A Megváltás Kútja

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#181 » 2018.05.11. 17:34

Szeretne nem meglepődni, és mégis megteszi. Egyik szemöldöke felszalad (ezt sem sokan látták még tőle), még a szája is tátva marad egy pillanatra.
- Ühm...
Hirtelen még a szava is elakadt, de becsületére legyen mondva, hogy hamar összekapja magát. Főleg azért, mert őfelsége odakint nem hagy sok időt elképedni.
- Nos... Akkor feltartjuk!
Sietve kerüli meg a gömb-vázat, istenkísértés az ajtóhoz menni a táskájáért, de megteszi, és dideregve a vállára húzva indul vissza vele.
- Majd.. majd mi feltartjuk, amíg Ror és Faelnis elvégzi a feladatát lent! Igaz... nincs is feladatuk. Nekem lenne. Hmm... nem baj, együtt feltartjuk! Nem fogom idefent hagyni egyedül! Hogyisne, hogy aztán hőseposzt írjanak, és csak magát emlegessék?
Szándékoltan nem áll a meredély szélére vissza...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#182 » 2018.05.11. 19:32

Hallja a leszűrődő bestia hangját, de inkább bele se mer gondolni a hang tulajdonosának irdatlan méreteibe, erejébe... és persze a fogai méretébe. Addig halad a sötétben amíg a fény elér - ami ilyen helyzetben nem éppen sok - majd ahogy a körülötte kifakuló fény átadja helyét a sötétségnek, amelyben még ő se lát, hát megáll. Érzi a légmozgást, sejti hogy meg is van a kivezető út, de akárhogy erőlködik csak nem lát tovább ennél a pontnál.
Majd a csobbanásra pördül meg a tengelye körül és néz vissza a többiek felé. Látja az egyik fénypászmát, de az elf leányt nem, aggódon indul meg visszafelé - már amennyire a víz ellenállása engedi - nagy hullámokat verve.
- Faelnis! - kiált felé
Ahogy sikerül elérnie a tündérfényt, rögvest a vízbe nyúl, hogy a felszínre segítse a lányt.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#183 » 2018.05.11. 19:56

//Faelnis mentál: 7,5,7//

Rorschach visszamegy, de legfeljebb a sekély részig haladhat... bentebb viszont úsznia kell, mert a csillagfény ott lebeg a tó közepén, ahol a fentről lezúgó víz is alácsobog. Az elf lány viszont sehol... nem is látja, és ha beljebb úszik, a vakító fényforrás alá, akkor sem éri el, hiába kodoz a vízben... Azonban érzi, hogy valami mintha megérintette volna a farkát... Talán halak vannak bent? A víz egyre koszosabb, már nem szép áttetsző.

Faelnis a felkavarodó aranysárga mederhomokban nem lát... és mégis. Az elfek szeme legendásan jó, észreveszi azt a sötét hosszú csápot, ami a lábát szorítja, és húzza lefelé a meder sűrűjébe. Körötte pedig még két csápot lát a vízben. Ez valami... polipszerű lény lehet. És aligha tekint rá másként: finom, friss, eleven zsákmány.
Ki tudja, mióta éhezik itt?
A tőrét persze elég ügyes, hogy elérje, és kihúzza.

Odafent kis csend áll be, majd újabb hangos robaj, remegés fut végig a szinten, majd olyasféle zajt hallani, mintha ezer kohóban fújtatnák fel a tüzet. A forróság hirtelen csapja meg a párost, a falak hullámzani látszanak, néhol vörösen izzó repedések folynak meg rajta, az ajtó egyszerűen szénné hamvad....

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#184 » 2018.05.11. 21:27

~A terem őre volnál? A forrás védelmezője? Vagy csak egy egyszerű fenevad, aki még a nagy vizek idején úszott fel erre, s ragadt aztán a természet szeszélyes volta végett e falak között? ~
Erős bűntudat gyötri, míg a tőrt előhúzza, és támadást intéz vele. Az egyik kezével ráfog a csápra, hogy a víz alatt nehezített mozgás végett pontosabban tudjon vágni, másik kezében a tőrrel pedig nekiesik: erős, mély vágásokkal dolgozik, ha nem ereszti, hát akkor képes és le is nyesi... mindeközben pedig, bármennyire is bántja a szemét a felkavarodott homokos üledék, igyekszik szemmel tartani a másik két csápot is. A lény valószínűleg nem látja, hanem inkább érzi... a vízben felkavart mozgásával. Ezt aligha fogja tudni kivédeni, hacsak nem úgy, hogy amint levágta magát az éhes fenevadról, mozdulatlan marad, s hagyja, hogy a tüdejében felgyűlt levegő lebegtesse a felszínre. Hiába, hogy ég a tüdeje, hiába, hogy a legszívesebben erőteljes tempózással törne fel... igyekszik úrrá lenni rémületén. Persze, ha a lény mégis tökéletesen látja őt, s nem csak érzi, úgy kénytelen lesz mozogni és úszni, valamint a tőrrel hadakozni a csápok ellen.

//Tőr támadás a lábára tekeredett csáp ellen 9d10: 3, 8, 7, 7, 10, 5, 1, 1, 4 = 46//

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#185 » 2018.05.12. 20:13

*Ahogy a falak felizzanak, s a levegő megremeg körülöttük, izmai úgy feszülnek meg, mint aki kész a halállal szemközt futni. Tekinte babonázottan tapad az üszökké málló ajtóra...majd amint felfogja Jezabel szavainak értelmét, mint aki meghűdésből eszmél, úgy pillant rá*

-Hogyan?! Megbolondult?! Ha itt marad úgy pusztul el, hogy a nyomorult walletjei még a csontjait sem találják meg! Kotródjék fedezékbe ladységed, vagy magam hajítom vissza a gödörbe!-*szavaival ellentétes a tekintetében honoló aggodalom. Kanfarkas kaffant így merész kölykére, ha vadászkopók szagát érzi vacka előtt*

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#186 » 2018.05.12. 21:19

//Aker: 7 10 2 1 2 4 10 6//

Pedig vacogna így csurom vizesen, de ahogy a hő hirtelen megcsapja, a félelem is belé mar. Hát mit művel ő itt? Dermedten figyeli az elporladó ajtót, a kőzetolvadékot...
Mégis mit művel?
Ám ahogy visszapillant a másikra, szemei mégis határozottan villannak felé. Nem véletlen tartotta meg a távot a férfival szemben, még ha ezzel a sárkányhoz közelebb is került...
- És még én vagyok önző? Maga talán mi? Mégis hova jutnánk maga nélkül odalent? Sehova! Erre kitalálja, hogy inkább szembenéz egy sárkánnyal és a biztos halállal, de nem tudja a saját félelmét legyűrni? És elvárja, hogy idefent hagyjam egyedül? Na ide figyeljen! Vagy elindul lefelé, vagy én hajítom le oda!
Ebből nem ereszt. És ha a férfi elindul felé, hogy lelökje a mélybe, akkor levitálni fogja!
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#187 » 2018.05.13. 11:51

A ahogy elmélyül a víz, s úszni kezd, megérzi amint valami a farka végéhez ér, mire hirtelen fordul meg, de a vazarosban nem sokat lát, egyedül az elf lány helyét a fény révén.
Tovább tempózik a vízben, vállalva a kockázatot, s a fényt elérve alábukik, s karjával lefelé nyújtózva próbálja meglelni a lányt, s megragadni, ami ha sikerül igyekszik felhúzni a felszínre.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#188 » 2018.05.13. 17:53

//A Mini-Kraki csáp szívóssága 5d10: 29 Kraki -3 EP - Innentől még 2 körre van levegőd, Fae!//

Faelnis belevágja a tőrt a beste csápba, mire az megvonaglik, de még mindig erősen tartja, húzza. Alant mintha már sötét sziluettként látszana a lény ormótlan feje... A többi csáp nem tekeredik rá, nem támad rá. Talán más zsákmányt is keres?

Rorschach továbbra sem éri el Faelnist, aztán sötét anyag kezd a zavaros mélyből felfelé lassan terjedni. Mintha valami vérezne ott lent... Ám ekkor érzi, hogy a farkát ragadja meg valaki vagy valami, és őt magát is egy hangos csobbanással a víz alá rántja, húzza...

Repedések csúfítják a megolvadt falat, szálló pernye maradt az ajtóból. Aztán valami sötét kerül oda, halk fémes torokhangot hallat a beste, és... hatalmas aranyszín szeme feltűnik az ajtó helyén. Vágott pupilláját egyenesen a civakodókra szegezi, egy pillanatig csak néz, majd felkapja a fejék, és felüvöltve csap neki a sziklafalnak! A remegéstől még a mennyezet is peregni kezd, kisebb-nagyobb darabok szakadnak le, s a fal egy része (jó két ember széles) az ajtónál szabályosan berobban, porral és törmelékkel borítva el a termet.


//Vercole és Jeza, kitérést kérek ügyességgel, ha nincs meg a csz 8 1 sikerrel, akkor a sok törmelékből valami elkapott, és -3 EP-t sebzett. Emellé aker próbát is mentállal, célszám 10, minimum 2 siker. Ha megvan, szabadon cselekedhetnek a karik, ha nincs, akkor azonnal mászás/ugrás vagy amit akartok le! Mert a sárkány nem játék!//

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#189 » 2018.05.14. 20:23

*Ahogy a sziklaterem fundamentuma megroppan az óidei féreg csapása nyomán, a felszálló por torkába harap. A mennyezetről leszakadó ölnyi szikladarabok ellen nincs fedezék, sisakja ugyan megvédte, hogy ne szakítsa be fejét, de a kolonc súlya alaposan megroppantja nyakát, hogy gerincén nyillal végig a fájdalom. Megszédülve kap a makacs perszóna után, hogy magához rántva, eleven pajzsként fogja fel a rázuhogó veszedelmet. A kemény asszonyfőt hóna alá nyomja, be ne zúzza a törmelék. Ezért, hogy egy kétakkora szikladarab úgy vágja lapockán, hogy vértje horpad belé.
Az ősdög erejét, minek létezését eddig nem is hitte, most a saját bőrén érzi. Akármi történjék is, nem menekülhet el a hegy elől. Vagy elevenen temeti maga alá, vagy enged a hívsának és hagyja, hogy megtörténjen, minek már évekkel ezelőtt meg kellett volna. Lekushadna, elbújna, de nincsen hová, csak egy gyönge női test remeg az övének simulva, mi még támasznak is ócska, ha megszédülne. A halálfélelem, ismerős és gyűlölt görccsel érkezik, mi előbb a gyomorba fészkel, majd lassan megszorítja minden tagját, hogy attól fogva ne legyen ura testének. Ettől az érzéstől világ életében tehetetlen dühvel próbált elmenekülni. Akkor inkább ő maga dönti el,hogyan akar véget vetni az egésznek, nem várja meg, hogy csak maguktól történjenek a dolgok vele...hogy ne ő irányítsa a sorsát.
Meddő haragjában ordít, mit a kint tomboló eleven halál dübörgése elnyom. Legyen hát meg, aminek meg kell, de mégis önként adjon,akarattak, mintsem elvegyék tőle. Marka szinte görcsöl a bárd nyelén, míg bal kezével övénél fogva emeli fel Jezabelt, s csakazértis-üvöltéssel veti bele magát az alant tátongó mélységbe*

// Ügyesség: 7,3,1,1 -3 EP, Mentál: 8,10//

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#190 » 2018.05.14. 20:45

//Ügyesség: 3 3 6 6 4 - 3EP Mentál: 6 6 6 4 1 1 4 9 //

A sárkány, vagyis csak csupán annak egyetlen szemének, rémületes pillantásának látványától hátrálni kényszerül, minden tagján úrrá lesz ismét a remegés. Az üvöltésre visszapördül Vercole felé, ő is ráüvöltene, hogy ugorjon már végre, vagy tényleg mindketten itt halnak meg, ám ekkor a robajlásban hulló törmelékek között a másik elkapja.
Nem elég gyorsan, hiába a férfi igyekezete, Jezabelt így is lábán kapja egy, az ajtó körüli falból kiröppenő szikladarab, fájdalmasan kiállt fel, és ha nem lenne a zsoldos, biztos össze is csuklana a lába...
De van. Minden ízében remegve nem csak a fájdalomtól, de a félelemtől is, ami rajtuk üt, a következő eszmélése csak a zuhanás megint. Esélye sem lenne tompítani mágiával az újabb találkozást a vízzel...
A becsapódás után mégis megpróbál a felszínre úszni, maga után húzva a férfit, rettegve tőle, hogy a fenti lyukon a bestia néz majd vissza rájuk egy szemével megint...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég