Egy rég esedékes hazatérés

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
von Frundsberg
Adminisztrátor
Hozzászólások: 327

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#81 » 2018.01.15. 13:20

//Intermezzo//

*A futár alkonyat előtt érte el az Ardenand kastélyt. Fontos küldeményt hozott, fontos embernek, ki a bor-grófnál vendégeskedik- ezzel bocsátották útjára. Hogy a nyeregtáskányi faláda és a reáviaszkolt levél mit tartalmaz, nem tudhatta, csupán lord Verdis pecsétje volt, mit felismerni vélt, ebből tudta, hogy akár országos dolgok sorsa is múlhat gyorsaságán. Az impozáns, déli stílusú kastélyt övező szőlőkön átnyargalva, csak a kapunál hőköltette meg a lovat.Az ajtónálló strázsáknak felmutatta a küldeményen csüngő pecsétet, s pár minuta múltán már a konyhán vacsorált egy félreeső sarokban, hisz a mulatságra készült étekből jutott a szolgáknak is bőséggel. Borból is került egy kupányira való -a savanyúbbikból- s csakhamar kipirult arcú cselédek is ingerkedtek, mókáztak véle. Hiába, a déli vendégszeretetre sohasem lehetett panasza senkinek.
A várnagy nem volt rest a csomagot továbbítani lord Ardenandnak, hisz neki volt tisztje átadni azt a címzettnek, ki a vendége, lord Eulisses Scarletwound volt.*
"....spieß voran!"

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#82 » 2018.01.16. 21:32

A felérkező várnagyot bosszúsan fogadja a lord. Nem mintha lefeküdni készült volna, s ebbéli nyugalmában zavarta volna meg az öreg, sokkal inkább volt oka a nyakas asszonynépek miatt dühöngeni.
- Hmm... mi ez?
- Küldemény... Lord Scarletwoundnak, nagyuram.
A várnagy mintha mi sem lenne természetesebb, nyújtja át a lordnak, aki sebesen kapja ki a kezéből, és pillant a pecsétre.
- Hmm... a Fattyú. Nagy baj lehet Keletvégen. Vagy úgy döntött talán, maga is inkább Tanácsosnak állna a vén bolond mellé. Hah... az lenne csak a végromlás. Köszönöm. Elmehetsz, de küld ide Mikholt, ha még józan! A holnapi vadászatra aztán nehogy tántorogjanak azok a legények! Erre a vadkanra biztos fogás kell!
Még egy békülékeny mosollyal megveregette a veterán vállát, mire az fejet hajtva távozott is, magára hagyva Lord Ardenandot a csomaggal, hogy szóljon az írnoknak.

A futárt senki nem zargatja, űzi, hagyják pihenni a szerencsétlent a konyhában, hisz ez az ítéletidő odakint, mi sűrű fagyos esővel záporoz, és villámok csattogását hozza, a kivert kutyának se való, nem hogy embernek.

Deen talán már felelne, mikor a lány mellett elsuhan egy nyurga legény.
- Hopphopp, Rosabella! A konyhában egy megfáradt futár várja, hogy keríts neki fekhelyet!
- Milyen futár? - Lepődik meg a lány, és fordul a legény után. - Oszt honnan szerezzek én annak szállást?
- Bánomisén, ha a szoknyád alá fekszik is! A főméltósághoz hozott valamit, de igen messziről!
A lány pörölne még, hogy miért az ő dolga ez is, de aztán csak fújtat, bocsánatkérőn pillant Deenre, és elrobog a konyha felé.

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#83 » 2018.01.19. 12:54

//Akkor nem várok tovább... legyen másnap.//

Másnap hajnalban Eulisess, ki talán még napkelte előtt már a hajnali imát morzsolja az Egy örömére kényelmes szobájában, nagy mozgolódásra lesz figyelmes. Legyen bármily erős akarata, ezen hangok mégiscsak nyugtalanságot táplálhatnak szívébe, s midőn az aprócska erkélye ablakához lép, jól láthatja, hogy a belső udvaron az Ardenand-család katonái sorakoznak egy utazókocsi mellett, lóháton. A bakon már ott ül a fogathajtó, didereg a hajnali hidegben, és épp akkor kísérik ki a katonák a fekete ruhás, köpenyes karcsú alakot. Az ifjabb Ardenand fejlehajtva kíséri őket, valamit talán mondhat is, de ne nagyon akaródzik neki úgy tűnik, a másik szemébe nézni. Az őrség egyértelműen úgy áll, hogy sorfalat alkosson a kocsi előtt. Egyrészt megtisztelő... másrészt csak egy utat enged: beszállást. Az utazó nem fordul vissza úri kísérője felé, beszáll a kocsiba, és hangos csattanással csapja be azt. Az Ifjú Ardenand nem is tehet mást, csak int a kocsisnak és a szoros kíséretnek. Mehetnek.

Úgy néz ki, Lady Sante-Bouve mégsem csillantja meg vadásztudományát a mai nap.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#84 » 2018.01.20. 21:48

*Arca egyidejűleg szomorú és csodálkozó.

Olybá tűnik, a ladynek dolga akadt... Biztos valami fontos s halaszthatlan...

Hátrakulcsolt kézzel nézi tovább a távozás procedúráját, gondolataiba merülve. Miután a kocsi már messze jár és a búcsúzók visszatértek dolgaikhoz, azután még elnézi a képet, mit az ablak elé tár.

Ki tudja mennyi idő telik el a reggeli csönden így?

Mikor elunta, nem váratja tovább az elkerülhetetlent, jelez a szolgáknak.
Öltözni kíván.
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#85 » 2018.01.21. 11:58

A szolgák kényelmes ruhát hoznak Eulisessnek, mely meleg, de egyben a vadászatra is alkalmas lesz. A reggelit is a szobájába szervírozzák. Reggeli készülődését semmi nem zavarja meg. Azonban hiányérzete támadhat. Hol van a testőre? A szobájában nincs, az bizonyos... olyannyira, hogy talán nem is kísérte senki ide a jó tanácsost? Semmi nyomát nem leli annak, hogy valaha is ott lett volna Deenton.

A vadászkürt az udvaron felharsan, hívja a ház népét: nemsoká indulnak.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#86 » 2018.01.21. 13:13

*Azt az egy szolgát, ki a ruhát kívánja felsegíteni, kézmozdulataival elbocsájtja. Arcát a kikészített vízben megmossa, az öltözködéssel gyorsan megvan.

De hiába a gőzölgő reggeli, egyre csak fel-alá járkál, és az ajtóra tekint időnként. Mintha valakinek jönnie kellene...

...vagy mégsem?
*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#87 » 2018.01.22. 11:14

Akárkire vár is Eulisess, nemsoká valóban kopogtatnak az ajtaján. Az öreg várnagy várakozik odakint, s hogy Eulisess ajtót nyit, vagy bebocsájtást enged, oly mindegy, meghajtja a fejét előtte. Kezében ládika, mellette pecsétes levél, ezt hozza be a lord szobájába és teszi az asztalra.
- Tegnap este futár érkezett lordságodhoz, ezt hozta. Lord Ardenand kéri, hogy ha megnézte, haladéktalan csatlakozzék hozzá az udvarban, már csak lordságodra várnak, hogy a vadásztársaság elinduljon.

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#88 » 2018.01.22. 18:40

*Lassan bólint, ahogy átveszi a pakkot. A várnagyot elbocsájtja, majd asztalához igyekszik. Leül a székbe, kezébe veszi a levelet, elolvassa a rajtalévő írást, ha van, és megvizsgálja a sértetlenségét. Ezután nyitja ki és olvassa el. Végeztével a ládával teszi ugyanezt.*

DOBOTT ÉRTÉKEK:

1. dobás: 7
2. dobás: 8
3. dobás: 5
4. dobás: 3
5. dobás: 9
6. dobás: 5
7. dobás: 3
8. dobás: 4
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#89 » 2018.01.23. 11:08

A doboz pecsétje érintetlennek tűnik.

Felnyitva a dobozt, döghús édeskés szaga üti meg a lord orrát, minek forrása hat darab levágott kézfej. A rászáradt vér immár rozsdabarna pikkelyekben pereg le róluk, láthatóan egy-két szemtelen légy sem volt rest beférkőzni a dobozba az út során, hiszen apró nyüvek fickándoznak a megpuhult húson. A dobozra viaszkolt levélen pedig az őrgrófjának sorai állnak

,,Nemes lord Eulisses, kedves barátom!
Emitt küldöm néked annak a 3 kancellistának lemetélt kezeit, kik a királyi végvárak zsoldját -szekretáriusi machinációk folytán- megrövidíteni szándékoztak. Őszintén szomorít, hogy emily csimaszok sem átallják azt hinni, az országban mindenki büntetlenül sütögetheti saját pecsenyéjét, hisz király urunk kezét immár levette a kamara kulcsáról. Ha e bárgyú kutyakölykök ebbéli hitben megbátorodtak, ugyan mit gondolhat a zászlósurak nagyja, kik tegnap még késüket fenték a másikra, ma pedég már parolát adnak rá, hogy az ország javait karbaöltve pocsékolják. De tudja meg minden kurvafattya úr, vagy paraszt, a rossz sáfárt elveri az ura a háztól, s kutyát uszít utánok. Te, kenyeres barátom, ki urunkat mindig oly híven szolgáltad, s a kevesek közt vagy, kik a vészben sem hagyják el őt, tudhatod, reám eztán is számíthatsz, ha tolvajok, rossz kufárok pendelyét kell megszaggatni. Eminnen, Farkasbérc várából nyújtom bajtársi jobbom, mi után ne habozz bármikor kapni, ha a szükség úgy hozza.
Áldjon meg az Egy és őrizzen meg minden kísértéstől!
Halfdan Verdis
a Lándzsakapu őrgrófja"

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#90 » 2018.01.24. 18:48

*Letéve a levelet, még egy pillantást vet a láda tartalmára, hümment egyet és lecsukja annak fedelét. Halfdan valóban rászolgált hírnevére… s tudja, hogyan vegyen le egy tanácsost a lábairól…
Megenged magának egy pengevékony, sötét mosolyt, ahogy még megpaskolja kétszer a láda fedelét. A seprű előállt, a por megvan. Már csak a munkát kell elkezdeni…de előtte még…

Feláll és elsétál az ablakhoz, hogy jobban szemügyre vegye az udvaron gyülekvő vadászokat.
*
~ Kár lenne nem élesíteni a csapdát, ha már ilyen ügyetlenül felállították...~*néz még egyszer a levélre.
Lenne indoka távozni, de egy Scarletwounddal nem lehet csak úgy packázni! Az Ardenand is régi dinasztia, de letért a becsület útjáról.
Egyetlen igaz tagjukat pedig eladták Sante-Bouve-nek…

Ideje rendet tenni. Itt is.

A vadászok közt keresi az idősb lordot. Alaposan felméri.
*
- Meddig mész el Willem? -*suttogja a távoli alak felé.* - Vérem kell? Azért, nem lesz olyan könnyű megszerezni azt…barátom.

*Elfordul az ablaktól és a szekrényekhez lép. Kinyitja őket, hátha talál bennük valami használhatót.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég