A Megváltás Kútja

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#51 » 2018.03.02. 13:36

//Ror, kidobtam neked, hogy ne kelljen még egy kört futni ezen.Az eredmény 4,6, a csz 3 volt//

Hiúz nagyon érdekes vagy látványos dolgot nem lát, hisz a is láng épp csak arra elég, hogy a jeget leolvassza... A fogakon túl csak a hó csikorog, a szem-és orrüregekben csak a hó állt meg, más nem bújik meg ott.
Rorschach elszöszöl egy darabig, de a zárt végül halk csikorgással enged, az ajtó pedig nyikorogva kitárul.
Bentről száraz, állott levegő csapja meg orrukat. Sötét van, és nem is moccan semmi bent, de az látszik, hogy lépcsőn kell lemenni. Annyit érzékelnek, hogy valószínű nagyobb tér lehet előttük.
És mélységes csend.

//Ha valamit csináltok (észlelés, ugrás, akármi, automatikusan dobhattok, és beírjátok a hsz végére az eredményt.//

Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#52 » 2018.03.02. 15:32

Ahogy nyílik az ajtó beleszagol az előtörő levegőbe. /7,2,5,2/
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#53 » 2018.03.03. 10:36

//majd észben tartom^^//

A zár kattan, majd nekifeszül az ajtónak, hogy kinyissa, hogy már be tudja dugni a résen a fejét és körbenézzen mi várja a túloldalt őket. De úgy tűnik nincs ami rá akarná vetni mgát a csapatra, hát jobban kitárja a rést, és teszi meg az első lépést.
- Jó rég jártak erre utoljára.. - jegyzi meg a többieknek, s amint mindenki felsorakozott el is indul a lépcsőn előre.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 360

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#54 » 2018.03.03. 14:32

Összeszedi a táskát, és számszeríját veszi kezébe, ahogy a vulpe kinyitja az ajtót. Óvatosan lép be, a lámpás fényével világít körbe. Kellemes bizsergés lesz úrrá rajta, egyfajta izgalom, a felfedezés élménye. Valamihez közelebb került, ami...
- Óvatosan, Rorschach... Az, hogy csendes, még nem jelenti, hogy biztonságos is...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#55 » 2018.03.04. 15:32

Oszlopos csarnok lehet előttük, de a lámpás nem tudja teljesen megvilágítani minden részét: főleg az oszlopok árnyékában maradnak sötét foltok, és a tető is sötétbe vész. A téglalap alakú terem végében bronzveretes ajtón csillan meg a lámpás fénye. Az oszlopok és falak dúsan faragottak, az egyiken vadászat képei, másikon ádáz csaták. Az ajtó környékén lévőket megnézve oly teremtmények vannak rajta, melyeket nem is láttak még sosem, és... elfek. Mintha az embereket kihagyták volna e képekről. Elfek csak. Az oszlopokon bronz zsarátnoktartók. A padlót por borítja, abban ugyan egy lábnyom sincs... A levegőben semmilyen ártalmas kipárolgást nem érez HIúz, igazából... az állott levegő szaga van csak bent.
Nincs növényzet és nincs hó bent.

Rorschach ahogy előre indul, be tud lesni az árnyékokba is, de egyelőre semmi érdemlegeset nem talál ott. Valamiféle előcsarnok lehet ez, vagy fogadóterem? Az összes többi faragványon is csak elfeket lát, jeleneteket azok mindennapi életéből, a csatáikból, de Rorschach már talál olyan faragványt is, amely sárkányokat ábrázol. Sőt, bentebb olyat is, ami talán... talán embereket, de nagyon elvadult, kezdetleges formában.
A kérdés kinek építették? Minek építették? Hihetetlen munka ezeket ide faragni, sok idő és energia... de mi célból?

//Javaslom, hogy Ror kezdjen, ha ő a felderítő. whip.gif] De ha holnap estig nem tud írni, akkor ugorjátok.//

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#56 » 2018.03.05. 18:26

Hatalmasat prüsszen ahogy teszi lábát a terembe az állott levegőben felkavart portól. A tüsszentése visszhangot ver az üres teremben, ami bizony arról árulkodik, hogy nem kicsi helységbe értek.
Szinte szájtátva néz körbe, majd fel a sötétségbe, de még így se látja a végét. Óvatosan megy tovább, puha talpa nem sok zajt vet, tekintete közben a falakat kémleli sorra szemügyre véve a faragványokat.
- Miféle hely ez? - kérdi visszafordulva a többiek felé, leginkább Faelnisre tekintve - mindenütt csak az erdő gyermekei vannak...
Aztán eléri a terem végében lé képeket, a sárkányok igencsak megragadják, hosszan el is időzik a faragványaik előtt.

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#57 » 2018.03.06. 10:51

*Minthogy a vulpét semmi nem forgatta ki a bőréből odabent, megenyhül a lámpással bámészkodók irányába. A köteléket. A falakat borító frízekből ítélve- már amennyire história stúdiumait fel tudja idézni-tán ember előtti helyen járnak. Talán elf kezek kalapálták a kőbe a homálylényeg ellen vívott csatáik emlékét, már pedig ha így van, könnyen lehet, hogy ezredévek óta ők az elsők, kik a terembe tették lábukat. Belegondolni sem mer, hogy mióta állhat itt érintetlenül a hely, hisz menten megszédülne belé. Egyenest a szemben komorodó bronzkapuhoz lép, hogy szemügyre vegye, megvizsgálja, nyitható-e*
-Akármilyen kútba is szeretne a kegyelmes grófnő alámerülni, az biztosan ezen túl lesz. Róka, jer ide! A bámészkodásra ráér kifelé menet is a tisztelt publicum!

//elrejtett dolgok (titkos mechanikák,csapdák,rejtett felírások) kilelésére mentál: 5//

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 360

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#58 » 2018.03.06. 17:17

Úgy tűnik, senki és semmi sem ugrik nekik. Ettől némiképp megkönnyebbülten sóhajt fel, lesétál a lépcsőn, és maga is körbepillant a reliefekre. Ámde... mivel egész álló nap dacolt az elemekkel, ő bizony elfáradt, így a lépcső aljában, ahol a hátukat annak felépítmény-falának tudják vetni, Le is pakol, és letelepszik egy kicsit. Tüzet persze nem gyújthatnak...
- Ezek a reliefek valóban... ősiek. S ha Faelnis nem ismerte e helyet, azt kell mondjam, hogy oly régiek, hogy már az elfek sem tartják számon... vagy inkább nem akarják számon tartani, hisz tudjuk, hogy milyen remek az emlékezőtehetségük. A szándékos feledés a titkolás legjobb módja, nem lenne első eset, hajdan a déli kultúrákban gyakorta használták, egyfajta átokként, de főleg személyek esetében: eltüntették annak minden feljegyzését, mindenhonnan kivésték a nevét az illetőnek, így néhány emberöltő alatt... valóban elfelejtették, hogy valaha létezett. Hmm... egész megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy lábunkat tehetjük egy ennyire... ősi építménybe. Biztos vagyok benne, hogy az ember már nem eredeti mivoltában vette ezt át...
Zsákjából kulacsot, övéről kisebb változatát veszi le, előbb az egyikbe iszik bele egy kortynyit, fintorog is rendesen, aztán hamar a másikba.
- Viszont mivel már úgy is ránk sötétedett, nem számít, hogy megpihenünk egy órát, vagy sem. Én javasolnám. Nem tudjuk, mi vár ránk az ajtón túl... ez már a Ködvadon határán belül van, még ha nem is sokkal.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Mord
Hozzászólások: 452

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#59 » 2018.03.06. 18:20

Nem támadja meg senki és semmi a csapatot, csak a hideg az, ami az életükre tör épp.
Vercole megállapíthatja, hogy az ajtónak kívülről nincs kilincse... ellenben a zárszerkezetet trükkösen rejtették el: ahogy tapogatózik, az egyik fémlapocska elcsúszik, alatta pedig vaskosabb kulcslyuk található. Az is bizonyos, hogy a fém és fa ötvözetű ajtó nincs elfagyva úgy, mint a főbejárat.


//Az egész napos hegymászás után a pihenés megfontolandó, már ha nem döntenek úgy, hogy inkább odalent pihennének majd, a Véneknél megint. Azonban amennyiben a csapat nem piheni ki magát, úgy minden értékük -1 kockával csökken (EP és MP nem) a továbbiakban. Ha pedig pihennek... nos, egy óra alatt bármi történhet. Vagy akármi. Vagy semmi. [buttshake.gif] //

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 70

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#60 » 2018.03.06. 19:36

Ahogy belép a rég elhagyott terembe, azon kevés alkalmak egyike köszönt rá, amikor képtelen parancsolni az arcán megjelenő érzéseknek, így azok kendőzetlenül mutatják az elf döbbenetét, csodálatát, meghatott tiszteletét. Mint, ha ősei csarnokába lépett volna... lehet, hogy valóban így esett. Ujjait leheletfinoman futtatja át a faragványok felett anélkül, hogy érintené azokat - vétek volna kezének természetes rongálásával siettetni az idő vasfogának lassú őrlését.
- Nem emlékszem, hogy e helyről olvastam volna feljegyzéseinkben, vagy hallottam volna történeteinkben... de én fiatal vagyok népem szemléletével mérve.
Vallja be töredelmesen, hiszen.. nem is gondolta volna, hogy ilyesmivel fog a Ködvadon határában találkozni. Vajon mi vette rá népét a feledésre? Túl fájdalmas volna az emlék, amely e helyhez kötődik? A tudásvágy úgy marja, akár szomjazót a forróság, ámde türtőzteti magát. Látja társain, hogy kimerültek, és még ő maga is érzi izmainak finom reszketését, amely az egész napos megerőltető mászás után óhatatlan belopta magát tagjaiba. A grófnő felvetésére ezért biccent.
- Bölcs döntés... a titkok a falak mögött ezer és ezer éve szunnyadnak... nem fognak elillanni előlünk talán, ha előbb megadjuk a testnek, amire szüksége van.
Ezzel ő köpönyegének melegét és védelmét keresve a terem hidege elől, a fal tövébe telepedne. Nem kényelmes, még csak nem is kellemes... ámde arra éppen jó lesz, hogy a mászásra áldozott erejüket visszanyerjék.
- Jöjj ide, vulpe.. Hiúz. Grófnő. - a zsoldosra tekint. Utoljára hagyja, de el nem feledi. - Vercole. Félre kell tennünk e helyen az udvariasságot, különben a hideg a maradék erőnket is kiszívja, és a tüzet nem javasolnám. Ha összebújunk, a testünk melege elegendő lesz hozzá, hogy megóvjuk egymást a fagytól.

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég