Sirató Ostroma

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#101 » 2019.03.03. 12:24

Kay a sok dörgölgetéstől egészen átmelegedne, ha nem lenne itt a raktárban is igencsak hideg, a szél hiányát leszámítva. A vérkeringésének viszont jót tesz, azonban így is érzi, hogy az odakintről ide vezető út nem múlik el nyom nélkül a testétől és a gyógyulás hosszadalmas is lehet. Szeretné elkerülni a további szövődményeket ezért felöltözik abba a ruházatba amit talál. Durva és nem is méltó viselet lesz ez a számára, de meleg és most ez a legfontosabb. Fegyvert is vesz magához olyat amit mostanában kissé megkopott gyakorlata, megítélése szerint a legkönnyebben tudna használni, ha rákényszerülne. Aztán a fiúra néz.
- Figyelj most rám, öcskös. Torrad nagyúr unokáit el kell vinnem a várból, rám lettek bízva. A cselédlány akit segédemnek adtak nincs többé, egyedül pedig nem fog menni. Felfogadlak segédemnek, ha elfogadod ezt a tisztséget és 2 arany éves jövedelmet. Dönts gyorsan, mert szorít az idő!
Kay iszik egy két korty rumot vagy más töményet ami kéznél van és a fiút is megkínálja. Nem árt egy kis bátorságot önteni a nem túl eszes, de annál több szívvel rendelkező gyerekbe.
- A csónak készen áll nekünk az első szinten. Na mit mondasz?
A doktor reméli, hogy a istállósfiúnak azért van annyi sütnivalója, mit is kínált fel neki, egy vissza nem térő lehetőséget, ami persze veszélyeket is rejt magában, de egy ostrom alatt álló várban maradni sem kevésbé veszélyesebb.
A kölyök kezébe nyom egy teli tegezt és egy íjat, mert látta többször, hogy megengedték az őrök, hogy a gyakorlótéren szórakozzon velük. Ez is növelheti a fiú számára a "megtiszteltetést."

//a d10 dobás eredménye 6 //

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#102 » 2019.03.13. 11:23

*Nem várt pihenőre talál egy rég elfeledett erkély időrágta kiugróján. Ezúttal szerencséje van, az ajtót ugyanis befalazták, így nem fenyegeti az a veszély, hogy belülről vegyék őt észre. Kihasználja hát az alkalmat, hogy alaposan kifújja magát, majd felmérje a terepet. A falakat látva hamar fölfedezi, hogy több ilyen erkély is van, és nem hinné, hogy az összes ajtaját befalazták, így, mielőtt tovább indulna, alaposan megnézi magának a hátralévő lefele vezető utat: el kell kerülnie ezeket az erkélyeket, ha nem akarja, hogy valaki belülről véletlenül észrevegye. Nincs már olyan sok lefelé... odalent pedig egy lépcső és a folyó közül válogathat. Összehúzott szemmel figyeli a víz sodrását azt latolgatva, vajon mennyire erős az? Vajon mennyire sodorná messzire, mire átúszna a túlpartra? Kétségkívül a folyó tűnik a leggyorsabb és legbiztosabb kiútnak a várból... még, ha kissé hideg is van az úszáshoz. A folyón túl már könnyedén fölkeresheti majd a találkozójukul kijelölt fát, ahol, napnyugta lévén, minden bizonnyal várja már a kapitánya.
Ahogy körvonalazódott benne a terv, és izmaiból is eltűnik a kellemetlen égés, megigazítja magán a csomagot, majd feltett szándéka folytatni az útját: lefelé, az erkélyeket immár gondosan kerülve. Le kell jutnia... és aztán irány a folyó!*

//Mentál: 4
Ügyesség: 3,2,9,1 = 15
Erő: 10,1,8 = 19//

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#103 » 2019.04.22. 22:43

Kay | Az erőd harmadik szintjén - A fegyverraktárban

Kopott nyelű ám könnyen forgatható, viseletes kard kerül Kayhez. A fogása nem a legjobb, de az egyensúlya megteszi, ha arra kerülne a sor, ezt már rögtön érezni akkor, amikor marka ráfog annak nyelére. (Kay ügyessége 1 ponttal megnő, ha a kardot használja harc közben).

~ „2 arany éves jövedelem” ~ cseng a fiú fejében a lehetőség. Ő ennyi pénzt még nem is látott egyszerre, s el sem tudja képzelni mennyi is az összesen! Szemei összeszűkülnek, szemöldökét összevonja s rideg, fehér, rossz szemét is a doktorra szegezi. Hosszú, szótlan perc ez, ismét. Magával a hellyel és a tél ridegségével járt a jellemek kimértségbe fordulása. Mégis, a fiú csendben bólint a sors felé nyújtott kezére s még mielőtt az visszahúzná, megragadja s jó erősen belekapaszkodik. Iszik egy kortyot az új lehetőségre, ugyanabból a kis kulacsból, amiből a doktor is ivott. Száját húzza a túl erős lére, s megered nyelve:
- Igazság-e, hogy a nagyúrr halott? Mer’ ha igen, akkor a doktorurr a csonakkho’, készítse elő, én pedig a cseppekér’, hagyj’ hozom el őket. Üggyetlen vagyok s essetlen, nem gyanakszik rám maj’ senkise! Ajánlja fel rögvest szolgálatai legjavát s van abban ráció, amit mond. Hiszen, ha a gyermekek védelem nélkül maradtak, életük akár veszélyben is foroghat. Várparancsnok nélkül kitudja mi lesz az erőd sorsa az elkövetkezendő órában. S kitudja, mi lesz annak ostromlott, szűkölködő rabjaival. Az íjat ezért visszautasítja, mert csak gyanúba keverné.
- Nincs vesztegetni való időnk nékünk! Mennyék a csonakkho’ a doktorrúr! Ény menyek a gyermekekért, még mielőtt késő! Lelkes és remegő hang tölti be a raktár hűvös terét, s izgalom érzete járja át a levegőt. Kayen múlik a hogyan tovább.

Kép
- Színház az egész világ... -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#104 » 2019.04.25. 13:50

| Az erőd harmadik szintjén - A fegyverraktárban

- Ez a beszéd fiam. Meghalt a nagyúr?
Torrad halálhíre nem lepi meg annyira, mint azt hitte volna. Az árnyékszéken Leona kezében volt egy véres csomag és valahogy kezd neki összellni a kép. Csak a fejét csóválja a segédje előtt aztán témát vált. Mivel a fiú nevével még mindig nem hozakodott elő a doktor kissé nyúzott elméje, eszébe ötlik egy kis furfang.
- Most, hogy a segédemmé fogadtalak illő, hogy úriemberként bemutatkozzam, hogy később tudd, kinek is szolgálsz.
A kezét nyújtja majd meg is teszi.
- A nevem Verras, Verras Kay. És önben kit tisztelhetek?
Mosolyodik el kicsit az orvos, remélve, hogy a fiú kiböki hogyis hívják.
Lehet a könnyebb út az volna, hogy egyedül elküldi a kölyköt az újszülöttekért, de valahogy ez az ötlet nem tetszik neki. A csónaknál várni tétlenül, hogy vagy jön a segédje vagy nem ... A lánynál ezt már egyszer eljátszotta és nem jött be. Addig nem bízik meg a srácban jobban amíg tényszerűen meg nem győződik róla.
- Együtt megyünk egy darabig, aztán meglátjuk hol várlak be a szülőszoba közelében.
A kardot felköti, az íjat és a tegezt felnyalábolja. Jól jöhet még később.

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#105 » 2019.04.26. 00:09

Kay | Az erőd harmadik szintjén - A fegyverraktárban

Csendben bólint a visszakérdésre. Minden benne van ebben a bólintásban. A hír valótlansága, és az is, hogy maga a hír annyira valóságos, mint a tél hidege, ami csípi testük minden fedetlen részét. Azok, akik felszabadulnak és megszabadulnak a zsarnokság alól eleinte nem is akarják hinni azt.

- Timbalt. Mosolyog esetlenül, félénken új munkaadójára. Hiszen hogyan is tudna haragudni rá!? Nélküle már réges rég’ nem volna az élők között s a doktor népszerűsége a helyiek körében azzal jár, hogy sokakat ő gyógyít s ennyi nevet még a kalendárium sem tud megjegyezni, nem hogy maga a doktor. A viszont bemutatkozásnál udvariatlan s ugyancsak bátortalanul, de mégis int egyet s fejét csóválja enyhén, jelezve, erre semmi szükség. Véletlenül sem vágná félbe szavakkal Kayt pedig úgy érzi, hogy az idő igencsak sürget, s mondandója még mindig van.
Ellenben nem ért egyet a doktorral. Újfent kifejti, hogy amit ő mond, arra nincs idő. Csak köti az ebet a karóhoz. S megsürgeti őket a feldörrenő ágyúk és az ostromtűz zaja, a falak rengése, a várban ismét felcsapó tüzek, a füst, a törmelék, az emberi kiáltás s a harang búgása. Mint ha anélkül nem tudná a vár népe – legalábbis az alsó két szint –, hogy ostromtűz történt. Szerencséjük, hogy a harmadik szintre nehéz fellőnie az ellennek.

A doktor átlagos íjat és átlagos vesszőket talál. Ugyanez igaz a fiúra is, aki kitudja hogyan céloz félszeműként. Az biztos, hogy jobban, mintha teljesen vak volna. S ha nincs más, el is indulhatnak, vissza a főtoronyba, annak is a középső szintjére, egészen a szülőszobáig. Az udvaron biztosan nem tartóztatja fel őket senki sem, s jelenleg sokan futnak ki az alsóbb szintekre, hogy ott oltsák azt, ami oltható s mentsék azokat, akik menthetők.


Kép
- Színház az egész világ... -

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#106 » 2019.04.26. 17:04

Leon | A falon

Erős a folyó, s annak sodrása is. Még ha szerencséje van és erős, edzett szervezettel rendelkezik, a hajósblokád is hasznára válhat. Hamarabb kaphat segítséget, mint szeretné. Biztosan tud a blokádról hiszen gazdája még azelőtt elrendelte az erőd körülzárását, mielőtt őt magát menesztette volna, s ha nem is tudna róla, a fenti magasból akkor is szembetűnik a hajók sokasága. Mindenesetre a folyó ereje biztosan elsodorná s lenne mit gyalogolni visszafelé, ha addig meg nem fagy.

Lehet eddig szidta a magasságot, s magát az időt is, hiszen szállingózva, de havazik. Mégis, hasznára válik ez, most, hogy újfent beindultak az ostromszerkezetek s küldik az ’áldást’ az erődbe szorultakra. Hiszen így megpihenhet valamelyik erkélyen, sőt, még a toronyba is visszamerészkedhet. Oda, ahonnan menekül. Mert hogy emberek sietnek ki onnan főként az alsóbb szintek felé, hogy az ott bajbajutottakon segítsenek. Új lehetőség ez számára, s tudja, hogy lefelé tartó útja kényelmesebbé, biztonságosabbá, melegebbé és gyorsabbá válna. Hiszen csak végigrongyolna a kiszőnyegezett díszfolyosón, le a -valószínűleg néptelen - csigalépcsőn, s máris az alsó lépcsősoron találná magát. S … hmm. Lehetetlen? Ennyire rámosolyogna a szerencse? Most, hogy leért s kicsit más szögből és egy jobban kinyúló kiszögellésről figyeli meg a folyót… csak nem aprónyi stéget lát két szintén nem túl méretes csónakkal? Egyikük az egyik, másikjuk a másik oldalon alussza álmát mit a folyó ringása tesz méllyé. De hogy ezek hogyan vannak rögzítve, vagy hogy egyáltalán őrzik-e őket, még kétséges. Mint maga a délibáb a sivatag melegében mihez amikor közelér az ember, rájön, hogy soha nem is volt ott.
Ha folytatja útját a mászás eddigi rögös megpróbáltatásain, az ugyanolyan veszélyes, mint eddig is volt; s a fagy senkinek sem a barátja. A választás adott most is.
- Színház az egész világ... -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#107 » 2019.04.29. 07:27

| A főtoronyban

Helyén van az esze ennek a kölyöknek, s bárdolatlansága inkább a tanítás hiányának, mint született ostobaságának tudható be. Gyorsan szedik a lábukat, nincs miért teketóriázni tovább. A doktort csak az újszülöttek érdeklik, s bizony erőt vesz rajta a küzdelemre készülő harcos szelleme az egyébként békés emberen, ha véletlenül valaki akadályba ütközne. Ezt csak növeli az ostromzaj és ha sérültet lát erővel kell tovább mennie, csak tovább, csak tovább. Ha olyan közelségbe érkeznek a szülőszobához akkor Timbaltot előre küldi a gyerekekért, ő maga pedig lesből várakozik úgy, hogyha a fiú bajba kerül be tudjon avatkozni. Azért reménykedik, hogy erre nem kerül sor, mert egy-két poroszlóval talán még elbánna, de komolyabb várvédőkkel, vagy az újszülöttek apjával, testőreivel aligha.

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#108 » 2019.05.03. 22:18

Kihalt csend. Vagy vihar előtti? Ez fogadja őket mikor elnyeli testük a torony sötét belseje, mint valami nagy és éhes szörny, aminek egyetlen egy célja van e-világon: falni és falni. S most, hogy gyomra üres, alig várja, hogy végre új falatoknak adjon helyet. Csizmás lábuk gyorsan kocog a kőpadlón, majd a kőlépcsőkön s törnek előre, mint kés a vajban. Kezükbe fáklya is kerül, minek fénye társaiéhoz hasonlóan alig pislákol már. A kinti tört fény fakulóban, a magasan hosszúkás, keskeny ablaküvegek ennek a már megcsappant mennyiségnek is csak a töredékét engedik át rideg testükön. Végig érnek ezen a folyosón, újabb kőlépcsősor s még mindig sehol senki. A második emeleten vannak, tudja ezt jól Kay, hiszen itt fapadlóra puha, vaskos, veres padlópokróc került, faltól-falig, ajtótól-ajtóig. Az ablakok mentén ormótlan, ugyancsak vörös függönyök, oly’ magasak, hogy minden paraszt házában úri takaróra és lepedőre szabnák, ha el tudnák bitorolni. S Timbalt megtorpan, felemeli ujját és lepisszegi a doktort. Gyermeksírás. Szívet szaggató, fájdalmas féle. Benne van az ő kicsiny világának összes fájdalma: a maró hideg, az éhség, az anya utáni vágy, és egyáltalán az, hogy valaki foglalkozzon vele. Kay rájön, hogy ez bizony egy emeletről fentről hallatszik, de hogy a folyosó melyik végéről, azt nem tudja megmondani.

A felső emeletre is csigalépcső vezet fel s ezen a járaton még frissek a fáklyák és lépések is hallhatók. Nem sietősek, de nem is ráérősek. Legalább három embert saccol hirtelen, Timbalt csak kettőt mit ujjával mutat s vesszőt illeszt a húrra s kérdően a doktorra néz. Mi legyen?

Kaynek bevillan, hogy a felső emelet ehhez hasonló, függönyökkel, de már szőnyeg nélkül és rideg kőpadlóval. Jobbra három ajtó fog nyílni, balra csak ablaksor mi a külvilágra és egyúttal a folyó felé néz. Nehéz felidéznie mindent akkora ez a kastély, így az egyik szobáról nem jut eszébe miféle. Talán raktár volna? A soron következő másodikban biztosan Torrad nagyúr előkóstolója lakik, ehhez nem férhet kétség. A harmadik pedig biztosan árnyékszék, hiszen annak az ajtaja is keskenyebb s kevésbé kellemes mélybarna színnel festették át, hogy jelezze, mire való.

//Maradjon az 1d10 dobás//
- Színház az egész világ... -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#109 » 2019.05.07. 07:31

| A főtoronyban - második emelet |

Kay végiggondolja a dolgot. Két vagy három őr lehet előttük rosszabb, vagy cselédek jobb esetben. A rosszabbra készülve mivel ők a lépcső alján, a katonák pedig feljebb helyezkedhetnek el ez elég hátrányos helyzetű küzdelem lenne. Úgy dönt megpróbálja elódázni a harcot. A függönyök annyira hívogatók most, vastag földig érő, hivalkodó brokát. Int Timbaltnak, hogy a fáklyákat gyorsan oltsák el, ami nem lesz nehéz, tekintve, hogy már alig égnek, majd berángatja társát a függöny mögé. Talán nem kell figyelmeztetnie a fiút, hogy most fojtsa vissza amennyire lehet még a lélegzetét is. Kay arra számít, hogy a gyenge fáklyafényben a közeledők csak addig látnak amíg a kezükben lévő fáklyafény világít, s azt ezeken a lépcsőkön legjobb, ha a lába elé igyekszik tartani az ember, s oda is figyel. Az oldalakon lévő függönyök közelébe amúgy sem tesz fáklyát senki épeszű emberfia, ha nem akar tüzet fogatni és egy lángoló füstös toronyban rekedni.
Ha észreveszik őket arra is megvan a terve. Letépné a függönyt és rájuk dobná, így nyerve egy kis időt, hogy a továbbiakban mi legyen.
/D10-es dobás eredménye: 9 /

Avatar
Komédiás
Adminisztrátor
Hozzászólások: 58

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#110 » 2019.07.25. 22:28

Mint amikor védtelen gyermeket környékeznek meg a hiénák, úgy vetik rá magukat a mozdítható értékesebbekre a tiszt urak. Már csak ők maradtak idefent a „gyermekeket biztosítandók”, de nincs jobb gyermek az ezüstnél és az aranynál. Még ha gyertyatartó, villa, kis szelence is, akkor is fog valamit érni a fekete piacon, miután majd ököllel puhítják meg a becsüst, ’ki a bírótól való félelmében nem meri átvenni az árut. S a csörgés csattogás sem számít, mi ennyi vagyonnal jár, akkora lett már a fejetlenség a várban. S mi az ahhoz az ágyúdörgéshez képest, mit a sunyi stratéga zúdít reájuk?

Kay meggyőződik, hogy valóban elmentek-e, ekkor int csak Timbaltnak, hogy előjöhet. Mivel új inasa nem mindig a legélesebb kés a fiókban, ezúttal úgy meg megfognia a grabancát, hogy gyerünk hát.

Ahogy elhaladnak a rosszul megvilágított folyosón, friss fáklyákba botlanak bele, szó szerint. Timbalt megy neki egy régi, vasában már elhajlott, rozsdás fáklyatartónak s találnak benne mást is: levágott, női kézfejet. Ekkor csapja meg orrukat valami fertelmes szag: emberi ürülék. A következő szobához érve, minek ajtaja felett halványan derengő fáklya pislákol, gyertyákkal jobban megvilágított, rideg helyiségbe toppannak. Oldal kandalló, vele szemben, középen, széles ágy, és körülötte pedig parázstartók, hogy azok segítsenek kint tartani a tél csípősségét. Édesen alvó, álmában cuppogó ikerpár. Kár, hogy az összképet a kinevezett dada megcsonkított, vérbe fagyott holtteste teszi aszimmetrikussá. Ez volt a büntetés azért, hogy útra készítette a gyermekeket: puha kendőben, majd bundába csomagolta őket, és kis szürke, zöld kendővel letakart kosárba is összeszedett valamit. Az azon éktelenkedő vörös vérfoltok jelzik, hogy halála hirtelen jöhetett s váratlanul érte.

|1d10 maradjon|
- Színház az egész világ... -

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég