Egy rég esedékes hazatérés

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#91 » 2018.01.24. 19:08

Lord Ardenand meleg ruházatot, bőr vértezetet visel, mint ahogy lordjai legtöbbje, épp a lovára kapaszkodik fel. A kísérők annyira nem öltöztek be. A kutyák már az udvar túlfelén csaholnak, vérük hajtásra űzné őket.
A szekrényben Eulisess főként ruhákat talál, bár nem sokat, no meg az ágynemű kelméit. Vendégszoba ez... nincsenek személyes holmik. A szobát lassan megüli a dögbűz, ami a kezekből árad. A kellemetlen az, hogy igazából egy valamire való fegyvere sincs... sőt, Deenton felszerelése is eltűnt mindenestől.
Odakint újra megszólal a vadászkürt. Egy kicsit türelmetlennek érezheti a hangját.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#92 » 2018.01.24. 19:17

*Egyre inkább csalódik, ahogy a ruhákat túrja. Hátrább lép és becsukja az ajtót. A kezes-láda felé fordul, de csak legyint egyet rá. Majd a szolgák. A levelet viszont felveszi, zsebébe gyűri. Állát fogva gondolkozik.

A kastély nagy, egy rövid időre eltévedhet… de hol is látott valami fegyverraktárat? Mert, ahol fegyver van ott egy mellvért is akad… hiszen köztudott, a „véletlen kilőtt” nyílvesszők szeretnek szívtájékon megpihenni... Legalább azok ellen legyen védelme.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#93 » 2018.01.24. 19:37

Eulisess nem derítette fel a kastélyt... de azt tudja, hogy a falakat gyakorta díszítik életlen bárdok és kardok pajzsokra fektetve... Az állványokon is megpihennek itt-ott díszes vérviseletek... De arra is emlékszik, hogy a cinteremben tegnap érkeztükkor ifjú lovagjelöltek vívtak nagy elszánással!

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#94 » 2018.01.24. 19:52

*Ah, a cinterem. Valóban. Akkor irány oda, hová először belépett. Már csak abban reménykedik, hogy talál valamit, ami előnyére lesz.

A folyosókon pedig nem kell lopakodnia. Vendég ő itt és nem fogoly. Elég lesz csak azt a látszatot kelteni, hogy a vadászok felé indul.

Ez voltaképpen igaz… Csak útba ejt egy kis kitérőt is. ..
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#95 » 2018.01.25. 17:02

Bármire is számít Eulisess, a szembe haladó szolgák csak meghajolnak, de zargatni nem merik, hogy mit keres itt.
A teremben aztán a falak mellett talál vértállványt Eulisess, van ott vasborda, sodrony, lamellás mellvért, bőrvért, és mindenféle elemek kiegészítésként. Éppcsak mindegyik kopott, horpadt kissé...
A másik állványon fegyverek sorakoznak, kardok, buzogányok, fejszék... épp csak életlenek kissé.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#96 » 2018.01.28. 23:18

*Miközben leveszi a ruházat felsőrészét és felkapcsolja az egyik megbízhatóbbnak tűnő vértet, néhai apja szavai jutnak eszébe;

A Tanács tagjai nem viselnek páncélt. Neked sem kell majd többet.

…Különös. Annyi év telt már el, hogy utoljára fel kellett vennie egy vértet. Bizony, abban az időben még a kardot sem vetette meg. Zyllah gróf, kinek nem csak esze gyors és borotvaéles, hanem pallosa is, maga mondta, nem hiába régi vér a Scarletwound. Meg tudja védeni magát.

Mikor is hagyta végleg hüvelyében a fegyvert…?

A házassága után még egy kicsivel…

Ekkor eszmél magára. Egy idősödő úr, mellvértben és nadrágban a pihenő kard markolatát fogja, készen, hogy kiszabadítsa azt. Megrázza fejét, s elengedi a harceszközt. Hosszú pillanatig még rajta felejti szemét, valami régi csillogással telve. De ez is megtörik.

A kard gyanús lenne.
Amúgy is életlen.

Visszalép a levett felsőruházatához és felölti. Lassú mozdulatsorral begombolja.
Végignéz magán. Szerencsére nem éppen a mérete a ruha, így a vértet még csak sejteni sem lehet.

Elindul a kijárat felé.
Megáll.
Nyakához nyúl és az ott láncon függő amulettet előveszi. Tenyerébe helyezi és egy rövid ideig nézi.
*

- Nem szoktam kérni Tőled semmit… Tudod, miért. -*suttogja a tárgynak.* - De most az egyszer fordítsd felém a tekinteted és vigyázz rám...Bár nem érdemlem meg... Viszont még nem térhetek meg…! dolgom van.

*A rövid imaszerűség után csókot lehel az amulettre, és visszateszi nyakába. Így felvértezve indul az udvarra a vadászokhoz.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#97 » 2018.01.29. 11:46

A vadászok odakint már javában toporognak, mire Eulisess kiér. Csípős a hajnali reggel, fagyos a tegnapi eső utáni sár már.
- Csakhogy! Azt hittem, elaludtál, Lord Scarltwound! - Szól nevetve a ház ura, intésére máris két lovat hoznak elő felszerszámozva, s az egyik nyergébe felsegítik a jó törvényszolgát.
- Hát a testőröd hol késik? Istenemre mondom, ha sose indulunk el, sose érkezünk haza, én meg vacsorára nyúlpörköltet akarok!
A társaság elég mogorva... Ezek pusztán a nemesi familiárisok, s nem különösebben foglalkoznak azzal, hogy akár jó szót szóljanak Eulisesshez, akár csak barátságosan pillantsanak felé. Épp ellenkezőleg, úgy viselkednek, mintha Eulisess elvette volna tőlük kedvenc ágyasleányaikat. Valami feszültség ott van a levegőben...

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#98 » 2018.01.30. 14:55

*Nincs nagy gyakorlata Ardenandnak a merényletekben.

Legalább a familiárisoknak megmondhatta volna, hogy ne vágjanak ennyire morózus arcot. Hiszen mindenki tudja, amilyen a szolga, olyan az úr. Viszont, nincs mit tenni. Ardenand egyelőre nem tudhatja, hogy terve átlátszóbb, mint egy zarovari üvegpohár.

A szolga segítségével felkaszálódik a ló hátára, nem spórol a színjátszással sem. Nem képvisel nagy erőt, viszont még elesettebbnek kell látszania. Biztos, ami biztos.
*

- Nem láttam a tegnap esti mulatság óta. -*jelenti ki habozva, mikor már a lóháton ül. A rövid tétlenséget kihasználva felméri a vadászok felszereltségét.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#99 » 2018.01.30. 16:57

- Megbízható fickónak tűnik... - Morogja rosszkedvűen Lord Ardenand. - Willem!
- Igen, atyám? - Fordítja oda lovát az ifjabb Ardenand.
- Te felelsz Lord Scarletwound egészségéért. A patak partja felé menjetek, az Öreglesre. Én az Odúban leszek. A többi a hajtókon múlik!
- Ahogy kívánod! -A fiú biztató mosolya is valahogy kimért, ahogy Eulisessre pillant. - Van gyakorlata a vadászatban, Lord Scarletwound? Ne feszélyezze ha úgy adódna, hogy nincs... Nem is a király Fővadásza Ön, még ha a rossznyelvek tudjuk is, miként nevezik! Jöjjék Kegyelmed! Nem diktálunk erős vágtát, a miénk a közelebbi les!
A vadászok furcsa mód nem igazán felszereltek, leszámítva a vértet, a kardokat és fejszéket, buzogányokat... mintha csatába mennének, nem is vadászatra, de nincs ebben igazán meglepő, a kelevézeket, íjakat valószínű apródjaik vitték mind már előre.
A csapat pedig dübörgő vágtában el is indul, csak az idősebb lord öblös kiáltása és nevetése hallatszik még:
- Isten véled, Roswetha! Aranyos fácánnal térek vissza házadba!

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#100 » 2018.01.31. 01:34

*A fegyverekről a gazda fiára tekint.

Egészen megeredt a nyelve az eddig szótlan örökösnek. Már-már majdnem kimondta az őelőtte félve kimondott szót. Ez vagy bátorságra vall, vagy arra, hogy nem tudja, pontosan kivel beszél.

Roswetha?

Érdekes. A ház úrnője nem is tette tiszteletét előtte. Egyszer sem…

A lord kiáltása után elindulnak. Lépésben halad, a fiatalembernek fel kell venni a tempót, hiszen beszél hozzá. Beszél, hogyne beszélne. Ki kell derítenie egyet s mást.
*

- Fekete Völgy, nem Aranyvölgy. -*válaszolja indulás után.* - Érdekesnek találom, hogy a régiek, milyen jól megtudták fogni a dolgok velejét, mikor a helységek elnevezéséről volt szó. Ez a hely, lehetne akár a földi Paradicsom is. Egyre közeleg a tél, de itt ezt meg sem érezni. Csodálatos. A talaja termékeny, gyümölcse édes és gazdagságot hozó…Lám, a név nemcsak az örök napsütésről beszél… Ellenben Fekete Völgy nem ilyen. Ott nem lehet vadászni. Sem élni…

*Habár igyekezett túlozni, akaratlanul felötlött benne a régi táj képe. Az ottani élet valóban elég sivár. Mind a közrendűeknek, mind a nemeseknek.

Nem csoda hát, ha apja igen hamar maga mögött hagyta.
*

- De mondd csak, Willem. Remélem, nem veszed sértésnek, ha apád után tegezlek téged is. Szóval Willem, hogy hívták a kapitányt, aki miattam halt meg? Nem lenne igaz dolog tőlem, ha egy ilyen cselekedet után még a nevét sem tudnám…S régi szolga volt a háznál? Mindig nagy szomorúság elveszteni egy ilyen harcost, pláne, ha régről hű.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég