Sirató Ostroma

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Abelard Masrick
Hozzászólások: 9

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#31 » 2018.02.12. 20:21

*A hajnali ködbe zúgónyilag hasítanak az ostromló sereg vonalai felől. A falak mögé több is jut belőlük, földben, fában állapodnak meg rezegve. Karcsú nyakukra papírost erősítettek, s bár a parasztok bizonnyal írástudatlanok, kereskedők, iparosok bőven akadnak közöttük, kik értik a betűvetést és mesterségüknél fogva tekintélynek örvendenek a nép között, hogy szavuknak bizalom adassék. Az üzenetben e sorok állnak:*

"Sirató várnépe! Tudjátok meg, nem bírvágyból, vagy gonoszságból szálltunk táborba falaitok alá. Ki miatt kénytelenek vagytok elszenvedni az ostromot, az az állnok Hallagrim, a vén kutya, ki mohóságában nem átallotta megharapni a kezet,amely neki enni adott, s ravaszul elveszejteni urait, kik házuk kulcsát bízták reá. Tolvaj féreg az ilyen, ki saját zsírját hízlalná, s nem volna drága neki, ha ártatlanul folyna érte asszonyaitok, gyermekeitek vére. Bosszúnkat csak ő vonta fejére, véletek nincs dolga Ölyvvár urának. Ne kísértsétek az Egyistent, ne áldozzátok e patkány miatt fel hiába életeteket. Szolgáltassátok ki nékünk e hitvány alávalót és szabadon visszatérhettek otthonaitokba, rekvirált javaitokat visszakapjátok és azon felül tisztes jutalmat is egyen-egyenként. Terheiteket eztán új uraitok mérséklik akaratotok szerint. Ám ha ezt nem teszitek, megesküszünk az Egyre, oly szörnyű kínhalállal lakol mindőtök, mit még a pokol ördögei is megkönnyeznek."*

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#32 » 2018.02.14. 19:44

//Dobtam 1db kockával 1db 10-est//

Ha nem látta volna a bitón lógó leány tetemét, és nem jutott volna fülébe, hogy miért került oda, akkor sem örült volna, amiért ilyen arcával mosolygott rá a szerencse. Jobb szeretett volna egyszerű szalajtottként tevékenykedni a kastélyban. Kicsiny szürke egérként, aki kedvére szaladgálhat a figyelem repedései között... Nem így esett. Ez bizony bonyolítja a helyzetet, ám megőrzi hidegvérét.

Az étel, a meleg fürdő, és a csinos ruha egészen alantas mód támadják meg a lány hadviselt, ezer sebből vérző lelkét. A tükörbe pillantva rácsodálkozik tizenhat éves önmagára: mennyivel bájosabb az arca így, hogy nem fogja szorosan hátra a hosszabb hajszálakat. Gesztenyebarna haja gyorsan nő, gyakran kell vágnia. Immár megint vállig ér, ám ezúttal eltekint tőle...ráér a borotvapengével megkurtítani, amikor ismét felölti a lovasok egyenruháját. De most... most egészen csinos, különösen, hogy elég hosszú már ahhoz, hogy legalább egy fonatot készítsen belőle. Fynnek hosszabban tetszett, de...

Fynn.. ahogy a férfi arca az emlékébe idéződik, belefogódzik a képbe, és megacélozza lelkét. Emlékezteti magát, hogy miért van itt... hogy miért kell ezeknek az embereknek a vesztét okoznia. Igen, ártani fog nekik. Ha kell, válogatás nélkül.. mert nincs irgalom és nincs kegyelem e világban a gyöngéd lelkűek és védtelenek számára.

Ebbe a gondolatba kapaszkodva igyekszik távol tartani magától a kételyt és elgyöngülést, amely küldetésének kudarcát okozhatja. Hanem ahogy tudatosul benne, hogy első feladatával máris késésben van, megcsípi szoknyáját, és futva érkezik a szülőszobához. Be már természetesen annál halkabban lép, és lesütött szemekkel, lehajtott fővel hallgatja a szitkozódó dorgálást, amiben az őrök részesítik. Alázatosan rebeg bocsánatot, majd az orvos rendelkezésére áll. S

Enyhe sápadással veszi tudomásul, hogy nem csak a tüzet kell táplálnia, de talán még a szülés levezetésében is az orvos jobb kezének kell lennie. Sosem látott még vajúdó asszonyt, és a kép meglehetősen rémiszti... hisz ez minden lány sorsa előbb, vagy utóbb. Inkább a csatatér vonagló hús-masszája, mint ez a szoba!

Kép

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#33 » 2018.02.14. 22:49

A szülőszoba | - Kay - & - Leona -

Kay az egyik legfinomabb szövetre ül rá, amire valaha is fenekét letette. Az erek szinte felkínálják magukat a kitapintásra: rendben találja a pulzust, majd a tágulást is. Amit nem talál rendben, az a szokásosnál több rideg verejték, bárhol a testen, még magán a csuklón is. Nyálkássá vált tőle az egész inas végtagrész.

A katona az utasításra haptákba vágja magát, testén összecsilingel a láncmellény. Torrad várnagy meghagyta neki, hogy mindenben álljon doktora rendelkezésére. A doktor kérdésére a többiek helyett is válaszol határozott, a kelleténél hangosabb hangon.
- Megértettük!
Észbe kap, amikor társa helyett válaszol, azt már elfojtott hangon teszi:
- Colton.
Elundorodnak mindketten a hólyag láttán. Colton csuklásszerű hangot folyt el.
S ekkor toppan be Leona. A másik lány csak a verejtéket itatta fel s a tűzre vigyázott, akasztott társát helyettesítette. Esetlen pukedlivel köszön el, kiszedi hajából a kék masnit, finom mozdulattal helyezi el a kis faasztalon. Távozik. Nem tudni Kay észre veszi-e a cserét, hogy ennyire leköti most figyelmét a kismama, ám mivel tudós emberről van szó, akinek vág az esze mint a borotva, könnyen elképzelhető.
Leona hamar és ügyesen feltalálja magát az új helyzetben. Issza az orvos minden szavát s bár rettenetes amit lát, mégis úrrá tud lenni magán. Erőt gyűjt küldetéséből és Ölyvár ura szavaiból.
Késedelem nélkül érkeznek a pálinkás hordók. Még tollal kitömött, szép, bársonnyal borított párnát is hoztak hozzájuk a hadrafogható urak! Leona nem rest, azonnal a kismama lába alá helyezi őket, s lélekben mintha ott sem volna, hanem valamilyen mezőn járna szeretett Fynnjével. Még a párnákat is olyan ügyesen pászítja a díszesen faragott szesztárolókra, mintha ezzel foglalkozna születése óta ; biztosan nem csúsznak se le, sem el. És teszi mindezt úgy, hogy rengeteg új inger éri ismét egyszerre: az idegen emberek, az orvos, a szülés, a gusztustalan hólyag, a hő ami a fellobbanó kandalló tüzének melegéből és a parázstartóéból az arcába csap. Mintha mellette lennének. Vagy csak ő pirul és így adja le a stresszt? Az arcán keresztül? És akkor még az illatok keveredése: izzadság, félelem, nyomott hangulat, s vasszaggal keveredő fenyőmag és fahéj ... illata? Vagy már bűze? Nehéz eldönteni ebben a kavarodásban. S akkor mit szóljon a küldetéshez? Hogy jön ez a szülés az ő missziójához? Mennyi kérdés s válasz egyelőre, az nincs.

Ellenben a kismama ... a kismama felől semmi segítség nem származik. Teher. Lévén, hogy folyton elájul, és hogy eddig már többet verejtékezett mint egy egész napi szántásra befogott ló, nyomni nem tud. Lassan nyitja ki szemeit az orvos szavaira. Gyönyörű, az életbe belefáradt, mogyoróbarna szemek! Hiába. Tüsszentésnyi idő telik bele, hogy újra elájuljon. Pedig a szülés megindult, a magzatvíz elfolyt, csurom víz az ágy.

//Nincs sorrend, bárki írhat először. Nyilván a Kay --> Leona a logikus, lévén, hogy az orvos dönt és a kiszolgáló személyzet pedig követi az utasítást.//
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#34 » 2018.02.17. 15:38

- A várban - - Szülés közben - |1|

A zúgónyilak nem csak üzenetet hoznak az embereknek. Félelmet is a katonák szívébe, hogy olyanok fontolják meg az ellenség szavait, akiknek a mindennapi kétkezi munkájára igencsak szükség van a várban. Hogy tisztára mossák kezeiket, szürke zsákba gyűjtenek annyit, amennyit csak tudnak, s azt mind prezentálják uruknak. Nem tudják összeszedni mind. Van, aki elolvassa az üzenetet. Van, aki nem törődik vele, mert hallotta, hogy dúlták fel a szomszéd falut, ezért indultak Siratóba. Van, aki egyetért minden szavával, de száját kinyitni nem meri, félő, hogy nyelvét vágnák ki. Van, aki egyetért és mégis kinyitja száját ám a többiek hamar lepisszegik. A félelem nagy úr. Kiváltképp, ha nem a saját, hanem a szerettei testi épségéről van szó. S olyankor nem is kell a kalodához cipelniük senkit a katonáknak. Elég, ha csak pár napra nem kap enni fia, lánya, felesége, öreg szülei s máris meggondolja magát Torrad várnagy felől. Jó ember ő, ki korpás kenyérrel és gyökérlevessel eteti, vízzel itatja sőt még takaróval is ellátja családját. Mi mást várna ostrom idején?

Torrad dörzsölt ember. Hogy megelőzzön minden esetleges, a vár ellenállását hajszálnyit is csorbító próbálkozást, már régen úgy döntött, hogy beszédet intéz gyermekeihez.

Vászon festményből kivágott szürke csíkok borítják az eget, sötétebb, világosabb tónusokkal tarkítva. Egy jól kivehető ponton a nap erőlködik: próbálja átszuszakolni sugarait, mindhiába. Nyári erejétől megfosztva, csupán világításra telik tőle: mint erejét vesztett idős ember, úgy képviseli magát. Megtörten, megmutatva, hogy él még, de ragyogni már nem képes.
S mint lassan kezdődő, komolyabbra forduló betegség, úgy ered el a jéghideg eső, fokozatosan csapva át havas esőbe, majd hódarába, s majd nagyszemű, sűrű hóba. S mint lázas embert rázza a hideg, úgy reszketteti meg a vár második szintjének udvarán összegyűlt összes embert, nőt, gyereket s időst az újonnan feltámadó jeges, északi szél. Arcukat is védik, fejükön kendő, testükön több réteg ruha, s kinti nagy tábortűz csillapítja egy szűk kör melegigényét, főként a gyermekekét s idősekét.

A várnagy, hogy jelképezze, ő is egy s közülök való, nem a szép prémes bundáját veszi fel a beszéd idejére. S nem is az egron parancsnoki ruháját. Pedig ugyanolyan jól állna rajta, mint pár évvel ezelőtt rászabdták. Ugyanolyan szürkés, színtelen, toldozott-foltozott ruhában lép a várnép elé, mint amilyenekben ők maguk állnak. Az egyetlen különbség köztük, hogy hirtelenjében tákolt faemelvény magasít rajta s segíti hangjának szélesebb kiterjedését s őrök veszi körös körül.

- Atyafiak! Nem tudtunk személyesen még találkozni, hisz' a kapzsi Ölyvár úr rögtön ostromra fogta falvaink s erődünk. Most itt vagyok. Személyesen, Torrad Hallgrim, várnagy, egron királyságának hű szolgája, hajdan a flotta tisztje majdan a szárazföldi vitézek parancsnoka. Tetteimről biztosan hallottatok. S jól hallottátok. Mindig is népem javát szolgáltam. Tart hatásszünetet s lehelletének nyoma megszűnik. Végigvezeti lassan tekintetét a körülállókon, s nem kerüli senkinek a tekintetét.
Felmutat az erőd legfelsőbb szintje felé.
- Letaszítottuk előző urunk, mert bár rosszat nem tett, de jót sem. Hányszor hívott asztalához benneteket? Hányszor köszönte meg nektek a friss szüretet, a ropogós kenyeret? Nálam ez másképp van. Én is azt eszem, amit ti, kérdezzétek meg bármely felszolgálót, vagy katonát.
A tömeg nagy érzelmi kitörést nem mutat. Van aki bólogat, van, aki hümmög, mégis javarészt szótlan az összereglett népség.
Ismét hatásszünetet tart Hallgrim, amit újabb körbetekintéssel köt egybe.
- Mit vártok Ölyvár urától!? Csattan fel hirtelen szigorú hangja. - Vágóállatnak néz benneteket, akiken fiait, talpnyalóit hízlalja. Faluitokat kifosztják, állataitok elhajtják, lányaitok örömükül szolgál. S itt? Itt esett bárkinek is bántódása? Mutat el a bitók felé. Csak annak, aki vét a másik ellen. Aki nem tiszteli a másik embert. Ezek egyszerű bűnözők. Senkinek nem erőszakoljuk meg szeretteit. Senkit nem ütünk meg pusztán kedvtelésből. Hiszen egyek vagyunk. Mi vagyunk a nép.
Nyúl bele a zsákba s húzza elő Ölyvár urának egyik a levelét.
- Szükségtelen elolvasni. Jelenti ki határozottan érdes hangján s beletorzul arca, ahogy a magasba emeli a nyílvesszőt s a köré tekert üzenetet. - Vagy fenyegetés, amitől nem ijedünk meg. Vagy hízelgés, amiről tudjuk, hogy becsapás. Égjenek!
Ragadja meg két katona a zsákot s húzzák rá a máglyára. Hamar válnak a láng martalékává, bevilágítva a közeli megrettent arcokat.
- Tartsunk össze, s mutassuk meg nekik: azért utaztak ennyit, hogy ez a föld legyen a sírjuk! Köp a földre.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Torrad Hallgrim 2018.02.17. 22:14-kor.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#35 » 2018.02.17. 15:39

- A várban - - Szülés közben - |2|

Marad a csend. Néhol mintha füttyszó, máshol kézösszecsapás töltené meg a hideg levegőt. Javarészt mégis a csend honol az emberek között. Torrad int, mire az öregek lassan, kedvtelenül szállingóznak vissza menedékükbe, a katonák őrhelyeikre, a szolgák s mesterek pedig vissza a dolgukra. A gyermekek sem ússzák meg a munkát. "Aki nem dolgozik, az ne is egyék" az új törvény a várban. Igaz, könnyebb, kevésbé fárasztó munkák ezek s nem a földet kell túrniuk és addig sem az unalom eszi őket. Ők örülnek a feladatnak, a szülők viszont nincsenek elragadtatva.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#36 » 2018.02.17. 22:03

Sajnos az anya rosszabb állapotban van, mint azt Veras doktor elsőre feltételezte. Nem most kellett volna őt a betegétől Torradnak elhívnia. Nem most ...
- Colton, amit eddig csinál az nagyon jó. Fordítsa el aa fejét és ne az eszközeimet és ne a szülést nézze. Nem szeretném, ha a padlóról kellene felmosnia az ellátmányt.
~ Vagy pont a nyakamba hányna ... ~ De ezt már csak gondolatban teszi hozzá.
- Új lány, kösse fel jobban a haját!
A kék szalagot Leona kezébe nyomja.
- Mostantól maga lesz a segédem.És nem tűnik el mellőlem egy pillanatra sem. Ha igen, kivégzik.
Belenéz a fiatal leány intelligenciát tükröző szemeibe. Nincs a doktor tekintetében fenyegetés, csak a tiszta tények. Biztos látta a szolgáló leány a bitófákat odakint...
- Ha megszületik a baba a maga gondjaira lesz bízva, eteti, tisztába rakja, védelmezi. Az anyja nem lesz képes rá...
~ ha egyáltalán túléli ~
Most már ebben sem olyan biztos Kay. Abban bízott, hogy az erősítő folyadék vércsatornákba juttatásával lesz esély a természetes szülésre. Most már a vágáson gondolkozik. Egész pályafutása alatt négy alkalommal kellett ehhez a veszélyes beavatkozáshoz folyamodnia. Egy anya már haldoklott, kettő belehalt a vérveszteségbe, egy túlélte.
~ Ha a vért is tudnám pótolni ... ~ De sajnos erre most nincs lehetősége. Az ismeret hiányából eredő félelem csaknem veszélyesebb idebent, mint a kint a falak alatt várakozó sereg.
- Alaposan mossuk meg a kezünket a szappannal, majd azokat a késeket tegye a parázs közé. A nevem Veras doktor, és a magáé?
Kay az első helyen hordja a családja nevét, áldásnevét, amit születését követően kapott itt nem sokan veszik a szájukra.

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#37 » 2018.02.18. 17:49

- Igenis...
Feleli kurtán, csöndesen a lány, és a szalaggal a haját gyors, ügyes mozdulattal kontyolja föl, hogy egyetlen kósza szál se hullhasson a vajúdó asszonyra, vagy netán annak közelébe. A doktor közlendőjére megszeppenve süti le a szemeit, alázatos engedelmességéről biztosítván őt. Ugyan, hogy merészelne a parancs ellenére cselekedni ez a félénk, őzsuta szemű teremtés, aki talán a puszta árnyékától is képes volna megriadni, nemhogy a bitó gondolatától..
Míg kifelé e jámbor, félénk arcát mutatja, magában nagyot dobban a szíve. A gyermek... rá lesz bízva? Ez az asszony.. ha ilyen sokan őrzik, s ily szigorúan büntetik azt, aki vajúdása közben mulaszt munkájából, bizonnyal fontos lehet. Nem lehet kevesebb, mint a várúr felesége, a születendő gyermek pedig ez esetben... ha fiú lesz...! Egyszeriben számára is fontossá válik, hogy a nő világra vajúdhassa kicsinyét, méghozzá élve hozza a világra. Hisz a kicsi sorsa eztán reá lesz bízva, s ez bizony nem kis felelősség.
Míg a pengékkel úgy jár el, ahogyan azt a doktor kérte, a nevét is elárulja.
- Leona a nevem, jó uram. Szeretném önt jól szolgálni, és.. e kedves asszonyt az ön irányítása alatt a bajban segíteni. A várúr felesége a nagyasszony, jó uram, ugye jól gondolom?
Bár csöndesen beszél, s kedves csengése van a hangjának, hogy aligha zavarhat bárkit is, mégis hirtelen beharapja alsó ajkát, és lehajtja fejét - mintegy bocsánatért esedezvén a mozdulattal, amiért túl sokat járatja a száját. Bizonnyal nagyon megrémülhetett a bitón száradó leány tetemétől, azért ennyire óvatos.

Kép

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#38 » 2018.02.19. 13:46

A két katona úgy áll ott, mint akiket odatettek. Nem vetik tekintetüket sem a szülésre, sem az orvosra, de még az eszközökre sem. Behunyt szemmel, vagy hunyorogva, netán a földet nézve gondolataikban múlatják az időt. S a hangok? Azokat nem tudják kizárni. Semmit sem reagálnak Leona csivitelésére. Felüdülés csengő hangja a nő fájdalmas nyögései-hörgései között, miket két ájulás között présel ki törékeny testéből.

Idő közben bekötött fejű, hízott, szájával cuppogós vénasszony hoz be kockás kendőben mindenféle ráadás szerszámot még az orvosnak. Rideg vas mind, kampók, ollók, kések, vagy bármi más amire a doktornak szükége lenne. Akad kis darab szappan is köztük. De nem ám becsomagolva, csak úgy köztük. Vénsége lévén szabályosan lehajintja az asztalra, csattan is, s már fordul is ki nyikorgós elnyűtt csizmájában.

A kérdés adott: természetes szülés lesz? De hogyan? Hiszen nyomni a nő nem tud. Vagy netán vág? De mi áron? Megnyomorítja élete hátralévő részét ennek a fiatal gyönyörűséget, csak azért, hogy gyermekét világra hozhassa?
Torrad megmondta: a gyermek élete a legfontosabb, ha fiú. Ha viszont lány, s odalesz az anya akinek fiúörököse legitimálhatná az erőd birtoklását, Leona nyakravalót kap, nem cifrát, de szorosat. Kayt, pedig mivel mindig is közel állt Torrad szívéhez, csupán száműzik a várból. Kérdés, hogy az azonnali nyaksérülésből fakadó, vagy a késleltetett, farkasok s éhség által űzött halál-e a "kellemesebb"...
Sok a "ha" és kevés az idő.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#39 » 2018.02.19. 14:53

A lány néhány mondatából kitűnik, hogy nem valamelyik paraszt várszolgálatra beadott legkisebb leánya. Hogy ki és miféle lehet az egyelőre Veras doktornál nyitott kérdés marad, másodlagos, elnapolható felvetés.
- Mi mindannyian Torrad Hallgrim-ot szolgáljuk. Őt szolgálja azzal, hogy nekem segít, ezt ne feledje Leona.
A tét nagy, ez lehet kezd Kay agyára menni, de még mindig érzi a kapitány kezének érintését a tarkóján.
- Az anyának fájásgyengesége van, túl sok folyadékot vesztett. Ha nem tud szülni meghal a gyermek, végül ő is. Ha a végső megoldást használjuk a gyermek élni fog, az anyát nagy kockázatnak tesszük ki. Van azonban egy harmadik megoldás is.
Áll össze a kép Veras doktor fejében.
- Apró vágásokat ejtünk itt és itt a gátaknál, mutat a megfelelő helyekre ahogy Leona előtt felemeli a beteg hasa aljára terített kendőt.
- Felizzított pengével a vérzés minimális lesz. Azt a fogót azonban előtte forró vízbe kell egy homokóra váltás idejére tenni. Addigra lefolyik egy része az erősítő oldaltnak. Nem a gyermek fejét fogjuk meg vele, hanem szétfeszítjük a területet, mivel az anya nem tud megfelelően tolni. Megvizsgálom, hogy alkalmas e a beavatkozásra az alany... illetve az anya.
Kayt teljesen magával ragadja az ilyenkor rá jellemző koncentráció. Miközben beszél megerősödnek gondolatai, kiélesednek az ilyenkor fontos érzékszervei.
- Tartsa a kendőt, ki kell tapogatnom a baba helyzetét.
Ettől a vizsgálattól függ, hogy a doktor végül hogyan dönt, fogóval, vagy hasfelmetszéssel segíti világra a gyermeket.

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#40 » 2018.02.20. 10:27

A katonáknál itt telt be a pohár. A szigorúbb arcú, aki Colton helyett válaszolt, undorodó arckifejezéssel veszi le az alabárdjára akasztott... izét. Rögtön elhatározza magában, hogy legalább egy fertály órát ecetbe áztatja kezét. S Colton? Colton hangokat elfojtva, ökölbe szorított kézzel szája előtt fordul ki a szobából. Vissza sem térnek. Csak ha hangosan hívják őket bentről, de nagyon.

Kay keze hozzáér a finom szövethez, felhajtja s ráhelyezi kezeit az anya hasára. A szakszerű vizsgálat közben azonban egy ponton megakad... ennyire nagy a gyermek? Vagy kettő is van?

Bevág a nap fénye Leona arcára, ahogy előbukkan a horizonton elnyúlott sugaraival, hogy elköszönjön. Esteledik, s a szürkés felhők alja gyönyörű vöröses színezetet kap, s mivel nem akarják állandó uruk megsérteni, ezért csak az égi pilács eltüntével vesz fel a hasuk lilás árnyalatot. Itt az ideje fáklyát s gyertyát gyújtani, mert a kandalló fénye és a parázstartó homálya édes kevés lesz.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég