Pénz beszél...

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#41 » 2018.02.17. 19:11

Mérgesen csóválja a fejét, ahogy távozik a Fecskéről. A kapitány és legénysége felé megvető pillantást vet. Ó de megérdemelnék, hogy felgyújtsa valaki a hajójukat. Míg magában dohog, Elmynster érkezését alig fogja fel. Borúsan tekint a férfira. Majd arca felderül és jó hangosan, hogy a kapitány is hallja kurjant oda.
-Üdv Paplovag! Nem szél, hanem a Fecske, meg ez a kalózokkal üzletelő mocskos kapitány hozott minket. Persze nem általlott eladni bennünket valami Rühes Kutyáknak, vagy Szürke Farkasoknak? Á, de mindegy! Mégis csak itt vagyunk. Ne tartóztassák le még a vén lókötőt!
Majd kedves mosollyal lép közelebb és ragadja meg Aldente kantárát, hogy induljanak. Immár normál hangon folytatja.
-Azért jöttem Karónába, mert ide hozott a hajó. Egyébként fogalmam sincs, hol vagyok. Salome, a jelentéktelen dalnok azt mondta, hogy a kikötő keleti oldalán lévő fogadóban találkozunk délben. Addig meg nézzünk szét itt!
Miközben beszél, lassan elhagyják a kikötő területét.
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 238

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#42 » 2018.02.17. 20:09

*A kikötő kövein a reggellel megelevenedik az élet. Bár a hatalmas raktárházak és szárazdokkok nagyja most leláncolt kapukkal búsul, a tavernák és halsütő bódék már hajnaltól várják vendégeiket. Azon kereskedők, kik nem menekültek el a vérontás után-bár az üzletet a háború tönkre tette- ugyanúgy a kikötőben kezdik napjukat, s révedve bámulnak a bástyakapuk felé, mintha a távolról érkező hajójukat remélnék feltűnni torkában, persze hiába. Hajdani üzlettársak, s régi riválisok egymás társaságát keresve merengenek a múlt dolgain, reggeli feketelevesük és szőlőpálinkájuk felett. Már sosem lesz a régi semmi sem -úgy mondják. Ők veszettek rajta mindazon, mit nem ők robbantottak ki, s ki tudja mikor lángol fel újra a gyűlölet lappangó parazsa. Hiszen tudnivaló, hogy kik most jószomszédként köszöntik egymást álságos mosollyal, alig pár esztendeje még a másik vérére szomjaztak, s nem példanélkül való, hogy azt kell megsüvegelnie a carronai polgárnak, ki tulajdon gyermeke gyilkosa volt, vagy tömlöcben rohadt, s most a szelek fordultával egyszeriben úr lett.
A város készkőszirtekre felmászó, majd onnan alárohanó lejtős, kanyargó utcái nem viselik látványosan a háború okozta sebeket. Ám a nagyobb épületeket, mik a lángok martalékává lettek még nem húzták fel újra, ahogy az Egy templomát sem, minek kormos, csonka tornya vádló ujjként mutat a kormányzói palotára. A palota vakító fehér falai a sziget legmagasabb pontján uralják a város látképét. Mintha csak annak szoknyáján volnának gyöngyös hímzés, a vörös cserepes háztetők úgy omlanak alá egészen a vastag erődfalakig mik ama szoknyát szegélyezik. A Keleti Egyháznak kupolás bazilikája idegen formájával a főtéren terpeszkedik, harangja épp reggeli imához szólítja a híveket. Carrona városa szűk, lépcsős utcáival, legváratlanabb helyeken előbukkanó szőlőlugasaival, gyümölcsös kertjeivel, zarrai időkből való szobrokkal szegett terecskéivel,régi gazdagságról árulkodó, immár kiszáradt szökőkútjaival magával ragadó volna, még a tél végi, szerény napfényben is.*

//Free//
"....spieß voran!"

Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#43 » 2018.02.18. 22:41

Miután még sosem járt itt, hagyja, hogy Elmynster mutassa az utat, hogy mit érdemes megnézni Kárónában. Ugyan a tengertől távolodva a bűz egyre erősebb, egyelőre igyekszik legyűrni undorát. Érdeklődve nézelődik, hallgatja a város zajait és igyekszik minél kevésbé szaglászni.
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 309

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#44 » 2018.02.19. 11:32

Minthogy úgy tűnik elválnak útjaik, amit ezúttal annyira nem is bán, a fogadóhoz indul, hogy szobát béreljen magának erre a néhány napra. Mérlegel még, hisz egyetlen kapcsolata itt a kurtizán. Végtére is úgy dönt, ismerkedik kicsit a várossal... délig van ideje. Maga sem tudja még mit keres...vagy inkább kit keres. Elsőként talán fel kellene derítenie a védműveket csendes távolból. Nincs kétsége ugyanis afelől, hogy akármelyik hajón lehet a Tengeri Farkasok embereiből, és valóban nehezen fognak hazajutni, ha így is van.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Elmynster Vandergehastat
Hozzászólások: 13

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#45 » 2018.02.20. 15:31

Hiúzzal közösen vágnak neki az útnak.
-Az igazság az, hogy látnivalókat, még én sem fedeztem fel. Csak ki kellett vizsgálnom egy panaszt. De nem untatnálak vele. Tényleg szállásod van? Sejtem nem egy napra jöttél.
A rendház felé vezeti.
-Mert ha nem, akkor itt találsz.
A másik reakcíójára várva megáll.
[axechase.gif] Gloria deo, domino infernis! Istené a dicsőség, egy fenét! Az enyém. [buttshake.gif]

Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#46 » 2018.02.21. 00:06

-Szállásom nincs. Azt sem tudtam, hová jövök. Egyik út olyan mint a másik. A világot jöttem felfedezni. - mondja nem túl meggyőzően.
- Nekem ez a hely ugyan olyan jó, mint a mint a másik - int fejével a rendház felé.
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 238

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#47 » 2018.02.21. 21:46

*A rendház kevés paplovagnak ad otthont Carronában, tekintve, hogy a vérhit győzelmével végződő vallási háború után az Egyisten egyháza meghátrálni kényszerült. Allenwell kinyújtott karjaként a Szent Vér egyházának követői bírnak minden jelentősebb tisztséget a városban. Ki a Főatyához hű, s kitudódik, hogy fegyvereket rejteget, bizton számíthat a hatalom megtorlására. Persze az Angyaltón nem mondott le teljesen a szigetről, így eshetett, hogy az Aranynap rendje, teljes titokban, rangrejtve igyekszik megvetni lábát Carronában alig fél tucat lovag-testvérrel, kikhez Elmynster is érkezhetett. Rendházukat egy régi raktár pincéjében alakították ki, mit egy Zarrához hű, mára azonban tönkrement kereskedő élete kockáztatásával bocsátott rendelkezésükre. Kínpadot és kivégzést kockáztatnak, ha kilétükre fény derül, mégis hozzákezdtek, hogy óvatosan kipuhatolják az elkötelezett fényhívők számát és szándékait, befolyásuk majdani növelése érdekében. Elmynster tudta amikor vállalkozott e veszélyes küldetésre, hogy valós kilétét, és rendje jelenlétét a legszigorúbban titkolnia kell, ha csak nem kívánja a mártírok dicsőségét. E titkos konvent felé tartanak éppen a fiúval, mire a nap lassan delelőre ér. A rendháznak otthont adó raktár a Palotahegy tengernek futó lejtőjén, a város egykor főként fényhívők által lakott negyedében található, hol pár éve még a legvéresebb utcaharcok folytak. A megtépázott negyed módosabb lakói azóta Zarovar boldogabb vidékeire menekültek, a lépcsőkön most koldusok és nyomorékok kéregetnek az erre tévedőktől, a málló vakolatú házak tövében sebtében felállított asztalokról kétes eredetű portékák remélnek gazdát cserélni, s a sikátorok, mocsokba fulladt utcaközök sötétjében hurkos és torokmetsző bandák mérik a törvényt saját szájuk íze szerint. A kormányzó poroszlói nem szívesen teszik a lábukat a sziget-város e végébe, mit a népnyelv csak Patkányvégnek nevez. Bár az őrjáratok időről időre lecsapnak ugyan itt, de csakis nagy számban, szinte kisebb hadjáratot indítva ellenőrzik a környéket a haszonbérlők adóit begyűjtve, fegyverek és titkon szervezkedők után kutatva.
Ahogy a lovag és a kölyök a téli esőktől sármocskos utcákat rója, mind inkább gyanakvó, hovatovább gyűlölködő tekintetek kísérik őket, s az általános bizalmatlanság tanújeleként még az egyik ablakon figyelmeztetés nélkül kizuhintott szarosvödör tartalmát is nyakukba kaphatják. Az egyik pincelyukból szurtos kölykök rontanak ki, s miután mocskolódva sárral és kővel hajigálták meg őket, rögvest el is iszkolnak. Efféle viszontagságok közepette közelítik a konventet, amikor útjukat egyszerre csak négy, Hiúztól alig idősebb legényből álló csapat állja. Kezükben sorlyás élű kést, bunkósbotot, kötélcsomót lóbálva, közelítenek feléjük. Látszólag összeszokottan mozognak, még ha kölönösen is. Széles, eltúlzott mozdulatokkal gesztikulálnak, mi a részegek sajátja, mégis oly feszültség remeg tagjaikban, mintha bármelyik pillanatban ugrásra készek lennének. Indulatosan kiáltozva közelednek, bár felszerelésük meglehetőst hitvány, mit sem törődnek a fegyveres külhoniak látszólagos erőfölényével. Olyanok magabiztossága ez, akik megszokták, hogy sohasem mernek ellentmondani nekik. Egymás szavába vágva üvöltöznek*

-Vámot...!
- Vámot kell fizetnetek, ha végig akartok menni az utcán!
-...nem halljátok..!?
-A Könyök utca a Hosszúingesek területe! 30 réz az utcapénz!
-...gyerünk fizessetek tuskók..!
-Nekünk senki nem pofázik vissza..!
- ...30 réz fejenként! Mi lesz már..?!


//Mentált kérnék//
"....spieß voran!"

Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#48 » 2018.02.23. 05:56

-Őrködj! - mondja parancsoló hangnemben a paplovagnak, majd belép egy kapualjba és odainti a Hosszú ingeseket. Lehalkítja hangját, hogy azok is megértsék más füleinek nem szól a dolog.
-Éppen benneteket kereslek! A Tengeri Farkasok megbízásából vagyok itt. - A Tengeri Farkasok nevének említésekor jelentőségteljesen körbenéz, nehogy valaki meghallja. - Maga Tenebresse kapitány kért meg, hogy keressek megfelelő embereket egy feladatra. - megint körbenéz, majd folytatja - A kapitány szeretne bejutni a városba, de mint tudjátok ő és a kompániája, ki van innen tiltva. Viszont nem holmi rezekben, hanem aranyban mérhető az áru, amiért jönnének. Ezért kellenek a megfelelő belső emberek, akik biztosítják az őrség megkerülésének módját. Ezenkívül a legrátermettebbeknek lehetőségük lesz, hogy bizonyítsák képességeiket és ha így van, csatlakozhatnak a Tengeri Farkasokhoz. Ez egy egyszeri lehetőség, nincs második esély. Vagy benne vagytok vagy nem. Ha nem éltek vele, - eltorzítja arcát az undor - vannak a szomszéd utcában is kölykök. -Reménytelve néz rájuk - A ti híretek jobb, persze ha nincs bennetek elég bátorság, akkor kénytelen leszek a gyengébbeket megbízni. Az idő sürget a kapitány szeretné holnap után estig elintézni a dolgot. Mi a válaszotok? - néz rájuk kérdően. - Ne feledjétek az idő sürget a zsákmány nem piskóta. Tenebresse nem fog örökké várni és akkor ugrik a lehetőség. Megragadjátok a lehetőséget, mi egyszer jön el az életben?
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 309

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#49 » 2018.02.23. 12:58

Kiélvezi a délelőtti napsütést, azt a gyenge talmi melegséget, mit a nap adhat még itt délen. Bár a tengeri kutyák semmit nem mondtak, miként akarnak a városba jutni, gyanítja, hogy hajójukkal egyetemben, amihez csak a kikötőt használhatják. Persze itt van hátránya annak, hogy nem igazán ismeri a várost, vagy hogy a szigeten merről lehet még kikötni, merről lehet még a városba jutni. Amennyit eddig látott, az bizonyossá teszi, hogy itt jó pénzért bárki eladna bármit... és bárkit. Csakhogy neki nincs pénze épp, legalábbis nem annyi, hogy könnyűszerrel vesztegessen.
Fontolgatta ugyan, hogy megnézi a védműveket, de amint a magas falak mentén sétált, rá kellett jönnie, hogy azokat hiába nézi, pillantásától le nem omlanak.
Másfelé indul hát, ében lantján vidám kikötői matróznótákat játszik a dalnok, talán felderít vele pár kószáló munkást. Nomeg saját magát. Azt nem sejti, merre lehet a Vöröslámpás Ház, ahol Liliomot leli, de van ideje megtalálni a kikötővárosban azt a bizonyos épületet.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 238

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#50 » 2018.02.26. 22:18

*A pörsenéses, langaléta legények arcán- kiknek hirtelen, elnagyolt mozdulatai és durvasága azt sugallja, több halált és erőszakot láttak, mint a korukbeliek általában- valami ember alatti ösztönből fakadó mohóság látszik kibontakozni. Hiúzt azokra a vadakra emlékeztetik, kik beszabadultak a féltve őrzött éléskamrába, s addig habzsoltak, amíg bele nem pusztultak a fene nagy bőségbe. Ám még valami szemet szúr a kölyöknek. A Hosszúinges suhancok szeme fehérje, mintha halvány zöldes árnyalatot kapott volna. Alig pislognak, s szemeik csakoly vizenyősek, mintha örökkön könnyezni látszanának. Leheletük furcsán ecet szagú.Tán különös, uralatlan mozdulataik és az izmaikban remegő feszültségnek is ehhez lehet köze. Hiúz szavaira összesúgnak, majd egymást taszigálva, ordítozva próbálja mindegyikük saját igazát érvényre juttatni és meggyőzni társait. Néhány pofon is elcsattan, végül a legtermetesebb fordul fenyegetően a félelf felé*
-A Hosszúingesek elfogadják a Vizi Sakálok ajánlatát! De ez a mi üzletünk, hallod!? Ha másnak is szólni mersz erről, kibelezünk mócsing!!- *acsarog rá aztán, fenyegetően meglóbálva görbe kését Hiúz orra előtt*

- Mit akarnak a Sakálok..?
-...mit tegyünk?
-He..!?
-Na beszélj már, rühös!!


~~~

*Jezabel eközben a kikötő védműveitől lassan halad a város belseje felé. A pacsirta vidám dalára hálás mosoly fakad a mólók népének ajkán. Akad, ki rezet hint a cifra ruhás dalnoklány nyomába, míg pár lebzselő halászlegény kutya-kórusa kajlán csatlakozik hozzá egy sikamlósabb szövegű dalban. Ugyan a merészebbje táncba is kérné, tán illetlenül, ám meglepő módon a szelíd elutasításnak is vigyorogva engednek, nem pofátlan egyikőjük sem. Hiába, Zarra egykori népének maradéka, még ha mosdatlan rakodómunkás is, vérében hordozza a művészet és a szép iránti tiszteletet.
Végül -noha a férfinép kérdő tekintetétől kísérve- de kérdezősködésére eligazítják a Luce Rossa nevű patinás szajhaházba, hol a Liliom művésznévű konzum-hölggyel volna találkája. Málló vakolatú, sóvirágos falú kétszintes építmény a kikötő negyed belsejében, ajtaja felett rézkarú, vörös üvegű lámpás. Tárt ablakában hermelinprémmel szegett köntösbe burkolózva cseresznyepiros ajkú, festett szemhélyú hölgyek ásítoztak, s tereferéltek. Ám ha férfi ember haladt el ablakuk alatt, ingerkedve villantják ki fehér nyakukat, s kebleiket a prémes köntös alól, hogy kacarászva hívogassák azt légyottra. Odabent messze tájak fűszereinek illatát lebbentő, nehéz szagú füstölőktől dús a lég. Hordónyi agyagkorsókban legyezőnyi levelükkel bólogató, haragoszöld növények, kissé megkopott selyemtapéta, párnázott kerevetek, behúzott, súlyos függönyök és mindenekelőtt örökkön sejtelmes félhomály fogadja a betérőt. A korai órán csupán három lány van odalent, kik az előző éjszaka nem keltek el, van hát idejük a gyér vendégség szórakoztatására. Feltornyozott hajú, fiús alkatú kurtizán suhan Jezabelhez. Közönséges arcán tán meg sem akadna a férfiak tekintete, ha nem lenne az hivalkodón kifestve -bár ez is csak női szemnek tűnik fel.*

-Mit keresel szépségem?-*cirógatná meg a lány arcát*-Lefogadom, hogy az urad távol hajózik és gyengéd érintésre vágysz..-*burukkolja a szajha. Elvégre asszonyszemély nadrágban, ilyen hivalkodó színekbe öltözve...A tény merészségről és rakoncátlan kíváncsiságról árulkodik*
"....spieß voran!"

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég