Pénz beszél...

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#21 » 2018.02.04. 06:44

A fejére húzott zsáktól nem látja, mi történik, de érzi az erős kezeket, melyek tartják. A zsák szorosan az arcába van húzva nehezítve a légzését. Próbál szabadulni, de ahogy fogy a levegő, fogy az ereje. Néhány másodperc kell csak és vékony gyenge teste elernyed. Fogvatartóinak hirtelen sokkal jobban kell tartaniuk, vagy a tónustalan test kicsúszik a kezük közül.
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 309

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#22 » 2018.02.04. 20:43

Ahogy a finoman bizsergető simítás végigfut a bőrén valami mélyről fakadó sóvár éhség lobban benne. Nem. Nem az a fajta, melyet két lábbal tapos vissza börtönébe, és ami csak a hús bűnös élvezeteit sóvárogja. Ez tisztább, őszintébb, amit csak magányosan, korán elözvegyült fiatal lány érezhet, ki ismeri, milyen szeretve lenni, és amiként ismeri, úgy el is vesztette ezt.
A kellemes érzés fellobbant benne egy lángot, nagyot sóhajt álmában, majd ahogy a bariton bezengi a teret, szemei kinyílnak, hogy ráeszméljen a keserű valóra: A kellemes örömöknek jó időre búcsút inthet. Tekintetéből hamar foszlik az álom, ahogy a hang tulajdonosára pillant, s a kialakuló helyzet odalent kétséget nem hagy afelől, hogy nehéz órák előtt állnak... bármi is legyen az Egy rendelése nekik.
Hacsak fel nem rángatják, úgy óvatos lassúsággal áll fel, nehogy támadásnak véljék hirtelen mozdulatát.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Emerald Thaulorimorgorus
Hozzászólások: 13

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#23 » 2018.02.05. 09:07

*Mély álomból ébreszti a torkának feszülő hideg penge. Soha nem érezte magát ennyire kiszolgáltatottnak. Használhatná valamelyik varázslatát, de félő felgyújtja ezt az átokverte hajót.*
~Miért nem vizmágiát tanultam..
*Korholja magát. Körbepillant, amennyire engedi szorult helyzete. Hiúz elernyedt testét, zsákkal a fején próbálják kicibálni. Saloménak egyenlőre semmi bántódása. Ekkor zengi be, a bariton hang a kajütöt.*
Emerald [cheers.gif]

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 238

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#24 » 2018.02.07. 20:59

*Az elernyedő Hiúzt úgy hajítják be a pállott kajütbe társai mellé, akár egy zsák gabonát...a pudvásabbjából.
Az alacsony kabin sötétjébe lámpás fénye nyomul, kirajzolva a szólót, s fegyveres kíséretének alakját*

-Megbocsássanak, hogy legszebb álmaikat zavartuk meg e takaros ladik ölén, de elkerülhetetlen, hogy modortalanok legyünk önökkel.-*Jezabel tekintetét éjfekete szempár ejti foglyul. A férfi, ki érintésével ébresztette,szemérmetlenül hosszan nyugtatja rajta tekintetét, s teszi mindezt oly hamis ígéretekkel kecsegtető mosollyal, mi után a maga fajta hölgyeknek pihegő kebellel szokása felháborodást színlelni.*

-Lefogadom, hogy nem is sejtették, mekkora szerencse érte önöket az által, hogy derék barátom hajójára szálltak!- *a fickó aztán oly könnyedén hagyja faképnél a nőt, mintha amaz nem volna több egy sarokban neszező egérnél. Öltözéke és gesztusai természetéből fakadó eleganciáról tanúskodnak. Megnyerő arcéle, regényes borostája és könnyed modora bizonnyal nem egy leköteletezettet szerzett neki a Bíbor-tenger mentében. Ő maga inkább kedélyes, mint fenyegető, ám kíséretének tagjai annál inkább azok. Egyikük pengét szegez Emerald torkának, míg a másik három, kik Hiúzt ejtették el odafent, baljósan állják el a kajüt kijáratát. Karóra való anyagyilkosoknak, tengeri háborúk harcedzett veteránjainak, kikötői becsületvesztők sunyi késelőinek tűnnek, még az avatatlan szemek számára is. A férfi talányos mosollyal méri végig apróra foglyait, minth azt latolgatná, mennyi csengő érémére tudná felváltani őket Tortuga emberpiacán, vagy éppen egy ork hajcsár kése alatt warg-eledelként.*

-Marcco Tenebresse volnék, a Tengeri Farkasok kompániájának vezére és azért jöttem, hogy életük legjobb üzletét kínáljam fel önöknek.

Kép
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 309

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#25 » 2018.02.07. 21:27

Valószínű meg fogja lepni a vezért azzal, hogy nem az a fajta leány, aki kacérkodni kezd vele, csak mert szemtelenül jóképű (bár ezt el kell ismernie Jezabelnek), de nem is alél el a gyönyörűségtől a férfi pillantása alatt. Igaz... távol álljon a ridegtől, mégis... elég fegyelmezett. Főleg ilyen jeles kompánia kíséretében.
Hamar felméri a helyzetüket, és mégis aprót mosolyintva lép elő. Sokat kockáztat... de már így is jókora bajban vannak. Cirádás déli meghajlást mutat be amolyan apródosan. S aztán csípőre tett kézzel, kihúzva magát áll meg, és pillant a másik szemébe.

- Köszöntöm szerény kis kompániám nevében, Signore Tenebresse. A nevem Salome Bianchi, és azért vagyunk itt, hogy élete legjobb üzletében részt vállaljunk! Amiként tudunk. Mi hát ellenállhatatlan ajánlata?
Azt csak reméli, hogy a többieknek megvan a magukhoz való esze... több is mint neki magának. Arra vigyáz, hogy gőgöt ne sugalmazzon, de félelmet sem, s mintha valahol mégis azt érzékeltetné, nem is szorult helyzetben vannak, hanem még ő tesz szívességet, hogy ily érdeklődő.
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#26 » 2018.02.08. 12:37

A repülés végén nagyot koppan a feje a padlón, és csúszik is közel egy métert. A csúszás közben igyekszik egyik kezét a kése a másikat a csuklya közelébe igazítani. Miután megállt a teste, próbál nagyon mozdulatlannak tűnni és levegőt is csak nagyon lassan és feltűnés nélkül venni. Fülel, és ha úgy tűnik harcolniuk kell, akkor lekapja a csuklyát és előkapja kését, hogy szembeszálljon akárki is van a csuklyán túl.
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Avatar
Emerald Thaulorimorgorus
Hozzászólások: 13

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#27 » 2018.02.09. 12:50

*Nem mondhatni kényelmesnek a pózt ahogy leszorítják. Végig hallgatja a kapitány beszédét.Azért fülel a többiek reakciójára.*
~Érjünk csak partot, én már itt sem vagyok. Semmiféle ajánlattal nem tarthatnak itt. Már így is, bőven többen vagyunk mint amennyire számítottam.~
Emerald [cheers.gif]

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 238

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#28 » 2018.02.10. 18:42

*Tenebresse mosolyában aranyfog csillan, látván Salome büszkén felszegett állát. Mulattatni látszik a tény, hogy a nőcske nem riadt meg, s belemegy a szemek játékába, büszkeségéért vívva meg a kalózvezér tekintetével.
Hiúz mozdulata, mit a kése felé tesz, nem kerüli el a martalócok tekintetét, gúnyosan ciccegve, s huhogva adnak reá választ, mint ahogy kutyakölyök első bátor ugatásán évődik gazdája.*

- Nos honnan is kezdjem...Ha a közepébe vágnék, még azt talánlnák hinni, túlontúl rámenős vagyos.*-ha a kezekben megvillanó pengék nem támasztják alá e tényt, akkor semmi sem* - Mint nyilván tudják, Carrona hajdan virágzó kereskedelmet bonyolított tengerszerte.-*kezd mondandójába a vezér némi színpadias tűnődés után, vállát hanyagul vetve az ajtófélfának*- Ám midőn polgárai nem tudták eldönteni Egynek, vagy Megtestesült Istennek nevezzék-e a fentvalót, ölre mentek egymással, templomokat gyújtogatva és ócska mészárszékké változtatva becses városukat. Ez persze nem tett jót az üzletnek, s az évikig húzódó perpatvar következtében minden valamire való hajós úgy kerülte a szigetet, akárha lepratelep volna. Végül persze Allenwell aranyai és ügynökei utat találtak a városba, így miután Corsairo Conte-Corcoran, -ki carronai sarjadék volt ugyan, de a Vértelen Császár flottájában edződött tisztté- győzelemre vezette a kelyheseket, Allenwell védnöksége alá ajánlotta a sziget-államot. Azóta a császár vazallusaként tengetik napjaikat, a vallásháború romjain siratva a régi gazdagságot. Ám a jóravaló carronai kalmárok mindig is élelmességükről voltak híresek, s ha már nem teszi más a lábát szigetükre a szélhámosokon és akasztófavirágokon kívül, úgy gondolták belőlük húznak hasznot. *-kis szünetet tart, míg tarsolyából kékes színű, fényeshátú leveleket kotor elő, komótosan összegyűri s élvezettel rágni kezdi őket. Avatott szemek az ültetvényekről származó qatqa-ra ismernek bennük, mi a trópusok kedvelt élénkítője, s hosszú távon kiszámíthatatlanná teszi fogyasztóját*
-Értesüléseim szerint újfajta áfium készítésébe kezdtek a szigeten Zöld Fullánk néven, mit terjeszteni remélnek a Bíbor-tenger partjain és tán még azokon is túl. A szer meglehetős kedvező fogadtatásra talált, így figyelemre méltó pénzfolyamok kezdtek Carronába áramolni, könnyen jött fellendülést hozva a megtépázott városállamnak. Ám félek, az így szerzett piszkos pénz, még piszkosabb kezekbe vándorol, amit megérthetik, hogy nem hagyhatok szó nélkül.*-arannyal cifra mosolya szinte jámbor*
-Magam járnék a dolgok után, ám kompániánk tagjai már egyen-egyenként letettették a garast Carronában, így nem léphetnek a falak mögé anélkül, hogy ne tudnának róla azok, kiknek nem volna szabad. A nyers erő pedig attól tartok hasztalan, hiszen a szigetet oly erőddé építették hajdan, amibe a magunkfajta szegénylegények bicskája hamar beletörne, így esett hát, hogy most a segítségüket kell kérnünk.

*Gyűrűkkel ékített jobbja kardja markolatára siklik, mintegy nyomatékot adva szavainak*

-Önök békén behajóznak Carronába. Kitudják, mily módon juttathatják be a Tengeri Farkasokat a város védművein belülre. *-szeme egy csapásra veszíti vidám fényét, s válik a könyörtelen rablógyilkos tekintetévé, mi csepp szánalmat sem mutat áldozata szenvedése iránt* -A zsákmányból busás hasznot remélhetnek, hogy még unokáik sem látnak szükséget soha, és társaságunk az önök lekötelezettjévé válik. Ellenkező esetben útjuk itt és most véget ér.

* A Tenebressét kísérő tömlöctöltelékek vérfagyasztó mosolya kétséget sem hagy afelől, mennyire élveznék, ha a Fecske utasainak kínjaiban lelhetnék kedvüket.*

-Azt hiszem erre szokás mondani: visszautasíthatatlan ajánlat...
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 309

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#29 » 2018.02.10. 20:31

Hamar felméri, hogy a veszély csak közvetve a megannyi martalóc. A veszély a vezér, és hogy valószínű elég ideje rágja a szert.
Ettől még állja a férfi tekintetét, és arcizma nem rezdül a körötte fenekedőkre. Sejti, hogy ha akarták volna, rég meghágták volna mindahányan. De nem tették... hát kell legyen oka.
S ki is derül végül az ok. Egyik szemöldöke feljebb csusszan, a férfi viselkedése valóban elég ingadozó.
~Vagy ha épp máshoz lesz kedved, úgy felkoncolsz mindahányunkat.~
Aprót biccent a férfinak, komolyan állja annak tekintetét, s az ő szemeiből a józan mérlegelésen túl aligha olvas ki egyebet. Természetesen megrezdül benne a félelem... kiben ne rezdülne ilyen helyzetben? De ha most engedné eluralkodni, úgy hamar elvágnák a torkát.
- Az úr igen szerencsés, hogy belénk botlott, hisz saját terveinkbe nem ütközik, amit kér. Időnk és lehetőségeink úgy gondolom, engedik, hogy szorult helyzetében, miként jó kereskedőnek, ki elől elhappolták a standot a latrok, segítségére legyünk! - Lép előre egyet határozottan, de felteszi a kezét maga elé, mielőtt támadásnak vélnék. - Cserébe megelégszünk egy csekély figyelmességgel részéről... De miként értesítsük róla, ha sikerül kieszelnünk a tervet?
- Szörnyetegként viselkedni könnyű. Talán megpróbálhatnánk emberek lenni. -

Avatar
Hiuz
Hozzászólások: 30

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#30 » 2018.02.11. 05:53

Csendben mozdulatlanul fekszik a földön. Hallgatja ahogy a nő eladja magukat egy idegennek.
-Biztosan jó oka van rá - gondolja. Mivel hallja, hogy elég sok alak nevetgél a kabin előtt enged benne a feszültség. Valószínű esélyük sem lenne, azért nem támadtak a társai. Így a feszült harcra kész állapot amiben volt, lassan csendesül benne.
"Éjjel-nappal, hidegben-melegben, étlen-szomjan, ázva-fázva, nélkülözve, veszedelmekkel szembeszállva, egyedül. A vadász készen áll, hogy zsákmányát leterítse." [bowandarrow.gif]

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég