A Megváltás Kútja

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 70

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#141 » 2018.04.20. 14:29

Visszafordulnak hát, s talán jobb is ez így... fölösleges kihívniuk maguk ellen a sorsot, ha nem muszáj. A hely valószínűleg a nélkül is tartogat számukra veszélyt és bajt, hogy külön keresnék azt. Hiszen ez a hely... közvetve vagy közvetlen kapcsolódhat megannyi szomorú emlékhez és eseményhez, amelyeket népe feledéssel próbál gyógyítani.
Nem is téved talán nagyot e gondolattal, hisz amint belépnek a lovag ajtaján, valóságos horror fogadja őket. Döbbenten torpan meg, ahogy körülnéz a teremben - különösen a megörökített tetemeket bámulja meg. Érzi, ahogy végigfut a hátán a hideg. Szinte itt kísért, itt kereng még a Halál, megkövülve maga is ezen évszázados, szörnyű szobrok között.. önkéntelenül pillant a háta mögé, mint ha attól tartana, onnan les rájuk is.
- Tovább kellene mennünk...
Jegyzi meg halkan, szinte suttogva... hiszen a hívogató csobogás egyértelművé teszi számukra, hogy jó helyen járnak.

//Mentál: 2,8,9 //

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 360

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#142 » 2018.04.21. 13:17

A feltáruló látvány láttán maga is megtorpan egy pillanatra. Valami rossz érzés kavarodik fel benne, s rádöbben egy pillanat múlva, hogy nem... nem maga az érzés rossz. Ez büszkeség. És ez az, ami rossz. A benne gerjedző kaján öröm az, amit úgy érez, menten el kell fojtania... vagy legalább az öröm tárgyát elvenni.
Leteszi a táskáját a poros, hamvakkal borított padlóra a fal mellett, és szótlan indul beljebb a lámpással. Tekintete némán jár a megszenesedett, összeégett maradványok, halandó roncsok és a törmelékek között. Szót se szól, ahogy szemügyre veszi a nagy gömb-kalitkát, és szót se szól Faelnis elsuttogott szavaira sem, ahogy tovább halad, túl a gömbön, a csobogás irányába.

//Mentál: 4,5,10,4,3,7,9,6//
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#143 » 2018.04.21. 18:31

A helységbe belépve a halál szaga csapja meg az orrát, mire fintorogni kezd, az ajtón túllépve pedig csak még inkább erősödik benne a rossz érzés.
- Nem tetszik ez a hely. - mondja ahogy körülnéz, előbb az összeégett maradványokon, majd a szobrokon futtatja végig tekintetét - Nem védtelen a szoba, csak óvatosan!
A csobogás az ő fülét se kerüli el, elindulva széles ívben kerüli meg a terem közepén a kidőlt szerkezetet.

//6+1+5+3//

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#144 » 2018.04.21. 20:18

//Vercole mentális: 4,4//

A lámpás fénykörében látszik, hogy a terem végében egy falikút féle lehetett hajdan, de az egyszerűen beszakadt, így a falon most csak meghasadt, törött szépségében csodálhatják meg a kút díszesen faragott falfelületét, a káva teljesen beszakadt a padlózattal együtt alatta, jó két méter átmérőjű szabálytalan lyukat alkotva a padlóban. A kút vize most kisebb zuhatagként zubog lefelé, le a mélységbe...
Míg Ror és Vercole semmit sem észlel, addig Faelnis és Jezabel suttogó hangokat vél hallani.
- Átok! Gyalázat! - Susogja meghatározhatatlan irányból valaki köröttük a sötétben. Vagy valakik...
- Pusztító szajha!
- Büntesd meg!
- Büntesd meg!
- Gyalázat a szövetségre!
- Taszítsd vissza a sötétbe!
- Kígyó! Némber!
- Sátánnak szukája!
Alig hallható csak a sóhajként szálló hang, mégis fenyegető él lappang benne. Fejük felett mintha halovány zöld és sárga alaktalan szellemalakok kezdédek mint lidércfények, formálódni, imbolyogni. A hangok is inkább onnan hallhatóak. Szám szerint négyen vannak...
- Büntesd meg!
- Álnok cselszövő!
- Gyilkos!
- Pusztítsd el!


//Faelnis vagy Jeza ha figyelmezteti a többieket, ők is felfigyelhetnek a jelenségre. Javaslom Fae kezdjen!//

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 70

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#145 » 2018.04.21. 20:49

Már-már maga is a grófnő után sietne, amikor újfent megtorpan és felkapja a fejét: a semmibe tekintve hallgatja a termet. A suttogás először alig hallható... majd amint egyre inkább kivehetőek a szavak, és lassan körülhordja tekintetét a helyiségben, mintha a harag visszamaradott, fájdalmas emlékének négy képviselőjét is felfedezné..
Egyszerre érez irántuk szánalmat és félelmet, és.. elbizonytalanítják. Népe előtt nem idegen a kóborló lelkek felkarolása és átsegítése. Épp annyira tisztelik a halál természetes formáit, ahogyan az életet, s mind tudják, hogy nem létezhet az egyik a másik nélkül. Találkozott már maga is feladatát leróni vágyó lélekkel, nem félelem hát az az érzés, amely hideg leheletével borzongatja, amikor fölfelé pillantva közelebb lép hozzájuk.
- Várjatok...
Szól halkan a többiek után, pillantása mégis Lady Ludmillán állapodik meg. Van az elf tekintetében valami halvány, kellemetlen bizonytalanság, amivel egy pillanatra ránéz.
- Halljátok..?
Kétségtelen, hogy a halottaknak mondandójuk akadt. Mégis... talán túl késő már ahhoz, hogy ezt az üzenetet át tudják adni. Talán az évszázados elkeseredett fájdalom és harag, amely ide bilincselte őket, már oly torz indulatba csavarta az üzenetet, amely nem kíván mostanra egyebet, mint bosszút és halált. Hogy e kellemetlen balsejtelemről bizonyságot nyerjen, az elf lehajtja a fejét, és két tenyerét összeérintve halkan kezd mormolni dallamos nyelvén. Szavai végeztével ujjai között ezüst csillagfény világlik fel, melyet eleresztve az kicsiny fénypászma formájában a feje fölé emelkedik, és ott is marad. Ha igaz az, amire gyanakszik... akkor a reakció sem fog elmaradni.. és akkor bizonyos lesz, hogy nincs keresnivalójuk ebben a teremben.

// -1MP, Csillagfény idézése varázslat //

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#146 » 2018.04.22. 20:54

*Ahogy belép, felrémlik előtte az álom, de csak amúgy zavarosan, töredékes emlék-cserepekben, ahogy ez az álmoknak szokása. Az elszenesedett tetemekben felismerni véli a különös fajzatokat, mik az álomban a maguk körébe fogadták őket. Az éggömb roncsai csak tovább erősítik sejtését*
-Egy...ódon könyvtár volt itt, ha jól emlékszem... De annak több ezer éve, lehet hogy tévedek.-*vonja meg vállát, míg körbekémlel.*-Olyan tudást halmoztak ide a vén fajzatok, amiért ma birodalmak ugranának egymásnak.
*Figyelmét a csobogás ragadja meg, csakhamar homlokráncolva bámul le a hasadék pereméről alázubogó vízbe. A visszhangzó robajlás újra megragadja emlékei sötétebbik csücskét, de ezúttal nem enged.*
-Mondja kérem, hogy ebben kell megmosdatnunk a csipkehab testét, grófnő!*kicsiny képzelőerővel szavai enyhe éllel szólhatnának a máskor mindig frissen vasalt, illatos hölgy megviselt fizimiskájának is.*

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 360

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#147 » 2018.04.23. 14:50

Valami baljós sejtelme támad, s nem is alaptalan. Megdermed, ahogy a lelkek megjelennek, mint lidércalakok, s úgy szórják a haragot, mint nehéz fellegek az esőt!
- Hogy érti, hogy... emlékszik? Vercole... mit nem mond el megint?
Maga sem biztos benne, hogy ki is mondta a kérdést, vagy csak elméjében fogalmazta meg, de figyelme nem is oda összpontosul: még mindig dermedten nézi a lebegő lidérceket.
- Akármit akarnak... ránk nézve nem biztos, hogy jó. Mae'r wain amddiffynnol o'n cwmpas yn tynnu sêr! - Kezd bele a burok varázslatába...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#148 » 2018.04.23. 18:19

Pár lépést tesz meg csupán mire megtorpan, előbb faelnis szavaira, majd Vercoléra.
- Valóban, honnan tudja..? - teszi fel ő is kérdést, de már nincs idő megvárni a választ
Pillantása előbb faelnis világító gömbjére terelődik, majd innen siklik tovább a terem mennyezetén formálódó alakok.
- Ó a fenébe... - szalad ki a száján
Hamar visszasiet a többiekhez, pontosabban a grófnőhöz, ahogy látja, hogy a védőburok varázslatát műveli, akárcsak egy rettegő kölyök, aki az anyja szoknyája mögé bújik meg a veszedelem elől. S közben a nyakában logó medaliont markolja meg, abban keresve menedéket, s remélve, hogy a szellemek érintésétől is megvédi majd.
- És most mihez kezdünk?

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#149 » 2018.04.23. 18:44

A lidércalakok felrikoltanak, ahogy a fénygömb emelkedni kezd feléjük, és szétrebbennek a sötét sarkok felé. A rikoltásuk idegtépő sikolyba fordul, amire a válasz valahonnan messziről érkezik, fémes üvöltéssel a sárkány torkából. A lidércek mindegyike egy-egy színes, lángszerű gömböt lő ki, s ez találni fog, mielőtt Jezabel felhúzná a teljes mágikus burkot... hacsak el nem ugranak.
- Szajha!
- Pusztulj!
- Áruló!
- Öld meg!
Üvöltik közben a megvadult lelkek.


//Táv. védőt kérek! Pajzs ér! Táv 8 m, A Célszámok Ror: 76, Vercole: 28, Faelnis: 54, Jezabel: 50. A sebzés mágikus, vért nem csökkenti. A hatást megírhatjátok ti magatok, vagy ha kimarad, akkor én, de felhólyagzó, felégő sebet hagy.//

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#150 » 2018.04.24. 21:52

*Nincs érkezése felidézni az álom kásás emlékeit. A sötétséget sebesen keresztülrágó lidérfény útjából az utolsó pillanatban tér ki, ám annak hideg lángját még így is bőrén érezte.
Tapasztalata szerint jobb ilyenkor valóban a szoknya mögé bújni, ha ilyen bűbájos asszonyszemély derekán leng az. A kiterjesztett burok mögé igyekszik húzódni, míg csatabárdját leakasztja válláról. A fölülről aláreszkető ordítás csak erősíti benne a sejtés, megint nem ússzák meg vérontás nélkül*

//21+8=29 VÉT//

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég