirospozsgás arca csupa szeplő, szemei akár a kék ég. Karján takaros kis kosár lefedve.
- Apácska, az atyának az ebédet elviszem! Ohh... tiszteletem! - köszön meglepetten pillantva a vendégre.
- Jó la, mennyé'... kapkodjad a lábad, leány, mer' utána a vendégszobát estére kitakarítod, dézsába meg vizet forralj a törp úrnak... megszáll nálunk estére.

************Rhianon************

A pap bólogat, majd csak legyint egyet.
- Nem beteg az, csak jajgat a vén csont. Húzza a görcs a lábát, mikor jön a vihar. Azt meg már tudjuk, hogy ma este megint jön, mert igen panaszkodott a reggeli imánál, hogy ha letérdel, alig bír felállni. Mondtam neki, hogy kenegesse körömvirág főzettel, meg kamillával.
Jókedvvel vesz elő kis laposüveget, s húzza meg, majd a lány felé nyújtja.
- Szíverősítő. Már ha meg bírod inni. Nem mondta a vénasszony, hogy egron vérű húga lenne... Na neeem baj, ne gondoljad szentem. Mi itten szívesen látunk mindenkit... kivéve, aki az Adományból jön fegyverre kapva. - Mutat el délnek a folyó felé. - Cudar népek élnek arra is, jobb ha erős a falu!

Avatar
Ihanow
Hozzászólások: 66

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#9 » 2018.09.11. 17:19

*Gyanús is volt hogy ez a sör, nem az a sör. Már félt hogy az öreg Zakariás elfelejtette a szakmáját.*
-Azt hittem felismertek. Jártam már itt régebben. És biztos nem sok Törpe jár erre. Én vagyok az Acélpöröly Ihanow. Együtt építettük át Zakariással a sörfőzőjét a háza kertjében.-* Hogyan is felejthették el azt, aki miatt még zamatosabb a sör a faluban, mint bármikor azóta. Bár az igaz hogy Ihanow sem emlékszik a kocsmárosra, sem az ifjú lányra aki éppen előlibben a konyhából. De biztos sokat ivott akkor, ezért hiányosak az emlékei.*
-Az ősök óvjanak te leány.- *Köszönti a menyecskét, majd visszafordul a kocsmáros felé.*
-Na és hogy van az öreg Zakariás, és a családja? Megházasodott e már a legidősebb unokája Matildka?-
// Kívánok neked éles kardot a harchoz, jó szerszámot a munkához, és sok hordó sört a mulatsághoz.//

Avatar
Rhianon
Hozzászólások: 27

Re: A kéken ragyogó hold

Hozzászólás#10 » 2018.09.11. 21:24

-Csak nem haramiák járnak erre? *kérdezi ijedtséget színlelve, a lőrét csak legyintve utasítja vissza* ~Persze, ha a tieitek járnak fosztogatni az úton járókat, az rendben van, nem igaz?~
-Ha így van, akkor egy pillanatig sem biztonságos itt! A legjobb lesz, ha felcihelődünk és elköltöztetjük Una nénémet biztonságosabb vidékre. A Folyamközbe, teszem azt. Maradjanak csak itt atyámék és védelmezzék tovább a Hitet az eretnek gazemberek ellen. Fegyverbíró férfiaknak való az, ne az öregek és a tehtetlenek szenvedjék meg az erőszakot! Tán csak nem Csalogányban is hasonló történt? Éppen olvastam amott a táblán, tudja...
*Bök nagy komolyan a kiszegelt felhívás felé.*

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég