Sirató Ostroma

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Lassarina
Adminisztrátor
Hozzászólások: 43

Sirató Ostroma

Hozzászólás#1 » 2017.12.29. 14:24

A múltban játszódó kaland...
" A holnap mindig tiszta - nem szennyezi hiba! "

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#2 » 2018.01.03. 13:18

- Mit látsz fiam ? *Parancs parázslik hangjában, nem érdeklődő kérdés*
- Körbe... *Fordul meg komótosan saját tengelye körül* Semmi magasat. Semmit ami megakasztaná a szemet, kivéve a várunkat. Tehát csak a pusztaságot. Közelebb erdőt. Az erőd és a fás rész között pedig zöldellő, virágzó mezőt. A mezőtől a két folyó óvja a várat.
- Várunkat. *Javítja ki rideg hangon fiát*
*Bólint, nagyot nyel. Lepillant keleti irányban* - Az erőd...ünk olyan mint a hagyma. *Felhorkan apja, egy pillanatra megakad a fiatal szava, ismét nagyot nyel, folytatja* - Több rétegű. Az első szintünk magas, még egy sasnak is nehezére esik ilyen magasra felküzdenie magát. Bár... keskeny.
- Folytasd!
- A köztes szint jóval alattunk van. Nem sokkal szélesebb. A két folyó közt íves fal védi a belső szintet. Vaskos, rideg, mohás kőfal, szokás szerint középen a kapuval. Hat vaskosabb bástya keretezi a védelmet.
- Tovább.
- A külső szint valamivel szélesebb, falai véknyabbak, tőlünk jobbra három, keskeny torony. A főkapu szilárd, mintha egy több száz éves fa gyökérzete tartaná a helyén. Balra vaskos kiszögellés basáskodik a kapu és a kinti fal bal része felett... *Tart rövid szünetet, apjára emeli tekintetét, aki bólintással bíztatja a további elemzés hangos szóbani elvégzésére* A legkülsőbb szint pedig egy enyhén foghíjas cölöpvár maradványa már a mocsárban. Süllyed az egész. Itt-ott elvétve faemelvények, kezdetleges eszkábált fedezékek. Hegyezett karók akadályozzák a betörőket. A mocsárba beleragad minden, akár élő, akár tolt.
- És utána mező. Azon túl az erdő. Azon túl pedig maga az ország. *Veszi át apja tőle a szót. Ugyanazzal az ütemmele, és hangsúlyozással beszél mint fia, hangjában viszont több a határozottság* - Nézz rám!
*Fia ráemeli tekintetét* -Ig...
- Nem mondtam, hogy beszélj is. Hallgass rám! *Ragadja meg a fia tarkóját, hogy arcát közelebb húzza sajátjához* - Hátba szúrtam a fellógatott kuzinok nagybátyját. *Leheli bele saját vére arcába* Az az őrjöngő véreb azt hiszi, hogy hagyom, hogy a születendő nagyfiam ugyanúgy vérét folyassa más szavaiért, hogy a csata befejeztével belé töröljék a gazdái fekete csizmájuk veres orrát...? *Horkan fel bosszúsan* - Nem... *Rázza meg fejét* - Azok az idők eljártak. *Ereszti el a fia nyakát, helyette inkább az alattuk elterülő táj felé fordul* - Nekem már nincs veszteni valóm, nincs sok időm hátra.
- Ap...
- Szót se! Nincs. Tény. Neked még van. A családnak még van. Amennyiben az orvos igazat szólott, fiút nemzettél a meggyilkolt földesúr kikönyörgött lányának. Életben hagytam, mert fiút ígértél. Ha lány lesz, újra felcsinálod. Ha az is, újra. És újra. És újra. Amíg fiúkat nem borjadzik. Most eredj. Korbácsold végig a lusta kovácsokat, mérnököket, parasztokat, akár asszonyokat, ha kell. Dolgozzanak éjt nappalá téve. Majd alszanak, ha túlélték az ostromot. *Támaszkodik öklével a rideg várfal kövére. Végigfuttatja tekintetét a frissen kizöldült lombokon, jól esően mászik orrába a langyos késő tavaszi meleg, bár ezt be nem vallaná senkinek.*
- Gazdám ... *Szólal meg mögötte halkan csúf, kusza fogú, barnás bőrű szolgája, nyomban meg is hajol, hiába nem fordult még felé ura*
- Érzed ezt Tibald ? A félelem szaga. Pedig nincs mitől. Velünk a folyó, velünk a mocsár, velünk az évszak, és senki pártján a mágia. Egyenlőtlen küzdelem, a mi javunkra. *Cinikus mosoly villan át arcán, ám nem engedi elragadtatni magát, rögtön visszavált komor álarcára*
- Igen gazdám ...


Kép
//Tehát a vár környezete más, ott a leírás a mérvadó. Maga a vár pedig ilyen, mint a képen.//

//Ha van kérdés, valami nem világos, nem tiszta, akkor pm//
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#3 » 2018.01.05. 21:40

Veras Kay| - A szülőszobánál -

- Doktor Úr! *Hajt fejet a lándzsás őr a várandós anyuka szobája előtt. Komótosan nyomja le az ódon vaskilincset, hogy a súlyos, vaskos ajtó se nyikorduljon, ki tudja, alszik-e a gyermeket váró. A doktor a szobába belépve hamar rájön, hogy jobb, hogy ha visszafogja a lépéseit, hiszen a szúkezdte padló igencsak nyikorog. A szoba berendezése egyszerű: középen egy széles, vörös baldachinnal díszített ágy, ami ki is meríti magában a szőnyeggel együtt a szoba díszítését. A falak szürke, böhöm, vaskos és rideg kövekből állnak. Az ágytól balra és jobbra is gótikus, csúcsíves ablak, nagyobb mint az szokás. Balra alacsony, rozoga faasztal asztal osztozkodik táljával a téren, míg jobbra egy kandallóban parázsló maradék faszén nyújt némi melegséget. Elnyúló nyöszörgés szakítja meg a csendet, majd a fordulás és a lepedőhöz dörzsölődő szövetek hangja s a fekhely udvarias nyikorgása.*

//Írtam pm-t//
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#4 » 2018.01.06. 19:38

Abelard Masrick / (Leon Anhalt) | - Ölyvvár -

*Hiába vár már hosszú ideje óta. Pletykák szintjén már eljutott hozzá a hír, hogy Hallgrim várnagy átvette az irányítást az erőd fölött, mégis az őt meginvitáló levele még azóta sem érkezett meg. Talán megszegte az alkut? Töprenghet el vadászat közben s vadászat utáni friss nyúlpörköljét fogyasztva sós krumplival. Minél mélyebb gyökeret ereszt elméjében a gondolat, annál hamarabb lobban lángra, s határozza el, hogy bizony megnézi mi történt az öröklött erődjével.*
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Abelard Masrick
Hozzászólások: 9

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#5 » 2018.01.07. 20:06

Ölyvvár

­*A lovagtermet a meghívott urak idegeket szaggató és vég nélkül harsogó háborgása töltötte be. Nyakas familiárisai - büszke szilván lófők,szomszédos kisurak, koncot leső szluzsnik kenézek- és a csengő aranyakon megfogadott zsoldos kapitányok, miután napirendre tértek Hallgrim pártütése felett, azon marakodtak, miként indítsák meg az ostromot, ki haladjon az élen (Masrick uraság kegyeit lesve), ki adjon utóvédet, (hogy kötelességének eleget tegyen, mégis, magát mind jobban megkímélje) és ki induljon portyára, felderítésre (kié legyen az első fosztás az útba eső falvakon).
Ölyvvár urának nem volt ínyére, hogy az egrón módi szerint egymás szavát túlüvöltve, kardjuk markolatát csapkodva tanácsot tartó familiárisaival pereljen. Halántékát dörzsölve támaszkodott az egy törzsből faragott lakomaasztal lapjára, s kisandított az ólomüvegű ablakon. A vár előtti mezőn már tábor állott három napja. A páston tarka sátrak alá húzódva együtt kockázott a szilván nyargaló és a fejszés szluzsnik talpas, rongyos szabadlegény ivott áldomást az egrón nyelvet törő sever vasas zsoldossal. Fekete bölényfejes címer alatt, rátarti katonák ugratták egymást, valamely bandériumból, jól elkülönülve a söpredéktől, míg látüveges allen ostrommérnök vitázott a zarovari pattantyús mesterrel, mialatt a romani patkolókovács purdéja épp az egyikük erszényét metszette le...A Közép-Nyugat hadinépe úgy tarkállott, zsivajgott, kacagott és fenekedett, ahogy ifjúkora arannyal szegett napjaiban. Szívesebben lett volna velük, odakint múlatva az időt, mint, hogy idebent hallgassa a megszokott nótát, hol szólamok helyett fogadkozás, esküdözés, melldöngető átkozódás, hízelkedés és fenyegetés versenyez egymással.
Végül elunva a dolgot -anélkül, hogy bárki is felfigyelt volna rá- felállt az asztalfőről, s a kandalló fölött lógó bárdot leakasztva, (sorlyás, rút fegyver, ám haszontalan díszdarabot nem tűrt meg maga körül) kétmarokra kapva azt úgy vágta a többmázsás asztallapba, hogy terem keresztboltozata alatt akár ágyúdördülésként is visszhangozhatott volna.
Egy csapásra meglepett csend kerekedett a kakofónia helyén. Minden szem az úrra szegeződött, ki színtelen hangon vette át a szót.*
-Simeon Darwadi uram, indítsd a száguldóidat Sirató felé. A környékbeli falvak jobbágyait gyűjtsétek össze földmunkára. A jószágot elhajtani, legyen élés a seregnek. A padlásokat, vermeket kiforgatni nem kell, amit el tudtak dugni, hagyjátok meg nekik, de minden lapátra, csákányra való parasztra szükség lészen.
Giaconto Osbona kapitány! A sajkáid hajózárat vonjanak az Őzugrató széltében, addig a szluzsnik erdőirtók iramodjanak előre utat vágni a vonulásnak, s összegyűjteni a szálfát az ostromszerszámoknak- pillantott a medve termetű Volodych kenézre, ki tetvek lakta, bozontos szakálláról törölte kétfelé épp a rácsorgó bort.
-Mi a többi úrral felvonulunk, és ostromgyűrűt húzunk a vár köré. Javallom adjátok ki a parancsot tábor bontásra, két nap, mire a falak alá érünk, a hajnal első fényénél indulnunk kell. Ha a késlekedéssel bárki élete is veszélybe kerül az atyafiságomból, ti tartoztok érte felelni, s tudjátok jól, nincs nyugodt éjszakája annak, ki az én adósom.

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#6 » 2018.01.07. 22:24

- A szülőszobánál -

~ Doktor Úr ... ~
*Kay számára valahogy még mindig idegenül cseng ez a titulus, ami, mint valami titokzatos misztérium köde öleli körbe a legtöbb egyszerű lélek számára az ő alakját. Pedig ez csupán tudomány, felfedezések és megfigyelések, az emberi és egyéb testi felépítés és működés megértésének gyakorlata és elmélete.
Behajtja maga mögött az ajtót és kimért léptekkel a kandalló felé indul, mert a levegőt elég hűvösnek érzi. Meghagyta a szolgálóleánynak, hogy minden nap szellőztessen a várandós asszony szobájában, de csak rövid időre engedje be a kinti hideget. A mocsár párás levegője csalóka tud lenni. Táskáját az asztalra helyezi miközben elmegy mellette s a szokásos nyugodt mozdulatokkal tesz a kandallóba némi gyújtóst, s ha az beindult, a kis kézhezálló vaslapátocskával néhány merítés faszenet.*
- Csak én vagyok az aszonyom, az orvos.
*Fejezi be a dolgot és ingújját feltűrve megmossa kezét az asztalra készített tálban, mielőtt elhúzná az ágy függönyét.*
- Hogy érzi magát ma?

Avatar
Leon
Hozzászólások: 25

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#7 » 2018.01.13. 17:55

//Elnézést a késésért! [bow.gif] //

Tudták mindannyian, hogy eljön ez a nap. Már akkor tudták, amikor az első suttogás szárnyra kélt: Sirató kapitánya talán túl találta pozicionálni saját posztját. Tán vérszemet kapott, hogy fiát a nemesi famíliába házasíthatta. Amikor pedig nyergelésre kapnak parancsot, szemernyi kétségük sem marad a felől, hogy kit indulnak fölmagasztalni. Százig sem kell kapitányuknak elszámolnia, hogy mind nyergelt lovon, fegyverben, útra készen sorakozzanak elé. A szikár, csaknem törékenynek tetsző legény sem kivétel ez alól. Lova szilajul járja alatta a paripatáncot, kell is tartania a kantárszárat. Nem osztja társai lelkesedését, amiért hetek óta tartó veszteglésüknek hirtelen vége szakad. Nehéz koloncként húzza a lelkiismeret, amiért épp olyan sorsot indulnak kiosztani most sok-sok boldogtalannak, amilyen sors Fynn Beckert is messzire sodorta szülőfalujuktól. De hogy ellenkezzen, azt soha. Szívén mázsás jégtömb ül, lelkén acélsodrony feszül - úgy fogja tenni, amit tennie kell, hogy még az öregapja is emlegesse Leon Anhalt nevét annak, ki ellenük szegül!

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#8 » 2018.01.13. 20:56

Kay | - A szülőszobában -

*A lány verejtéktől kivert homlokán megcsillan a kintről beszűrődő téli, szürkés-fehéres fény. Hosszat fúj, dús ajkába harap kínjában, belemar hosszú ujjaival a simára vasalt, kikeményített sárgás lepedőbe, nyöszög valamit. Érthetetlen. Szemei mindvégig csukva maradnak, így tekintete kifürkészhetetlen. Hosszú, fehér lengébb kétszeres hálóingje úgy szívta fel az összes izzadságot, mint szomjaztatott és űzőtt vadló a pocsolyát az erdőben. Ruházata éles kontrasztot alkot ébenfekete hajával, mégis mintegy kiegészíti azt, hosszúsága révén - a fenekét is verdeshetné, ha felállna. Nagy kerek hasa mint hízott domb magasodik ki a lányból. Úgy húsz körül lehet? Elfojtott hörgést is hallat, megrándul, hátáról átfordul bal oldalára, hogy lucskos hátát mutassa az orvos felé. Így világossá válik, hogy már maga a keményített lepedő is szívott magából a testnedvből.*
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Torrad Hallgrim 2018.01.14. 21:21-kor.
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Torrad Hallgrim
Hozzászólások: 44

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#9 » 2018.01.14. 20:51

Az ostrom előtti csend | - Sirató -

*Hideg szelek támaszkodnak az ablaknak, mérgesen süvítve továbbállva, hogy annak festett üvegét be nem képesek nyomni. Varjak vonulnak az Őzugrató bal partjáról az átelleneső oldalra, hogy a fák alatt találjanak tetemet mivel fiókáik sosem nyugvó gyomrát hallgattatják el mára. Pásztorok, kondások számolják össze beterelt állataik számát, akár tizedszer is hisz' aki vétene a pontosságban, a bitó látja vendégül. Kovácsok izzadása és kalapácsaik üllőkkel csiholt zenéje nyomja el a folyók rianását. Halk sugdolózások, pajzsfényesítések, lándzsa köszörülések, mérnökök kopácsolása és árokásók jajgatása vegyül bele a harapástiszta levegőbe. Lovak nyerítenek fel több répát követelve, kutyák csaholnak a nagyobb jutalomfalatért, katonák húzzák szájukat a fejadag láttán ; szegényes, húst nem látott leves, apró molnárka és egy fél kupa világos ser.*

*Hol van a nyár? Kellemes melegével, csípős büdösségével és szúnyoghadaival?
Hol van a nyár...? Fesztiváljaival, zenéivel, jókedvével, az előző uraság születésnapjával, a szerelmesek
egymástól lopott csókjaival, a részegek eltűnt erszényével?
Hol van a nyár!? Feszültségmentes nyugalmával, dagadó gyümölcskosarakkal, s ha még akad is akkor is
csak a világ legapróbb gondjaival?*

*Mi egy ostrom egy eltűnt erszényhez képest? S mi egy finom, mézédes gyümölcs a csalánleveshez viszonyítva? Minek jóleső forrósága oly' hamar elinnan, mint az egy északás fellángolás az ifjak között. Mi a halálfélelem a mulatáshoz képest!? S mi a szabad helyváltoztatás a bezártság és a kötelező egy csónakban evezéshez képest? Mert egy csónakban evez mind! Akár süllyednek, akár úsznak.*

*Továbbra sem érkezik nem hogy hírnök, levél sem Ölyvvárba. Szóbeszédeket hallani már a parasztság körében is a kisemmizett úrról, 'ki ha nem vigyáz s nem igyekszik könnyen tekintélye csorbulhat bele. Csupán ... kacaj. Sirató főtemérben. Nem az idős Hallgrimtól, a fiatalabbtól. Minél többet játszik el a dinasztia gondolatával s nevével mit majdan sárguló pergamenlapokra vésnek fel tintával, annál édesebb hamarosan születendő gyermekére gondolnia. Imára kulcsolja kezeit. Most. Hogy egyedül van. Imára az Egyhez. "Csak fiú legyék!". Ennyi az ima. Ez mind. S rögvest szétveszi kezét, ahogy egy szolgáló tér be s teríteni kezd az esti "vacsorához". Ugyanaz a leves, ugyanaz a molnárka, ám nekik jár egy teljes kupa ser. Se udvari bolond, se vidám zene, csupán egy északról érkezett, vastag bundába tekert szakállas bárd dúdol szomorkás éneket...*
- A kegyetlen vezetés biztonságot szül -

Avatar
Kay
Hozzászólások: 76

Re: Sirató Ostroma

Hozzászólás#10 » 2018.01.16. 15:16

*Kay tisztában van a helyzettel, s talán nem is neki kellene itt állnia, hanem annak a dülledt szemű és kampós orrú bábaasszonynak aki úgy három hónappal ezelőtt tűnt fel a terhes asszony körül, hogy bűzös főzeteivel a fiúszülés bizonyosságát elősegítse. Azonban ez inkább a vetélés lidércnyomását hozta el csaknem az azóta is ágyát nyomó szegény teremtés számára.
~Bizony jó banyám, akkor most nem az én vállamat nyomná egy ostoba "úri" döntés következményének felelőssége. De vígasztal a tudat, nem emelheted már kezedet többé egy tisztességes asszonyra sem, aki gyermeket hordoz a kebele alatt.~
- Hoztam tiszta forrásvizet és orvosságot. Beszél továbbra is nyugodtan az orvos. - Ettől enyhülnek a görcsök és csökken a folyadékvesztés is. Talán még a férje is meglátogathatja, ha enged nekem és ezt szépen beveszi.
Tudja jól, hogy ismeri már az asszony az ő jóindulatát, csak olykor erőt vesz rajta a szenvedés okozta lelki bántalom. Az első alkalommal megharapta az alkarját, szerencsére szépen gyógyul.
- Világra segítjük ezt a gyermeket, mi ketten nagyon erősek vagyunk.
Végigsimít a nő vállán, s finoman megérinti, hogy végre a hátára forduljon. Akkor beadhtaja neki az orvosságot. Sajnos kevés van belőle, s Kay kiporciózta, hogy a szülésig elég legyen. A nő és a gyermek is túl kell, hogy élje így, de többet kell szenvednie, mint azt az orvos maga is szeretné.
~ Ha valaki átjutna az ostromon az adaggal amit rendeltem... egy moslygósabb arcú kismamával készülhetnénk a szüléssel. ~
Verras doktor tudja, hogy ez szinte lehetetlen.*

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég