Sirató Ostroma

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#61 » 2018.04.29. 15:00

- Abelard -

Hangosat böfögnek az ágyúk, nagyot csattannak a lövedékek a déli első szint szürke falszakaszán. Simára gyalult kövét elcsúfonádorzzák hamarost a lőpor lódította golyóbisok. Jut az áldásból a fal tetejére is, törik a csipke, szakadnak le karok, fejek, lábak, kőszilánkok vájnak a húsba.

- LE A FALAKRÓL! Ordítja délceg, fiatal hadnagy, de már késő. Menten elvérzőkön már nem tudnak segíteni, a törött lábúak pedig szintén kivonják további szerepüket az ostromból. Hangját elnyomja a robaj, a távoli tájat ellepi a lőporfüst, a friss levegőt belepi a kén sárga szaga.

Nagyobb kárt sikerült okozni a lövedékkel, mint abban Torrad eddig bízott: A kapu bal támfala erősen benyomódott, de beszakadni még nem szakadt be. A fal bal oldala rendületlenül állja a sarat, magabiztosan, mellét düllesztve nyomja ki magából golyóit.

-------------------------------------------------------------------------

A kiküldött lovas hátasa riadalmában felnyerít, ledobja magáról vitézét s megkergül. Előtte a füst, a furcsa szag, háta mögött a nagy csattanás és két oldalt pedig víz. Jobbra-balra toporzékol ijedelmében, amíg egy el nem tévedt lövedék szakítja le fejét s menten holtan roggy össze.

A figyelmeztető csetepaté végén Torrad üzenetet ír mindhárom szinten strázsáló s jelenleg fedezékben remegő hadfihoz, melyet a hadnagyok olvasnak fel hangosan, mélyet ülő dobszó után:

"Hadfiak! Lássátok mennyire nem tiszteli Abelard a vadállat legősibb hagyományunk, a párbajozás szokását! Lovast küldöttem ki, hogy két legjobb vitézünk méresse össze erejét, s amelyik győz, azé légyen a vár, a felesleges vérontást kerülendő. Nem tiszteli a hagyományt! Miért tisztelni a ti életeteket? Harcoljatok, vagy ő saját maga köttet benneteket ágyúi elé a családtagokot szemei láttára!"
-------------------------------------------------------------------------

A szolga, kit úgy cibálnak az úr elé, megszeppen s megremeg. Törött foga mögül, jajjogás, jajveszékelés, nyammogás hallatszik. Ahogy úgy csúszik a földön, nyaka felfelé merevedik, úgy nem jön ki egy hang sem kiszáradt száján. Némi megrugdosás megereszti kifacsart nyelvét.

- Ufram a.... ufrunk... ufr... Párfbajt efközölne óufram... ufrunk. Kiküldött lofasa kiáll óufrunk fitéfe ellen, s a feleslegesh férontást elkerülfük. Remeg meg egész testében, ahogy belevásik szemébe Abelard tekintete. Lehunyja látókáit, s innentől csak a földet nézi, amíg választ nem kap.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#62 » 2018.04.29. 15:15

- Leon -

Leon igazán szerencsés, amióta a várba betette lábát. Egyből jó helyre került, meg se rettent, kiállta a szülést is s bár igaz, hogy semmit sem aludt, az istenek mégis nagy kegyben tarthatják őt.

Szerencséjére a katonák a becsapodó lövedékekkel, a megsebesült emberekkel és a tűzharang kongásával vanak elfoglalva. Nem maradt, ki a kisebbik fegyverraktárat őrízze s valaki merő gondatlanságból még nyitva is hagyta annak ajtaját. Talál bent tőrt és egymarokra való számszeríjat is. Az árnyékszék viszont egy emelettel felette várja, mégis, egy őr sem akad az útjába, aki megkérdezné, hogy mégis minek ennyi fegyver egy ilyen fiatal, ártatlan lánynak. Súlyos faajtót kell betolnia majd behúznia maga mögött. Bent illóolaj illata és folyóre néző, üvegezett ablak várja, véknyan párnázott 'trónnal'. Elég tágas a hely, hogy ha hamar át szeretne öltözni, bár zárat nem talált az ajtóhoz. Nincs senki a környéken, aki zavarná, ügyesen és gyorsan oldhatja meg a cserét s akár még mást is. Ezek szerint mégis úgy dönt, hogy a ruhát a kötelekkel együtt rejti el: előbbit pont be tudja szuszakolni a kis faszekrény mögé, amiben illóolajok és tiszta kendő várja az uraság hátsó felét dolga végeztével, míg utóbbinak pont talál egy nyílást a deszka és a rideg fal között, ám használhatja a falvédő mögötti üres részt is. Vastag az anyag, nem valószínű, hogy feltűnne is akárkinek. Bár kellemessebb illat volt bent mint várta, mégis örül, hogy már nem kell ott lennie, miután átlépi apró lábaival a széles, korhadó, sötétbarna küszöböt.
A fegyvereket könnyen ruhájába rejtheti, női szabásban nem keltenek azok feltűnést.

Sok lépcsőt kell megtennie, ki is veszi lábaiból az erőt, de örömmel nyugtázza, hogy a hangok ellenére, a legfelsőbb szintre nem sikerül fellőni olyan messziről.

Torrad a nagyteremben 'várja'. Az ajtónállók a vár káoszának kioltásában segédkeznek. Betérve hatalmas terem várja, két oldalt gazdagon díszített, színes üvegablakokkal, a főfolyosó mellett oszlopokkal, köztük díszes, puha szőnyeg s a terem végében maga Torrad, elnyúlt, hosszú asztal mögött. Hátánál égő tűz, kandallóban, balján írnoka, jobbján enyhén mögötte, a kandallótól jobbra őre. Ijesztő, vak, csontfehér bal szemét egyenesen Leonára szegezi:

- Ha feleslegesen rabolod az időm, kivágatom a nyelved és a harci ebek elé vetem a szemed láttára. Morran rá úgy, mint ahogy kutya szokott arra, aki ételét próbálja elvenni.


|A dobást átküldtem|
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Abelard Masrick
Hozzászólások: 9

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#63 » 2018.05.05. 13:02

*A még apja idejéből való, rinocéroszbőr tábori szék nyikorog alatta, ahogy felemelkedik róla. A szolga elébe áll, lassan kerüli, mintha csak az arcátlanság bűzét ízlelgetné, amit annak üzenete hordoz. Hallgrim a saját házuk küszöbén gyilkolta meg véreit. A gazdát, mi befogadta, kenyeret adott neki is, a fattyainak is, a saját asztaláról. Kamrája kulcsát bízta rá, erre ő, amikor orrát a szélbe dugva érzi annak fordultát, hiába még csak előhírnöke sem mutatkozik az ég felhői közt a készülő viharnak, már nem bír féket vetni a mohóságára. Ennek tetejébe nem átall még becsületről, meg hagyományokról vakogni!
Lord Masrick érzi, a szikár indulat, minek váratlanul szokása kitörni, s mit odahaza úgy retteg az udvarnép, tarkójába mar. Itt helyben agyonsujtaná a nyomorult szolgát...de mi haszna lenne, ha a vezéri sátor falai közt lelné halálát a futár, mi most ura arcát hordozza.*
-Oroszlán a kutyával nem alkudozik.-*veti oda a fogatlannak.*-Vegyétek őrizet alá, és vallassátok ki. Holnap hajnalban saját kezűleg mérem ki a büntetését.
*A követ jogai csak tiszetességes ellenfél hírvivőjét illetik meg. A harcosok újra zsákot vetnek a fickó fejére, s kicibálják a sátorból. Alkalmatos helyen aztán megkezdődik a tortúra. A kérdések minden esetben ugyan azok: él-e még valaki az úr családjából, mekkora a védőrség, van-e felmentésre érkező sereg a közelben, mi a vár leggyengébb pontja, van-e kém Masrick táborában. A helytelen válaszokra előbb csak a romani bakó ütlegei érkeznek, majd a szerencsétlen fogoly körmei, ujjai bánják gazdájuk makacsságát, vagy tagadását. Végül előkerülnek a tüzes fogók, mik sercegve tépik ki az eleven húst.
Az est leszálltával Masrick úr sötét köpenyt öltve kerekedik fel, hogy a legnagyobb titokban ejtse meg a találkozót a várba küldött kémével. A lassan jéghártyát növesztő mocsár szélén álló, kopasz tölgyfa törzsének támaszkodva figyeli a szűntelen, egyre erősödő ágyúzást, míg várakozik. Riadt vadak rohannak el mellette, kik a lapályon végigdörgő hangok elől menekülnek. Kétség kívül emelkedett hangulatot kölcsönöz neki a nemes bosszú tudata. Bízik benne, hamarost alkalma lesz beteljesíteni azon is, kit az valóban megillet, ám ebben jelentős szerepe lehet a szilván legénynek is. Az Egyisten adja, hogy le ne lepleződjön és legyen érkezése beszámolni róla ma este, mit végzett eleddig*

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#64 » 2018.05.10. 13:58

- Kay -

A várandós anya szobájának ajtaját vernék legszívesebben a katonák. Kay segítsége sürgős, lévén, hogy megannyi sebesült várja a doktor dolgos kezeit. Igaz, van egy másik, ifjabb orvos is az erődben, de neki sem elég tapasztalata, sem elég sütni valója sincs, hogy egyedül állja a sarat, hiába segítenek neki apró, dolgos gyermek kezek. A várban mindenkinek ki kell vennie a munkából a részét, különben nem kapja meg szegényes fejadagját. Mára korpás cipó, csípős tarlórépa és nagyon vékony szelet füstölt hús a fejadag, a katonáknak egy főtt tojás is jut fejenként. Az idős asszonyok szőnek, varrnak lent a pincékben, amennyit látnak, addig sem jajveszékelnek, pedig remeg felettük a föld a becsattanó kövek robajától. A nők a pajzsokat fényesítik, a fegyvereket ellenőrzik.

- Doktor úr! Doktor úr! Suttognak keresztül idegesen a vastag vasalt faajtón s finom, katonáktól szokatlan koppintások jelzik a dolog sürgősségét. Ha nem siet, lesz aki elvérez s ha hadrafogható hadfi, kérdéses, hogy Torrad megbocsát-e neki. Minden egyes férfikarra szükség van az ostrom végéig, akármeddig is tartson az.

Bár egyelőre Kay úgy tűnik a maradás mellett döntött, lent a kis eldugott csónak még mindig várja, ha meggondolná magát.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#65 » 2018.05.11. 17:20

//A nehéz döntéseket meghozó reagok késedelmet szülnek... sorry... nem tűntem el, csak eddig matekoztam magamban... :D De hát, semmi sem tökéletes, úgyhogy... kezdjük! [duel.gif] //

Őrök sehol... se katonák... az ajtót teljesen üresen találja. Hatalmas lehet a fejetlenség és a félelem a várban, ha még Torrad személyes őrségét is elbocsátotta. A csatazaj és ágyútűz még ide is elhallatszik, ami tehát itt fog megesni, más fülhöz aligha juthat el az ostromnak köszönhetően. ~Kitűnő.~
Amikor benyit az ajtón azonban, hamar rávilágít az elébe táruló kép, hogy azért nem mindenkit eresztett el maga mellől a várúr. Egyetlen gyors, rebbenő pillantás, hogy felmérje lehetőségeit, mielőtt alázatos-szeppenten lesütné szemeit. Olyan mélyen bókol, hogy a térdei szinte belenyekkennek, habár eléggé pórias a mozdulat - sose tanította rá senki, soha, pusztán egyszer látta egy nemeskisasszony társalkodónőjétől, amikor az pukedlizett asszonya előtt.
- Uram...! Üzenetet hoztam... Önnek kell átadnom.. az orvostól, Uram!
Rebegi, és ha Torrad magához inti, hát felé indulna, hogy a levelet átadja...

Kép

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#66 » 2018.05.11. 17:50

Fehér, kimart szemét emeli a csitrire, elfanyalodik annak látványán, egyáltalán nem rejti véka alá véleményét róla. Sőt, kiteszi arcára, teátrális világosággal.

- Törődj a magad, tehát a vár dolgával! Morran rá az írnokra, ahogy az máris nyúlna az üzenet felé.

Hanyagul int Leona felé: "gyerünk!" ennyit mond a kurta invitálás, nem többet.

- A többire visszatérünk, amint megkapom a szavakat. Igazítja útba írnokát. GYERÜNK sietteti meg Leónát újfent, mérgesebben, szemöldök összehúzva. Az asztalra, aztán el. Olyan hirtelen és csípős az utasítás, mint a nyári hőségben egy hideg vödörnyi víz.

Eközben az őr Torradtól három lépésre támasztja unottan fegyverét s gyanúsan méregeti a kinti időt.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#67 » 2018.05.11. 18:25

Riadtan pillog hol az írnokra, hol Torradra szegény leány, mígnem kapja szoknyáját, s buzgalmában egészen a férfi mellé siet...hogy aztán szeppenve-riadtan kapja vissza a kezét, amelyben a papírost szorongatta.
- Az asztalra..? É-értem...Bocsánat... máris...
Ezzel pedig, míg baljával az asztalra helyezi a papírost... jobbjával előrántja köténye alól a vadásztőrt, melyet eddig rejtegetett, és egyenesen Torrad szívébe mártaná, olyan erővel, amit aligha nézhetne ki belőle a várúr... s még ha a létfontosságú szívet nem is találja meg a penge, a mellkasi szúrással ha mást nem, hát a tüdőt egészen biztosan. Szabad kezével ezzel szinte egy időben a számszeríjért kap, és annak gyilkos vesszejét a közelükben álló alabárdos felé repíti.
- Fogadják Lord Masrick szívélyes üdvözletét!
Sziszegi, ám izmai ruganyosan feszülnek, készen rá, hogy ha kell, véres haláltáncba bonyolodjék akár Torraddal, akár annak meglőtt őrével.

//Ezt játéktechnikailag orvtámadásnak szánom, mivel ha jól sejtem, a teremben lévők legutolsó gondolatai között sem szerepelt, hogy ez a lány bárkire is rátámad. Ezért az orvtámadáshoz az ügyesség dobásom szemben a többiek mentál dobásaival:
Ügyesség: 10, 4, 7, 9 = 30
Közelharci támadás Torradra tőrrel 9d10: 4, 2, 9, 1, 9, 7, 5, 4, 7 = 48
Távolharci támadás az őrre a számszeríjjal 8d10: 2, 6, 3, 4, 4, 1, 6, 2 = 28 meh, nem egy lövész.

Ha a védekezők mentális dobása kisebb értékű mint Leona ügyessége, akkor az orvtámadás sikeres, meglepett mindenkit, ezért ők csak felezett értékekkel védekezhetnek - ha jól értem a harci szituációk leírásából a szabályzatban. :) //

Kép

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#68 » 2018.05.27. 17:25

- Sirató - | - Nagyterem - | - Torrad, Leóna, írnok, őr -

Torrad mentál: 25
Torrad védés: 41 / 2 = 20,5

Írnok mentál: 18
Írnok ügyesség: - (Irreleváns, nem tud nagyobbat dobni)

Őr mentál: - (Irreleváns, nem tud nagyobbat dobni)
Őr ügyesség: 8 / 2 = 4

Ezt a húzást a számolni jól tudó írnok nem várta, nem ért a harchoz egyáltalán. Hiába húzná félre urát, még ereje sincs meg hozzá, így Torrad csak saját magára számíthat.

Torrad, a Vén róka. Nem egyszer próbálták már kihúzni az egyenletből és ha sikerült is, az is csak ideiglenesen. Ellenben... öregszik, reflexei tompulnak, egy szemmel pedig még nehezebb felmérni a helyzetet, mint kettővel. Elrettentő eszköze így most kifejezetten hátrányt jelent, s gondatlansága, és teher nem bírása, ami megakadályozta bárminemű vért viselésében, most könnyen az életébe kerülhet. Felordít fájdalmában, reflexszerűen tolja el magától az asztalt, felállna és hátrálna ösztönösen; hátraborul a székkel, fejét beveri a padlóba, eszméletét veszíti. Az írnok is felkiált ijedelmében s elrettenve veti pillantását súlyosan sebesült urára. Hátrapillant az őrre... az őrre, akinek gondolatai, akár csak a tekintete, a fellegekben járnak. Mire az üvöltésre eszmélne, urát leszúrták és már felé röppen a vessző; a nyakában áll meg. Vére felspriccol a falra, hörgő hangot hallat, kezéből az alabárd kiesik, hangos csörömpöléssel ütközik a kőpadlóba. A strázsa nyakához kap ösztönösen. Hiába, hamarosan saját vérébe fullad bele. Az írnok elborzad a látványtól, hirtelen jött fekália szag tölti meg a levegőt és az asztalra hány, remegve.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#69 » 2018.06.01. 11:08

A doktor kinyitja az ajtót. Hogy a szoptatós dajkát hozták-e vagy sem, már mindegy. Ha mást nem majd ő keresi meg. Egyedül nem tudja megmenteni a gyermekeket, hiába vinné el őket, ha nincs aki etesse éhes zsemlegombóc gyomrukat.
~ Hol van már Leona ... ~
Nemrég a leány után küldetett, már utol kellett volna érniük az őröknek.

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#70 » 2018.06.02. 11:29

- Sirató - | - Abelard - | - Az ostromtáborban –

Együgyű gondolatai által vezérelt elméjében felcsillan a remény, hogy az úr még meg is emelkedik és még hozzá is lép! Szemei felragyognak, mint az éjszakai égboltot uraló csillagok, remény fakasztotta könnycsepp csillan meg bennük, hogy a következő pillanatban a valóság borítsa rá jeges vizes vödrét. Megremeg a szigorúan előadott, gonosz mondásra, és tudja, hogy innentől semmi jóra nem számíthat…
Mint mindenki, először ellenáll a kínzásnak. Száját elhagyják a szokásos makacs mondatok: „Úf fem monfok femmit!”, „A teftemet megtörfetitek, de a lelkemef foha!” , „Hiáfa prófálkoftoooooooooooooooook” S mint mindenki, előbb vagy utóbb megtör. Felüvölt a mondat végére fájdalmában, meghozza az eredményt a második próba, a körmök leszedése, az ujjak szétverése. S hiába vall, hadarja, amit tud, nem kerülheti el a tüzes fogók éhségét. Embertelen fájdalmak ezek, amit még a legerősebb máktej sem tudna oldani.
A kínvallatóknak sikerül megtudni, hogy a küldönc számolni nem tud, és szerinte csak „kefesen” védik a várat. A családból csak a szülő unokahúg él. A többi kérdésre nem érkezik válasz, csak sikolyok és kínok. Jajj annak, aki az este a közelben aludna, mert az üvöltéstől biztos nem jön álom a szemére! Még megtudják, hogy az úr nagy stratégia, és meglepetéseket tartogat az ostromlók számára. Nehéz összerakni, amit mond, hiszen a nagy fájdalom együgyű elméjét az őrületbe kergeti. Menekülne lelke eme nyomorúságos földi pillanatok elől. Pillanatok egy élethez képest s mégis a leghosszabb órák az életében. Erről a kínzók gondoskodnak saját kezűleg.
----------------------------------------------------------------
S az éj leple alatt megérkezik a fogoly által ígért meglepetés, bár nem az ostromtáborban élők számára. A blokád keleti része felé feketére mázolt, hangtalan, alacsony, hosszúkás csónakok kúsznak. Nem sok, vagy öt, összesen. //Dobás kérnék észlelésre//
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég