Sirató Ostroma

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Abelard Masrick
Hozzászólások: 9

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#11 » 2018.01.19. 19:24

*A lovascsapat a pirkadattal együtt érkezett. A falusiak még a harangot sem tudták megkongatni, az szélső házakat már felforgatták. Nem voltak kíméletlenek, ahol két disznó volt az ólban, csak az egyiket vitték el, s egy mérő gabonát fejenként meghagytak mindenkinek a családból. A hatalmaskodások megszaporodtával a pórok értették, hogy járhattak volna sokkal cudarabbul is, így nem tiltakoztak a rekvirálók ellen. Ám a nagybajuszú szilván kapitány szigorúan átforgatta a kazlakat, még a reterátot is a bujkáló férfiak után, kik egy-két csattanós pofon és botütés után belátták, hogy nincs értelme húzódozni a szolgálat elől. Kapta hát mindenki kézre való szerszámát, szamárral, taligával, kordéval egyetemben és a templom elé gyülekezett, hova a legények az állatokat, éléssel rakott szekereket terelték. A száguldók oly fegyelmezettek voltak, mi ritkaságszámba ment, sem birkát nem vágtak falatozni, sem hordót csapra nem ütöttek, hogy mihamarább továbbálljanak a következő faluba. A kapitány még elkiáltott pár fenyegetést, hogy aki szólni merészel a szomszédba, azt karóba vonatja az itt maradottakkal egyetemben, majd sarkantyút adva lova véknyába tova is nyargalt. A harmatos mezőn földmunkára cihelődött, közönyös jobbágysereg és káromkodva hajtott állatcsorda kísérte.
A fősereg a királyi hadiúton vonult, zászlósan, hadi díszben, mögötte hosszan elnyújtózó trén jött, mit bivalyok, igások vontatta szálfák, ágyús szekerek és a tábor siserehada, markotányosok, mesteremberek, ingyenélők alkottak. Sirató vára alig háromnapi járásra feküdt innen, így miután az éjszaka közeledtével tábort vertek a szemük előtt elterülő egrón alföld kiszélesedő lapályán, a vezéri sátorban az úr tanácsot ült hadvezéreivel. A bor csak mérsékelten folyt és fehérnépet sem engedtek maguk közé. Masrick fegyelmet tartott, s a vár alaprajza fölé hajolva apróra eltervezték az ostromgyűrű felhúzását. A tanácsozás után még a hajnal előtt öszvérháton elügető, sötét alakok indultak, hogy teljesítsék titkos parancsukat*

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#12 » 2018.01.19. 23:13

Kay | A szülőszobában

Miközben az orvos hozzá beszél, halk nyöszögést hallat, összehúzódik még jobban s mint aki külön világban él, csak annyit lehel maga elé, alig hallhatóan:
- Fhiúht... Cshakh fhiúht ...

Az érintésre feláll a karján a szőr, még jobban összehúzódik. Nem az ő akarta ez, már ha maradt még valami hasonló a lánynak. Nem ellenkezik, most nincs harapós kedvében, nem reagál a külső ingerekre, csak a saját mantráját ismételgeti, az orvos szavaira egyáltalán nem reagál. Mint aki érzi a vezetést, az érintés erejét, csak a hátára fordul. Felköhög, szájából csak dől a bűz. Így, hogy a doktor kezét a feje alá helyezi, és megemeli azt, tud kortyolni. Amint bevette az orvosságot, úgy rogy vissza, mint egy három éves gyermek, akit jól elvert a részeges apja éjszakára. Szinte azonnal álomba merül, lucskos, átnevesedett ruhában, úgy, ahogy van, a koszos, verejtékes lepedőn. Kint eközben elered a hó, s a falak csak úgy szívják ki a meleget a szobából. Lassan már a parázs is bealszik a kandallóban. Párkánya tetején apró, barna, díszítés nélküli, puritán fújtató árválkodik s mellette mintha a sötét sarokban kis fonott fáskosár is lapulna, igaz, ha jobban megnézi, üres. Még mielőtt a doktor tovább intézkedne, az őt beengedő őr nyit be halkan, katonáktól szokatlanul finoman, udvariasan. Súlyos csizmájának léptei csak úgy zengenek a padlón, míg át nem ér a szőnyeges részre, ahol úgy szünnek meg a koppanások, mint a hegedűszó elpattant húr okán.

- Doktor... Súgja szinte a fülébe, ahogy közel hajol hozzá.
- Gazdám látni óhajtja, a nagyteremben. Biccent rövidet, így éreztetve, hogy ezt halasztást nem tűr, s mire válaszolna neki a doktor, már ott sincs, visszatér a strázsába.
A hozzászólást 4 alkalommal szerkesztették, utoljára Torrad Hallgrim 2018.01.22. 13:05-kor.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#13 » 2018.01.22. 00:12

Hallgrim belépve a nagyterembe, végigvezeti tekintetét új tulajdonán, mivel egyszerűen nem tud betelni, ám ezt be nem vallaná soha senkinek. Büszkeségtől dagad a melle, tudva, hogy a majd' 5 méteres kétszárnyú súlyos ajtó zárja a termet amikor csak ő úgy parancsolja. Balra és jobbra csúcsíves ablakok sorakoznak, 4-4 mindkét oldalt, szimmetrikusan. Az ablakokkal szemben 1-1 oszlop, így alkotván nyolcas csoportot, és kék szőnyeges utat ami széles asztalához és a mögötte ülő 5 magas világosbarna fatámlás székhez vezet. Egyedül az övé kék bársonnyal párnázott, a többi szinte puritán, csak a tetején díszíti némi faragás.

Pedig ilyen szép és nagynak tűnő teremnek sok dísz dukál! Kövezett, sorjában rakott rideg padló szőnyeget nem nélkülözhet, ahogy az ablakok sem nélkülözhetik színes üvegeiket s a falak sem festményeiket, zászlóikat, freskóikat. Az oszlopok sem szégyellősködhetnek, megannyi fényesített pajzs, olajozott fegyver csillog rajtuk.

Lassú léptekkel tapossa szőnyegét, az asztalhoz érve megkerüli azt s helyet foglal a túloldalt. Mögötte frissent rendbe tett kandalló, tűz még nem lobog, csupán a fa áll bekészítve, kúp formában. Először fia tér be a terembe a hátsó ajtón át s ugyanúgy, ugyanazt cselekszi mint apja, kivéve, hogy ő már nem ülhet le a főhelyre, csakis nemzője mellé. Ez'tán az új írnok érkezik. Galamb hozta üzenet hangosan felolvasott három sora jelenti a már nem is olyan messzi falvak kifosztását. Hallgrim és fia rezzenéstelen arccal hallgatják a rövid üzenetet, amit háromszor is fel kell olvasnia a tízes éveinek közepét taposó, most lett hirtelen írnok fiúnak. Amint intést kap, mélyre hajol s távozik, hátrálva ahogy kell, majd éppen csak az ajtó előtt megfordulva lépve ki a teremből. Nem szeretne frissen akasztott mestere nyomdokaiba lépni, kinek himbálódó testét éppen varjak csipegetik a legalső szinten.

Némán merednek maguk elé. Mindketten, szinte egyszerre veszik fel a leeresztett toronytetős kézállást, állukhoz emelve a hegyét.

- Apám! Vesz bátorságot a fiú, hogy szóljon. - Nem olyan kegyetlen ez az ember, mint ahogy leírtad. Nagyobb a füstje, mint a lángja félelmednek. Még a falvakat sem korbácsoltatta végig... Hallgat el az apja pillantására.
- Ránk tartogatja a dühét. Szólal meg érdes hangján Torrad.Legfőkébb rád. És a gyermekedre, feltéve, hogy fiú lészen. Ne csapjon be képzeleted. A szemével vágna ketté, ha tehetné. Elhallgat. Nagyot nyel, megvakarja orra hegyét, s bal fülét is megdörzsöli. - Add ki parancsba, hogy mindenki fejezze be a munkát és induljon pihenni.
- De eddig pont azt...
- Nem hallottad mit mondtam!? Kel ki magából egy röpkepillanatra.- Add ki parancsba, és ha addig nem ér fel ide az orvos, akkor rángasd fel a nyakánál fogva. Nyugszik le a hangja.

Visszatér az írnok tintával, tollal és apró pergamennel amit madarak lábához kötnek, hogy vigyék mint üzenetet.
- Látod fiam!? Thobias már a pillantásomból tudja, mi jár a fejemben. Tanulj tőle!
Int kezével, s távozik a fia, majd az írnok is. A szürkés, törtfényben kezd írásba, szebbre véve a betűket, mint bármikor...
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#14 » 2018.01.22. 08:16

*Kay kilép a szobából a strázsa mellé és halkan megjegyzi.
- Szóljon a cselédeknek, hogy a tűz nem aludhat ki a szobában. Érezhető meleg legyen amikor visszajövök, különben ...
Nem tesz hozzá konkrét fenyegetőzést. Nem olyan a doktor, ezt az őrök és a cselédek is tudják. A felakasztott mester teteme bizton mindenki számára nyilvánvalóvá tette, kitől is kell félniük.
Verras doktor sietve teszi meg a nagyteremig tartó utat, nem sokat kell a posztokon strázsáló őrökkel foglalkoznia, hogy továbbengedjék. Minden ajtó megnyílik előtte, hisz jó ideje már a vár jelenkori történetének központi figurája lett ő.
Így érkezik meg ura elébe, s csak aprót biccent Hallgrim felé, mert a várlord nemigen kedveli a nyájas talpnyalókat. Az alázatos tekintet többet mondó neki, s ezt jó, ha mindenki megtanulja aki életben akar maradni a közelében.
- Uram, a gyermek és az asszony állapota nem romlott. A születés ideje 2 héten belül várható.
tudja jól, hogy nem kell sokat beszélnie, amire kíváncsiak, majd úgyis kérdezik.*

Avatar
Abelard Masrick
Hozzászólások: 9

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#15 » 2018.01.23. 20:32

*A sereg közeledtével a vár környékén fekvő falvak népe -kinek volt mit féltenie- felkerekedett, hogy a hadjárás elől vagyonát, téli élését Siratóba menekítse. Sietve szedelőzködtek tehát kocsira, ökrösszekérre, lóra családostul, hogy futva menekedjenek meg a fosztogatók elől. A sereg egy napnyira volt a vártól, de a kapuk előtt már menekülők hada zúgott bebocsátást kérve a vár urától. Nekik egyre ment, hogy jogos örökén, vagy erővel szerzett zsákmányán uralkodik Hallagrim, gyermekük, asszonyuk, marhájuk forgott veszélyben, hisz nem minden portya bánt oly kesztyűs kézzel a környék parasztjaival, mint amit Simeon Darwadi vezetett. A szabadlegények kompániája, kiknek rongyos gúnyája likjain már a tél szele járt ki és be, mint az éhes taportyán prédáltak állatot, pénzt, asszonyt, hogy téli irhát hízlaljanak maguknak, főként a készülő ostrom előtt.
Az egyik reggelen az Őzugrató felett szálló tejködből piszkosszürke vitorlák bontakoztak ki, mint alacsonyan zajló fellegek. Tengermelléki, karcsú folyami drómonok voltak azok, Masrick-zsoldban. Horgonyukkal karmoltak a folyó kövecses aljába a falaktól kellő távolságban, s nagy mozgolódás támadt fedélzetükön. Fürge, sajkapadlóhoz szokott öbölvidéki legények nehéz láncot húztak a közébük, hogy a járművek alig fél óra alatt álljanak össze hajózárrá, mi lezárja az Őzugrató és a Lassúvíz torkolatának teljes hosszát. A folyókon ettől fogva se utánpótlást, sem felmentést nem remélhetet a vár népe. A hajópalánkok alól,mint lesben álló ragadozók- érctorkú csatakígyók, a falakra fenyegetőn meredő pattantyúk bújtak elő, parancsra várva, hogy tüzes halált köpjenek Siratóra.
Az ősz végi hideggel csikorgó délutánra már az ostromsereg is kibontakozott a deres lapályon. Komótosan ömlött el a vár aljában álló mezőkön, a mocsáron túl. Az idáig hajtott jobbágyokat nem a lápra hajtották lecsapolni azt, hiszen a közeledő tél úgy is befagyasztja majd, hogy az ostromlók száraz lábbal talpalhassanak keresztül rajta. Ehelyett rögvest nekiláttak a sáncásásnak, hogy a komótos lassan épülő tábort mielőbb töltéssel és gonoszul kihegyezett karókkal lássák el, megvédve azt a vakmerő kitörésektől. A zarovari hadmérnök irányításával halmok emelkedtek ki a síkból, mit fonott vesszőfalakkal tartottak egyben, hogy a gondosan elhelyezett, a vár alkalmas pontjaira irányított falbontó mozsaraknak helyet adjanak. A csákányok és lapátok gyorsan jártak, ahogy az ostorok is a jobbágyok feje fölött, hisz addig kellett végezniük, míg a föld nem fagyott egészen. Ácsszekercék csattogtak, kalapácsok kerepeltek, ahogy a sáncok mögött hozzáfogtak a falmászó létrák, ostromtaligák, és hajítógépek összeállításának.
A tábor képe alkonyatra kezdett kirajzolódni. A vezéri sátor, ölyves lobogó alatt a leghátsó, legvédettebb részen helyezkedett el, alacsony földhányáson, honnan még be lehetett látni a falak egészét. A mélység közepét adt az úri bandériumok csapatainak táborhelye, hova a markotányosok sátrai, szekerei a boronából rótt, állandó őrizet alatt tartott lőportár került. Ezt úgyancsak karós sánc válaszott el a sereg legéhesebb, legelszántabb részétől: szabadlegények, zsoldosok, a zsákmányra és dicsőségre leginkább éhezők táborhelyétől, minek tágas félkarélyában ostromgépeknek, lovasokanak ugyanúgy volt helye felvonulni.
Az est leszáltával tüzek gyúltak a sáncok mögött, zeneszó csendült, sülő hús illatát hozta a védők felé a hideg szél, jelezvén, hogy az ostromlók bőviben vannak a rablott élelemnek. Ez, nameg a gondosan megtervezett és felhúzott földerődítés jelezte, hogy hosszú ostromra készülnek, s nem bíznak semmit és senkit az Egy kegyelmére.*

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#16 » 2018.01.25. 23:36

Kay | Főterem

Az őr pontosan tudja mire gondol az orvos. Némán bólint, csupán gyűrűs páncélingje csilingelését hallani, mit tisztelgésének egyébként hangtalan mozdulata vált ki. Kay már a hosszú folyosó túlsó végén jár, mégis hallja, hogy amerről az imént jött, ott nagy a mozgás, pedig szó egy sem hangzik el.

A doktor előtt két megtermett őr nyitja a súlyos faajtót, s amint belép, úgy csukják be utána, komótosan, kimérten, nem sietősen. Ura kezében forog a toll, ujjai alatt nyúlik a pergamen, és jó ideig nem is pillant fel munkájából, Kay kénytelen várni hosszú perceket. Pecsétviaszt csepegtet és ötvöse által frissen fröccsentet pecsétgyűrűjével szentesíti az iratot. Rideg tekintetével rápillant a tudós emberre, végighallgatja a mondanjódát.

- Kay! Morran hangja. Innentől az anyát és születendő gyermekét teljesen rád bízom.

Ekkora már Kay észreveszi, hogy csak ők ketten vannak a teremben, sehol se egy őr, se egy tanácsadó, se egy családtag.

- Teljesen. Ad nyomatékot szándékának. Az anyát addig amíg meg nem szül. Utána nem fontos. A gyermek a fiam nevére kerül. Feltéve, hogy nem nyomoronc. És fiú. Ha lány, leveted. Mutat a háta mögé s céloz egyútta a szélesen elterülő nyílt kinti részre, hol csak a korlát óvja meg az egyszerit a leesés veszélyétől, innen a legmagasabb szintről. Belemélyeszti tekintetét az orvos arcába. Megértetted?
Feláll ültéből, megkerüli az asztalt komótosan, végig szemkontaktust tartva. Szája sarka berándul, felvesz az arca egy cseppet sem kellemesnek mondható, epés köntöst. Erősen megsérti Kay személyi zónáját, megragadja a tarkójánál fogva, hogy közelebb húzza magához.
- Jó szolga vagy. Ilyen dícséretet még a saját fiának sem osztott soha. Nekem nincs sok hátra. Hallani akarom a saját szádból. Megértetted!? Csattan fel a hangja a végére.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#17 » 2018.01.26. 00:12

Az ostrom

A menekülők hadát a töröttfogú, barnás bőrű szolga fogadja méghozzá az első szint kapujának tetejéről. Fején tányér alakú sisak, mi idétlen kinézetet nyújt számára s látszik, hogy az bizony csak az égből hulló kavicsoktól védené meg. Kezében rövid pálca marsallbot és rang híján.

- Ufrunk folt olyan fjó, és beffogad mindenfit! Lássátok meg teljes fjóságát! És lássátok meg mire juttok, ha nem fagytok elég hálásak őnéki! Ezen a ponton elmutat a bitók felé, hol a mester tépázott s egy frissen akasztott hulla leng a téli jeges szélben.
- Lesz kenyér, fíz, pokfróc, pfince. Kapja a közlést az éppen behaladó csoport. Vannak, kik felismerik apjuk "katona bácsiként" strázsálni fent, de hiába is intenek neki, azok nem viszonozzák. A feleségek és az anyák tudják miért van ez, a katonák apjai pedig már rég a rideg földben fekszenek, 'hisz ők is hasonlóan estek el: várat védve, vagy a csatamezőn, idegen fémek erőszakos halálkiváltásában. Nem sokan érték meg a természetes halált.

A hajózárról azonnal tudomást kap Torrad, míg az éjjeli tábort már saját szemével méri fel. Mélyet szippant égi teraszán a kristálytiszta már téliesnek ható levegőből, hosszú, párás lehelletet fúj maga elé, hagyj rajzoljon bele az ájerbe. Gondolatban tüzet fúj a mocsáron túli fákra, s azok meggyulladva égetik fel ellen táborát, hogy később unokája trópusi gyümölcsöket ehessen ezüst tálból a forró nyár alatt, hűvös erődjének főtermében.
- Kettőzzétek meg az őrséget. Minden mozgásról tudjak!
Törött fogú szolgája fejét lehajtva, félve szól: - Gafdám... a beszéd...
Szigorúan emeli rá tekintetét. - Igen. Holnap. Reggelre sorakozzon fel mindenki az alsó szinten, nők, asszonyok, gyermekek, öregek, betegek is.
- Igen ufram...
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#18 » 2018.01.27. 17:04

*Az orvosnak minden lélekjelenlétére szüksége van, hogy ne rántsa ki magát azonnal ura taszító közelségéből. A parancs szakállas lándzsaként fúródik a doktor elméjébe, s rendkívüli fájdalmat okoz. A teljesítéséhez meg kellene tagadnia önmagát.
- Megértettem... uram.
Nyögi ki végül s azért már szabadulna a kínzó közelségtől. Az öreg várlord lehelletének szaga van, s Veras doktor ismeri ezt a szagot. Az ország legfőbb hadura sohasem élt nyaklószámra a borral, ennek ellenére a rendkívül erős, fűszeres étkek vagy valami más, az orvos előtt ismeretlen ok ennyi idős korára teljesen tönkretették a belső szerveit. Talán a banya gyógyfőzeteit máskor is kipróbálták már a családban, ezt Kay nem tudhatja. Hallgrim kitapintható mája s elégedetlenkedő veséi hamarosan fel fogják adni a szolgálatot. Bár Kay már régen közölte vele, hogy hagyjon fel kedvenc ételeivel, a nemesúr nem hallgatott rá, mintha tudta volna, túl későn fogna hozzá a mértékletes életnek.
Végül finoman leválasztja tarkójáról az idős, sokszor titokban reszketeg kezet, hisz válaszolt a felfokozott indulattal és mozdulattal feltett kérdésre.
- Ha fojtatjuk a kezeléseket uram, talán még néhány hétig ...
Nem fejezi be a mondatot. Az öreg nehezen viseli a kezelést, amivel még ideig-óráig meghosszabbítható evilági rögös élete.*
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Kay 2018.01.30. 09:11-kor.

Avatar
Abelard Masrick
Hozzászólások: 9

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#19 » 2018.01.28. 16:06

*Az éjjeli élet zavartalan folyik a táborban. Maga sorra járja a tüzeknél melegedő katonák bajtársi csoportjait, belátogat familiáris urai sátrába, bizalmas szót vált kapitányaival, végül körútja vége felé lépteit meglassítja az egyik kockázó társaság mellet. Tekintete megakad egy fiatal legényen, ki távolról figyeli szórakozó társait az egyik sátor mellől. Magányos, örökké búsongó, vékonydongájú szerzet. Bajsza még csak nem is pelyhedzik.Szótlan, de szilaj,mintha ezer ördög szorult volna beléje. Darwadi kapitány szavai alapján ő lehet az ifjú lovas, kit keres. Talán Leonnak hívják, ha emlékezete nem csal. Egyszerre csak megállapodik előtte. Rideg tekintettel méri végig, majd egyszerre hangja úgy csattan felette, akár a kanász ostor*

-Talpra szilván! Beszédem van veled.

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#20 » 2018.01.28. 16:43

Kérgesedő lelkének rögein az éjszaka talál minduntalan rést, kicsiny eret, hajszálnyi utat, amelyen át a szívéhez férkőzik, hogy azt sanyargassa gonoszul. És ő gondol, egyre csak gondol a keresett férfival. Az éjszaka egy oly rusnya szörnyeteg, amely puhán öleli körbe a magánnyal, eltakarja előle a jelen veszedelmeit, és messzire csalogatja gondolatait, hogy facsarodik belé. De mit látszik az a vékony, beesett arcon? Vagy a folyvást kemény, tompán izzó szempáron? Mégis, drágább neki ez a néhány óra kínszenvedés minden kockajátéknál. Hiába szólítják meg a bajtársak, hiába ültetnék maguk mellé: aki ismeri, tudja már, hogy hasztalan. Legyintenek rá... magának való, komor kölök ez.
Nem tekereghet azonban oly messzire lelkében, hogy Ölyvvár urát, kenyéradóját meg ne neszelné idejében. S amikor annak hangja éppen feléje csattan, a nyalka legény üstöllést talpra ugrik, s vágja magát feszes vigyázzba.
- Uram?!

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég