A Megváltás Kútja

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#211 » 2018.06.02. 17:33

- A fiúnak hamarébb volt esze. - Legyint a "félelf" a nő kérdésére. - Kereket oldott, amint a baj árnyéka feléje vetült, s ha jól számolom, holnapra ismét szeretett földeden jár majd... bár már nem soká. Ami azt illeti.
Hogy ezzel megnyugtatja-e a másikat, vagy sem, az már annyira nem érdekli. Vercole fellépésére a férfire pillant, és hátborzongató mosolya kiszélesedik, ahogy közelebb lép. Még közelebb... közelebb. Egész Jezabel elé.
- Én magam bizonnyal meg nem ölöm... Csak fogadom a lelkeket, és vigyázom őket. Végórájukat nem siettetem. Lady Sante-Bouve felé van tartozásom, és neki... megvan rá az ereje, hogy játszva vegye vérét annak a tekergő gyíknak fent. - Vigyorint a nőre, tekintete hideg, akár a halál maga. - Nincs mit adnom neki, mert hatalma rémítő... lenne. Ha akarná használni.
Hideg pillantása ismét Vercolera szökik.
- Vagy talán vállalod magad, hogy a biztos halál ígéretével, felruházva a pusztítás hatalmával, mely felemésztené gyarló halandó lelked, felmész, és megölöd a sárkányt, hogy utolsó lélegzeteddel, utolsó erőddel még átadd annak vérét és trófeáját? Igazi sárkányölővé vállnál. Ez északi nép Hősévé. Ha lenne törvényes fiad, nem csak elszórt fattyaid, igazi nagyúr is lehetne itt, s dinasztiád dicsőségben fürödne. Vagy mégsem... hisz önfeláldozásod gyümölcse a feledés lenne. Hisz a cél... hogy e jeles hölgy... vegye a sárkány vérét el.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#212 » 2018.06.02. 21:15

Megrezzen, ahogy mögötte szólal meg a férfi, s amint a másik közelít, minden ízében reszketve áll fel. Ajkait dacosan szorítja össze, tekintete megkeményedik. Hiába, hogy érzi, nem veszélyes rájuk az alak, de az, hogy egyáltalán fel mer állni jelenlétében, vagy szavait meri hozzá alázatos könyörgés nélkül intézni, önmagában is szentségtörés...
Ám amikor az rátereli a szót a képességeire, a dermesztő félelem úgy hasít belé, hogy egy lépést húzódnia kell vissza a nem evilági teremtmény közeléből, mintha annak minden szava égő billoggal vésődne a lelkére.

- A gróf úr... - Pillant aztán Vercolera egy kissé keserű, bár kétségtelen amolyan "elengedő" mosollyal. Oly lemondással a tekintetében, melyet már ismer. Hisz látta már, miként mondott le hajdan a jogarról is. - tökéletesen átlátja a helyzetem. Ez mostantól... pusztán presztízs és hatalom a hagyomány köntösébe bújtatva. Minthogy ily földi hívságokért nem kívánom feladni a lelkem szabadságát, mit épp csak visszanyertem, megkérem, Ön se forgasson hasonlókat a fejében. Egyikük sem! Az ügy nem oly nemes, hogy megérjen ily áldozatot.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#213 » 2018.06.03. 15:40

Még mindig a vízben térdel, mikor is vercole felbukkan, s csak némán sandít rá ahogy elhalad mellette, s mi tagadás a szavaira egyetértőn bólint, valóban könnyebb dolguk lenne. De csalódottan veszi tudomásul végül, hogy nem lesz ilyen egyszerű a dolguk, s aprót sóhajt.
Aztán ahogy a fülét hegyezi, kissé mintha felszaladna a szemöldöke a jelenés szavaira, s mered a ladyre a tekintete, egészen elcsodálkozva, ugyanakkor hitetlenkedve ~ valóban ilyen hatalmas lenne?~
Aztán nyel egy aprót, ahogy megérti, mi ennek a hatalomnak az ára.
Vesz egy nagy levegőt, majd kihúzza magát.
- Ha e szellem nem segíthet, úgy javaslom induljunk, ne raboljuk az időt tovább.

Avatar
Vercole Serrata
Hozzászólások: 59

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#214 » 2018.06.04. 22:47

*Lesújtón sandít Jezabelre. Nem elég, hogy az utóbbi időben árnyéka önmagának, de hogy az egyetlen lehetőségről is megalkuvón lemond, hogy hőn szeretett walletjeit betörje, az már őt dühíti.Tovább köti a karóhoz az ebet.*

-Te mondád, hogy tartozásod van a hölgy felé. Eképp fizetheted meg! Miféle adós az, aki kényeskedik és feltételeket szab, ha ki kell egyenlíteni a rovást?! De vigye el a kutya, ha a dögöt odafent megdermeszted, míg a grófnő felhasítja a torkát és megfürdik a vérében, a tartozásod akkor is elengedtetik.

*Felvont szemöldökkel fordul a nő felé, megerősítést várván.*

Avatar
Faelnis
Hozzászólások: 71

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#215 » 2018.06.05. 10:57

A tó éhes lakója végül kénytelen elereszteni őt, s ahogy a felszínre ér, hogy égő tüdejét friss levegővel töltse meg, megérti azt is, miért nem kapott utána egy másik csápjával: társait ugyanis szintén a habzó vízben találja, s velük együtt siet ki a partra. Vet még egy utolsó pillantást a ringó víztükörre. Lám, sokat akart egyszerre... s egy sem jutott neki. Valahol sajnálja a ragadozó hiábavaló erőfeszítéseit, ámde ez az élet rendje - és ők nem fognak önként lemondani az életükről.
A járatra pillant, melyre Lady Ludmilla felhívta a figyelmét, majd, minthogy ketten is a sérült segítségére sietnek, nyugodtan hagyja hátra őket - különösen, hogy a sárkány is visszavonult. Az azonban világos, hogy visszafelé nem mehetnek már, hiszen a bestia őrködik a templom bejárata előtt. Ideje hát kideríteni, akad-e más út a szabadság felé. Az őrfénnyel a feje fölött megindul, hogy könnyű, nesztelen léptekkel haladjon előre a járatban.
Nem is sejti, hogy eközben mi történik a hátrahagyott teremben...

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#216 » 2018.06.05. 19:56

Faelnis óvatosan halad előre, és kíséri őt a csillagfény. Derengésében a szűk, egyenetlen folyosószakaszon semmi szokatlant nem pillant meg, míg meg nem érzi a hideg légáramlatot maga előtt. A hasadékon egy már megépített folyosóra jut, a falakon hajdan szőttesek voltak, de már mind rohadt csomókban porlik csak a padlón, egy közvetlen a hasadék előtt is, mely a folyosó falán nyílt. A fáklyatartók alapján hajdan ezt épp úgy használták, mint a felsőbb szinteket.
Bal kézre lépcső kezd felfelé kanyarodni nem messze, nem nehéz rájönnie, hogy könnyen lehet, hogy az íjász szobrának ajtajához vihet, amit Ror nyitott ki.
Jobb irányban továbbvezet a folyosó, több régi, vaskos, zárt ajtó is van rajta, szám szerint négy, és a végét is ilyen ajtó zárja le.

***************************

- Amit kérsz, arra jelenleg is képes. Mondtam már. De hát hallhatod, hogy nem akarja! - Von vállat a félig holt, félig eleven teremtmény, és ezzel sarkon fordulva elindul vissza a kapu felé. Hogy mégis fontolóra veszi, amit a férfi mond, végülis nagyvonalú intése teszi lehetővé. - Hmm... Rátok bízom. Mondjuk úgy, hogy mély álom ereszkedik a gyík szemére a következő órára. Meg lesz az előnye a hölgynek, ám nem adhatom egyszerűen a kezébe ezt a lelket! De csak mert valahol kíváncsi vagyok, mi fog történni! Ez persze nem minősül tartozásom lerovásának.
Hogy ezzel befejezte a meghallgatást, mi se jelzi ékesebben, minthogy sötét alakja eggyé válik a tükörben hullámzó vízzel, s lassan eltűnik benne. Azonban a kapu nyitva maradt.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#217 » 2018.06.05. 23:17

- Vercole! Elég legyen! - Pirít rá a másikra, de hiába...
Ráadásul Rorschach is csak siettetné őket, a gróf pedig hajszolná előre valamibe, amit nem akar.
De persze mikor történik az, amit ő akar? Dermedten figyeli, ahogy Esdrael eltűnik, otthagyva a lehetőséget, és kérdést. Abban nem kételkedik, hogy a dög valóban mélyen aludna, de... ez közel sem biztos, hogy elég neki arra, hogy bármit tegyen vele. Azon kívül, hogy valószínű az első csapással felébreszti. Egy csapásból megölni pedig...
- Nos... az út nyitva. Valaki szóljon Faelnisnek, hogy talán nem kell elázva és összefagyva legyalogolnunk a hegyről!
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
rorschach
Hozzászólások: 90

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#218 » 2018.06.07. 18:53

Csendben figyeli cs az eseményeket, majd ahogy az alak elmerül a tükörben, kihúzza magát.
- Szóval ez hazautunk, és a bestia aludni fog úgy egy órág, hogy vérét vegyük, igaz? - néz a többiekre - Hogy jutunk fel oda ilyen hamar? mutat aztán fel a sötétségbe, ahonnét lepottyantak - mert ilyen jó mászó nem vagyok, és ez az alagút se biztos, hogy felfelé visz. -néz kérdőn a többiekre
Majd a lady kérésére bólint egyet, s elindul az elf lány után, hogy közölje vele a hírt.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 472

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#219 » 2018.06.07. 20:03

Rorschachnak bizony ismét szembe kell néznie a sötét hasadékkal. Persze nincs nála fény, és bár egy szakaszig tudja, hogy nincs semmi szörnyű ott, aztán túlhalad azon, hogy visszapillantva lássa a lady megidézett holdfényét. Ez akár el is tántoríthatná, hisz az, hogy a tünde még nem tért vissza, lehet azért is, mert esetleg baja esett.
Azonban nincs így. Hamarosan újabb derengő fénybe lép ki, ez pedig már Faelnis csillagfénye a folyosón, amelyen az elf leány állapodott meg. Jobb irányba ajtók, bal kéz felé a felfelé kanyarodó lépcső.

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: A Megváltás Kútja

Hozzászólás#220 » 2018.06.10. 21:17

Megvárja, míg a vulpe visszatér, s magyarázat nélkül fordul a kapu felé.
- Itt végeztünk. Ideje visszatérni Harmatföldre.
Nem, nem kíván élni a lehetőséggel, hogy egyedül vállalja a lehetetlent. Persze tudja ő is, hogy ha akarná, meg tudná tenni. De igaza volt a nagyúrnak. Nem akarja.
Így aztán lehajol a csuromvíz táskáért, a vállára húzza, majd sérült lábára bicegve elindul, hogy átlépjen a sötéten örvénylő kapun.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég