Sirató Ostroma

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#81 » 2018.08.20. 20:13

A meglepő fordulat olyan, mint egy azonnali imameghallgatás. Egy váratlan és hihetetlen beavatkozás. Az orvosnak nincs most ideje hosszan mérlegelni a dolgokat, aki nincs ellene az vele van. Mi másért támadna rá a lány az őrökre, ha nem őt akarná megmenteni?
Amint távolabb kerül az őt eltaszajtó őrtől egy egyszerű cselhez folyamodik. Jól tudja, hogy hogyan működik az emberi anatómia, s ezt most szeretné is kihasználni. Egy határozott rúgást intéz a kisebbik őr jobb térdhajlatába hátulról, s ettől még akkor is térdre kell rogynia a fickónak, ha kevés erőt sikerül csak beleadnia.
//harci csel - rúgás térdhajlatba: 3+10+3+1+9+7+7+3=43//

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#82 » 2018.09.04. 19:35

// Bocsánat-elnézést, nyárvégi üdülés :) //

// Ügyesség: 9 + 8 + 8 + 9= 34
Védekezés: 8d10: 51 //

A lány egy pillanatig sem tétovázik, mozdulatai gyorsak és pontosak, noha nem is igen gondolja végig őket: akár, ha egy vérengző fenevad ösztöneivel bírna. Éppen csak félrekapja a fejét, hogy az őr kétségbeesetten kaparó ujjait elkerülje. A következő mozdulattal megcsavarja a férfi torkába markolatig döfött gyilokszert, és ahogy kirántja belőle, egyúttal meghúzza a kezét jobbra, mintegy véres hasítékot metszve, veres, tátott szájra hasonlatos mosolyt húzván az őr érzékeny nyakára. Annak forró vére alighanem az ő arcára is ráfröccsen, ahogyan a kisebbik őrre is, mely megpróbálta tőrforgató kezét megsebezni, s tán el is érte volna, éppen egy unciával kerülte el a fehér bőrt, ahogyan a mozdulatát befejezte. Lehet, hogy ebben a doktornak is szerepe van, aki meglelte valahol a bátorságát, és tettlegességre szánja magát a másik őrrel szemben. Ennyi elég is a lánynak, hogy szabad kezével előkapja számszeríját, és közvetlen közelről repítsen a kisebbik támadóba vesszőt - mégpedig, ha az Egyisten is úgy akarja, hát rögvest a két szeme közé, hisz karnyújtásnyira sincs tőle a férfi.

//Az őr torkának felnyitására nem tudom, kell-e dobni valamit, mivel az előző mesélői reagban hogy markolatig szaladt a penge annak torkába, ez elég egyértelműnek tűnik, de ha kell akkor dobok és a reag végére beillesztem módosítással.
Számszeríj lövés: 8d10: 42//

Kép

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#83 » 2018.09.16. 21:28

Termetes méret? Izmos test? A jól fent, gonoszul surranó pengének mindegy, beleeszik mindenbe, mint már a napok óta tengődő úri kutya a dögbe. Szakad a hús, sercen a fér, vérpettyes fal hoz meleg színt az őszutói, kintről beszűrődő halványfehéres fénybe s a szürke falak rengetegébe. Kap az őr a lány haja után, eléri nyújtózkodásában, dühben szorítana rá, ha nem borulna sötétség elméjére. Csillagok tódulnak képébe, megtántorodik, s arccal érkezik a rideg padlóra, hogy állkapcsa reccsen bele.


5 + 8 + 7 + 3 + 6 + 1 + 2 + 7 = 39 / 2 = 18 (Kay orvtámadás)
4 + 2 + 7 + 2 + 2 + 1 + 9 + 2 = 29 (Nyílvessző)
Eközben a kisebb őr figyelmét annyira leköti saját manőverezése, és Leóna szemmel tartása, hogy még ha akarna se tudna Kay fondorlata ellen cselekedni. Fájdalmasan ordít fel, könnyek tódulnak fiatal szemébe, rárogy kardja markolatára, ami aligha nyújt stabilitást, hiszen a penge szerencséjére épphogy beakadt két kőlap közé. Féltérden remeg meg teljes testében, másik lábának térde valószínűleg már rég nincs a helyén s ekkor eszmél a felé közelgő gyors veszélyre, mire karját emeli. Túl kevés, túl későn. Kiold a szerkezet, fúródik a vessző, reccsen a koponya s újabb test terül el a földön.

"Most mi legyen?" - Teszi fel a kérdést a csend és a harc utáni, adrenalin pumpálta zihálás. Kay gondolatai lehet a gyermek körül forognak, lehet a csónak körül, mi egy rejtett zúgban várja az első szinten? Leóna viszont más szökést eszelt ki magának. Az idő vajon nekik dolgozik? Akárhogyis...
Kint eközben megálltak a harangok, ezért a csend. Csak nem sikerült eloltani a tüzeket?
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#84 » 2018.10.11. 09:56

- Ha segítesz kimenekíteni a gyermekeket, tudok egy kiutat innen!
Ennyit mond Kay az egyszerű cselédlány szerepéből igencsak kivetkőzött valakinek. Az eshetőségek nem kedveznek a doktornak, hisz meddig tartana Leonának őt is lekaszabolnia, hogy elhárítsa a lelepleződés veszélyét? Márcsak ezért is kell az orvosnak valamit felajánlania a saját és a gyermekek életéért cserébe.
A férfi azonnal indulna is tovább a folyosó ezen részéről, hisz bármikor erre jöhet valaki aki meglátja őket. Végignéz magán és Leonán is, mennyire lett a ruhája véres.

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#85 » 2018.10.15. 18:15

Az őr mellé lép, hogy topánkája sarkát részvéttelen feszítse annak átlőtt koponyájához. Ránt néhány erőset a szemgödörbe fúródott vesszőn, hogy egy nyálkás cuppanás kíséretével kiszabadítsa azt az agyból. Tessék-lássék a hulla ruhájába törli, majd az immáron többszörösen véres vesszőt ismét a kicsiny gyilok eszközbe helyezi, s felhúzza azt lövésre készen. Amint ezzel megvan, elhajított csomagja után lép, mely leginkább gondosan összecsomagolt szennyesbatyunak tűnik - leszámítva azt a kis, nedves vörösséget, ami a batyu alján kezd felpiroslani. Kay felé fordul, éppen, amikor amaz a mondandója végére ér, és rászegezi a számszeríjat.
- Nem, doktor. Innét néhány lépésnyire az árnyékszéken át távozunk az első szintre. Onnan pedig megmutatja nekem a legrövidebb utat a várból kifelé. Induljon, vagy itt helyben lelövöm, s kivéreztetem, akár ezeket az imént.
A lány pillantása pontosan azt a hideg, közönyös fényt tükrözi, amely a kérges lelkű katonák sajátja: abból a fajtából, ki nem rest lándzsával a csecsemőket bölcsőjükből kihajigálni, az öregeket és védteleneket éppúgy kardélre hányni, akár csak azt, ki fegyvert ragad ellenében. Nyoma sincs a rebbenő pilláknak, a riadt őzike tekintetnek... egy gyilkos szabott ultimátumot Kaynak, s a doktornak pusztán két választása adatott: egyikben sem szerepel a gyermekek felkeresése. Ha ezt felismeri a doktor, és elindul arra, amerre a lány mutatja, úgy megindul utána, hogy sietve, minél előbb elérjék az árnyékszéket, s ott aztán bezárkózzanak. Ha nem...

//Mert HA nem, akkor Leona tényleg lőni fog, és Kaynak akkor kitérést kéne dobnia.
Erre ez eshetőségre Leona lövése: 10+8+1+6+8+2+5+7= 47//

Kép

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#86 » 2018.10.19. 23:10

Gyilkos csend. Feszültséggel teli. Veszélyeztetettből veszélyeztető. A szerencse forgandó? No de, ilyen gyorsan forog s ilyen gyorsan cserélnek helyet az emberek? Mindez csak Leónán és Kayen múlik, senki máson. Se harangszó nem sietteti őket, sem lépést, sem futást, sem mást nem hallani. Senki sem közeleg, hallhatóan.

//Mehet a játék tovább, amíg a két karakter el nem dönti, hogy merre és hogyan tovább//
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#87 » 2018.11.19. 20:22

Kay nem ellenkezik. Elég gyilkost látott már, hogy tudja, volt segítője komolyan gondolja amit mondott. Kerülve a hirtelen mozdulatokat előre megy az árnyékszékig és be is csukja a rozoga ajtót miután a rá szegeződő fegyver gazdája is beljebb került. A latrina még a szokásosnál is undorítóbb szagot áraszt, mert a félelem már alaposan meghajtotta sok-sok várlakó hasát. A doktor finoman lenéz a nyíláson.
- Tényleg itt akarunk lemenni?
A lyuk alatti meredeken dőlésű falon vastagon áll a híg fekália és az erjesztett italok okozta okádék.
- Tudok egy kijáratot az első szinten. Nem csak ezen az úton lehet oda jutni. És az asszony családjának sokat megérhet ez a két gyerek. Aranyban... Csupa szarosan azonban nem lesz járható az az út amit én tudok.
A doktor nem mond többet. S ha Leona még mindig kényszeríteni akarja, önként előre megy, hogy lecsússzon.

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#88 » 2018.12.21. 21:16

Ahogy Kay belép az ajtón, sietve magukra is zárja azt. Csomagját a földre dobja, majd sebtiben öltözni kezd, s láthatóan cseppet sem zavarja, hogy a férfi jelen van... na, azért a szeme rajta van, ha netán valamivel próbálkozna. Repül róla az ing, a blúz, a szoknya, a pruszlik, majd sietve rángatná magára a sarokba készített egyszerű, férfi parasztgúnyát - egyedül egy alsónemű, és a fűzője maradt rajta.. Míg a gatyakorcát köti, foghegyről válaszol.
- A két kis szuka? Rézzel se fizetnének értük, nem, hogy arannyal... már, ha lenne még, aki fizessen. Ne akadékoskodj. Az ostrom szünetel. A vár hamarosan felbolydul. Nincs időm a jó szívedre és a pulyákra, doktor. Itt távozunk. Oszt az első szintről sebtiben kivezetsz!
Ha esetleg Kay elértené a leány szavait, úgy talán feltűnhet neki a lehajított csomag alja, mely diszkrét vörösléssel kezd átázni a vértől. Leona eközben kapkodva megoldja fűzője kötőjét, és megfordítja magán. Kissé feljebb emeli, majd nekilát, hogy újfent szorosra húzza, eltüntetve domborulatait. Hacsak Kay meg nem próbálja ezeket a sebezhető pillanatokat kihasználni, úgy magára rántaná a durva lenvászon inget is, majd hajfonatát tépi szét, mit se törődve a kicsiny fájdalommal. Pillanatok alatt változik a férfi szemei előtt fiatal, lányos orcájú sihederré. A kötélért nyúl, s azt az ajtó kilincsére erősíti, majd a doktornak hajítja.
- Ne' Ereszd le a lukon. Te mész előre. Itt leszek szorosan a nyomodban, úgyhogy hiába is próbálnál kereket oldani, mielőtt leérnél. A kötélen kapaszkodva is jól célzok. No eriggy!

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#89 » 2018.12.29. 11:30

A doktor átveszi a kötelet amíg a ... fickó még a ruháját rángatja magára. A felvetése nem ért célt, így marad az a terv amit amikor az imént bejöttek már előre eltervezett magának. Ismeri a várat, tisztában van saját testének korlátaival is. Nála nincs fegyver ami akadályozná vagy amivel lefelé menet sérülést okozhatna magának.
- Sok szerencsét, Komám!
Hirtelen mozdulattal beleveti magát a lyukba összezárt lábbal, a karjaival a kötelet a mellkasához szorítva. Nem hagyja azt itt Leónának. Odalent nagy valószínűséggel mindenféle nemű és állagú gané várja ami rendkívül előnytelen tulajdonságokkal "ruházza" majd őt fel. Azonban van egy hatalmas előnye is. Csökkenti az esélyét annak, hogy csonttöréssel végezze odalent, felfoghatja a nagyját a félig-meddig zuhanás erejének.

/mesélői próbadobást szeretnék kérni, ha figyelembe vehető a doktor anatómiai tudása akkor kéretik figyelembe venni :)/

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#90 » 2019.01.02. 17:46

Nem számított a doktor öngyilkos hajlamaira. Nyúlna a kötélért, de a férfinak talán eszét vette az a temérdek vér, ami ma körülötte kiontatott, mert a kötelet úgy magához öleli, akár a sokat emlegetett pólyásokat, és mielőtt még Leon megakadályozhatná, beleveti magát a nyílásba. Utána lép, és a peremre támaszkodva hajol a nyílás fölé, hogy nyomon követhesse annak zuhanását: vajh' derítő várja odalent, vagy a csupasz, szarfoltos sziklák fogadják? Ha a doktornak szerencséje van, nyakig merülhet a bélsárban. Ha pedig túléli, talán maga is megkockáztathatja a lejutást, ámbár ha a vár fala mászható, meglehet, inkább azon ereszkedne le, semmint, hogy a nyaktörő ugrást utánozza. Figyeli hát, milyen eredménnyel landol Kay.

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég