Oldal: 16 / 19

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.23. 17:44
Szerző: Mord
- Anyámhoz igyekszik látogatóba... tudom. De attól félek, ha nem is vacsorál már, Nagyuram, csak estére érhet oda... És Önnek igazán nem kell mondanom, hogy az utak veszélyesek, a bitangok a tél beálltával megszaporodnak, mikor nincs mit rabolni a földekről. Emellett anyám már bódult... elnézést, hogy így kell mondanom. De ez az igazság. A gyógyfüvek miatt mire odaér, már bizonnyal aludni fog. Kérem... inkább induljunk reggel, és magam kísérem el hozzá, hogy nehogy... megint olyan sajnálatos atrocitás érje lordságod. Így... úgy vélem... legalábbis merem hinni, hogy Ön is nagyobb biztonságban utazik, és én is találkozhatom szeretett édesanyámmal.
Kedves, őszinte mosollyal ajánlja fel a fiú. Valószínű ő maga se utazhat minden nap oda.
Eulisessnek az is feltűnhet, hogy furcsa mód feketében van tetőtől talpig. Jól áll neki... még ha nem is lenne teljesen indokolt.

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.23. 17:54
Szerző: Eulisess Scarletwound
*Összekulcsolja a kezeit ültében.*
- Ez volna, kérésed? -*teszi fel a kérdést dacára annak, tudja, hogy az apa már azelőtt jelezte, fiának kívánsága volna, mielőtt bejelentette, elutazik az anyjához.* - Legyen. Utolsó éj, amit most az Ardenand birtokon töltök, de korahajnalban utaznunk kell. A hajóút sem rövid és még intéznivalóim akadnak Zubogó városában, mielőtt a fenséges herceg megérkezik.

*Egy nap késés még nem a világ...*

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.23. 17:59
Szerző: Mord
A baj az, hogy eeez már nem egy nap késés, hisz Jezabel indulása előtti napon figyelmeztette....

Willem fejet hajt kötelességtudón.
- Minden tisztelettel... Ön nagylelkű, Tanácsos Uram! De igazából nem ez lett volna a kérésem. Ha mégis vonakodna abban segíteni, úgy megértem, és elfogadom, de kérem, engedje meg, hogy előadjam, s döntsön utána belátása szerint!

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.23. 18:16
Szerző: Eulisess Scarletwound
//…Vile woman.//

…legkésőbb holnapután hajnalban, hogy időben visszaérkezzünk Zubogóba…

*Cseng a sápadt hang fülében.
Holnapután hajnalban…?
Az mondja… vadászat…másnap…Akkor!
*

- Milyen nap van!? -*áll fel hirtelen.*- Új hét első napja. -*válaszolja meg magának saját kérdését.* - Sajnos fiam a terv változik. Ma kell indulnom. Most kell indulnom. Ha elkísérsz most is, azt örömmel veszem. A batárban elmondod, mit szeretnél…Ami pedig Arianat, az édesanyádat illeti…-*hezitál. Közelebb jár egy rejtély megoldásához, viszont ő a király tanácsadója, az ország számít rá. S a herceg jó útra térítése jelenleg a legfontosabb.* - …fáj a szívem, mikor ezt mondom, azonban egy napot elvesztegettem önnön pihenésemre. Mea culpa. Egyből a kikötőbe kell mennem... Ha a szél jó, a hullámok kegyesek, időt nyerek… -*számítja máris az utat.*

- Nos fiam? Jössz vélem most is?

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.23. 18:31
Szerző: Mord
Ahogy Eulisess felpattan, s kapkodóvá válik, lassan Willem is felemelkedik ültében.
- Valami baj van talán, lordságod? Mi történt?
Láthatóan nem érti, miért e nagy kapkodás...
- A batár még nem érkezett meg. És ilyen ítéletidőben kint... kizárt, hogy apám lóval elengedje lordságodat! Se kísérettel, se anélkül! Node mégis, mi az, ami miatt így kell kapkodnia, félredobva... mindent?
Mást akarhatott mondani a végén a fiú, de... valahogy aztán így sikerült.

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.23. 18:41
Szerző: Eulisess Scarletwound
- Ítéletidő vagy sem, mihamarabb el kell jutnom Zubogóba. Ha máson nem, lóháton. Legalábbis a kikötőig.-*jelenik meg az elhatározottság kiállásában.* - Félre nem dobok semmit. Felajánlottam, hogy velem jöhetsz. Remélem, nem tántorít el egy kis lovaglás... -*a fiút lehet, hogy nem, de magát előbb felméri. Úgy-ahogy kipihent, jóllakott. Nem lesz olyan kényelmes, mint a hintó, ám a kötelesség, az kötelesség.* - Nem késhetem el. Minden perc számít. -*indul meg kifelé előre a folyosón. Willem követheti.* - Apádtól elbúcsúzom. Szólj addig, hogy készítsenek elő egy pihent lovat. Ha jössz, magadnak is. Egy kabátot is szerezz.. Mit nekem eső? -*teszi fel a költői kérdést.*

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.24. 13:56
Szerző: Mord
Ahogy Eulisess megfordul a folyosón választ várva, észreveszi, hogy... nincs ott senki. Egyedül van. A könyvtár ajtaja még mindig nyitva van, Willem csak most kép ki rajta. Lassan. Kimérten. Akár egy úr.
- Tájékoztatom apámat, hogy haladéktalan távozni óhajt lordságod. Minthogy úgy tűnik, lordságod nem csak a vendégszeretetet, de úgy általában maga körül senkit nem tart annyira, hogy akár csak hajszálnyit is megtisztelje, feleslegesnek tartom, hogy lordságod elkísérjem bárhova is.
Az eleddig oly kedves fiú most kimérten bólint, amolyan "alászolgája" jelleggel, sarkon fordul, és távozik átellenes irányba. A konyha felől a sülő vacsora illata száll fel, a nap alászállt már, szürkén dereng az idő a leszálló ködben, és csípős, nyirkos hideg lopózik a ruhák alá.

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.25. 00:11
Szerző: Eulisess Scarletwound
*Az út egy teljes hetet vesz igénybe.
A herceg pedig öt nap múlva érkezik meg. Na persze, elébb meg kell pihennie és csak azután áll készen az ünneplésre… Két és fél nap késés… Az üdvözlésről lemaradt, de a ceremóniáról még nem… S hátha a herceg is késik...

Számolja az időt eltávozó fiút nézve.
Mit akarhatott?
Mindegy. Nem ér rá a szentimentalizmusra.
Gyorsított lépésben indul, hogy fellelje a ház urát. A szolgák segítségével.
*

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.25. 13:47
Szerző: Mord
Eulisess meg is leli lord Ardenandot, épp a lordjai körében borozgatnak a nagyteremben, vélhetően már a vacsorára várva, jóízűen nevetgélve valamit...
- És akkor azt mondja nekem a követ... Áhh! Lord Scarletwound! Ejj barátom, nem sok színt kaptál a szobádban! Gyere, foglalj helyet!
Bár a ház ura kedélyesen köszönti, lordjairól ez még mindig nem mondható el. Nem dühösek... csak olyan elzárkózók. Természetesen a lord első dolga, hogy bort öntsön a vendégnek, mézszín sűrű nedűt.
- A vacsorát nemsoká hozzák! Szarvas sült lesz! Az, amit te lőttél! Egy pohár bort, barátom! Meghozza az étvágyad!

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Elküldve: 2018.02.25. 15:02
Szerző: Eulisess Scarletwound
- Lord Ardenand. -*kezdi.* - Házad és vendégszereteted oly kitűnő, hogy megfeledkezem magamról és kötelességeimről. Az ifjú herceg érkezése Zubogó városában a közeljövőben lesz, és már erősen késésben vagyok… Kedvelem a szarvashúst, ám most ezt ki kell hagynom. Indulok. -*emeli fel kezét, hogy nincs még vége mondanivalójának, bár szünetet tart.* - Fiad e percben gondoskodik a lóról, mellyel visszatérek a kikötőbe, tudom, az út kényelmetlen lesz, de ezt meg kell tennem. Első a kötelesség. Viszont, nem csak búcsúszavakat szeretnék átadni, hanem másfajtát is. Annyira lenyűgözőnek találtam az itteni nedű gondos elkészítését, hogy arra gondoltam, szégyen lenne nem élvezniük külhonban. Éppen ezért javasolni fogom a híres Ardenand-párlat egyévi vámmentesítési aktusát a Tanácsban. Természetesen csak egy engedélyt fogunk átadni. Neked. Kíváncsian várjuk, hogy más népek ki merik-e fizetni az árát… Köszönöm hát vendéglátásod, élvezet volt a legutolsó percéig.