Pénz beszél...

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#161 » 2018.12.04. 19:41

-Nem vonom kétségbe szavait, hisz kegyed járatosabb az efféle dolgokban nálamnál. Ám sajnos nem tarthatok önnel, estére elszólítanak teendőim.-*pillant el a tenger felé hajló, lassan bíborba boruló napkorong felé.* -Wisocconak is alkalma volt kihenyélnie magát, mostanra már biztosan a kertben lézeng és türelmetlenül rója köreit. -*hangja tétova ugyan, mintha a csábítás kelne birokra a kötelességtudattal, végül Bertoért kiált, s az ősz lakáj készségesen siet elébe.*
-Servire la donna, per favore! Kísérd el a kriptához, minden kérése parancs számodra!
-Sarà così, giovanotto!- *pödri meg bajszát az inas*
-Berto mindenben a segítségére lesz!-*mosolyog a nőre*- Családunk nagyra értékeli munkáját, imádkozni fogok a sikeréért!-*hajt fejet aztán illem szerint, majd elsiet, hogy átöltözzék.*
-Erre tessék, hölgyem!-*Berto késlekedés nélkül mutatja az utat a sírbolthoz. Ősöreg topolyafa árnyékában áll a fehérre meszelt kicsiny kápolna, minek oltárán az Istenanya festett szobra tárja védelmező ölelésre karjait, hogy óvón a fátyla mögé rejtse hozzá siető gyermekeit. Lábánál frissen vágott virágok aléldoznak a tavasz hirtelen beköszöntő melegében. Az oltár megett kicsiny ajtó áll, mit az inas jókora bronzkulccsal nyit. Magukat összehúzva ereszkednek alá a kopott kőlépcsőkön, s Berto gyertyát gyújt a falikarokban, hogy meghitt világosság öntse el a sírboltot. Az alig öt lépés hosszú, dongaboltos helyiségben nyoma sincs a dohosságnak, csupán a padló homokkövei süllyedtek meg kissé középtájt, a horpadás köré széles rózsaformában ült ki a só. A mennyezet zárókövén a család vademberes címere ékeskedik. Saloménak ismerős a hely, bár látomásában mocsokban fuldoklott a kripta, most megnyugtató rend uralkodik bent -legalábbis látszólag-, méltón megboldogultak emlékéhez. Odabent egy elmélkedésre szolgáló kőlóca, a sírhelyek a pedig a falba süllyesztve állanak, csupán márvány fedlapjukba vésett arany betűk hirdetik rajtuk a megboldogult Valez-ősöket. Saloménak nem esik nehezére felfedezni, mit keres: Argelia Nogerino, legalul a padló szintjén pedig Camilla Nogerino nevei, miken szinte alig száradt meg az arany festék. Szemügyre véve mindkettőt úgy tűnik, a sírokat nem háborgatták, a koporsókat rejtő márvány fedlapokat el nem mozdították a helyükről.*
"....spieß voran!"

Avatar
Avaldir Osberon
Hozzászólások: 104

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#162 » 2018.12.08. 16:41

Fejfájás, fejzúgás. Letámasztja fejét könyökölt kezére s annak érdes tenyerére. Ráhunyorít Terzora, s így teljesen úgy tesz, mint aki odafigyel, odakoncentrál arra, amit mondanak neki, pedig … pedig. A végét legalább elcsípi. Kettőt koppant újfent az asztalon, s kiönti kérését azon nyomban:
- Úgy biz. Adj mellém egy jó legényt az utam további részére s mire újfent találkozunk, olyan három nap múltán, a markod ütheti… Megnedvesíti ajkait s rákacsint, a mondatot nem fejezi be. Ellenben a dolgát igen. Magához veszi az árut, eltünteti jobb zsebében, feláll az asztaltól ám addig nem tántorít, amíg a második kérésére választ, vagy még jobb, szándékot nem lát.

|Sima mentál: 4 + 10 + 10 + 3 = 27| & |Pluszos mentál: (6+2) + (2+2) + (3+2) + (1+2) = 20|
- Én becsületes ember vagyok. Csak annyit lopok, amennyire feltétlenül szükségem van. -

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#163 » 2018.12.08. 19:28

Hosszan pillant az elsiető fiú után... Vajon mi lehet olyan sürgős találkozó, hogy apja iránt érzett aggodalmát, és a családra fenekedő veszélyt is sutba vágva érte siet el Rikel?
~ Mintha hölgyet emlegetett volna a Wisocco korábban. De egy szoknya után csak nem szaladna épp most... Hmm. Fura.~
Ám sokra az elmélkedéssel nem jut, hát elindul a szolgáló után maga is. Csendesen követi a Berto nevűt, és illőn fénykévét vet, midőn a szentélybe lépnek, s újra, midőn az alanti kriptába. A holtak nem ismeretlenek számára, félni vagy borzadni nincs oka. A fényt magához véve a gyermek szarkofágját vizsgálná meg közelebbről elébb. A márvány lapokat gyakran ékítik az egyisten csodáit hirdető vésetekkel, talán valaki megszentségtelenítette azokat... vagy talál vésőnyomot, a peremen, hisz ha szándékkal háborgatták a sírt, mit rejt a szarkofág, azt valószínű rendben helyére is rakták aztán.
- Biztos, hogy az anya és lánya az Egy fényében kapott nevet?

//Mentál: 1 10 2 4 1 9 3 9 //
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#164 » 2018.12.08. 22:25

*Borostás félmosollyal méri a félfet. Avaldir gyakorlott szeme előtt nem titok, hogy az orvkufár épp azon töpreng, vajon miben mesterkedik üzlettársa,s mennyivel tud többet nálánál, minek haszna után már csak loholhat, ha nincs eléggé résen. Már csak ezért is megérné neki, ha szemet és fület küldene a csempésszel.*

-A legjobb emberem bocsátom szolgálatodra!-*söpri le a mogyoróhéjat az asztalról a szurkos padlóra oly nagyvonalú mozdulattal, mintha csak szívességet tenne Avaldirnak*
-Gazza!-*ereszti ki hangját, hogy a söntésnél sorukat váró "adóbérlők" is megrezzennek belé. Az ivó hízott árnyai közül nyestmozgású ifjú lép elő, göndör haját tengerészcsomóra kötött kendő alá rejti, felgyűrt ingujja látni engedi temérdek heggel tarka alkarját. Egy coltello. Zarowari sikátorok ravasz késelője, a Terzohoz hasonló kiskirályok rettegett végrehajtója.*

-Az új barátod! A nevét nem árulta el, de te biztosan jobban összemelegedsz vele!Elkíséred ahová mondja és verekszel is érte, ha kell!-*utasítja emberét, ki merész pillantással nézi meg magának a csempészt*
-Három nap múltán találkozunk!-*bocsátja útjukra őket, majd asztalához inti a várakozó három latrot, alighanem a sáp dolgában, amiért területén tolvajlani engedi őket.
A szőke Ninette-nek Avaldir már színét sem látja, nyilván tovább állt hasznát lesni, ha már lovagja figyelmét az üzlet kívánta magának, hisz az ivó hölgyeinek ideje is pénz. Gazza unottan fonva karba kezét pillant a félelfre. Mintha árnyalatnyi undort is rejlene abban a tekintetben.*
-Merre lesz az utunk, don Straniero?-* "Idegen uraság"...nem tudni, vajon a megszólítás névtelenségének szól-e, vagy fajtájának, hiszen tudvalevő, hogy a zarowariakba történelmük során bele ivódott az elf-fajzatok iránti zsigeri ellenszenv, évszázadok óta elűzték a hosszúéletűek utolsó képviselőit is. A régi gyűlölet mára inkább babonás gyanakvássá és bizalmatlansággá kopott, legalábbis a félsziget boldogabbik végein, ám az ittenieknek kisebb nyomoruk is nagyobb annál, minth hogy farkast kiáltsanak egyetlen kevertvérű láttán. A coltello várakozón függeszti rajta tekintetét, míg Avaldir gondlatainak mélyén egy ősi márványszobor tökéletességig élethű vonásai egyre halványuló visszhang módjára térnek újra és újra vissza.*


//mentál...tudod//
"....spieß voran!"

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#165 » 2018.12.08. 22:27

* Salome alaposan átvizslatja a fedlapot, ám a habarcs, mivel rögzítették csontszáraz, azt bizonyosan nem frissen hordták fel. Véső, vas nyomai nem éktelenkednek a márványon, pár pillanatnyi vizsgálódás után biztosra veszi, hogy a sírt kívülről nem bolygatták.*

-Igen, donna!-*válaszol Berto*-A megboldogult mistressa tisztes családból származott! Családja bőkezű támogatója volt a medicinás testvérek ispotályának, s maga is imádságos asszony volt, a kisasszonyt különösképp annak nevelte. A templomot is gyakran látogatták, amíg azt...lehetett.-*az inas oly megfontolan fogalmaz vallási kérdésekben, mi az egész Valez-házat jellemzi. Kenyéradói biztosan meg követelik tőle, hisz nem engedhetik meg maguknak, hogy e kényes egyensúlyban kiügyeskedett pozíciójukat házuk népének bármely tagja akár csak a leghalványabb módon is veszélybe sodorja oktalan szavaival. Bár igaz, tán Salome szigorúbb erkölcsi ítéletének különösen hangozhat tisztességesnek nevezni egy nyíltan házasságtörő asszonyt. Zarowar és az ő szabadossága... Mindenesetre elhunytról jót, vagy semmit.*
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#166 » 2018.12.10. 20:30

Karba fonja kezét, és alsó ajkát kicsit beharapja... könnyű felismerni a töprengés jeleit nála. Tartása kissé meglazul, bár még így is kecses, akár egy hattyú, tekintete elréved gondolatai szövevényein.
~Úgy tűnik, hogy a szarkofág sértetlen. A kripta szentelt. A gyermek az Egy hitében nevelkedett. Biztos, hogy ő fekszik benne. Hacsak a pap nem vétett szarvas hibát, akkor a szertartásnak is rendben kellett lezajlania. Hacsak. Nos igen... lehet még gond azzal is. Másrészt a kripta a birtokon áll, és a birtokon ugyancsak szabadosak az erkölcsi normák... s ki tudja, mi történik még? Érte-e gyalázat a kriptát magát, ami a szentelt földet megnehezíti? Vagy a birtok visel dolgai nem tetszettek a léleknek, ami így szenvedett csak itt? Megkérdezni nincs módom tőle... nem egy beszélgetős habitusú lélek.~
Nehezen sóhajt egyet, pedig gondolatfüzérei mind vadabb ötletek felé terelnék.
- Bizonyos hát, hogy a gyermek az Egy fényében nőtt fel. A kripta szentelt. A pap tisztes szertartást végzett... Mondja Berto....
Leszegi a fejét, meg kell fontolnia minden szót, karjait összefűzi , mielőtt folytatná... ekkor tűnik fel neki a padló furcsasága.
- ...víz van alattunk? Tengervíz...? Nézze, itt megsüllyedt a padló kövezete, és ez a fehér minta... só lehet. A dagály alámoshatta a kriptát, és mivel a gyermek teste itt lent nyugodott... ki kell bontanunk a sírt! Ha szerencsénk van, és valóban a víz mosta ki, akkor egy üreg lesz alattunk, és a test a koporsóval együtt lesüllyedt... Remélhetjük, hogy az apály nem sodorta ki a tenger felé... Nos... Kell egy pap. Egy hithű pap. Aki tudja exhumálni és újratemetni.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Avaldir Osberon
Hozzászólások: 104

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#167 » 2019.01.03. 22:37

Félreeső kis zugot néz ki magának, ott nyújtja kezét új komájának. – Avaldir, egyszerűen csak Avaldir. Villantja hófehér mosolyát, s egy pillanatra félre pillant, hogy meglesse merre lehet megkívánt szépe s ha csak egy röpke villanásnyi ideig is, megtöri mosolyát a csalódottság s düh kesernyés elegye s maga… a szobor?
- Mondd csak, társam, kivel kéretlen-kelletlen keresztezett a sors, merre vagyonok ebben a városban jóféle vendégházak? Lesz dolgunk egy „bús Cantarella” nevű helyen, és egy „Oenanthe” nevűn is. Ha szerencséd lesz, jó izgalmakban lesz részünk. Dörzsöli össze kezeit. – Még valami … emeli fel mutatóujját várakozásra intően. Csónakon vagy gyalogszerrel könnyebb az utunk?

|Mentál: 1 + 6 + 6 + 9 = 22|
- Én becsületes ember vagyok. Csak annyit lopok, amennyire feltétlenül szükségem van. -

Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 377

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#168 » 2019.01.17. 13:18

*Berto a kápolna küszöbéről azonnal alkalmatos szerszámok után szalajtja az egyik arra őgyelgő libériást. Hogy berzenkedne-e lelke a sír feltárásának gondolatára, nem mutatja, a fiatal úr is úgy parancsolta, legyen mindenben a tudós hölgy segítségére. Hanem a pap dolgában már láthatóan szabódik.*

-Félek, donna, óhitű papot már nem találni a szigeten...-*kezdi óvatosan, hisz ingoványos a talaj, s a giovanotto nincs most itt, hogy megfeleljen helyette.*-A mistressa pedig a Fényben imádta az Urat. Ám...megkockáztatom, ha annak felkentje nem végezte el megfelelően a munkáját, tán próbát tehetnénk egy skizma..khm...a Megtestesültet a Vérben szolgáló atyával. Si, si, ez lesz a legjobb. -*pedergeti bajszát töprengve.*- Sietek, ahogy csak bírok!-*biccent és a lépcsőn felsietve még türelmetlenül megfeddi a szerszámokkal lábatlankodó inast. Salome csakhamar egyedül marad a Valez-kriptában.*

~~~

-Bolond megy csónakkal. Csak kerülnénk.-*rántja meg vállát Gazza.*-Ne félj átvágni a városon, Egyszerű Avaldir! Ha kell, megvédlek.-*villantja rá pimaszul hibátlan fogsorát, mintha a félelf kérdését ugyan aggodalmaskodás szülte volna. Eképpen már épp az ivó verandájáról lépnének le, amikor odabentről fájdalomordítás, dulakodás és Terzo öblös káromkodása hallik. Avaldirban egyszerre felizzik az odabent szikrára kapó gyanú, mit a Gazza szemében villanó hideg bosszúság csak tetéz. A coltello kései úgy perdülnek markába, mintha ujjai közül sarjadtak volna, és a mohó napfényről a benti homályba veti magát.

Tapasztalatai és istene tanításai alapján csak két fajta embert ismer: a hasznos szolgálót, és a kártevő férget, ki csupán halálával okozhat csekély örömet. Az ivóban a potrohos orgazdát, a hasznos szolgát az asztal alá borulva találja, vállából terjedő vérbokréta közepén hajítópenge markolata mered elő. Az adózni érkezett két tolvaj, két másik hozzájuk társult dögevővel együtt úgy környékezik zsákmányukat, mint a sebzett szarvasvadat a sivatag hiénái. A sebzett antilopbika- kit visszataszító külleme ellenére hasznos intézőjének szemelt ki elkövetkezendő eszméléséhez- az asztalt fedezékül borítva maga elé, reszkető kézzel kotorászik az övébe tűzött gyilok után, közben hű vadászebe, ki ez imént még az ő oldalához verődve lihegett, már a falhoz szorítva próbálja felnyársalni az egyik hiénát. Beléptére, mint amikor oroszlán toppan a koncon tobzódók közé, a támadók pillantása felé reppen. Homlokuk mögött ideges félelem kapar, tudják, nem fogja martalékul hagyni azt, ami az övé. Büszke gőggel magasodik feléjük, s a dögevőknek más választásuk nincs, mint küzdeni semmicske életükért! Az első pondró intése nyomán görcsös ívbe feszült testtel veri magát földhöz és nyígva hányja-veti magát, hogy szemei véres buborékokként pattannak ki helyükről, összeszorított fogai törnek el egymáson erőlködése nyomán. A másik kettő azonban tőrrel a kézben, ront rá.*

//Avaldir számára új varázslat vált elérhetővé: Izzó zsigerek: 1 MP. Az áldozat testének összes izma görcsbe rándul,hogy eltárolt energiájukat egyszerre adják le. Hatása azonnali, az első körben az áldozat mozgásképtelen, a másodikban csontjait eltörik tulajdon izmai, a harmadikban szíve szétpattan, tüdejét szétszakítják a rekeszizmok, halált okozva ezzel. A varázslat tetszőlegesen leállítható, a második körtől maradandó sérülések keletkeznek.
Védekezést, valamint mentált kérnék, ne feledd, az Erő tulajdonságod a korábbiakban növekedett 2 ponttal.//
"....spieß voran!"

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 361

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#169 » 2019.01.22. 18:01

~Csudába... ez nem lesz jó!~
Kétli, hogy jó döntés lenne a vérpap... a tegnap esti események pedig kelletlen hasítanak belé. Lesz miért vezekelnie! Még ha eretnek is volt az a pap, de... meghalt.
Mély levegőt vesz, és végigsimít a sír kövezetén. Végtére is nem tehet egyebet most, míg a munkás le nem érkezik, Jezabel letérdel a gyermek sírja mellé, megérint kezével azt, és imádkozik a lelki üdvéért.
- Ments meg engem, Uram, az örök haláltól, Ama rettenetes napon minden bajtól, Midőn az ég és föld meg fognak indulni, S eljössz a világot lángokban ítélni...
Minden rezdülésében elmélyed, ahogy a gyermekre gondol, akit sose látott, de mégis eleven kislánynak festi le képzelőereje, nem pedig rettenetes lidércnek. Kívánja annak lelkének békéjét, ne szenvedjen az ártatlan lélek!
- Örök nyugodalmat adj, ó, Uram, nekik, Örök világosság fényeskedjék nekik, Hogy szent trónod körül udvarolhassanak, S Téged, boldogítót, örökké áldjanak.
Így várja be a cselédet, s adja majd neki utasításba, ha leér, hogy a sírt haladéktalan bontsa meg.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Avaldir Osberon
Hozzászólások: 104

Re: Pénz beszél...

Hozzászólás#170 » 2019.01.29. 22:48

Mint aki érezte a „vibrálást” a levegőben. Elég óvatos volt, mégis kitört a baj. Gyakran megtörténik az ilyen legalja helyeken. Miért is lett volna sima az útja hátralévő része? Cifrakáromkodás hagyja el száját, hosszú, jó szaftos és a végére sem ér… hiszen kitárul elméje és olyat érez, mint azelőtt még soha. Valami erőféle – netán hatalom? – kerül birtokába mit elméje menten ajánl kipróbálásra. De nem. Nem tekint vissza a verekedésbe. Eredeti terve az lett volna, hogy a Coltellot jól leadja a Conte Corcoran emberének megőrzésére s mint későbbi zsarolási alapként, kedvezőbb feltételekkel juthat csempészett árujához. Ezt húzza keresztbe a kialakult csetepaté s kísérete, informátora is oda. Még sem maradhat verekedni, hiszen az idő sürgeti, ha komolyabban megsebesül, biztos nem ér oda az esti órába és utána talpát sóval addig dörzsölik, amíg a saját anyját szájára nem veszi.
Sok gondolat pereg le elméje előtt, nagyon rövid idő alatt. Döntését már meghozta, nem kockáztatja megszerzett áruját sem holmi alvilági kakasviadal megnyeréséért. Szégyen a futás, de hasznos, s ha sikerülne kicseleznie támadóit és elárítani azok támadásait, azzal a lendülettel futna ki az utcára.

|Közelharc védés: 1 + 4 + 6 + 7 + 2 = 20 |
|Mentál: 6 + 8 + 2 + 9 = 25 |
- Én becsületes ember vagyok. Csak annyit lopok, amennyire feltétlenül szükségem van. -

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég