Egy rég esedékes hazatérés

Lejátszható kalandok, hirdetések.
A játékhoz kérjük, jelentkezz be!
Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#61 » 2017.12.13. 20:03

*A tanácsos néha bólint a grófnő beszéde alatt, közben időről-időre hol a házigazdára, hol fiára, hol pedig a beszélőre tekint. Miután Lady Sante-Bouve végére ért mondandójának, elengedve füle mellett az utolsó mondatokat, más tárgyra tér.*
- Ki mondta meg önnek, hogy kifosztva találták meg a ládámat? -*ismét egyszerű kérdés, minden drámaiságot nélkülöz.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 358

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#62 » 2017.12.14. 11:21

Egy kicsit lebiggyednek az ajkai, talán a fogyasztott bor az oka, hogy gesztikulációjában most kicsit engedékenyebb. Tűnődik egy pillanatot...
- Nos... én megkértem a lovászfiúkat, hogy értesítsék a várnagyot az incidensről, mikor megérkeztünk. A várnagy jelezte nekem utána, hogy a bátyám kiadta a parancsot, hogy menjenek és hozzák be, amit még lehet, és kiküldte az atyát is, hogy adják meg az illő végtisztességet az elesetteknek. A temetés megtartották még délután, a várnagy visszahozta a legényeivel a ládát aztán, és nemrég beszéltem vele, miután atyám igencsak veszekedett vele. Sérelmezte, hogy a várnagy csak ilyen... üresen hozta issza az ön ládáját, és valami olyasmit vágott fejéhez az öregnek, hogy Lord Scarletwound pecsétnyomója nélkül igen nagy szégyen volt visszatérnie.-
Egy pillanat szünetet tart, eltűnődik, majd aprót mosolyint a lordra. Kissé keserű mosoly az.
- Igaza volt. Valóban kellett volna az a pecsétnyomó.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#63 » 2017.12.19. 13:07

*Bólint a válaszra. Kicsit még emészti, de úgy tűnik a kérdések órájának még nincs vége.*
- Hogy hívták a megboldogult kapitányt? -*amennyiben engedi, tölt még egyet a grófnőnek.* - Jó kapcsolatot ápolt vele is, mint a többi szolgával?
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 358

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#64 » 2017.12.19. 15:03

- Tessék?
Láthatóan meglepi a kérdés, kicsit zavarba is hozza, legalábbis a szemét lesüti, és a mosolya is visszafogott, mintha olyasmit kérdezett volna a lord, ami valamely hibájára világít rá.
- Nem... nem emlékszem a nevére sajnos. - mondja aztán a férfi szemébe pillantva, zavarát leküzdve. - Nem mondhatnám, hogy közeli a viszonyom a szolgákkal, bizonnyal észrevette, hogy egyáltalán nem ismertek fel. Jobbára az Ön hites feleségének gondolnak még mindig. Ebben semmi furcsa nincs, hisz alig töltöttem itt időt. És nem is igen tervezek a jövőben sem. Nem értem, miért érdekli ez ennyire... Ennek semmi köze nincs az érkezésünk céljához, úgy gondolom. Nincs jelentősége jelenlétünk szempontjából...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#65 » 2017.12.22. 01:06

- Akkor, ha jól sejtem frissen szerződött kapitány volt, hiszen a kapitánynak nem hajolva kell szolgálnia, hanem egyenesen a szemünkbe nézve. Ismernie kell az arcát, azoknak, kiket védelmez… -*adja át a szót, de mégsem.*- Apropó hitves! A rőt báró és öccse már azelőtt megüzente házassági szándékát apjurának, mielőtt lejárt volna a gyászév? S önt még meg sem látogatták ez ügyben? Hát nem tudja Chelley, hogy ön már Sante-Bouve és nem Ardenand?
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 358

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#66 » 2017.12.22. 10:49

- Azt apám tudná megválaszolni, hogy mikor fogadta fel a megboldogult kapitányt. Talán őt kérdezze. Vagy Willemet. Őket védelmezte, nem engem.
Ennél jobban úgy érzi, már nem tudja a másik értésére adni, hogy nagyjából semmi köze nincs ehhez a birtokhoz, hiába kérdezi hát ilyesmiről.
- S hogy Chelley báró úr, vagy annak kedves öccse mit üzen, és kinek, szintén nem tudhatom. Ahogy már Ön is sokszor megjegyezte, mi vidékiek... nem forgunk azokban a méregtől veszélyes körökben, amelyek a király körül oly bejáratosak. Mindazon túl Chelley báró úr is tisztában van vele, hogy a gyászév ideje alatt se nem illő, se nem az Egynek tetsző, hogy az özvegyet környékezze... s ha ez ugyan hidegen hagyja is őt, bizton tájékozódott már felőle, kinek a kezére és vagyonára pályázik, így bizonnyal csak rám való tekintettel nem zaklatott hiábavalón eleddig, hanem amint azt megköveteli a szokás és az illem, csupán a fekete fátyol levétele után teszi házamban tiszteletét. Ez viszont nem zárja ki, hogy elbizakodottságában boldog-boldogtalannak kikürtölje házasodási terveit... Meglehet, hogy azzal hogy házasságunk révén...hmm...tulajdonának tekinthet, jó alap, hogy bizonyos tárgyalásokat kezdjen atyámmal.
Elgondolkodva pillant az apja körül tömörülő társaság felé. Figyeli, ahogy lord Ardenand még mindig széles gesztikulációval magyaráz nekik. Csak akkor pillant vissza Eulisessre, mikor hangos dördüléssel villám fénye villan be az ablakon.
- Nem tudom, pusztán találgathatok én is. Lehetséges, hogy emiatt hívta ide atyám. Talán ellenére van a báró ajánlata, melyet tenni készül... bár úgy sejtem, akkor velem is beszélne, nem csak Önnel. Viszont csak Önt hívta látogatásra...
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#67 » 2017.12.31. 19:33

- Sok mindent szemünk elől rejt az Egy. -*idézi a régi mondást.* - De tán jobb ez így. Akarata kifürkészhetetlen. Akárcsak az ön apjáé. Fogalmam sincs, mit kérhet a Koronától egy ilyen régi vitéz, ki, mint ön már azt mondta, nem szenved hiányt a föld és az ember gazdagságában. -* elnéz ismét az ifjú felé, majd a lady lánytestvérére is áldoz egy percet. Ekkor visszatekint a feketeruhás beszélgetőpartnerére*. – Ismét csak azt tudom mondani; a családi tűzhely melege is megadott neki… Legfeljebb a politikai pozíciói fölött bánkódhatna, viszont nem hiszem, hogy kardját-íját elcserélné a tollra és a pergamenre… Bár, mi már abban a korban vagyunk lassan, drága grófnő, hogy akaratlanul megintcsak gyermekekké vedlünk…és sok dolgot akarunk...még mielőtt...történelemmé leszünk.

*Itt elhallgat, hogy egy percre végigmérje kikkel is beszélget oly hevesen a házigazda.*
- Viszont bármi is légyen apja akarata várnia kell, míg vagy előkerül a pecsét vagy visszatérek Zubogóba. Pecsét és aláírás nélkül én sem írhatok a királynak. -*dől hátra a székben, viszont tagjai nem ernyednek.* - Vadászat lesz holnap. Remélem itt is jeleskedni fog, és nem csak saját erdeiben.
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Avatar
Mord
Hozzászólások: 451

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#68 » 2018.01.01. 15:15

Eulisess továbbra sem látja Jezabell nővérét. Úgy tűnik nem teszi tiszteletét a vacsoránál... bár a főasztalon is csak négy teríték van.
A lordok java része vagy túl fiatal hogy ismerje, vagy jelentéktelenek, hisz mind az Ardenand-ház familiárisai. Talán a vén veterán Pörölyzúzó Ardheimre emlékezhet egy korokkal ezelőtti allenek elleni csatából, vagy épp Csillagűző Dharanra, aki a maga korában ugyanazon allen háborúban regös létére is derekasan kivette a részèt.


//Azért lassan jó lenne visszavenni a 2napos tempót. :) No és kérdés, gyakorlatilag Eulisessnél van a pecsétnyomó, vagy tényleg elveszett?//

Avatar
Jezabel
Hozzászólások: 358

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#69 » 2018.01.01. 15:49

- Valóban. Ahhoz hogy jeleskedjek, ideje pihennem térni. Ha megbocsájt... nyugodalmas jó éjszakát lord Scarletwound.
Valóban fel is áll, s még aprót biccent mosolyogva, aztán elhagyja a nagytermet és a dínom-dánomot, magára hagyva Eulisesst az asztalnál.
-Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.-

Avatar
Eulisess Scarletwound
Hozzászólások: 160

Re: Egy rég esedékes hazatérés

Hozzászólás#70 » 2018.01.02. 16:36

*Csak a lady utolsó pillantásait kapja el, mikorra felmérte, nagyjából kik lehetnek a beszélgetőpartnerek. Bólintással és lassabb kézmozdulattal engedi el a távozni vágyót.*
- Önnek is. - *bár már legfeljebb a hölgy emlékéhez szólhatott, hiszen addigra valószínű elhagyta a vigadók boldogságos körét.


Kis időt még vár, nem méltatva több figyelemre senkit, majd még egyszer megtörli száját, feláll az asztaltól. Mereven kisétál a teremből.


Kis idővel később...

*A jó tanácsos kopogás nélkül nyit be a West nevű zsoldos számára kijelölt lakhelyiségbe. Ha egyedül van, akkor rögtön hozzákezd, ha nem, akkor szerét ejti, hogy egyedül legyenek.*

- Mérje fel az istállót. Járja be a birtokot és tervezzen egy menekülési útvonalat. Szükség esetén azonnal távoznom kell innét. Nem szól erről senkinek sem. Még a ladynek sem. Ha baj van, akkor csak minket, kettőnket fenyeget veszély, őt nem… Megértette? Holnap viszont vadászat. Oda elkísér, de csak szemmel tart, nem csinál semmit. Ha bármit észlel, szól. -*mondandója végeztével távozik.*
"A király? A király jelenleg nagyon elfoglalt. Azonban nyugalom. El fogom intézni." - Eulisess Scarletwound

Vissza: “Kalandok és hirdetések”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég