Sirató Ostroma

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#51 » 2018.03.23. 12:47

Mondhatni a doktor nem könnyebbült meg. A kopogás megzavarja és feltekint Leonára. A szája elé teszi mutatóujját, ami sajnos véres még kissé, csak egy kendőben törölte meg gyorsan. Majd miután csendre intette segítőjét gyorsan papírt ragad. Egy szót ír csak rá.
- Kimész s a legmagasabb rangúnak adod. Kézbesítsék a vár urának kezébe. Csak az övébe. Ez a doktor parancsa. Aztán visszajössz és bezárod az ajtót. Nem szólsz mást egy mukkot se! Remélem megértetted. Nekem még dolgom van.
Kay tudja, hogy a szülés kérdésében teljhatalmat adott neki Torrad, s senki sem bírálhatja felül. Még a fia sem. Azzal visszatér az anya mellé, hogy megmentse. Talán szülhet még újra, de az a szülés biztosan elvinné magával az örökkévalóság birodalmába.
~Elég talpraesett lány, remélem meg tudja tenni.~
Ezek az első benyomásai Leonáról. Miközben helyre kezdi állítani a sebeket és minél előbb összezárni, más gondolatok foglalkoztatják. Mintha két részre szakadna, a pontoskezű magabiztos sebészre és arra az önmagával küzdeni kényszerülő triumvirátusra amely értelméből, akaratából és szívéből áll. Hogy kerekedhetne egyik a másikon felül sérülés nélkül ebben az őrület szakadéka felé sodródó haláltáncban?

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#52 » 2018.03.25. 10:58

Lány...ismét egy lány. Mi a fenét kezdjen két lánygyerekkel? A kicsire mosolyog, pedig a legszívesebben azonmód földhöz csapná elkeseredésében, amiként a nem kívánt kölyökmacskákat szokás. Gyengéden bepólyálja, és a testvére mellé helyezi a kosárba. Csak eztán pillant fel okos, figyelmes tekintettel az ajtóban zajló közjátékra. A doktor láthatóan töpreng valamin...és ez benne is elhinti a reményt, hogy nincs még minden veszve.
Csöndes sürgéssel teszi rendbe a szülőszoba romjait: összeszedegeti a véres lepedőket, kendőket, az elhasznált, kidobásra érdemes eszközöket. Megtörli az alélt anya homlokát, eligazítja rajta takaróját, miután a doktor végzett sebeinek ellátásával. A paplan fölül óvatos pillantást vet a férfira.
- A várúr...méltó örököst várt el e szobából, úgy-e? Mit fog tenni velünk, ha.. megtudja, hogy..?
Szólal meg csöndesen, de rögvest le is süti szemeit félénken...mégis bizony, a gondolatot elhinti a lány: két lány...két lánnyal nem lesz elégedett a Lord. Ha csak egyikük fiú volna.. még, ha nem is e szobában született, csak arany haja lenne neki is...


Kép

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#53 » 2018.03.25. 23:13

Mindeközben kint igencsak felcsigázódnak a kedélyek. Születés után, kétszer is felsír a gyermek? Csak nem valami nagy baja van? Rögtön rossz szóbeszédek, pletykák születnek a semmiből s kelnek szájról-szájra a szülőszoba előtt várakozó mintegy húsz ember között. S nem. Nem csak a nők pletykásak, mint azt a férfiak hiszik. Most is mindinkább a férfiak súgnak össze egymás közt, s valamelyik katona maga meg meri kockáztatni, hogy több gyermek is kipottyant, mint egy. S minthogy nem hallanak bentről már sem beszélgetést, sem sírást, rosszat sejtet ez a csend...

A csend, ami úgy törik ketté, mint erdő avarjában megbújó őszi korhadt faág, mire ló patája nehezedik rá. Ágyúdörgés tudatja még a hátsó, északi részben várakozókkal is, hogy az ostrom elkezdődik. Hiába a leghidegebb s legkeskenyebb, mégis a legbiztonságosabb rész ez, ahol csak fültanúik a dörgésnek. Mint valami isteni harag, villámok, szél és zivatar nélkül de csípős, fehér füsttel. Sunyi kőgolyók, mik felülről kopogtatnak be, s törnek rá a tető alatt, a hideg elől elbújt emberekre, nem válogatva, legyen az egyszerű paraszt, katona, vagy művelt s ugyanígy nem válogatván meg azt sem, hogy csak testrészeket visznek magukkal, vagy netán fejeket s életeket zúznak be.

Hamar megkondul a vészharang, s ezzel együtt a kopogás dörömböléssé erősödik az ajtón. Azért, hogy jobban hallják? Vagy siettetés? Az biztos, hogy nem finomkezű menyecske kér bebocsáttatást, hanem maga a kíváncsiság acélozta öklök gazdája szeretne megfelelni urának.
Akárhogyis, Kay tudja jól, mit jelentenek az ágyúk: még több munkát, úgy, hogy még az anyával sem végzett. Nem sok ideje maradt, s döntenie kell, mitévő legyen. Minthogy az ágyúk hamar megbékülnek gyors győzelmükkel a cserepek s tetők fölött, Kay tudja: hamarosan összekaparják a menthető sebesülteket s vagy elhozzák neki őket, vagy neki kell elhagynia a szobát, és elmennie hozzájuk. És a gyermekek? Velük mi lesz? Vajon az üzenet időben eléri Torradot?

//Leon, ment pm//
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#54 » 2018.03.28. 20:10

//Elnézést kérek, az előző reagban nagyon erősen félreértettem, de mostmár leesett, hogy Kay tőlem várná, vinném el azt az üzenetet :D //

... Mielőtt még elejtette volna kéretlen szavait, a doktor a kezébe nyom egy papírost. Kis híján lepillant, hogy elolvassa azt, de még idejében észbe kap, és féket vet pillantásának... különben sem árt fenntartania azt a látszatot, hogy egyszerű parasztleányként bizton bízhatnak rá bármilyen fontos írásos üzenetet, hisz paraszthoz híven, úgysem tudná elolvasni. Ez igaz is volna... ám Leona mindig is eszes lány volt, a falu lelkésze pedig örömmel tanította meg az írásra és olvasásra, amikor hajlandóságot fedezett fel a tanulás felé a lányban.
Meghajtja hát magát mélyen Kay doktor előtt, majd, úgy véli, a bogarat már betette az orvos fülébe: igaz is, mi lesz, ha elégedetlenséget okoznak a várúrnak? Ha egy örökös örömhírét sem vihetik meg? Hiába, hogy a doktor nem varázsló, ugyanúgy felelősségre vonhatják érte... Égeti a tenyerét a papíros, de tudja, hogy még nem nézheti meg... még nem...
Valahol a távolban felzúgnak az ágyúk. A lány odakapja pillantását, és összeszorítja ajkait. Kifut az időből... a kapitánya eredményt vár tőle, ő pedig gyermekeket istápol!
~Talán mégsem volt oly jó ötlet nőként a vár falai közé vennem magamat... Ah! ~
Megcsípi a szoknyáját, és ha nem tartóztatják, akkor a dörömböléstől sem visszariadva, hirtelen nyitná az ajtót, hogy kisurranjon rajta.

Kép

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#55 » 2018.04.03. 14:33

"Rosa De Lungria"
Ez van a papírra írva. Sok mindent jelent ez Torrad számára, ha majd olvassa. Azt jelenti, hogy nem született fiú örökös. Azt jelenti, hogy Kay hazudni fog a jó hírre éhes ostromlottaknak. Azt jelenti, hogy Torrad szeretője, a kis pufók Deryl anyja jön soron. A nő aki eddig mindig fiút szült. A nő akinél Kay meg fogja indítani a szülést. Kay mindig is tudta mit jelent az, "Jó szolga vagy."
"Innentől az anyát és születendő gyermekét teljesen rád bízom." Visszhangzik a fejében, miközben egyedül voltak a teremben, csak Ura és ő. "Teljesen."
Ettől bomolhatna meg elméje, ha lenne rá ideje, de nincs. Tudja, hogy csak néhány napjuk maradt. Meg kell majd mutatni a gyermeket a seregnek, hogy tovább harcoljanak. Talán 1 hetük van. Addig neki Rosa gyermekét is a világra kell segítenie, ha akar jönni, ha nem, mert neki még nem lenne itt az ideje.
"Az anyát addig amíg meg nem szül. Utána nem fontos. A gyermek a fiam nevére kerül. Feltéve, hogy nem nyomoronc. És fiú. Ha lány, leveted."
A fia nevére kerül, értette ezt Kay jól. Torrad nem csak a fia magvára bízta a vár birtoklásának jogát, hanem a sajátjára is.
A doktor odalép Leona mellé és ráteszi kezét a kilincsre, majd megszólal mielőtt lenyomja.
- Megmondtam, egy mukkot se.
Kinyitja és a kint állók szemébe néz, miközben a lány kisurranhat, hogy elvigye az üzenetet.
- Egy lány és... egy gyermek.
Bár nem mondja ki, hogy fiú, mindenkinek tudnia kell mire gondol. Viszont nem lehet hazugságot leolvasni így az arcáról. A továbbiakban jól fog jönni az a babona, hogy a következő holdfogyatkozásig a gyermeket a szemek elől rejtve kell tartani. Talán egy hetük van, Kay tudja ezt. Ha valaki be merészelne lépni a küszöbön, Kay gondolkodás nélkül a kezében lévő szikével torkon szúrja. A gyermek és az anya felett a doktornak teljhatalma van, a várúr teljesen rábízta.

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#56 » 2018.04.09. 22:06

- Leóna -

Kilép hát az ajtón, bele a tömegbe. Széles vállú őr, nem az, amelyik nem bírta a benti látványt, áll Leona és a többi közé. Nem csend az, ami várja, hanem érdeklődő, kérdező szemek, összesuttogó szájak. Tudják jól, hogy kinek az üzenetét viszi s azt is, hogy hova, így hamar félreáll mindenki útjából. Senki sem meri követni, csupán az egymás közt mortyogó tömörülés tekintetei kísérik el a folyosó végéig, hogy ott megmászva a lépcsőket egy őr igazítsa útba: Torrad úr nem a főteremben tartózkodik most, hiába is menne fel a legfelső emeltre. Mivel eldördültek az első ágyúlövések, a földszintre vonult vissza, egy biztonságosabb helyre. Karját kinyújtva mutatja meg, merre vághatja le az utat, de helyéről nem mozdul, arca kifejezéstelen.

S innentől Leónán a sor:
Felmehet a nagyterembe, hogy fentről lássa be az egész erődöt, s a nagyteremből mind a két irányba ellát: ugyanúgy a folyó, mint az ostromtábor felé.
Lemehet az hatalmas függőteraszta, onnan pedig a kilátó toronyba.
Beleshet a harmadik szint kapu mögötti kőházba.
Vagy netán kiléphet a kapun is, és leereszkedhet az alsóbb szintekre. Lefelé rövid út, de fel? Eltart és az erőt is kiveszi az emberből, nem véletlen nem mutatkozik Torrad az alsóbb szinteken.
Minden szinten beleshet megannyi szobába, raktárba, körletbe.
És persze, ezek csak a lehetőségek egy része. Van mit felfedeznie az biztos. Ahogy az is biztos, hogy minden erődben ismétlődnek ugyanazok a sémák: a fegyverraktár, magtár, az a hely, ahol a sebesülteket gondozzák, a katonák alvóhelyei. Ugyanakkor a legalsó szinte, annak íves kanyarulata okán, nem látta merre vezet s hol a vége a jobb szárnynak. Talán érdemes azt is megnézni.

S talán fel sem tűnik, hogy elkóricál. Hiszen jövés-menés, sietés, harangkogatás hangja hallik, ami egyértelműen azt jelzi, hogy találat érte a várat s nem csak annak strapabíró falait.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#57 » 2018.04.09. 22:37

- Kay -

Akármi is lesz a vége az ostromnak, Kay büszkén elmondhatja majd magáról, hogy ő megtett mindent az anyáért, bár a fővárosi testmagasikolán lehet kiátkozással fenyegetnék meg. Erről viszont nem fognak szólni a trubadúrok dalai, csupán az ostrom végéről, a dicső nyertesről és a gonosz, rút vesztesről s magáról az Egron királyról, aki amint megtudta mi történik, rögvest, a békülés elősegítendő, a két szembenálló sereg közé sietett, nehogy kerekfülű kerekfülű vérét ontsa. Még akkor is, ha ez nem is így volt. S még akkor is, ha ez meg sem fordult a jó uralkodó fejében.

Kaynek sok lehetősége van, de a legnyilvánvalóbbak közülük egy pár:

1) Elmegy Torrad várnagyhoz ő maga, bejelenti mindkét gyermeket s megvárja erre hogyan reagál a várúr. Utána pedig, lévén, hogy egyik sem felel meg a támasztott egyszerű elvárásnak, olyan sorsot kapnak, mint a túlszaporodott kutyák kölykei, kiknek már amúgysem jutna elég ennivaló.
2) A munkába temetkezik és a frissen megsérült, a lövések miatt megsebesült segítségére siet. Van olyan eset, ami karcolás, másnak üvegszilánk állt a lábába, s megint másnak olyan sok faszilánk áéét alkarjába, hogy lehet, hogy jobb amputálni, mint a későbbi elfertőződést kockáztatni. Még akkor is, ha gyerek. Ehhez viszont ki kell jönnie a szülőszobából s meg kell hallgatnia az őr jelentését, azét, aki az imént állt el Leóna útjából.
3) Mivel a 'Doktor úr' 'Tudós ember' s mivel bízik benne minden katona... vagy legalábbis fél nem bízni benne, nehogy Torrad megorroljon rá, szabadon járhat-kelhet az erődben. S bár feltűnik akármerre is jár, hiszen ismerik mindannyian, mégis gyanúba nem keveredne, eddig is az erőd és annak lakóinak előnyére tevékenykedett. S ebbe a kiváltságba tartozik az az első szintről elérhető vízi menekülőútvonal is, amit Torrad készítetett elő maga, arra az esetre, hogy ha fia születne. Ezen az úton kellene Kaynak és netán még egy segítőjének kijutnia a várból az éj leple alatt s átsiklani a túloldalra, kimenekítve az utódot, akiben már ott csörgedezne Torrad vére, még ha közvetve is. S hogy megesik-e a szíve valamely' gyermeken? Netán elbír mind a kettővel? Ez csakis a doktoron múlik.
4) És még kitudja milyen csel fordul meg a doktor fejében, már ha megfordul. Bár az újholdhoz még kell 3 alvás, mégis kitudja, Torrad, a nagy racionális taktikai elme tartja-e magát ehhez a szokáshoz, vagy sem.

//Kockagurítón dobtam: ezek szerint az ikrek anyja hamarosan meghal :( //
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Abelard Masrick
Hozzászólások: 9

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#58 » 2018.04.14. 17:53

*Az ellen haditáborából könnyű nyargalók érkeznek a fehér zászlót lobogtató követ elé. Vagy fél tucatnyian vannak, zsoldért harcoló szluzsnik könnyűlovasok lengő szakállal, láncingük felett medveirhával. Szó nélkül közrefogják a rusnya szolgát, s ahogyan ez hadak között lenni szokás, lovát vezetve kísérik a karósáncon túlra. Mielőtt azonban belépnének a táborba, durván lerángatnák a követet a nyeregből, szemét bekötnék és fejére zsákot húznának, alaposan végigmotozva, nem rejteget-e gyilkot magánál. Tapogató kezébe nyomják a zászlót, s vakon lökdösik végig a táboron. Bár amaz semmit nem lát, a hangok alapján nagy sürgés lehet odabent. Az ágyúk hangja közelről hallatszik, hogy főként a tüzérséget fogták munkára a hadat vezetők. Utoljára megállítják, még egyszer átforgatják gúnyáját, majd egy sátor melegébe lökik, hogy lerántsák fejéről a csuklyát. Odabent tábori széken lord Masrick néz vele farkasszemet. A báró épp indulóban volt, amikor a követet bejelentették neki, kénytelen hát elhalasztani a mustrát. Szótlanul méregeti a bugrist, hogy tekintetéből amaz méltán gondolhatja, utolszor tett szolgálatot a hűtlen várnagynak.*
*Azonközben az ágyútűz egyre erősödik. A déli bástya pártázatát már csaknem lemorzsolta. Mázsás kövek fordultak le annak oromzatáról, magukkal sodorva embert, agyoncsapva várbelit is, ahogyan a szétrobbanó kőszilánkok is rút sebeket okoznak. Ahogy a falak a lövések erejét levezetik, a föld naphosszat reszket a várnép talpa alatt. A folyóról is lövetik a várat, a keleti falba tompán puffan és ragad bele a csatakígyók kőgolyóbisa, haragos dörrenéseiket a víz messzire görgeti. Ezen falon is aggasztó repedések futnak szét, bár a drómonok kisebb öblű ágyúi miatt jelentős károkat emez még nem szenvedett.*

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#59 » 2018.04.16. 13:13

A doktor befejezte a varrást az anya testén, de már látja, hogy hiába végzett jó munkát. A nő színe végérvényesen megváltozott. Most itt van két gyerekkel a szobában és várná, hogy Leona majd visszatér. De addig is táplálék kell a gyerekeknek, egy szoptatós dajka. Kilép az ajtóhoz és megelőzve a katonát mielőtt az ostrom nyűge rászakadna kiad néhány utasítást.
Kerítsetek egy szoptatós dajkát, ha lehet Rosa de Lungrai legyen az. A segédemet pedig várom mielőbb vissza az újszülöttekhez, nem tudok a sebesültekhez menni amíg vissza nem tér. Kerítsétek elő, s ha átadta a Nagyúrnak az üzenetet vezessétek hozzám.
Azért is fontos Kaynak, hogy Leona visszatérjen, mert a nő tudja, hogy leány(ok) született. Torrad is meg fogja tudni az üzenetből, de a várnép még nem. 3 éjszaka van a holdjárás ujabb fordulójáig, vagy ahogy Torrad akarja.

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#60 » 2018.04.27. 09:58

Ordítani tudna mérgében. Amint távolabb ért a tömegtől, természetesen azonmód meglesi az üzenetet, ám annak szavai nem mondanak neki semmit... bizonnyal előre megbeszélte az orvos a várúrral a szavak jelentését, és a nyakát tenné rá, hogy a férfi őszinte lesz kenyéradójához. A legszívesebben összegyűrné a papírt, de uralkodik magán. Remekbe szabott terve romokban hever előtte a két gyerek szerencsétlen leányságával... más úton kell hát elindulnia, ha a vár bukását akarja elősegíteni.
Félrehúzódik, riadt őzikeszemeket mereget mindenkire, ki elsiet mellette, s közben egyre nyüstöli magát, lelné meg végre a helyes cselekedetet... s ami azt illeti, már sejti is, hogy mi volna a teendője.. hiszen oly kézenfekvő. Neki most szabad bejárása van Torradhoz, hisz üzenetet kell vinnie hozzá. Csak fel kell készülnie e találkozásra... melytől azonban még ő is visszariad. Lehunyja szemeit, és kedvese arcát idézi maga elé, hogy bátorságot és erőt merítsen... azután elindul.
Nem siet egyenesen a várúrhoz. Bár egyértelmű, merre kell keresnie a rettegett férfit, akármikor mondhatja azt az embereknek, hogy eltévedt igyekezetében..már, ha lesz ki kérdőre vonja őt. Addig is, másfelé indul. Amikor éppen senki sem lábatlankodik a közelében, benyit ide-oda... raktárat, azon belül is fegyverraktárat keres, hogy egy kicsiny gyiloktőrt onnét elemelhessen, és a kötőjébe rejthessen - hacsak nem talál kicsi, kézi számszeríjat mellé, mely talán ugyanolyan könnyen elrejthető.
Ha ezzel esetleg sikerrel jár, úgy megjegyzi, hol volt a raktár, és következőnek egy árnyékszéket keres, lehetőleg olyat, amely Torrad nagyterméhez közel helyezkedik. Ebbe az árnyékszékbe a raktárból egy köteg kötelet készítene, és azt a férfi parasztgúnyát, melyet magával hozott a várba - későbbre. Ha pedig ezzel is megvan, úgy kilépne a büdös helyiségből. Eligazgatja magán a ruháját, nehogy valahol valami oda nem illő kilátszódjék, majd szoknyáját megcsípve, végre elindul, hogy átadja az... üzenetet.

Kép

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég